nprap. petr vybíral nprap. zdeněk kašpar oddělení ochrany obyvatel a kahp

Download nprap. Petr Vybíral nprap. Zdeněk Kašpar oddělení ochrany obyvatel a KaHP

If you can't read please download the document

Author: duena

Post on 10-Jan-2016

25 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Územní odbor SEVER - Šumperk. NOUZOVÉ PŘEŽITÍ OBYVATELSTVA. nprap. Petr Vybíral nprap. Zdeněk Kašpar oddělení ochrany obyvatel a KaHP. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • nprap. Petr Vybralnprap. Zdenk Kaparoddlen ochrany obyvatel a KaHPHasisk zchrann sbor Olomouckho krajezemn odbor SEVER - umperkNOUZOV PEIT OBYVATELSTVA

 • NOUZOV PEIT JE SOUST HLAVNCH OPATEN OCHRANY OBYVATELSTVA PI KRIZOVCH SITUACCH, KTERMI JSOU ZEJMNA IVELN POHROMY, TECHNOLOGICK HAVRIE, EPIDEMIE, BOJOV INNOST A JIN. ZPRAVIDLA BY MU PEDCHZELA DLOUHODOB EVAKUACE OBYVATELSTVA ZOHROENCH PROSTOR.

  VPPAD VZNIKU SPECIFICKCH KRIZ (nap. pi nedostatku potravin, rozshlm ohroen zdrav lid, zdravotnm ohroen zvat, ivotu nebezpenm zneitn vodnch zdroj, pdy, rozshlch poruchch energetickch st apod. ) BY OPATEN NOUZOVHO PEIT MOHLA BT PLNNA I BEZ PROVEDEN EVAKUACE.

 • OPATEN NOUZOVHO PEIT se plnuj pro een mimodnch udlost, kter vyaduj vyhlen tetho nebo zvltnho stupn poplachuPro ppad mimodn udlosti, jej vznik nelze asov a prostorov pedvdat je HZS kraje vybaven kontejnerovm automobilem nouzovho peit. S nm je schopen poskytnout rychl, inn a neodkladn pomoci postienmu obyvatelstvu. Vybaven jednoho automobilu je pro 50 osob.

  Na zemn rovni jsou pro poteby nouzovho peit vytvoeny soupravy osobnho vybavenk okamitmu pouit pro 20 osob a soupravy k nslednmu pouit pro 50 osob. zemn odbor SEVER m vytvoeny tyto soupravy pro stanice umperk, Zbeh, Mohelnice a Jesenk.

 • Opaten nouzovho peit pevn zahrnuj: trvalou informovanost obyvatelstva nouzov ubytovn nouzov stravovn (zsobovn zkladnmi potravinami) nouzov zsobovn pitnou vodou zdravotnickou pomocnouzov zkladn sluby obyvatelstvunouzov dodvky energiorganizovn humanitrn pomoci

 • TRVAL INFORMOVANOST OBYVATELSTVA

  vppad krizov situace bude zabezpeovna ji existujcmi nebo elov zizovanmi informanmi systmy jako jsou mstn a regionln televizn a rdiov programy, obecn rozhlasy, telefonn s, vyhlky obc apod.

  Informovn obyvatelstva bude zameno na informace:

  - o nastal situaci- o pijatch opatench, jejich asovm a prostorovm plnn- o nsledcch krizov situace, o postiench osobch a o rozmstn obyvatelstva vevakuanch prostorech a mstech nouzovho peit - o mstech rozdlovn materilu humanitrn pomociJednotliv opaten nouzovho peit

 • NOUZOV UBYTOVN

  Bude zpravidla zahrnovat organizaci a poskytovn nouzovho ubytovn v pedem stanovench zazench, i objektech vpjmovm zem, kter jsou uren kpechodnmu pobytu evakuovanch osob, vybavenmi prostedky na span ( lehtka, matrace apod. ). Toto msto me bt zrove mstem nouzovho stravovn, pokud je vobjektu umstna vyvaovna a jdelna ( nap. zkladn kola, hotel, penziony apod.). Mstem nouzovho ubytovn mohou tak stanov tbory pro evakuovan osoby, vybaven vekerm zzemm ( soc. zazen, zdravotnick stan, vvaovna, jdelna apod. ), a nebo dobrovoln nabdnut domcnosti oban vpjmovm zem.

