novosti - odvodnici prenapona // kondenzatori. novosti 2017

Download NOVOSTI -  Odvodnici prenapona // Kondenzatori.  NOVOSTI 2017

Post on 06-Feb-2018

238 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • www.tec

  tra.hr

  NOVOSTI2017

  | Vjen

  cesla

  va R

  ichte

  ra 4

  | HR-

  1000

  0 Za

  greb

  | Tel:

  +38

  5 16

  1526

  06 | z

  agre

  b@te

  ctra

  .hr |

  Put

  a

  ina

  Doca

  9 | H

  R-21

  252

  Tuga

  re | T

  el: +

  385

  2187

  4593

  | spl

  it@te

  ctra

  .hr

  2702 // MRT-700 INSTRUMENT ZA ODREIVANJE TRASE KABELAInstrument se sastoji od prijemnika i predajnika 10W te potrebnog pribora za spajanje. Instrument slui za odreivanje trase kabela, dubine polaganja i struje koja tee kroz njega.

  // Naini traenja su direktno spajanje na kabel, pomou signalnih klijeta i metoda indukcije// Naini rada su pasivni Power (50/60 Hz), Radio i CPS ili aktivne frekvencije 640Hz,

  8kHz, 32kHz// Mjerenje dubine kabel do 5m// Kompas za pokazivanje smjera kabela// Bluetooth komunikacija i izvoz podataka u .KMZ format za GIS sisteme// Mogunost identifikacije kabela iz snopa

  2701 // SUHE KUPKE ZA KALIBRACIJUCTC SERIJACTC serija temperaturnih kalibratora je brza, lagana i pouzdana serija kalibratora namijenjenih za rad na terenu. Kalibrator ima veliki ekran u boji za lagano oitanje i praenje statusa kalibracije. Ova serija suhih blokova sastoji se ak od 6 modela te pruaju irok raspon kalibracije.

  // iroko temperaturno podruje od -25 do 1205C// Visoka tonost do 0.2C// Izvrsna stabilnost, do 0.04C// Poboljana temperaturna homogenost// USB komunikacija// Uteda vremena; npr. 350C u samo 6 minuta// Izuzetno lagani kalibratori; npr. CTC-350 samo 5kg

  2703 // PQWEB4PQWeb4 je web servis koji omoguava pregled podataka o kvaliteti elektrine energije koritenjem standardnih web preglednika neovisno o platformi. Aplikacija omoguava pregled trendova, tablica dogaaja i valnih oblika na PC/Mac raunalima, mobilnim telefonima i tabletima. Kao izvor podataka PQWeb4 koristi PQView baze podataka u MS Access ili MS SQL formatu. PQweb4 dolazi sa preglednim, intuitivnim i brzim sueljem koje omoguava brzu navigaciju i odabir eljenih parametara.

  SVOJSTVA:// Pregled i obrada podataka u PQView

  bazama podataka// Skalabilan i proiriv// Ugraen sustav autorizacije i kontrole

  pristupa podacima// Pregled i prikaz trendova i valnih oblika // Izrada listi dogaaja sa mogunou

  prikaza valnih oblika i RMS zapisa za dogaaj

  // Izrada deriviranih prikaza valnih oblika i trend podataka

  harmonijski spektar signala fazorski dijagrami simetrine komponente trofaznih

  signala kalkulacije snaga iz zapisa valnih

  oblika izrada dnevnih profila izrada histograma// Podrka za prikaz podataka na

  geografskim mapama

 • www.tec

  tra.hr

  NOVOSTI2017

  | Vjen

  cesla

  va R

  ichte

  ra 4

  | HR-

  1000

  0 Za

  greb

  | Tel:

  +38

  5 16

  1526

  06 | z

  agre

  b@te

  ctra

  .hr |

  Put

  a

  ina

  Doca

  9 | H

  R-21

  252

  Tuga

  re | T

  el: +

  385

  2187

  4593

  | spl

  it@te

  ctra

  .hr

  2704 // 2823 / 2823-REF C, L I TAN MJERNI MOST2823 i 2823-REF su visoko precizni mjerni mostovi za mjerenje kuta gubitaka, kapaciteta i induktiviteta (C, L i tan mjerni most). Ureaji su plod dugogodinjeg iskustva i razvoja Haefely Hipotronics i Tettexa koji su kao pioniri meu prvima razvili visoko precizne mjerne mostove za mjerenje kuta gubitaka.

