oŠ hugo adalić - os-hbadalic-sb.skole.hr · 6 1.2. unutrašnji školski prostori naziv prostora...

of 52/52
qwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmq wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwer tzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertz uiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzui opšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiop šđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđ asdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđas dfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdf ghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfgh jklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjkl čćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčć žyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžy xcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxc vbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvb nmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbn mqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnm qwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmq wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwer Godišnji plan i program rada školska godina 2017./2018. OŠ Hugo Badalić Borovska 3 Slavonski Brod

Post on 07-Sep-2019

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • qwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwer

  Godišnji plan i program rada

  školska godina 2017./2018.

  OŠ Hugo Badalić Borovska 3 Slavonski Brod

 • 2

  Sadržaj

  1. PODACI O UVJETIMA RADA ............................................................................................................................... 5

  1.1. Podaci o upisnom području ....................................................................................................................... 5

  1.2. Unutrašnji školski prostori ......................................................................................................................... 6

  1.3. Školski okoliš .............................................................................................................................................. 6

  1.4. Nastavna sredstva i pomagala ................................................................................................................... 7

  1.5. Plan investicijskog održavanja, nabave i opremanja.................................................................................. 7

  1.6. Rad školske knjižnice .................................................................................................................................. 8

  1.7. Plan učeničkih jednodnevnih izleta ............................................................................................................ 8

  2. PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUŽENJIMA U 2017./2018. ŠK. GODINI ........... 9

  2.1. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima .................................................................................................. 9

  2.1.1. Podaci o učiteljima razredne nastave ................................................................................................ 9

  2.1.2. Podaci o učiteljima predmetne nastave........................................................................................... 10

  2.1.3. Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima ..................................................................................... 11

  2.1.4. Podaci o suradnicama u produženom boravku ............................................................................... 11

  2.1.5. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima – pripravnicima .............................................................. 12

  2.1.6. Podaci o ostalim radnicima škole ..................................................................................................... 12

  2.1.7. Asistenti u nastavi ............................................................................................................................ 13

  2.2. Tjedna i godišnja zaduženja odgojno-obrazovnih radnika škole ............................................................. 14

  2.2.1. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja razredne nastave .................................................................... 14

  2.2.2. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja predmetne nastave ................................................................ 15

  2.2.3. Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika škole .................................................. 18

  2.2.4. Tjedna i godišnja zaduženja ostalih radnika škole ........................................................................... 18

  3. PODACI O ORGANIZACIJI RADA ....................................................................................................................... 20

  3.1. Organizacija smjena ................................................................................................................................. 20

  3.2. Godišnji kalendar rada ............................................................................................................................. 21

  3.3. Podaci o broju učenika i razrednih odjela ................................................................................................ 22

  3.3.1. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada ............................................................... 23

  4. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA ........................ 24

  4.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima ................................ 24

  5. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA ........................ 26

  5.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima ................................ 26

  5.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada ..................................... 26

  5.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave ....................................................................... 26

  5.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave u razrednoj i predmetnoj nastavi .............. 27

  5.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave u razrednoj i u predmetnoj nastavi ............. 29

  5.2.4. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izvannastavne aktivnosti u predmetnoj i razrednoj nastavi ... 30

  6. PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA ................................................ 32

  6.1. Plan rada ravnateljice ............................................................................................................................... 32

  6.2. Plan rada stručnog suradnika pedagoga .................................................................................................. 35

 • 3

  6.3. Plan rada psihologinja u matičnoj školi i u područnoj školi ..................................................................... 36

  6.4. Plan rada knjižničarke u matičnoj školi i u područnoj školi ...... Pogreška! Knjižna oznaka nije definirana.

  6.5. Plan rada stručnog suradnika defektologa ................................................................................................... 39

  6.5. Plan rada tajništva .................................................................................................................................... 39

  6.6. Plan rada računovodstva .......................................................................................................................... 40

  7. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUČNIH TIJELA ...................................................................................... 41

  7.1. Plan rada Školskog odbora ....................................................................................................................... 41

  7.2. Plan rada Učiteljskog vijeća ...................................................................................................................... 42

  7.3. Plan rada Razrednog vijeća ...................................................................................................................... 43

  7.4. Plan rada Vijeća roditelja ......................................................................................................................... 43

  7.5. Program rada vijeća učenika .................................................................................................................... 44

  8. PLAN STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA................................................................................ 44

  8.1. Stručno usavršavanje u školi .................................................................................................................... 44

  8.1.1. Stručna vijeća ................................................................................................................................... 44

  8.2. Stručna usavršavanja izvan škole ............................................................................................................. 45

  8.2.1. Stručna usavršavanja na županijskoj razini ...................................................................................... 45

  8.2.2. Stručna usavršavanja na državnoj razini .......................................................................................... 45

  9. PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO-OBRAZOVNOGRADA I POSLOVANJA ŠKOLSKE USTANOVE ............................................................................................................................................................... 45

  9.1. Plan kulturne i javne djelatnosti .............................................................................................................. 45

  9.2. Plan zdravstveno- socijalne i ekološke zaštite učenika ............................................................................ 47

  10. Školski preventivni programi ........................................................................................................................ 48

  10.1. Prevencija ovisnosti .............................................................................................................................. 48

  10.2. Prevencija nasilja .................................................................................................................................. 49

 • 4

  OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

  Naziv škole: OŠ Hugo Badalić Adresa škole: Slavonski Brod, Borovska 3 Županija: Brodsko-posavska Telefonski broj: 035/446-015 Broj telefaksa: 035/446-015 Adrea el. pošte: [email protected] Internetska adresa: http://os-hbadalic-sb.skole.hr Šifra škole: 12-078-03 Matični broj škole: 03070832 OIB: 55766165731

  Ravnatelj škole: Irena ČuguraĆerić Voditelj parne smjene: Tajana Stepić Voditelj smjene: Magdalena Halajko

  Broj učenika: 742 Broj učenika u razrednoj nastavi: 371 Broj učenika u predmetnoj nastavi: 371 Broj učenika s teškoćama u razvoju: 44 Broj učenika u produženom boravku: 110 (82 mš +28 pš) Broj učenika putnika: 245 (mš 22+ pš 223) Ukupan broj razrednih odjela: 41 Broj razrednih odjela u matičnoj školi: 17 Broj razrednih odjela u područnoj školi: 24 Broj razrednih odjela RN-a: 20 Broj razrednih odjela PN-a: 20 Broj posebnih razrednih odjeljenja: 1 Broj smjena: 2 Početak i završetak svake smjene: 8:00-13:10 / 13:20-18:30 Broj radnika: 95 Broj učitelja predmetne nastave: 41 Broj učitelja razredne nastave: 21 Broj učitelja u produženom boravku: 4 + 1 romska pomagačica Broj stručnih suradnika: 7 Broj ostalih radnika: 18 Broj nestručnih učitelja: Romski pomagači u nastavi 1 u PŠ/asistenti 5 u MŠ Broj pripravnika: 3 Broj mentora i savjetnika: 4 učitelja mentora+4 učitelja savjetnika Broj voditelja ŽSV-a: 3 Broj računala u školi: MŠ 57 i PŠ 55 Broj specijaliziranih učionica: 19 Broj općih učionica: 12 Broj športskih dvorana: 2 Broj športskih igrališta: 2 Školska knjižnica: 2 Školska kuhinja: 2

 • 5

  GODIŠNJI PLAN I PROGRAM OSNOVNE ŠKOLE HUGO BADALIĆ

  1. PODACI O UVJETIMA RADA

  1.1. Podaci o upisnom području

  U osnovnoj školi Hugo Badalić nastava se održava u dvije školske zgrade:

  1. Matična škola u Borovskoj 3, koju pohađaju učenici iz MO "Plavo polje" i MO "Centar".

  2. Područna škola "Jelas", Franje Kuhača 23, koju pohađaju učenici iz MO "Jelas" i MO "Josip Rimac".

  MATIČNA ŠKOLA: PODRUČNA ŠKOLA: Borovska 3 Franje Kuhača 23 Ulice koje pripadaju ovo upisnom području: Ulice koje pripadaju ovo upisnom području: Ulica B. Bušića P. Svačića do Gubčeve ulice Ulica J. Hoffmana Domobranska ulica Slunjska ulica Ulica S. Marjanovića Borovska ulica Naselje Slavonija I Trg S. Miletića Trg I. B. Mažuranić Trg Pobjede Đ. Pilar do Gubčeve ulice P. Krešimira IV do Gubčeve ulice Vukovarska ulica A. Cesarca do Gubčeve ulice Ulica Matije Mesića do Gubčeve ulice Ulica Ante Starčevića do Gubčeve ulice Šetalište braće Radića

  Savska ulica Orljavska ulica Mrsunjska ulica Ulica S. Radića Ulica I. Martza Stadinska ulica Ulica Sv. N. Tavelića Naselje „Jelas“ Ulica F. Kuhača Ulica J. Križanića Ulica M. Getaldića Hercegovačka ulica Ulica A. Jarića Ulica I. Velikanovića Ulica Gardijske brigade Ulica K. Kotromanić Ulica L. Botića Ulica P. Šubića Ulica V. Vrančića Ulica Sv. Franje Ulica I. Vojnovića Ulica H. Lucića Ulica G. Ninskog Ulica 25. svibnja 1992. Bosanska ulica Ulica R. Boškovića Opatijska ulica Jadranska ulica Medulićeva ulica Panonska ulica Kolodvorska ulica Svačićeva ulica od rotora prema podvožnjaku

  Mrsunjska ulica, Savska ulica te ulica Stjepana Radića od područne škole su udaljene više od 3,5 kilometara pa Grad Slavonski Brod organizira prijevoz i snosi troškove prijevoza učenika.

 • 6

  1.2. Unutrašnji školski prostori

  NAZIV PROSTORA (klasična učionica, kabinet, knjižnica,

  dvorana)

  Učionice Kabineti Oznaka stanja opremljenosti

  Broj Broj Opća

  opremljenost Didaktička

  opremljenost

  RAZREDNA NASTAVA 1. razred + 2. razred 5 1 3 3 3. razred + 4. razred 5 1 3 3 PREDMETNA NASTAVA Hrvatski jezik 2 3 3 Likovna kultura 1 1 3 3 Glazbena kultura 2 1 3 3 Vjeronauk 2 3 3 Strani jezik EJ/NJ 2 1 3 3 Matematika 2 1 3 3 Priroda i biologija 2 1 3 3 Kemija 1 3 3 Fizika 2 1 3 3 Povijest 2 1 3 3 Geografija 2 3 3 Tehnička kultura 2 2 3 3 Informatika 2 3 3

  OSTALO Dvorana za TZK 2 2 3 3 Produženi boravak 4 3 3

  Knjižnica 2 3 3

  Zbornica 2 3 3

  Uredi 10 3 3 PODRUČNA ŠKOLA 1 3 2

  Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-70%..2, od 71-100%..3

  1.3. Školski okoliš

  Naziv površine količina Ocjena stanja

  1. Sportsko igralište

  2 2

  2. Zelene površine

  2 3

  3.Jame s pijeskom 2 2

  Ove školske godine nastavit ćemo s uređenjem školskog dvorišta: U matičnoj školi potrebno je: -postaviti zaštitnu mrežu iza gol koji je bliže cesti -postaviti kante za smeće (4 kom) U područnoj školi potrebno je postaviti: -zaštitne mreže iza oba gola

