objavljenje knjige i rjeČnik - fmtu. · pdf fileobjavljenje knjige i rjeČnik 1. galičić,...

of 13 /13
1 OBJAVLJENJE KNJIGE I RJEČNIK 1. Galičić, V. (1999.), RJEČNIK UGOSTITELJSKO-TURISTIČKIH POJMOVA, UDK: 64.024 (075.8) (038); 338.48 (075.8) (038), vlastito izdanje, Rijeka, 2.136 natuknica, 275 stranica, ili 17 a.a. Recenzenti:prof.dr.sc. Franjo Radišić, doc.d r.sc. Zdenko Cerović, mr. Ivan Marošević. 2. Cerović, Z., Pavia, N., Galičić, V. (2005.), ORGANIZACIJA I KATEGORIZACIJA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA, Sveučilišni udžbenik, UDK: 640.4; ISBN 953-6198-50- 9. Izdavač: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji. Obim udžbenika 259 stranica ili 16 a.a. Djelo je kategorizirano kao sveučilišni udžbenik (Odluka «Povjerenstva za izdavačku djelatnost» Sveučilišta u Rijeci, Klasa: 602-09/05-01/3; ur.br.: 2170-57-05-05-3 od 10. veljače 2005.). Recenzenti: prof.dr.sc. Franjo Radišić i prof.dr.sc. Drago Ružić. 3. Galičić, V., Ivanović, S., Lupić, M. (2005.), HOTELSKA PRODAJA I RECEPCIJSKO POSLOVANJE, Sveučilišni udžbenik, 640.4; ISBN 953-6198-51-7. Izdavač: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji. Obim udžbenika 380 stranica ili 24 a.a. Djelo je kategorizirano kao sveučilišni udžbenik (Odluka «Povjerenstva za izdavačku djelatnost» Sveučilišta u Rijeci, Klasa: 602-09/05-01/06; ur.br.: 2170-57-05-05-3). Recenzenti: prof.dr.sc. Franjo Radišić i prof.dr.sc. Zdenko Cerović. 4. Cerović, Z., Galičić, V., Ivanović, S. (2005.), MENADŽMENT HOTELSKOG DOMAĆINSTVA, UDK: 640.4:65.012.4; 65.012.4:640.4; ISBN: 953-6198-54-1, Izdavač: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji. Obim knjige: 448 ili 28 a.a.. Recenzenti: prof.dr.sc. Franjo Radišić i prof.dr.sc. Drago Ružić. 5. Galičić, V., Šimunić, M. (2006.), INFORMACIJSKI SUSTAVI I ELEKTRONIČKO POSLOVANJE U TURIZMU I HOTELIJERSTVU, Sveučilišni udžbenik, UDK:338.48:007; 640.4:007; ISBN 953-6198-57-6. Izdavač Sveučilište u Rijeci, Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji. Obim udžbenika 478 stranica ili 30 a.a. Djelo je kategorizirano kao sveučilišni udžbenik (Odluka «Povjerenstva za izdavačku djelatnost» Sveučilišta u Rijeci, Klasa: 602-09/06-01/08; ur.br.: 2170-57-05-06-3, od 18. svibnja 2006.). Recenzenti: prof.dr.sc. Željko Hutinski i prof.dr.sc. Zdenko Cerović. 6. Galičić, V., Ivanović, S., (2008.), «MENADŽMENT ZADOVOLJSTVA GOSTA», Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija (Sveučilišni udžbenik; Odluka Povjerenstva za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci, pod brojem 602-09/07-01/30; ur.br.: 2170-57-05-07-3 od 18. veljače 2008. – UDK: 338.48; ISBN 978-953-6198-58-0). 7. Galičić, V. (2009.), «IZMEĐU UGOSTITELJSTVA I TURIZMA», Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, UDK: 338.48:640.4; ISBN 978-953- 6198-69-6. 8. Galičić, V., Laškarin, M. (2012.), «PUTEVI DO ZADOVOLJNOGA GOSTA», Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, UDK 338.48:640.4>(035); ISBN 978- 953-7842-00-0. 9. Galičić, V. (2012.), „UVOD U UGOSTITELJSTVO“, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija (Sveučilišni udžbenik; Odluka Povjerenstva za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci, pod brojem 602-09/12- 01/14; ur.br.: 2170-57-05-12-3 od 20. Lipnja 2012.g. UDK: 640.4 (075.8); ISBN 978- 953-7842-07-9.

