nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, nuoriso- ja vapaa ... ohjme6 media- ja verkko-ohjaus ohjme6.1...

Download Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, nuoriso- ja vapaa ... OHJME6 Media- ja verkko-ohjaus OHJME6.1 Menetelmأ¤n

If you can't read please download the document

Post on 05-Jun-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena

 • 2

  NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO 180 OSP

  Ammatillinen kasvu ja ohjaajana kehittyminen 6 osp

  Yksilön ja ryhmän ohjaajana 9 osp

  Ohjaustyön osaajana 8 osp

  Työssäoppiminen (Ohjaajuus) 12 osp

  Menetelmien perusteet 10 osp

  Valinnainen menetelmä 10 osp

  1 Kulttuuriohjaus 2 Teknisten ja käden taitojen ohjaaminen 3 Liikunnanohjaus 4 Luonto- ja elämystoiminta 5 Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut 6 Media- ja verkko-ohjaus

  Työssäoppiminen 10 osp

  OHJAAJUUS 35 osp

  OHJAUKSEN MENETELMÄT 30 osp

  Työyhteisöosaaminen 8 osp

  Verkostotyö 9 osp

  Näkökulmia yhteiskuntaan 5 osp

  Työssäoppiminen 1 (Ohjaus eri toimintaympäristöissä) 9 osp

  Työssäoppiminen 2 (Ohjaus eri toimintaympäristöissä) 9 osp

  OHJAUS ERI TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ 40 osp

  Tutkinnon rakenne Pakolliset tutkinnon osat

 • 3

  Valinnaiset tutkinnonosat 30 osp

  KANSALAIS- JA JÄRJESTÖTOIMINNAN OHJAUS 15 osp

  PROJEKTITOIMINNAN OHJAUS 15 osp

  NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 20 osp

  MONIKULTTUURISEN TOIMINNAN OHJAUS 15 osp

  Kansalais- ja järjestötoiminta 4 osp

  Toiminnan toteuttaminen 3 osp

  Työssäoppiminen (Kansalais- ja järjestötoiminnan ohjaus) 8 osp

  Ideasta projektiin 4 osp Projektin hallinta 3 osp

  Työssäoppiminen (Projektitoiminnan ohjaus) 8 osp

  Nuori ja nuoren läheisverkosto 6 osp Monialainen yhteistyö 6 osp

  Työssäoppiminen (Nuorten sosiaalinen vahvistaminen) 8 osp

  Monikulttuurinen ja kansainvälinen toiminta 4 osp

  Kotouttamisprosessi ja tukijärjestelmät 3 osp Työssäoppiminen (Projektitoiminnan ohjaus) 8 osp

 • 4

  IKÄÄNTYVIEN OHJAUS 15 osp

  PALVELUJEN TUOTTAMINEN 15 osp

  YRITYSTOIMINNAN SUUNNITTELU 15 osp (myös tutkinnon suorittajat)

  KRISTILLINEN KASVATUS 15 osp (vain ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavassa)

  YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN 15 osp (vain ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavassa)

  Viriketoiminnan ohjaus 4 osp

  Elämäniloa ja hyvinvointia 3 osp

  Työssäoppiminen (Ikääntyvien ohjaus) 8 osp

  Nuoriso- ja vapaa-aikapalvelut ja tuotteistaminen 4 osp Talous, hallinto ja yrittäjyys 3 osp

  Työssäoppiminen (Palvelujen tuottaminen) 8 osp

  Liiketoimintaympäristö ja markkinatilanne 6 osp Liikeidea ja oman osaamisen tuotteistaminen 5 osp

  Liiketoimintasuunnitelma ja yrityksen perustaminen 4 osp

  Kristillisen uskon perusteet ja sisältö 3 osp

  Kristillisen kasvatuksen menetelmät 4 osp Työssäoppiminen (Kristillinen kasvatus) 8 osp

