obČina radovljica občinska volilna komisija razglas · 2018. 11. 2. · uo, stran 2 uradne objave...

of 32/32
deželne novice Uradne objave, številka 249, 2. novembra 2018 www.radovljica.si Časopis Občine Radovljica OBČINA RADOVLJICA Občinska volilna komisija RAZGLAS Na podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) v zvezi z 61. členom Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo, 54/07 - Odl. US, 35/14 - Odl. US in 23/17) Občinska volilna komisija Občine Radovljica RAZGLAŠA seznam kandidatov za ŽUPANA OBČINE RADOVLJICA. Redne volitve za župana Občine Radovljica bodo 18. novembra 2018. Kandidati za župana izžrebana št. kandidata: 1 predlagatelj: Miran Rems in skupina volivcev kandidat: CIRIL GLOBOČNIK datum roj.: 19.11.1959 spol: M občina: Radovljica naslov: Radovljica, Ulica Staneta Žagarja 22b strokovni ali znanstveni naslov: učitelj športne vzgoje delo: župan Občine Radovljica izžrebana št. kandidata: 2 predlagatelj: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA kandidat: mag. ANDREJ POTOČNIK datum roj.: 12.10.1961 spol: M občina: Radovljica naslov: Zaloše, Zaloše 9 strokovni ali znanstveni naslov: magister znanosti delo: podsekretar na MKGP izžrebana št. kandidata: 3 predlagatelj: Branko Fajfar in skupina volivcev kandidat: BRANKO FAJFAR datum roj.: 08.11.1958 spol: M občina: Radovljica naslov: Ljubno, Ljubno 145 strokovni ali znanstveni naslov: strojni tehnik delo: dopolnilna dejavnost izžrebana št. kandidata: 4 predlagatelj: SD - SOCIALNI DEMOKRATI kandidat: DALIBOR ŠOLAR datum roj.: 29.07.1970 spol: M občina: Radovljica naslov: Lipnica, Lipnica 3b strokovni ali znanstveni naslov: profesor matematike in fizike delo: profesor matematike in fizike izžrebana št. kandidata: 5 predlagatelj: LMŠ - LISTA MARJANA ŠARCA kandidat: VOJKA JESENKO datum roj.: 03.03.1973 spol: Ž občina: Radovljica naslov: Radovljica, Cankarjeva ulica 30 strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. org. dela - informatik delo: podsekretar na MNZ NAVODILO: Glasuje se za 1 (enega) kandidata in sicer tako, da se ob- kroži zaporedna številka pred imenom in priimkom kandidata. Karmen Vnučec l.r. predsednica Občinske volilne komisije Občine Radovljica

Post on 30-Sep-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • deželne noviceUradne objave, številka 249, 2. novembra 2018

  www.radovljica.si Časopis Občine Radovljica

  OBČINA RADOVLJICAObčinska volilna komisija

  RAZGLASNa podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) v zvezi z 61. členom Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo, 54/07 - Odl. US, 35/14 - Odl. US in 23/17)

  Občinska volilna komisija Občine Radovljica RAZGLAŠA seznam kandidatov za ŽUPANA OBČINE RADOVLJICA.

  Redne volitve za župana Občine Radovljica bodo 18. novembra 2018.

  Kandidati za župana

  izžrebana št. kandidata: 1predlagatelj: Miran Rems in skupina volivcevkandidat: CIRIL GLOBOČNIK datum roj.: 19.11.1959 spol: Mobčina: Radovljicanaslov: Radovljica, Ulica Staneta Žagarja 22bstrokovni ali znanstveni naslov: učitelj športne vzgojedelo: župan Občine Radovljica

  izžrebana št. kandidata: 2predlagatelj: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKAkandidat: mag. ANDREJ POTOČNIK datum roj.: 12.10.1961 spol: Mobčina: Radovljicanaslov: Zaloše, Zaloše 9strokovni ali znanstveni naslov: magister znanostidelo: podsekretar na MKGP

  izžrebana št. kandidata: 3predlagatelj: Branko Fajfar in skupina volivcevkandidat: BRANKO FAJFAR datum roj.: 08.11.1958 spol: Mobčina: Radovljicanaslov: Ljubno, Ljubno 145strokovni ali znanstveni naslov: strojni tehnikdelo: dopolnilna dejavnost

  izžrebana št. kandidata: 4predlagatelj: SD - SOCIALNI DEMOKRATIkandidat: DALIBOR ŠOLAR datum roj.: 29.07.1970 spol: Mobčina: Radovljicanaslov: Lipnica, Lipnica 3bstrokovni ali znanstveni naslov: profesor matematike in fizikedelo: profesor matematike in fizike

  izžrebana št. kandidata: 5predlagatelj: LMŠ - LISTA MARJANA ŠARCAkandidat: VOJKA JESENKO datum roj.: 03.03.1973 spol: Žobčina: Radovljicanaslov: Radovljica, Cankarjeva ulica 30strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. org. dela - informatikdelo: podsekretar na MNZ

  NAVODILO: Glasuje se za 1 (enega) kandidata in sicer tako, da se ob-kroži zaporedna številka pred imenom in priimkom kandidata.

  Karmen Vnučec l.r. predsednica Občinske volilne komisije Občine Radovljica

 • UO, stran 2 št. 249, 2. novembra 2018URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

  OBČINA RADOVLJICAObčinska volilna komisija

  RAZGLASNa podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) v zvezi z 61. členom Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo, 54/07 - Odl. US, 35/14 - Odl. US in 23/17) Občinska volilna komisija Občine Radovljica RAZGLAŠA seznam list kandidatov za ČLANE OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADOVLJICA.

  Redne volitve za člane Občinskega sveta Občine Radovljica bodo18. novembra 2018.

  Seznam list kandidatov

  izžrebana št. liste: 1tip liste: Politična strankaime liste: LISTA MARJANA ŠARCApredlagatelj: LMŠ - LISTA MARJANA ŠARCAštevilo kandidatov: 26

  izžrebana št. liste: 2tip liste: Skupina volivcevime liste: LISTA KRAJEVNIH SKUPNOSTI - LKSpredlagatelj: Branko Fajfar in skupina volivcevštevilo kandidatov: 26

  izžrebana št. liste: 3tip liste: Politična strankaime liste: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDSpredlagatelj: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKAštevilo kandidatov: 25

  izžrebana št. liste: 4tip liste: Politična strankaime liste: DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV

  SLOVENIJE - DeSUSpredlagatelj: DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA

  UPOKOJENCEV SLOVENIJEštevilo kandidatov: 22

  izžrebana št. liste: 5tip liste: Skupina volivcevime liste: GLAS MLADIH RADOVLJICApredlagatelj: Gorazd Fajfar in skupina volivcevštevilo kandidatov: 26

  izžrebana št. liste: 6tip liste: Politična strankaime liste: DOBRA DRŽAVApredlagatelj: DD - DOBRA DRŽAVAštevilo kandidatov: 2

  izžrebana št. liste: 7tip liste: Skupina volivcevime liste: LISTA CIRILA GLOBOČNIKApredlagatelj: Miran Rems in skupina volivcevštevilo kandidatov: 26

  izžrebana št. liste: 8tip liste: Skupina volivcevime liste: LISTA ZA ŠPORT IN PROSTOVOLJSTVOpredlagatelj: Darko Marolt in skupina volivcevštevilo kandidatov: 26

  izžrebana št. liste: 9tip liste: Politična strankaime liste: LEVICApredlagatelj: LEVICAštevilo kandidatov: 15

  izžrebana št. liste: 10tip liste: Skupina volivcevime liste: PRIJAZNA LISTApredlagatelj: Simon Zore in skupina volivcevštevilo kandidatov: 26

  izžrebana št. liste: 11tip liste: Politična strankaime liste: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATIpredlagatelj: NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATIštevilo kandidatov: 26

  izžrebana št. liste: 12tip liste: Politična strankaime liste: SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRApredlagatelj: SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRAštevilo kandidatov: 26

  izžrebana št. liste: 13tip liste: Politična strankaime liste: SOCIALNI DEMOKRATIpredlagatelj: SD - SOCIALNI DEMOKRATIštevilo kandidatov: 26

  NAVODILO: Glasuje se za 1 (eno) listo in sicer tako, da se obkroži za-poredna številka liste kandidatov za katero se glasuje. Če želite dati posameznemu kandidatu z liste, za katero ste glasovali, preferenčni glas, vpišite v prostor pri listi zaporedno številko kandidata s te liste, ki mu dajete preferenčni glas.

  Karmen Vnučec l.r. predsednica Občinske volilne komisije Občine Radovljica

 • URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICAšt. 249, 2. novembra 2018 UO, stran 3

  Podatki o kandidatih po listah

  izžrebana št. liste: 1ime liste: LISTA MARJANA ŠARCApredlagatelj: LMŠ - LISTA MARJANA ŠARCA

  1 Vojka Jesenko, roj 03.03.1973 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Cankarjeva ulica 30 strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. org. dela - informatik delo: podsekretar na MNZ

  2 Maksimiljan Kalan, roj 11.05.1971 občina: Radovljica naslov: Ljubno, Ljubno 54 strokovni ali znanstveni naslov: kovinar delo: elokser

  3 Verena Štekar Vidic, roj 16.10.1959 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Ulica Simona Gregorčiča 21 strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. delo: direktorica

  4 Peter Podlesnik, roj 26.04.1983 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Cankarjeva ulica 20 strokovni ali znanstveni naslov: ekon. tehnik delo: prodajni potnik

  5 Mateja Lombar, roj 10.04.1989 občina: Radovljica naslov: Lesce, Vodnikova ulica 14 strokovni ali znanstveni naslov: dipl. farm. delo: farmacevtka

  6 Luka Mozetič, roj 25.09.1976 občina: Radovljica naslov: Praproše, Praproše 2 strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. inž. gradbeništva delo: vodja projektov v komerciali

  7 Nina Vilfan, roj 21.10.1989 občina: Radovljica naslov: Dobro Polje, Dobro Polje 5c strokovni ali znanstveni naslov: ekonomski tehnik delo: s.p.

  8 Mitja Šinkovec, roj 05.02.1990 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Ulica Staneta Žagarja 23 strokovni ali znanstveni naslov: / delo: s.p.

  9 Biljana Faganel, roj 16.03.1972 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Langusova ulica 46 strokovni ali znanstveni naslov: zdr. tehnik delo: med. sestra

  10 Alojzij Završnik, roj 09.06.1954 občina: Radovljica naslov: Podnart, Podnart 26 strokovni ali znanstveni naslov: PTT tehnik delo: upokojenec

  11 Saša Marijan, roj 13.03.1991 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Cankarjeva ulica 27 strokovni ali znanstveni naslov: vzg. predšolskih otrok delo: pom. vzgojiteljice

  12 Luka Ažman, roj 08.01.1983 občina: Radovljica naslov: Lesce, Na Trati 40 strokovni ali znanstveni naslov: trgovec delo: servisni svetovalec

  13 Špela Marolt, roj 01.06.1986 občina: Radovljica naslov: Dvorska vas, Dvorska vas 40 strokovni ali znanstveni naslov: dipl. vzgojiteljica pred. otrok delo: vzgojiteljica

  14 Gašper Pirc, roj 25.09.1994 občina: Radovljica naslov: Lesce, Savska cesta 9 strokovni ali znanstveni naslov: kuhar delo: kuhar 15 Sonja Resman, roj 07.11.1959 občina: Radovljica naslov: Zapuže, Zapuže 29a strokovni ali znanstveni naslov: magistrica sociologije delo: brezposelna

  16 Jure Lombar, roj 18.01.1988 občina: Radovljica naslov: Lesce, Vodnikova ulica 14 strokovni ali znanstveni naslov: elektrotehnik elektronik delo: rač. tehnik

  17 Melita Matthewes, roj 07.11.1973 občina: Radovljica naslov: Lancovo, Lancovo 29 strokovni ali znanstveni naslov: tehnik kuharstva delo: zaposlena

  18 Tomaž Hafnar, roj 01.12.1975 občina: Radovljica naslov: Ovsiše, Ovsiše 29 strokovni ali znanstveni naslov: upr. organizator delo: manager varovanja

  19 Špela Dolenc Rakovec, roj 31.08.1990 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Gradnikova cesta 101 strokovni ali znanstveni naslov: zdr. tehnik delo: spremljevalec zdr. nege

  20 Marko Pogačnik, roj 28.11.1994 občina: Radovljica naslov: Posavec, Posavec 62 strokovni ali znanstveni naslov: ekonomska gimnazija delo: medijski tehnik – elokser

  21 Alenka Zaplotnik, roj 02.09.1966 občina: Radovljica naslov: Vrbnje, Vrbnje 55 strokovni ali znanstveni naslov: zdr. tehnik delo: medicinska sestra

 • UO, stran 4 št. 249, 2. novembra 2018URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

  22 Andreja Zupančič, roj 09.10.1985 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Gradnikova cesta 45 strokovni ali znanstveni naslov: zdr. tehnik delo: administrator