 • 7

  -postaviti klupe za sjedenje (10 kom) -postaviti kante za smeće (8 kom)

  1.4. Nastavna sredstva i pomagala

  1.5. Plan investicijskog održavanja,nabave i opremanja

  Plan financijskog ulaganja u investicijsko održavanje u2017./2018. godini

  rb Što se preuređuje Proračunska vrijednost ulaganja

  1. Izmjena betonskog prilaza na ulasku u Područnu školu

  15.000,00 kn

  2. Krečenje učionica u PŠ 10.000,00 kn

  3. Kupnja novih garderobnih ormara PŠ 3.000,00 kn

  4. Postavljanje novih parketa u dvije učionice u MŠ 30.000,00 kn

  5. Popravak krovišta u MŠ 100.000,00kn

  6. Popravak krovišta u PŠ 100.000,00kn

  7. Izmjena i sanacija sanitarnih dva prostora u PŠ 40.000,00 kn

  8. Izmjena i sanacija sanitarnih dva prostora u MŠ 40.000,00 kn

  9. Postavljanje novih parketa u deset učionica u PŠ 150.000,00 kn

  NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

  Stanje u MŠ Stanje u PŠ STANJE

  Audio oprema: 2

  Kasetofon 5 4 Glazbena linija 7 7 DVD plajer 3 8 televizor 10 10 Sintisajzer 1 1 Pijanino 1 1 Harmonika 0 0 Video i fotooprema: 3

  Videoplayer 4 1 Fotoaparati Kamera 1 Informatička oprema: 3

  Računala 57 55 Printeri 9 3 Fotokopirni 2 1 Ostala oprema: 3

  Grafoskopi 9 1 Mikroskopi 1 1 LCD projektori 15 11 Oprema za kabinet fizike + + Zbirka iz kemije + + Zbirka iz biologije + + Teleskop 1 Prozirnice iz matematike + Rotoprojektor 2

 • 8

  10. Kupnja novih garderobnih ormara MŠ 50.000,00 kn

  11. Novi asfalt na vanjskom igralištu u MŠ 20.000,00 kn

  Plan financijskog ulaganja u opremanje ili obnavljanje opreme

  rb Što se preuređuje Proračunska vrijednost ulaganja

  1. Nove klupe i stolice za dvije učionice u MŠ 25.000,00 kn

  2. Oprema za kabinet:kemija, biologija, fizika, tehnička kultura u PŠ

  10.000,00 kn

  3. Postavljanje videonadzora u MŠ 10.000,00 kn

  4. Projektori,platno i nosači kom 4 15.000,00 kn

  5. Računala u PŠ 5 kom 12.000,00 kn

  6. Novi namještaj u učionici za Produženi boravak u PŠ

  15.000,00 kn

  Od većih kapitalnih investicija potreban je popravak krovišta u matičnoj i područnoj školi. Neophodna je obnova i rekonstrukcija kotlovnice u matičnoj školi odnosno prelazak s postojećeg goriva (ložulje) na grijanje plinom.

  1.6. Rad školske knjižnice

  Školska knjižnica je multimedijalno, informacijsko, obrazovno i kulturno središte škole. Nastoji se učiniti ugodnim mjestom boravka, druženja i učenja te središtem prikupljanja i širenja svih važnih informacija i višestrukog koncepta pismenosti. Posebno značenje knjižnica dobiva u mjesecu listopadu kada se obilježavaju dva važna nadnevka, slavi se Mjesec hrvatske knjige i Mjesec školskih knjižnica te se kroz različita druženja, prigodne programe, izložbe i susrete podsjeća na važnost čitanja, razvijanja čitalačke kulture i stjecanja čitalačke opismenjenosti. U školsku knjižnicu besplatno su učlanjeni svi učenici, učitelji, stručni suradnici i djelatnici škole. AV oprema je vrlo skromna i zastarjela jer je nabava usmjerena isključivo na popunjavanje lektirnog fonda kao prioriteta u odgojno – obrazovnom procesu, neophodnog za ispunjavanje propisanih i obveznih lektirnih naslova po razredima. U ovoj školskoj godini planira se obnoviti dio oštećenih lektirnih naslova te u suradnji s ravnateljicom Škole kupiti nove lektirne i stručne pedagoške naslove. Planira se, uz dogovor s ravnateljicom, osposobiti knjižnicu potrebnim sredstvima nužnim za informatizaciju knjižničnog fonda i poboljšanje uvjeta za održavanje odgojno –obrazovne djelatnosti. Također, važno je naglasiti kako školske knjižnice u MŠ i PŠ ne zadovoljavaju prostorne norme i potrebna je nadogradnja. Potrebno je proširiti prostor školske knjižnice u Matičnoj školi, obzirom na to da su uočene povećane potrebe korištenja prostora školske knjižnice kao mjesta učenja, istraživanja, zabave i informacija potrebnih za svakodnevni rad učitelja, učenika, stručnih suradnika i ostalih zaposlenika Škole. Naime, kako se u školskoj knjižnici, i u MŠ i u PŠ, po planu i programu školske knjižnice odvija odgojno - obrazovan rad, organiziraju se kreativne radionice, projekti te planirana kulturna i javna djelatnost, knjižnici je potrebna prostorna modernizacija, kako bi svojim korisnicima bilajoš dostupnija, a njezin rad i rad njezinog školskog knjižničara bio vidljiviji užem i širem školskom okružju.

  1.7. Plan učeničkih jednodnevnih izleta

  Učenicima razredne i predmetne nastave odredišta jednodnevnih izleta određena su prema nastavnom planu i programu pojedinih razreda, a posebno vodeći računa o kronološkoj dobi učenika, interesu i mogućnostima roditelja i učenika .

  1. razred – obilazak Grada Slav. Broda,upoznavanje glavnog trga,znamenite građevine i obilazak zoološkog vrta u Ruščici

  2. razred – obilazak Županije Brodsko - posavske 3. razred –obilazak grada Đakova,Osijeka i Kopačkog rita 4. razred –obilazak glavnog grada Zagreba

 • 9

  5. razred – Našice, Jankovac, AquaeBalisae Daruvar 6. razred – obilazak grada Krapina, Terme Jezerčica 7. razred – obilazak grada Rijeka, Trsat, Kastav 8. razred – obilazak grada Vukovara – I polugodište dvodnevna ekskurzija Plitvička jezera-Smiljan-Zadar

  ili jednodnevna Plitvička jezera– ovisno o interesu i mogućnostima roditelja i učenika – II polugodište

  2. PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUŽENJIMA U 2017./2018. ŠKOLSKOJ GODINI

  2.1. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima

  2.1.1. Podaci o učiteljima razredne nastave

  Red. broj

  Ime i prezime Zvanje Stupanj stručne spreme

  Mentor-savjetnik

  Godine staža

  1. Mirjana Klajić mag. prim. obrazovanja VSS savjetnik 32

  2. Mara Lebić nastavnik RN VŠS mentor 33

  3. Marija Šaf dipl.učitelj VSS 10

  4. Josipa Grubišić dip. učitelj VSS 7

  5. Ljubica Džaferović nastavnik RN VŠS 26

  6. Slavica Kikić nastavnik RN VŠS mentor 31

  7. Biljana Conjar nastavnik RN VŠS 23

  8. Dinka Novaković dipl.učitelj VSS 12

  9. Andrijana Modrić dipl.učitelj VSS bolovanje 18

  10. Sandra Sekulić dipl. učitelj VSS 11

  11. Jelena Tandarić nastavnik RN VŠS savjetnik 43

  12. Sandra Matković nastavnik RN VŠS 23

  13. Lidija Franić dipl.učitelj VSS 9

  14. Mirna Lesičar dipl.učitelj VSS 9

  15. Nataša Leović dipl. učitelj VSS 17

  16. Marina Bitunjac dipl. učitelj VSS 15

  17. Gordana Galić nastavnik RN VŠS 31

  18. Karolina Morosavljević dipl.učitelj VSS 16

  19. Ivana Lalić dipl. učitelj VSS 9

  20. Danijela Taborski dipl. učitelj VSS zamjena 6

  21. LucaDrinić nastavnik RN VŠS 22

 • 10

  2.1.2. Podaci o učiteljima predmetne nastave

  Red. broj

  Ime i prezime Zvanje Stupanj stručne spreme

  Predmet(i) koji(e)

