o vestilo starŠem -...

of 23 /23
OBVESTILO STARŠEM Šolsko leto 2019/2020 Želje se izpolnijo z delom in skupaj z ljudmi, ki si zaupajo in znajo.

Author: others

Post on 28-Dec-2019

10 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • OBVESTILO STARŠEM

  Šolsko leto 2019/2020

  Želje se izpolnijo z delom in skupaj

  z ljudmi, ki si zaupajo in znajo.

 • OBVESTILO STARŠEM 2019/2020

  1

  1 PODATKI O ŠOLI Zavod OSNOVNA ŠOLA VIDEM ima sedež na Vidmu pri Ptuju 47, 2284 Videm pri Ptuju, kjer je tudi sedež podružnic Leskovec in Sela ter vrtca. Telefon:

  tajništvo: 02/761-94-10

  ravnatelj: 02/761-94-12

  zbornica: 02/761-94-13

  svetovalna služba: 02/761-94-14

  kuhinja: 02/761-94-15

  knjižnica: 02/761-94-16

  računovodstvo, pomočnica ravnatelja: 02/761-94-19

  e-pošta: [email protected]

  FAX: 02/761-94-11

  Ustanoviteljica vseh treh šol v zavodu je Občina Videm, ki skrbi za osnovnošolski prostor na svojem območju in dodatni program, ki ga država ne zagotavlja s svojimi sredstvi. Šolski okoliš: Dravci, Dravinjski Vrh, Jurovci, Lancova vas, Ljubstava, Majski Vrh od št. 26 dalje, Pobrežje, Soviče, Šturmovci, Tržec, Vareja, Videm pri Ptuju ter naselja Barislovci, Dolena, Popovci, Sela, Trnovec in Zg. Pristava Šola prevzema odgovornost za učence v času pouka in ob dnevih dejavnosti ter v času podaljšanega bivanja in varstva vozačev na območju šolskega prostora. Organizacija:

  Št. otrok Št. oddelkov OPB

  Centralna šola Videm 330 18 3

 • OBVESTILO STARŠEM 2019/2020

  2

  1.1 Organi upravljanja Svet zavoda OŠ Videm: Predsednica: Vesna Voglar Pulko Namestnica predsednice: Mateja Krajnc Člani Sveta zavoda Predstavniki zaposlenih: Vesna Voglar Pulko

  Mateja Krajnc Darja Koritnik Barbara Murko Doris Bezjak

  Predstavniki staršev: Urška Hercog

  Karmen Šijanec Mitja Milkovič

  Predstavniki lokalne skupnosti: Katja Svenšek Jadranka Krajnc Rudi Potrč Sestanki Sveta zavoda bodo sklicani po potrebi. Ravnatelj zavoda Osnovna šola Videm: mag. Robert Murko

  Pomočnica ravnatelja: Frančiška Novak

  1.2 Strokovni organi

  učiteljski zbor – vsi strokovni delavci šole

  oddelčni učiteljski zbor – vsi učitelji, ki poučujejo v oddelku

  razredniki

  strokovni aktivi – vsi učitelji istega predmeta oz. predmetnega področja

  Svet staršev zastopa interese staršev v šoli. Člani sveta staršev: Barbara Flajšman, Natalija Bukvič, Karmen Šijanec, Dejan Krajnc, Danijel Dokl, Matevž Božičko, Stanka Majcenovič, Karmen Šijanec, Branimir Kolednik, Sandra Kandrič, Petra Lenart, Liljana Milošič, Mojca Pešak, Tanja Kvar, Janja Zupanič Koritnik, Suzana Vodušek, Darko Jeza, Mateja Medved, Maja Avguštin, Jolanda Hentak Majcen, Bojana Mlakar

 • OBVESTILO STARŠEM 2019/2020

  3

  Šolski koledar 2019/2020 2. september 2019 začetek pouka 15. junij 2020 zaključek pouka za učence 9. r. 24. junij 2020 zaključek pouka za učence 1.–8. r.

  Ocenjevalna obdobja Šolsko leto se deli na dve ocenjevalni obdobji:

  OCENJEVALNO OBDOBJE ČAS

  I. OCENJEVALNO OBDOBJE: 2. 9. 2019–31. 1. 2020

  II. OCENJEVALNO OBDOBJE: 1. 2. 2020–15. 6. 2020 (za učence 9. r.)

  1. 2. 2020–24. 6. 2020 (za učence od 1. do 8. r.)

  Počitnice

  Jesenske 28. 10.–1. 11. 2019

  Novoletne 25. 12. 2019–2. 1. 2020

  Zimske 24. 2. 2020–28. 2. 2020

  Prvomajske 27. 4. 2020–1. 5. 2020

  Pouka prosti dnevi

  o 31. 10. 2019 – DAN REFORMACIJE o 1. 11. 2019 – DAN SPOMINA NA MRTVE o 25. 12. 2019 – BOŽIČ o 26. 12. 2019 – DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

  o 1. in 2. 1. 2020 – NOVO LETO o 3. 1. 2020– POUKA PROST DAN o 8. 2. 2020 – SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK o 23. 3. 2020 – POUKA PROST DAN – DAN ŠOLE o 13. 4. 2020 – VELIKONOČNI PONEDELJEK o 27. 4. 2020 – DAN UPORA PROTI OKUPATORJU

  o 1. in 2. 5. 2020 – PRAZNIK DELA

  Delovna sobota:

  o 28. 3. 2020 – Očistimo naš kraj

 • OBVESTILO STARŠEM 2019/2020

  4

  Koledar nacionalnega preverjanja znanja: Nacionalno preverjanje znanja je za učenke in učence 6. in 9. razreda OŠ obvezno.

  Datum Predmet Razred Razred

  5. 5. 2020 slovenščina 6. razred 9. razred

  7. 5. 2020 matematika 6. razred 9. razred

  11. 5. 2020 angleščina 6. razred ~

  11. 5. 2020 zgodovina ~ 9. razred

  Šola seznani z dosežki na nacionalnem preverjanju znanja 1. 6. 2020 učence 9. razreda, 8. 6. 2020 pa učence 6. razreda. Obvestila o dosežkih pri NPZ šola razdeli učencem 9. razreda 15. 6. 2020, učencem 6. razreda pa 24. 6. 2020.