  23 Monika Šlibar, roj 19.06.1978 občina: Radovljica naslov: Ljubno, Ljubno 43 strokovni ali znanstveni naslov: prodajalka delo: komercialist

  24 Denis Maček, roj 03.07.1987 občina: Radovljica naslov: Kamna Gorica, Kamna Gorica 3f strokovni ali znanstveni naslov: mizar delo: varnostnik

  25 Monika Tomažin, roj 12.06.1995 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Triglavska cesta 12 strokovni ali znanstveni naslov: vzg. pred. otrok delo: zaposlena

  26 Primož Smolnikar, roj 21.12.1981 občina: Radovljica naslov: Posavec, Posavec 33 strokovni ali znanstveni naslov: elektrotehnik telekomunikacij delo: serviser

  izžrebana št. liste: 2ime liste: LISTA KRAJEVNIH SKUPNOSTI - LKSpredlagatelj: Branko Fajfar in skupina volivcev

  1 Branko Fajfar, roj 08.11.1958 občina: Radovljica naslov: Ljubno, Ljubno 145 strokovni ali znanstveni naslov: strojni tehnik delo: dopolnilna dejavnost

  2 Sandra Zadnikar, roj 08.11.1975 občina: Radovljica naslov: Podnart, Podnart 42a strokovni ali znanstveni naslov: dipl. organizator manager delo: svetovalec

  3 Izidor Arih, roj 07.04.1959 občina: Radovljica naslov: Črnivec, Črnivec 8 strokovni ali znanstveni naslov: finomehanik delo: hišnik – vzdrževalec

  4 Nana Jauk, roj 03.11.1972 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Gradnikova cesta 99 strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. pravnik delo: pravno svetovanje

  5 Drago Finžgar, roj 09.12.1951 občina: Radovljica naslov: Begunje, Begunje 128b strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. ing. metalurgije delo: upokojenec

  6 Špela Udir, roj 02.10.1989 občina: Radovljica naslov: Kamna Gorica, Kamna Gorica 84 strokovni ali znanstveni naslov: vzgojiteljica predšolskih otrok delo: referent v naročniški službi

  7 Jože Mlinarič, roj 23.05.1973 občina: Radovljica naslov: Lesce, Železniška ulica 1a strokovni ali znanstveni naslov: univerzitetni diplomirani ing.

  živilske tehnologije delo: direktor

  8 Tadeja Kunčič, roj 08.09.1971 občina: Radovljica naslov: Lancovo, Lancovo 11 strokovni ali znanstveni naslov: upravni tehnik delo: komercialistka

  9 Domen Škofic, roj 11.04.1994 občina: Radovljica naslov: Vrbnje, Vrbnje 46 strokovni ali znanstveni naslov: gimnazijski maturant delo: poklicni plezalec 10 Urška Kavar, roj 03.03.1975 občina: Radovljica naslov: Brezovica, Brezovica 1b strokovni ali znanstveni naslov: ekonomsko-komercialni tehnik delo: računovodja

  11 Jože Zima, roj 01.10.1955 občina: Radovljica naslov: Hlebce, Hlebce 23a strokovni ali znanstveni naslov: komercialni tehnik delo: upokojenec

  12 Helena Tancar, roj 16.08.1975 občina: Radovljica naslov: Spodnji Otok, Spodnji Otok 10a strokovni ali znanstveni naslov: dipl. medicinska sestra delo: patronažna sestra

  13 Janez Gale, roj 29.01.1977 občina: Radovljica naslov: Ljubno, Ljubno 84 strokovni ali znanstveni naslov: doktor jedrske tehnike delo: vodja oddelka za razvoj produkta in ponudb

  14 Milena Vrečko Tolar, roj 26.04.1954 občina: Radovljica naslov: Lesce, Na Vrtači 16 strokovni ali znanstveni naslov: doktor medicine, specialist pediatrije delo: vodja zdravstvenega doma Bohinj

  15 Miroslav Albinini, roj 19.08.1948 občina: Radovljica naslov: Spodnja Dobrava, Spodnja Dobrava 4a strokovni ali znanstveni naslov: ing. organizacije dela delo: upokojenec

  16 Helena Poklukar, roj 05.04.1950 občina: Radovljica naslov: Ovsiše, Ovsiše 21

 • URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICAšt. 249, 2. novembra 2018 UO, stran 5

  strokovni ali znanstveni naslov: gospodinjska kmetijska šola delo: upokojenec

  17 Janez Zupan, roj 06.03.1950 občina: Radovljica naslov: Brezje, Brezje 19 strokovni ali znanstveni naslov: profesor matematike in fizike delo: upokojenec

  18 Jožica Hrovat, roj 28.06.1956 občina: Radovljica naslov: Zapuže, Zapuže 13c strokovni ali znanstveni naslov: ekonomski tehnik delo: upokojenka

  19 Branko Kavčič, roj 22.11.1958 občina: Radovljica naslov: Kropa, Kropa 144 strokovni ali znanstveni naslov: dipl. ing. strojništva delo: upravitelj

  20 Urška Zupan, roj 13.03.1981 občina: Radovljica naslov: Posavec, Posavec 50 strokovni ali znanstveni naslov: poslovna tajnica, vzgojiteljica predšolskih otrok delo: računovodstvo

  21 Blaž Cvetko, roj 21.01.1949 občina: Radovljica naslov: Kamna Gorica, Kamna Gorica 1d strokovni ali znanstveni naslov: metalurški tehnik delo: upokojenec

  22 Marijana Ravnihar Kunstelj, roj 28.02.1944 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Roblekovo naselje 9 strokovni ali znanstveni naslov: dr. medicine, specialist medicine dela delo: upokojenka

  23 Tom Potočar, roj 17.05.1975 občina: Radovljica naslov: Lancovo, Lancovo 3b strokovni ali znanstveni naslov: lesarski tehnik, grafični oblikovalec delo: tiskarstvo, oblikovanje 24 Anita Vidic, roj 13.01.1967 občina: Radovljica naslov: Lesce, Na Vrtači 17 strokovni ali znanstveni naslov: magister mednarodnih študij in

  diplomacije delo: samostojni strokovni sodelavec

  25 Janez Lavrič, roj 16.05.1942 občina: Radovljica naslov: Mošnje, Mošnje 6a strokovni ali znanstveni naslov: tekstilni tehnik delo: upokojenec

  26 Jožef Bešter, roj 16.08.1943 občina: Radovljica naslov: Spodnji Otok, Spodnji Otok 16a strokovni ali znanstveni naslov: lesni delovodja delo: upokojenec

  izžrebana št. liste: 3ime liste: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDSpredlagatelj: SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

  1 Mark Toplak, roj 28.03.1963 občina: Radovljica naslov: Zapuže, Zapuže 9 strokovni ali znanstveni naslov: univ.dipl.inž.str., MBA delo: svetovalec

  2 Nevenka Osterc, roj 20.03.1961 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Vurnikov trg 4 strokovni ali znanstveni naslov: komercialist delo: komercialist

  3 mag. Andrej Potočnik, roj 12.10.1961 občina: Radovljica naslov: Zaloše, Zaloše 9 strokovni ali znanstveni naslov: univ.dipl.inž.agr., mag. delo: podsekretar na MKGP

  4 Breda Poličar, roj 13.11.1960 občina: Radovljica naslov: Brezje, Brezje 14 strokovni ali znanstveni naslov: prof. matematike delo: prof. matematike

  5 Jernej Kolman, roj 02.10.1978 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Prešernova ulica 5 strokovni ali znanstveni naslov: univ.dipl.inž.les. delo: vodja procesa

  6 Tatjana Križaj, roj 12.09.1961 občina: Radovljica naslov: Lesce, Alpska cesta 61 strokovni ali znanstveni naslov: natakar-ekonom delo: ekonom

  7 Aljoša Škufca, roj 30.04.1976 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Gradnikova cesta 83 strokovni ali znanstveni naslov: dipl.organizator dela delo: sistemski inženir

  8 Marinka Kavčič, roj 06.07.1949 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Šercerjeva ulica 41 strokovni ali znanstveni naslov: komercialni tehnik delo: upokojenka

  9 Boštjan Strnad, roj 09.06.1977 občina: Radovljica naslov: Kropa, Kropa 115 strokovni ali znanstveni naslov: dipl. organizator manager delo: vodja prodajne skupine

  10 Rozalija Potočnik, roj 10.02.1945 občina: Radovljica naslov: Kamna Gorica, Kamna Gorica 72 strokovni ali znanstveni naslov: trgovka delo: upokojenka

  11 Peter Teran, roj 04.05.1950 občina: Radovljica

 • UO, stran 6 št. 249, 2. novembra 2018URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

  naslov: Ovsiše, Ovsiše 47 strokovni ali znanstveni naslov: elektromehanik delo: upokojenec

  12 Mateja Bajt, roj 10.11.1970 občina: Radovljica naslov: Zapuže, Zapuže 4 strokovni ali znanstveni naslov: mag. art., prof. delo: prof. kljunaste flavte

  13 Janez Globočnik, roj 11.08.1948 občina: Radovljica naslov: Mošnje, Mošnje 16 strokovni ali znanstveni naslov: profesor zgodovine in sociologije delo: upokojenec

  14 Katja Cvenkelj, roj 14.12.1989 občina: Radovljica naslov: Brezje, Peračica 4 strokovni ali znanstveni naslov: magistra organizatorka delo: računovodja

  15 Janez Kaltenekar, roj 26.02.1952 občina: Radovljica naslov: Zgornja Dobrava, Zgornja Dobrava 34 strokovni ali znanstveni naslov: diplomirani organizator dela delo: upokojenec

  16 Vera Markovec, roj 14.03.1966 občina: Radovljica naslov: Ljubno, Ljubno 133 strokovni ali znanstveni naslov: / delo: upokojenka

  17 Andrej Čufer, roj 07.04.1963 občina: Radovljica naslov: Zgoša, Zgoša 52 strokovni ali znanstveni naslov: univ.dipl.inž.arh. delo: arhitekt

  18 Bojan Frelih, roj 13.10.1962 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Roblekovo naselje 2 strokovni ali znanstveni naslov: univ.dipl.inž.str. delo: učitelj strokovnih predmetov

  19 Maja Arh, roj 04.12.1989 občina: Radovljica naslov: Begunje na Gorenjskem, Begunje na Gorenjskem 127 strokovni ali znanstveni naslov: inž. poljedelstva delo: pomožni delavec v gostinstvu

  20 Igor Bele, roj 03.03.1952 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Roblekovo naselje 3 strokovni ali znanstveni naslov: univ.dipl.pravnik delo: upokojenec

  21 Laurent Resman, roj 22.02.1998 občina: Radovljica naslov: Hlebce, Hlebce 44 strokovni ali znanstveni naslov: tehnik računalništva delo: študent

  22 Helena Bernard, roj 10.04.1939 občina: Radovljica

  naslov: Brezje, Brezje 8 strokovni ali znanstveni naslov: / delo: upokojenka

  23 Josip Pavlič, roj 08.07.1930 občina: Radovljica naslov: Ljubno, Ljubno 11 strokovni ali znanstveni naslov: strojni tehnik delo: upokojenec

  24 Uroš Toman, roj 30.07.1971 občina: Radovljica naslov: Posavec, Posavec 131 strokovni ali znanstveni naslov: elektromonter, voznik delo: voznik

  25 Bernarda Kunčič, roj 19.05.1964 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Šercerjeva ulica 37 strokovni ali znanstveni naslov: gimnazijski maturant delo: poštna uslužbenka

  izžrebana št. liste: 4ime liste: DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE - DeSUSpredlagatelj: DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

  1 Anton Fister, roj 18.01.1960 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Prešernova ulica 4 strokovni ali znanstveni naslov: telekomunikacijski elektrotehnik delo: upokojenec

  2 Marjeta Rozman, roj 17.01.1950 občina: Radovljica naslov: Vrbnje, Vrbnje 27 strokovni ali znanstveni naslov: tekstilno kemijski tehnik delo: upokojenka

  3 Franc Markelj, roj 20.02.1943 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Ulica Simona Gregorčiča 6 strokovni ali znanstveni naslov: učitelj defektolog delo: upokojenec 4 Helena Tibola, roj 22.03.1955 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Gradnikova cesta 119 strokovni ali znanstveni naslov: ekonomski tehnik delo: upokojenka

  5 Anton Pfajfar, roj 13.05.1934 občina: Radovljica naslov: Lesce, Vojkova ulica 1 strokovni ali znanstveni naslov: predmetni učitelj delo: upokojenec

  6 Ivana Varl, roj 01.05.1943 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Gradnikova cesta 121 strokovni ali znanstveni naslov: ekonomist delo: upokojenka

 • URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICAšt. 249, 2. novembra 2018 UO, stran 7

  7 Marjan Vrabec, roj 06.12.1934 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Cankarjeva ulica 31 strokovni ali znanstveni naslov: pravnik delo: upokojenec

  8 Jožefa Podobnik, roj 30.04.1952 občina: Radovljica naslov: Zgornja Lipnica, Zgornja Lipnica 1 strokovni ali znanstveni naslov: / delo: upokojenka

