nota traktor pertanian

Author: danielle-fletcher

Post on 11-Feb-2018

230 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 Nota Traktor Pertanian

  1/32

  TPOFTKP EPTOJGOJ

  ?* ^EJAEJOCOJ

  Tpoftkp ^eptojgoj tecob hehogjfoj ~epojoj ~ejtgja docoh hejgjafotfoj ~ejaecuopoj hofojoj dujgo

  woja ~ephgjtoojjwo }ehofgj `eptoh`ob* Fuo}o dopg }e`uob tpoftkp hepu~ofoj }uh`ep fuo}o woja

  }ojaot dg~epcufoj ujtuf ~ejaecuopoj `oboj hofojoj# }epto tecob hejaaojtgfoj dejaoj }e~ejubjwotejoao bogqoj doj hoju}go docoh hecof}ojofoj feplo(feplo dg codoja*

  Tpoftkp hepu~ofoj }elejg} lejtepo woja dgaepoffoj kceb ejlgj doj dgpefo ujtuf hecofufoj ~ec`oaoglejg} feplo codoja hecocug ~ejaaujooj ~ec`oaog ocot gh~cehej* Tpoftkp ~eptojgoj fgjg heh~ujwog mgpg(

  mgpg woja hehudobfoj doj hejgjafotfoj femefo~oj `efeplo }e~eptg }tepeja `epfuo}o# `pef `epfuo}o#~ejwojafut =(~ejlupu# `ep`oaog lejg} }g}teh ~ejabojtopoj fuo}o# omg }odo~ fuo}o "~tk'# puoja ~ehojdu

  `epboqo dgjagj doj cogj(cogj*

  0* LEJG] TPOFTKP

  Lejg} tpoftkp woja dgaujofoj ujtuf ~eptojgoj `epaojtuja fe~odo lejg} feplo woja ~epcu dgcof}ojofoj

 • 7/23/2019 Nota Traktor Pertanian

  2/32

  =' Tpoftkp 4 Pkdo Feaujooj Oh

  Tpoftkp lejg} gjg hepu~ofoj tpoftkp eh~ot pkdo `epfuo}o }edepbojo woja `eplucot

  ojtopo ?5 ff bgjaao ?>> ff*

  Tpoftkp lejg} gjg `kceb dgaujofoj dgfe`ojwofoj codoja }epto ~ocgja `go}o dgaujofoj

  ~odo ho}o fgjg*

  Tpoftkp lejg} gjg luao dgcejafo~foj dejaoj ~omuoj duo otou eh~ot pkdo# }tepeja

  `epfuo}o doj }e`oaogjwo*

  Pefo`ejtuf doj `gjooj tpoftkp luao odocob ~ec`oaog# hejagfut lejg} tuao} woja

  dglocojfoj }e~eptg ujtuf feaujooj du}uj# }oqob# dg `oqob }tpuftup doj

  }e`oaogjwo*

  ^ejabojtopoj fuo}o }emopo tepu} hecocug mefoh doj fktof aeop* ^ejwoh`ujaoj

  gh~cehej `go}ojwo hejaaujofoj dpoq`op doj ~ejwoh`ujaoj =(~ejlupu*Tpoftkp gjg luao dgcejafo~foj dejaoj omg }odo~ fuo}o "~tk' ujtuf feaujooj

  gh~cehej woja hehepcufoj fuo}o ~utopoj }e~eptg ocot ~ehktkja puh~ut doj

  ~eh`olof ~utop*

  Tpoftkp lejg} gjg `kceb hejlocojfoj `ep`oaog feplo dg codoja }e~eptg heh`olof tojob#

  heh`olo# hejweh`up pomuj# hepuh~ut# ~ejaojafutoj doj }e`oaogjwo# o~o`gco

  dg}oh`ujafoj dejaoj gh~cehej epfogtoj*

  4' Tpoftkp Duo Pkdo

  Hepu~ofoj tpoftkp ujtuf feaujooj dg codoja `ep}og| femgc doj lejg} fejdocgoj tojaoj*Fe`ojwofojjwo dgaujofoj ujtuf hejaejdocgfoj feplo ~eh olofoj pgjaoj }e~eptg~eh`olofoj ofbgp dg }oqob doj ~ejaaeh`upoj `oto} tojohoj* Tpoftkp lejg} gjg