  2.5 Informativna dneva V srednjih šolah bosta za učence 9. razreda potekala informativna dneva v petek, 14. 2. 2020, in v soboto, 15. 2. 2020.

  2.6 Časovni potek učnih ur

  Učne ure 1.–5. razred

  stopnja

  Učne ure 6.–9. razred

  Stopnja 1. 7.35–8.20 1. 7.35–8.20 2. 8.30–9.15 2. 8.30–9.15

  3. 9.20–10.05 3. 9.20–10.05

  ODMOR 10.05–10.25 4. 10.10–10.55

  4. 10.25–11.10 ODMOR 10.55–11.15

  5. 11.15–12.00 5. 11.15–12.00

  6. 12.05–12.50 6. 12.05–12.50

  7. 12.55–13.40 7. 12.55–13.40

  8. 13.55–14.40 8. 13.55–14.40

 • OBVESTILO STARŠEM 2019/2020

  5

  3 PREDSTAVITEV DEVETLETNEGA PROGRAMA

  OBVEZNI PROGRAM

  Predmet/ št. ur tedensko

  1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.

  slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5

  matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4

  tuji jezik 2 2 2 3 4 4 3 3

  likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1

  glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1

  družba 2 3

  geografija 1 2 1,5 2

  zgodovina 1 2 2 2

  domovinska in državljanska kultura in etika

  1 1

  spoznavanje okolja 3 3 3

  fizika 2 2

  kemija 2 2

  biologija 1,5 2

  naravoslovje 2 3

  naravoslovje in tehnika 3 3

  tehnika in tehnologija 2 1 1

  gospodinjstvo 1 1,5

  šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2

  izbirni predmeti / / / / / / 2/3 2/3 2/3

  število predmetov 6 7 6 8 9 11 12/13/ 14

  14/15/16

  12/13/14

  število ur tedensko 20 23 24 23,5 25,5 25,5 27/28 27,5 /28,5

  27,5/ 28,5

  število tednov pouka 35 35 35 35 35 35 35 35 32

  ODDELČNA SKUPNOST 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

  DNEVI DEJAVNOSTI / število dni letno

  kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3

  naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3

  tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4

  športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5

  število tednov dejavnosti 3 3 3 3 3 3 3 3 3

  RAZŠIRJENI PROGRAM

  neobvezni izbirni predmeti

  prvi tuji jezik 2

  drugi tuji jezik 2 2 2

  drugi tuji jezik ali umetnost,

  2/1 2/1 2/1

 • OBVESTILO STARŠEM 2019/2020

  6

  računalništvo, šport in tehnika

  individualna in skupinska pomoč učencem

  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

  dopolnilni in dodatni pouk 1 1 1 1 1 1 1 1 1

  interesne dejavnosti 2 2 2 2 2 2 2 2 2

  DNEVI DEJAVNOSTI V dogovoru s starši, učitelji in vodstvom šole se lahko dnevi dejavnosti izvedejo tudi izven šole. Starši sofinancirajo le dodatne stroške (prevoz, vstopnina …). KULTURNI DNEVI

  VSEBINE NOSILEC ČLANI ČAS

  Mediacija, Pozitivna disciplina Damjana Hliš Aleksandra Kukovič 23. 10. 2019

  Ogled baletne predstave »Peter in

  volk« za učence 1.–3. razreda

  Vesna Voglar

  Pulko vsi razredniki 10. 12. 2019

  Ogled predstave za učence

  4.–9. razreda

  Vesna Voglar

  Pulko vsi razredniki 10. 12. 2019

  Proslava ob dnevu šole in materinskem dnevu

  Dejan Štuhec

  Manja Vinko

  Tamara

  Vamberger,

  Mateja Krajnc,

  Karmen Volgemut,

  Marko Kunčnik

  20. 3. 2020

  Dan državnosti za učence 1.–3. razreda

  Olga Zelenik

  razredniki +

  nerazredniki 24. 6. 2020

  Za ogledni kulturni dan je predviden strošek vstopnine in prevoza, ki ga krijejo starši.

 • OBVESTILO STARŠEM 2019/2020

  7

  NARAVOSLOVNI DNEVI

  VSEBINE NOSILCI ČLANI ČAS

  Dan slovenske hrane

  Tamara Vamberger

  Dragica Majhen, Darja Koritnik, Nataša Varnica

  15. 11. 2019

  Sistematski zdravstveni pregledi za učence 1., 3., 6. in 8. razreda Taborjenje 2., 4., 5. r. Rastem s knjigo in ogled ptujskega gradu – 7. razred Ogled elektrarne v Forminu – 9. razred

  Frančiška Novak

  razredniki

  Vesna Voglar Pulko

  Helena Šegula, Gorazd Černila

  Četrtek

  Očistimo naš kraj Frančiška

  Novak

  Vsi strokovni delavci

  28. 3. 2020

  TEHNIŠKI DNEVI

  VSEBINE NOSILCI ČLANI ČAS

  Izdelki iz različnih materialov in

  priprava na prireditev ob

  materinskem dnevu in dnevu šole

  Klementina

  Orešek

  Andrej Primožič,

  Helena Topolovec,

  Mateja Gabrovec

  17. 3. 2020

  Razredni tehniški dan Olga Zelenik

  razredniki ponedeljek

  Zaključna ekskurzija učencev Frančiška

  Novak razredniki 22. 5. 2020

  Urejanje učbenikov

  za učence 9. razreda

  Helena Šegula razrednik 15. 6. 2020

  Urejanje učbenikov

  za učence 4.–8. razreda

  Vesna Voglar

  Pulko razredniki 24. 6. 2020

  Za zaključno ekskurzijo je predviden strošek vstopnine in prevoza, ki ga krijejo starši.