  9 Nikola Kužet, roj 18.12.1943 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Gradnikova cesta 77 strokovni ali znanstveni naslov: oficir delo: upokojenec

  10 Slavica Soršak, roj 08.09.1950 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Cankarjeva ulica 22 strokovni ali znanstveni naslov: trgovka delo: upokojenka

  11 Marjan Resman, roj 26.04.1950 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Gradnikova cesta 117 strokovni ali znanstveni naslov: / delo: upokojenec

  12 Alenčica Marija Bole Vrabec, roj 14.01.1937 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Cankarjeva ulica 31 strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. dramska igralka delo: upokojenka

  13 Boris Puhar, roj 24.03.1950 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Štrukljeva ulica 21 strokovni ali znanstveni naslov: tesar delo: upokojenec

  14 Anica Ježek, roj 19.07.1941 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Cankarjeva ulica 21 strokovni ali znanstveni naslov: ekonomski tehnik delo: upokojenka 15 Jože Soršak, roj 06.04.1953 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Cankarjeva ulica 22 strokovni ali znanstveni naslov: elektromonter delo: upokojenec

  16 Cvetka Puhar, roj 05.09.1952 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Štrukljeva ulica 21 strokovni ali znanstveni naslov: komercialni tehnik delo: upokojenka

  17 Stanko Rozman, roj 24.10.1945 občina: Radovljica naslov: Vrbnje, Vrbnje 27 strokovni ali znanstveni naslov: ekonomski tehnik delo: upokojenec

  18 Jolanda Fister, roj 10.03.1957 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Ljubljanska cesta 17a strokovni ali znanstveni naslov: trgovka delo: upokojenka

  19 Marija Jamnik Rija, roj 22.10.1938 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Gradnikova cesta 131 strokovni ali znanstveni naslov: učiteljica delo: upokojenka

  20 Minka Justin, roj 14.04.1969 občina: Radovljica naslov: Lesce, Letališka ulica 16 strokovni ali znanstveni naslov: trgovka delo: poslovodja – nadzornica

  21 Martina Markelj, roj 07.11.1943 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Ulica Simona Gregorčiča 6 strokovni ali znanstveni naslov: trgovski poslovodja delo: upokojenka

  22 Marjeta Orel, roj 08.03.1946 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Trubarjeva ulica 3 strokovni ali znanstveni naslov: trgovski poslovodja delo: upokojenka

  izžrebana št. liste: 5ime liste: GLAS MLADIH RADOVLJICApredlagatelj: Gorazd Fajfar in skupina volivcev

  1 Gorazd Fajfar, roj 23.08.1980 občina: Radovljica naslov: Ljubno, Ljubno 145 strokovni ali znanstveni naslov: diplomirani inženir gradbeništva delo: operativni gradbeni inženir

  2 Maruša Šolar Čuden, roj 19.05.1984 občina: Radovljica naslov: Črnivec, Črnivec 2 strokovni ali znanstveni naslov: diplomirani ekonomist delo: finančno računovodski sektor

  3 Gašper Albinini, roj 26.07.1983 občina: Radovljica naslov: Spodnja Dobrava, Spodnja Dobrava 4a strokovni ali znanstveni naslov: diplomirani organizator manager delo: vodja tržnega področja

  4 Katja Knific, roj 28.07.1984 občina: Radovljica naslov: Posavec, Posavec 56 strokovni ali znanstveni naslov: univerzitetni diplomirani ekonomist delo: nabavnik

  5 Gašper Zupan, roj 10.01.1982 občina: Radovljica naslov: Zaloše, Zaloše 21 strokovni ali znanstveni naslov: računalniški tehnik delo: informatik

 • UO, stran 8 št. 249, 2. novembra 2018URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

  6 Tamara Lazar, roj 08.03.1991 občina: Radovljica naslov: Lancovo, Lancovo 5f strokovni ali znanstveni naslov: diplomirana organizatorka delo: delo v strežbi

  7 Mile Lazarević, roj 11.07.1980 občina: Radovljica naslov: Begunje na Gorenjskem, Begunje na Gorenjskem 160 strokovni ali znanstveni naslov: kuhar delo: distribucija toplote

  8 Ariana Pašić, roj 20.02.1990 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Cankarjeva ulica 40 strokovni ali znanstveni naslov: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok delo: vzgojiteljica

  9 Gašper Vrhunc, roj 02.12.1983 občina: Radovljica naslov: Kropa, Kropa 2c strokovni ali znanstveni naslov: strojni tehnik delo: montaža strojnih instalacij

  10 Tjaša Tavčar, roj 02.01.1995 občina: Radovljica naslov: Lesce, Na Trati 24a strokovni ali znanstveni naslov: farmacevtski tehnik delo: promocije in svetovanje, marketing

  11 Miha Svetina, roj 17.04.1983 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Gradnikova cesta 63 strokovni ali znanstveni naslov: diplomirani organizator manager delo: operativni vodja podjetja

  12 Teja Pangerc, roj 06.07.1990 občina: Radovljica naslov: Mošnje, Mošnje 71 strokovni ali znanstveni naslov: turistični tehnik delo: gostinstvo

  13 Andrej Čuden, roj 18.06.1990 občina: Radovljica naslov: Lesce, Alpska cesta 68 strokovni ali znanstveni naslov: ekonomist delo: direktor podjetja

  14 Barbara Koselj, roj 11.12.1987 občina: Radovljica naslov: Spodnja Lipnica, Spodnja Lipnica 30 strokovni ali znanstveni naslov: diplomirani organizator poslovanja v turizmu delo: vodja animacije

  15 Ilija Kostov, roj 06.12.1993 občina: Radovljica naslov: Brezje, Brezje 82 strokovni ali znanstveni naslov: gimnazijski maturant delo: elektronsko testiranje

  16 Manca Zupan, roj 02.09.1988 občina: Radovljica

  naslov: Radovljica, Cesta na jezerca 8 strokovni ali znanstveni naslov: ekonomski tehnik delo: prodajalec

  17 Jure Stroj, roj 17.12.1994 občina: Radovljica naslov: Begunje na Gorenjskem, Begunje na Gorenjskem 92a strokovni ali znanstveni naslov: tehnik računalništva delo: servis bele tehnike

  18 Tia Knaflič, roj 18.09.1999 občina: Radovljica naslov: Zapuže, Zapuže 22b strokovni ali znanstveni naslov: pomočnica vzgojiteljice delo: delo v strežbi

  19 Matej Rupar, roj 21.07.1989 občina: Radovljica naslov: Hraše, Hraše 15 strokovni ali znanstveni naslov: elektrotehnik elektronik delo: vodja obrata 20 Maša Vidic, roj 15.11.1989 občina: Radovljica naslov: Posavec, Posavec 29 strokovni ali znanstveni naslov: frizer delo: frizer 21 Jure Miklavčič, roj 20.06.1991 občina: Radovljica naslov: Podnart, Podnart 59 strokovni ali znanstveni naslov: mehatronik delo: tehnolog

  22 Katarina Rauh, roj 09.01.1988 občina: Radovljica naslov: Lesce, Dobrška ulica 4 strokovni ali znanstveni naslov: univerzitetni diplomirani profesor razrednega pouka delo: učitelj razrednega pouka

  23 Miha Marinko, roj 10.08.1984 občina: Radovljica naslov: Lesce, Finžgarjeva ulica 15 strokovni ali znanstveni naslov: magister varstvoslovja delo: manager logističnih prevozov

  24 Urška Bertoncelj, roj 21.10.1986 občina: Radovljica naslov: Begunje na Gorenjskem, Begunje na Gorenjskem 130 strokovni ali znanstveni naslov: pomočnik v biotehniki in oskrbi delo: delo v proizvodnji

  25 Matej Rozmanič, roj 19.06.1987 občina: Radovljica naslov: Dvorska vas, Dvorska vas 19a strokovni ali znanstveni naslov: elektrotehnik elektronik delo: krovec

  26 Alojz Rozman, roj 27.05.1980 občina: Radovljica naslov: Peračica, Peračica 7 strokovni ali znanstveni naslov: avtoelektričar delo: avtoelektričar

 • URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICAšt. 249, 2. novembra 2018 UO, stran 9

  izžrebana št. liste: 6ime liste: DOBRA DRŽAVApredlagatelj: DD - DOBRA DRŽAVA

  1 Branko Marš, roj 09.03.1961 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Žale 6a strokovni ali znanstveni naslov: dipl. ing. prometne tehnologije delo: tehnični strokovni sodelavec

  2 Marta Ban Kraljič, roj 09.02.1965 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Gradnikova cesta 38 strokovni ali znanstveni naslov: gostinski tehnik delo: skladiščnica

  izžrebana št. liste: 7ime liste: LISTA CIRILA GLOBOČNIKApredlagatelj: Miran Rems in skupina volivcev

  1 Miran Rems, roj 30.06.1956 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Janševa ulica 1 strokovni ali znanstveni naslov: dr. medicine, magister znanosti delo: specialist abdominalne in splošne medicine

  2 Monika Ažman, roj 25.10.1966 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Ulica Staneta Žagarja 18 strokovni ali znanstveni naslov: diplomirana medicinska sestra delo: izvršna direktorica

  3 Miroslav Pogačar, roj 14.06.1959 občina: Radovljica naslov: Studenčice, Studenčice 7 strokovni ali znanstveni naslov: gradbeni tehnik delo: samostojni podjetnik

  4 Teodora Beton, roj 13.09.1957 občina: Radovljica naslov: Kamna Gorica, Kamna Gorica 56 strokovni ali znanstveni naslov: specialna pedagoginja delo: vodja programa 5 Vilko Praprotnik, roj 29.04.1959 občina: Radovljica naslov: Ljubno, Ljubno 130 strokovni ali znanstveni naslov: strojni tehnik delo: uslužbenec

  6 Sabina Felc, roj 21.01.1969 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Ulica Staneta Žagarja 31 strokovni ali znanstveni naslov: prof. športne vzgoje delo: učiteljica

  7 Danijel Kašca, roj 01.04.1968 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Cankarjeva ulica 30 strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. ekonomist delo: davčni svetovalec

  8 Neža Mezeg, roj 27.04.1982 občina: Radovljica naslov: Zgornji Otok, Zgornji Otok 8

  strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. um. zgodovinarka delo: turistična vodička

  9 Peter Kramar, roj 16.06.1977 občina: Radovljica naslov: Mošnje, Mošnje 6e strokovni ali znanstveni naslov: dr. elektrotehniških znanosti delo: asistent na Fakulteti za elektrotehniko

  10 Maja Kolar, roj 12.11.1980 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Gradnikova cesta 7c strokovni ali znanstveni naslov: dr. znanosti agronomije delo: samostojna podjetnica

  11 Peter Kolman, roj 12.07.1977 občina: Radovljica naslov: Zgoša, Zgoša 8 strokovni ali znanstveni naslov: gimnazijski maturant delo: knjižničar

  12 Barbara Boltar, roj 18.03.1958 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Roblekovo naselje 11a strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl um. zgodovinarka delo: galeristka – kustosinja 13 Tadej Markelj, roj 28.08.1967 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Ulica Simona Gregorčiča 6a strokovni ali znanstveni naslov: profesor športne vzgoje delo: učitelj športa in računalničar

  14 Petja Zorec, roj 28.05.1987 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Gradnikova cesta 5 strokovni ali znanstveni naslov: mag. akad. oblik. tekstila delo: asistentka na Naravoslovno tehniški fakulteti

  15 Zdravko Mohorič, roj 01.07.1960 občina: Radovljica naslov: Mošnje, Mošnje 53 strokovni ali znanstveni naslov: avtomehanik delo: monter navtične opreme

  16 Jožica Režonja, roj 10.07.1959 občina: Radovljica naslov: Zgoša, Zgoša 65a strokovni ali znanstveni naslov: ekonomska tehnica delo: direktorica

  17 Robert Ivan Šušmelj, roj 24.06.1967 občina: Radovljica naslov: Ovsiše, Ovsiše 50 strokovni ali znanstveni naslov: dipl. ing. org. dela delo: direktor

  18 Marinka Šemrl, roj 12.10.1960 občina: Radovljica naslov: Lesce, Letališka cesta 4 strokovni ali znanstveni naslov: organizatorka poslovanja delo: svetovalka za kmetijsko pravne zadeve

  19 Miloš Šter, roj 07.01.1961 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Roblekovo naselje 33

 • UO, stran 10 št. 249, 2. novembra 2018URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

  strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. ekonomist delo: direktor

  20 Tanja Resman Tomše, roj 10.04.1964 občina: Radovljica naslov: Kamna Gorica, Kamna Gorica 100 strokovni ali znanstveni naslov: predmetna učiteljica delo: predmetna učiteljica 21 Franc Peternel, roj 26.02.1954 občina: Radovljica naslov: Globoko, Globoko 2a strokovni ali znanstveni naslov: kovinar delo: upokojenec

  22 Janka Kunčič, roj 22.06.1971 občina: Radovljica naslov: Spodnja Lipnica, Spodnja Lipnica 8 strokovni ali znanstveni naslov: mag. angleškega jezika delo: profesorica angleščine

