noaua! 392 alea

Download NOAUA! 392 alea

Post on 08-Mar-2016

216 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • ASTEKARIA - 2010eko urtarrilaren 15ean - XIII. urtea - Usurbil, 392. zenbakia

  GGabonak, irabonak, iruditanuditanwww.noaua.com

  Joan Mari Torrealdai

  Errugabe garela aldarrikatuz jarraituko dugu

  Joan Mari Torrealdai

  Errugabe garela aldarrikatuz jarraituko dugu

 • 3Noaua! - 2010eko urtarrilaren 15eanATA R I KO H A I Z E A

  AurkibideaNOAUA! Kultur Elkartea Bordaberri 3 Eguzkitzaldea - 20.170 Usurbil943 36 03 21 - elkartea@noaua.com - www.noaua.com

  Jendaurreko ordutegia: 10.00-14.00 / 16.00-19.00 astegunetan

  Elkarteko lehendakaria: Ana Aizpurua, elkartea@noaua.com

  Aldizkariko koordinatzailea: Imanol Ubeda, erredakzioa@noaua.com

  Idazkaria: Alaitz Aizpurua, elkartea@noaua.com

  Publizitatea: Bea Alda, publizitatea@noaua.com

  Kolaboratzaileak: Lontxo Zubiria, Ane Manzisidor, Maria AngelesArruti, Ainhoa Salsamendi, Maria Jesus Urbieta, Nerea Korta, AritzGorriti, Jone Eizmendi, Ainara Arnaiz, Begoa Rekondo, IakiAgirresarobe, Ana Urdangarin, Eneko Harreguy, Iaki Labaka, KoldoHuegun, Aloa Loidi, Imanol Goenaga, Agustin Esnaola, Alex Tello,Pako Agudo, Sara Lazkano, Nerea Aizpurua, Alazne Begiristain, XabierArregi, Edorta Agirre, Pello Aranburu, Ainara Uribe, Joseba Pellejero,Maider Makazaga, Aloa Pulido, Ainhoa Azpiroz, Aitor Landaluze,Josu Aranberri, Luis Aranalde, Nerea Zinkunegi, Idoia Torregarai.Denborapasak: LUMA, O.E.

  Erredakzio kontseilua: Imanol Ubeda, Aritz Gorriti, Alaitz Aizpurua.

  Informatika: Topaguneko informatika zerbitzua.

  Banaketa: Lourdes Kamino, Olatz Rezola.

  Tirada: 2.800 ale

  Lege-Gordailua: SS-668-96 - ISSN: 1136-6818

  Inprimategia: Antza. Zirkuitu Ibilbidea, 2. 20160 Lasarte-Oria.

  Euskal Herrira!

  Euskal presoak

  15. Or.BURUNTZAZPI TXIRRINDULARI ESKOLA

  GABONAK IRUDITAN

  TORREALDAIREKIN SOLASEAN

  5. Or.

  6. Or.

  9. Or.

  UDALBATZAREN AZKEN ERABAKIAK

  Albistea iruditan

  Produktu ekologikoen lehen otarrak banatu dira

  Produktu ekologikoz betetakolehen otarrak ailegatu ziren pasaden urtarrilaren 11n Alkartasuna koo-peratibara. Herrian produktuon ingu-ruan sortu den herritar taldeak bultza-tutako ekimen honetan aldez aurretikizena emana zuten herritarrek, gusturahartu zituzten gai kimikorik gabeekoitzitako garaiko barazkiak.Aurrerantzean, astelehenero koopera-tiban bertan jasoko dituzte eskatutakobarazkiak. Barazki banaketa eginondoren, Artzabalen bildu zen pro-duktu ekologikoak bultzatzeko osatuden taldea. Oraingoz, hilabetekolehen astelehenetan biltzen jarraitzekoasmoa dute.

  Aurrerantzean, astelehenero, eskatutako barazkiak

  jasoko dituzte Kooperatiban.

  Zubiaurrenea, 5Telf: 943 37 10 42

 • 4 Noaua! - 2010eko urtarrilaren 15eanHE R O R R E K E S A N

  UNAI AGIRRE

  Bukatu dira gabonetako oporrak, gabonetako egu-nak. Baina negu giroa eta elurteak txanda hartudiote. Komunikabideek sinetsi arazi digute inoizkoelurterik handiena izan dela, inoiz baino izotz labainko-rragoa egin duela, inoiz baino hotz handiagoa eginduela. Neguan gure zelaiak zuritzea ohikoa izango ezbalitz bezala. Egunero bezala autoa hartu nahi izandugu, gatz gehiago nahi dugu errepideetan. Jarrai deza-gun gure bizimoduarekin, ez gaitezen eguraldira mol-datu, geurera molda dezagun eguraldia! Hau da etabizimodu modernoa!

  Ezin denean, ezin da. Eta onartu behar. Hala gertatuzait niri ere, arazo pertsonalak medio, neure muga ukitududala. Eta atsedena hartu behar izan dut errausketarenkontrako borrokan. Ez behin betiko ordea, lan asko bai-tugu, eta mugimenduak lanean jarraitzen du. Berriz esna-tu behar dugu eta gainera denbora tarte laburrean, usur-bildar zein zubietarrak inoiz baino indar handiagorekinaltxatuko gara. Beste behin ere ozen diot; erraustegia gel-dituko dugu, gauza da noiz. Zenbat diru publiko utziko

  diegun alperrik xahutzen, zenbat txikizio egiten Zubietagorroto duten Odon Elorza, Denis Itxaso, Markel Olanoeta gainerakoei. Batzuek arrazoiak eta alternatibak mahaigainean jarri ditugu, aurpegia emanda. Joko zikina etaboterearen gehiegikeria besteena. Nik behintzat, publiko-ki eta harrotasunez egin dut lan. Hamarnaka zubietarrek,ordea, ustez nik bidalitako e-mail faltsua jaso dute,hamaika1-eko blogera zuzentzen, haien propaganda egi-ten. Batzuek, nonbait, berea defendatzeko aurpegia ema-teko lotsa! Ez naiz harritzen.

  Atez atekoa Usurbilen eta Garbi-txikia Zubietanbehin eta berriz hobetzen joatea dugu gaur erronka.Biharkoa, erraustegiaren alternatibari, gure sistemari,baiezko garbia ematea ospatzekoa den herri galdeke-tan. Hor jasoko dute erraustegi zaleek gure zaplaztekodemokratikoa. Bitartean, badugu lana. Antolatu etakalera irten osasunaren alde, jasangarritasunaren alde,Zubieta eta Usurbilen alde, demokrazia parte hartzai-learen alde. Antolatu eta kalera irten erraustegiarenkontra!

  Luis Aranalde - Aitor Landaluze - Imanol Ubeda - Aritz Gorriti - Nerea Zinkunegi - Maialen Unanue - Joxe Pias - Ugaitz Agirre - Unai Agirre - Idoia Torregarai

  Atseden hartu. lanean hasteko!

  IKA MIKA ATALERAKO IDATZIAK GEHIENEZ 2.000 KARAKTERE IZANGO DITU. ALE BAKOITZEAN EZ DIRA BI IKA-MIKA BAINO GEHIAGOARGITARATUKO. IKA-MIKA BAT BAINO GEHIAGO IRISTEN BADA, NOAUA!k IDATZI HORIETAKO BAT HURRENGO ALE BATEAN ARGITARATZEKO

  ESKUBIDEA IZANGO DU. NOAUA!k ez du bere gain hartzen IKA MIKA atalean adierazitako esanen eta iritzien erantzunkizunik. Hurrengo alea: urtarrilak 22. Idatzia ekartzeko azken eguna: urtarrilak 18.

 • 5Noaua! - 2010eko urtarrilaren 15eanKO N T Z E J U TX I K I AMaixu etxeko sei etxebizitzak

  alokairuan esleitzeko baldintzak onartu dira

  Udarregi ikastolako eraikina-ren ondoan, Gernika ibilbi-deko hamahirugarren zen-bakian kokatzen diren udal jabetzakosei etxebizitzak alokairuan esleitzekoprozesua abiatu du Udalak. Bidehorretan, pauso berri bat eman zuenudalbatzak igaro den abenduaren 29anburutu zen ohiko osoko bilkuran; betebeharreko Lege eta AdministrazioBaldintzen Orriak udal ordezkariekaho batez hasieraz onartu zituzten.Erabakia Gipuzkoako AldizkariOfizialean argitaratu eta biharamune-tik zenbatzen hasita, hamar lanegunezjendaurrean erakustekoak ziren. Tartehorretan, alegaziorik aurkeztuko ezbalitz, baldintza orriak behin betikoonartuko dira.

  Bestalde, bilkura berean aho batezonartu zen baita, etxebizitzen adminis-trazioa eta mantenua kudeatzeko ALO-KABIDE S.A. eta Udalaren artean izen-petu beharreko lankidetza-hitzarmena-ren eranskina ere.