  Ovaj tip mosta predstavlja iskorak u dizajnu i koritenju jer uvodi galvansku izolaciju izmeu mjernog i kontrolnog kruga ime se postie vrhunska preciznost i visoka sigurnost.

  SVOJSTVA// Mjerni ulaz do 15A// Vrlo niska ulazna impedancija// Optika izolacija mjernog i kontrolnog kruga// Jednostavno koritenje bez vanjskih shunt otpornika// Poveana linearnost i frekvencijski raspon do 1 kHz // Kompatibilan sa starijim Tettex modelima (2877, 2801, 2820, 2840), koristi

  iste kablove// U mogunosti smo ponuditi "klju u ruke" rjeenja s ukljuenim mjernim

  izvorom, referentnim kondenzatorima, strujnim komparatorima, ispitnim elijama, sljedivom kalibracijom

  // Tonost 2823 mjerenje kapaciteta 0,1%, tan 5 x 10-5 2823-REF mjerenje kapaciteta 0,02%, tan 1 x 10-5

  PRIMJENA:Transformatori, rotacioni strojevi, generatori, provodnici, kabeli, kondenzatori, prekidai, odvodnici prenapona, istraivai i mjeriteljski laboratoriji

  2706 // DIOS03Vienamjenski mreni monitor sa velikim preglednim grafikim sueljem za mjerenja i kontrolu u jednofaznim ili trofaznim NN, SN ili VN energetskim mreama.

  Mjeri i snima frekvenciju, fazne i linijske napone, struje, nesimetriju u naponu i struji, radnu i jalovu energiju, faktor snage, pojedinane harmonike u naponu i struji do 50 i THD u naponu i struji. Dodatni programski moduli omoguavaju aktiviranje funkcionalnosti snimanja meuharmonika, flikera, naponskih dogaaji, signalnih napona, zapisa valnih oblika, mjerenje nivoa MTU signala i PQ evaluaciju prema EN 50160.

  // Ekran u boji sa intuitivnim sueljem za upravljanje ureajem i pregled mjerenja// Ugraen web server za daljinski nadzor rada ureaja (modeli STANDARD i

  NAPREDNI)// Ugraeno trofazno brojilo (kWh, kvarh, kVAh)// Impulsni i relejni izlazi sa programabilnim alarmima (modeli STANDARD i

  NAPREDNI)// Kontinuirano mjerenje sa 128 uzoraka/periodu, neovisno uzorkovanje sa 6.4 kHz// Mjerenje napona i struja u klasi 0.5 / 0.2 // Mjerenje radne energije u klasi 0.5, jalove u klasi 1 prema 61557-12,

  62053-22 / -23// Ugraen temperaturni senzor // Standardno USB suelje, opcija RS485 i/ili 10/100Mbit RJ45 Ethernet// Dodatni programski moduli: Power Quality, Ripple Control (MTU),

  valni oblici, dogaaji

  2705 // DDX9121B MODULARNI PD I RIV DETEKTORZNAAJKE:

  // Modularni dizajn 1 9 detektora// Korisniki definirano mjerno podruje// Simultano PD i RIV oitanje// PD uzorak kao -q-n (faza, magnituda, dogaaj)// Visoka rezolucija spektralnog analizatora// AC i DC mjerni naini// Prikupljanje podataka i generiranje izvjetaja

  PREDNOSTI:// Smanjuje smetnje uzrokovane loim uzemljenjem// Jednostavna nadogradnja// Laka PD interpretacija// Jednostavno integriranje u mjerni sistem

  PRIMJENE:// Energetski, distributivni i mjerni transformatori// Kabeli// Rotacioni strojevi// Sklopni blokovi// Odvodnici prenapona// Kondenzatori

 • www.tec

  tra.hr

  NOVOSTI2017

  | Vjen

  cesla

  va R

  ichte

  ra 4

  | HR-

  1000

  0 Za

  greb

  | Tel:

