nr 2(5)/2009 (luty) - 1212 generacja tpl

Download Nr 2(5)/2009 (luty) - 1212 Generacja Tpl

Post on 26-Mar-2016

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Agnieszka Olsten zaprezentowała 6 lutego 2009 na Scenie na Świebodzkim swoje najnowsze przedstawienie. Samsara Disco to upiorny taniec zmysłów, emocji, niespełnionych uczuć. To dyskoteka, w czasie której każdy chce tańczyć z kimś innym. Muzyka wciąż gra, więc tańczyć trzeba. Dlatego wszyscy tańczą solo.

TRANSCRIPT

 • 1 Luty 2009 | Generacja Tpl |

  Co w Polskim? strony 2, 3 i 4Po premierze Samsary disco Agnieszki Olsten Rozmowy z twrcami spektakluWszyscy jestemy Zygmuntami rozmowa z Adamem Szczyszczajem

  Warsztaty aktorskie w Teatrze Polskim strona 5Goski dentalizowane i inne - rozmowa z Przemysawem Kani prowadzcym zajcia z dykcji

  Tadeusz Szymkw, jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorw Teatru Polskiego we Wrocawiu, zmar 10 stycznia 2009. W oczach widzw pozostanie niezapomniany dziki swoim rolom teatralnym i filmowym. My bdziemy Go jednak pamitali nie tylko jako aktora, ale i czowieka niezwykle otwartego. W sezonie 2007/2008 Tadeusz Szymkw goci na jednym ze spotka Klubu 1212. Do sali wszed energicznie, emanowa pogod ducha. Podchodzi do kadego z nas, by si przywita i przedstawi. By szarmancki i przezabawny, zdystansowany i przewrotny. Z wielk

  arliwoci opowiada o pracy nad Onymi w reyserii Moniki Pcikiewicz, gdzie zagra Andrzeja.

  Nie zdylimy zorganizowa spotkania po Sprawie Dantona, gdzie brawurowo

  wcieli si w rol Westermanna (za ktr otrzyma nagrod na XLVIII Kaliskich

  Spotkaniach Teatralnych), o czym mona by dugo opowiada. Przed chwil

  ogldalimy Go w teatrze i syszelimy w radiu przy okazji premiery mierci

  Czowieka-Wiewirki w TOK FM, gdzie zagra tytuow rol. mier przerwaa

  mu prac nad Samsar Disco w reyserii Agnieszki Olsten. Tadeusz Szymkw

  by znakomitym aktorem i wspaniaym czowiekiem.I takim Go zapamitamy!

  Wszenica Teatralna strony 6 i 7 Relacje Z King Preis o miechu przez zy i zach przez miech

  Rnoci strona 8 Echo po Evie Peron Fryzura na mew i do boju! (filmowo, ale z teatralnymi elementami)Plebiscyt

  Agnieszka Olsten zaprezentowaa 6 lutego 2009 na Scenie na wiebodzkim swoje najnowsze przedstawienie. Samsara Disco to upiorny taniec zmysw, emocji, niespenionych uczu. To dyskoteka, w czasie ktrej kady chce taczy z kim innym. Muzyka wci gra, wic taczy trzeba. Dlatego wszyscy tacz solo. Po spektaklu byo ju znaczenie weselej wsplne rozmowy, wspomnienia z prb, gratulacje. Nieuchwytna przed premier reyserka znalaza chwilna rozmow. Aktorzy te nie szczdzili sw. Serdecznie zapraszamy na spotkanie z twrcami Samsary Disco: z Agnieszk Olsten, Maciejem Kozowskim z Teatru Narodowego w Warszawie, Dagmar Mrowiec i Michaem Majniczem. Wspomnienia i fotografie z premiery na stronach 2 i 3.

  Egzemplarz bezpatnyNr 2(5)/2009 (luty)

  miesicznik modych mionikw Teatru (Polskiego we Wroc

  awiu)

  fot.

