obna¥œanje jeklenih in sovpre¥¾nih stropnih konstrukcij v po¥¾aru...

Download Obna¥Œanje jeklenih in sovpre¥¾nih stropnih konstrukcij v po¥¾aru kon¤†nih elementov Kontrola numeri¤†nega

Post on 24-Oct-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Obnašanje jeklenih in sovprežnih stropnih konstrukcij v požaru

  Numerične parametrične raziskave enostavne metode projektiranja Nov. 2012

 • 2Nov. 2012 Numerična raziskava enostavne metode projektiranja

  Vsebina predstavitve

  • Cilji parametrične študije • Obseg parametrične študije • Analiza z metodo končnih elementov • Ovrednotenje numeričnega modela • Vpliv zveznosti na robovih plošče • Rezultati parametrične študije • Zaključki

 • 3Nov. 2012 Numerična raziskava enostavne metode projektiranja

  Cilji parametrične študije Cilji

  Lastnosti

  parametrične

  študije

  Analiza končnih

  elementov

  Kontrola

  numeričnega

  modela

  Učinek robnih

  pogojev

  Rezultati

  parametrične

  študije

  Zaključek

  • Osnova – FRACOF (Test 1), COSSFIRE (Test 2) standardni

  požarni test merilu 1:1 • Izvrstno obnašanje sovprežne plošče med požarom

  (membransko delovanje plošče) • Max  jekla  1000 °C, trajanje požara  120 min • Konstrukcijske rešitve detajlov po Francoski praksi • Upogibek  450 mm

  – FICEB (Test 3) naravni požarni test s satastimi nosilci v merilu 1:1

  • Cilj – Z uporabo naprednih računskih modelov preveriti

  pravilnost izračuna z enostavno metodo • Mejni upogibek stropne konstrukcije • Raztezek armaturnega jekla

 • 4Nov. 2012 Numerična raziskava enostavne metode projektiranja

  6 m x 6 m 6 m x 9 m 9 m x 9 m 6 m x 12 m 9 m x 12 m

  Primarni nosilci Zaščiteni sekundarni nosilci

  Nezaščiteni vmesni nosilci

  7.5 m x 15 m 9 m x 15 m

  • Topologija stropne konstrukcije

  Parametrična študija (1/3) Cilji

  Lastnosti

  parametrične

  študije

  Analiza končnih

  elementov

  Kontrola

  numeričnega

  modela

  Učinek robnih

  pogojev

  Rezultati

  parametrične

  študije

  Zaključek

  Obtežna kombinacija po EC0 za poslovne stavbe:

  G (Stalna obtežba) + 0.5 Q (Spremenljiva obtežba) G= Lastna teža + 1.25 kN/m² Q= 2.5 & 5 kN/m²

  • Obtežbe

 • 5Nov. 2012 Numerična raziskava enostavne metode projektiranja

  • Povezava stropne konstrukcije z jeklenimi stebri

  Parametrična študija (2/3) Cilji

  Lastnosti

  parametrične

  študije

  Analiza končnih

  elementov

  Kontrola

  numeričnega

  modela

  Učinek robnih

  pogojev

  Rezultati

  parametrične

  študije

  Zaključek

  Sovprežna plošča

  Sovprežna plošča

  Steber Steber

  Z mehansko povezavo med ploščo in stebri

  Brez mehanske povezave med ploščo in stebri

  Nosilec Strižni čep Nosilec

  Strižni čep

 • 6Nov. 2012 Numerična raziskava enostavne metode projektiranja

  • Požarna odpornost: R30, R60, R90 in R120

  Parametrična študija (3/3) Cilji

  Lastnosti

  parametrične

  študije

  Analiza končnih

  elementov

  Kontrola

  numeričnega

  modela

  Učinek robnih

  pogojev

  Rezultati

  parametrične

  študije

  Zaključek

  0

  200

  400

  600

  800

  1000

  1200

  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

  Te m pe

  ra tu re  [° C]

  Time [min]

  R30

  R120 R90

  R60

  Segrevanje robnih nosilcev (Max. 550 °C)

  Čas (min)

  Te m

  pe ra

  tu ra

  (° C

  )

 • 7Nov. 2012 Numerična raziskava enostavne metode projektiranja

  Model s končnimi elementi

  • Hibridni model, ki je sestavljen iz več vrst končnih elementov (računalniški program ANSYS)

  Beam24 : jeklen nosilec, jeklena pločevina in betonska rebraPIPE16 (6 DOF uniaxial element):

  povezava med jeklenim nosilcem in betonsko ploščo

  BEAM24 : jeklen steber

  SHELL91 (6 DOF multi-layer): betonska plošča brez reber

  Cilji

  Lastnosti

  parametrične

  študije

  Analiza končnih

  elementov

  Kontrola

  numeričnega

  modela

  Učinek robnih

  pogojev

  Rezultati

  parametrične

  študije

  Zaključek

 • 8Nov. 2012 Numerična raziskava enostavne metode projektiranja

  Model s končnimi elementi

  • Hibridni model, ki je sestavljen iz več vrst končnih elementov (računalniški program SAFIR)