Author: hakiet

Post on 30-Jan-2018

239 views

Category:

Documents


6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  OBJAVLJENJE KNJIGE I RJENIK

  1. Galii, V. (1999.), RJENIK UGOSTITELJSKO-TURISTIKIH POJMOVA, UDK: 64.024 (075.8) (038); 338.48 (075.8) (038), vlastito izdanje, Rijeka, 2.136 natuknica, 275 stranica, ili 17 a.a. Recenzenti:prof.dr.sc. Franjo Radii, doc.dr.sc. Zdenko Cerovi, mr. Ivan Maroevi.

  2. Cerovi, Z., Pavia, N., Galii, V. (2005.), ORGANIZACIJA I KATEGORIZACIJA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA, Sveuilini udbenik, UDK: 640.4; ISBN 953-6198-50-9. Izdava: Sveuilite u Rijeci, Fakultet za turistiki i hotelski menadment u Opatiji. Obim udbenika 259 stranica ili 16 a.a. Djelo je kategorizirano kao sveuilini udbenik (Odluka Povjerenstva za izdavaku djelatnost Sveuilita u Rijeci, Klasa: 602-09/05-01/3; ur.br.: 2170-57-05-05-3 od 10. veljae 2005.). Recenzenti: prof.dr.sc. Franjo Radii i prof.dr.sc. Drago Rui.

  3. Galii, V., Ivanovi, S., Lupi, M. (2005.), HOTELSKA PRODAJA I RECEPCIJSKO POSLOVANJE, Sveuilini udbenik, 640.4; ISBN 953-6198-51-7. Izdava: Sveuilite u Rijeci, Fakultet za turistiki i hotelski menadment u Opatiji. Obim udbenika 380 stranica ili 24 a.a. Djelo je kategorizirano kao sveuilini udbenik (Odluka Povjerenstva za izdavaku djelatnost Sveuilita u Rijeci, Klasa: 602-09/05-01/06; ur.br.: 2170-57-05-05-3). Recenzenti: prof.dr.sc. Franjo Radii i prof.dr.sc. Zdenko Cerovi.

  4. Cerovi, Z., Galii, V., Ivanovi, S. (2005.), MENADMENT HOTELSKOG DOMAINSTVA, UDK: 640.4:65.012.4; 65.012.4:640.4; ISBN: 953-6198-54-1, Izdava: Sveuilite u Rijeci, Fakultet za turistiki i hotelski menadment u Opatiji. Obim knjige: 448 ili 28 a.a.. Recenzenti: prof.dr.sc. Franjo Radii i prof.dr.sc. Drago Rui.

  5. Galii, V., imuni, M. (2006.), INFORMACIJSKI SUSTAVI I ELEKTRONIKO POSLOVANJE U TURIZMU I HOTELIJERSTVU, Sveuilini udbenik, UDK:338.48:007; 640.4:007; ISBN 953-6198-57-6. Izdava Sveuilite u Rijeci, Fakultet za turistiki i hotelski menadment u Opatiji. Obim udbenika 478 stranica ili 30 a.a. Djelo je kategorizirano kao sveuilini udbenik (Odluka Povjerenstva za izdavaku djelatnost Sveuilita u Rijeci, Klasa: 602-09/06-01/08; ur.br.: 2170-57-05-06-3, od 18. svibnja 2006.). Recenzenti: prof.dr.sc. eljko Hutinski i prof.dr.sc. Zdenko Cerovi.

  6. Galii, V., Ivanovi, S., (2008.), MENADMENT ZADOVOLJSTVA GOSTA, Sveuilite u Rijeci, Fakultet za menadment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija (Sveuilini udbenik; Odluka Povjerenstva za izdavaku djelatnost Sveuilita u Rijeci, pod brojem 602-09/07-01/30; ur.br.: 2170-57-05-07-3 od 18. veljae 2008. UDK: 338.48; ISBN 978-953-6198-58-0).

