njemački jezik gramatika (1)

Upload: dragan-karanovic

Post on 04-Jun-2018

311 views

Category:

Documents


7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/13/2019 njemaki jezik gramatika (1)

  1/25

  1

  GRAMATIKA

  NJEMAKOG JEZIKA

 • 8/13/2019 njemaki jezik gramatika (1)

  2/25

  2

  Rod imenica

  A. IMENICE MUKOG RODA / DER

  1. imenice godinjih doba,mjeseci i dana:

  der Frhlong- proljeeSommer- ljetoHerbst-jesenWinter- zima

  der Januar - sijeanjFebruar - veljaaMrz - oujakApril - travanjMai- svibanjJuni - lipanjJuli - srpanjAugust- kolovozSeptember - rujanOktober - listopadNovember- studeniDezember- prosinac

  der Montag - ponedjeljakDienstag- utorakMittwoch- srijedaDonnerstag- etvrtakFreitag - petakSamstag- subotaSonntag- nedjelja

  2. nazivi za strane svijeta:

  der Norden- sjeverSdenjugOsten-istokWestenzapad

 • 8/13/2019 njemaki jezik gramatika (1)

  3/25

  3

  3. veina jednoslonih imanica izvedenih od glagolskih osnova:

  der Bau (bauen)gradnjaBund (binden)savezFall (fallen)pad, pade

  Fluss (fliessen)rijekaSprund (springen)skokTritt (treten)korak

  4. imenice koje zavravaju na -ig, -ich, -ing, -ling, -m

  der HonigmedKfigkavezPfirsichbreskvaTeppichilimJnglingmladi

  SchmetterlingleptirBaum- drvoLrumgalamaSturmoluja

  5. veliki dio vielonih imanica na -el, -en, -er, -ast

  der EngelaneoHimmelneboRegenkiaHafenluka

  FliederjorgovanWalzervalcerAstgranaPalast- palaa

  6. mnoge imenice naee

  der Tee - ajKaffee - kava

  Klee- djetelinaSchnee- snijeg

  7. strane imenice naus

  der GlobusglobusKasuspade

  FantismusfantizamRelismusrealizam

  8. imenice stranog porijekla naal, -an, -ant, -ier, -ist, -or

  der GeneralgeneralKonsonantsuglasnikOffizieroficir

  TouristturistProfessorprofesor

 • 8/13/2019 njemaki jezik gramatika (1)

  4/25

  4

  B. IMENICE ENSKOG RODA / DIE

  1. sve imenice sa zavrecima:

  die

  -ei Druckerei- tamparija, Polizeipolicija-heit Freiheitsloboda, Neuheit- novost-keit Dankbarkeitzahvalnost, Wirklickeit - stvarnost-schalft Freundschaftprijateljstvo; Landschaft- pokrajna-ung bungvjeba, Zeitungnovine

  -in Freundin- prijateljica, Schlerinuenica,-ie Industrieindustrija, Familieobitelj-ik Fabriktvornica, Musikglazba-ion Lektionlekcija, Nationnacija-tt Nationalittnarodnost, Universitt- sveuilite

  -ur Kulturkultura, Nautr- priroda

  2. veina dvoslonih imenica sa zavretkom na e koje oznauju stvari,ponajvie drvee i cvijee, kao i veina apstraktnih imenica nae:

  die BirkeberezaKirschetrenjaKastaniekestenBeerejagodaBlumecvijetRoseruaWieselivadaKirchecrkvaStrkesnaga, moLngeduinaBreiteirinaHhevisinaTiefedubinaLiebeljubav

  GtedobrotaWeiteprostranstvo, irina

 • 8/13/2019 njemaki jezik gramatika (1)

  5/25

  5

  C. IMENICE SREDNJEG RODA / DAS

  1. veina imenica koje oznauju materiju, naroito metale:

  das HolzdrvoMehlbranoGoldzlatoSilbersrebroEiseneljezoSalzsolWasservodaKupferbakarMassingmjedZinkcink

  2. vlastita imena mjesta, kontinenata i veina imena zemalja:

  das schne Weinlijepi Bedas grosse Londonveliki Londondas alte Europastara Europadas reiche Englandbogata Engleska

  *kod ovih imenica vidi se rod samo ako uz njih ima kakav pridjevski atribut, jerstoje inae bez lana.