  predaje

  Mentor-savjetnik

  Godine staža

  1. Marijana Fajgl prof.HJ VSS HJ 18

  3. Josipa Citerbat mag.educ. HJ VSS HJ 4

  4. Katarina Brkić Čabraja prof. HJ VSS HJ mentor 15

  5. Ines Knežević Prof.HJ VSS HJ 5

  6. Tatjana Kaloci prof.HJ i FON VSS HJ 8

  7. Ivana Kozmar prof.LK VSS LK 6

  8. Alenka Martinović prof. GK VSS GK 26

  9. Marija Lovrić mag.eng.j.i hrv.j. VSS EJ 3

  10. Maja Bajuk mag.njem.jezika VSS NJJ zamjena 1

  11. Mirjam Ćorluka mg.ed.pr.ob. VSS EJ zamjena 1

  12. Marija Blagović prof.eng.jezika VSS EJ 12

  13. Mladen Crljen prof.EJ VSS EJ 6

  14. Magdalena Halajko mg.ed.pr.ob. VSS EJ zamjena 5

  15. Marija Janković dipl.učitelj VSS EJ 14

  16. Tajana Stepić mag. mat. i inf. VSS M 5

  17. Sara Stanić prof. M/I VSS M zamjena 0

  18. Kristina Krtalić dipl .inform. VSS INF savjetnica 20

  19. Antun Vukasović prof. M/I VSS M 8

  20. Ana Cicvarić dipl. učitelj VSS M 13

  21. Ivana Tunjić prof.B/K VSS Pr/B/K 15

  22. Marijana Ostojčić prof. B/K VSS Pr/B/K 12

  23. Ivana Markeljević prof. B/K VSS Pr/B/K 12

  24. Antun Đamić nastavnik TK/F VŠS F 37

  25. Marija Tomičić mag.pov i filoz VSS Pov 6

  26. Kristina Udovičić prof.GK VSS GK 14

  26. Marta Tadić prof. pov VSS Pov 14

  27. Jasmina Matekalo prof. P/G VSS Geo savjetnica 17

  28. Rade Kovačević nastavnik P/Z VŠS Geo 39

  29. Nenad Tonković prof. PTO-a VSS TK 27

  30. Marko Dorić prof. TZK VSS TZK bolovanje 32

  31. Branimir Garić prof. TZK VSS TZK zamjena 7

  32. Svjetlana Šokčević dipl. teolog VSS RKTVJ 13

  33. Marija Vidaković dipl . teolog VSS RKTVJ 10

  34. Katica Markić dipl. kateheta VSS RKTVJ 26

  35. Maja Odobašić dipl . teolog VSS RKTVJ 2

  36. Martina Trgovčević dipl. teolog VSS RKTVJ zamjena 3

  37. Husret Hasanović srednja teol. SSS Islamski vj. 8

  38. Tomislav Štivić prof. TZK VSS TZK zamjena 3

  39. Anita Tucić mag.ed.nj.jezika VSS NJJ bolovanje 6

  40. Suzana Stjepanović mag.ed.nj.jezika VSS NJJ 2

 • 11

  2.1.3. Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima

  Red. broj

  Ime i prezime Zvanje Stupanj stručne spreme

  Radno mjesto Godine staža

  1. Irena Čugura-Ćerić prof. kineziologije VSS ravnateljica 18

  2. Slavica Bitunjac prof. defektologije VSS str. sur. defektolog 36

  3. Željka MendekOcelić prof. psihologije VSS str. sur. psiholog 13

  4. Tanja Štević dipl.knjižničar,

  prof. HJ VSS str. sur. knjižničar 14

  5. Zdenka Mališa prof. pedagogije i

  fonetike VSS str. sur. pedagog 35

  6. Ana Zvirotić prof. psihologije VSS str. sur. psiholog 6

  7. Marijana Marić dipl.defektolog VSS Učitelj rehabilitator,

  bolovanje 4

  8. Suzana Sedić mag.educ HJ VSS Učitelj rehabilitator,

  zamjena 2

  2.1.4. Podaci o suradnicama u produženom boravku

  Produženi boravak u školi je organiziran u dvije odvojene zgrade,posebno u Matičnoj školi i posebno u Područnoj školi. U Matičnoj školi produženi boravak je organiziran u tri skupine za učenike 1., 2., 3. i 4.razreda (82 učenika). Program rada se provodi poslije održane redovne nastave od 11:30 do 16:30 sati. Roditelji sami snose troškove ručka koji nam dostavlja u školu gradski vrtić „Ivana Brlić Mažuranić“ i plaću učiteljicama koje rade u boravku (nepuno radno vrijeme, 25 sati ukupno tjedno zaduženje). Ručak u produženom boravku je u 12:30 sati.U Područnoj školi produženi boravak je organiziran za 28 učenika tako da prati redovnu nastavu i to tako ako redovna nastava počinje s prvom smjenom u 8:00 sati učenici ostaju u boravku poslije redovne nastave do 16:50, kada je organiziran prijevoz za učenike koji stanuju dalje od3.5 km od škole. Ako učenici imaju redovnu nastavu u drugoj smjeni od 13:20, autobus ih dovozi u 10:00 u boravak,a nakon boravka učenici odlaze na redovnu nastavu. Potrebno je naglasiti da svu organizaciju produženog boravka snosi Grad Slavonski Brod i to samo za učenike prvih razreda pripadnike romske nacionalne manjine (odnosi se na troškove ručka,užine i plaće učiteljicama).U područnoj školi uz učiteljicu razredne nastave radi i romska pomagačica.

  Red. broj

  Ime i prezime Zvanje Stupanj stručne spreme

  Radno mjesto Godine staža

  1. Nikolina Buconjić Dipl.učiteljica VSS učiteljica u boravku- mš 5

  2. Anita Đuras Dipl. učiteljica VSS učiteljica u boravku - pš 2

  3. Nikolina Matošević Dipl. učiteljica VSS učiteljica u boravku - mš 2

  4. Nikolina Baričević Dipl. učiteljica VSS učiteljica u boravku - mš 3

  5. Danica Mitrović prodavačica SSS romska pomagačica- pš 4

 • 12

  2.1.5. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima – pripravnicima

  U školskoj godini 2017./2018. dvije su učiteljice razredne nastave i jedan učitelj kemije na stručnom osposobljavanju preko Zavoda za zapošljavanje bez prava zasnivanja radnog odnosa.

  Red. broj

  Ime i prezime pripravnika

  Zvanje Radno mjesto

  Pripravnički staž

  otpočeo/la

  Ime i prezime mentora

  1. Ivona Pudić mag.prim. obr. učiteljica

  RN 1.11.2016. Mirjana Klajić

  2. Mateja Juričić mag.prim. obr. učiteljica

  RN 1.11.2016. Nataša Leović

  3. Tomislav Perković mag. kemije učitelj kemije

  19.12.2016. Marijana Ostojčić

  2.1.6. Podaci o ostalim radnicima škole

  U matičnoj školi je zaposlena jedna tajnica,jedna voditeljica računovodstva i jedna administrativno -računovodstvena referentica, jedna kuharica,jedan domar i četiri spremačice. U područnoj školi je zaposlen jedan kuhar i jedna kuharica (4 sata-pola radnog vremena), jedan domar i četiri spremačice. Spremačicama je određeno smjensko tjedno radno vrijeme, tako da svaki tjedan po dvije spremačice rade u jednoj, odnosno drugoj smjeni. Domari u obje zgrade rade dvokratno radno vrijeme koje proizlazi iz dvosmjenskog rada škole.

  Red. broj

  Ime i prezime Zvanje Stupanj

  str. spreme Radno mjesto

  Godine staža

  1. Sanja Ungvari dipl.pravnik VSS tajnica 9

  2. Angela Ivanković ekonom.tehničar SSS računovođa 42

  3. Ljubica Ivaniš ekonom.tehničar SSS rač.djelatnik 39

  4. Janja Kadić ekonomist SSS kuharica 13

  5. Stanko Rakitić kuhar SSS kuhar 26

  6. Katica Odobašić kuharica SSS kuharica 17

  7. Vlado Odobašić KV stolar SSS domar-ložač 25

  8. Ivica Kadić bravar SSS domar-ložač 21

  9. Anka Alfeldi SSS SSS spremačica 21

  10. Nada Crndić NKV NKV spremačica 17

  11. Tajana Lišćuk NKV NKV spremačica 20

  12. Marija Trepšić kem.tehničar SSS spremačica 21

  13. Ljiljana Radić drvotehnolog SSS spremačica 22

  14. Mirna Dasović kem.tehničar SSS spremačica 12

  15. Anita Marić prodavačica SSS spremačica

  16. Iva Barišić NKV NKV spremačica 15

 • 13

  2.1.7. Asistenti u nastavi

  Projektom Helping II grad Slavonski Brod osigurao je asistente u nastavi djeci s tešoćama u razvoju. Škola je tražila 5 asistenta, jedna asistentica je u Područnoj, a četiri asistentice u Matičnoj školi:

  Red. broj

  Ime i prezime Zvanje Stupanj stručne spreme

  Radno mjesto Godine staža

  1. Irma Pleša mag.prim. obr VSS Asistent u nastavi 2

  2. Marija Vidaković odgo.pred. odgoja VŠS Asistent u nastavi 2

  3. Ivana Mažar maturant gimnazije SSS Asistent u nastavi 1

  4. Janja Ivančić prodavačica SSS Asistent u nastavi

  5. Dubravka Tišma ekonom. tehničar SSS Asistent u nastavi 2

 • 14

  2.2. Tjedna i godišnja zaduženja odgojno-obrazovnih radnika škole

  2.2.1. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja razredne nastave

  Red. broj

  Ime i prezime učitelja Razred Redovna nastava

  Rad razrednika

  Dopunska nastava

  Dodatna nastava

  INA Rad preko

  norme

  Bonus Ukupno

  neposredan rad Ostali poslovi

  UKUPNO

  Tjedno Godišnje

  1. Slavica Kikić I. a 16 2 1 B 1 1 21 19 40 1776

  2. Biljana Conjar I. b 16 2 1 1 1 21 19 40 1776

  3. Sandra Sekulić I. c 16 2 1 1 1 21 19 40 1776

  4. Danijela Taborski I. d 16 2 1 1 1 21 19 40 1776

  5. Ivana Lalić I. e 16 2 1 1 1 21 19 40 1776

  6. Jelena Tandarić II. a 16 2 1 B B 2 21 19 40 1776

  7. Sandra Matković II. b 16 2 1 1 1 21 19 40 1776

  8. Nataša Leović II. c 16 2 1 1 1 21 18 40 1776

  9. Karolina Morosavljević II.d 16 2 1 1 1 21 18 40 1776

  10. Mirna Lesičar II. e 16 2 1 1 1 21 18 40 1776

  11. Dinka Novaković III.a 16 2 1 1 1 21 18 40 1776

  12. Gordana Galić III. b 16 2 1 B 1 1 21 18 40 1776

  13. Marina Bitunjac III. c 16 2 1 B 1 1 21 19 40 1776

  14. Lidija Franić III. d 16 2 1 1 B 1 21 19 40 1776

  15. Luca Drinić III. e 16 2 1 B 1 1 21 19 40 1776

  16. Mirjana Klajić IV. a 15 2 1 B 1 1 20 20 40 1776

  17. Mara Lebić IV. b 15 2 1 1 B 1 20 20 40 1776

  18. Marija Šaf IV. c 15 2 1 1 1 20 19 40 1776

  19. Josipa Grubišić IV. d 15 2 1 1 1 20 20 40 1776

  20. Ljubica Džaferović IV. e 15 2 1 1 1 20 20 40 1776

 • 15

  2.2.2. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja predmetne nastave

  Podaci o učitelju/učiteljici

  predmetne nastave

  NEPOSREDNI ODGOJNO OBRAZOVNI RAD

  UK

  UP

  NO

  NO

  -OR

  OSTALI POSLOVI

  Uku

  pn

  o T

  JED

  NO

  RA

  DN

  O V

  RIJ

  EME

  RADNO

  VRIJEME

  izračunato

  sukladno čl. 13. st.

  3. (22/23

  /24)

  A (Redovita, izborna nastava, razredništvo, posebna prava iz KU )

  B C D E F

  HJ, M, LK, GK, TK (min. 16 sati - stupac K - automatski se zbraja)

  HJ, M, LK, GK, TK - 22 sata NO-OR (stupac Z - automatski se zbraja) Za svakog učitelja ovise o

  zaduženju A i B

  Strani jezik min. 17 sati (stupac K) Strani jezik 23 sata (stupac Z) Čl. 5. st. 1. toč. 1.1.a)

  KU

  Čl. 1.

  C+

  D +

  E

  Ostali prtedmeti min. 18 sati (stupac K) Ostali predmeti 24 (stupac Z)

  Čl. 13. st. 2.

  Čl. 13. st. 7. KU Čl. 14. Čl. 7. i

  8.

  KU

  Ime i prezime učitelja/učiteljice

  Nastavni

  predmet/i koje

  poučava (primjer

  i mogućih zadužen

  ja sukladn

  o članicm

  a iz stupca

  AF)

  Razredi za koje

  je zadužen (upisati

  RO)

  Raz

  red

  niš

  tvo

  (u

  pis

  ati R

  O)

  Red

  ovn

  a n

  asta

  va

  Izb

  orn

  a n

  asta

  va

  Raz

  red

  niš

  tvo

  Zbo

  r i/

  ili o

  rkes

  tar

  Viz

  ual

  ni i

  den

  tite

  t šk

  ole

  Spo

  rtsk

  i klu

  b/d

  rušt

  vo

  Klu

  b m

  lad

  ih t

  ehn

  ičar

  a

  Uče

  nič

  ka z

  adru

  ga

  Rad

  nič

  ki v

  ijećn

  ik il

  i sin

  dik

  alni

  po

  vjer

  enik

  Po

  vje

  ren

  ik z

  ašti

  te n

  a ra

  du

  Bo

  nu

  s v

  iše

  od

  35

  g.