 • doasn ubytovn evakuovanho obyvatelstva ve ve uvedench zazench se jev jako nejidelnj. Tyto objekty jsou ji vybaveny pro dlouhodob pobyt osob,jako jsou prostedky na span, odpovdajc poty socilnch zazen. V tchto objektech je i pedpoklad monostippravy i vdeje stravy pro evakuovan obyvatelstvo.Pklady a normy nouzovho ubytovn

  1.Nhradn objekty hotely, penziony, rekrean zazen apod.

 • ubytovac prostory, podlahov plocha3 - 4m2 na osobu5m2 na lko typu palandy1,8 - 2m2 na jednoho postienho, minimln vak 5m3 ( u vky stropu nad 2,7m se pi vpotu objemy mstnost nezohleduj )

  Stravovac prostorypoet mst u stolu minimln 13 osazenstva m mt monost sedt pi jdle u stolu

  Sanitrn zazen1ks toalety na kadch 15-20 osob1ks pisoru na kadch 15-20 musamostatn toalety pro zasahujc personlsamostatn toalety pro personl kuchyskho blokuzvltn toalety pro nemocn1.Nhradn objekty tlocviny, koly, kulturn domy apod.

 • Pklad nouzovho ubytovn ve koln tdspouitm skldacch lehtek

 • Pklad nouzovho ubytovn vtlocvin, kulturnm domspouitm zdravotnickch nostek

 • Zkladn ukazatele:Vbr mstapokud mono pevn povrch s mrnm sklonem ( pro odtok povrchovch vod ) a minimln 3m nad rovn spodn vodyminimln plon vmra na osobu je 13m2 , ideln 45m2 ( zahrnujeveker zazen infrastruktury tbora, jako jsou silnice, parkovit,technicko sociln zazen apod. zasteen plocha 4m2 na osobu

  Stravovac prostory3 vdejn msta na 1000 osob1/3 osazenstva by mla mt monost se najst souasn

  Toalety1ks toalety na kadch 20 osobdesinfekce 1kg chlorovho vpna na 3 lt vody

  1.Nhradn objekty stanov tbory

 • Umvrnykapacita mst umvn 20% osazenstva by mlo mt monost se umvat souasn

  Odbrn msta vody1 odbrn msto na 25 50osob

  Sluby zdravotnick3 zdravotnick lka na 1000 osobstanice prvn pomoci a stanice pro nemocn mus bt oddlenaod ostatnch prostor tbora

  Likvidace odpadkpot se s 10 lt odpadu na osobu a denje nutn zajistit dostatek kontejner na odpad ( popelnice, barelypytle na odpadky apod. )

 • Pklad nouzovho ubytovn ve stanuspouitm zdravotnickch nostek

 • pjezd evakuovanch osobumvrna - enyumvrna - muivelenkuchyntiskWCjdelna Ajdelna Bubytovac stanysilnin uzvrapjem, lkakontejner nouzovho peitSchma polnho stanovho tbora

 • Nouzov stravovn (zsobovn zkladnmi potravinami)Zajitn zsobovn zkladnmi druhy potravin, zabezpeen stravovn : - vyuit stlch stravovacch zazen (restaurace, bufety, menzy, hotely, koln kuchyn) - mobiln stravovac zazen (pojzdn kuchyn)

  Nouzov stravovn pedpokld uritou redukci mnostv a sloen stravy, pitn vody i vbru jdel.Pprava dietn stravy mus bt zabezpeena !