 • OBVESTILO STARŠEM 2019/2020

  8

  ŠPORTNI DNEVI

  VSEBINA NOSILCI ČLANI ČAS

  Pohodništvo 1.–5. razred Anica Topolovec razredniki 19. 9. 2019

  Zlatkov memorial in odbojka 6.–9. razred

  Gorazd Černila razredniki

  19. 9. 2019

  Jesenski kros Gorazd Černila razredniki 8. 10. 2019

  Igre z žogo, ples, vaje za sproščanje 1.–5. razred

  Biserka Selak razredniki

  12. 2. 2020

  Zimski športni dan 6.–9. razred

  Gorazd Černila razredniki

  12. 2. 2020

  Spremljanje motoričnih sposobnosti

  Gorazd Černila razredniki

  9. 4. 2020

  Šport in špas Gorazd Černila razredniki

  15. 5. 2020

  Za zimski športni dan je predviden strošek prevoza in vstopnine oz. smučarske karte, ki ga krijejo starši.

  3.1 Obvezni izbirni predmeti (tretje vzgojno-izobraževalno obdobje) Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če starši s tem

  soglašajo. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen

  sodelovanja pri izbirnih predmetih, in sicer v celoti ali pa le pri eni uri tedensko.

  V naši šoli smo učencem ponudili paleto različnih izbirnih predmetov. V letošnjem šolskem

  letu so učenci izmed ponujenih izbirnih predmetov izbrali naslednje:

  Filmska vzgoja: Marko Kunčnik

  Izbrani šport: Beno Repič

  Šport za zdravje: Gorazd Černila

  Likovno snovanje I: Marko Kunčnik

  Likovno snovanje II: Marko Kunčnik

  Likovno snovanje III: Marko Kunčnik

  Matematična delavnica 7: Marija Šmigoc

  Matematična delavnica 8: Marija Šmigoc

  Matematična delavnica 9: Marija Šmigoc

  Kemija v življenju: Darja Koritnik

  Računalništvo – multimedija: Helena Topolovec

  Računalništvo – urejanje besedil: Robert Murko

  Robotika v tehniki: Robert Murko

  Sodobna priprava hrane: Špela Brumec / Lidija Kosar

 • OBVESTILO STARŠEM 2019/2020

  9

  Šah – šahovsko kombiniranje: Andrej Primužič

  Vzgoja za medije – radio: Polonca Vindiš

  Obdelava gradiv – kovine: Andrej Primužič

  3.2 Neobvezni izbirni predmeti

  V šolskem letu 2019/2020 bomo že peto leto izvajali prvi tuji jezik angleščino kot neobvezni izbirni predmet v 1. razredu. Učencem 4., 5. in 6. razreda in njihovim staršem so bili predstavljeni naslednji neobvezni izbirni predmeti: drugi tuji jezik nemščina, računalništvo, šport, tehnika in umetnost. Po predstavitvi so se učenci odločili, da bodo obiskovali naslednje neobvezne izbirne predmete: računalništvo, šport, tehniko, umetnost. Ravno tako smo učencem od 7. do 9. razreda ponudili nemščino kot neobvezni izbirni predmet. Izbralo jo je 22 učencev.

  3.3 Nadstandardni program

  Intenzivne vaje OPZ (3.–5. r.): 14. 2.–15. 2. 2020

  Šole v naravi, tabori:

  Razred Kraj Datum Šola

  Taborjenje 1. šola junij 2020 Videm

  Naravoslovni tabor 7.,8. in 9. šola april 2020 Videm, Leskovec

  Taborjenje 2., 3. Vareja maj 2020 Videm

  Taborjenje 4.

  Štrk 4. 5.–6. 5. 2020 Videm, Leskovec,

  Sela

  Taborjenje – Klub radovednežev

  6. Vareja junij 2020 Videm, Leskovec,

  Sela

  Taborjenje – Šola kulture

  7. Ljubljana 20. 4.–24. 4. 2020 Videm, Leskovec

  Taborjenje 9. Murska Sobota

  22. 5.–23. 5. 2020 Videm, Leskovec

  Šola smučanja 6. Rogla 16. 12.–20.12. 2019 Videm, Leskovec

  Šola plavanja 5. Portorož 8. 6.–12. 6. 2020 Videm, Leskovec,

  Sela

  Potujoča srca 8. Pančevo 11. 6.–16. 6. 2020 Videm, Leskovec

  Ribiški tabor 3.–9. Zg. Pristava maj 2020 Videm, Leskovec,

  Sela

  Planinski tabor 4.–9. Boč april 2020 Videm, Leskovec,

  Sela

 • OBVESTILO STARŠEM 2019/2020

  10

  Starši lahko uveljavljate pravico do subvencioniranja šole v naravi v 5. in 6. razredu po Pravilniku o subvencioniranju šole v naravi in kriterijih, ki jih je sprejel Svet zavoda šole.

  Tečaji:

  • plavalni tečaj v Termah Ptuj: 1. in 2. razred (23. 9.–27. 9. 2019) 3. razred (23. 9.–4. 10. 2019)

  • kolesarski tečaj: o za učence 5. razreda – praktični del kolesarskega izpita (september, oktober 2019) o za učence 4. razreda – teoretični del kolesarskega izpita (maj, junij 2020)

  Interesne dejavnosti

  INTERESNA DEJAVNOST RAZRED MENTOR

  Angleška bralna značka 3.–9. Stanka Veršič

  Bralna značka 1. –5. 6.–9.