  Red

  ovi

  ta n

  asta

  va

  DO

  P

  DO

  D

  INA

  Međ

  un

  aro

  dn

  i pro

  jekt

  ŽSV

  Čla

  n s

  tru

  čno

  g p

  ovj

  ere

  nst

  va

  Pliv

  anje

  /Kin

  ezio

  ter.

  rad

  PSP

  Ad

  min

  istr

  ato

  r e

  -Mat

  ice

  i/li

  dn

  evn

  ika

  Satn

  ičar

  Vo

  dit

  elj s

  mje

  ne

  Vo

  dit

  elj P

  Š

  Rad

  nič

  ki v

  ijećn

  ik il

  i sin

  dik

  aln

  i

  po

  vje

  ren

  ik

  Po

  vje

  ren

  ik z

  ašti

  te n

  a ra

  du

  Bo

  nu

  s

  UN

  UP

  NO

  DR

  UG

  I NO

  -OR

  Pri

  pre

  ma

  ost

  ali p

  osl

  ovi

  raz

  red

  nik

  a

  Rad

  nič

  ki v

  iječn

  ik il

  i sin

  dik

  aln

  i

  po

  vje

  ren

  ik

  Po

  vje

  ren

  ik z

  ašti

  te n

  a ra

  du

  Ost

  alo

  Uku

  pn

  o o

  sta

  li i p

  ose

  bn

  i po

  slo

  vi

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 # 19 # 21 22

  23 24

  25

  26

  27

  28

  29 30

  31

  32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

  Marijana Fajgl

  hrvatski jezik

  5.a,b; 7.a,b

  5.a 18 2 20 1 1 2 22 6,0 2 0 0 10,0

  18 40 puno

  Katarina Brkić Čabraja

  hrvatski jezik

  6.a,b; 8.a,b

  8.a 18 2 20 1 1 2 22 6,0 2 0 0 10,0

  18 40 puno

  Ines Knežević

  hrvatski jezik

  6.c, 5.c, 7.d,8.c

  7.d 18 2

  20 1 1 2 22 6,0 0 0 0 12,0

  18 40 puno

  Tatjana Kaloci

  hrvatski jezik

  5.c,e 7.d,e

  7.e 18 2 20 1

  1 2 22 6,0 2 0 0 10,0

  18 40 puno

  Josipa Citerbat

  hrvatski jezik

  6.d,e, 8.d,e

  8.e 18 2 20 1 1 2 22 6,0 2 0 0 10,0

  18 40 puno

  Ivana Kozmar

  Likovna kul.

  5.a,b,c,d,e 6.a,b,c,d,e 7.a,b,c,d,e 8.a,b,c,d,e

  20 1 21 1 1 2 22 7,0 0 0 0 10,0

  17 40 puno

  Alenka Martinović

  Glazbena kul.

  4.ab, 6.abcde,

  5.ab, 8.abcde,

  7.ab

  7.b 16 2 2 20 1 1 2 22 5,5 2 0 0 11,5

  19 40 puno

  Kristina Udovičić

  Glazbena kul.

  4. c,d,e6.c,d,e,.8.c,

  d,e;

  9 2 11

  11 5,0 0 0 0 6,00

  11 22 nepuno

  Nenad Tonković

  Tehnička

  kultura

  5.a,b,c,d,e

  6.a,b,c,d,e 7.a,b,c,d,e 8.a,b,c,d,e

  20 20 2 1 3 23 7,0 0 0 0 10,0

  17 40 puno

  Ana Cicvarić matema

  tika

  7.a, 6.a,b,8.a

  b 6.b 20

  2

  22 0 22 7,0 0 0 0 11,0

  18 40 puno

  Antun Vukasović

  matematika

  5.a,b,c 7.b,c,d

  20

  20 1

  1 2

  4 24 7,0

  0 0 11,0

  18 40 puno

 • 16

  Tajana Stepić

  matematika

  6.c,d;8.c,d,e

  20 20 1 1

  1

  2 24 7,0 0 0 0 9,0

  16 40 puno

  Kristina Katušić

  matematika

  5.c,d,e, 6.e,7.e,

  20 20 1 1

  2 22 7,0 0 0 0 11,0

  18 40 puno

  Marija Blagović

  Engleski jezik

  2.a,b; 4.a,b; 8.a,b; 5.a,b

  20

  20 1 1 1 3 23 7,0 2 0 0 8 17 40 puno

  MirjanĆorluka

  Engleski jezik

  1.a,b; 3.a,b,

  6.b 11 11 1 1 12 3,0 0 0 0 5 8 17 nepuno

  Marija Janković

  Engleski jezik

  6.a,; 7a,b

  6.a 9 2

  11 1 1 12 4,0 0 0 0 6,00

  10 23 nepuno

  Magdalena Halajko

  Engleski jezik

  1.c,d,e; 2.c,d,e; 3.e,d; 4.

  e,d

  20 20 1 1

  2 22 7,0 0 0 0 11,0

  18 40 puno

  Mladen Crljen

  Engleski jezik

  6. c,d,e; 8.c,d,e;

  4.c 8.c 20 2 22 1 1 23 7,0 2 0 0 8 17 40 puno

  Marija Lovrić

  Engleski jezik

  5.c,d,e; 7.c,d,e;

  3.c 7.c. 20 2 22 1 1 23 7,0 2 0 0 8 17 40 puno

  Ivana Markeljević

  Priroda i Kemija

  6. a,b,c,d,e

  : 7. a,b,c,d,e

  6.c 20 2 2 22 1 1 2 24 7,0 2 0 0 7 16 40 puno

  Ivana Tunjić Priroda i Biologija

  5.a,b,c,d,e;7.a,b,

  c,d,e 5.d 18 2 1 21 1 2 3 24 7,0 2 0 0 7 16 40 puno

  Marijana Ostojčić

  Kemije i Biologija

  8.a,b,c,d,e;

  8.a,b,c,d,e

  8.d 20 2

  22 1 1 2 24 6,0 2 0 2 6 16 40 puno

  Antun Đamić

  Fizika

  7. a,b,c,d,e8.a,b,c,d

  ,e

  8.b 20 2 2 24

  0 24 7,0 2 0 0 7 16 40 puno

  Marta Tadić

  Povijest

  5. a,b,c,d,e7.a,b,c,d

  ,e

  7.a 20 2 22 1 1 2 24 7,0 2 7 16 40 puno

  Marija Tomičić

  Povijest

  5. a,b,c,d,e

  : 7.a,b,c,d

  ,e

  6.d 20 2 22 1 1 2 24 7,0 2 7 16 40 puno

  Jasmina Matekalo

  Geografija

  5. a,b,c,d,e 7.a,b,c,d

  ,e,8.a

  5.c 20 2 22 1 1 2 24 7,0 2 7 16 40 puno

  Rade Kovačević

  Geografija

  6. a,b,c,d,e 8.b,c,d,e

  18

  2 20

  4 4 22 6,0 2 8 16 40 puno

  Branimir Garić

  TZK

  6. a,b,c,d,e 8.a,b,c,d

  ,e

  6.e 20 2 22 2 2 24 7,0 2 7 16 40 puno

  Tomislav Štivić

  TZK

  5. a,b,c,d,e7.a,b,c,d

  ,e

  5.e 20 2 22 2 2 24 7,0 2 7 16 40 puno

  Kristina Krtalić

  Informatika

  5.a,b,c,d,e 6.a,b,c,d,e 7.a,b,c,d,e 8.a,b,c,d,e

  22

  22 1 1 2 4 26 7,5 0 6,5

  14 40 puno

  Katica Markić

  Vjeronauk

  4.a,b,5.a,b;6.a,b,7.a,b;8.

  a,b

  5.b 20

  2 22 1 1 2 24 7,0 2 7,0

  16 40 puno

  Marija Vidaković

  Vjeronauk

  2.d,ec, 4.c,de; 6.c,d,e; 8.c,d,e ,

  22

  22 2 2 24 7,5 0 8,5

  16 40 puno

 • 17

  7.d

  Svjetlana Šokčević

  Vjeronauk

  1.a,b, 2.a,b, 3.a,b,

  12

  12

  12 7,5 0 8,5

  16 40 puno

  Martina Trgovčević

  Vjeronauk

  5.c,d,e, 7.c,e;

  10

  10 1 1 11 4,0 0 3,0

  7 20 nepuno

  Maja Bajuk Strani jezik - izborni

  5.a,b,cde 6.a,b,cde

  7.cde, 8.cde,4.a,

  b,cde

  22

  22 1 2 23 7,5 0 8,5

  16 40 puno

  Maja Odobašić

  Vjeronauk

  1. c,d, 3.cde;

  8

  8

  1

  1 9 3 0

  3 6 15 nepuno

  Suzana Stjepanović

  Strani jezik - izborni

  7.a,b, 8.a,b,

  4 4 1 1 5 2 0 3 5 10 neuno

 • 18

  2.2.3. Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika škole

  Red. broj

  Ime i prezime radnika

  Struka Radno mjesto Radno vrijeme

  (od – do) Broj sati tjedno

  Broj sati godišnjeg zaduženja

  1. Irena ČuguraĆerić

  prof. kineziologije

  ravnateljica pon,sri,čet,pet

  7:30-15:30, uto: 9:00-17:00

  40 1776

  2. Zdenka Mališa pedagog pedagoginja 8:00-14:00

  pon 12:00-18:00 40 1776

  3. Slavica Bitunjac defektolog defektologinja 8:00-14:00 mš

  čet 12:00-18:00pš 40 1776

  4. Željka MendekOcelić

  psiholog psihologinja 8:00-14:00 mš 40 1776

  5. Tanja Štević knjižničar knjižničarka 8:00-14:00mš

  uto 12:00-18:00pš čet 8:00 – 14:00pš

  40 1776

  6. Suzana Sedić učitelj hrv.

  jezika učiteljcarehabi

  litator 8:00-13:00 mš 40 1776

  7. Ana Zvirotić psiholog psihologinja

  I smjena 8:00-11:00 pš

  II smjena 15:00-18:00 pš

  40 1776

  2.2.4. Tjedna i godišnja zaduženja ostalih radnika škole

  Red. broj

  Ime i prezime radnika

  Struka Radno mjesto Radno

  vrijeme (od – do)

  Broj sati tjedno

  Broj sati godišnjeg zaduženja

  1. Sanja Ungvari dipl.pravnik tajnica 7-15 40 1776

  2. Angela Ivanković ekonom. tehničar

  računovođa 7-15 40 1776

  3. Ljubica Ivaniš ekonom. tehničar

  rač. djel. 7-15 40 1776

  4. Janja Kadić ekonomist kuharica 7-15 40 1776

  5. Stanko Rakitić kuhar kuhar 7-15 40 1776

  6. Katica Odobašić kuharica kuharica 13-17 20 1776

  7. Vlado Odobašić KV stolar Domar-ložač-kućni majstor

  6-11 16-18

  40 1776

  8. Ivan Kadić bravar Domar-ložač-kućni majstor

  6-10 15-18

  40 1776

  9. Anka Alfeldi SSS spremačica 6-14 / 13-21 40 1776

  10. Nada Crndić NKV spremačica 6-14 / 13-21 40 1776

  11. Tajana Lišćuk NKV spremačica 6-14 / 13-21 40 1776

  12. Marija Trepšić kem.tehničar spremačica 6-14 / 13-21 40 1776

 • 19

  13. Ljiljana Radić drvotehnolog spremačica 6-14 / 13-21 40 1776

  14. Mirna Dasović kem.tehničar spremačica 6-14 / 13-21 40 1776

  15 Anita Marić prodavačica spremačica 6-14 / 13-21 40 1776

  16. Iva Barišić NKV spremačica 6-14 / 13-21 40 1776

 • 20

  3. PODACI O ORGANIZACIJI RADA

  3.1. Organizacija smjena

  U zgradi matične škole učenici razredne nastave i učenici predmetne nastave idu u prvu smjenu. U područnoj školi učenici nastavni proces pohađaju u dvije smjene (1.,3.,5.,7. razredi čine jednu smjenu, a 2.,4.,6.,8. razredi drugu smjenu)koje se svaki tjedan izmjenjuju.Učenici predmetne nastave u matičnoj školi izbornu nastavu, kao i dodatnu i izvannastavne aktivnosti imaju poslije podnevnim satima, odnosno nakon redovnenastave. Učenici predmetne nastave u područnoj školi izvannastavne aktivnosti,dodatnu i dopunsku nastavu pohađaju u suprotnoj smjeni odredovne nastave. Učitelji tjelesne i zdravstvene kulture izvannastavne aktivnosti izvode u večernjim satima nakon završetka redovne nastave. Produženi boravak za učenike razredne nastave u matičnoj školi uvijek je poslije podne do 16:20 sati, dok je u područnoj školi suprotno od smjene kada je nastava,a najkasnije do 16:50 sati.