  Cilji

  Lastnosti

  parametrične

  študije

  Analiza končnih

  elementov

  Kontrola

  numeričnega

  modela

  Učinek robnih

  pogojev

  Rezultati

  parametrične

  študije

  Zaključek

  LINIJSKI Element

  LUPINASTI Element

 • 9Nov. 2012 Numerična raziskava enostavne metode projektiranja

  Mehanske lastnosti plošče

  • Nosilci iz jekla kvalitete S235 • Trapezna jeklena pločevina COFRAPLUS60 (debela 0.75 mm) • Beton C30/37 • Armaturna mreža iz jekla kvalitete S500 • Srednja pozicija armature (od zgornje površine) = 45 mm

  Cilji

  Lastnosti

  parametrične

  študije

  Analiza končnih

  elementov

  Kontrola

  numeričnega

  modela

  Učinek robnih

  pogojev

  Rezultati

  parametrične

  študije

  Zaključek

  58 m

  m 101 mm 107 mm

  62 mm

  120 mm (R30) 130 mm (R60) 140 mm (R90) 150 mm (R120)

 • 10Nov. 2012 Numerična raziskava enostavne metode projektiranja

  Termo-mehanske lastnosti (1/2)

  • Termo-mehanske lastnosti jekla: – Toplotne lastnosti iz EC4-1.2 – Gostota je neodvisna od temperature (ρa = 7850 kg/m3) – Diagram napetost-deformacija:

  Cilji

  Lastnosti

  parametrične

  študije

  Analiza končnih

  elementov

  Kontrola

  numeričnega

  modela

  Učinek robnih

  pogojev

  Rezultati

  parametrične

  študije

  Zaključek

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  160

  180

  200

  220

  240

  260

  0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2

  St re

  ss [M

  Pa ]

  Strain [%]

  20 °C

  100 °C

  200 °C

  300 °C

  400 °C

  500 °C

  600 °C

  700 °C

  800 °C

  900 °C

  1000 °C

  1100 °C

  1200 °C

  Deformacije (%)

  N ap

  et os

  t ( M

  Pa )

 • 11Nov. 2012 Numerična raziskava enostavne metode projektiranja

  Termo-mehanske lastnosti (2/2)

  • Termo-mehanske lastnosti betona: – Toplotne lastnosti iz EC4-1.2 – Gostota je odvisna od temperature in podana v EC4-1.2 – Drucker-Pragerjev kriterij tečenja – Redukcijski faktor tlačne trdnosti iz EC4-1.2:

  Cilji

  Lastnosti

  parametrične

  študije

  Analiza končnih

  elementov

  Kontrola

  numeričnega

  modela

  Učinek robnih

  pogojev

  Rezultati

  parametrične

  študije

  Zaključek

  0 200 400 600 800 1000 1200

  Temperature [ C]

  1.2

  1

  0.8

  0.6

  0.4

  0.2

  Temperatura (°C)

 • 12Nov. 2012 Numerična raziskava enostavne metode projektiranja

  Primerjava ANSYS numeričnega modela z rezultati FRACOF testa (1/2)

  • Primerjava s požarnim testom (analiza prenosa toplote)

  Nezaščiteni jekleni nosilci Zaščiteni sekundarni nosilci

  Zaščiteni glavni nosilci Sovprežna plošča

  A B C

  A B C

  A B C

  Cilji

  Lastnosti

  parametrične

  študije

  Analiza končnih

  elementov

  Kontrola

  numeričnega

  modela

  Učinek robnih

  pogojev

  Rezultati

  parametrične

  študije

  Zaključek

  F B

  A C D

  E

  Čas (min) Čas (min)

  Čas (min) Čas (min)

  Te m

  pe ra

  tu ra

  (° C

  ) Te

  m pe

  ra tu

  ra (°

  C )

  Te m

  pe ra

  tu ra

  (° C

  ) Te

  m pe

  ra tu

  ra (°

  C )

 • 13Nov. 2012 Numerična raziskava enostavne metode projektiranja

  Primerjava ANSYS numeričnega modela z rezultati FRACOF testa (2/2)

  • Primerjava s požarnim testom (upogibki plošče)

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  0 15 30 45 60 75 90 105 120 Time (min)

  D is

  pl ac

  em en

  t ( m

  m )

  Mid-span of unprotected

  central

  Mid-span of protected edge

  secondary beams Mid-span of protected

  primary beams

  Central part of the floor

  Test Simulation

  Deformirana oblika stropne konstrukcije po končanem testu

  Primerjava upogibkov (plošča in nosilci)

  Cilji

  Lastnosti

  parametrične

  študije

  Analiza končnih

  elementov

  Kontrola

  numeričnega

  modela

  Učinek robnih

Recommended

View more >