  Razredniki Vesna Voglar Pulko

  Cankarjevo priznanje

  2.–5. razredniki

  6., 7. Damjana Hliš

  8., 9. Damjana Hliš, Mateja Krajnc

  Cici zbor 1., 2. Lidija Kosar (Špela Brumec)

  Družabne in socialne igre 4., 5. Stanka Vogrinec

  Eksperimentiranje in fizika 8.–9. Helena Šegula

  Finančno opismenjevanje mladih 7.–9. Damjana Hliš

  Geografsko-zgodovinski krožek 7.–9. Polona Vindiš

  Gledališki krožek 4. Biserka Selak

  Kemijsko-naravoslovni krožek 7.–9. Darja Koritnik

  Knjižničarski krožek 6.–9. Vesna Voglar Pulko

  Zabavna kuharija 5. Tamara Vamberger

  Likovni krožek 5., 6. Marko Kunčnik

  Logika 6.–9. Helena Šegula

  Letalsko modelarski krožek 6.–9. Andrej Primužič

  Mala šola ribolova 3.–9. Boštjan Petrovič

  Matematični krožek 6.–9. Klementina Orešek

  Metode raziskovanja v biologiji 8.–9. Davorin Horvat

  Miselne zanke in uganke 4., 5. Danica Tili

  Mladi člani RK 8. Tamara Vamberger

  Mladinski pevski zbor 6.–9. Dejan Štuhec

  Mladi zeliščarji 3.–5. Ksenija Samojlenko

 • OBVESTILO STARŠEM 2019/2020

  11

  Naravoslovni krožek 1.–7. Davorin Horvat

  Nogomet 6.–9. Černila Gorazd

  Odbojka 6.–9. Černila Gorazd

  ORFF 6.–9. Dejan Štuhec

  Otroški pevski zbor 3.–5. Mateja Krajnc

  Planinski krožek 1.–9. Olga Zelenik

  Plesni krožek 1.–3. Martina Kunčnik

  Plesni krožek 6. Aleksandra Kukovič

  Prometni krožek 7.–9. Andrej Primužič

  Prva pomoč 8. Tamara Vamberger

  Računalniški krožek 4.–6. Helena Topolovec

  Socialne igre 2. Darja Ostroško, Marija Šosterič

  Robotika 6. Robert Murko

  Ročna ustvarjalnost 2., 3. Olga Zelenik

  Športni krožek 2.–5. Gorazd Černila

  Šolski parlament 1.–9. Aleksandra Kukovič

  Varnostna olimpijada 4. Stanka Vogrinec, Mirjana Žlahtič

  Vesela šola 4.–6. Karmen Volgemut

  Vesela šola in Male sive celice 7.–9. Ksenija Samojlenko

  Varna mobilnost 3.–9. Mateja Gabrovec

  Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje

  1.–9. Beno Repič

  Šolski projekti

  PROJEKTI NOSILCI

  Bralni nahrbtnik Razredniki 1.–5. razred

  Bodi dober, bodi kul Darja Koritnik

  Biotska pestrost Davorin Horvat, Darja Koritnik

  Države EU Dejan Štuhec,

  Evro za boljši jutri naših otrok Tamara Vamberger

  Formativno spremljanje pouka Stanka Veršič

  Razširjen program (RaP) Beno Repič

  Haloški radovedneži Damjana Hliš

  Gremo peš s kokoško Rozi Mateja Gabrovec

  Manj zavržene hrane Dragica Majhen

  Mediacija Damjana Hliš, Aleksandra Kukovič

  Medgeneracijsko branje mladinske literature Vesna Voglar Pulko

 • OBVESTILO STARŠEM 2019/2020

  12

  Mednarodni mesec šolskih knjižnic Vesna Voglar Pulko

  Minuta za zdravje Lidija Kosar, Tamara Vamberger

  Nacionalni mesec skupnega branja 2019 Vesna Voglar Pulko

  Naša šola – varna šola Frančiška Novak, razredniki

  Poletne zabavne igre Gorazd Černila, Beno Repič

  Potujoča srca – učenci 8. r. Aleksandra Kukovič, Damjana Hliš

  Poučevanje slovenskega jezika in kulture na

  Hrvaškem

  Damjana Hliš, Mateja Krajnc

  Primeri dobre prakse Darja Koritnik

  Rastem s knjigo Vesna Voglar Pulko

  Robotika z nemščino Robert Murko

  Spodbujajmo prijateljstvo Nataša Varnica

  Skrb za živali Darja Koritnik

  Stop nasilju Polonca Vindiš (koordinator), Damjana Hliš,

  Davorin Horvat, Tamara Vamberger

  Šolska mediacija Damjana Hliš

  Šolski parlament Aleksandra Kukovič

  Šolska shema Dragica Majhen

  Šolski sadovnjak Marija Srdinšek

  Športnik leta Gorazd Černila

  Tek trojk 6. 6. 2020 Beno Repič, Gorazd Černila

  Tradicionalni slovenski zajtrk Dragica Majhen, Tamara Vamberger

  Varuhi prvošolcev Razredniki 1. in 9. r.

  Zdrava šola Lidija Kosar, Tamara Vamberger

  Zbiranje starega papirja Matjaž Klasinc, Zdenka Žvajkar

  V projektih bodo ob učencih sodelovali še strokovni delavci šole, strokovnjaki iz raznih institucij, starši in Občina Videm.