  I. smjena – matična i područna škola

  1. sat počinje u 8,00 i traje do 8,45 - odmor traje 5 minuta 2. '' '' 8,50 '' 9.35 '' '' 20 '' 3. '' '' 9,55 '' 10,40 '' '' 5 '' 4. '' '' 10,45 '' 11,30 '' '' 5 '' 5. '' '' 11,35 '' 12,20 '' '' 5 '' 6. '' '' 12,25 '' 13,10

  II. smjena – područna škola

  4. sat počinje u 13,20 i traje do 14,05 - odmor traje 5 minuta 5. '' '' 14,10 '' 14,55 '' '' 20 '' 6. '' '' 15,15 '' 16,00 '' '' 5 '' 7. '' '' 16,05 '' 16,50 '' '' 5 '' 8. '' '' 16,55 '' 17,40 '' '' 5 '' 9. '' '' 17,45 '' 18,30

  U obje smjene je organizirano dežurstvo učitelja prije i poslije nastave, kao i u vrijeme odmora, a cijelo vrijeme na ulazima dežuraju spremačice. Program predškole se od prošle godine odvija u prostorima Područne škole u periodu od 1. 10. do 30.5.. Predškolski program započeo bi u 16:00 sati i trajao bi do 19:00 sati. Jedan tjedan ponedjeljak, srijeda, petak, a drugi tjedan utorak –četvrtak. Za učenike koji stanuju više od 3,5 km udaljenosti od škole, organiziran je poseban prijevoz u organizaciji Slavonija bus prijevoznika. Prijevoz koristi 245 učenika. Iz matične škole prijevoz koristi 22 učenik i 223učenika iz područne škole. Autobus pred matičnu školu dolazi u 7:45 sati,a dolazi po učenike u 13:20.Autobus pred područnu školu dolazi u 7:30 sati pa u 11:30 odvozi učenike razredne nastave. U 13:00 dovozi učenike druge smjene i odvozi učenike prve smjene u 13:20. Zatim dolazi u 16:50 po učenike razredne nastave, a po učenike predmetne nastave dolazi u 18:30 sati. Prehrana učenika obavlja se u vrijeme velikih odmora i to u prvoj smjeni u 9:35 do 9:55 sati i u drugoj smjeni u 14:55 do 15:15 sati.Užinu koristi 600 učenika u školi. Užina učenika financira se na tri načina:prlaćaju roditelji 3,5 kn dnevno, Grad Slavonski Brod sufinacira učenika i projekt Lanch box učenika Učenici Razredne nastave jedu užinu u svojim razredima.

 • 21

  3.2. Godišnji kalendar rada

  Mjesec Broj dana Blagdani i

  neradni dani Dan škole, grada, općine, župe, školske

  priredbe... radnih nastavnih

  I. polugodište od 4. rujna

  2017. do 22. prosinca

  2018. god.

  IX. 21 20 10 4. rujna: priredba za prvaše; 15. rujna: terenska nastava; olimpijski dan X. 22 22 9 08.10. Dan neovisnosti

  XI. 21 21 9 01.11. Svi sveti 18.11. Sjećanje na grad Vukovar

  XII.

  19 16 12 Sv. Nikola, Božićna priredba

  UKUPNO I. polugodište 83 79 40 Zimski odmor učenika od 23. prosinca 2017. do 14. siječnja 2018.

  II. polugodište od 15. siječnja 2018. do 15. lipnja 2018.

  god.

  I. 22 13 9 01.01. Nova godina 06.01. Tri kralja

  II. 20 20 8

  III. 22 20 9 Županijsko natjecanje iz astronomije domaćini, dan pokladne zabave (nedjelja)

  IV. 20 15 11

  01. 04. Uskrs. Proljetni odmor učenika od 1. 04. 2018. do 9. 04. 2018. 30.4. nenastavni dan –stručno usavršavanje djelatnika.

  V. 21 19 10 01.05. Praznik rada, 04.05. Dan škole, 30.05. školski učenički izleti, 31.5. Tijelovo

  VI. 19 11 11 Ljetni odmor učenika od 16. lipnja 2018. ; 22.06. Dan antifašističke borbe; 25.06. Dan državnosti,

  VII. 22 9 Ljetni odmor učenika

  VIII. 22 9

  UKUPNO II. polugodište 168 98 75

  U K U P N O: 251 177 115

 • 22

  3.3. Podaci o broju učenika i razrednih odjela

  Razred

  Razredni odjel

  Razrednik

  Razred

  Razredni odjel

  Razrednik

  I.

  a Slavica Kikić

  V.

  a Marijana Fajgl b Biljana Conjar b Katica Markić c Sandra Sekulić c Jasmina Matekalo d Danijela Taborski d Ivana Tunjić e Ivana Lalić e Tomislav Štivić

  Ukupno 80 učenika I. razreda Ukupno 105 učenika V. razreda

  II.

  a Jelena Tandarić

  VI.

  a Marija Janković b Sandra Matković b Ana Cicvarić c Nataša Leović c Ivana Markeljević d Karolina Morosavljević d Marija Tomičić e Mirna Lesičar e Branimir Garić

  Ukupno 101 učenika II. razreda Ukupno 86 učenika VI. razreda

  III.

  a Dinka Novaković

  VII.

  a Marta Tadić b Gordana Galić b Alenka Martinović c Marina Bitunjac c Marija Lovrić d Lidija Franić d Ines Knežević e LucaDrinić e Tatjana Kaloci

  Ukupno 89 učenika III. razreda Ukupno 93 učenika VII. razreda

  IV.

  a Mirjana Klajić

  VIII.

  a Katarina Brkić Čabraja b Mara Lebić b Antun Đamić c Marija Šaf c Mladen Crljen d Josipa Grubišić d Marijana Ostojčić e Ljubica Džaferović e Josipa Citerbat

  Ukupno 98 učenika IV. razreda Ukupno 81 učenika VIII. razreda U posebnom raz. odjeljenju 3 učenika U posebnom raz. odjeljennju 6 učenika Ukupno 371 učenika I. - IV. razreda Ukupno 371 učenika V. – VIII. razreda

  SVEUKUPNO 742UČENIKA I. – VIII. RAZREDA

  Obilježje Razredna nastava Predmetna nastava Ukupno

  učenika odjela učenika odjela učenika odjela

  Matična škola 181 9 150 8 331 17

  Područna škola 190 12 221 12 411 24

  Ukupno 371 21 371 20 742 41

  Od 10.4.2014. godine formiran je posebni razredni odjel u matičnoj školi. U školskoj godini 2017./2018. posebni razredni odjel čine 9 učenika koji se školuju po članku 7 i to: 1 učenik 7. razreda, 5 učenika 6.razreda i 1 učenik 4. razreda i i jedan učenik 3. razreda, jedan učenik 1. razreda.

 • 23

  3.3.1. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada

  Navesti broj učenika za koje je rješenjem određen primjereni oblik rada.

  Rješenjem određen oblik rada

  Broj učenika s primjerenim oblikom školovanja po razredima

  Ukupno

  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

  Model individualizacije-redovni program

  - - - 1 1 - 2 - 4

  Prilagođeni program-model potpune integracije

  1 - 6 2 5 5 3 6 28

  Posebni program-model djelomične integracije

  1 - 1 1 - 5 1 - 9

  Ove školske godine imamo 28 učenika koji se školuju po prilagođenom programu i 9

  učenika po posebnom programu. Imamo tri učenika s rješenjem za redovni program uz primjenu individualiziranih postupaka. Na upisu u prvi razred identificirali smo osam učenika za pedagošku opservaciju.

  Učenici koji se školuju po modelu djelomične integracije imat će svaki dan rad s učiteljem edukatorom rehabilitatorom u posebnom odjelu i odgojne predmete u redovnom razredu. Ostali učenici dobivat će pomoć u učenju jedan do dva sata tjedno individualno ili u paru kod defektologa-stručnog suradnika. Neposredan rad s ovim učenicima bit će organiziran u posebno opremljenim prostorima područne i matične škole.

  Naši učenici imaju uglavnom teškoće u kognitivnom razvoju, ali imamo jednu djevojčicu u šestom razredu s Downovim sindromom i hiperaktivnim ponašanjem, dva učenika s teškoćama iz autističnog spektra u četvrtom i šestom razredu i jednog učenika u petom razredu s oštećenjem vida i motoričkim teškoćama. Ovi učenici su uspješno integrirani u redovnu nastavu uz primjenu individualiziranih postupaka i imaju pomoćnika u nastavi svaki dan.

  Tijekom cijele školske godine nastavit ćemo kontinuirano i timski pratiti učenike s većim smetnjama u ponašanju u suradnji s njihovim roditeljima i vanjskim suradnicima.

 • 24

  4. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

  4.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima

  GODIŠNJI FOND SATI NASTAVNIH PREDMETA PO RAZREDNIM ODJELIMA (redovna nastava) 1-4. RAZRED

  NASTAVNI PREDMETI

  1.a 1.b 1.c 1.d 1.e 2.a 2.b 2.c 2.d 2.e 3.a 3.b 3.c 3.d 3.e 4.a 4.b 4.c 4.d 4.e 1.-4.

  Hrvatski j. 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 3500 Likovna k. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 700 Glazbena k. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 700 Engleski j. 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 1400 Matematika 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 2800 Priroda i dr. 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 105 105 105 105 105 1575 TZK 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 70 70 70 70 70 1925 UKUPNO 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 12600

 • 25

  NASTAVNI PREDMETI

  5.a 5.b 5.c 5.d 5.e 6.a 6.b 6.c 6.d 6.e 7.a 7.b 7.c 7.d 7.e 8.a 8.b 8.c 8.d 8.e 5.-8. 1.-8.