 • 5

  Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

  TUTKINNON OSA AMMATILLISESTA PERUSTUTKINNOSTA TAI AMMATTI/ ERIKOISAMMATTITUTKINNOSTA 15 osp

  TAI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOSTA 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa)

  Lisäksi suoritetaan ammatillisessa peruskoulutuksessa:

 • 6

  OHJAAJUUS

  5

  OHJ1 Ammatillinen kasvu ja ohjaajana kehittyminen Tutkinto: Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Tutkinnon osa: Ohjaajuus 35 osp Laajuus osp: 6 osp Koulutuspaikka: Seurakuntaopisto Tavoite: Osaa käyttää työssään omaa ohjaajuuttaan ja toimia nuoriso- ja

  vapaa-aikatyön ammatillisten periaatteiden ja arvopohjan mukaan. Tiedostaa oman ammatillisen kasvunsa ja sen merkityksen nuoriso- ja vapaa-aikatyössä. Toimii työssään ja ohjaustilanteissa ammattieettisesti.

  Sisältö: OHJ1.1. Minä ohjaajana OHJ1.2. Minä ohjaustyön ammattilaisena

  Arviointi: Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl)

 • 7

  OHJAAJUUS

  6

  OHJ2 Yksilön ja ryhmän ohjaajana Tutkinto: Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Tutkinnon osa: Ohjaajuus 35 osp Laajuus osp: 9 osp Koulutuspaikka: Seurakuntaopisto Tavoite: Toimii toteuttaen kasvatusvastuuta ja kasvatuksellisia tavoitteita.

  Ottaa huomioon ohjattavien erilaisuuden sekä erityisen tuen tarpeen. Tuntee ihmisen elämänkaaren ja eri ikävaiheisiin liittyvät kehityshaasteet. Osaa kohdata ja ohjata eri-ikäisiä. Tuntee sosiaalisen vahvistamisen periaatteet ja osaa soveltaa niitä omassa työssään. Ymmärtää ryhmädynamiikan lainalaisuudet.

  Sisältö: OHJ2.1. Yksilö ja ryhmän ohjauksen perusteet OHJ2.2 Yksilö ja ryhmän ohjauksen käytäntö

  Arviointi: Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl)

 • 8

  OHJAAJUUS

  7

  OHJ3 Ohjaustyön osaajana Tutkinto: Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Tutkinnon osa: Ohjaajuus 35 osp Laajuus osp: 8 osp Koulutuspaikka: Seurakuntaopisto Tavoite: Toimii ohjaustyössään suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti.

  Soveltaa ohjaussuunnitelmia yksilön ja ryhmän ohjauksessa tarkoituksenmukaisella tavalla. Huolehtii ohjattavien kokonaisvaltaisesta turvallisuudesta ja ottaa huomioon nuoriso- ja vapaa-aikatyön työturvallisuuteen liittyvät tekijät. Toteuttaa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta vahvistavia ohjaustilanteita yksilö- ja ryhmäohjauksessa. Osaa auttaa ohjattavia vaikeissa elämäntilanteissa ja kykenee toimimaan tukena myös laajempaa yhteisöä koskettavissa kriiseissä.

  Sisältö: OHJ3.1 Ohjaustyön suunnittelu OHJ3.2 Ohjaustyön toteutus

  Arviointi: Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl)

 • 9

  OHJAAJUUS

  8

  OHJ4 Työssäoppiminen (Ohjaajuus) Tutkinto: Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Tutkinnon osa: Ohjaajuus 35 osp Laajuus osp: 12 osp Koulutuspaikka: nuoriso- ja vapaa-aika-alan työpaikat, jotka mahdollistavat

  ohjaajuuden ammattitaitovaatimusten näyttämisen Tavoite: Osaa käyttää työssään omaa ohjaajuuttaan ja toimia nuoriso- ja

