nový renault clio a clio grandtour · nový renault clio je príťažlivý a zvodný a vzbudzuje...

Click here to load reader

Post on 19-Apr-2018

218 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Obsahu tejto publikcie, jej presnosti a aktulnosti k dtumu tlae sme venovali maximlnu pozornos. Tento dokument bol spracovan na zklade nultej srie alebo prototypu. V rmci politiky trvalho zdokonaovania svojich produktov si spolonos RENAULT vyhradzuje prvo kedykovek upravi pecifikcie aj opisovan a predstavovan vozidl. Spolonos RENAULT oznmi tieto pravy svojim koncesionrom v o najkratej lehote. Jednotliv verzie sa mu li poda toho, pre ktor krajinu s uren; niektor vybavenie nemus by k dispozcii (ako sriov, voliten alebo ako prsluenstvo). Najnovie informcie o naich produktoch zskate od najbliieho koncesionra. Ztechnickch a polygrafickch dvodov sa mu farby reprodukovan v tomto dokumente mierne li od skutonch farieb karosrie alebo materilu vntornho vybavenia. Vetky prva vyhraden. Akkovek reprodukcia tejto publikcie alebo jej asti vykonan akoukovek formou alebo akmkovek prostriedkom bez predchdzajceho psomnho povolenia spolonosti RENAULT je zakzan. Tto publikcia nie je obchodnou ponukou v zmysle ustanoven Obianskeho zkonnka.

  Renault odpora

  Fot: 26-08-2016 / 77 11 768 118

  Renault CLIO aCLIO Grandtour

  Objavte Renault Clio na clio.renault.sk

  Nov

  09/2016 R2947

 • Pvabu novho Renault CLIO jednoducho neodolte. Toto vozidlo m mimoriadne zmyseln krivky ajeho inovovan predn as acharakteristick tvar svetlometov priahuj pohady adodvaj mu prest. iadne in vozidlo ztohto segmentu nem tak siln osobnos. Vytvorte si Clio svojich snov, dizajn jeho kabny aj karosrie ponka mnoho monost personalizcie. Snovm Renault CLIO je kad nov de intenzvnej ne ten predchdzajci.

  Ete neodolatenej

 • Nov Renault CLIO je praliv a zvodn a vzbudzuje repekt svojim modernm, originlnym tlom. Charakteristick vzhad prednch svetlometov s Full LED technolgiou - LED Pure Vision - je rozpoznaten na prv pohad. Dynamick krivky vozidla zdrazuj ierne 17" disky kolies z ahkej zliatiny Optemic sdiamantovm leskom. V novom Renault CLIO m kad detail svoj vznam.

  Fascincia na kad de

 • Do novho Renault CLIO sa zamilujete na prv pohad a vaka bohatej ponuke monost personalizcie mu mete da plne jedinen vzhad. Stren polepy, panoramatick strecha, kryty vonkajch sptnch zrkadiel aexterirov dekory vaka tmto prvkom mete prispsobi svoje nov CLIO poda svojho vkusu. V interiri si mete vybra farbu alnenia, palubnej dosky, ormovania vduchov vzduchu a radiacej pky. Ojeho vzhade rozhodujete iba vy amete si ho prispsobi tak, aby o najlepie odral vau osobnos.

  Ete jedinenej vaka vm

 • Prjemn atmosfru interiru novho Renault CLIO dotvraj kvalitn poahy, koen volant adkladne spracovan detaily. Vaka irokej kle monost personalizcie si mete sami navrhn svoje vlastn nov CLIO.

  Drazna detail

 • Balky GT Line podiarkuj dynamick dizajn novho Renault CLIO. Zdrazuj portov atribty tohto kultovho vozidla: pecilne hlinkov disky GT Line, pecifick nraznky, tmavosiv dekoran prvky, chrmovan koncovka vfuku, prahov spojlery Renault Sport aoznaenie GT Line. Renault Clio GT Line m brilantn tl. Jeho portovo elegantn interir je vslade so tandardmi divzie Renault Sport: modr dekoran prvky, hlinkov pedle, portov sedadl akoen volant. Tto verzia ponka dokonal spojenie portovho vzhadu seleganciou.