  Jace

  k Szy

  mcz

  ak

  fot. Krzysztof Bieliski

 • 2 | Generacja Tpl | Luty 2009

  Asia Witkowska: Jak czuje si Pani po premierze? Agnieszka Olsten: Premiera to ogromny stres, poza tym pozostaje uczucie, e zawsze mona lepiej. Ogromnie dzikuj twrcom muzyki. Czuj si szczliwa, syszc j w spektaklu. Jest doskonaa. Ada Stolarczyk: Lubi Pani premiery swoich spektakli? A.O.: Lubi. Porwnuj je z uroczystoci lubu. Totalne wito z tragicznym poczuciem nieprzewidywalnoci przyszoci. W tym momencie partnerem jest nieznana publiczno. A.W.: Zawsze moe uciec sprzed otarza.. A.O.: Mona, ale nie robi si tego, bo wszystko ju gotowe! Od rana mam takie poczucie wita, lubu i to jest wspaniae, ale rozpoczyna si te nowe, niezalene ycie spektaklu. Takie maestwo troch, prawda? W tym przypadku to publiczno moe pniej uciec sprzed otarza. To jest co strasznego (miech). A.S.: A jak Pani czuje si po premierze, kiedy s przemowy, podzikowania? Zauwayam, e jest Pani niesamowicie skromn osob, jak wic znosi Pani przyjmowanie tylu pochwa? A.O.: Nie znosz. Jestem... socjopatk po prostu (miech). W intymnej atmosferze pracy z aktorem czuj si najlepiej. Wtedy mam przestrze, rodzi si zaufanie, moemy rozmawia.Natomiast w sytuacji bankietowej... Ja nie jestem materiaem na celebrytk, zdecydowanie. A.W.: Czy jest Pani zadowolona z Samsary Disco? A.O.: Nigdy nie jestem do koca zadowolona z efektu. Uwaam, e nie ma granicy tego, czego si chce. Zawsze mamy jakie ograniczenia. Nie ma ich tylko w pomysach, tych mam mas. A.W.: Lubi Pani pracowa w Teatrze Polskim we Wrocawiu? A.O.: Uwielbiam! Lubi wiebodzki. Tu przychodzi wietna publiczno. Naprawd. W Warszawie gra si zupenie inaczej, bo na premier przychodzi Andrzej Wajda i mwi, e zrobi ju to 70 lat temu. A.W.: Mieszka Pani w Warszawie? A.O.: Nie, pod Krakowem na wsi, przy lesie... Ale pracuj gwnie w Teatrze Narodowym w Warszawie. We Wrocawiu zrobiam Lincz, ktry jest dla mnie bardzo osobistym spektaklem. A.S.: Pierwotnie Samsara Disco miaa nosi tytu Lincz 2. A.O.: Poniewa mylaam, e bd moga pracowa z tymi samymi aktorami, e zrobimy kontynuacj. Niestety cz osb rozpocza wtedy prby do Lalki Wiktora Rubina, nie mogli podj rwnoczenie wsppracy ze mn, dlatego wymylilimy co innego. Ale myl, e do Mishimy [Lincz powsta na podstawie jednoaktwek Yukio Mishimy] wrcimy, bo jest wietnym autorem. A.S.: Zatem bdziemy czeka na realizacj. A.W.: Ma Pani ju nowe plany, pomysy? A.O.: Na razie bd przygotowywa je w gowie. Bardzo duo przygotowuj sama ze sob, pniej ze scenografk, z kompozytorami, a dopiero pniej trafia to na scen. A.S.: Teraz jest czas na spijanie mietanki. A.O.: Nie dla mnie. Ja ju myl o nastpnych spektaklach.

  Rozmawiay Ada Stolarczyk i Asia Witkowska

  Ada Stolarczyk: Jak Pan si czuje w tym zespole?Z aktorami Teatru Polskiego? Maciej Kozowski: wietnie, genialnie, zawodowo rzekbym. A.S.: Czy odczuwa Pan rnic midzy aktorami warszawskimi, a wrocawskimi? M.K.: adnej. Osobicie uwaam, e wszyscy aktorzy s nieszczliwymi ludmi. To nieszczcie ma tylko skal, mniejsz lub wiksz, zwizan z rnymi rzeczami zawodowymi. A.S.: Jest Pan nieszczliwy? M.K.: Czasami tak. Bo aktor dwa razy w yciu potrafi by nieszczliwy. Kiedy gra i kiedy nie gra. Kady aktor ma to samo, w zwizku z tym jestemy naraeni na do due cinienie, A.S.: Na czym polega to cinienie? M.K.: Odpowiedzialno za to, co si robi, drzemie w kadym z nas. Szczeglnie odpowiedzialno przed publicznoci. Im gbiej w las, tym wicej drzew. Im duej jestem w tym zawodzie, tym bardziej czuj, jak ta odpowiedzialno wzrasta, poniewa trzeba sprosta temu wszystkiemu, co si do tej pory zrobio. A.S.: Jaki jest zatem w Panu poziom nieszczliwoci po tej premierze? M.K.: Spory, jestem nieszczliwy, bo nie bdziemy grali Samsary w marcu. Myl, e taka duga przerwa nie za bardzo bdzie suya temu spektaklowi, ale jestem peen optymizmu, e potem bdziemy to grywali z wiksz czstotliwoci. A.S.: atwo byo wcieli si w rol Lebiediewa? M.K.: Nigdy nie uywam okrelenia atwo/trudno odnonie wchodzenia w rol. Tego typu emocje to dla mnie fikcja. Bo tak naprawd im atwiej si wchodzi na pocztku, tym wiksze przeszkody pitrz si w trakcie prb, nie wspominajc o ich kulminacji przed premier. Staram si nie oszukiwa siebie i gra uczciwie, odgrywajc rol, ktr mi powierzono. Skrajn nieuczciwoci i chamstwem byoby nie wywizywa si z powierzonych mi obowizkw. I nie jestem w tym pogldzie odosobniony. A.S.: Czy po 30 latach grania na scenie odczuwa Pan rnic midzy graniem premiery, a kolejnych spektakli? M.K.: Denerwuj si zawsze. Natomiast mam instrumenty, ktre pozwalaj mi zmniejszy cinienie. Znam na tyle swj organizm, e wiem, czym musz si posuy, eby spuci cinienie i mc sensownie zaistnie. Ale jest to problem i dochodzi si do tego latami. A jeli przestaje si denerwowa, jest to pierwszy dzwonek ku temu, by skoczy z tym zawodem. A.S.: W jednej z rozmw Kinga Preis wspomniaa o wypaleniu. Twierdzi ona, e jest to zjawisko cykliczne, powracajce co jaki czas. Czy u Pana ono rwnie wystpuje?