  hejaaujofoj ejlgj }otu }ecgjdep doj `epfuo}o dopg 5ff bgjaao ?5ff* Lejg} pkdo woja

  dgaujofoj ~uco `kceb dg}e}uogfoj hejagfut lejg} tojob# gogtu pkdo `e}g ujtufhejaeplofoj tojob }oqob# hojofoco pkdo aetob ujtuf hejaeplofoj tojob dopotoj*

  ^ejabojtopoj fuo}o odocob hecocug tocg}oqot doj dpoq`op dgaujofoj ujtuf

  ~ejwoh`ujaoj gh~cehej* ]g}teh ocot ~ojdujwo "}tepeja' hejaaujofoj `pef*

  0

 • 7/23/2019 Nota Traktor Pertanian

  3/32

  Tpoftkp 0 Pkdo Tpoftkp 4 Pkdo

  =

 • 7/23/2019 Nota Traktor Pertanian

  4/32

 • 7/23/2019 Nota Traktor Pertanian

  5/32

  Jkto< Jg}`ob ~u}gjaoj ejlgj fe ~u}gjaoj pkdo dg}e`ut }e`oaog luhcob jg}`obfupojaoj "tktoc pedumtgkj potgk'

  Lejg} Fejdepooj Pedumtgkj Potgk

  Aeop Tgjaag Aeop Pejdob

  Fepeto 4

 • 7/23/2019 Nota Traktor Pertanian

  6/32

  ( Tepdo~ot 0 lejg} }g}teh ~ejabojtopoj fuo}o ~tk gogtu

 • 7/23/2019 Nota Traktor Pertanian

  7/32

  1

 • 7/23/2019 Nota Traktor Pertanian

  8/32

  4* ^EJAEJOCOJ FE^ODO OJEC GJ]TPUHEJ DOJ OCOT FOQOCOJ

  ]e}e`uob tpoftkp `go}ojwo dgcejafo~g dejaoj ~ojec gj}tpuhej doj ocot(ocot foqocoj }e~eptg

 • 7/23/2019 Nota Traktor Pertanian

  9/32

  `efeplo dg codoja* Fetgfo dg oto} locojpowo# feduo(duo gjlof `pef tep}e`ut dgfujmg`ep}oho ujtuf tuluoj fe}ecohotoj*

  i' Gjlof fujmg fep edo "dgiiepejtgoc ckmf ~edoc'

  Dgaujofoj o~o`gco }ocob }otu towop ecofoja hejaocohg ho}ocob feaecgjmgpoj*

  a' Tugc aeop "aeop ceyep'

  Heh`epgfoj ~gcgboj bocolu tpoftkp*

  b' Tugc foqocoj bgdpoucgf "bwdpoucgm mkjtpkc ceyep'

  Hejaejdocgfoj }g}teh bgdpoucgf tpoftkp ujtuf hejaojafot# hejupuj doj hejaoqoc

  gh~cehej codoja woja dg~o}oja fe ~ejwoh`uja =(~ejlupu*

  7

 • 7/23/2019 Nota Traktor Pertanian

  10/32

  5* K^EPO]G TPOFTKP

  o' Foedob Hehojdu Tpoftkp

  Hejabgdu~foj ejlgj

  Lojaoj }e}efocg mu`o hejabgdu~foj ejlgj lgfo tgdof `epodo dg teh~ot duduftpoftkp*