  Balky GT Lineportov elegancia

 • Nov Renault CLIO vs uchvti nielen svojm vzhadom, ale aj pokroilmi technolgiami avysoko komfortnm interirom. Vaka nim bude kad cesta zitkom pre vetky zmysly. Zostate na svojich cestch v spojen so svetom vaka pokroilm monostiam inovatvneho aintuitvneho systmu R-LINK Evolution azaite dychberce hudobn zitky saudiosystmom Bose. Vyuite monosti asistennch systmov, ako je naprklad Easy Park Assist, ktor uahuje parkovanie adb ovau bezpenos. Zbohatej ponuky vkonnch pohonnch jednotiek si vyberte motor, ktor najlepie zodpoved vaim poiadavkm.

  Nov Renault CLIOSiln strnky

 • Nov Renault Clio ponka vber z troch mo-dernch multimedilnych systmov, ktor je mon prispsobi na mieru vaim poiadavkm.

  Systm R-LINK Evolution so 7-palcovm kapacitnm dotykovm displejom vm zaist neustle spojenie so svetom. Ponka jednoduch ovldanie amnoho praktickch funkci: navigciu TomTom, prispsobenie nastaven asistennch systmov i prstup kzoznamu vaich obbench skladieb. Dotykov displej, ovldanie pod volantom i systm hlasovch pokynov* sami si mete zvoli, akm spsobom budete vklada cieov adresy, listova v zozname kontaktov i spa aplikcie zbohatej ponuky obchodu R-Link Store.

  Praktick a tie vemi intuitvnu alternatvu ktomuto systmu predstavuje multimedilny systm Media Nav Evolution. Dotykov displej ponka prstup kmnohm uitonm apraktickm funkcim, ako je navigcia, rdio, audio streaming atie bezpen telefonovanie pomocou technolgie Bluetooth.

  Systm R&GO umouje ovlda multimedilne funkcie pomocou displeja inteligentnho telefnu. Sta zapoji inteligentn telefn do autordia. Na displeji sa zobrazia tyri ikony, ktor umouj sledova trasu kcieu, nastavi si jazdn tl, ovlda rdio atelefonova pomocou hands-free.

  Cestujte prakticky abute neustle v spojen so svetom

 • Audiosystm Bose vm priprav skutone siln hudobn zitky. Stmto systmom, ktor sa sklad zo 6 reproduktorov asubwoofera, nie je hudba len prjemnou kulisou; budete vaka nemu ma pocit, akoby ste sa ocitli na ivom koncerte. Vaka precznej reprodukcii vysokch tnov ibasov zaijete hudobn dobrodrustvo, ktor prebud vae zmysly.

  Audiosystm BOSE kritovo ist zvuk

 • Vaka inovanm rieeniam znaky Renault bud vae cesty vdy prjemnm zitkom. Asistenn systmy novho Renault CLIOuahuj ovldanie vozidla vrznych situcich. Zaisuj tak vysok komfort riadenia azvyuj bezpenos jazdy.

  Manvrovanie nikdy nebolo tak jednoduch

  Easy Park Assist Parkovanie nikdy nebolo tak jednoduch ako so systmom Easy Park Assist. Systm meria dostupn priestor aur jazdn drhu na sprvne zaparkovanie (pozdne, kolm i ikm parkovanie). Odovzdajte mu riadenie abez problmov zaparkujte.

  Parkovac asistent: predn/zadn/bon parkovacie senzorySystm Easy Park Assist je vybaven 12 senzormi rozmiestnenmi na prednej asti vozidla, na bokoch ana zadnej asti. Vedia njs parkovacie miesto dostatone vek pre vae vozidlo.

  Zadn parkovacia kamera apredn parkovac asistentPri zaraden spiatoky sa v novom Renault CLIO aktivuje zadn parkovacia kamera, ktor vysiela rozren obraz priestoru za vozidlom na displej multimedilneho systmu. Vaka naviganm iaram na displeji je manvrovanie ete jednoduchie abezpenejie. Predn parkovac asistent zase zaruuje pohodln apreczne parkovanie dopredu.