  Po premierze Samsary Disco w re. Agnieszki Olsten

  fot. Krzysztof Bieliski

 • 3Luty 2009 | Generacja Tpl |

  Ewa Przepirka: Ja si czujesz?Dagmara Mrowiec: Totalny amok. Opadaj emocje. To jest tak, jak si przebiegnie maraton mwisz: Ja piernicz, skoczyem.E.P.: Ulga?D.M.: Nie. To dopiero pocztek.E.P.: Czyli jeszcze wszystko przed Tob?D.M.: Wanie tak, teraz bdzie najfajniej. Wiadomo, e zmierzamy do pewnego etapu. Kto kae nam szstego pokaza to, co zrobilimy. Pokazujemy, s znajomi, s dziennikarze. Ale teraz dopiero zacznie si tak naprawd najprzyjemniejsze, czyli cige granie, ciga zabawa.

  Rozmawiaa Ewa Przepirka

  M.K.: Oczywicie. Ma to zwizek z pewnym zasobem i potencjaem intelektualnym i fizycznym, ktry w pewnym momencie si koczy. eby by kreatywny , a przez to sensowny, trzeba po prostu co jaki czas naadowa akumulatory. A.S.: Kiedy najczciej dochodzi do takiego wypalenia? M.K.: Zdarzaj si przypadki, e w trakcie odgrywania wci tej samej roli przez duszy okres, bez grania w czymkolwiek innym. To jest koszmar. A.S.: I co wtedy? M.K.: Trzeba stosowa podozmian. Czyli podejmowa ryzyko spotka z ludmi i formami twrczoci, ktre nie zawsze nam s bliskie. Czasami s zupenie obce. To jest wanie to wyzwanie. Dziki tym ludziom zyskuj szersz perspektyw na ycie i granie. A.S.: Czy ma Pan marzenia, plany, ktre w chwilach zwtpienie pchaj Pana do przodu? M.K.: Jestem ju w takim wieku, w ktrym czowiek nie powinien mie zudze, i ja ich nie mam. Natomiast nie zwalnia mnie to z obowizku posiadania ukrytych pragnie, ktre s bardzo prozaiczne. Uwaam, e wszystko, co nas otacza, musi tworzy harmoni, chc j utrzymywa i to mi wystarcza do peni szczecia. A.S.: Jako aktor - daje Pan szczcie ludziom? M.K.: Nie wiem, jako aktor daj im wybr, a co poczn jest ich indywidualn decyzj. Przypomnia mi si wierszyk:

  Andziu nie rusz tego kwiatka, Ra kole - rzeka Matka, Andzia Matki nie suchaa Ukua si i pakaa. I my z kolegami wymylilimy dalszy cig: Gdzie jest Andzia wiedzie chcesz. Znaa miasto posza gdzie.

  Rozmawiaa Ada Stolarczyk

  Ada Stolarczyk: Jak czujesz si po premierze?Micha Majnicz: Godny, ze zdenerwowania niczego dzi nie jadem. Asia Witkowska: Tak masz, e jak si stresujesz, to nie jesz, czy po prostu nie miae czasu? M.M: Specjalnie wstaem wczeniej, eby przygotowa sobie obiad, przygotowaem go i nie zjade