nopeutetun hoidon mallit sairaanhoitajien kokemana

10
Tatu Tiala, sh, TtM (kesle/opta/OYS/PPSHP) Nopeutetun hoidon mallit sairaanhoitajien kokemana 14.06.2022

Upload: tatu-tiala

Post on 22-Jun-2015

555 views

Category:

Health & Medicine


0 download

DESCRIPTION

Nopeutetun hoidon mallit sairaanhoitajien kokemana. Esitetty OYS Opta oh-kokouksessa ja XIII kansallisessa hoitotieteellisessä konferesissa Tampereella 12.6.2014.

TRANSCRIPT

Page 1: Nopeutetun hoidon mallit sairaanhoitajien kokemana

Tatu Tiala, sh, TtM (kesle/opta/OYS/PPSHP)

Nopeutetun hoidon mallit sairaanhoitajien kokemana13.04.2023

Page 2: Nopeutetun hoidon mallit sairaanhoitajien kokemana

Miksi?Nopeutetun hoidon mallit

LYHKI, PÄIKI, LEIKO, Nopeutetun hoidon mallit! (Fast Track (Surgery), Enhanced Recovery (After Surgery), Rapid Recovery jne.

Hoitoaikoja pitää lyhentää

Potilaat eivät mahdu

sairaalaan

Tekniikka kehittyy, väestö

ikääntyy jne.

Page 3: Nopeutetun hoidon mallit sairaanhoitajien kokemana

Nopeutetun hoidon mallitTaustaa

TTiala

Perinne, mestari ja kisälli

EBM EBN?

Page 4: Nopeutetun hoidon mallit sairaanhoitajien kokemana

Sairaanhoitajien kokemanaNopeutetun hoidon mallit

TTiala

Pro gradu (OY 2013)

Laadullinen tutkimus

Teemahaastattelut:10 sh (2 vos, 1 sairaala),kokemusta malleista

Induktiivinen sisällön analyysi

Tutkimus

Millaisia kokemuksia kirurgisen vuodeosaston sairaanhoitajilla on nopeutetun hoidon malleista?

Miten kirurgisen vuodeosaston sairaanhoitajat kokevat nopeutetun hoidon mallien muuttaneen hoitotyötä?

Tutkimuskysymykset

1

2

Page 5: Nopeutetun hoidon mallit sairaanhoitajien kokemana

Millaisia kokemuksia hoitajilla on NHM:sta?NHM sairaanhoitajien kokemana

TTiala

Nopeutetun hoidon tavoitteena on nopeampi toipuminen ja nopeampi kotiutuminen. Potilaat ovat lyhyen aikaa anestesian jälkivalvonnassa sekä lyhyemmän aikaa osastolla. Siellä ”tehään semmosia asioita että se potilas kotiutus mahollisimman noppeesti.” Koti on potilaan paras paikka toipua leikkauksesta.

1.1) Hoidon tavoite

1) Potilaiden hoito

Hoitotyön toimintoja ovat hoitajien mukaan potilasohjaus ennen ja jälkeen leikkauksen, mobilisaatio ja fysioterapia, kivunhoito ja sen tarkkailu, ravitsemus ja sen tarkkailu sekä tiimityö niin kollegiaalisesti kuin moniammatillisestikin.

1.2) Hoitotyön toiminnot

Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä oli, millaisia kokemuksia sairaanhoitajilla on no-peututetun hoidon malleista. Kokemuksien pääkategorian kuvaavaksi nimeksi muodostui potilaiden hoito. Potilaiden hoito jakautuu tavoitteeseen ja hoitotyön toimintoihin. Toiminnot ovat keinoja päästä tavoitteeseen.

Page 6: Nopeutetun hoidon mallit sairaanhoitajien kokemana

Mallien tuoma muutos hoitotyöhön?NHM sairaanhoitajien kokemana

Ttiala

Riittämättömät resurssit, eli liian vähäinen koulutus malleista ja liian vähäinen henkilökunnan määrä osastolla ovat esteitä niiden toteutumiselle. Riittämättömillä resursseilla malleja toteutetaan vain osittain, sillä asioita on laitettava tärkeysjärjestykseen. Tällöin ensimmäisenä jäävät pois mobilisaatio ja muu kuntoutus.

2.1) Resurssien merkitys2) Mallien tuoma muutos hoitotyöhön

”Kriteerit on niin tarkat siinä, että tulee ehkä semmonen liiallinen kokonaisuusharha. Ehkä yksilöllisyyttä siinä toipumisessa kaipais kuitenki lisää. Mutta se on sen fast trackin tarkotuskin varmaan että siinä on luotu niinku se tietty karsina miten tässä mennään yksilöllisesti.”

2.2) Yksilöllisyys

Nopeutetun hoidon mallien tuomat muutokset hoitotyöhön eivät ole suuria. Kaikkia potilaita pitää sairaanhoitajien mukaan hoitaa mallien periaatteiden mukaan, ja samoja periaatteita on kirurgisessa hoitotyössä toteutettu jo ennen mallien käyttöönottoa. Mallien käyttöönotto on kuitenkin kiinnittänyt sairaanhoitajien huomion mallien pääperiaatteisiin.

Page 7: Nopeutetun hoidon mallit sairaanhoitajien kokemana

TTiala

Nopeutetun hoidon mallit

sairaanhoitajien kokemana

Potilaiden hoito Mallien tuoma muutos hoitotyöhön

Hoidon tavoite Hoitotyön toiminnot

Potilasohjaus

Resurssien merkitys Yksilöllisyys

Tiimityö

Ravitsemus

Kivunhoito

Mobilisaatio

Koulutus

Hoitohenkilökunnan määrä

Nopeutetun hoidon mallitsairaanhoitajien kokemana

Page 8: Nopeutetun hoidon mallit sairaanhoitajien kokemana

TTiala

Nopeutetun hoidon mallitsairaanhoitajien kokemana

Mallit tulevat laajenemaan kaikkiin poitlasryhmiin ja erikoisaloille, siten tehden itsensä tarpeettomiksi.

Muutos vaatii koulutusta ja joustavia resursseja, eli henkilökuntaa sinne missä sitä kulloinkin ajetaan sisään.

Kaiken keskellä on aina muistettava potilas ja hänen yksillölliset ominaisuutensa ja tarpeensa

Tulevaisuus?

NHM

Potilaiden hoito

Mallien tuomat muutokset

Page 9: Nopeutetun hoidon mallit sairaanhoitajien kokemana

TTiala

1) NHM-ydinryhmä, NHM-koordinaattori?2) Kaikki kirurgiset osastot?

3) Vaatii moniammatillisen hyväksynnän4) You got to spend money to make money

5) Jarruna ikivanhat uskomukset – kolmikantaisesti

6) Kaikki kotoa leikkaukseen, sairaalassa max 3d

TulevaisuusNopeutetun hoidon mallit

Page 10: Nopeutetun hoidon mallit sairaanhoitajien kokemana

KIITOS!

Tatu Tiala(sh, TtM)

KesLe/OpTa/OYS/PPSHP

[email protected]+358503457509

http://facebook.com/pernasoppahttp://twitter.com/pernasoppa