  Asistent rozjazdu do kopcaSystm automaticky udriava tlak v brzdch ete dve sekundy po uvonen brzdovho pedla, a vodi sa tak me v pokoji vytartova.

 • Nov Renault CLIO Grandtour vm ponkne dkladne spracovan, funkn a technolgiami nabit interir, ktor je zasvten jednoduchosti kadodennho pouvania. Umouje pohodln prevanie vekch predmetov vaka batoinovmu priestoru sobjemom 445 dm3, zoho 85 l sa nachdza pod vyberatenou podlahou. Interir vozidla je mon vaka dmyselne navrhnutej rovnej podlahe asklopnmu sedadlu prednho sedadla spolujazdca ahko upravi poda aktulnych potrieb. M vnimon prepravn kapacitu umouje bez problmov preva predmety sdkou a 2,48 m. Manipulciu snkladom uahuje mimoriadne nzky prah batoinovho priestoru (604 mm).

  ivot me by tak jednoduch

 • Sila spornosti, poteenie zriadeniaMotory Energy vsebe spjaj mnoho najnovch technologickch inovci, zktorch niektor s prevzat priamo zo sveta automobilovch pretekov. Tak zaruuj vnimon jazdn zitky azrove nzku spotrebu aemisie CO2, predovetkm vaka systmu Stop&Start.

  * Spotreba vkombinovanej prevdzke. Vka spotreby paliva a emisi CO2 bola stanoven poda tandardnej metdy merania uvedenej v platnch predpisoch o homologizcii vozidiel.

  ENERGY TCe 120 Dynamika avysok vkon

  Dynamick, reaktvny asiln motor Energy TCe 120 ponka vnimone dynamick zrchlenie pri rozjazde zmiesta aj pri vych rchlostiach. Tento motor s vkonom 87 kW/120 kaskrtiacim momentom 205 Nm pri 2000 ot./min vkadej situcii ponka dostaton rezervu vkonu. Vaka spojeniu smanulnou 6-stupovou prevodovkou avaka technolgii priameho vstrekovania asystmu Stop&Start dosahuje priemern spotrebu iba 5,3l/100 km*. Rozvodov reaz je bezdrbov. ist poteenie zjazdy bez obmedzen.

  ENERGY dCi 110 Flexibilita akomfort

  Siln avysoko reaktvny motor Energy dCi 110 bol stvoren pre vodiov, ktor poaduj spornos pouvania aj poteenie z riadenia. Vaka vysokovkonnmu turbodchadlu dosahuje vkon 81 kW/110 kadisponuje krtiacim momentom 260 Nm. Vkombincii smanulnou 6-stupovou prevodovkou m mimoriadne nzku priemern spotrebu 3,5 l/100 km*.

  ENERGY dCi 90 Viac poteenia, via spora

  Motor Energy dCi 90 m spotrebu vkombinovanej prevdzke iba 3,3 l/100 km aemisie 85 g CO2/km*. Umouje tak mimoriadne sporn jazdu. Komfort riadenia pritom rozhodne nezaostva: krtiaci moment 220 Nm sa aj pri nzkych otkach postar oiv zrchlenie, take riadenie je za vetkch okolnost mimoriadne pohodln.

  Dvojspojkov automatick prevodovka EDC

  6-stupov dvojspojkov automatick prevodovka EDC sa ponka v kombincii s benznovm motorom Energy TCe 120. Radenie vych stupov prebieha rchlo, plynule abez straty zrchlenia. Spotreba paliva je porovnaten s vozidlami s manulnou prevodovkou.