  Hrvatski j. 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 3150 6650

  Likovna k. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 700 1400

  Glazbena k. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 700 1400

  Engleski j. 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 2100 3500

  Matematika 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 2800 5600

  Priroda 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 70 70 70 70 70 612,5 612,5

  Biologija

  70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 700 700

  Kemija

  70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 700 700

  Fizika

  70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 700 700

  Povijest 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 1400 1400

  Geografija 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 1312,5 1312,5

  Tehnička k. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 700 700

  TZK 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 1400 3325

  UKUPNO 770 770 770 770 770 805 805 805 805 805 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 1697,5 2957,5

 • 26

  5. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

  5.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima

  Planirani sati vezani su uz godišnje planove i programe za određeno odgojno-obrazovno područje, a koje propisuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, a nalaze se u prilogu, a njihovo ostvarenje prati se dnevno prema rasporedu sati u Razrednoj knjizi pojedinog razrednog odjela

  5.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada

  5.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave

  5.2.1.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Vjeronauka katoličkog

  Naziv programa

  Razredni odjeli

  Broj skupina Izvršitelji programa

  Broj sati tjedno

  Broj sati godišnje

  RKT vjeronauk

  I. a,b 2

  Svjetlana Šokčević

  2x2 140 II.a,b, 2 2x2 140 III.a,b 2 2x2 140

  V.c,d,e 3 3x2 210 VII.c,e 2 2x2 140 IV.a,b 2

  Katica Markić

  2x2 140 V.a,b 2 2x2 140 VI.a,b 2 2x2 140 VII.a,b 2 2x2 140 VIII.a,b 2 2x2 140 II.c,de 2

  Marija Vidaković

  2x2 140 IV.c,de 2 2x2 140 VI.c,d,e 3 3x2 210

  VII.d 1 1x2 70 VIII.c,d,e 3 3x2 210

  III.cde 1 Maja Odobašić

  1x2 70 I.c,d, 2 2x2 140

  Naziv programa

  ukupno 35 Izvršitelji programa

  35x2 2450 Vjeronauk se izvodi u školi, dva sata tjedno uvedeno je u redovni raspored sati učenika.Vjeročiteljica Svjetlana Šokčević radi ½ radnog vremena i to MŠ, a drugu polovicu u PŠ vjeroučiteljica Martina Trgovčević.

  5.2.1.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Islamskog vjeronauka

  Naziv programa

  Razredni odjeli

  Broj skupina

  Izvršitelji programa

  Broj sati tjedno

  Broj sati godišnje

  Islamski vjeronauk

  I.-IV. r 1 Husret

  Hasanović 2 70

  Islamski vjeronauk se izvodi u školi,dva sata tjedno nakon redovne nastave.

 • 27

  5.2.1.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika

  Naziv programa

  Razredni odjeli

  Broj skupina Izvršitelji programa

  Broj sati tjedno

  Broj sati godišnje

  Njemački jezik

  IV.a,b,cde 3

  Maja Bajuk

  3x2 210

  V.a,b,cde 3 3x2 210

  VI.a,b,cde 3 3x2 210

  VII.cde 1 1x2 70

  VIII.cde 1 1x2 70

  VII.ab 1 Suzana Stjepanović

  1x2 70

  VIII.ab 1 1x2 70

  V. – VIII. 13 13x2 910

  5.2.1.4. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Informatike

  Naziv programa

  Razredni odjeli

  Broj skupina

  Izvršitelji programa

  Broj sati tjedno

  Broj sati godišnje

  Informatika

  V.a,b,cde 3

  Kristina Krtalić

  3x2 210

  VI.a,b,cde 3 3x2 210

  VII.ab,cd,e 3 3x2 210

  VIII.ab,cde 2 2x2 140

  V. – VIII. 11 22 770

  Izborna nastava informatike ostvaruje se u specijaliziranim učionicama u matičnoj školi na 15 računala iu područnoj školi na 14 računala, u suprotnoj smjeni od redovne nastave ili nakon redovne nastave.

  5.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave u razrednoj i predmetnoj nastavi

  Planira se fleksibilno prema potrebama učenika pojedinih razreda koji će se tijekom školske godine mijenjati. Grupa se formira prema odredbama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu.

 • 28

  5.2.2.1. Dopunska nastava u razrednoj nastavi

  Redni broj

  Razredna nastava: Razred Tjedni br.

  sati Godišnji broj sati

  Izvršitelj

  1.

  Hrvatski + matematika

  4.a 1 35 Mirjana Klajić

  2.

  Hrvatski + matematika

  4.b 1 35 Mara Lebić

  3.

  Hrvatski + matematika

  4.c 1 35 Marija Šaf

  4.

  Hrvatski + matematika

  4.d 1 35 Josipa Grubišić

  5.

  Hrvatski + matematika

  4.e 1 35 Ljubica Džaferović

  6.

  Hrvatski + matematika

  1.a 1 35 Slavica Kikić

  7.

  Hrvatski + matematika

  1.b 1 35 Biljana Conjar

  8.

  Hrvatski + matematika

  1.c 1 35 Sandra Sekulić

  9.

  Hrvatski + matematika

  1.d 1 35 Danijela Taborski

  10.

  Hrvatski + matematika

  1.e 1 35 Ivana Lalić

  11.

  Hrvatski +matematika

  2.a 1 35 Jelena Tandarić

  12.

  Hrvatski+matematika 2.b 1 35 Sandra Matković

  13.

  Hrvatski +matematika

  2.c 1 35 Nataša Leović

  14.

  Hrvatski + matematika

  2.d 1 35 Karolina Morosavljević

  15.

  Hrvatski + matematika

  2.e 1 35 Mirna Lesičar

  16.

  Hrvatski + matematika

  3.a 1 35 Dinka Novaković

  17.

  Hrvatski + matematika

  3.b 1 35 Gordana Galić

  18.

  Hrvatski + matematika

  3.c 1 35 Marina Bitunjac

  19.

  Hrvatski + matematika

  3.d 1 35 Lidija Franić

  20.

  Hrvatski + matematika

  3.e 1 35 Luca Drinić

  21.

  Engleski jezik 3. i

  4.raz 1 35 Magdalena Halajko

 • 29

  5.2.2.2. Dopunska nastava u predmetnoj nastavi

  Redni broj

  Predmetna nastava Razred Broj sati Izvršitelj

  1. Hrvatski jezik 5.c,d, 7.c,d 18 Tatjana Kaloci

  2. Hrvatski jezik 6.e,d,8.c,d 18 Josipa Citerbat

  3. Hrvatski jezik 6.a,b, 8.a,b 18 Katarina Brkić Čabraja

  4. Hrvatski jezik 5.a,b, 7.a,b 18 Marijana Fajgl

  5. Hrvatski jezik 5.c,6.c,7.d,8.c 18 Ines Knežević

  6. Engleski jezik 7.ab 18 Marija Janković

  7. Engleski jezik 8.ab 18 Marija Blagović

  8. Engleski jezik 8.c,d,e, 6.c,d,e 18 Mladen Crljen

  9. Engleski jezik 7.c,d,e, 5.c,d,e 18 Marija Lovrić

  10. Matematika 6.c,d,e, 8.c,d,e 18 Tajana Stepić

  11. Matematika 5.c,d,e, 7.e, 6.e 18 Sara Stanić

  12. Matematika 6.a,b, 8.a,b 18 Ana Cicvarić

  13. Matematika 5.a,b, 7.b,c,d 18 Antun Vukasović

  5.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave u razrednoj i u predmetnoj nastavi

  5.2.3.1. DODATNA NASTAVA u predmetnoj nastavi

  Redni broj

  Ime i prezime učitelja Aktivnost Tjedni

  broj sati Godišnji broj sati

  2. Katica Markić Dodatna nastava iz vjeronauka (7./8. raz.)mš 1 35

  3. Josipa Citerbat Dodatna nastava iz hrvatskog jezika (8. raz.)pš 1 17

  4. Jasmina Matekalo Dodatna nastava iz geografije (5.raz.) 1 35

  5. Ivana Tunjić Dodatna nastava iz kemije (7.raz.) 1 35

  6. Marta Tadić Dodatna nastava iz povijesti (7. raz.) 1 35

  7. Marijana Ostojčić Dodatna nastava iz kemije i biologije (8. raz.) 1 35

  8. Marija Tomičić Dodatna nastava iz povijesti (8. raz.) 1 35

  9. Marijana Fajgl Dodatna nastava iz hrvatskog jezika (7. raz.) mš 1 17

  10. Ines Knežević Dodatna nastava iz hrvatskog jezika (8./7. raz.) pš 1 18

 • 30

  11. Katarina Brkić Čabraja Dodatna nastava iz hrvatskog jezika (8. raz.) mš 1 17

  12. Marija Janković Dodatna nastava iz engleskog jezika (7. raz.) mš 1 17

  13. Marija Lovrić Dodatna nastava iz engleskog jezika (5.i 7. raz.) pš 1 17

  14. Marija Blagović Dodatna nastava iz engleskog jezika (8. i 5. raz.)mš 1 17

  15. Magdalena Halajko Dodatna nastava iz engleskog jezika (3.i 4. raz.) pš 1 35

  16. Antun Vukasović Dodatna nastava iz matematike (7. raz.) mš/pš 1 17

  17. Tajana Stepić Dodatna nastava iz matematike (8. raz.) pš 1 17

  5.2.3.2. Dodatna nastava u razrednoj nastavi

  Redni broj Razredna nastava Razred Broj sati Izvršitelj

  1. Matematika 4.b,a 35 Mara Lebić

  2. Matematika 4.c 35 Marija Šaf

  3. Matematika 4.d 35 Josipa Grubišić

  4. Matematika 4.e 35 Ljubica Džaferović

  5. Hrvatski + matematika 1.b,a 35 Biljana Conjar

  6. Hrvatski+ matematika 1.c 35 Sandra Sekulić

  7. Matematika 1.d 35 Danijela Taborski

  8. Hrvatski + matematika 1.e 35 Ivana Lalić

  9. Hrvatski + matematika 2.a,b 35 Sandra Matković

  10. Hrvatski jezik 2.c 35 Nataša Leović

  11. Matematika 2.d 35 Karolina Morosavljević

  12. Priroda + hrvatski jezik 2.e 35 Mirna Lesičar

  13. Matematika 3.a,b 35 Dinka Novaković

  14. Matematika 3.c,d,e 35 Lidija Franić

  15. Engleski jezik 3.cde, 4.cde 35 Magdalena Halajko

  5.2.4. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izvannastavne aktivnosti u predmetnoj i razrednoj nastavi

  Izvannastavne aktivnosti u matičnoj školi provode se nakon redovne nastave koja je uvijek u prvoj smjeni, odnosno u poslijepodnevnim satima. U područnoj školi redovna nastava je organizirana u dvije smjene, a izvannastavne aktivnosti se provode uvijek u suprotnoj smjeni od redovne nastave.