 • OBVESTILO STARŠEM 2019/2020

  13

  4 PREDSTAVITEV STROKOVNIH DELAVCEV

  UČITELJI IN DRUGI STROKOVNI DELAVCI Razred

  Boštjan Petrovič RP 1. a

  Biserka Selak RP 1. b

  Darja Ostroško RP 2. a

  Marija Šosterič RP 2. b

  Olga Zelenik RP 3. a

  Anica Topolovec RP 3. b

  Stanka Vogrinec RP 4. a

  Mirjana Žlahtič RP 4. b

  Nataša Varnica RP 5. a

  Danica Tili RP 5. b

  Lidija Kosar / Špela Brumec RP, SPH, Cici zbor

  Manja Vinko OPB 1

  Mateja Gabrovec OPB 2, GUM 3. a, RAP

  Matjaž Klasinc OPB 3

  Iztok Roškar / Dejan Štuhec, Marko

  Kunčnik, Špela Brumec, Dragica

  Majhen

  OPB 4, 5

  Tanja Godec JV V + spremljevalka OPP

  Damjana Hliš SLJ 6. a

  Polonca Vindiš GEO, ZGO, VZM – radio V, L 6. b

  Petra Fošnarič TJA 7. a

  Mateja Krajnc SLJ, OPZ V + L 7. b

  Klementina Orešek MAT, ROID 8. a

  Dejan Štuhec GUM, MPZ V + L, ORFF 8. b

  Gorazd Černila ŠPO, ŠPZ, IŠP 9. a

  Helena Šegula FIZ, MAT 9. b

  Darja Koritnik KEM, BIO, KEŽ – V sorazredničarka 6. a

  Marija Šmigoc MAT, MD 7, 8, 9 sorazredničarka 6. b

  Aleksandra Kukovič TJA sorazredničarka 7. a

  Stanka Veršič TJA sorazredničarka 7. b

  Beno Repič ŠPO, ŠSP, IŠP sorazrednik 8. a

  Marko Kunčnik LUM, LS1, LS2, LS3, FVZ, UME sorazrednik 8. b

  Vesna Voglar Pulko SLJ, knjižnica sorazredničarka 9. a

  Ravnatelj mag. Robert Murko

  Pomočnica ravnatelja Frančiška Novak

 • OBVESTILO STARŠEM 2019/2020

  14

  Andrej Primužič TIT, OGK, ŠAH – kombiniranje sorazrednik 9. b

  Davorin Horvat BIO, NAR

  Robert Murko UBE, RVT

  Iztok Roškar NIN, NIP – L, SLJ

  Marija Srdinšek GEO, ZGO, DKE

  Helena Topolovec TIT, NRA, NTE, MME

  Tamara Vamberger DKE

  Karmen Volgemut N1A, TJA

  Benjamin Lipnik RAP, ŠPO, IŠP

  4.1 Šolska svetovalna služba

  Barbara Ambrož – socialna pedagoginja

  Frančiška Novak – socialna delavka

  Ksenija Samojlenko – pedagoginja

  Tamara Vamberger – pedagoginja Svetovalne delavke delajo na vseh treh šolah. Svetovalna služba vam je na voljo vsak dan od 7.30 do 14.30.

  4.2 Učitelji individualne pomoči

  Ksenija Samojlenko – pedagoginja

  Tamara Vamberger – pedagoginja

  Barbara Ambrož– soc. pedagoginja

  Simona Cebek – defektologinja / Anja Mohorko – mobilna služba

  Doroteja Vodopivec – psihologinja – mobilna služba

  učitelji

  4.3 Šolska knjižnica Šolska knjižnica, ki jo vodi Vesna Voglar Pulko, je odprta vsak dan po urniku.

  4.4 Učbeniški sklad Na šoli imamo že več let oblikovan učbeniški sklad. Vsi učenci si lahko brezplačno izposodijo komplete učbenikov. Obrabnino krije Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport RS. Če

 • OBVESTILO STARŠEM 2019/2020

  15

  učenci učbenik poškodujejo, so v skladu z 10. členom Pravilnika o učbeniških skladih dolžni plačati ustrezen znesek odškodnine. Upravljavka učbeniškega sklada je Vesna Voglar Pulko.

  5 PROGRAM SODELOVANJA S STARŠI Stiki med starši in šolo so izrednega pomena za uspešno delo otroka. Delavci šole skupaj z učenci in starši razvijamo vzajemno sodelovalni odnos na vzgojnem področju. Sodelovanje s starši poteka na roditeljskih sestankih, pogovornih urah ter na formalnih in neformalnih srečanjih med šolskim letom, ob različnih priložnostih in ob zaključku leta. Starši, svetujemo vam, da si vzamete čas za svojega otroka. Bodite mu dober zgled. Kako lahko starši pomagate otroku?

  Redno sodelujte z razrednikom;

  spremljajte otrokovo šolsko delo, preverjajte opravljanje domačih nalog in urejenost šolskih potrebščin;

  pomagajte mu razvijati delovne navade in razporediti čas za učenje;

  navajajte ga na samostojnost, redoljubnost in večjo odgovornost;

  poskrbite, da bo prihajal v šolo spočit in naspan;

  spodbujajte ga k pozitivnim oblikam prostega časa;

  bodite razumevajoči, če se bo otrok znašel v težavah;

  pomagajte mu s svojim zgledom in z dobrim sodelovanjem s šolo. Skupni roditeljski sestanki:

  9. september 2019 ob 16. uri – uvodni skupni roditeljski sestanek

  6. november 2019 ob 17. uri – predavanje Učenje za življenje z roko v roki

  17. februar 2020 ob 17. uri – predavanje Pravilna izbira vrednot za vzgojo otroka

  Razredni roditeljski sestanki so po razrednih programih – najmanj dva v šolskem letu.

  Govorilne ure – vsak tretji delovni ponedeljek v mesecu od 16.00 do 17.30. Govorilne ure učiteljev so tudi vsak teden v dopoldanskem času, ko so posamezni učitelji na voljo za pogovor s starši. Urnik govorilnih ur je zapisan v tej publikaciji in na spletni strani šole. V času govorilnih ur se lahko pogovorite z vsemi učitelji, ki poučujejo vaše otroke, s svetovalno službo, posameznimi učitelji in vodjo šole. Individualni razgovori izven govorilnih ur so možni po dogovoru.

  Pogovorne ure za starše in učence Urnik pogovornih ur je objavljen na oglasni deski šole, info tabli in na šolski spletni strani. Pogovor je možen tudi izven urnika, a le v dogovoru z učiteljem. Učitelji so za pogovor učencem na voljo 15 minut pred začetkom pouka.