 • Farby karosrie

  ABS selektronickm rozdeovaom brzdnej sily EBV + asistenn systm bzd Predn abon airbagy vodia aspolujazdca (chrniace hlavu ahrudnk) Elektronick stabilizan systm ESC saktvnym protipreklzovm systmom ASR Asistent rozjazdu do kopca (Hill Start Assist) Systm upevnenia detskch sedaiek Isofix na zadnch sedadlch Tempomat s obmedzovaom rchlosti Palubn pota Sbor analgovch a digitlnych ukazovateov Centrlne zamykanie na diakov ovldanie pomocou Karty Renault

  Karta Renault (umoujca natartova aodomkn/zamkn dvere) Systm Renault BASS REFLEX Nastaviten vka sedadla vodia Nastaviten vka opierok hlavy na prednch sedadlch Vkovo a pozdne nastaviten volant Nastaviten vka psov na prednch sedadlch Signalizcia nezapnutch psov Vntorn sptn zrkadlo de/noc Denn svetl LED Elektrick ovldanie prednch okien Zadn sedadlo delen 1/3-2/3 (operadlo) s 3 opierkami snastavitenou vkou Elektricky nastaviten vyhrievan vonkajie sptn zrkadl siernym krytom so zrnitou truktrou

  Predprprava na rdio Systm kontroly tlaku v pneumatikch Sprava na opravu pneumatk Bon ochrann lity a lita na zadnom nraznku iernej farby so zrnitou truktrou Stren lity iernej farby (pre Renault CLIO Grandtour) Vonkajie kuky dver iernej farby Tmav spracovanie interiru Prstrojov doska v iernej farbe Siv ltkov poahy Oceov disky 15, vzor Paradise

  LIFE

  Vbava

  * Nemetalick lak** pecilny metalick lak.

  Biela Glacier* erven Flamme** Siv Platine

  Modr Iron** ierna toile erven Atacama**

  Siv Titanium Slonov kos* Biela Perla**

  Oceov disky 15, vzor Paradise

  Siv ltkov poahyFotografia kabny verzie Life srdiom aprehrvaom R&GO dostupnm ako voliten vbava.

 • VbavaADVANTAGE (LIFE +) LIMITED (ADVANTAGE +)

  Manulna klimatizcia Rdio R&GO sintegrovanm displejom 4 x 20 W (bez CD) + Bluetooth + USB + jack, sdriakom na smartphone, kompatibiln saplikciou R&GO Koen volant Kuky dver a kryty vonkajch sptnch zrkadiel vo farbe karosrie Stierae svariabilnm cyklovaom Lita v mrieke chladia s logom Renault lesklej iernej farby s chrmovanmi ozdobami ierno/siv ltkov alnenie Oceov disky 15, vzor Paradise

  Multimedilny systm Media Nav Evolution snavigciou: 7-palcov dotykov displej + navigcia + rdio 4x20 W (bez CD) + Bluetooth + USB + jack + prstup do aplikcie AHA Predn hmlov svetlomety Oznaenie Limited vkabne Ltkov poahy Limited Vntorn kryty prahov dver snpisom Limited Sklopn sedadlo spolujazdca vpredu (pre Renault CLIO Grandtour) Bon ochrann lity s chrmovanou ozdobou a lita na zadnom nraznku lesklej iernej farby Chrmovan dekoran lita na veku batoinovho priestoru Kryty vonkajch sptnch zrkadiel lesklej iernej farby

  Zatmaven zadn bon okn a zadn sklo Dekory interiru sivej farby Stren lity vo farbe matnho chrmu (pre Renault CLIO Grandtour)

  Disky kolies zahkej zliatiny 16, vzor Akihiro

  Disky kolies z ahkej zliatiny 16, vzor Akihiro

  Ltkov alnenie LimitedOceov disky 15, vzor Paradise

  ierno/siv ltkov alnenieFotografia verzie Advantage so systmom Media Nav Evolution dostupnm ako voliten vbava.

 • Technick daje

  1.2 16V 75 TCe 90 ENERGY TCe 90ENERGYTCe 120

  ENERGYTCe 120 EDC

  ENERGYdCi 75

  ENERGYdCi 90

  ENERGY dCi 110

  Druh paliva benzn benzn benzn benzn benzn diesel diesel dieselEmisn norma Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

  Druh vstrekovania viacbodov sekvennviacbodov sekvenn

  viacbodov sekvenn

  priame sekvenn

  priame sekvenn

  priamesCommon Rail

  priamesCommon Rail

  priamesCommon Rail

  MOTORZdvihov objem (cm3) 1 149 898 898 1 197 1 197 1 461 1 461 1 461Poet valcov/ventilov 4/16 3/12 3/12 4/16 4/16 4/8 4/8 4/8