  23 Marjan Potočnik, roj 26.08.1961 občina: Radovljica naslov: Črnivec, Črnivec 19c strokovni ali znanstveni naslov: gradbeni tehnik delo: direktor

  24 Polona Rob, roj 02.02.1973 občina: Radovljica naslov: Mišače, Mišače 4 strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. ekonomistka delo: upravnica kampa in kopališča Radovljica

  25 Janez Praprotnik, roj 01.02.1943 občina: Radovljica naslov: Brezje, Brezje 77c strokovni ali znanstveni naslov: upokojenec delo: upokojenec

  26 Ciril Globočnik, roj 19.11.1959 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Ulica Staneta Žagarja 22b strokovni ali znanstveni naslov: predmetni učitelj športa delo: župan

  izžrebana št. liste: 8ime liste: LISTA ZA ŠPORT IN PROSTOVOLJSTVOpredlagatelj: Darko Marolt in skupina volivcev

  1 Darko Marolt, roj 20.12.1960 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Prešernova ulica 15 strokovni ali znanstveni naslov: komercialist delo: trgovanje - samozaposlen 2 Barbara Sitar, roj 03.11.1978 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Langusova ulica 72 strokovni ali znanstveni naslov: informatik delo: informatik

  3 Tomislav Kržišnik, roj 27.12.1964 občina: Radovljica naslov: Kropa, Kropa 107

  strokovni ali znanstveni naslov: graver delo: direktor

  4 Zlata Horvat, roj 21.09.1953 občina: Radovljica naslov: Lesce, Alpska cesta 1a strokovni ali znanstveni naslov: ekonomsko komercialni tehnik delo: upokojenka

  5 Igor Dornik, roj 25.12.1964 občina: Radovljica naslov: Češnjica pri Kropi, Češnjica pri Kropi 1 strokovni ali znanstveni naslov: strojni tehnik delo: samostojni podjetnik

  6 Nuša Tulipan, roj 17.10.1952 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Ulica Staneta Žagarja 11b strokovni ali znanstveni naslov: višja medicinska sestra delo: upokojenka

  7 Andrej Jožef, roj 31.03.1977 občina: Radovljica naslov: Mošnje, Mošnje 69 strokovni ali znanstveni naslov: komercialni tehnik delo: profesionalni nogometni trener

  8 Barbara Prešeren, roj 10.10.1954 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Gradnikova cesta 131 strokovni ali znanstveni naslov: komercialist delo: upokojenka

  9 Anže Bagi, roj 28.06.1977 občina: Radovljica naslov: Lesce, Rožna dolina 34 strokovni ali znanstveni naslov: turistični tehnik delo: direktor v lastnem podjetju

  10 Bojana Domevščik, roj 29.03.1964 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Prešernova ulica 3 strokovni ali znanstveni naslov: trgovinski poslovodja delo: partner upravljavec bencinskega servisa

  11 Borut Marter, roj 18.01.1977 občina: Radovljica naslov: Begunje na Gorenjskem, Begunje na Gorenjskem 81b strokovni ali znanstveni naslov: diplomirani pravnik delo: samostojni podjetnik

  12 Petra Grahovac, roj 22.10.1974 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Cankarjeva ulica 4 strokovni ali znanstveni naslov: gimnazijski maturant delo: asistent produkcije

  13 Sadik Mujkić, roj 29.02.1968 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Gradnikova cesta 85 strokovni ali znanstveni naslov: avtomehanik delo: upravnik policijskih postaj

  14 Saša Petrovič, roj 27.08.1976 občina: Radovljica

 • URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICAšt. 249, 2. novembra 2018 UO, stran 11

  naslov: Zapuže, Zapuže 13 strokovni ali znanstveni naslov: kuhar delo: kuhar

  15 Gašper Potočnik, roj 17.01.1972 občina: Radovljica naslov: Kamna Gorica, Kamna Gorica 72 strokovni ali znanstveni naslov: diplomirani inženir strojništva delo: direktor

  16 Nina Zaplotnik, roj 04.10.1991 občina: Radovljica naslov: Vrbnje, Vrbnje 55 strokovni ali znanstveni naslov: vzgojitelj predšolske vzgoje delo: natakar

  17 Roman Podlipnik, roj 04.03.1968 občina: Radovljica naslov: Zgoša, Zgoša 6b strokovni ali znanstveni naslov: profesor športne vzgoje delo: profesor Gimnazija Jesenice

  18 Žiga Kapus, roj 15.06.1979 občina: Radovljica naslov: Lancovo, Lancovo 9f strokovni ali znanstveni naslov: ekonomsko turistični tehnik delo: direktor

  19 Rok Vidic, roj 15.04.1980 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Langusova ulica 67 strokovni ali znanstveni naslov: ekonomski tehnik delo: direktor

  20 Tine Peternel, roj 10.11.1973 občina: Radovljica naslov: Kropa, Kropa 101d strokovni ali znanstveni naslov: strojni tehnik delo: direktor

  21 Karin Jeglič, roj 04.06.1990 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Linhartov trg 26 strokovni ali znanstveni naslov: gimnazijski maturant delo: samostojni podjetnik

  22 Mirko Janjatovič, roj 14.10.1971 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Gradnikova cesta 73 strokovni ali znanstveni naslov: živilec delo: živilec

  23 Jana Remic, roj 09.04.1965 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Kranjska cesta 21 strokovni ali znanstveni naslov: turistični tehnik delo: samostojni podjetnik

  24 Fredi Krnc, roj 06.02.1970 občina: Radovljica naslov: Zgornja Dobrava, Zgornja Dobrava 4a strokovni ali znanstveni naslov: strojni tehnik delo: vzdrževalec

  25 Alja Štendler, roj 21.03.1971 občina: Radovljica

  naslov: Radovljica, Štrukljeva ulica 4 strokovni ali znanstveni naslov: profesor angleškega jezika s književnostjo delo: predmetni učitelj angleščine OŠ A. T. Linhart

  26 Robert Božič, roj 05.01.1990 občina: Radovljica naslov: Zgoša, Zgoša 24f strokovni ali znanstveni naslov: ekonomski tehnik delo: natakar

  izžrebana št. liste: 9ime liste: LEVICApredlagatelj: LEVICA

  1 Mateja Potočnik, roj 20.06.1987 občina: Radovljica naslov: Ovsiše, Ovsiše 6 strokovni ali znanstveni naslov: diplomiran družboslovni informatik delo: vodja marketinga

  2 Blaž Trček, roj 06.05.1976 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Linhartov trg 24 strokovni ali znanstveni naslov: magister umetnosti delo: solist improvizator saksofonist

  3 Darja Kürner, roj 12.07.1953 občina: Radovljica naslov: Mošnje, Mošnje 18e strokovni ali znanstveni naslov: profesorica športne vzgoje delo: upokojenka

  4 Klemen Noč, roj 25.11.1987 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Cankarjeva ulica 31 strokovni ali znanstveni naslov: gimnazijski maturant delo: CNC programer

  5 Alja Černe, roj 11.07.1991 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Maistrova ulica 6 strokovni ali znanstveni naslov: zobni tehnik delo: študent

  6 Luka Kürner, roj 29.04.1979 občina: Radovljica naslov: Mošnje, Mošnje 18e strokovni ali znanstveni naslov: diplomirani francist in profesor španščine delo: prevajalec

  7 Marjeta Bizjak, roj 18.09.1997 občina: Radovljica naslov: Češnjica pri Kropi, Češnjica pri Kropi 10b strokovni ali znanstveni naslov: gimnazijski maturant delo: študent

  8 Avgust Zupan, roj 29.01.1950 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Janševa ulica 6 strokovni ali znanstveni naslov: strojni tehnik delo: upokojenec

 • UO, stran 12 št. 249, 2. novembra 2018URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

  9 Lenka Kapus Otrin, roj 19.03.1977 občina: Radovljica naslov: Lancovo, Lancovo 72 strokovni ali znanstveni naslov: gimnazijski maturant delo: finančno-računovodska delavka

  10 Jožef Hozjan, roj 28.06.1946 občina: Radovljica naslov: Lesce, Savska cesta 4a strokovni ali znanstveni naslov: ključavničar delo: upokojenec 11 Monika Hanžič, roj 24.04.1969 občina: Radovljica naslov: Lesce, Savska cesta 8 strokovni ali znanstveni naslov: diplomant upravnih ved delo: samostojni podjetnik

  12 Abid Kurtić, roj 28.05.1955 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Gradnikova cesta 127 strokovni ali znanstveni naslov: vodoinštalater delo: upokojenec

  13 Marija Potočnik, roj 16.08.1937 občina: Radovljica naslov: Ovsiše, Ovsiše 6 strokovni ali znanstveni naslov: učiteljica razrednega pouka delo: upokojenka

  14 Anri Tomić, roj 03.03.1969 občina: Radovljica naslov: Dobravica, Dobravica 10 strokovni ali znanstveni naslov: monter ogrevalnih naprav delo: samostojni podjetnik

  15 Klemen Erman, roj 09.10.1983 občina: Radovljica naslov: Ovsiše, Ovsiše 49 strokovni ali znanstveni naslov: gimnazijski maturant delo: nezaposlen

  izžrebana št. liste: 10ime liste: PRIJAZNA LISTApredlagatelj: Simon Zore in skupina volivcev

  1 Simon Zore, roj 26.03.1969 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Langusova ulica 77 strokovni ali znanstveni naslov: univerzitetni diplomirani inženir strojništva delo: direktor

  2 Katja Praprotnik, roj 02.09.1971 občina: Radovljica naslov: Mošnje, Mošnje 95 strokovni ali znanstveni naslov: profesor zgodovine in sociologije delo: kustosinja

  3 Aleš Smajić, roj 26.10.1970 občina: Radovljica naslov: Hraše, Hraše 18b strokovni ali znanstveni naslov: profesor fizike in matematike delo: učitelj fizike in matematike

  4 Nataša Černe, roj 14.04.1969 občina: Radovljica naslov: Nova vas, Nova vas 4 strokovni ali znanstveni naslov: profesorica angleščine delo: učiteljica angleščine

  5 Igor Marijan, roj 05.03.1980 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Cankarjeva ulica 27 strokovni ali znanstveni naslov: policist VŠ delo: policist

  6 Mateja Benko, roj 05.07.1990 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Gradnikova cesta 34 strokovni ali znanstveni naslov: vzgojiteljica predšolskih otrok delo: negovalka

  7 Janko Stanek, roj 20.02.1951 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Gradnikova cesta 121 strokovni ali znanstveni naslov: vodja strežbe delo: upokojenec

  8 Mija Ločniškar, roj 04.09.1960 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Šercerjeva ulica 8 strokovni ali znanstveni naslov: gimnazijski maturant delo: administrator

  9 Goran Debelak, roj 29.09.1979 občina: Radovljica naslov: Begunje na Gorenjskem, Begunje na Gorenjskem 14 strokovni ali znanstveni naslov: ekonomski tehnik delo: samostojni podjetnik

  10 Mojca Vnučec Špacapan, roj 19.11.1971 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Partizanska pot 1 strokovni ali znanstveni naslov: magistrica znanosti s področja poslovodenja in organizacije delo: vodja poslovnega področja

  11 Haris Pivač, roj 04.04.1997 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Cankarjeva ulica 40 strokovni ali znanstveni naslov: zdravstveni tehnik delo: študent

  12 Nataša Pristov, roj 03.05.1969 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Žale 1 strokovni ali znanstveni naslov: tekstilno konfekcijski tehnik delo: samostojni podjetnik

  13 Damijan Kreutz, roj 24.04.1968 občina: Radovljica naslov: Mošnje, Mošnje 95 strokovni ali znanstveni naslov: doktor dentalne medicine delo: zobozdravnik 14 Sonja Maček, roj 19.09.1993 občina: Radovljica naslov: Kamna Gorica, Kamna Gorica 3f strokovni ali znanstveni naslov: živilski tehnik delo: kuhar

 • URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICAšt. 249, 2. novembra 2018 UO, stran 13

  15 Andrej Maver, roj 17.02.1958 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Vurnikov trg 4 strokovni ali znanstveni naslov: socialni delavec delo: upravnik

  16 Elizabeta Ambrožič, roj 16.11.1956 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Cankarjeva ulica 31c strokovni ali znanstveni naslov: trgovec delo: upokojenka

  17 Ludvik Košelnik, roj 13.02.1973 občina: Radovljica naslov: Gorica, Gorica 3a strokovni ali znanstveni naslov: slikopleskar delo: slikopleskar

  18 Ada Fojkar, roj 20.04.1982 občina: Radovljica naslov: Lesce, Šobčeva cesta 19 strokovni ali znanstveni naslov: univerzitetna diplomirana ekonomistka delo: direktorica

  19 Peter Jerala, roj 07.04.1969 občina: Radovljica naslov: Lesce, Poljska pot 4 strokovni ali znanstveni naslov: univerzitetni diplomirani inženir lesarstva delo: direktor