  7. Galii, V. (2009.), IZMEU UGOSTITELJSTVA I TURIZMA, Fakultet za menadment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, UDK: 338.48:640.4; ISBN 978-953-6198-69-6.

  8. Galii, V., Lakarin, M. (2012.), PUTEVI DO ZADOVOLJNOGA GOSTA, Fakultet za menadment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, UDK 338.48:640.4>(035); ISBN 978-953-7842-00-0.

  9. Galii, V. (2012.), UVOD U UGOSTITELJSTVO, Sveuilite u Rijeci, Fakultet za menadment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija (Sveuilini udbenik; Odluka Povjerenstva za izdavaku djelatnost Sveuilita u Rijeci, pod brojem 602-09/12-01/14; ur.br.: 2170-57-05-12-3 od 20. Lipnja 2012.g. UDK: 640.4 (075.8); ISBN 978-953-7842-07-9.

 • 2

  ZNANSTVENI RADOVI OBJAVLJENI U ASOPISU S MEUNARODNOM PRIZNATOM RECENZIJOM, KAO I S NJIMA PO VRSNOI IZJEDNAENIM

  ASOPISIMA 1. Galii, V., (1998.), Process management in the hotel industry: applying IT, The

  Manchester Metropolitan University, Manchester, str. 56-64 (Izvorni znanstveni rad)

  2. Galii, V. (2001.), The influence of information technology on the development of human resources in the hotel industry, Informatologia, br. 1-2, Zagreb, str. 63-68 (Izvorni znanstveni rad)

  3. Galii, V., (2003.), Informacijske tehnologije u hotelskoj industriji Informatologia br. 36, 2003., 1., 1-82, Hrvatsko komunikoloko drutvo, Zagreb, oujak, str. 32-36 (Pregledni rad)

  4. Galii, V., (2003.), Upravljanje zadovoljstvom gostiju u ugostiteljstvu, asopis Tourism and Hospitality Management, Vol.8, No.1-2, WIFI Osterreich Wirtschaftsforderungsinstitut der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft Wien - University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, Be Opatija, str. 93-103. (Prethodno priopenje)

  5. Galii, V., (2003.), Informacijski sustav odravanja hotela, asopis Tourism and Hospitality Management, Vol.9, No.2, WIFI Osterreich Wirtschaftsforderungsinstitut der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft Wien - University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, Be Opatija, str. 107-120. (Prethodno priopenje)

  6. Galii, V., Cerovi, Z. (2004.), Menaderi hotela i informacijska tehnologija, Informatologia br. 37, 2004., 3, 177-268, Hrvatsko komunikoloko drutvo, Zagreb, lipanj, str. 201-205. (Pregledni rad)

  7. Galii, V., Ivanovi, S., Mijolovi, D. (2004.), Informatizacija hotelske prodaje, asopis Tourism and Hospitality Management, Vol.10, No. 3-4, WIFI Osterreich Wirtschaftsforderungsinstitut der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft Wien - University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, Be Opatija, str. 79-92. (Prethodno priopenje)

  8. Galii, V. (2005.), Postojee stanje organiziranosti poslovnih i procesnih funkcija hotela, asopis Tourism and Hospitality Management, Vol. 11, No. 1, WIFI Osterreich Wirtschaftsforderungsinstitut der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft Wien - University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, Be Opatija, str. 23-33.(Pregledni rad)

  9. Galii, V. (2005.), Izvoaki informacijski sustav kao temelj preustroja poslovnih i procesnih funkcija hotela, asopis Tourism and Hospitality Management, Vol. 11, No. 1, WIFI Osterreich Wirtschaftsforderungsinstitut der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft Wien - University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, Be Opatija, str. 147-159. (Pregledni rad)

  10. Galii, V. (2005.), Preustroj poslovnih i procesnih funkcija hotela, asopis Tourism and Hospitality Management, Vol. 11, No. 1, WIFI Osterreich Wirtschaftsforderungsinstitut der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft Wien - University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, Be Opatija, str. 265-274.(Pregledni rad)