  Maximlny vkon vkW EHS (k) pri ot./min 54 (73) pri 5 50066 (90)

  pri 5 05066 (90)

  pri 5 05087 (118) pri 5 000

  87 (118) pri 5 000

  55 (75) pri 4 000

  66 (90) pri 4 000

  81 (110) pri 4 000

  Maximlny krtiaci moment vNm EWG pri ot./min 107 pri 4 250 140 pri 2 500 140 pri 2 500 205 pri 2 000 205 pri 2 000 200 pri 1 750 220 pri 1 750 260 pri 1 750Stop & Start a systm rekupercie brzdnej energie - - no no no no no no

  PREVODOVKA Typ prevodovky manulna 5-stup. manulna 5-stup. manulna 5-stup. manulna 6-stup. automatick EDC 6-stup. manulna 5-stup. manulna 5-stup. manulna 6-stup.

  SYSTM RIADENIA Systm riadenia elektrick posilova riadenia s premenlivm inkom (tandard)Polomer otania min./celkov (m) 10,6 / 11Celkov poet otok volantu (medzi krajnmipolohami hodnoty sa mu li vzvislosti od modelu) 2,71 otky

  KOLES A PNEUMATIKYRozmery tandardnch pneumatk* 15": 185/65 R15 88T; 16": 195/55 R16 87H; 17": 205/45 R17 88V

  VKONYMaximlna rchlos (km/h) 167 182 182 199 192 168 181 1940 100 km/h (s) 14"5 12"2 12"2 9"2 9"2 14"3 12"0 11"2400 m s pevnm tartom/1 000 m s pevnm tartom (s) 19"5 / 36"1 18"6 / 34"1 18"5 / 33"6 16"2 / 30"5 16"5 / 30"6 19"1 / 35"8 18"3 / 33"6 17"5 / 32"8

  SPOTREBA PALIVA AEMISIE CO2Emisie CO2 (g/km) 127 114 105 118 120 85 85 89

  Mestsk/mimomestsk/kombinovan prevdzka (l/100 km) 7,2/4,7/5,6 6,3/4,3/5,0 5,7/4,1/4,7 6,8/4,5/5,3 6,8/4,5/5,4 3,5/3,1/3,3 3,5/3,1/3,3 3,8/3,3/3,5

  OBJEM Objem palivovej ndre (l) 45 * V zvislosti od verzie.Uveden hodnoty sa mu li v zvislosti od vbavy vozidla.

  Vka spotreby paliva a emisi CO2 bola stanoven poda tandardnej metdy merania uvedenej v platnch predpisoch o homologizcii vozidiel. Vaka metde merania, ktor je rovnak pre vetkch vrobcov, je mon porovnva jednotliv vozidl. Spotreba paliva v relnych podmienkach zvis od prevdzkovch podmienok pouvania vozidla, vbavy a jazdnho tlu vodia. Na optimalizciu spaovania vm odporame pretudova si tipy dostupn na www.renault.sk.

  Vozidl Renault sa recykluj v slade so zkonom o recyklcii vozidiel stiahnutch z premvky a inmi predpismi o ochrane ivotnho prostredia. Demont vozidiel a ich opotrebovanch ast sa vykonva v slade sprslu-nmi predpismi o odpadoch. Podrobn informcie o poiadavkch na ochranu ivotnho prostredia zskate na www.renault.cz a u autorizovanch partnerov Renault.

  INTENS (ADVANTAGE +)

  Multimedilny systm Media Nav Evolution s navigciou: 7-palcov dotykov displej + navigcia + rdio 4X20 W (bez CD) + Bluetooth + USB + jack + prstup kaplikcii AHA Predn svetlomety Full LED Pure Vision Daov a sveteln senzor Predn hmlov svetlomety Karta hands-free Renault (umouje natartova motor aotvori/zatvori dvere bez vkladania do taky) Parkovac asistent Funkcia Eco Sklopn sedadlo spolujazdca vpredu (pre Renault CLIO Grandtour) Elektrick ovldanie prednch okien simpulznm vypnaom uvodia Elektrick ovldanie zadnch okien Bon ochrann lity a lita na zadnom nraznku lesklej iernej farby Chrmovan dekoran lita na veku batoinovho priestoru