  20 Mendi Ipavec, roj 18.12.1992 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Vurnikov trg 2 strokovni ali znanstveni naslov: / delo: prodajalka

  21 Goran Bric, roj 26.06.1967 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Tavčarjeva ulica 6 strokovni ali znanstveni naslov: elektro tehnik delo: direktor

  22 Dita Kočevar, roj 23.04.1995 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Cesta svobode 19 strokovni ali znanstveni naslov: ekonomski tehnik delo: študentka

  23 Blaž Ješe, roj 02.01.1986 občina: Radovljica naslov: Lesce, Šobčeva cesta 21 strokovni ali znanstveni naslov: strojni tehnik delo: direktor

  24 Romana Gunde Košelnik, roj 10.03.1972 občina: Radovljica naslov: Gorica, Gorica 3a strokovni ali znanstveni naslov: gimnazijski maturant delo: samostojni podjetnik

  25 Miran Cilenšek, roj 26.07.1958 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Gorenjska cesta 31a

  strokovni ali znanstveni naslov: gimnazijski maturant delo: poklicni trener košarke

  26 Zdenko Molj, roj 28.07.1954 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Langusova ulica 91 strokovni ali znanstveni naslov: strojni tehnik delo: prokurist

  izžrebana št. liste: 11ime liste: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATIpredlagatelj: NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

  1 Simon Resman, roj 09.01.1978 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Cesta svobode 13 strokovni ali znanstveni naslov: un. dipl. inž. gozdarstva delo: gozdar

  2 Tina Mrak, roj 17.04.1996 občina: Radovljica naslov: Ravnica, Ravnica 4 strokovni ali znanstveni naslov: gimnazijska maturantka delo: študent

  3 Tomaž Frelih, roj 29.05.1970 občina: Radovljica naslov: Posavec, Posavec 24 strokovni ali znanstveni naslov: un. inž. elektrotehnike delo: direktor področja

  4 Polonca Zupan Grašič, roj 21.05.1970 občina: Radovljica naslov: Lesce, Alpska cesta 16 strokovni ali znanstveni naslov: - delo: skrb za prodajo v romarskem uradu na Brezjah

  5 Matjaž Geršič, roj 19.10.1983 občina: Radovljica naslov: Lesce, Cesta na Lipce 4 strokovni ali znanstveni naslov: doktor znanosti delo: raziskovalec

  6 Ana Cecilia Prenz Kopušar, roj 17.08.1964 občina: Radovljica naslov: Kamna Gorica, Kamna Gorica 46a strokovni ali znanstveni naslov: doktor literarnih ved delo: profesorica na univerzi – prevajalka

  7 Peter Kolarič, roj 14.03.1962 občina: Radovljica naslov: Mošnje, Mošnje 66 strokovni ali znanstveni naslov: finomehanik delo: direktor hotela

  8 Janja Borič, roj 17.06.1967 občina: Radovljica naslov: Lancovo, Lancovo 19 strokovni ali znanstveni naslov: dr. medicine delo: zdravnik

  9 Peter Urbanija, roj 30.11.1971 občina: Radovljica naslov: Zgornja Dobrava, Zgornja Dobrava 2 strokovni ali znanstveni naslov: strojni tehnik delo: brezposeln

 • UO, stran 14 št. 249, 2. novembra 2018URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

  10 Marjeta Šifrer, roj 03.03.1974 občina: Radovljica naslov: Lancovo, Lancovo 5d strokovni ali znanstveni naslov: dip. ekonomist delo: vodja prodajnih projektov

  11 Jožef Rogač, roj 27.02.1966 občina: Radovljica naslov: Zgornja Lipnica, Zgornja Lipnica 4 strokovni ali znanstveni naslov: strugar delo: kmet

  12 Barbara Debeljak Rus, roj 07.01.1976 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Roblekovo naselje 37 strokovni ali znanstveni naslov: doktorica psiholoških znanosti delo: učitelj psihologije

  13 Janez Zaletel, roj 03.01.1955 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Gorenjska cesta 8 strokovni ali znanstveni naslov: zdravnik delo: specialist kardiolog

  14 Andreja Mauko, roj 11.11.1966 občina: Radovljica naslov: Vrbnje, Vrbnje 31a strokovni ali znanstveni naslov: gimnazijski maturant delo: računovodja

  15 Dušan Kopušar, roj 27.07.1954 občina: Radovljica naslov: Kamna Gorica, Kamna Gorica 46a strokovni ali znanstveni naslov: dr. aplikativne kineziologije delo: fizioterapevt

  16 Cvetka Bizjak, roj 12.04.1944 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Ulica Staneta Žagarja 24 strokovni ali znanstveni naslov: ekonomski tehnik delo: upokojenka

  17 Anica Dacar, roj 25.02.1954 občina: Radovljica naslov: Zapuže, Zapuže 29 strokovni ali znanstveni naslov: profesorica matematike delo: upokojena prof. matematike

  18 Srečko Brumen, roj 17.12.1968 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Bazoviška ulica 17 strokovni ali znanstveni naslov: un. dipl. teolog delo: strokovni direktor

  19 Marija Gašperin, roj 02.07.1939 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Tavčarjeva ulica 22 strokovni ali znanstveni naslov: šivilja delo: upokojenka

  20 Milan Kristan, roj 17.09.1953 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Gradnikova cesta 67 strokovni ali znanstveni naslov: profesor delo: profesor slovenščine

  21 Joško Lukan, roj 17.01.1965 občina: Radovljica naslov: Spodnja Lipnica, Spodnja Lipnica 3 strokovni ali znanstveni naslov: mizar delo: mizar

  22 Jože Eržen, roj 20.03.1955 občina: Radovljica naslov: Kropa, Kropa 49 strokovni ali znanstveni naslov: turistični vodič delo: upokojenec

  23 Andreja Jalen, roj 23.11.1973 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Ulica Staneta Žagarja 30 strokovni ali znanstveni naslov: un. dipl. psiholog delo: svetovalna delavka

  24 Marija Mušič, roj 18.01.1945 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Gradnikova cesta 28 strokovni ali znanstveni naslov: učiteljica delo: upokojenka 25 Janez Rozman, roj 14.08.1946 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Šercerjeva ulica 35 strokovni ali znanstveni naslov: farmacevtski tehnik delo: upokojenec

  26 Avguštin Alojzij Mencinger, roj 17.08.1938 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Gradnikova cesta 47 strokovni ali znanstveni naslov: dr. medicine delo: upokojenec

  izžrebana št. liste: 12ime liste: SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRApredlagatelj: SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA

  1 Gregor Remec, roj 06.05.1962 občina: Radovljica naslov: Lancovo, Lancovo 6 strokovni ali znanstveni naslov: inženir varstva okolja in komunale delo: vzdrževalec skupinovodja

  2 Irena Kotnik, roj 01.02.1955 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Bazoviška ulica 17 strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. pedagog delo: upokojenka

  3 Miha Gluščič, roj 23.01.1960 občina: Radovljica naslov: Lesce, Tovarniška ulica 23 strokovni ali znanstveni naslov: hotelski tehnik delo: direktor

  4 Andreja Šmid, roj 09.09.1972 občina: Radovljica naslov: Mošnje, Mošnje 39 strokovni ali znanstveni naslov: dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok delo: vzgojiteljica

 • URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICAšt. 249, 2. novembra 2018 UO, stran 15

  5 Rajko Mikolič, roj 01.05.1959 občina: Radovljica naslov: Mišače, Mišače 1 strokovni ali znanstveni naslov: policist delo: upokojenec

  6 Špela Razinger Kalan, roj 06.01.1976 občina: Radovljica naslov: Poljšica, Poljšica 1a strokovni ali znanstveni naslov: diplomirana ekonomistka delo: upravnica

  7 Sandi Larisi, roj 04.04.1963 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Gradnikova cesta 9a strokovni ali znanstveni naslov: ekonomist delo: zavarovalni zastopnik

  8 Anja Zupanc, roj 10.07.1982 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Tavčarjeva ulica 8 strokovni ali znanstveni naslov: magistrica prava delo: predstavnica za odnose z javnostmi

  9 Samir Medić, roj 08.05.1974 občina: Radovljica naslov: Spodnja Lipnica, Spodnja Lipnica 31a strokovni ali znanstveni naslov: komercialist delo: vodja prodaje

  10 Sonja Vengar, roj 17.03.1952 občina: Radovljica naslov: Praproše, Praproše 2 strokovni ali znanstveni naslov: magistra oec. delo: upokojenka

  11 Samo Finžgar, roj 14.11.1954 občina: Radovljica naslov: Begunje na Gorenjskem, Begunje na Gorenjskem 128c strokovni ali znanstveni naslov: elektrotehnik delo: upokojenec

  12 Mojca Kržišnik, roj 10.09.1980 občina: Radovljica naslov: Lancovo, Lancovo 37 strokovni ali znanstveni naslov: ekonomsko-komercialni tehnik delo: prodajalka

  13 Janez Kožuh, roj 15.07.1949 občina: Radovljica naslov: Mošnje, Mošnje 6e strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. ing. elektrotehnike delo: upokojenec 14 Eva Omerza, roj 05.09.1989 občina: Radovljica naslov: Mošnje, Mošnje 45 strokovni ali znanstveni naslov: magistrica politologije delo: svetovalka v poslanski skupini DZ

  15 Miha Vidmar, roj 03.06.1992 občina: Radovljica naslov: Lesce, Begunjska cesta 6b strokovni ali znanstveni naslov: ekonomski tehnik delo: oddajanje sob

  16 Alma Murić, roj 10.07.1991 občina: Radovljica naslov: Lesce, Finžgarjeva ulica 4 strokovni ali znanstveni naslov: srednja medicinska sestra delo: medicinska sestra

  17 Marjan Jarkovič, roj 27.03.1973 občina: Radovljica naslov: Lesce, Tržaška ulica 5 strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. politolog delo: podsekretar v DZ RS

  18 Jana Ankerst, roj 11.02.1960 občina: Radovljica naslov: Vrbnje, Vrbnje 9b strokovni ali znanstveni naslov: gimnazijska maturantka delo: zastopanje in posredovanje

  19 Jan Remec, roj 10.11.1987 občina: Radovljica naslov: Zgoša, Zgoša 19 strokovni ali znanstveni naslov: ekonomski tehnik delo: natakar

  20 Mojca Kokalj, roj 31.03.1954 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Vurnikov trg 4 strokovni ali znanstveni naslov: natakarica delo: upokojenka

  21 Igor Luzar, roj 06.03.1963 občina: Radovljica naslov: Zapuže, Zapuže 15 strokovni ali znanstveni naslov: prodajalec - trgovec delo: s.p. Medeni darovi – direktor

  22 Barbara Mandelj, roj 04.06.1969 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Bazoviška ulica 15a strokovni ali znanstveni naslov: spec. org. managementa delo: vodja kadrov in organiziranje

  23 Matjaž Korošec, roj 19.02.1996 občina: Radovljica naslov: Lesce, Valvasorjeva ulica 11 strokovni ali znanstveni naslov: ekonomski tehnik delo: komercialist I

  24 Ivan Resman, roj 20.12.1949 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Cankarjeva ulica 56a strokovni ali znanstveni naslov: strojni ključavničar delo: upokojenec

  25 Pika Vukadinović, roj 07.05.1967 občina: Radovljica naslov: Mošnje, Mošnje 15b strokovni ali znanstveni naslov: organizator dela delo: s.p. direktor

  26 Anton Rejc, roj 20.01.1936 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Bazoviška ulica 17 strokovni ali znanstveni naslov: ključavničar delo: upokojenec

 • UO, stran 16 št. 249, 2. novembra 2018URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

  izžrebana št. liste: 13ime liste: SOCIALNI DEMOKRATIpredlagatelj: SD - SOCIALNI DEMOKRATI

  1 Nejc Kliček, roj 26.04.1995 občina: Radovljica naslov: Brezovica, Brezovica 26 strokovni ali znanstveni naslov: zobotehnik delo: študent

  2 Mojca Faganel, roj 09.04.1988 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Vurnikov trg 2 strokovni ali znanstveni naslov: diplomantka evropskih študij delo: Višja svetovalka na MDDSZ

  3 Dalibor Šolar, roj 29.07.1970 občina: Radovljica naslov: Lipnica, Lipnica 3b strokovni ali znanstveni naslov: profesor matematike in fizike delo: profesor matematike in fizike

  4 Renata Zadnikar, roj 19.02.1971 občina: Radovljica naslov: Ovsiše, Ovsiše 42 strokovni ali znanstveni naslov: diplomirana upravna organizatorka delo: kadrovnik

  5 Jože Skalar, roj 29.11.1949 občina: Radovljica naslov: Kamna Gorica, Kamna Gorica 15a strokovni ali znanstveni naslov: strojni tehnik delo: upokojenec

  6 Ana Marković Bach, roj 05.12.1979 občina: Radovljica naslov: Dobro Polje, Dobro Polje 9b strokovni ali znanstveni naslov: univerzitetna diplomirana ekonomistka delo: namestnica vodje FRS na Okrožnem sodišču v Lj.