  3. ostale vrste rijei- najee infinitiv glagola kad se uzimaju kaoimenice te se piu velikim poetnim slovom:

  Dein offenes Ja freut mich. Tvoje otvoreno da raduje me.

  das BlauplavetniloLachensmijehWeinenplaEssenjelo

  Trinkenpijenje, pieGesternjueranjicaLebenivotSterbenumiranjeArbeitenradbenvjebanje

  4. demunitivi nachen i -lein

  das BrderchenbracoSchwesterchensestrica

  TischleinstoliBchleinknjinica

 • 8/13/2019 njemaki jezik gramatika (1)

  6/25

  6

  Frulein- gospoicaMdchen- djevojkaStdtchen - gradi

  1. razlomci nael

  das DritteltreinaVierteletvrtinaZehnteldesetinaHundertstel- stotina

  2. veina imenica nanis, -sal, -tum

  das Ereignisdogaaj

  ErlebnisdoivljajSchicksalsudbinaScheusalneman, grdobaEigentumvlasnitvoBrgertumgraanstvo

  3. velika veina imenica s naglaenim prefiksom Ge, od kojih su mnogezbirne imenice nae:

  das GebirgeplanineGewrzmirodijeGebudezgradaGemsepovreGepckprtljagaGesprchrazgovor

 • 8/13/2019 njemaki jezik gramatika (1)

  7/25

  7

  LAN

  JEDNINA M S MNOINA M S

  Nominativ der die das Nominativ die die die

  Genitiv des der des Genitiv der der der

  Dativ dem der dem Dativ den den den

  Akkusativ den die das Akkusativ die die die

  JEDNINA M S

  Nominativ ein eine ein

  Genitiv eines einer eines

  Dativ einem einer einem

  Akkusativ einen eine ein

 • 8/13/2019 njemaki jezik gramatika (1)

  8/25

  8

  Upotreba lanova

  Odreeni lan se upotrebljava kada se govori o odreenom licu, predmetu ili pojmu.

  Neodreeni lan se upotrebljava kada se radi o neemu nepoznatom i neodreenom.

  Primjer:

  Das ist einWecker.

  Ovo je (jedan)budilnik.

  U nekom tekstu prvi put se pominje budilnik i on jeza itaoca nepoznat, nije klasini budilnik kojegsvaki dan moemo vidjeti, ve nakakav nov.

  DerWecker istalt.

  (Taj) budilnik jestar.

  U nastavku teksta ponovo se pominje isti budilnik ion je ve (tano) odreen u predhodnom tekstu.

  Erist alt. Onje star. Imenica, zajedno sa lanom, semoe zamjeniti sa

  prisvojnom zamjenicom odgovarajueg roda.

  Odreeni lanstoji uz nazive nekih drava ili geografskih elemenata (der Irak, dieSchweiz (vajcarska), die Ukraine, die Trkei; das Mittelmeer, die Alpen).

  lan se izostavlja u sledeim sluajevima:

  -kod osobnih imena(Hans, Anne, Franz)

  -kod naziva zemalja i kontinenata(Finnland ist das Land der tausend Seen. -Finska je zemlja hiljdu jezera.)

  -kod naziva mijesta i gradova(Berlin ist Haupstadt Deutschland. - Berlin je glavnigrad Njemake.)

  -kada ispred imenice stoji zamjenica(mein Freund, unsere Tante)

  -kod uzvika(Hilge!)

  -kod naziva zanimanja i nacionalnosti(Er ist Lehrer. - On je uitelj.; Er istEnglnder - On je Englez.)

  -kod apstraktnih imenica koje oznaavaju osobinu ili stanje(Er hat Geduld. - Onima strpljenja.)

 • 8/13/2019 njemaki jezik gramatika (1)

  9/25

  9

  Deklinacija imenica

  Prema nastavcima genitiva jednine i nominativa mnoine razlikujemo u njemakomjeziku 3 promjene:

  TIP 1. U genitivu je padeni nastavake ilies.Nasavakes umaju imenice:

  na- s, -z(das Haus-des Hauses;der Schwanz-des Schwanzes)

  i veina jednoslonih imenica(der Tagdes Tages, das Buch- des Buches)

  U ostalim padeima nema nastavaka.Ovom tipu pripada veina imenica mukog goda i sve imenice srednjeg roda.

  TIP 2. U nominativu, genitivu i dativu je padeni nastavakenili-nNastavakn imaju imenice nae i imenica:der Herr (des Herrn, dem Herrn, den Herrn)der Knabe (des Knaben, dem Knaben , den Knaben)

  Ovom tipu pripadaju neke imenice mukog roda roje najee oznaavaju ivabia.

  TIP 3.Ni u jednom padeu nemaju padene nastavke.Ovom tipu pripadaju sve imenice enskog roda.

 • 8/13/2019 njemaki jezik gramatika (1)

  10/25

  1

  TIP 1 TIP 2 TIP 3N der Lehrer das Bild der Mensch die MutterG des Lehrers des Bildes des Menschen der MutterD dem Lehrer dem Bild dem Menschen der MutterA den Lehrer das Bild den Menschen die Mutter

  MNOINA IMENICA

  Mnoina se tvori od jednine dodavanjem nastavaka, pri emu se vokali: A,O,Uestomijenjaju u: ,, (prijeglas). Npr. das Glas- die Glser, der Shon- die Shne, dieMutter- die Mtter.

  Postoje 5 tipova torbe mnoine:

  1. s nastavkome, esto s prijeglasom. Imenice srednjeg roda nanisudvajajukonanosnpr. das Ereignis die Ereignisse.Ovom tipu pripada veina imenica mukog i srednjeg roda, ali i mnogeimenice enskog roda.

  2. bez nastavka, ponekad s prijeglasom

  3. s nastavkomer, uvijek s preglasom

  4. s nastavkomenilin(uz imenice nae: der Knabe- die Knaben) , nikada sprijeglasom.Imenicew enskog roda nainudvajaju konanon:die Lehrerin die Lehrerinnen.Ovom tipu pripada veina imenic enskog roda, ali i neke imenicemokog i srednjeg roda.

  5. s nastavkoms, nikada s prijeglasom.Ovom tipu pripadaju mnoge imenice preuzete iz engleskog i francuskog jezika(das Team die Teams, das Hotel die Hotels) , ali i neke druge imenide:die Oma- die Omas.

  Imenice tipa 1, 2 i 3 u dativu imaju padeni nastavak n, a u ostalim padeimanemaju nastavke.Imenice tipa 4 i 5 niti u jednom padeu nemaju padene nastavke.

  TIP 1 TIP 2 TIP 3 TIP 4 TIP 5

  NGD

  A

  die Hefteder Hefteder Heften

  die Hefte

  die Lehrerder Lehrerder Lehrern

  die Lehrer

  die Bilderder Bilderder Bildern

  die Bilder

  die Menschender Menschender Menschen

  die Menschen

  die Hotelsder Hotelsder Hotels

  die Hotels

 • 8/13/2019 njemaki jezik gramatika (1)

  11/25

  1

  NGDA

  die Shneder Shneder Shnendie Shne

  die Mtterder Mtterder Mtterndie Mtter

  Die Bltterder Bltterder Bltterndie Bltter

  PADEI

  JedninaNr. Kasus Kontekst Kontext1 Nominativ Ovo je student. Das ist...2 Genitiv Nema studenta. Es gibt kein(e)...3 Dativ (Ne) Radujem se studentu. Ich freue mich an/ber/auf...4 Akkusativ Znam studenta. Ich wei/kenne...