 • 31

  5.2.4.1. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI u predmetnoj nastavi

  Redni broj

  Ime i prezime učitelja Aktivnost Tjedni

  broj sati Godišnji broj sati

  1. Ivana Tunjić Program GLOBE 1 35

  2. Marija Tomičić Mladi povjesničari i političari 1 35

  3. Kozmar Ivana Estetski identitet škole 1 35

  4, Kovačević Rade Program GLOBE 2 70

  5. Jasmina Matekalo Program GLOBE 1 35

  6. Kovačević Rade Astronomija 2 70

  7. Tadić Marta Povijesna kuharica 1 35

  8. Katarina Brkić Čabraja Dramska skupina 1 35

  9. Marijana Ostojčić Eko–etno skupina 1 35

  10. Ines Knežević Recitatorska skupina 1 35

  11. Nenad Tonković Mladi tehničari 2 70

  12. Alenka Martinović Veliki zbor (matična škola) 2 70

  13. Kristina Udovičić Veliki zbor (područna škola) 2 70

  14. Ivana Tunjić Crveni križ i Prva pomoć 1 35

  15. Katica Markić Prevencija ovisnosti - mš 1 35

  16. Tomislav Štivić Košarka (m) 2 70

  17. Branimir Garić Odbojka (m) 2 70

  18. Katica Markić Kreativno-scenska 1 35

  19. Marijana Fajgl Novinari 1 35

  20. Ivana Markeljević Građanski odgoj 1 35

  21. Tanja Štević Mladi knjižničari 2+2 70+70

  22. Tatjana Kaloci Literarna skupina 1 35

  23. Josipa Citerbat Dramska skupina 1 35

  24. Marija Vidaković Prevencija ovisnosti -pš 1 35

 • 32

  5.2.4.2. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI u razrednoj nastavi

  Redni broj Razred Ime i prezime učiteljice Izvannastavne aktivnosti

  Tjedni broj sati

  Godišnji broj sati

  1. 4.a,b Mirjana Klajić Plesna skupina 1 35

  2. 4.c Marija Šaf Kreativna skupina 1 35

  3. 4.d Josipa Grubišić Ritmika 1 35

  4. 4.e Ljubica Džaferović Likovna skupina 1 35

  5. 1.a Slavica Kikić Literarno – scenska skupina 1 35

  6. 1.b Biljana Conjar Kreativna skupina 1 35

  7. 1.c Sandra Sekulić Krenimo zajedno 1 35

  8. 1.d Danijela Taborski Likovna skupina 1 35

  9. 1.e Ivana Lalić Sportska skupina 1 35

  10. 2.b Sandra Matković Scensko – recitatorska skupina 1 35

  11. 2.c Nataša Leović Krenimo zajedno 1 35

  12. 2.d Karolina Morosavljević Scensko – recitatorska skupina 1 35

  13. 2.e Mirna Lesičar Scensko – glazbena skupina 1 35

  14. 3.a Dinka Novaković Literarna skupina 1 35

  15. 3.b Gordana Galić Ritmika 1 35

  16. 3.c,d Marina Bitunjac Ritmika 1 35

  17. 3.e,d LucaDrinić Krenimo zajedno 1 35

  18. 1.-4. raz. pš

  Martina Trgovčević Literarno – scenska 1 35

  6. PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA

  6.1. Plan rada ravnateljice

  SADRŽAJ RADA Vrijeme

  ostvarivanja Potreban broj sati

  1. POSLOVI PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA

  1.1. Izrada Godišnjeg plana i programa rada škole VI - IX 50

  1.2. Izrada plana i programa rada ravnatelja VI – IX 10

  1.3. Koordinacija u izradi predmetnih kurikuluma VI – IX 28

  1.4. Izrada školskog kurikuluma VI – IX 20

  1.5. Izrada Razvojnog plana i programa škole VI – IX 32

  1.6. Planiranje i programiranje rada Učiteljskog i Razrednih vijeća IX – VI 20

  1.7. Prijedlog plana i zaduženja učitelja VI – VIII 42

  1.8. Izrada smjernica i pomoć učiteljima pri tematskim planiranjima IX – VI 8

  1.9. Planiranje i organizacija školskih projekata IX – VI 10

 • 33

  SADRŽAJ RADA Vrijeme

  ostvarivanja Potreban broj sati

  1.10. Planiranje i organizacija stručnog usavršavanja IX – VI 8

  1.11. Planiranje nabave IX – VI 16

  1.12. Planiranje i organizacija uređenja okoliša škole IX – VI 10

  1.13. Ostali poslovi IX – VIII 10

  2. POSLOVI ORGANIZACIJE I KOORDINACIJE RADA

  2.1. Izrada prijedloga organizacije rada Škole (broj odjeljenja, broj učenika po razredu, broj smjena, radno vrijeme smjena, organizacija rada izborne nastave, INA, izrada kompletne organizacije rada Škole).

  IX – VIII 32

  2.2. Izrada Godišnjeg kalendara rada škole VIII – IX 10

  2.3. Izrada strukture radnog vremena i zaduženja učitelja VI – IX 50

  2.4. Organizacija i koordinacija vanjskog vrednovanja prema planu ncvvo-a IX – VI 10

  2.5. Organizacija i koordinacija samovrednovanja škole IX – VI 16

  2.6. Organizacija prijevoza i prehrane učenika IX – VII 10

  2.7. Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne zaštite učenika IX – VI 10

  2.8. Organizacija i priprema izvanučionične nastave, izleta i ekskurzija IX – VI 20

  2.9. Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela škole IX – VIII 10

  2.10. Organizacija i koordinacija upisa učenika u 1. razred IV – VII 10

  2.11. Organizacija i koordinacija obilježavanja državnih blagdana i praznika IX – VI 10

  2.12. Organizacija zamjena nenazočnih učitelja IX – VI 80

  2.13. Organizacija popravnih,predmetnih i razrednih ispita VI - VII 8

  2.14. Organizacija poslova vezana uz odabir udžbenika V - IX 20

  2.15. Poslovi vezani uz natjecanja učenika I - IV 18

  2.16. Organizacija popravaka, uređenja i adaptacija prostora I ,VII,VIII 26

  2.17. Ostali poslovi IX - VIII 20

  3. PRAĆENJE REALIZACIJE PLANIRANOG RADA ŠKOLE

  3.1. Praćenje i uvid u ostvarenje Plana i programa rada škole IX – VI 20

  3.2. Vrednovanje i analiza uspjeha na kraju odgojno obrazovnih razdoblja XII ,VI 32

  3.3. Administrativno pedagoško instruktivni rad s učiteljima, stručnim suradnicima i pripravnicima

  IX – VI 42

  3.4. Praćenje rada školskih povjerenstava IX – VI 10

  3.5. Praćenje i koordinacija rada administrativne službe IX – VIII 20

  3.6. Praćenje i koordinacija rada tehničke službe IX – VIII 26

  3.7. Praćenje i analiza suradnje s institucijama izvan škole IX – VIII 8

  3.8. Kontrola pedagoške dokumentacije IX – VIII 60

  3.9. Ostali poslovi IX – VIII 20

 • 34

  SADRŽAJ RADA Vrijeme

  ostvarivanja Potreban broj sati

  4. RAD U STRUČNIM I KOLEGIJALNIM TIJELIMA ŠKOLE

  4.1. Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica kolegijalnih i stručnih tijela IX – VIII 40

  4.2. Suradnja sa Sindikalnim podružnicama škole IX – VIII 32

  4.3. Ostali poslovi IX – VIII 10

  5. RAD S UČENICIMA, UČITELJIMA, STRUČNIM SURADNICIMA I RODITELJIMA

  5.1. Dnevna, tjedna i mjesečna planiranja s učiteljima i suradnicima IX – VIII 24

  5.2. Praćenje rada učeničkih društava, grupa i pomoć pri radu IX – VI 26

  5.3. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika IX – VI 30

  5.4. Praćenje i analiza poslova učitelja škole IX – VIII 60

  5.5. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih zaposlenika IX – VIII 30

  5.6. Savjetodavni rad s roditeljima /individualno i skupno/ IX – VIII 52

  5.7. Uvođenje pripravnika u odgojno – obrazovni rad IX – VIII 52

  5.8. Poslovi oko napredovanja učitelja i stručnih suradnika IX – VIII 20

  5.9. Ostali poslovi IX – VIII 8

  6. ADMINISTRATIVNO - UPRAVNI I RAČUNOVODSTVENI POSLOVI

  6.1. Rad i suradnja s tajnikom škole IX – VIII 80

  6.2. Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka Mzo-a IX – VIII 30

  6.3. Usklađivanje i provedba općih i pojedinačnih akata škole IX – VIII 40

  6.4. Provođenje raznih natječaja za potrebe škole IX – VIII 16

  6.5. Prijem u radni odnos /uz suglasnost Školskog odbora/ IX – VIII 20

  6.6. Poslovi zastupanja škole IX – VIII 10

  6.7. Rad i suradnja s računovođom škole IX - VIII 60

  6.8. Izrada financijskog plana škole VIII – IX 40

  6.9. Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja IX – VIII 15

  6.10. Organizacija i provedba inveture XII i I 10

  6.11. Poslovi vezani uz e-maticu VI,VII,XI 15

  6.12. Potpisivanje i provjera svjedodžbi i izvješća VI i VII 44

  6.13. Organizacija nabave i podjele potrošnog materijala VIII i I 10

  6.14. Ostali poslovi IX – VIII 20

  7. SURADNJA S UDRUGAMA, USTANOVAMA I INSTITUCIJAMA

  7.1. Predstavljanje škole IX – VIII 30

  7.2. Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa IX – VIII 24

  7.3. Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje IX – VIII 24

 • 35

  SADRŽAJ RADA Vrijeme

  ostvarivanja Potreban broj sati

  7.4. Suradnja s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja IX – VIII 10

  7.5. Suradnja s Agencijom za mobilnost i programe EU IX – VIII 10

  7.6. Suradnja s ostalim Agencijama za obrazovanje na državnoj razini IX – VIII 10

  7.7. Suradnja s Uredom državne uprave IX – VIII 10

  7.8. Suradnja s osnivačem IX – VIII 24

  7.9. Suradnja s Zavodom za zapošljavanje IX – VIII 5

  7.10. Suradnja s Zavodom za javno zdravstvo IX – VIII 5

  7.11. Suradnja s Centrom za socijalnu skrb IX – VIII 26

  7.12. Suradnja s Obiteljskim centrom IX – VIII -

  7.13. Suradnja s Policijskom upravom IX –VIII 10

  7.14. Suradnja s Župnim uredima IX – VIII 10

  7.15. Suradnja s ostalim osnovnim i srednjim školama IX – VIII 10

  7.16. Suradnja s turističkim agencijama IX – VIII 10

  7.17. Suradnja s kulturnim i športskim ustanovama i institucijama IX – VIII 8

  7.18. Suradnja sa svim udrugama IX – VIII 6

  7.19. Ostali poslovi IX – VIII -

  8. STRUČNO USAVRŠAVANJE

  8.1. Stručno usavršavanje u matičnoj ustanovi IX – VI 6

  8.2. Stručno usavršavanje u organizaciji ŽSV-a, MZO-a, AZOO-a, HUROŠ-a IX – VI 60

  8.3. Stručno usavršavanje u organizaciji ostalih udruga IX – VI 4

  8.4. Praćenje suvremene odgojno obrazovne literature IX – VI 24

  8.5. Ostala stručna usavršavanja IX – VI 4

  9. OSTALI POSLOVI RAVNATELJA

  8.1. Vođenje evidencija i dokumentacije IX – VI 70

  8.2. Ostali nepredvidivi poslovi IX – VI -

  UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE: 2080

  6.2. Plan rada stručnog suradnika pedagoga

  Red.br TEME vrijeme

  1. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE IX. - VII.

  1.1. Sudjelovanje u izradi god. plana i programa rada škole

  1.2. Pomoć učiteljima u planiranju i programiranju IX. - VIII.

  2. ORGANIZACIJA, PRAĆENJE I UNAPREĐIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA IX. - VI.

  2.1. Praćenje odgojno obrazovnog rada IX. - VI.

 • 36

  2.2. Opća organizacija u školi IX.-XI.

  2.3. Unapređivanje odgojno-obrazovnog rada IX.- VII.

  3. Rad s učenicima IX. - VI.

  4. Rad s učiteljima tijekom godine

  5. Rad s roditeljima tijekom godine

  6. Valorizacija i izvješćivanje I. - VI.

  7. Pedagoška i školska dokumentacija tijekom godine

  8. Suradnja s ravanteljem i institucijama tijekom godine

  9. Kulturna i javna djelatnost te zdravstveno ekološka zaštita tijekom godine

  10. Permanentno usavršavanje tijekom godine

  11. Profesionalno informiranje tijekom godine

  12. Rad u stručnim tijelima škole tijekom godine

  13. Ostali nepredviđeni poslovi tijekom godine

  6.3. Plan rada psihologinja u matičnoj školi i u područnoj školi

  PLAN RADA PSIHOLOGA U MATIČNOJ ŠKOLI ZA ŠK.GOD. 2017./2018.