  7 Žiga Gačnik, roj 17.09.1996 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Žale 7 strokovni ali znanstveni naslov: / delo: dijak

  8 Vesna Koselj, roj 01.06.1974 občina: Radovljica naslov: Spodnja Lipnica, Spodnja Lipnica 31a strokovni ali znanstveni naslov: magistrica kadrovskega socialnega managementa delo: svetovalna delavka

  9 Marko Zupan, roj 17.09.1973 občina: Radovljica naslov: Lesce, Savska cesta 4 strokovni ali znanstveni naslov: inženir logistike delo: vozovni preglednik 10 Irena Kunstelj, roj 14.11.1973 občina: Radovljica naslov: Mišače, Mišače 3a strokovni ali znanstveni naslov: ekonomski tehnik delo: prodajalka

  11 Branko Bajić, roj 10.02.1967 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Cankarjeva ulica 12 strokovni ali znanstveni naslov: ekonomski tehnik delo: vodja proizvodnje v Avstriji in prokurist v STBR

  12 Tjaša Mohorič, roj 28.06.1997 občina: Radovljica naslov: Kamna Gorica, Kamna Gorica 3g strokovni ali znanstveni naslov: frizerka delo: prodajalka

  13 Matija Markelj, roj 21.02.1935 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Ulica Staneta Žagarja 32a strokovni ali znanstveni naslov: diplomirani sociolog delo: upokojenec

  14 Jasmina Šolar, roj 05.10.1963 občina: Radovljica naslov: Brezovica, Brezovica 8 strokovni ali znanstveni naslov: višji komercialist delo: prodajni referent v logistiki

  15 Tilen Toplišek, roj 23.07.1991 občina: Radovljica naslov: Zgornja Dobrava, Zgornja Dobrava 35 strokovni ali znanstveni naslov: ekonomski tehnik delo: skladiščni manipulant

  16 Maša Kukič, roj 23.02.1998 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Cankarjeva ulica 56 strokovni ali znanstveni naslov: / delo: dijakinja

  17 Žan Filipovič, roj 18.06.1996 občina: Radovljica naslov: Brezovica, Brezovica 31 strokovni ali znanstveni naslov: gimnazijski maturant delo: študent

  18 Tea Pogačnik, roj 13.08.1997 občina: Radovljica naslov: Kamna Gorica, Kamna Gorica 32 strokovni ali znanstveni naslov: frizerka delo: prodajalka

  19 Vinko Zadnikar, roj 29.12.1952 občina: Radovljica naslov: Podnart, Podnart 42a strokovni ali znanstveni naslov: diplomirani upravni organizator delo: upokojenec

  20 Mirica Gačnik, roj 15.01.1949 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Žale 7 strokovni ali znanstveni naslov: gimnazijski maturant delo: upokojenka

  21 Žiga Jelenc, roj 18.05.1998 občina: Radovljica naslov: Kropa, Kropa 9 strokovni ali znanstveni naslov: tehnik mehatronike delo: orodjar

 • URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICAšt. 249, 2. novembra 2018 UO, stran 17

  22 Veronika Rešek, roj 16.01.1995 občina: Radovljica naslov: Brezovica, Brezovica 8 strokovni ali znanstveni naslov: gimnazijski maturant delo: študent

  23 Jakob Šolar, roj 13.04.1999 občina: Radovljica naslov: Lipnica, Lipnica 3b strokovni ali znanstveni naslov: / delo: dijak

  24 Aleš Vovk, roj 16.02.1981 občina: Radovljica naslov: Dobro Polje, Dobro Polje 9b strokovni ali znanstveni naslov: diplomirani inženir elektronike delo: informatik

  25 Uroš Jauševec, roj 28.06.1976 občina: Radovljica naslov: Lesce, Na Vrtači 8 strokovni ali znanstveni naslov: ekonomski tehnik delo: tajnik društva Progresiva

  26 Dragomil Rozman, roj 12.01.1948 občina: Radovljica naslov: Radovljica, Bevkova ulica 36 strokovni ali znanstveni naslov: organizator dela delo: upokojenec

  OBČINA RADOVLJICAObčinska volilna komisija

  RAZGLASNa podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) v zve-zi z 61. členom Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo, 54/07 - Odl. US, 35/14 - Odl. US in 23/17) Občinska volilna komisija Občine Radovljica RAZGLAŠA seznam kandidatov za ČLANE SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI v Občini Radovljica.

  Redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti bodo 18. novembra 2018.

  SEZNAM KANDIDATOV:KS BEGUNJE NA GORENJSKEM

  I. VOLILNA ENOTA – 10201001 Begunje Ivoli se lahko 3 kandidate (del naselja Begunje na Gorenjskem)

  izžrebana št. kandidata: 1predlagatelj: Marija Kavčič Zupan in skupina volivcevkandidat: Marija Hrovat datum roj.: 21.07.1973 spol: Žobčina: Radovljica

  naslov: Begunje na Gorenjskem, Begunje na Gorenjskem 31strokovni ali znanstveni naslov: inž. agronomijedelo: predsednik GIZ - PVD s.p.

  izžrebana št. kandidata: 2predlagatelj: Marjan Legat in skupina volivcevkandidat: Janez Urbanc datum roj.: 20.03.1952 spol: Mobčina: Radovljicanaslov: Begunje na Gorenjskem, Begunje na Gorenjskem 183strokovni ali znanstveni naslov: arhitekt u.d.i.a.delo: upokojenec

  izžrebana št. kandidata: 3predlagatelj: Marjan Legat in skupina volivcevkandidat: Tjaša Legat datum roj.: 02.04.1997 spol: Žobčina: Radovljicanaslov: Begunje na Gorenjskem, Begunje na Gorenjskem 32strokovni ali znanstveni naslov: gimnazijski maturantdelo: študent

  izžrebana št. kandidata: 4predlagatelj: Marija Kavčič Zupan in skupina volivcevkandidat: Andrej Gašperin datum roj.: 04.09.1982 spol: Mobčina: Radovljicanaslov: Begunje na Gorenjskem, Begunje na Gorenjskem 53strokovni ali znanstveni naslov: inženir strojništvadelo: tehnolog proizvodnje

  izžrebana št. kandidata: 5predlagatelj: Marija Kavčič Zupan in skupina volivcevkandidat: Mojca Markič datum roj.: 17.11.1967 spol: Žobčina: Radovljicanaslov: Begunje na Gorenjskem, Begunje na Gorenjskem 177strokovni ali znanstveni naslov: diplomirani ekonomistdelo: vodja finančnega računovodstva

  II. VOLILNA ENOTA – 10202001 Begunje IIvoli se lahko 1 kandidat (del naselja Begunje na Gorenjskem)

  izžrebana št. kandidata: 1predlagatelj: Marija Kavčič Zupan in skupina volivcevkandidat: Aleksander Jurejevčič datum roj.: 11.02.1965 spol: Mobčina: Radovljicanaslov: Begunje na Gorenjskem, Begunje na Gorenjskem 85strokovni ali znanstveni naslov: TK tehnikdelo: vzdrževalec energetik

  III. VOLILNA ENOTA – 10203001 Begunje IIIvoli se lahko 1 kandidat (Poljče)

  izžrebana št. kandidata: 1predlagatelj: Marija Kavčič Zupan in skupina volivcevkandidat: Jože Hajnrihar datum roj.: 27.07.1955 spol: Mobčina: Radovljicanaslov: Poljče, Poljče 24astrokovni ali znanstveni naslov: elektrotehnikdelo: upokojenec

 • UO, stran 18 št. 249, 2. novembra 2018URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

  IV. VOLILNA ENOTA – 10204002 Zapuže Ivoli se lahko 2 kandidata (Zgoša)

  izžrebana št. kandidata: 1predlagatelj: Marjan Legat in skupina volivcevkandidat: Jožica Režonja datum roj.: 10.07.1959 spol: Žobčina: Radovljicanaslov: Zgoša, Zgoša 65astrokovni ali znanstveni naslov: ekonomski tehnikdelo: direktorica

  izžrebana št. kandidata: 2predlagatelj: Marija Kavčič Zupan in skupina volivcevkandidat: Monika Štefelin datum roj.: 29.01.1970 spol: Žobčina: Radovljicanaslov: Zgoša, Zgoša 65strokovni ali znanstveni naslov: zdravstveni tehnikdelo: zdravstveni administrator

  izžrebana št. kandidata: 3predlagatelj: Marija Kavčič Zupan in skupina volivcevkandidat: Janez Pavlič datum roj.: 13.06.1961 spol: Mobčina: Radovljicanaslov: Zgoša, Zgoša 25strokovni ali znanstveni naslov: poklicni gasilecdelo: upokojenec

  izžrebana št. kandidata: 4predlagatelj: Marjan Legat in skupina volivcevkandidat: Janez Gašperin datum roj.: 07.03.1953 spol: Mobčina: Radovljicanaslov: Zgoša, Zgoša 7strokovni ali znanstveni naslov: elektro tehnikdelo: upokojenec

  V. VOLILNA ENOTA – 10205002 Zapuže IIvoli se lahko 2 kandidata (Zapuže)

  izžrebana št. kandidata: 1predlagatelj: Jožica Hrovat in skupina volivcevkandidat: Matjaž Trček datum roj.: 26.07.1976 spol: Mobčina: Radovljicanaslov: Zapuže, Zapuže 31bstrokovni ali znanstveni naslov: mizardelo: delavec

  izžrebana št. kandidata: 2predlagatelj: Marija Kavčič Zupan in skupina volivcevkandidat: Liljana Leš datum roj.: 02.11.1956 spol: Žobčina: Radovljicanaslov: Zapuže, Zapuže 32strokovni ali znanstveni naslov: magistrica znanostidelo: upokojenka

  izžrebana št. kandidata: 3predlagatelj: Marija Kavčič Zupan in skupina volivcevkandidat: Marko Prešeren datum roj.: 15.07.1972 spol: Mobčina: Radovljicanaslov: Zapuže, Zapuže 36strokovni ali znanstveni naslov: mizarski mojsterdelo: direktor

  VI. VOLILNA ENOTA – 10206003 Dvorska vasvoli se lahko 1 kandidat (Dvorska vas)

  izžrebana št. kandidata: 1predlagatelj: Marija Kavčič Zupan in skupina volivcevkandidat: Vesna Papler datum roj.: 04.05.1964 spol: Žobčina: Radovljicanaslov: Dvorska vas, Dvorska vas 22strokovni ali znanstveni naslov: ekonomski tehnikdelo: brezposelna

  VII. VOLILNA ENOTA – 10207007 Slatna voli se lahko 1 kandidat (Mlaka, Slatna, Srednja vas, Zadnja vas)

  izžrebana št. kandidata: 1predlagatelj: Marija Kavčič Zupan in skupina volivcevkandidat: Matevž Langus datum roj.: 21.01.1980 spol: Mobčina: Radovljicanaslov: Mlaka, Mlaka 1bstrokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. ing. elektrotehnikedelo: direktor

  Navodilo:Glasuje se tako, da se obkroži zaporedno številko pred kandidatom, za katerega se glasuje. Voli se lahko največ toliko kandidatov, kolikor jih je določeno v posamezni volilni enoti.

  Karmen Vnučec l.r. predsednica Občinske volilne komisije Občine Radovljica

 • URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICAšt. 249, 2. novembra 2018 UO, stran 19

  OBČINA RADOVLJICAObčinska volilna komisija

  RAZGLASNa podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) v zve-zi z 61. členom Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo, 54/07 - Odl. US, 35/14 - Odl. US in 23/17) Občinska volilna komisija Občine Radovljica RAZGLAŠA seznam kandidatov za ČLANE SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI v Občini Radovljica.

  Redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti bodo 18. novembra 2018.