 • Zkladn nezbytn poteby potravin pro peit jedn osoby na 10 dnSortimentMrn jednotkaDvkaMaso, vetn konzervkg0,866Mlko a ml. vrobky v. suenho a konzervovanho mlkalt2,333Tuky, vetn msla, sdla a olejkg0,583Chlbkg2,416Plohy brambory, re, tstoviny, lutniny, kroupykg3,166Moukakg1,916Cukrkg0,5Vejceks2

 • Nouzov zdroje pitn vodyZahrnuj jmac objekty nebo jejich skupiny v pohotovostnm stavu vetn pslunch zazen a objekty hydrogeologickho przkumu, ktermi jsou hydrogeologick vrty neuveden do provozuNouzov zsobovn pitnou vodouZabezpeen nezbytnho mnostv vody v poadovan jakosti, kdy je stvajc systm zsobovn vodou zcela nebo sten nefunkn:-pro prvn 2 dny 5 litr na osobu a den- pro tet a dal dny 10 a 15 litr na osobu a den

 • Zdravotnick pomocZdravotnick pomoc bude poskytovna pedevm ve stlchzdravotnickch zazench.

  Vyuvn me bt i personl zdravotnickch zazen,vyveden z ohroench prostor.

  Pi zven poteb me bt systm zdravotnick pomoci doplnn ( na omezenou dobu ) o zdravotnickou slubu, aktivovanou z pilehlchoblast postiench krizovou situac a tak zdravotnickmi prvkydobrovolnch organizac ( K apod. ).

 • Nouzov zkladn sluby obyvatelstvu

  Zahrnuj: poskytovn informac o situaci a pijmanch opatench zdravotnick sluby sociln sluby hygienick sluby veterinrn sluby potovn a spojov sluby dopravn sluby, technick sluby opravrensk sluby (pokrvai, instalati, skleni, topeni, zmenci apod.), prdelny a istrny- pohebn sluby, zsobovn postienho obyvatelstva atstvem, pikrvkami, prostedky osobn hygieny a denn poteby.

 • Nouzov dodvky energiZajitn energi pro dleit provozy a objekty potebn k zabezpeen innosti postienho zem, k tomu se vyuv nouzov propojen energetickch st, pojzdn a penosn zdroje energi, zabezpeen dodvek tuhch paliv. Jedn se o energie: elektrick, tepeln, plynOrganizovn humanitrn pomociHumanitrn pomoc je vyuvna vhradn k uspokojovn zkladnch ivotnch poteb postiench obyvatel, je doplkovm zdrojem pro poskytovn prostedk obyvatelstvu k zachovn jeho ivota a zdrav po vzniku mimodn udlosti, nebo krizov situace

 • Dokumentace msta ( stediska ) nouzovho peit

  Obsahuje zejmna daje: zkladn informace o mst nouzovho peit ( obec, objekt apod. ) datum zzen a ukonen msta nouzovho peit materiln zabezpeen ( postele lehtka, pikrvky apod. ) kapacita msta nouzovho peit ( v souvislosti na poty materilnho zabezpeen ) stravovac kapacita poty socilnch zazen ( v souvislosti na normy hygienickch zazen ) daje o evakuovanch ubytovanch osobch !!!

  V kadm mst nouzovho peit mus bt vedena dokumentace stediska.

 • poadov slo osoby pijat do stediska ( toto z dvodu pehledu naplnn kapacity stediska ) pjmen, jmno bydlit datum narozen, ppadn slo osobnho dokladu ( obansk prkaz, pas, idisk prkaz apod. ) datum a as pijet do stediska datum a as oputn stediska ( trval oputn po ukonen innosti stediska do msta trvalho bydlit nebo i v prbhu innosti stediska - k pbuznm apod. ) daje o evakuovanch ubytovanch osobch veden v dokumentaci msta nouzovho peit