 • OBVESTILO STARŠEM 2019/2020

  16

  UČITELJ ZA STARŠE

  Gorazd Černila petek, 8.30–9.15 (2. ura)

  Petra Fošnarič torek, 9.20–10.05 (3. ura)

  Damjana Hliš torek, 11.15–12.00 (5. ura)

  Davorin Horvat ponedeljek, 7.35–8.20 (1. ura)

  Darja Koritnik ponedeljek 10.40–11.10

  Aleksandra Kukovič sreda, 12.55–13.40 (7. ura)

  Mateja Krajnc ponedeljek, 12.05–12.50 (6. ura)

  Marko Kunčnik četrtek, 8.30–9.15 (2. ura)

  Klementina Orešek ponedeljek, 9.20–10.05 (3. ura)

  Darja Ostroško torek, 11.15–12.00 (5. ura)

  Boštjan Petrovič petek, 7.35–8.20 (1. ura)

  Andrej Primužič petek, 10.10–10.55 (4. ura)

  Beno Repič ponedeljek, 11.15–12.00 (5. ura)

  Iztok Roškar četrtek, 11.15–12.00 (5. ura)

  Biserka Selak sreda, 7.35–8.20 (1. ura)

  Marija Srdinšek petek, 7.35–8.20 (1. ura)

  Helena Šegula četrtek, 11.15–12.00 (5. ura)

  Marija Šmigoc četrtek, 9.20–10.05 (3. ura)

  Marija Šosterič petek 10.25–11.10 (4. ura)

  Dejan Štuhec ponedeljek, 11.15–12.00 (5 .ura)

  Danica Tili ponedeljek, 9.20–10.05 ( 3. ura)

  Anica Topolovec četrtek, 11.15–12.00 (5. ura)

  Tamara Vamberger ponedeljek, 11.15–12.00 (5. ura)

  Nataša Varnica četrtek, 9.20–10.05 (3. ura)

  Stanka Veršič sreda, 12.55–13.40 (7. ura)

  Stanka Vogrinec sreda, 10.25–11.10 (4. ura)

  Polonca Vindiš četrtek, 10.10–10.55 (4. ura)

  Karmen Volgemut torek, 10.25–11.10 (4. ura)

  Olga Zelenik torek, 12.05–12.50 (6. ura)

 • OBVESTILO STARŠEM 2019/2020

  17

  VARSTVO UČENCEV

  6.1 Varstvo vozačev

  Pred poukom za učence od 2. do 9. razreda od 7.15 do 8.20

  Po pouku do odhoda šolskih avtobusov za učence od 2. do 9. razreda

  6.2 Jutranje varstvo

  Za učence 1. razreda je organizirano jutranje varstvo od 6.20 do 8.20 v učilnici R7.

  6.3 Podaljšano bivanje Za učence od 1. do 5. razreda je podaljšano bivanje brezplačno (starši plačajo le prehrano za otroka) in se prične ob 12.05 oziroma ko učenec konča s poukom po urniku, traja pa do 16.15. Učilnice za OPB:

  o OPB1 v učilnici R8 o OPB2 v učilnici R6 o OPB3 v učilnici R5 o OPB4/5 v učilnici P5

  7 ZDRAVSTVENO VARSTVO Osnovna šola mora po zakonu sodelovati z zdravstvenimi zavodi pri izvedbi obveznih zdravniških pregledov za otroke, vpisane v prvi razred, ter rednih sistematičnih pregledov in cepljenj po programu preventivnega zdravstvenega varstva šolarjev in mladine na primarni ravni v 1., 3., 6. in 8. razredu. V sistematske zobozdravstvene preglede so vključeni vsi učenci od 1. do 9. razreda in se opravljajo v Zdravstvenem domu Videm. Sistematični zdravstveni pregledi za učence 1., 3., 6. in 8. razreda pa bodo potekali v Zdravstvenem domu Ptuj. Učenci na dan pregleda prinesejo s seboj zdravstvene kartice, na zobozdravstvene preglede pa še zobne ščetke.

  Mirjana Žlahtič ponedeljek, 9.20–10.05 (3. ura)

  Zdenka Žvajkar sreda, 12.05–12.50 (6. ura)

  Špela Brumec petek, 8.30–9.15 (2. ura)

 • OBVESTILO STARŠEM 2019/2020

  18

  Učence spodbujamo k zdravim prehranjevalnim navadam, uživanju čim več vrst raznolikega sadja in zelenjave s pomočjo sheme šolskega sadja in zelenjave (SŠS), ki poteka tudi na naši šoli. V okviru projekta Minutke za zdravje bomo učence seznanjali z zanimivostmi, zdravilnimi učinki, s poreklom sadja in zelenjave, ki ga učenci uživajo v okviru SŠS, ter z različnimi razgibalnimi vajami. Za vse učence organiziramo različna zdravstvena predavanja. Šola je sprejeta v slovensko in istočasno mednarodno mrežo ZDRAVIH ŠOL. Zdrava šola poskuša vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo. To lahko doseže tako, da razvija različne možnosti za zdravo življenje. Vsem omogoča in jih spodbuja, da vplivajo na svoje telesno, duševno, socialno in okoljsko zdravje.

  8 ŠOLSKA PREHRANA Šola učencem ponuja naslednje obroke: - zajtrk (cena 0,50 €) - dopoldansko malico (cena 0,80 €) - kosilo (cena 2,00 €) - popoldansko malico (cena 0,80 €) Starši plačate šolsko prehrano v 8 dneh po prejemu položnice.

  Prehrano svojega otroka (tudi če otrok prejema subvencionirano prehrano) morate pravočasno odjaviti en delovni dan prej do 8. ure v tajništvo (02-761-94-10) ali na spletni strani šole (www.solavidem.si). V primeru bolezni velja odjava tudi isti dan do 8. ure. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča. V primeru nepravočasne odjave starši plačate polno ceno obroka. Ko so otroci odsotni zaradi dejavnosti, ki jih organizira šola, za odjavo posameznega obroka poskrbi šola. Do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku, ne presega 545,98 €. Subvencijo za malico dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino, in učenci – prosilci za azil. Do subvencije za kosilo so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 370,86 €.

  9 ŠOLSKI PREVOZI V letošnjem šolskem letu opravlja šolske prevoze novi prevoznik, in sicer avtobusno podjetje TAJHMAN TOURS. Na šoli je 207 učencev vozačev.