  Chrmovan lita prednch okien ierno/siv alnenie v preveden ltka/koenka Prstrojov doska v iernej farbe (voliten za prplatok ako erven alebo siv) Stren lity vo farbe matnho chrmu (pre Renault CLIO Grandtour) Disky kolies zahkej zliatiny 16, vzor Pulsize

  Hlinkov disky 16, vzor Pulsize

  ierno/siv alnenie v preveden ltka/koenkaFotografia verzie Intens so systmom R-Link Evolution dostupnm ako voliten vbava asautomatickou klimatizciou.

 • Disky kolies z ahkej zliatiny

  PersonalizciaPolepy strechy avonkajch sptnch zrkadielPersonalizcia vonkajieho vzhadu

  Exterirov dekory: dekoran lita mrieky chladia, dekoran lityvbonch ochrannch litch, lita na zadnom nraznku

  1

  16 Pulsize 16 Pulsizeierne

  16 Pulsizesiv

  17 Optemierne

  17 Optemsiv

  17 GT Line

  1

  15 Paradise 15 Lagoon 15 Extreme

  1

  Pack Look v ervenej farbe

  Oceov disky kolies s okrasnmi krytmi

  vo farbe erven Flamme

  vo farbe Siv Platinevo farbe slonovej kosti

  vo farbe ierna toile

  16 GT Line

  v iernej farbe s postupnm prechodom

  Pack Look vo farbe chrmu Pack Look vo farbe slonovej kosti

 • PersonalizciaInterir

  Pack Interir erven Floride Pack Interir Siv Fum Pack Interir Siv Fum s postupnm prechodom

  Pack Interir erven Floride s postupnm prechodom

  2 4

  3

  1

  1 Prstrojov doska

  2 alnenie sedadiel

  3 Rmovanie postrannch vduchov klimatizcie

  4 Rmovanie zkladne radiacej pky

  Palubn doska a prvky vpln dver v tmavoervenej farbe

  Palubn doska a prvky vpln dver vo farbe siv Fum Ltkov alnenie Intens ierno/siv sosemiovmi prvkami

  Ltkov alnenie Intens ierno/ erven so semiovmi prvkami

 • Jedinen tl

  Prsluenstvo

  1. Polepy na personalizciu diskov. Umouj jednoduchm spsobom personalizova disky a dodvaj im jedinen vzhad. Sta ich prilepi! Dostupn pre disky 16 Pulsize. S k dispozcii v niekokch farbch: erven, sefektom vlajky asefektom tieovania. 2. Shark antna. Zdrazuje dynamick tl a dodva elegantn vzhad 3.Podsvieten vntorn kryty prahov dver. Chrnia prahy dver pred pokodenm.

  1.

  Interir

  2

  pecifick zadn nraznk, chrmovan ovlna koncovka vfuku, bon ochrann panely v spodnej asti dver vo farbe karosrie1

  Dekoran prvky vo farbe Dark Metal2

  Rozren prvky Renault Sport3

  Personalizcia vonkajieho vzhadu

  Balky GT-Line

  3

  1 portov sedadl so zosilnenmi bonmi opierkami so pecilnymi poahmi GT Line smodrm prevanm

  2 Dekory interiru vmodrej farbe

  3 portov volant potiahnut koou smodrm prevanm asoznaenm GT Line

  4 Hlinkov pedle1

  23

  4

  1

  2. 3.

 • Pohodlie na cestchPreprava nkladu

  Prsluenstvo

  1. Ochrana batoinovho priestoru EasyFlex. Nevyhnutn ochrana batoi-novho priestoru pred zneistenm. Presne kopruje tvar podlahy bato ino-vho priestoru, nezvisle od polohy sedadiel. Jednoduch pouvanie. 2.Pod lahov koberce Premium. inne chrnia podlahu vozidla. Ponkaj ahk drbu aj intalciu vaka upevovacm sponm. 3. Predn lakov opierka. Zvyuje pohodlie vodia aje vybaven priestorom na uloenie drobnch predmetov. Je mimoriadne praktick. 4. Magnetick prenosn driak inteligentnho telefnu na pripevnenie na vduch klimatizcie. Pouvajte svoj smartphone pri ofrovan bezpene. Tento odoberaten driak je mon poui v inom vozidle.2.