  SEZNAM KANDIDATOV:KS BREZJE

  I. VOLILNA ENOTA – 10208005 Brezje Ivoli se lahko 3 kandidate (Brezje, Noše)

  izžrebana št. kandidata: 1predlagatelj: Izidor Arih in skupina volivcevkandidat: Mitja Potočnik datum roj.: 10.05.1968 spol: Mobčina: Radovljicanaslov: Brezje, Brezje 32astrokovni ali znanstveni naslov: mizardelo: tehnolog v proizvodnji

  izžrebana št. kandidata: 2predlagatelj: Izidor Arih in skupina volivcevkandidat: Lidija Slak datum roj.: 13.06.1965 spol: Žobčina: Radovljicanaslov: Brezje, Brezje 15bstrokovni ali znanstveni naslov: -delo: pomožni delavec

  izžrebana št. kandidata: 3predlagatelj: Izidor Arih in skupina volivcevkandidat: Matjaž Dežman datum roj.: 17.02.1967 spol: Mobčina: Radovljicanaslov: Brezje, Brezje 53strokovni ali znanstveni naslov: inženir lesarstvadelo: skladiščnik

  II. VOLILNA ENOTA – 10209005 Brezje IIvoli se lahko 2 kandidata (Črnivec)

  izžrebana št. kandidata: 1predlagatelj: Izidor Arih in skupina volivcevkandidat: Maruša Šolar Čuden datum roj.: 19.05.1984 spol: Žobčina: Radovljica

  naslov: Črnivec, Črnivec 2strokovni ali znanstveni naslov: diplomirani ekonomist (UNI)delo: finančno računovodski sektor

  izžrebana št. kandidata: 2predlagatelj: Izidor Arih in skupina volivcevkandidat: Izidor Arih datum roj.: 07.04.1959 spol: Mobčina: Radovljicanaslov: Črnivec, Črnivec 8strokovni ali znanstveni naslov: finomehanikdelo: hišnik

  III. VOLILNA ENOTA – 10210005 Brezje IIIvoli se lahko 1 kandidat (Dobro Polje)

  izžrebana št. kandidata: 1predlagatelj: Izidor Arih in skupina volivcevkandidat: Tomaž Sitar datum roj.: 27.12.1973 spol: Mobčina: Radovljicanaslov: Dobro Polje, Dobro Polje 15strokovni ali znanstveni naslov: elektro inženirdelo: vodja investicij

  izžrebana št. kandidata: 2predlagatelj: SD - SOCIALNI DEMOKRATIkandidat: Ana Marković Bach datum roj.: 05.12.1979 spol: Žobčina: Radovljicanaslov: Dobro Polje, Dobro Polje 9bstrokovni ali znanstveni naslov: univerzitetna dipl. ekonomistkadelo: nam. vodje skup. finan. rač. službe na Okr.sod. LJ

  IV. VOLILNA ENOTA – 10211005 Brezje IVvoli se lahko 1 kandidat (Peračica)

  izžrebana št. kandidata: 1predlagatelj: Izidor Arih in skupina volivcevkandidat: Anton Zavrl datum roj.: 04.08.1956 spol: Mobčina: Radovljicanaslov: Peračica, Peračica 4strokovni ali znanstveni naslov: ekonomistdelo: upokojenec

  Navodilo:Glasuje se tako, da se obkroži zaporedno številko pred kandidatom, za katerega se glasuje. Voli se lahko največ toliko kandidatov, kolikor jih je določeno v posamezni volilni enoti.

  Karmen Vnučec l.r. predsednica Občinske volilne komisije Občine Radovljica

 • UO, stran 20 št. 249, 2. novembra 2018URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

  OBČINA RADOVLJICAObčinska volilna komisija

  RAZGLAS

  Na podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) v zve-zi z 61. členom Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo, 54/07 - Odl. US, 35/14 - Odl. US in 23/17) Občinska volilna komisija Občine Radovljica RAZGLAŠA seznam kandidatov za ČLANE SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI v Občini Radovljica.

  Redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti bodo 18. novembra 2018.

  SEZNAM KANDIDATOV:KS KAMNA GORICA

  I. VOLILNA ENOTA – 10212006 Kamna Goricavoli se lahko 7 kandidatov (Kamna Gorica)

  izžrebana št. kandidata: 1predlagatelj: Dušan Beton in skupina volivcevkandidat: Eva Potočnik datum roj.: 22.09.1975 spol: Žobčina: Radovljicanaslov: Kamna Gorica, Kamna Gorica 72strokovni ali znanstveni naslov: tehnik strežbedelo: komercialist

  izžrebana št. kandidata: 2predlagatelj: Dušan Beton in skupina volivcevkandidat: Franc Eržen datum roj.: 19.09.1956 spol: Mobčina: Radovljicanaslov: Kamna Gorica, Kamna Gorica 112strokovni ali znanstveni naslov: natakardelo: poklicni voznik

  izžrebana št. kandidata: 3predlagatelj: Dušan Beton in skupina volivcevkandidat: Antonija Rozman datum roj.: 22.01.1950 spol: Žobčina: Radovljicanaslov: Kamna Gorica, Kamna Gorica 71strokovni ali znanstveni naslov: medicinska sestradelo: upokojenka

  izžrebana št. kandidata: 4predlagatelj: Dušan Beton in skupina volivcevkandidat: Dušan Beton datum roj.: 31.10.1955 spol: Mobčina: Radovljicanaslov: Kamna Gorica, Kamna Gorica 56strokovni ali znanstveni naslov: dipl. ing. el.delo: upokojenec

  izžrebana št. kandidata: 5predlagatelj: Dušan Beton in skupina volivcevkandidat: Aleš Arh datum roj.: 04.02.1974 spol: Mobčina: Radovljicanaslov: Kamna Gorica, Kamna Gorica 8strokovni ali znanstveni naslov: ing. telekomunikacijdelo: s.p.

  izžrebana št. kandidata: 6predlagatelj: Dušan Beton in skupina volivcevkandidat: Eva Jelenc Drozg datum roj.: 12.11.1980 spol: Žobčina: Radovljicanaslov: Kamna Gorica, Kamna Gorica 2estrokovni ali znanstveni naslov: specialistka kitaristkadelo: učiteljica kitare

  izžrebana št. kandidata: 7predlagatelj: Dušan Beton in skupina volivcevkandidat: Andrej Zupan datum roj.: 09.02.1971 spol: Mobčina: Radovljicanaslov: Kamna Gorica, Kamna Gorica 58strokovni ali znanstveni naslov: lesni tehnikdelo: komercialist

  Navodilo:Glasuje se tako, da se obkroži zaporedno številko pred kandidatom, za katerega se glasuje. Voli se lahko največ toliko kandidatov, kolikor jih je določeno v posamezni volilni enoti.

  Karmen Vnučec l.r. predsednica Občinske volilne komisije Občine Radovljica

  OBČINA RADOVLJICAObčinska volilna komisija

  RAZGLASNa podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) v zve-zi z 61. členom Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo, 54/07 - Odl. US, 35/14 - Odl. US in 23/17) Občinska volilna komisija Občine Radovljica RAZGLAŠA seznam kandidatov za ČLANE SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI v Občini Radovljica.

  Redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti bodo 18. novembra 2018.

 • URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICAšt. 249, 2. novembra 2018 UO, stran 21

  SEZNAM KANDIDATOV:KS KROPA

  I. VOLILNA ENOTA – 10213007 Kropa Ivoli se lahko 3 kandidate (del naselja Kropa)

  izžrebana št. kandidata: 1predlagatelj: Anže Habjan in skupina volivcevkandidat: Saša Pavlič datum roj.: 04.06.1992 spol: Žobčina: Radovljicanaslov: Kropa, Kropa 69strokovni ali znanstveni naslov: gimnazijski maturantdelo: študent

  izžrebana št. kandidata: 2predlagatelj: Anže Habjan in skupina volivcevkandidat: Gašper Finžgar datum roj.: 03.10.1990 spol: Mobčina: Radovljicanaslov: Kropa, Kropa 52strokovni ali znanstveni naslov: turistični tehnikdelo: samostojni podjetnik

  izžrebana št. kandidata: 3predlagatelj: Urška Kavar in skupina volivcevkandidat: Metka Kavčič datum roj.: 19.05.1970 spol: Žobčina: Radovljicanaslov: Kropa, Kropa 80strokovni ali znanstveni naslov: gimnazijski maturantdelo: muzejski vodnik izžrebana št. kandidata: 4predlagatelj: Anže Habjan in skupina volivcevkandidat: Andraž Pavlič datum roj.: 05.04.1996 spol: Mobčina: Radovljicanaslov: Kropa, Kropa 69strokovni ali znanstveni naslov: gimnazijski maturantdelo: študent

  II. VOLILNA ENOTA – 10214007 Kropa IIvoli se lahko 3 kandidate (del naselja Kropa)

  izžrebana št. kandidata: 1predlagatelj: Anže Habjan in skupina volivcevkandidat: Branko Kavčič datum roj.: 22.11.1958 spol: Mobčina: Radovljicanaslov: Kropa, Kropa 144strokovni ali znanstveni naslov: dipl. inž. strojništvadelo: podjetnik

  izžrebana št. kandidata: 2predlagatelj: Anže Habjan in skupina volivcevkandidat: Katica Zera datum roj.: 06.10.1965 spol: Žobčina: Radovljicanaslov: Kropa, Kropa 111astrokovni ali znanstveni naslov: -delo: izmenovodja

  izžrebana št. kandidata: 3predlagatelj: Anže Habjan in skupina volivcevkandidat: Marko Smrekar datum roj.: 13.04.1961 spol: Mobčina: Radovljicanaslov: Kropa, Kropa 111astrokovni ali znanstveni naslov: gradbeni tehnikdelo: direktor

  III. VOLILNA ENOTA – 10215007 Kropa IIIvoli se lahko 2 kandidata (del naselja Kropa)

  izžrebana št. kandidata: 1predlagatelj: Anže Habjan in skupina volivcevkandidat: Vesna Kristan datum roj.: 13.01.1973 spol: Žobčina: Radovljicanaslov: Kropa, Kropa 3bstrokovni ali znanstveni naslov: magistrica znanostidelo: aplikacijski inženir

  izžrebana št. kandidata: 2predlagatelj: Anže Habjan in skupina volivcevkandidat: Milorad Ralić datum roj.: 16.03.1949 spol: Mobčina: Radovljicanaslov: Kropa, Kropa 3strokovni ali znanstveni naslov: -delo: upokojenec

  IV. VOLILNA ENOTA – 10216007 Kropa IVvoli se lahko 1 kandidat (Brezovica)

  izžrebana št. kandidata: 1predlagatelj: SD - SOCIALNI DEMOKRATIkandidat: Nejc Kliček datum roj.: 26.04.1995 spol: Mobčina: Radovljicanaslov: Brezovica, Brezovica 26strokovni ali znanstveni naslov: zobotehnikdelo: študent

  izžrebana št. kandidata: 2predlagatelj: Anže Habjan in skupina volivcevkandidat: Branko Maček datum roj.: 31.07.1962 spol: Mobčina: Radovljicanaslov: Brezovica, Brezovica 9strokovni ali znanstveni naslov: elektrotehnikdelo: sekretar tekmovanj

  Navodilo:Glasuje se tako, da se obkroži zaporedno številko pred kandidatom, za katerega se glasuje. Voli se lahko največ toliko kandidatov, kolikor jih je določeno v posamezni volilni enoti.

  Karmen Vnučec l.r. predsednica Občinske volilne komisije Občine Radovljica

 • UO, stran 22 št. 249, 2. novembra 2018URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

  OBČINA RADOVLJICAObčinska volilna komisija

  RAZGLAS

  Na podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) v zve-zi z 61. členom Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo, 54/07 - Odl. US, 35/14 - Odl. US in 23/17) Občinska volilna komisija Občine Radovljica RAZGLAŠA seznam kandidatov za ČLANE SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI v Občini Radovljica.

  Redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti bodo 18. novembra 2018.

  SEZNAM KANDIDATOV:KS LANCOVO

  I. VOLILNA ENOTA – 10217008 Lancovovoli se lahko 7 kandidatov (Brda, Lancovo, Spodnja Lipnica, Ravnica, Vošče, Zgornja Lipnica)

  izžrebana št. kandidata: 1predlagatelj: Monika Breznik in skupina volivcevkandidat: Mojca Mubi datum roj.: 06.02.1976 spol: Žobčina: Radovljicanaslov: Lancovo, Lancovo 70strokovni ali znanstveni naslov: trgovka - prodajalkadelo: skladiščna delavka

  izžrebana št. kandidata: 2predlagatelj: Monika Breznik in skupina volivcevkandidat: Gregor Remec datum roj.: 06.05.1962 spol: Mobčina: Radovljicanaslov: Lancovo, Lancovo 6strokovni ali znanstveni naslov: inženir varstva okolja in komunaledelo: vzdrževalec skupinovodja

  izžrebana št. kandidata: 3predlagatelj: Monika Breznik in skupina volivcevkandidat: Jernej Koselj datum roj.: 25.01.1975 spol: Mobčina: Radovljicanaslov: Spodnja Lipnica, Spodnja Lipnica 42strokovni ali znanstveni naslov: orodjarski mojsterdelo: s.p. direktor

  izžrebana št. kandidata: 4predlagatelj: NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATIkandidat: Robert Šifrer datum roj.: 03.11.1970 spol: Mobčina: Radovljicanaslov: Lancovo, Lancovo 5dstrokovni ali znanstveni naslov: predavateljdelo: predavatelj na višji šoli

  izžrebana št. kandidata: 5predlagatelj: Monika Breznik in skupina volivcevkandidat: Mojca Kržišnik datum roj.: 10.09.1980 spol: Žobčina: Radovljicanaslov: Lancovo, Lancovo 37strokovni ali znanstveni naslov: ekonomsko - komercialni tehnikdelo: prodajalka

  izžrebana št. kandidata: 6predlagatelj: Monika Breznik in skupina volivcevkandidat: Agata Šimnic datum roj.: 04.03.1975 spol: Žobčina: Radovljicanaslov: Zgornja Lipnica, Zgornja Lipnica 21strokovni ali znanstveni naslov: organizator deladelo: komercialistka

  izžrebana št. kandidata: 7predlagatelj: Monika Breznik in skupina volivcevkandidat: Jože Mrak datum roj.: 19.03.1967 spol: Mobčina: Radovljicanaslov: Ravnica, Ravnica 05strokovni ali znanstveni naslov: elektrikardelo: d.n.o. direktor

  izžrebana št. kandidata: 8predlagatelj: NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATIkandidat: Tina Mrak datum roj.: 17.04.1996 spol: Žobčina: Radovljicanaslov: Ravnica, Ravnica 4strokovni ali znanstveni naslov: gimnazijski maturantdelo: študent

  izžrebana št. kandidata: 9predlagatelj: Monika Breznik in skupina volivcevkandidat: Mihael Intihar datum roj.: 03.12.1975 spol: Mobčina: Radovljicanaslov: Lancovo, Lancovo 63strokovni ali znanstveni naslov: mizardelo: d.o.o. direktor

  Navodilo:Glasuje se tako, da se obkroži zaporedno številko pred kandidatom, za katerega se glasuje. Voli se lahko največ toliko kandidatov, kolikor jih je določeno v posamezni volilni enoti.