  PODRUČJE RADA VRIJEME

  1. PLANIRANJE, PROGRAMIRANJE I IZVJEŠĆIVANJE

  1.1. Izvješćivanje na kraju školske godine VIII

  1.2. Izrada godišnjeg plana i programa IX

  1.3. Planiranje stručnog usavršavanja IX

  1.4. Planiranje provedbe školskih preventivnih programa IX

  1.5. Mjesečno planiranje IX-VIII

  2. POSLOVI PRIPREME IX-VIII

  2.1. Izrada materijala potrebnih za rad

  2.2. Priprema za individualna savjetovanja

  2.3. Priprema za grupni rad s učenicima

  2.4. Pregled uratka na testnom materijalu

  2.5. Pisanje psihologijskih nalaza i mišljenja

  3. VOĐENJE DOKUMENTACIJE IX-VIII

  3.1. Vođenje dnevnika rada

  3.2. Vođenje dokumentacije o učenicima

  3.3. Vođenje skupne dokumentacije

  4. SUDJELOVANJE U ANALIZI REZULTATA ODGOJNO-OBRAZOVNOG PROCESA IX-VIII

  5. NEPOSREDAN RAD S UČENICIMA, UČITELJIMA I RODITELJIMA IX-VIII

  5.1. Upis učenika u prvi razred

  5.2. Odgojno-obrazovni rad

  5.3. Rad s učenicima s posebnim potrebama

  5.4. Savjetodavni rad

  5.5. Profesionalna orijentacija

  5.6. Zdravstvena i socijalna zaštita učenika

  6. ISTRAŽIVAČKI RAD I-VI

  7. SURADNJA IX-VIII

 • 37

  7.1. Suradnja unutar škole

  7.2. Suradnja izvan škole

  8. STRUČNO USAVRŠAVANJE IX-VIII

  9. ŠKOLSKI PROJEKTI IX-VIII

  9.1. Koordiniranje provođenja programa „Za sigurno i poticajno okruženje u školama“

  IX-VI

  9.2. Suradnja sa Savezom „SUMSI“ na projektu „Iskustvom i znanjem do jednakosti“

  IX -VI

  PLAN RADA PSIHOLOGA U PODRUČNOJ ŠKOLI ZA ŠK.GOD. 2017./2018.

  PODRUČJE RADA VRIJEME

  1. PLANIRANJE, PROGRAMIRANJE I IZVJEŠĆIVANJE

  1.1. Izvješćivanje na kraju školske godine VIII

  1.2. Izrada godišnjeg plana i programa IX

  1.3. Planiranje stručnog usavršavanja IX

  1.4. Planiranje provedbe školskih preventivnih programa IX

  1.5. Mjesečno planiranje IX-VIII

  2. POSLOVI PRIPREME IX-VIII

  2.1. Izrada materijala potrebnih za rad

  2.2. Priprema za individualna savjetovanja

  2.3. Priprema za grupni rad s učenicima

  2.4. Pregled uratka na testnom materijalu

  2.5. Pisanje psihologijskih nalaza i mišljenja

  3. VOĐENJE DOKUMENTACIJE IX-VIII

  3.1. Vođenje dnevnika rada

  3.2. Vođenje dokumentacije o učenicima

  3.3. Vođenje skupne dokumentacije

  4. SUDJELOVANJE U ANALIZI REZULTATA ODGOJNO-OBRAZOVNOG PROCESA IX-VIII

  5. NEPOSREDAN RAD S UČENICIMA, UČITELJIMA I RODITELJIMA IX-VIII

  5.1. Upis učenika u prvi razred

  5.2. Odgojno-obrazovni rad

  5.3. Rad s učenicima s posebnim potrebama

  5.4. Savjetodavni rad

  5.5. Profesionalna orijentacija

  5.6. Zdravstvena i socijalna zaštita učenika

  6. ISTRAŽIVAČKI RAD I-VI

  7. SURADNJA IX-VIII

  7.1. Suradnja unutar škole

  7.2. Suradnja izvan škole

  8. STRUČNO USAVRŠAVANJE IX-VIII

  9. ŠKOLSKI PROJEKTI IX-VIII

  9.1. Provođenje programa „Za sigurno i poticajno okruženje u školama“ IX-VI

  9.2. Male kreativne socijalizacijske skupine II-VI

 • 38

  6.4

  Plan rada stručnog suradnika knjižničara tijekom godine

  1. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA 30

  2. NEPOSREDNA ODGOJNO-OBRAZOVNA DJELATNOST 951 Lektira na drugačiji način.

  Prva posudba i upis u knjižnicu. Sustavno upoznavanje učenika s aktivnostima knjižnice i njezinim uslugama. Knjižnično-informacijsko obrazovanje za sve dobne skupine učenika. Poučavanja višestrukog koncepta pismenosti kroz školsku knjižnicu za sve dobne skupine učenika. Likovne i kreativne radionice s ciljem razvijanja kreativnog mišljenja, vještina i znanja. Pričaonicenamijenjene učenicima „boravkašima“. Rad s grupom Mladi knjižničari. Suradnja i timski rad s učiteljima u metodičkom osmišljavanju i realizaciji školskih projekata i na korelacijiizmeđu školske knjižničarke i učitelja nastavih predmeta.

  3. SURADNJA S UČITELJIMA, STRUČNIM SURADNICIMA I RAVNATELJICOM 176

  Suradnja oko odabira i nabave udžbenika i priručnika za učitelje. Suradnja oko rasporeda lektire po razredima. Suradnja na uređenju web stranice škole, odabiru lektirnih naslova, kulturno - javnoj djelatnosti i promociji škole, kreativnim radionicama u MŠ i PŠ Jelas, narudžbi i distribucijidječjih časopisa, u Timu za kvalitetu i Projektnom timu. Suradnja s učiteljima, stručnim suradnicima i ravnateljicom u nabavi knjižnične građe. Pomoć učiteljima pri odabiru literature za različite namijene suradnja s učiteljima u realizaciji i osmišljavanju zajedničkih nastavnih sati i projekata suradnja s nastavnicima u realizaciji programa kulturne i javne djelatnosti škole

  4. STRUČNA KNJIŽNIČNA DJEATNOST 331 Organizacija i vođenje rada u knjižnici.

  Sustavno izvješćivanje učenika i učitelja o novim knjigama i neknjižnoj građi u fondu školske knjižnice. Praćenje izdavačke produkcije. Nabava i stručna obrada knjižnične građe (inventarizacija, signiranje, katalogizacija, klasifikacija). Inventura, revizija i otpis knjižničnog fonda. Uređenje prostora školske knjižnice i prostora ispred školske knjižnice.

  5. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST 183 Organiziranje, pripremanje, realizacija kulturno – javne djelatnosti:putevimaHuge

  Badalića, Mjesec knjige i školskih knjižnica, Dan sjećanja na žrtve Vukovara, Dani hrvatskog jezika, Županijsko natjecanje iz astronomije, Dan škole, Hugine pjesničke večeri, obilježavanje obljetnica značajnih osoba i događaja, osmišljavanje i organiziranje različitih kulturnih sadržaja: susreti s piscem, kazališne predstave, terenska nastava, prigodne izložbe i panoi… Suradnja s kulturnim i obrazovnim ustanovama Grada i RH (knjižnice, kazališta, muzeji).

  6. STRUČNO USAVRŠAVANJE 127 Praćenje stručne literature iz područja knjižničarstva, informacijskih znanosti i

  područja pedagoško - psihološke literature. Sudjelovanje u radu Županijskog stručnog vijeća školskih knjižničara. Sudjelovanje na seminarima i savjetovanjima za školske knjižničare u organizaciji matične službe i HUŠKA (Hrvatsko udruženje školskih knjižničara). Neformalno i informalno usavršavanje.

  UKUPNO 1798

 • 39

  6.4. Plan rada stručnog suradnika defektologa

  RED. BROJ

  TEME MJESE

  C

  1. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE 1.1 Godišnji plan i program rada defektologa IX 1.2. Pomoć učiteljima pri izradi prilagođenih programa i individualiziranih postupaka IX 1.3. Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada škole IX 2. DEFEKTOLOŠKA IDENTIFIKACIJA; OPSERVACIJA I EVIDENCIJA UČENIKA S TEŠKOĆAMA 2.1. Opservacija i defektološko ispitivanje identificiranih učenika IX – V 2.2. Voditeljstvo stručnog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta IX – VI 3. NEPOSREDAN RAD S UČENICIMA 3.1. Rad s učenicima s rješenjem za prilagođeni program i redoviti uz primjenu

  individualiziranih postupaka IX – VI

  3.2. Pripreme individualiziranih listića za rad s učenicima IX - VI 3.3. Pregled djece za prvi razred IV - VI 4. SURADNJA S UČITELJIMA 4.1. Suradnja pri upućivanju učenika na utvrđivanje primjerenog programa školovanja IX - V 4.2. Pomoć pri izboru djelotvornih pedagoških postupaka u radu s učenicima IX - VI 5. IZVJEŠČIVANJE O RADU 5.1. Izvješče o radu defektologa na kraju školske godine VI 5.2. Pračenje razvoja i napredovanje učenika IX - VI 6. KONZULTACIJE I SURADNJA 6.1. Suradnja s ravnateljicom, pedagoginjom, psihologinjama, knjižničarkom i učiteljima IX - VI 6.2. Suradnja s roditeljima IX – VI 6.3. Suradnja s vanjskim ustanovama IX - VI 7. RAD U SJEDNICAMA – prisustvovanje sjednicama UV i RV IX - VI 8. INDIVIDUALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE 8.1. U kolektivu, na županijskim skupovima i seminarima IX - VIII 9. VOĐENJE DOKUMENTACIJE – dnevnik rada, dosjei učenika, nalazi i mišljenja za

  učenike IX - VI

  10. OSTALI POSLOVI 10.1. Sudjelovanje u kulturnoj i javnoj djelatnosti škole IX - VI 10.2. Pisanje različitih izvješča i dopisa IX - VI 10.3 Sudjelovanje u provedbi programa profesionalnog informiranja i usmjeravanja

  učenika XII - VI

  10.4. Sudjelovanje u organizaciji i provođenju cijepljenja i sistematskih pregleda IX - VI 10.5. Dijagnosticiranje i defektološko ispitivanje za ostale škole X - V

  6.5. Plan rada tajništva

  Plan i program rada tajnika škole u školskoj godini 2017./2018. će se temeljiti prije svega na postupanju prema važećim zakonskim i podzakonskim propisima koji se odnose na školsku djelatnost kao i svim onim zakonskim propisima kojima podliježe škola kao javna ustanova. Vodeći se zakonskim odredbama plan i programa tajnika škole bit će kako slijedi: − izrada normativnih akata (Statuta, raznih pravilnika itd.) − raspisivanje natječaja i sve radnje vezane uz zasnivanje i prestanak radnog odnosa, − pisanje ugovora između škole i svih fizičkih i pravnih osoba s kojima škola kao pravna osoba posluje

 • 40

  − pisanje rješenja i drugih pojedinačnih akata, − vođenje matične knjige radnika škole (u materijalnom obliku i u E-matici) − administrator imenika u E- matici − uredsko poslovanje (vođenje urudžbenog zapisnika itd.) − vođenje školske arhive − rad sa strankama