  1.

  4.3.

  1. Nosi ly. Jednoduch pouitie. Umouje bezpen prevanie snowboardov a ly na streche Renault CLIO. Prispsoben na prevanie 4a6 prov ly. 2. an zariadenie sdemontovatenm guovm apom. Umouje bezpen ahanie prvesu alebo upevnenie nosia bicyklov. Je plne kompatibiln s vozidlom a eliminuje riziko pokodenia karosrie. Mono ho zloi jednm pohybom bez pouitia nradia. Po odmontovan koncovky ho nevidie. 3. Nosi bicyklov montovan na anom zariaden. Umouje bezpen prevanie a tyroch bicyklov. Praktick nosi bicyklov na jednoduch upevnenie na anom zariaden. Je skladac asklpac, neblokuje prstup do batoinovho priestoru, ani ke s na om prve naloen bicykle. 4.Stren tye. Mono na ne bezpene upevni stren box alebo nosi ly alebo bicyklov na dodatkov chyty. Testovan poda najprsnejch noriem bezpenosti aodolnosti. Sasou spravy s dve tye so zabezpeenm proti krdei. 5.Stren box. Spja estetick vzhad sbezpenosou akomfortom pouvania. Praktick pomocnk nevyhnutn na cestch. Dostupn vlesklej iernej farbe asobjemom 380, 480 i 630 litrov.5.

  2.

  4.

  1.

  3.

 • Rozmery

  OBJEM BATOINOVHO PRIESTORU (dm3) Clio ClioGrandtourObjem VDA (norma ISO 3832) (do vky zadnej ploiny) 300 445

  Rozmery (mm)A Rzvor 2 589 2 589B Celkov dka 4 062 4 267C Predn previs 853 853D Zadn previs 621 825E Rozchod vpredu 1 506 1 506F Rozchod vzadu 1 506 1 506

  G rka bez sptnch zrkadiel/ vrtane sptnch zrkadiel 1 732/ 945 1 732/ 945

  H Vka nezaaenho vozidla 1 448 1 475H1 Vka otvorenho veka nezaaenho vozidla 1 920 2 087

  Rozmery (mm) Clio ClioGrandtourJ Vka prahu batoinovho priestoru nezaaenho vozidla 716 604K Svetl vka zaaenho vozidla 120 120L Priestor na nohy vo vke kolien v druhom rade 140 140M rka v lakoch vpredu 1 363 1 363M1 rka v lakoch vzadu 1 378 1 378N rka v ramench vpredu 1 370 1 370N1 rka v ramench vzadu 1 307 1 307

  P Vka pod strechu (na prednch sedadlch) 880 880

  P1 Vka pod strechu (zadn sedadl) 847 862

  Y rka otvoru batoinovho priestoru v hornej asti/maximlna rka otvoru batoinovho priestoru 770/1 038 800/1 038

  Y1 rka otvoru batoinovho priestoru vdolnej asti 905 994

  Rozmery (mm) Clio ClioGrandtourY2 rka batoinovho priestoru medzi podbehmi 1 011 1 011Z Vka otvoru batoinovho priestoru 550 685

  Z1Maximlna itkov dka batoinovho priestoru (od veka batoinovho priestoru k sklopenm zadnm sedadlm)

  1 388 2 480

  Z2 Dka batoinovho priestoru k zadnm sedadlm 649 1 616

  Z3 Vka batoinovho priestoru pod kryt/ s vyberatenou podlahou 558 830

  Z4Max. uiton dka batoinovho priestoru (pri zloench zadnch sedadlch a sklopenom sedadle spolujazdca)

  - 575/396

  RENAULT CLIO RENAULT CLIO GRANDTOUR

  *230/400 230/400 srdiom saudiosystmom Bose

  Neprestva zvdzaNov Renault Clio