  +38

  5 16

  1526

  06 | z

  agre

  b@te

  ctra

  .hr |

  Put

  a

  ina

  Doca

  9 | H

  R-21

  252

  Tuga

  re | T

  el: +

  385

  2187

  4593

  | spl

  it@te

  ctra

  .hr

  2707 // MWA3XX TROFAZNI INSTRUMENT ZA ANALIZU NAMOTA TRANSFORMATORAInstrument omoguuje jednostavno i vrlo brzo ispitivanje jer pomou samo jednog spoja mogu se izvriti sljedea mjerenja:

  // Prijenosni omjer za sve tri faze// Otpor namota za sve tri faze// Demagnetizacija za sve tri faze// OLTC / neprekinutost// Magnetska ravnotea / distribucija toka// Ispitna struja 10A// Ispitni napon 80V// Struja uzbude// Polaritet i odstupanje faznog kuta// Automatska detekcija spoja// Test zagrijavanja

  2708 // QUBEVIEW MULTI-PQUBE MANAGEMENT SOFTWAREJedna od glavnih znaajki ureaja PQube je jednostavnost u radu s pojedinanim ureajima. Meutim, ovaj pristup ima nedostatke u veim sustavima gdje rad s pojedinanim ureajima putem pretraivaa odnosi mnogo vremena.

  Qubeview omoguava jednostavan i automatiziran rad s velikim brojem PQubeova. Hijerarhijski organizirane ureaje jednostavno se konfigurira preko korisnikog suelja. Preuzimanje podataka moe se vriti za proizvoljni podskup ureaja i vremenski period u arhivu po elji (File System ili SQL baza) i to na zahtjev ili automatski. Preuzeta mjerenja se prikazuju kroz interaktivne grafove te se mogu eksportirati u obliku slike ili CSV datoteke. Qubeview je modularan te se moe jednostavno proirivati bez potrebe za ponovnom instalacijom.

 • www.tec

  tra.hr

  NOVOSTI2017

  | Vjen

  cesla

  va R

  ichte

  ra 4

  | HR-

  1000

  0 Za

  greb

  | Tel:

  +38

  5 16

  1526

  06 | z

  agre

  b@te

  ctra

  .hr |

  Put

  a

  ina

  Doca

  9 | H

  R-21

  252

  Tuga

  re | T

  el: +

  385

  2187

  4593

  | spl

  it@te

  ctra

  .hr

  2709 // PRY-CAM PORTABLEPry-Cam donosi novu metodu i nain mjerenja parcijalnih izboja na srednje i visokonaponskoj opremi koristei patentirani beini senzor za detekciju PD signala. Ova metoda omoguava brzo i sigurno mjerenje nivoa parcijalnih izboja na visokonaponskoj opremi. Koristei Pry-CAM mogue je provjeriti stanje kabelskih spojnica i druge VN/SN opreme bez iskljuivanja te pratiti stanje i optimirati odravanje smanjujui trokove ispitivanja.

  // Frekvencijski raspon 0,5 -100 MHz// PD osjetljivost do 1pC// Galvanska izolacija koritenjem beinog senzora// Beina sinkronizacija na AC napon// Mogunost mjerenja na objektu pod naponom koristei izolacijske motke// Radi na udaljenostima 1 200 cm od ispitnog objekta ovisno o nivou parcijalnih izboja// Automatsko prepoznavanje uzoraka i ocjenjivanje snimljenih uzoraka parcijalnih izboja// Mogunost napredne analize izmjerenih podataka

  PRIMJENA:Mjerenje parcijalnih izboja na energetskim i mjernim transformatorima, provodnicima, kablovima, kabelskim spojnicama

  2711 // ITIG IITESTER MOTORA I ANALIZATOR NAMOTAJAOvaj viefunkcijski ureaj ima slijedee karakteristike:

  // Ispitivanje sa udarnim naponom do 6/15kV// Ispitivanje DC otpora izolacije na naponom 6/15kV// Ispitivanje sa step naponom// Ispi

Recommended

View more >