 • OBVESTILO STARŠEM 2019/2020

  19

  PROGA V ŠOLO

  MAJSKI VRH, LJUBSTAVA, VAREJA, VAREJSKI HRIB, OŠ VIDEM 6.30 DRAVINJSKI VRH (spodnji del), OŠ VIDEM 7.05

  SOVIČE, VAREJSKI HRIB, VAREJA, OŠ VIDEM 7.15

  ŠTURMOVCI, OŠ VIDEM 7.25

  JUROVCI, POPOVCI, ZG. PRISTAVA, AVGUŠTIN, DOLENA DOMINC, ZG. PRISTAVA, TRNOVEC, SELA, LANCOVA VAS, TRŽEC, OŠ VIDEM

  6.30

  LANCOVA VAS, SELA, AVGUŠTIN, ZG. PRISTAVA, POPOVCI, JUROVCI, TRŽEC, SUHA VEJA, POBREŽJE, OŠ VIDEM

  7.40

  LANCOVA VAS, TRNOVEC (pri Apačah), OŠ SELA, SUHA VEJA, POBREŽJE, OŠ VIDEM

  7.00

  PROGA IZ ŠOLE

  OŠ VIDEM, VAREJA, VAREJSKI HRIB, SOVIČE 13.20/14.05/ 14.50

  OŠ VIDEM, VAREJSKI HRIB, VAREJA, LJUBSTAVA, MAJSKI VRH 14.00/14.50

  OŠ VIDEM, DRAVINJSKI VRH (spodnji del) 13.45/14.45

  OŠ VIDEM, ŠTURMOVCI 14.45

  OŠ VIDEM, POBREŽJE, SUHA VEJA, TRŽEC, JUROVCI, POPOVCI, ZG. PRISTAVA, AVGUŠTIN, TRNOVEC, SELA, LANCOVA VAS

  13.10

  OŠ VIDEM, POBREŽJE, SUHA VEJA, TRŽEC, LANCOVA VAS, SELA,TRNOVEC, ZG. PRISTAVA HEBAR, AVGUŠTIN, ZG. PRISTAVA, POPOVCI, JUROVCI

  14.00

  OŠ VIDEM, OŠ SELA, DOLENA DOMINC 14.00

  OŠ VIDEM, POBREŽJE, SUHA VEJA, TRŽEC, LANCOVA VAS, SELA, TRNOVEC (PRI APAČAH), SELA, TRNOVEC, ZG. PRISTAVA HEBAR, AVGUŠTIN, DOLENA – DOMINC, ZG. PRISTAVA, POPOVCI, JUROVCI

  14.45

  Šola ima za večjo varnost svojih učencev izdelan Načrt šolskih poti, kjer so predlagane in opisane najvarnejše šolske poti in prometno problematični oziroma potencialno nevarni deli šolskih poti. Načrt je objavljen na spletni strani šole. Staršem svetujemo, da z otroki večkrat skupaj prehodijo njihovo najvarnejšo šolsko pot in jih ob tem opozarjajo na nevarne dele poti, ki zahtevajo še posebno previdnost. Zavedajmo se, da nas otroci opazujejo vsak trenutek, ko smo z njimi v prometu. Opazujejo naše ravnanje in ga skušajo posnemati. Bodimo jim dober vzgled. Po končanem pouku učenci čakajo na avtobus na šolskem avtobusnem postajališču. Za učence, ki morajo po pouku čakati na avtobus, je organizirano varstvo vozačev. Za varnost učencev skrbijo tudi dežurni učitelji na šolskem avtobusnem postajališču.

  Aktivnosti za zagotavljanje varnosti v prometu:

  organizirano varstvo na prehodih za pešce v mesecu septembru,

  prometna vzgoja po predmetniku,

  posebno postajališče za šolski avtobus pred šolo,

  varstvo vozačev,

  kolesarski izpiti za učence 4. in 5. razreda,

  uporaba čelad za kolesarje do 18. leta starosti

 • OBVESTILO STARŠEM 2019/2020

  20

  dežurstvo strokovnih delavcev na šolskem avtobusnem postajališču,

  Bodi preViden – z akcijo spodbujamo učence, njihove starše in stare starše k uporabi kresničk in drugih odsevnih predmetov, ki zagotavljajo večjo varnost pešcev,

  projekt Kokoška Rozi – za vse učence,

  Kaj veš o prometu – tekmovanje za učence 7.–9. razreda,

  Otroška varnostna olimpijada – za učence 4. razreda,

  sodelovanje s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Videm.

  Da bo čakanje na postajališčih šolskega avtobusa in vožnja z avtobusom čim bolj varna,

  učenci vozači upoštevajte naslednja navodila:

  ČAKANJE NA POSTAJALIŠČIH ŠOLSKEGA AVTOBUSA

  1. Najvarnejšo pot od doma na postajališče šolskega avtobusa izberite skupaj s starši.

  2. Na avtobusno postajališče pridete vsaj 5 minut pred prihodom avtobusa.

  3. Ko pripelje avtobus, počakajte, da se avtobus ustavi, da voznik odpre vrata in vam dovoli

  vstop.

  4. Pred vstopanjem na avtobus se postavite v kolono, saj boste tako omogočili varnejši vstop na

  avtobus.

  5. Paziti morate, da vam vrata avtobusa ne bi priprla ohlapnih oblačil, naramnic šolskih torb

  ipd.

  6. Na postajališčih morate po izstopanju iz avtobusa počakati, da avtobus odpelje, in šele nato

  nadaljujete svojo pot.

  7. Na avtobus za odhod iz šole počakate pri klopcah v krogu pred šolo. Ko se avtobus ustavi,

  greste umirjeno po potki do postajališča in v koloni na avtobus.

  8. Cesto vedno prečkate na prehodu za pešce.

  9. Upoštevajte navodila dežurnega učitelja.

  OBNAŠANJE NA AVTOBUSU

  1. Upoštevate voznikova navodila.

  2. Sedite glede na starost učencev (od 1. razreda od voznika nazaj). Večji oz. starejši učenci

  sedijo na zadnjih sedežih.

  3. Na avtobus greste v koloni brez prerivanja.

  4. Na sedežu ste pripeti s pasom, vedno obrnjeni v smeri vožnje, ne vstajajte in ne hodite po

  avtobusu.

  5. Obnašajte se kulturno.

  6. Med vožnjo ne motite voznika.

  7. Med vožnjo uživanje hrane in pijače ni dovoljeno.

  8. Po avtobusu ne mečete smeti.

  9. Šolske torbice ali drugo prtljago odložite na za to določena mesta.