  Gaikako bilketa sustatzeko hitzarmenaUsurbilgo Udalak eta San Markoko

  Mankomunitatearen arteko hondakinkudeaketari buruzko hitzarmenean zen-bait aldaketa txertatzea proposatu zuengobernu taldeak, abendu amaierakoosoko ohiko bilkuran. Bereziki bi pun-tutan jasotzen dira, hitzarmenean txer-tatu nahi diren aldaketak. Batetik,Erakunde, Merkataritza eta IndustriakoHondakin Asimilagarrien atez atekogaikako bilketa Udalak bere aginpide-tzat onartzea eskatzen da. Bestetik,aipatu sistema zabaltzeko beharrezkokanpainetako aginpideak zehaztea.Helburua, gaikako bilketa bultzatzealitzateke. Gehiengoz onartu ziren alda-ketok, gobernu taldearekin batera,Aralarko zinegotzien babesarekin.Aurka bozkatu zuten aldiz, EAJ-PNVeta Alkarbide udal taldeko ordezkariek.

  PSE-EE-ko zinegotzia ez zegoen osokobilkuran.

  Udalak jaso duherri galdeketa egiteko baimena

  Udalak esku artean du, hondakinenkudeaketari buruzko herri galdeketaegiteko baimena.

  Abendu amaierako osoko ohiko bil-kuran jakinarazi zenez, Udalak jaso duhondakinen kudeaketari lotutako herrigaldeketa egiteko Ministro-Kontseiluaren baimena. ErabakiaMadrilen hartu zuten igaro den urria-ren 30ean, nahiz beranduago helarazizaion Udalari. Baimen agiriaren irteeradata, azaroaren 24koa da.

  Aminatou Haidarri udal elkartasunaHilabetetik gora gose-greban egon

  ostean bete zen Aminatou Haidarreneskaera; Saharara, etxera eta senideenga-na itzultzea. Oraindik berarekin zer ger-tatuko zen argi ez zeuden egunetanhainbat mobilizazio burutu ziren haneta hemen. Tartean, hilabete amaierakoosoko ohiko bilkuran udalbatzak ahobatez onartu zuen mozioa dago. BertanHaidarri elkartasuna adierazteaz gain,etxera ailegatzeko behar beste gestio egi-tea eskatzen zitzaion espainiar gober-

  nuari. Eta bide batez, sahararrek biziduten errepresio egoera amaitu, sahararpreso politikoak aske utzi, Marokokoagintariek kendutako pasaporte edotadokumentu guztiak itzuli eta autodeter-minazio erreferenduma burutzea eregaldegiten zen. Testu berean, MarokokoGobernua Mendebaldeko Saharan egi-ten ari diren giza eskubideen aurkakobortxaketak areagotzen ari direla ereohartarazten da.

  MAIXU ETXEKO SEI ETXEBIZITZEN BALDINTZAK ONARTU ZITUEN UDALBATZAK,ABENDU AMAIERAKO OSOKO BILKURAN.

  Abiadura Handiko Trenariburuzko herri galdeketa buru-tzeagatik, bederatzi urteko inhabilita-zio zigorra eskatu dute AramaiokoUdaleko alkatearentzat. Epaiketa,datorren otsailaren 10ean burutukoda.

  Usurbilgo udal ordezkariek bat eginzuten zigor eskaera horren aurka pro-posatutako mozioarekin azken osokoohiko bilkuran. EAJ-PNV-ko udalordezkaria izan ezik, abstentziora jobaitzuen. PSE-EE-ko zinegotzia ezzegoen osoko ohiko bilkuran.

  Aramaioko alkateaepaitzearen aurkako

  mozioa

 • 6 Noaua! - 2010eko urtarrilaren 15eanEL K A R R I Z K E TAJoan Mari Torrealdai, Egunkaria auziko auziperatuetako bat

  Oraindik prozesu honek luze joko du

  Astearte honetarako deituakzeuden, Egunkaria kasukoauzipetuak MadrilgoAuzitegi Nazionalean. Bezperatan,Joan Mari Torrealdaik NOAUA!rielkarrizketa eman zion. Bide seinalebaikorrak dauden arren, bidea egunoraindik luzea dela adierazi du, orainarte jaso duten elkartasun keinu guz-tiak eskertu eta modu berean aurrerajarraitzeko eskatzearekin batera.

  NOAUA! Madrilera bidean, nolabizi dituzue bezpera egun hauek?

  Joan Mari Torrealdai. Kezka etaurduritasunez bizi dugu dena.

  N. Epaiketa prozesuko datorrenegut