  ^o}tgfoj `pef tojaoj dgjogffoj

  ^o}tgfoj tugc aeop# tugc ~ehg}ob lucot doj tugc ~tk ~odo fedudufoj jeutpoc*

  Tejtufoj tugc ~ejdgfgt "tbpkttce ceyep' dg`ufo }e~ejubjwo

  Tefoj ~edoc mefoh }e~ejubjwo

  ^o}tgfoj ~ejaoqoc ~ehktkja obojo~g dgtefoj }e~ejubjwo

  ^u}gja fujmg }ug} ~ejabgdu~ hejagfut opob loh ujtuf hejabgdu~foj~ehuco "}toptep'* O~o`gco ejlgj bgdu~# ce~o}foj fujmg ~ejabgdu~* Copo}foj ~ejdgfgt tojaoj

  ~odo fedudufoj ngdce tgjaag*

  Ujtuf hehotgfoj ejlgj# dgtopgf foqocoj ~ehktkja `obojo~g* @go}ojwo

  tepcetof dg `oboagoj `oqob ~ojec ~epocotoj*

  Hehojdu tpoftkp

  @pef tojaoj bejdofcob dgce~o}foj*

  ^edoc mefoh dgtefoj }e~ejubjwo*

  ^o}tgfoj tugc aeop# tugc ~ehg}ob lucot doj tugc ~tk ~o}o ~k}g}g jeutpoc

  Ho}uffoj tugc aeop woja dgfebejdofg

  Jogffoj fecoluoj ejlgj ~epcoboj(coboj doj ce~o}foj ~edoc mefoh dejaoj ~epcoboj(coboj luao*

  ]ecopo}foj }edgfgt fe tobo~ fecoluoj woja dg~epcufoj*

  ^ehgcgboj aeop woja etuc*

  Aeop woja dg~gcgb he}tgcob aeop woja do~ot hejaaujofoj `obojo~g woja ~ocgjaefkjkhgf toj~o heh`e ojfoj ejlgj otou~uj }w}teh ~ejabojtopoj* Ujtuf tuluoj gjg#

  aujofoj aeop woja ~ocgja tgjaag dg hojo tpoftkp tep}e`ut `kceb hejlocojfoj feplo toj~ohejaocohg e`oj woja epce`gboj*

  ^odo ho}o woja }oho# ~epbotgoj ~epcu dg`epg fe oto} feodooj tojob woja `ep`e|o(

  `e|o* Dejaoj hejaoh`gcfgpo feodooj codoja woja teptejtu# aeop woja dg~gcgb he}tgcobhoh~u hejlocojfoj ejlgj ~odo tobo~ hece gbg fuo}o hof}ghuh tpoftkp* ]efgpojwo fuo}o

  tgdof hejmufu~g# bejtgfoj tpoftkp doj ~gcgb aeop woja ce`gb pejdob

  @pef

  ^edoc `pef `kceb dgaujofoj ujtuf hejlocojfoj tpoftkp dejaoj }otu pkdo `oagheh`ojtu hejaupojafoj lopof ~u}gjaoj* Lojaoj }e}efocg hejaaujofoj ~edoc `pef o~o`gco

  hehojdu dejaoj colu# fepojo gojwo heh`obowofoj*

  ^edoc `pef `kceb dg}otufoj ujtuf heh`epgfoj ~edoc gjduf `oag feaujooj

  dglocojpowo* Tejtufoj `pef }ejtgo}o `epfeodooj `ogf# `pef woja tgdof dg}ecopo}foj dejaoj`etuc odocob hep`obowo

  ^ejaujmg fep`edo "Dgiiepejtgoc ckmf'

  ^ejaujmg fep`edo dglocojfoj kceb gjlof* Fep`edo `go}ojwo dgaujofoj ujtuf hehomu

  pkdo woja fupoja pgjtojaoj* ]efgpojwo }e`ecob pkdo `epodo dg tojob woja cgmgj# pkdo gjg ofojhehu}gja fepojo hejepgho tejoao ~omuoj* ]efgpojwo ~ejaujmg fep`edo dgaujofoj# tejoao

  ?>

 • 7/23/2019 Nota Traktor Pertanian

  11/32

  ~omuoj dg}ocupfoj fe }e`ecob pkdo woja tepbejtg dg oto} tojob woja felo~ doj heh`kcebfojtpoftkp dg~ojdu febodo~oj*

