novosti pri vnosu vlog za leto 2012

of 22 /22
REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA Novosti pri vnosu vlog za leto 2012 Aleš Osanič Sektor za neposredna plačila Ljubljana, 26.01.2012

Author: bien

Post on 24-Feb-2016

117 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

. . Novosti pri vnosu vlog za leto 2012. Aleš Osanič Sektor za neposredna plačila Ljubljana, 26.01.2012. Kje so pomembne novosti in spremembe ?. Obrazec A Obrazec B Obrazec D Obrazec H Obrazec Izplačilo plačilnih pravic Obrazec Dodatno plačilo za ERG in mleko (nov obrazec) - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Novosti pri vnosu vlog za leto 2012Ale OsaniSektor za neposredna plailaLjubljana, 26.01.2012REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANO

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEELJAKje so pomembne novosti in spremembe ?Obrazec AObrazec BObrazec DObrazec HObrazec Izplailo plailnih pravicObrazec Dodatno plailo za ERG in mleko (nov obrazec)Obrazec Zapisnik o prigonuIzbira sheme plail in ponujanje podukrepovVzorni tisk

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANO

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEELJAObrazec AObvezna je navedba podatka o davnem in rezidentskem statusu vlagateljaVgrajena je kontrola, ki zagotavlja obvezen vnos podatkov

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANO

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEELJAObrazec BSprememba kategorij praievSprememba pri navajanju podatkov za turnusno rejo in izraun GV iz turnusne reje

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANO

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEELJAObrazec DIzjave o neuveljavljanju pomoi v tuji dravi lanici EU ni potrebno ve poiljati na ARSKTRP v pisni oblikiIzjava se natisne, e je na zavihku Tujina Grafino pri posameznem GERK-PIDu oznaen indikator Ne uveljavljam v tujini

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANO

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEELJAObrazec DV izjavi so navedeni vsi GERKi, za katere je oznaeno, da jih vlagatelj ne uveljavlja v tujini

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANO

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEELJAObrazec HPreimenovanje obrazca zaradi novega podukrepa (NEP)

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANO

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEELJAObrazec Izplailo plailnih pravicPrestavitev dodatnega plaila za mleko na nov obrazec (ERG)Nov blok zahtevkov za dodelitev dodatkov za lupinarje, stronice in posebne premije za bike in voleObvezna izpolnitev DA ali NE

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANO

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEELJAObrazec Izplailo plailnih pravicPrikazan je podatek o izkorienosti posamezne plailne pravice v letih 2010 in 2011

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANO

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEELJAObrazec Dodatno plailo za ERG in mlekoNov obrazec je obvezni sestavni del zbirne vlogeVloge ni mogoe zakljuiti, v kolikor ni izpolnjen

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANO

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEELJAObrazec Dodatno plailo za ERG in mlekoDodatno plailo za ektenzivno rejo enskih govediDodatno plailo za mleko

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANO

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEELJAObrazec Dodatno plailo za ERG in mlekoOb kliku na preveri obrazec se izrauna dele trajnih travi za ukrep ERGIzraun je informativen (kontrola na kraju samem in kasneje administrativne kontrole)

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANO

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEELJAObrazec Zapisnik o prigonuSpremenjene kategorije ivali

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANO

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEELJAIzbira sheme plail in preglednica obveznostiV preglednico obveznosti je dodano leto vstopaPodatki so osveeniPomemben podatek za izpolnjevanje pogojev podaljanja obveznosti (dovoljeno max znianje za 10%)Nov podukrep NEPOdprt vstop v podukrepa S35 in S50 in (spremenjen nain kontrole upravienosti Sloj NAGIBI 2012)Odprt vstop v podukrepa KOL in ZEL na obmojih vodnih teles podzemnih voda Dravske, Murske in Savinjske kotline ter prispevnih obmoij zadrevalnikov. Sloj DMS)Pogoj za podaljanje obveznosti je uveljavljanje podukrepa

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANO

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEELJAIzbira sheme plail in preglednica obveznosti

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANO

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEELJAPonujanje ukrepovUkrepov STR in LUP ni veDovoljeno je spreminjanje lokacije podukrepa SOR in ZEL, e podukrep obstaja v preglednici obveznosti, ter podukrepa NEP

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANO

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEELJAPonujanje ukrepovDovoljen vstop v KOL in ZEL glede na sloj podzemnih voda, skrajano sloj DMS 2012

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANO

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEELJAPonujanje ukrepovPodlaga za ponujanje S35 in S50 je grafina evidenca nagibov ali skrajano NAGIBI 2012Izrauna se dele gerka, ki je glede na sloj upravien za uveljavljanje podukrepa S35 in S50Risanje poljin z nagibi ni potrebnoNa istem GERKu se lahko hkrati uveljavi S35 in S50, saj sta razreda nagibov prostorsko loenaSloj ima doloene posebnosti (grafini prikaz sloja)

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANO

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEELJAPonujanje ukrepovPosebnost sloja NAGIBI 2012 (kvadratki)

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANO

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEELJAVzorni tiskDodana je vsota povrin po rabah

Dodana je informacija o prejemu podpore / pomoi za lupinarje, stronice in posebne premije v letih 2007 oz. 2008 in o uveljavljanju dodatkov v zbirni vlogi za leto 2012

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANO

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEELJAVzorni tiskDodana je kontrola na odstopanje uveljavljenih povrin podukrepov KOP glede na preglednico obveznostiV primeru zmanjanja, ki je veje od 10 %, se na vzornem tisku pojavi opozorilo

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANO

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEELJAuspeen vnos vlog !!!

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN PREHRANO

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEELJA