noaua! 582 web

Download NOAUA! 582 web

Post on 01-Apr-2016

230 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • ASTEKARIA | 2014ko uztailaren 18an | XVII. urtea | USURBIL | 582. zenbakia | www.noaua.com

 • ATARIKO HAIZEA 3582. zenbakia

  Albistea iruditan

  Laburrean

  1958koen kinto bazkarianizena emateko epea zabalikIrailaren13rakoantolatudutekintobazkaria,Antxe-ta jatetxean. Izena emateko azken eguna, iraila-ren 8a. Prezioa 40 euro.

  Ordainketak, aurrez Laboral Kutxako kontuzenbaki honetan egin behar dira: 3035 0140 331400028867.

  Mattinen erakusketaArtzabalenBIOtzez BIOntzat. Bihotzetik biotzera izenadu uztaila amaitu arte Artzabalen ikusgaiegongo den erakusketak; Iaki MartiarenaMattin artistak urmargo eta tenperaz sor-turiko bildumadaArtzabalen aurkituko duzue-na.

  Langabetuak kontratatzekodirulaguntzakEskualde mailako udalek eginiko deialdia, baila-rako enpresa eta profesionalei zuzendua dago.Diru-laguntzak jaso ditzakete, langabetuak kon-tratatzen dituztenek.

  Informazio gehiago, udaletxean.943 371 951 / enplegu@usurbil.net

  Mundukoahots oneneisaria

  Baten faltan urrezko bi domina irabaziditu Landarbasoabesbatzak, asteburuanRigan (Letonia) ospatudenmundumai-lako txapelketan. Eta nola ez, Oreretako abes-batzan ere ahots usurbildarrak ditugu. Urrez-ko dominekin pozik asko ageri den argazkikolaukotea;Agurne Alkorta, Iaki Zugasti, EliEizagirre etaMaialen Pagola. Zorionak!Abes-batzen mundu mailako txapelketa jokatu denhiriburuagainera, 2014koEuropakokulturhiri-burua ere badugu, 2016an Donostia izangoden moduan. Landarbaso abesbatzarekin lau usurbildar hauek hartu dute parte.

  Elkarteko lehendakaria:Idoia Torregarai.Aldizkariko koordinatzailea:Imanol Ubeda.Idazkaria: Aizpea Aizpurua.Publizitatea: Bea Alda,publizitatea@noaua.com.Diseinu berria: Erroitz S. L.

  Erredakzio kontseilua,erredakzioa@noaua.com:Imanol Ubeda, Aritz Lasarte.

  Banaketa: Olatz Rezola, ArantxaZulaika.Laguntzaileak: Lontxo Zubiria,Maria Angeles Arruti, Ainara

  Arnaiz, Unai Aizpurua, MariaJesus Urbieta, Maddi Galbete,Ana Urdangarin, Maddi Zaldua,Iaki Larraaga, Pako Agudo,Jon Etxabe, Alazne Begiristain,Denis Elortza, Pello Aranburu,Xabier Aranburu, Inma Balda,Luis Aranalde, Nerea Zinkunegi,

  Maialen Unanue, Ugaitz Agirre,Joxe Pias, Unai Agirre, IdoiaTorregarai eta Udarregi ikastola.Tirada: 2.800 ale.Lege-Gordailua: SS-668-96ISSN: 1136-6818.Inprimategia: Antza. ZirkuituIbilbidea, 2. 20160 Lasarte-Oria.

  Euskal Herrira!

  Euskal presoak

  Kultur ElkarteaBordaberri, 3 - Eguzkitzaldea. 20.170 Usurbil

  943 360 321 /// elkartea@noaua.com /// www.noaua.comJendaurreko ordutegia: 10:00-14:00 / 16:00-19:00 astegunetan

 • Luis Aranalde | Imanol Ubeda | Aritz Gorriti | Joxe Pias | Idoia Torregarai | Unai Agirre | Maialen Unanue | Nerea Zinkunegi

  Aita MenniLuis Aranalde

  4 HERORREK ESAN 2014ko uztailaren 18an

  Ika Mika atalerako idatziak gehienez 2.000 karaktere izango ditu. NOAUA!k ez du bere gain hartzen Ika Mika atalean adierazitako esaneneta iritzien erantzunkizunik. Ezizena ere onar daiteke, baina idatziaren egile den gizabanakoaren edo elkartearen IFK edo baliokidea

  egiaztatu eta gero. Zuzenean beste pertsona bati zuzenduta dagoenean, izen-abizenekin argitaratuko da ika-mikarako idatzia.Hurrengo alea: irailak 5. Idatzia ekartzeko azken eguna: irailak 1.

  dera, 943 360 321 telefono zenba-kira deitu edota egoitzara etorri.Egoitza itxita egongo da abuztuan.

  Bazkidetza kobraketakNOAUA!ko bazkidetza kobraketakhasiditugu.Kuota, iazbezala,36euro-

  Esku artean duzuen astekarihonekin bagoaz oporretara.Irailaren 5ean jasoko duzuehurrengo NOAUA!. Astekari horre-tarakozorionaguredooharrikduzue-nok, irailaren 1a baino lehen hela-razi erredakzioa@noaua.comhelbi-

  koa izango da. Kutxa bidez kobrake-ta egiteko baimena eman badiguzu,bide hori erabiliko dugu aurten ere.Ordainketa eskuz egiten duzuenokNOAUA!ren kontu korrontean sartubeharko duzue dirua edo egoitzaraekarri. Hauxe da kultur elkarteko

  Garai batean santaera dei-tzen genion Gesalibarren(Arrasateko auzoa) dago-en zentro psikiatrikoari; behinbaino gehiagotan joan naiz gai-xoak bisitatzera. Aita Menni era-kundea deitzen da gaur. Aurtenbetetzen dira ehun urte hil zelafilantropo bikain hau eta hainbatekintza antolatu dituzte efemeri-de hau egoki ospatu ahal izateko.

  Bitxia da zentro honen sorrera:1825etik 1897ra Santa Aguedabainuetxe edo termaospetsua izanzen. Izen handia zuen estatu mai-lan eta jauntxo jende anitz eraka-rri zuen bertara: ministroak, jene-ralak, Isabel II.a erregina bera erebai. Elite osoa. Zezen plazatxo batere eraiki omen zuten jende haininportantea dibertitu zedin. Bai-na, luxuzkobizimoduhonenamaie-ra Angiolillo Folli italiar anarkis-tak eragin zuen: Antonio Cnovasdel Castillo, Espainiako presiden-tea, bere emaztearen zain zegoe-la bainu etxean hiru tiroz hil zue-nean. Arrazoia: Montjuic-en bihilabete lehenago anarkistarenbost lagun exekutatu zituztela etahorren mendekua hartu nahi izan

  zuela. Anarkista Bergaran urkatuzuten. Atentatuaren ondorioa izanzen bainuetxea likidatzea urte har-tan bertan.

  Hurrengo urtean Aita Menniapaiz erlijioso ospitalarioak erosizuen terma bere kongregazioarenizenean eta duela 116 urte bertaninauguratu zituen bi ospitale psi-kiatriko.

  Biografia: Milanen jaio zen1841ean.15 urte zituela Austria-rekin gerran zebilen Italia. Bolun-tario bezala aurkeztu zen zaurituakeramateko Milango tren geltoki-tik San JuandeDiosko fraideek zeu-katen ospitale batera. Hor izanzituen lehen harreman zuzenaksufrimenduarekin.1967anSan Juande Diosko orden erlijiosoan apaizsagratu zuten. Urte horretan ber-tan eraiki zuen Bartzelonan lehenhaur ospitalea. Eskoriatzan eresortu zuen zentro bat buruko gai-xotasunak jota zeudenentzat ume-zurtzentzat eta agure baztertuen-tzat. Baina,arazo politikoak zirelaeta, porrot egin zuen proiektuhorrek. Azkenean,goian aipaturi-ko anarkistaren gora beherei eskeraukera izan zuenGesalibarren zen-

  tro psikiatriko bikain bat eraikitze-ko. Dinanen (Frantzia) hil zen1914ko apirilaren 14an. Joan Pau-lo II.ak kanonizatu zuen 1999an.

  Menniren ondarea:egun, Gesa-libarko ospitale gunean 380 lan-gile ari dira; 530 gaixo zaintzendituzte; 450 ohe dauzkate; gunebereziak eratu dituzte buruko gai-xotasun larriak dituztenentzat;psikogeriatria unitate batzuk, garu-neko kalte larriak sendatzeko uneberezi bat Gesalibarko zentroazaparte, beste hamabi eraiki zituenEspainian zehar.