  MnoinaNr. Kasus Kontekst Kontext1 Nominativ Ovo su studenti. Das ist...2 Genitiv Nema studenata. Es gibt kein(e)...3 Dativ (Ne) Radujem se studentima. Ich freue mich an/ber/auf...4 Akkusativ Znam studente. Ich wei/kenne...

  Negacija

  U njemakom jeziku postoje dvije negacije: NICHT i KEIN.

  Negacija Nichtse pie i izgovara iza glagola. Prevodi se sa NE.Ich bin nichtzu Hause. Ja nisam kod kue.Er kommt nichtin dieSchule.

  On nedolazi u kolu.

  Negacija Keinse pie i izgovara prije imenice. Prevodi se takoe sa NE.Ich habe keinBuch. Nemam knjigu.

  Er hlt keineTasche. On nedri torbu.

  Negacija Keinse upotrebljava kad neeg nema.

  Negacija Nichtkad neeg ima, ali se trenutno ne koristi.

  Muki rod enski rod Srednji rod MnoinaNOMINATIV kein keine kein keineGENITIV keines keiner keines keiner

  DATIV keinem keiner keinem keinenAKKUSATIV keinen keine kein keine

 • 8/13/2019 njemaki jezik gramatika (1)

  12/25

  1

  ZAMJENICE

  OSOBNE ZAMJENICE / PERSONAL PRONOMENjednina

  JA TI ON ONA ONONOMINATIV ich du er Sie esGENITIV meiner deiner seiner ihrer seiner

  DATIV mir dir ihm Ihr ihm

  AKKUSATIV mich dich ihn sie es

  mnoina

  POSVOJNEZAMJENICE /

  POSSESIV PRONOMEN

  Oznavaju posjedovanje ili pripadnost. Svakoj osobnoj zamjenici odgovara posvojnazamjenica.

  IchmeinDudeinErseinSieihrEssein

  WirunserIhreuerSie - ihr

  Stoje uz imenicu ili umjesto imenice, a dekliniraju se kao negacija kein:

  NASTAVCIMuki rod enski rod Srednji rod Mnoina

  NOMINATIV - -e - -eGENITIV -es -er -es -erDATIV -em -er -em -enAKKUSATIV -en -e - -e

  Ich - mein Muki rod enski rod Srednji rod Mnoina

  MI VI ONI, ONE, ONI

  wir ihr Sie

  unser euer Ihrer

  uns euch Ihnen

  uns euch Sie

  NOMINATIVGENITIV

  DATIV

  AKKUSATIV

 • 8/13/2019 njemaki jezik gramatika (1)

  13/25

  1

  NOMINATIV mein meine mein meineGENITIV meines meiner meines meinerDATIV meinem meiner meinem meinenAKKUSATIV meinen meine mein meine

  Dudein Muki rod enski rod Srednji rod MnoinaNOMINATIV dein deine Dein deineGENITIV deines deiner deines deinerDATIV deinem deiner deinem deinenAKKUSATIV deinen dein e Dein deine

  Ersein Muki rod enski rod Srednji rod MnoinaNOMINATIV sein seine Sein seineGENITIV seines seiner seines seinerDATIV seinem seiner seinem seinenAKKUSATIV seinen seine Sein seine

  Itd.

  PREZENT

  Prezent (Prsens) je glagolski oblik koji oznaava radnju koja se trenutno deava, tj.sadanje vrijeme.