  10. Na avtobusu ne uničujete inventarja (sedeži, mizica, zavese, zvočniki …).

  11. Namerno povzročeno škodo pokrije povzročitelj.

  12. V času prevoza uporabljajte telefon le za nujna sporočila.

  13. V primeru neupoštevanja pravil javite šoferju oziroma šolski svetovalni službi.

 • OBVESTILO STARŠEM 2019/2020

  21

  14. Učencem, ki ne bodo upoštevali navodil varnega obnašanja, lahko šola, v dogovoru s starši,

  za določen čas prepove vožnjo s šolskim avtobusom.

  10 PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA V ŠOLI Učenec ima dolžnost prispevati k dobri socialni klimi v razredu in zunaj njega. Prepovedane so vse oblike nasilja (telesno, psihično, verbalno, spolno itd.).

  V šolo prihajajte 10 min pred začetkom pouka (izjema so vozači).

  Kolesa puščajte v kolesarnici. Vožnja po šolskih površinah ni dovoljena.

  Vozači počakajte na začetek pouka oziroma na odhod avtobusa v učilnici, kjer je organizirano varstvo.

  V šolske copate se preobujte v predprostoru šole, čevlje in vrhnje oblačilo pospravite v garderobne omarice oziroma v garderobo.

  V šolskih prostorih bodite primerno in dostojno oblečeni.

  K uram pouka prihajajte točno. Na začetku ure se pozdravimo. Med vzgojno-izobraževalnim delom velja disciplina, ki zajema prinašanje pripomočkov za pouk, poslušanje razlage in navodil, izvajanje zastavljenih nalog …

  Učenci ste dolžni upoštevati navodila vseh delavcev šole pri vseh dejavnostih šole.

  Med poukom ni dovoljeno žvečiti žvečilnega gumija.

  Med šolskimi urami učenci ne zapuščajte učilnic, razen v posebnih primerih in le z dovoljenjem učitelja.

  V času prostih ur ostanite v učilnici za varstvo.

  Med glavnim odmorom pojdite na malico v jedilnico v spremstvu učitelja.

  Med malico se obnašajte kulturno in spoštljivo ravnajte s hrano. Hrane ne nosite iz jedilnice. Jedilnico zapustite urejeno.

  V jedilnici se v času kosila zadržujte le učenci, ki ste naročeni na kosilo, drugo malico ali se želite okrepčati s sadjem in kruhom.

  V času trajanja pouka in med odmori ni dovoljeno zapuščati šole in šolskega dvorišča.

  Vsako opravičeno zapuščanje šole javite učitelju, ki vas uči naslednjo uro.

  Pred šolo in v šoli ne tekajte in ne kričite.

  Po končanem pouku zapustite učilnico čisto in pospravljeno.

  Po končanem pouku se ne zadržujte v šoli in v njeni okolici, da ne motite pouka.

  Morebitne spore rešujte na dostojen način – brez pretepanja, zasmehovanja, prerivanja.

  Denar in vrednostne predmete imejte pri sebi.

  Odgovorno ravnajte s šolsko lastnino. Vsako poškodbo na opremi ali zgradbi javite svojemu razredniku. Za namerno uničevanje lastnine materialno odgovarjate.

  Mobilni telefoni in digitalni predvajalniki v šoli in pri drugih šolskih dejavnostih niso dovoljeni. Če ga kljub temu uporabljate, vam ga učitelj shrani in vrne staršem.

  V šolskih prostorih in okolici šole je z zakonom prepovedano kajenje ter prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali uživanje alkohola, drog in drugih psihoaktivnih sredstev ter napeljevanje sošolcev k takemu dejanju v času pouka in pri drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti.

 • OBVESTILO STARŠEM 2019/2020

  22

  Pri šolskih dejavnostih je prepovedano posedovati in uporabljati pirotehnična sredstva.

  Dežurni učenci ste dolžni vestno opravljati svoje naloge.

  S svojim obnašanjem in ustvarjalnim delom prispevajte k ugledu šole. Želje se izpolnijo z delom in skupaj z ljudmi, ki si zaupajo in znajo.

  VZGOJNI NAČRT ŠOLE IN PRAVILA ŠOLSKEGA REDA Vzgojno delovanje je sestavni del vzgojno-izobraževalnega procesa šole. Z vzgojnim načrtom

  podrobneje opredeljujemo in usmerjamo vzgojno delovanje na naši šoli. Namen je, da učenci razvijejo takšno vedenje, da bodo sprejeti, spoštovani in cenjeni. To pa je možno samo, če jih bomo tega naučili doma in v šoli.

  Z vzgojnim načrtom želimo nenehno izboljševati kakovost bivanja v šoli, saj se le v šoli, kjer je dobra klima, lahko razvijajo cilji in vrednote osnovnošolskega izobraževanja.

  Posebno pozornost bomo namenili formativnemu spremljanju, s katerim bodo učenci s pomočjo učiteljev načrtovali napredek na osebnostnem področju. Nadaljevali bomo z razvijanjem pripadnosti družini, razredu, šoli, kraju, domovini in našemu planetu Zemlji. Na razrednih urah bodo učenci poleg osrednje teme razvijali moralne vrednote, kot so solidarnost, empatija, skromnost, ter načrtovali zdravo preživljanje prostega časa.

  Tudi v letošnjem šolskem letu bodo lahko učenci ali skupine učencev za uspešno in prizadevno delo v šoli prejeli pohvale, priznanja in nagrade. Kriteriji so podrobno predstavljeni v Pravilniku o podeljevanju pohval, priznanj in nagrad učencem.

  Odgovorna oseba: mag. Robert Murko Pripravila: Frančiška Novak Oblikovala: Klementina Orešek Lektorirala: Vesna Voglar Pulko

  September 2019

  Izobrazba ni pomnjenje,

  je vedenje, kje poiskati, kar želiš vedeti,

  in je vedenje, kako uporabiti novo znanje.

  (William Feater)