  vapaa-aikatyön ammatillisten periaatteiden ja arvopohjan mukaan. Toimii ohjaustyössään suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Soveltaa ohjaussuunnitelmia yksilön ja ryhmän ohjauksessa tarkoituksenmukaisella tavalla. Toimii toteuttaen kasvatusvastuuta ja kasvatuksellisia tavoitteita. Tiedostaa oman ammatillisen kasvunsa ja sen merkityksen nuoriso- ja vapaa-aikatyössä. Ottaa huomioon ohjattavien erilaisuuden sekä erityisen tuen tarpeen. Huolehtii ohjattavien kokonaisvaltaisesta turvallisuudesta ja ottaa huomioon nuoriso- ja vapaa-aikatyön työturvallisuuteen liittyvät tekijät. Toteuttaa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta vahvistavia ohjaustilanteita yksilö- ja ryhmäohjauksessa. Tuntee ihmisen elämänkaaren ja eri ikävaiheisiin liittyvät kehityshaasteet. Osaa kohdata ja ohjata eri-ikäisiä. Osaa auttaa ohjattavia vaikeissa elämäntilanteissa ja kykenee toimimaan tukena myös laajempaa yhteisöä koskettavissa kriiseissä. Tuntee sosiaalisen vahvistamisen periaatteet ja osaa soveltaa niitä omassa työssään. Ymmärtää ryhmädynamiikan lainalaisuudet. Toimii työssään ja ohjaustilanteissa ammattieettisesti.

  Sisältö: OHJ4 Työssäoppiminen OHJ5 Ammattiosaamisen näyttö / Tutkintotilaisuus: Ohjaajuus

  Arviointi: Työssäoppimisen arviointi: Hyväksytty (Hyv), Kesken (Kesk), Hylätty (Hyl) Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näyttö (nuoret) T1–K3 Tutkintotilaisuus (näyttötutkinnot) T1–K3

 • 10

  OHJAUS ERI TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ

  9

  OET1 Työyhteisöosaaminen Tutkinto: Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Tutkinnon osa: Ohjaus eri toimintaympäristöissä 40 osp Laajuus osp: 8 osp Koulutuspaikka: Seurakuntaopisto Tavoite: Osaa toteuttaa eri toimintaympäristöjen mukaista tavoitteellista

  toimintaa erilaisille kohderyhmille. Tuntee alan erityiset ja työn yleiset säädökset ja turvallisuus- ja laatutekijät sekä osaa noudattaa ja soveltaa niitä työssään. Tuntee työn päätöksentekorakenteet ja rahoitusmahdollisuudet ja osaa ottaa toiminnassaan huomioon taloudelliset edellytykset. Osaa huolehtia henkisestä ja fyysisestä turvallisuudesta. Tietää ja toimii elintarvikehygienian mukaisesti.

  Sisältö: OET1.1 EA1 (Ensiapu 1) OET1.2 EA2 (Ensiapu 2) OET1.3 Hygieniapassi OET1.4 Työelämätaidot ja projektitoiminta

  Arviointi: Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl)

 • 11

  OHJAUS ERI TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ

  10

  OET2 Verkostotyö Tutkinto: Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Tutkinnon osa: Ohjaus eri toimintaympäristöissä 40 osp Laajuus osp: 9 osp Koulutuspaikka: Seurakuntaopisto Tavoite: Tuntee yhteistyökumppaneita ja osaa moniammatillisen yhteistyön

  menetelmiä. Osaa työskennellä nuoriso- ja vapaa-aika-alan toimintaympäristöissä työyhteisön jäsenenä.

  Sisältö: OET2.1 Monialainen yhteistyö OET2.2. Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys OET2.3. Mielenterveys, lastensuojelu ja päihteet

  Arviointi: Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl)

 • 12

  OHJAUS ERI TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ

  11

  OET3 Näkökulmia yhteiskuntaan Tutkinto: Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Tutkinnon osa: Ohjaus eri toimintaympäristöissä 40 osp Laajuus osp: 5 osp Koulutuspaikka: Seurakuntaopisto Tavoite: Tuntee yhteistyökumppaneita ja osaa moniammatillisen yhteistyön

  menetelmiä. Tu

Recommended

View more >