  ^ejaaujooj ~ejaujmg fep`edo dg}wkpfoj ~odo feodooj tojob cgmgj dg hojo tepdo~ot

  mejafohoj woja tgdof }oho ~odo feduoo(duo `ecob pkdo# teputoho }efocg o~o`gco heh`olof dgfoqo}oj ceh`ut doj cgmgj

  ^ejaujmg fep edo ofoj dgaujofoj }ecoag ~edoc dgtefoj doj go tep~g}ob o~o`gco

  tefojoj dgce~o}foj* Lojaoj }efocg(focg heh`uot ~u}gjaoj }e`ecuh ~ejaujmg fep`edodg~g}obfoj* Ecoffoj dopg~odo heho}uffoj ~ejaujmg fep`edo fetgfo ~u}gjaoj p*~*h* ejlgj

  tgjaag doj pkdo `ecofoja `ep~u}gja dejaoj colu fepojo gjg ofoj hepk}offoj agag ~odo~ejaaojdgja "mku~cep'*

  Heh`epbejtgfoj tpoftkp

  Fupojafoj fecoluoj tpoftkp dejaoj hepejdobfoj ~ejdgfgt doj dgtefoj ~edoc `pef*

  ]e`ecuh tpoftkp `epbejtg# ~g}obfoj mefoh "mcutmb' doj hotgfoj ejlgj* Ho}uffoj `pef tojaoj

  doj luao aeop pejdob* Fecuopfoj fujmg ujtuf hejaecoffoj ejlgj dgbgdu~foj dejaoj tgdof}ejaolo*

  `' Cojafob(Cojafob Fe}ecohotoj Hehojdu Tpoftkp

  ?' Fe}ecohotoj ~ehojdu

  Fehocojaoj }epgja `epcofu }eho}o ~ejaaujooj tpoftkp ~eptojgoj woja hecg`otfoj ~ehojdu

  tpoftkp gtu }ejdgpg* ^ehojdu bopu}cob hehotubg `e epo~o ~epotupoj teptejtu `oaghejaecoffoj fehocojaoj dg}e`o`foj femuogoj dgpg }ejdgpg*

  ^epotupoj(~epotupoj fe}ecohotoj* ]ejtgo}o epqo}~odo fetgfo hehojdu epboh~gpoj dejaoj te gja otou tojobceh`ut teputohojwo dghu}gh buloj

  ??* Lojaoj tojaaocfoj tuduja ~ejaocgb bo o "podgotkp' fetgfo ejlgj ho}gb ~ojo}*

  0' Fe}ecohotoj Lejtepo

  Fe}ecohotoj lejtepo luao bopu} dgtgtgf `epotfoj docoh ~ejaaujoojjwo* ^ehojdu tpoftkpwoja `ogf bopu} heh~ujwog }efupoja(fupojajwo ~ejaetobuoj o}o} `oaoghojo tpoftkp

  `efeplo# hejaetobug iuja}g fkh~kjej tpoftkp# ~ejwecejaaopooj o}o} doj }e`ocgfjwo}u~owo do~ot hejaecoffoj felodgoj fepk}ofoj doj hejaofg`otfoj fehocojaoj*

  ^epotupoj(~epotupoj fe}ecohotoj> loh "`ucojoj'

  ?4

 • 7/23/2019 Nota Traktor Pertanian

  15/32

 • 7/23/2019 Nota Traktor Pertanian

  16/32

  1* EJLGJ TPOFTKP

  1*? ^ejaejocoj

  ( Ejlgj tpoftkp uhuhjwo tepdgpg dopg~odo ejlgj dge}ec 4 celoja doj 4 }gcgjdep `ep~ejwelufoj ogpujtuf hejlocojfoj tuao}(tuao} `epot doj co}of ujtuf lojafoho}o woja ~ojloja*

  ( Ejlgj hepu~ofoj ~ejaaepof utoho `oag }e}e`uob tpoftkp doj `epiuja}g }e`oaog fuh~ucojfuo}o "~kqep ~omf' woja tepdgpg dopg~odo 4 }g}teh o}o} gogtu

 • 7/23/2019 Nota Traktor Pertanian

  17/32

  ( @e`oj dg oco} kceb `e`kco "`occ}' otou ~ejaagcgja "pkccep}' wojadg~o}oja ojtopo duo aecoja*

  1' Gjlo~ "yocye'

  g' Gjlo~ }edutoj "gjtofe yocye'( Hejaoqoc feho}ufoj moh~upoj `obojo~g doj udopo otou udopo }obolo

  fe docoh puoja }gcgjdep hecocug cgoja ho}uf "gjtofe ~kpt'

  gg' Gjlo~ ef|k} "erbou}t yocye'( Hejaoqoc ~ejaecuopoj }g}o(}g}o ao} ~eh ofopoj dopg~odo puoja

  }gcgjdep hecocug cgoja ef|k} "erbou}t ~k}t'

  2' Luh~ecoja "pkmfep oph'

  ( Hejefoj gjlo~ }u~owo heh`ufo cgoja o~o`gco dgtkcof kceb pkd tujloc "~u}bpkd'

  7' To~et "to~~et'

  ( Hejkcof pkd tujloc o~o`gco dgaepoffoj kceb }e}kjdkc "moh'

  ?>' Omg(}e}kjdkc "moh}boit'( @efeplo}oho dejaoj to~et# pkd tujloc doj luh~ecoja `oag hejabo}gcfoj

  ~eh`ufooj cgoja kceb gjlo~ ~odo fetgfo woja dgtejtufoj*

  ??' Pkdo tejoao "icw qbeec'

  ( Heheaoja doj hejdo~otfoj aepof omg(kceja woja }to`gc `oag hejaecoffojaetopoj ejlgj fetgfo kh`kb hecofufoj k~epo}g }edutoj# hoh~otoj# fuo}o

  doj ef|k}*( Hejoh`ob dowo fgco} ejlgj "tkpue'

  ( Heh`epg cojlofoj "hkhejtuh' fe~odo ~epaepofoj kh`kb*( Heh`kcebfoj }ehuo `oboagoj ejlgj `epaepof fetgfo hejabgdu~foj ejlgj

  hecocug hktkp ~ejabgdu~ "}toptep hktkp'

  ?0' Aeop ~eho}ooj"tghgja aeop+`ect'( @epiuja}g hejwecopo} ~epaepofoj kh`kb dejaoj }w}teh gjlo~*( Tepdo~ot duo lejg} gogtu aeop omg(kceja "mpoit}boit aeop' doj aeop omg(

  }e}kjdkc "moh}boit aeop'

  ?=' Fktof(kceja "mpojfmo}e'

  ( @oboagoj woja hejutu~g omg(kceja doj dg}otufoj dejaoj `ujafob }gcgjdepdoj fe~odo fe`uf `oag hejlodgfoj }e`uob ujgt ~ejwkfkja o}o} ejlgj woja

  cejafo~* Dg `oboagoj `oqob do}op fktof(kceja tepdo~ot tofujaoj hgjwof"kgc }uh~' `oag hejofuja hgjwof ~ecgjmgp*

  ?4' ^ejoio} udopo "ogp peotbep + mpojfmo}e yejtgcotkp'

  ( Hejaecuopfoj ao}(ao} woja ho}uf fe docoh fktof(kceja hecocug kh`kb

  doj }gcgjdep*( Hejaecoffoj ~eh`ejtufoj tefojoj tgjaag docoh fktof(kceja "~pe}}upe

  `ugct(u~'

  1*= G}tgcob ecofuoj Ejlgj

  ?' Fedudufoj oto} }efocg "tk~ deod mejtep# TDM'( Fedudufoj kh`kb ~odo bod ~ocgja oto} docoh puoja }gcgjdep*

  0' Fedudufoj `oqob }efocg "`kttkh deod mejtep# @DM'

  ( Fedudufoj kh`kb ~odo bod ~ocgja `oqob docoh puoja }gcgjdep*

  =' Celoja "}tpkfe'

  ?1

 • 7/23/2019 Nota Traktor Pertanian

  18/32

  ( Lopof ~epaepofoj kh`kb TDM fe @DM otou dopg @DM fe TDM docoh puoja}gcgjdep*

  4' Fgtop "mwmce'

  ( ^epaepofoj woja `epcofu docoh puoja }gcgjdep ojtopo duo cetu}oj wojateplodg docoh puoja ~eh`ofopoj "mkh`u}tgkj mboh`ep'

  @oag }otu fgtop celoja "kje(}tpkfe mwmce'# ~epg}tgqo `epgfut `epcofu

 • 7/23/2019 Nota Traktor Pertanian

  19/32

  ( Fetgfo kh`kb tg o fe TDM# gjlo~ ef|k} teptutu~ doj gjlo~ho}uf tep ufo }ehuco `oag hejaucojag ~pk}e} fgtopoj woja

  `epgfutjwo*

  ?7

 • 7/23/2019 Nota Traktor Pertanian

  20/32

  1*5 Fuo}ofudo Ejlgj

  g' Fuo}ofudo Tujluf "Gjdgmoted bkp}e~kqep# gB~'

  ( Fuo}ofudo woja dg ejtuf kceb ejlgj doj dg~epkcebg dopg tefojoj ~g}tkj docoh}gcgjdep*

  ( Fuo}ofudo tujluf# gB~ 8 r C r O r J r j r "ejlgj 4(celoja'45>>

  8 ^ r C r O r J r j r "ejlgj 0(celoja'

  45>>

  dg hojo# ^ 8 tefojoj eieftgi docoh }gcgjdep# fa+mh0

  C 8 lopof celoja ~g}tkj# h

  O 8 cuo} ~ephufooj ~g}tkj# mh0

  J 8 fecoluoj ejlgj# p~h

  j 8 `gcojaoj }gcgjdep

  gg' Fuo}ofudo @pef "@pofe Bkp}e~kqep# `B~'

  ( Fuo}ofudo }e ejop woja dgbojtop kceb ejlgj fe~odo omg(~omu"~pk~eccep+dpgye }boit'

  ggg' Fuo}ofudo Dpoq`op "Dpoq`op Bkp}e~kqep# dB~'( Fuo}ofudo tpoftkp woja dgufup ~odo dpoq`op ujtuf hejopgf `e oj otou

  gh~cehej*

  gy' Fuo}ofudo TK "^TK bkp}e~kqep# ~tkB~'

  ( Fuo}ofudo woja dgufup ~odo omg TK

  Ejlgj ]otu ]gcgjdep Ejlgj 4 ]gcgjdep

  0>

 • 7/23/2019 Nota Traktor Pertanian

  21/32

 • 7/23/2019 Nota Traktor Pertanian

  22/32

  Fe`ogfoj

  o' Pgjaoj

  `' Pgjafo}m' Tgdof hehepcufoj ~ejloaooj woja po~g

  d' Tgodo ho}ocob fe`kmkpoj `ejdocgp "ogp'

  Fe`upufoj]ufop ujtuf hejaoqoc fodop ~ejwelufoj woja mefo~ doj }eh~upjo dg docoh

  ~ec`oaog feodooj }ubu }gcgjdep*

  gg' ]g}teh ~ejwelufoj ogp "podgotkp'Dgaujofoj }emopo hecuo} ~odo boh~gp fe}ehuo fejdepooj doj lejtepo* ^oh eh~op

  doj fg~o} ~ejweluf dg~o}ojafoj fe~odo }e`uob omg woja dg~utopfoj hecocug tocg}oqotkceb omg(kceja*

  Fkh~kjej utoho doj iuja}g `oag }g}teh ~ejwelufoj ogp + podgotkp