nové vito

Download Nové Vito

Post on 12-Jan-2017

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Nov Vito.Skov dodvka a Mixto.

 • 2

  Nov Vito. Chce, um, pracuje.

  Nov Vito

  Jste vdy pipraveni plnit sv koly? Vykonvte svou prci clevdom? Milujete nov vzvy? Pak si zasloute vozidlo, kter je pro Vs jako stvoen: nov Vito. Dodvkov vozidlo od opravdovho specialisty na uitkov vozidla.

  Se spotebou paliva od 5,7 l na 100 km1 je hospodrnj ne kdy dve a s kadm ujetm kilometrem tak trvale pispv k Vaemu spchu. A aby byla cesta za Vaimi cli jet bezpenj, nabz Vm dky etnm inovativnm asistennm a bezpenostnm systmm, jako je asistent sledovn bdlosti ATTENTION ASSIST a asistent stabilizace pi poryvech bonho vtru, maximln bezpenost ji ve standardnm proveden. Bez ohledu na to, zda se rozhodnete pro pohon pednch, zadnch nebo vech kol2. Jedno je vak jist ji nyn: nov Vito se nezalekne dn cesty ani dn vzvy.

  Mercedes-Benz Vans. Born to run.

  1 U modelu Vito 116 CDI, s prodlouenou dlkou vozidla, se sadou BlueEFFICIENCY, standardn manuln pevodovkou a registrac jako uitkov vozidlo. Emise CO2: 149 g/km.

  2 Pedpokldan dostupnost pohonu vech kol je od prosince 2014.

 • 5

  ObsahNov Vito 2

  Podvozek a koncepce pohonu 6

  Spolehlivost 8

  Hospodrnost 10

  Bezpenost 12

  Interir 14

  Funknost a nakldka 16

  Nkladov prostor 18Skov dodvka 18Mixto 20

  Pehled charakteristickch znak modelu Vito 24

  Motory a hnac stroj 26

  Vbavy 27Barevn odstny a alounn 27Standardn applatkov vbavy 28Originln psluenstv 33

  Servisn a finann sluby 34

  Technick daje 38

  Spoteba paliva a emise CO2 42

  Zkuebn jzda 43

  Obsah

  Vce informac o vyobrazenm modelu Vito Tourer BASE najdete v katalogu modelu Vito Tourer.

 • 6

  Plnou parou vped. Se temi variantami pohonu.

  Podvozek a koncepce pohonu

  A u pi zsobovn ve mst, nebo v mezimstsk doprav s monost vbru mezi vemi temi variantami pohonu jsme nov Vito jako prvn dodvkov vozidlo tto tdy pizpsobili Vaim individulnm poadavkm, od pohonu pednch nebo zadnch kol a po variantu s pohonem vech kol1. S elektrickm servozenm ve standardn vbav a sedmistupovou automatickou pevodovkou 7G-TRONIC PLUS2, dostupnou za pplatek, poskytuje Vito innost, tich chod a komfort jzdy na rovni osobnho vozidla.

  Tak standardn estistupov manuln pevodovka je vyladna na optimln pomr mezi vkonem a spotebou. Bez ohledu na to, pro kterou variantu pohonu se rozhodnete se svm komfortnm naladnm podvozku a nezvislm zavenm kol Vs nov Vito pi prci doprav i tam, kam se jin dodvkov vozidla nedostanou.

  1 Pedpokldan dostupnost pohonu vech kol je od prosince 2014.2 Dostupn pro pohon zadnch kol a pohon vech kol.

  Jako prvn dodvkov vozidlo ve sv td nabz nov Vito ti varianty pohonu od pohonu pednch nebo zadnch kol a po variantu s pohonem vech kol.1

  K videu online o tech variantch pohonu.

  4x2 4x2 4x4

 • 8

  Nov Vito Vs nenech na holikch. Rozhodnete-li se pro nj, volte zrove vkon a kvalitu, jakou od uitkovho vozidla Mercedes-Benz smte prvem oekvat. Spolehlivost a dlouhou ivotnost vozu zajist mimo jin kompletn pozinkovan karoserie. Ne se nov Vito stane Vam prvodcem na cest k spchu, nai ineni jej prostednictvm bezpotu zkouek kvality a bezpenosti prov s ohledem na povstnou spolehlivost a dlouhou ivotnost vozidel Mercedes-Benz.