  Karmen Vnučec l.r. predsednica Občinske volilne komisije Občine Radovljica

 • URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICAšt. 249, 2. novembra 2018 UO, stran 23

  OBČINA RADOVLJICAObčinska volilna komisija

  RAZGLAS

  Na podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) v zve-zi z 61. členom Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo, 54/07 - Odl. US, 35/14 - Odl. US in 23/17) Občinska volilna komisija Občine Radovljica RAZGLAŠA seznam kandidatov za ČLANE SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI v Občini Radovljica.

  Redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti bodo 18. novembra 2018.

  SEZNAM KANDIDATOV:KS LESCE

  I. VOLILNA ENOTA – 10218009 Hlebce voli se lahko 2 kandidata (Hlebce)

  izžrebana št. kandidata: 1predlagatelj: Boštjan Brelih in skupina volivcevkandidat: Tatjana Justin datum roj.: 15.01.1965 spol: Žobčina: Radovljicanaslov: Hlebce, Hlebce 1strokovni ali znanstveni naslov: ekonomsko - komercialni tehnikdelo: poslovna sekretarka

  izžrebana št. kandidata: 2predlagatelj: Boštjan Brelih in skupina volivcevkandidat: Bojan Kristan datum roj.: 18.03.1963 spol: Mobčina: Radovljicanaslov: Hlebce, Hlebce 25cstrokovni ali znanstveni naslov: strojni mehanikdelo: montaža ogrevalnih in sončnih sistemov

  izžrebana št. kandidata: 3predlagatelj: NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATIkandidat: Jože Klobučar datum roj.: 19.02.1967 spol: Mobčina: Radovljicanaslov: Hlebce, Hlebce 29strokovni ali znanstveni naslov: inž. metalurgijedelo: vodja proizvodnje v vroči valjarni Acroni

  II. VOLILNA ENOTA – 10219010 Hraše voli se lahko 2 kandidata (Hraše)

  izžrebana št. kandidata: 1predlagatelj: Boštjan Brelih in skupina volivcevkandidat: Franci Kapus datum roj.: 22.08.1967 spol: M

  občina: Radovljicanaslov: Hraše, Hraše 40strokovni ali znanstveni naslov: inženir telekomunikacijdelo: CNC operater

  izžrebana št. kandidata: 2predlagatelj: Boštjan Brelih in skupina volivcevkandidat: Nataša Muhovec datum roj.: 04.11.1975 spol: Žobčina: Radovljicanaslov: Hraše, Hraše 5astrokovni ali znanstveni naslov: trgovkadelo: kmetovanje

  III. VOLILNA ENOTA – 10220011 Studenčice voli se lahko 1 kandidat (Studenčice)

  izžrebana št. kandidata: 1predlagatelj: Boštjan Brelih in skupina volivcevkandidat: Boštjan Mulej datum roj.: 10.07.1988 spol: Mobčina: Radovljicanaslov: Studenčice, Studenčice 5strokovni ali znanstveni naslov: organizator - diplomiranidelo: komercialist

  IV. VOLILNA ENOTA – 10221012 Lesce I voli se lahko 3 kandidate (Lesce, zahodno od železniške proge: Alpska cesta, Finžgarjeva ulica, Savska cesta, Tovarniška ulica, Koroška ulica, Šobčeva cesta, Vodni-kova ulica, Boštjanova ulica, Na Vrtači, Dacarjeva ulica, Aljaževa ulica, Blejska cesta, Cesta na Lipce, Taleška ulica, Vojkova ulica)

  izžrebana št. kandidata: 1predlagatelj: Rok Globočnik in skupina volivcevkandidat: Špela Globočnik datum roj.: 17.11.1981 spol: Žobčina: Radovljicanaslov: Lesce, Dacarjeva ulica 31strokovni ali znanstveni naslov: diplomirana organizatorka turizmadelo: vodja pisarne

  izžrebana št. kandidata: 2predlagatelj: NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATIkandidat: Matjaž Geršič datum roj.: 19.10.1983 spol: Mobčina: Radovljicanaslov: Lesce, Cesta na Lipce 4strokovni ali znanstveni naslov: -delo: raziskovalec

  izžrebana št. kandidata: 3predlagatelj: Janez Pirc in skupina volivcevkandidat: Gašper Pirc datum roj.: 25.09.1994 spol: Mobčina: Radovljicanaslov: Lesce, Savska cesta 9strokovni ali znanstveni naslov: gastronom hotelirdelo: kuhar

 • UO, stran 24 št. 249, 2. novembra 2018URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICA

  izžrebana št. kandidata: 4predlagatelj: Boštjan Brelih in skupina volivcevkandidat: Miha Gluščič datum roj.: 23.01.1960 spol: Mobčina: Radovljicanaslov: Lesce, Tovarniška ulica 23strokovni ali znanstveni naslov: gostinski tehnikdelo: direktor

  izžrebana št. kandidata: 5predlagatelj: Boštjan Brelih in skupina volivcevkandidat: Anita Vidic datum roj.: 13.01.1967 spol: Žobčina: Radovljicanaslov: Lesce, Na Vrtači 17strokovni ali znanstveni naslov:magister mednarodnih in diplomatskih študijdelo: samost. strok. sodelavec v sodni izterjavi

  izžrebana št. kandidata: 6predlagatelj: Boštjan Brelih in skupina volivcevkandidat: Maja Majcen datum roj.: 03.05.1972 spol: Žobčina: Radovljicanaslov: Lesce, Plana 3strokovni ali znanstveni naslov: dipl. upr. org.delo: analitik

  V. VOLILNA ENOTA – 10222013 Lesce IIvoli se lahko 3 kandidate (Lesce, vzhodno od železniške proge: Begunjska cesta, Alpska cesta, Čopova ulica, Dobrška ulica, Letališka ulica, Planinska ulica, Ulica Ko-krškega odreda, Valvasorjeva ulica, Hraška cesta, Dežmanova ulica, Poljska pot, Rožna dolina, Železniška ulica, Na Trati)

  izžrebana št. kandidata: 1predlagatelj: NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATIkandidat: Polonca Zupan Grašič datum roj.: 21.05.1970 spol: Žobčina: Radovljicanaslov: Lesce, Alpska cesta 16strokovni ali znanstveni naslov: -delo: skrb za prod. in artikle v romar. uradu na Brezjah

  izžrebana št. kandidata: 2predlagatelj: Boštjan Brelih in skupina volivcevkandidat: Zlatica Demšar datum roj.: 21.10.1953 spol: Žobčina: Radovljicanaslov: Lesce, Na Trati 15strokovni ali znanstveni naslov: ekonomski tehnikdelo: upokojenka

  izžrebana št. kandidata: 3predlagatelj: Boštjan Brelih in skupina volivcevkandidat: Rudolf Carotta datum roj.: 09.09.1947 spol: Mobčina: Radovljicanaslov: Lesce, Rožna dolina 20strokovni ali znanstveni naslov: gradbeni tehnikdelo: upokojenec

  izžrebana št. kandidata: 4predlagatelj: Boštjan Brelih in skupina volivcevkandidat: Matjaž Planinšek datum roj.: 29.02.1972 spol: M

  občina: Radovljicanaslov: Lesce, Rožna dolina 3astrokovni ali znanstveni naslov: diplomirani ekonomistdelo: kontrolor zračnega prometa - vodja

  Navodilo:Glasuje se tako, da se obkroži zaporedno številko pred kandidatom, za katerega se glasuje. Voli se lahko največ toliko kandidatov, kolikor jih je določeno v posamezni volilni enoti.

  Karmen Vnučec l.r. predsednica Občinske volilne komisije Občine Radovljica

  OBČINA RADOVLJICAObčinska volilna komisija

  RAZGLASNa podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) v zve-zi z 61. členom Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo, 54/07 - Odl. US, 35/14 - Odl. US in 23/17) Občinska volilna komisija Občine Radovljica RAZGLAŠA seznam kandidatov za ČLANE SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI v Občini Radovljica.

  Redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti bodo 18. novembra 2018.

  SEZNAM KANDIDATOV:KS LJUBNO

  I. VOLILNA ENOTA – 10223014 Ljubno Ivoli se lahko 3 kandidate (Ljubno)

  izžrebana št. kandidata: 1predlagatelj: Branko Fajfar in skupina volivcevkandidat: Lilijana Jezeršek datum roj.: 04.07.1963 spol: Žobčina: Radovljicanaslov: Ljubno, Ljubno 88strokovni ali znanstveni naslov: -delo: hišna pomočnica

  izžrebana št. kandidata: 2predlagatelj: Jože Šparakl in skupina volivcevkandidat: Vilko Praprotnik datum roj.: 29.04.1959 spol: Mobčina: Radovljicanaslov: Ljubno, Ljubno 130strokovni ali znanstveni naslov: strojni tehnikdelo: polagalec keramike

 • URADNE OBJAVE OBČINE RADOVLJICAšt. 249, 2. novembra 2018 UO, stran 25

  izžrebana št. kandidata: 3predlagatelj: Branko Fajfar in skupina volivcevkandidat: Rok Marčun datum roj.: 22.04.1983 spol: Mobčina: Radovljicanaslov: Ljubno, Ljubno 96strokovni ali znanstveni naslov: gimnazijski maturantdelo: kinooperater

  izžrebana št. kandidata: 4predlagatelj: Branko Fajfar in skupina volivcevkandidat: Branko Fajfar datum roj.: 08.11.1958 spol: Mobčina: Radovljicanaslov: Ljubno, Ljubno 145strokovni ali znanstveni naslov: strojni tehnikdelo: dopolnilna dejavnost

  izžrebana št. kandidata: 5predlagatelj: Jože Šparakl in skupina volivcevkandidat: Marija - Mica Ussai datum roj.: 25.05.1958 spol: Žobčina: Radovljicanaslov: Ljubno, Ljubno 91strokovni ali znanstveni naslov: gimnazijski maturantdelo: referent v logistiki

  izžrebana št. kandidata: 6predlagatelj: Jože Šparakl in skupina volivcevkandidat: Boštjan Soklič datum roj.: 11.07.1965 spol: Mobčina: Radovljicanaslov: Ljubno, Ljubno 18strokovni ali znanstveni naslov: gozdarski inženirdelo: revirni gozdar

  II. VOLILNA ENOTA – 10224014 Ljubno IIvoli se lahko 1 kandidat (Praproše)

  izžrebana št. kandidata: 1predlagatelj: Branko Fajfar in skupina volivcevkandidat: Matjaž Jeglič datum roj.: 30.05.1976 spol: Mobčina: Radovljicanaslov: Praproše, Praproše 8strokovni ali znanstveni naslov: poklicna živilskadelo: skladiščni manipulant

  III. VOLILNA ENOTA – 10225015 Otoče Ivoli se lahko 2 kandidata (Otoče)

  izžrebana št. kandidata: 1predlagatelj: Branko Fajfar in skupina volivcevkandidat: Irena Cvenkel datum roj.: 06.11.1957 spol: Žobčina: Radovljicanaslov: Otoče, Otoče 24astrokovni ali znanstveni naslov: -delo: gospodinja

  izžrebana št. kandidata: 2predlagatelj: Jože Šparakl in skupina volivcevkandidat: Ciril Markelj datum roj.: 15.12.1936 spol: Mobčina: Radovljicanaslov: Otoče, Otoče 3strokovni ali znanstveni naslov: mizardelo: upokojenec

  izžrebana št. kandidata: 3predlagatelj: Branko Fajfar in skupina volivcevkandidat: Aleš Ješe datum roj.: 24.03.1993 spol: Mobčina: Radovljicanaslov: Otoče, Otoče 23strokovni ali znanstveni naslov: poklicna gostinska - kuhardelo: kuhar

  IV. VOLILNA ENOTA – 10226015 Otoče IIvoli se lahko 3 kandidate (Posavec)

  izžrebana št. kandidata: 1predlagatelj: Branko Fajfar in skupina volivcevkandidat: Urška Zupan datum roj.: 13.03.1981 spol: Žobčina: Radovljicanaslov: Posavec, Posavec 50strokovni ali znanstveni naslov: poslovna tajnicadelo: računovodkinja izžrebana š