  Bere filosofia: psikiatriamoder-noarenaitatzat hartzendute askok.Aita Menniren xedea edo helbu-rua gaixotasunmentalak edo urri-tasun fisikoak zein psikikoak dituz-tenei babesa ematea izan zen etaberaien osasun integrala zaindu,beti ere behar handiena duteneilaguntza berezia eskainiz. Bereakdira honako esaldi hauek: arretamedikua baino gehiago da gurea:arreta pertsonala; gure ospitale-ak ospitalitatez jantziak daude;ongizate fisikoa baino gehiago lor-tu nahi dugu: ongizate osoa; tra-tamendu ematea baino gehiago

  nahi dugu: babesa eta maitasunaeskaini nahi diegu. Horregatikesan daiteke aitzindaria izan zelaarreta psikiatrikoan eta bere lanakondorio oso garrantzitsuak izanzituen Espainia osoan buruko gai-xotasunak dituztenei laguntzekoestiloan; askoz gertuagokoa, per-tsonaren ongizate osoa eta duin-tasuna zaintzen dituena eta elkar-tuz beti zientzia eta maitasuna.

  Aita Mennin lanean ari direnekhonela diote: kalitatezko asisten-tzia eskaintzen dugu, pertsonarenalderdi biologiko, psikiko eta sozia-lez gain, izpiritualak, etikoak etaharremanetakoak jorratzen ditu-gu.Gure ezaugarritzat dugunbalo-rea abegikortasuna edo ospitali-tatea da, alegia, egoera ahuleandagoen pertsona gurean hartzendugu eta denbora eta tokia eskain-tzen dizkiogu arraza, sexua, ideo-logia, erlijioa eta klase sozialarenarabera bereizketarik egin gabe.Hauxe zen fundatzailearen estiloaeta filosofia.

  Aita Menniren zentroek laneandihardute sare publikoko ospita-letako psikiatria zerbitzuekin bateginez.

  kontu korronteko zenbakia: Kutxa-bank: 2095 5069 04 1061881826.OraindikNOAUA!kobazkideezbaza-ra, orain duzu aukera.

  Deitu 943 360 321 telefono zen-bak i r a edo ida t z ielkartea@noaua.com helbidera.

  Oporretara goaz, irailaren 5ean bueltan gara

 • HERRIKO TALDEAK 5582. zenbakia

  Usurbilgo Elkartasun taldeak eta Usurbil-go Gaztetxeak deituta, elkarretaratzeaegingoduteostiralhonetan,Mikel Laboaplazan, IsraelGazanegitenaridenoperazioasala-tu eta palestinarrei elkartasuna adierazteko.20:00etanhasikodaelkarretaratzea. Segidan ira-kurriko duzuen idatzia antolatzaileek adostu etaNOAUA!ra igorritakoa da.

  Palestinarekin elkartasunaIsraelek Palestinan gauzatzen ari den erasomili-tarren aurrean gure hunkipena eta Palestinare-kiko elkartasuna adierazten dugu.

  Biolentzia areagotzen aste bete pasa eta gero,israeldarren azken eraso militar honek 160 per-tsonatik gora erail dituela eta gutxienez beste1.000 pertsona zauritu dituztela salatzen dugu,gehienak zibilak dira.

  Era berean, Israelek bonbardaketaz aparte,Gazako zerrendanura, elektrizitatea eta erregai-tzenaldizkakomozketaegiten jarraitzendu. Jaki-na da 2007. urtetik biztanle hauek IsraelgoGobernuak inposatutakoblokeo ilegalapairatzendutela, eta giza hondamendirako arriskua dago-ela ohartarazi du Osasunaren Mundu Erakun-deak. Egun hauetan, milaka eta milaka palesti-nar ikastetxeetaneta NazioBatuenegoitzanbabesbila dabiltza Gazan.

  Israelen Nazioarteko Giza Eskubideen bortxa-

  ketasistematikoaetaLurraldePalestinarrarenoku-pazio ilegala berriro ozenki salatzen dugu. GizaEskubideen bortxaketa hauek herri palestinarraosoazigortzekoplanifikatuaketadiseinatuakdire-la kontzienteak gara.

  Hau dela eta, palestinar herriari gure babesa,elkartasuna eta errespetua adierazteko, Usurbil-goherritarrak ostiraleangaueko20:00etanMikelLaboaren plazan burutuko den kontzentrazioan

  Palestinar herriari babesa adierazteko,elkarretaratzea Mikel Laboa plazan

  Ostiral honetan egingo da elkarretaratzea, arratsaldeko 20:00etan. Gazako irudia (UH