  Spolehlivost

  Vemi mastmi mazan.

 • 11

  Se svmi spornmi motory a inovativnmi technologiemi BlueEFFICIENCY dosahuje nov Vito vynikajcch hodnot emis a pipravuje Vm tak spnou cestu do budoucnosti i s ohledem na hospodrnost. Dky kombinaci neustlho technickho zdokonalovn a dalch opaten na snen spoteby budete v novm modelu Vito cestovat se spo-tebouji od 5,7 l na 100km1 a servisnm intervalem 40000 km.

  Hospodrnost

  Sada BlueEFFICIENCY2 sniuje spotebu a emise CO2 pomoc nsledujcch opaten:

  Funkce ECO start-stop bhem stn vozidla pechodn vypne motor

  Zakrytovn podvozku optimalizuje aerodynamiku

  Alterntor Fuel Economy s vylepenou innost

  Inteligentn zen alterntoru s regulac v zvislosti na zaten, u nho alterntor nabj akumultor pednostn v deceleranm reimu a pi brzdn3

  Pevodov olej Fuel Economy pro estistupovou manuln pevodovku3

  1 U modelu Vito 116 CDI, s prodlouenou dlkou vozidla, se sadou BlueEFFICIENCY, standardn manuln pevodovkou a registrac jako uitkov vozidlo. Emise CO2: 149 g/km.

  2Standardn vbava u modelu Vito 119 BlueTEC a u automatick pevodovky ve spojen s registrac jako osobn vozidlo.3Standardn vbava pro estistupovou manuln pevodovku ve spojen s registrac jako osobn vozidlo. Vito Mixto 119 BlueTEC (u registrace jako osobn vozidlo): Spoteba paliva kombinovan: 6,05,7 l/100 km; emise CO2, kombinovan provoz: 158149 g/km.

  5,7 l na100km1.

 • 12

  Doshnte svch cl s pocitem bezpe.

  Bezpenost

  Nov Vito se svmi pokrokovmi bezpenostnmi systmy zvyuje nejen Vai bezpenost, bezpenost Vaich cestujcch a Vaeho nkladu, ale i bezpenost ostatnch ast-nk silninho provozu. Bezpenost je pitom zajitna ji ve standardn vbav dky inovativnm systmm, jako je asistent stabilizace pi poryvech bonho vtru, asistent sledovn bdlosti ATTENTION ASSIST a nejnovj generace elektronickho stabilizan-ho systmu ADAPTIVE ESP. Uniktn v tto td je pak COLLISION PREVENTION ASSIST (asistent varovn ped koliz), dostupn za pplatek, kter nepetrit sleduje odstup od vozidla jedoucho vpedu a varuje Vs akusticky a opticky ped monou koliz. Podle oekvn jde Mercedes-Benz pkladem tak v oblasti ochrany vech cestu-jcch dky esti airbagm1, mezi n pat okenn airbagy a bon a pnevn airbagy Thorax pro idie a spolujezdce.

  Chcete-li rozit bezpenostn vbavu vozu, jednodue vybrejte ze irokho spektra dalch monost2. Inovace, kter stanovuj nov mtka, a podpo Vs pi jet bezpenjm dosaen Vaich cl.

  Sada jzdnch asistent3 Sada asistent jzdy v pruzch3

  COLLISION PREVENTION ASSIST Asistent jzdy v pruzch Asistent hldn mrtvho hlu3

  1 Airbag idie a airbag spolujezdce ve standardn vbav.2 Viz strana 30 a webov strnka www.mercedes-benz.cz3 Pedpokldan dostupnost od 1. tvrtlet 2015.

  01

  02

  06

 • COLLISION PREVENTION ASSIST v sob spojuje regulaci odstupu, varovn ped koliz a brzdovho asistenta BAS PRO.

  Asistent stabilizace pi poryvech bonho vtru, dodvan ve standardn vbav, pomh zabrnit vyboen zjzdnho pruhu pi nrazech bonho vtru.

  Asistent jzdy v pruzch doke zabrnit nehodm pi nemyslnm oputn jzdnho pruhu.

  Asistent hldn mrtvho hlu3 doke zabrnit neho-dm pi zmn jzdnho pruhu, napklad na dlnicch.

  LED Intelligent Light System variabiln pizpsob osvtlen svtelnm, dopravnm a pov-trnostnm podmnkm.

  Zptn kamera poskytuje fotorealistick nhled okol asmru jzdy pomoc dynamickch kivek.

  03

  04

  05

 • 15

  Informan a komunikan systmy se standardn dodvanm slotem pro pamov SD karty a vstupem USB, praktick multifunkn volant, palubn pota1 nebo elektrick servozen ve standardn vbav nov Vito pesvd funknm interirem a souasn vysokm komfortem jzdy. S prostornou koncepc, vylepenou ergonomi sedadel a vysoce kvalitnmi a robustnmi materily nabz interir ve, co potebujete pro efektivn prci.

  Komfort I Interir

  Pohodln se opete a vychutnejte si svou prci.

  Mnohostrann vbavy2:

  Tramenn multifunkn volant s palubnm potaem1

  Dvoumstn sedadlo spolujezdce1

  Funkn odkldac prostory a lon pihrdky

  Klimatizace TEMPMATIC1

  Informan a komunikan systmy, jakmi jsou za pplatek dostupn rdia Audio 10, Audio 15 a navigan systm Becker MAP PILOT (pouze v kombinaci s rdiem Audio 15)1

  Vyhvan sedadla idie a spolujezdce1

  Tempomat1

  Nastaviteln sloupek zen

  1 Dodvn v rmci pplatkov vbavy.2Zsti pplatkov vbava.

 • 17

  Uitek pro Vs: a o 120 kg1 vy uiten zaten.

  V novm modelu Vito je msto pro ve, co je teba vzt s sebou a jet nco navc. Vyjdeno sly: o 120 kg1 vy uiten zaten oproti pedchoz konstrukn ad, rozmstn na lon ploe2 a 3 m. A s maximlnm uitenm zatenm 1369 kg zaujm nov Vito jednu z pednch pozic mezi vozidly s celkovou ppustnou hmotnost 3,2 t. To vak jet nen ve se temi dlkami vozidla, dvma rozvory nprav, flexibilnm systmem zajitn nkladu a praktickmi oddlovacmi pepkami Vm nabz mno-hostrann monosti individualizace a specializace pro Vae profesionln een pepravy.

  dn kol nen teba vzdvat pedem. Pedevm tehdy, pokud muste krom nkladu pepravovat tak osoby. V takovm ppad je sprvnou volbou Vito Mixto. Dky stenmu prosklen, pohodlnmu nstupu a sedadlm a pro est osob se v nm setkv funknost s komfortem.

  Funknost a nakldka

  1 Plat pro Vito 109 CDI a Vito 111 CDI s celkovou ppustnou hmotnost 3050 kg.2 Plat pro Vito s extra dlouhou dlkou vozidla.

 • 18 Nkladov prostor | Skov dodvka

  Dleitm faktorem je objem lonho prostoru: nov skov dodvka Vito.Skov dodvka Vito s lehkost pojme velk nklad. Je to profesionl pro nron koly a znamenit se hod k reprezentaci Va spolenosti.

  Pi dlce nkladovho prostoru a 3061 mm a maximlnm objemu nkladovho prostoru 6,9 m pojme skov dodvka Vito ve svm nkladovm prostoru a 1064 kg nkladu, pi zven celkov ppustn hmotnosti na 3,2 t dokonce 1369 kg (s pohonem zadnch kol). Hmotnost vak nen ve: nakldn do skov dodvky Vito je vzhledem k jejm velkm rozmrm a nzk hran nkladovho prostoru tak velmi pohodln.

  Pi instalaci posuvnch dve vlevo (pplatkov vbava) jsou k dispozici ti pstupov dvee, s jejich pomoc lze naloit a ti europalety. Kolejnice pro upevnn nkladu na podlaze nkladovho prostoru a upevovac lity na bon stn poskytuj flexibiln monosti zajitn nkladu.

  Maximln lon plocha 3,97 m2 pro kompaktn verzi, 4,38 m2 pro prodlouenou verzi a 4,76 m2 pro extra dlouhou verzi

  Maximln dlka lonho prostoru 2586 mm pro kompaktn verzi, 2831 mm pro prodlouenou verzi a 3061 mm pro extra dlouhou verzi

  Uiten zaten a 1314 kg u vozidel s pohonem pednch kol

  Msto a pro ti europalety v prodlouen a extra dlouh verzi