  11. Galii, V., Ivanovi Z. (2006.), ene menaderi u hrvatskom hotelijerstvu, asopis Tourism and Hospitality Management, Vol. 12, No. 1, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija - WIFI Osterreich Wirtschaftsforderungsinstitut der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft Wien T.E.I. Thessaloniki, Department of Tourism Management Greece, str. 79-88. (Prethodno priopenje)

  12. Galii, V., Ivanovi. S. (2006.), Computerization of reception desk business in hotel, asopis Tourism and Hospitality Management, Vol. 12, No. 2, Faculty of

 • 3

  Tourism and Hospitality Management Opatija - WIFI Osterreich Wirtschaftsforderungsinstitut der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft Wien T.E.I. Thessaloniki, Department of Tourism Management Greece, str. 111-122. (Prethodno priopenje)

  13. Galii, V., Ivanovi, S. (2006.), Primjena ekspertnog sustava u hotelskom poslovanju, Informatologia br. 39, 2006., 3, 137-239, Hrvatsko komunikoloko drutvo, Zagreb, str. 185-188. (Pregledni rad)

  14. Galii, V., Ivanovi, S. (2007.), Prerequisites to the success of hotel products, asopis Tourism and Hospitality Management - An International Journal of Multidisciplinary Research, University of Rijeka Faculty of tourism and hospitality management Opatija Institut for Economic Promotion, Austrian Economic Chamber Vienna (Austria) Alexandreion TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTION (T.E.I.) of Thessaloniki (Greece) DEPARTMENT OF TOURISM MANAGEMENT TEI Thessaloniki (Greece), Vol. 13, No. 3, Opatija Wien Thessaloniki, December 2007., UDC 338.48+640.4; ISSN 1330-7533; str. 557-570. (Prethodno priopenje)

  15. Galii, V., Pilepi, Lj. (2007.), The role of logistics information system in the business-decision process, asopis Tourism and Hospitality Management - An International Journal of Multidisciplinary Research, University of Rijeka Faculty of tourism and hospitality management Opatija Institut for Economic Promotion, Austrian Economic Chamber Vienna (Austria) Alexandreion TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTION (T.E.I.) of Thessaloniki (Greece) DEPARTMENT OF TOURISM MANAGEMENT TEI Thessaloniki (Greece), Vol. 13, No. 3, Opatija Wien Thessaloniki, December 2007., UDC 338.48+640.4; ISSN 1330-7533; str. 571-582. (Prethodno priopenje)

  16. Galii, V., Ivanovi, S. (2007.), Dehumanization of hospitality industry using information-communication technologies, asopis Informatologia, Vol. 40, No. 3 (od 28.09.2007.), Croatian Communication Association, Zagreb, UDC: 37018:64.024:681.3; ISSN: 1330-0067, str. 223-228 (Pregledni rad)

  17. Galii, V., Ivanovi, S. (2008.), Information technology and the organisational culture of hotel enterprises, asopis Informatologia, Vol. 41, No.1 (od 20.03.2008.), Croatian Communication Association, Zagreb, UDC: 005:640.412, ISSN: 1330-0067; str. 33-38. (Pregledni rad)

  18. Galii, V., Ivanovi, S. (2008.), Using the Learn model to resolve guest complaints, asopis Tourism and Hospitality Management - An International Journal of Multidisciplinary Research for South-eastern Europe, University of Rijeka Faculty of tourism and hospitality management Opatija Institut for Economic Promotion, Austrian Economic Chamber Vienna (Austria) Alexandreion TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTION (T.E.I.) of Thessaloniki (Greece) DEPARTMENT OF TOURISM MANAGEMENT TEI Thessaloniki (Greece), Vol. 14, No. 2, UDC 640.4:658.8; ISSN 1330-7533; Opatija Wien Thessaloniki, December 2008., str. 241-250. (Prethodno priopenje)

  19. Ivanovi, S., Galii, V., Pretula M., (2008.), Gastronomy as a science in the tourism and hospitality in