  U njemakomjeziku prezent se tvori od infinitivne osnove glagola i nastavaka zaprezent:

  Jednina Mnoina

  1. lice (ICH) -e 1. lice (WIR) -en2. lice (DU) -st 2. lice (IHR) -t

  3. lice (ER, SIE iES)

  -t 3. lice (SIE) -en

  Infinitivna osnovase gradi tako to se infinitivu glagola odbije nastavak -en.Npr: Glagol machen (mahen; raditi)Odbije se nastavak -en i dobijamo prezentsku osnovu mach-.Kao u naem jeziku da od istog glagola odbijemo nastavak -ti i dobiemo radi-.

 • 8/13/2019 njemaki jezik gramatika (1)

  14/25

  1

  Ovako bi izgledao prezent glagola machen:

  Jednina Mnoina

  Ich mach-e Ja radi-m Wir mach-en Mi radi-mo

  Du mach-st Ti radi- Ihr mach-t Vi radi-teEr* mach-t On radi- Sie mach-en Oni rad-e

  Napomena: Neki glagoli imaju izuzetke u prezentu!

  ! Glagoli naelngube u 1. licu jednine glase odeln , a u ostalim licima glase iznastavka, npr. sammeln(skupljati):

  1. ich sammeleskupljam2. du sammelstskuplja3. er sammeltskuplja

  1. wir sammelnskupljamo2. ihr sammeltskupljate3. sie sammelnskupljaju

  ! Mnogi jaki glagoli u 2. i 3. licu jednine mijenjaju svoj osnovni samoglasnik, dok ga uitavoj mnoini zadravaju, tako mnogi glagoli minjenjaju glaseuiiliie:

  Essen (jesti)ich esse, du it , er it, wir essen...Geben (dati)ich gebe, du gibst, er gibt, wir geben...Helfen (pomagati)ich helfe, du hilfst, er hilft, wir helfen...Sprachen (govoriti)ich sprache, du sprichst, er spricht, wir sprachen...Nehmen (uzeti)ich nehme, du nimmst, er nimmt, wir nehmen ...Treffen (pogoditi)ich treffe, du triffst, er trifft, wir treffen...Treten (stupiti)ich trete, du trittst, er tritt, wir treten...Sehen (vidjeti)ich sehe, du siehst, er sieht, wir sehen...Befehlen (narediti)ich befehle, du befiehst, er befiehlt, wir befehlen...

  ! Mnogi jaki glagoli imaju prijeglas, tj. preglaavaju glasove a-o-auu --u 2. i 3.licu jednine, npr:

  Blasen (puhati)ich blase, du blst, er blst, wir blasen...Fallen (pasti) ich falle, du fllast, er fllt, wir fallen...Halten (drati) ich halte, du hltst, er hlt, wir halten...Lassen (pustiti)ich lasse, du lsst, er lsst, wir lassen...Schlafen (spavati)ich schlafe, du schlfst, er schlft, wir schlafen...Stien (gurati)ich stoe, du stt, er stt, wir stoen...Laufen (trati) ich laufe, du lufst, er luft, wir laufen...

 • 8/13/2019 njemaki jezik gramatika (1)

  15/25

  1

  ! Glagoli s osnovnim szglasnikomunikada ne preglaavajutaj glas u, npr rufen(pozvati): ich rufe, du rufst, er ruft, wir rufen...

  ! Treba upamtiti oblike glagola tun (initi):

  1. ich tue2. du tust3. er tut

  4. wir tun5. ihr tut6. sie tun

  PREZENT POMONIH GLAGOLA

  sein (biti)

  1. Ich bin2. Du bist3. Er/sie/es ist

  4. Wir sind5. Ihr seid6. Sie/sie sind

  haben (imati)

  1. Ichhabe2. Du hast3. Er/sie/es hat

  4. Wir haben5. Ihr habt6. Sie/sie haben

  werden (postati)

  1. Ichwerde2. Du wirst3. Er/sie/es wird

  4. Wir werden

  5. Ihr werden6. Sie/sie werden

  PRETERIT

 • 8/13/2019 njemaki jezik gramatika (1)

  16/25

  1

  Preterit se tvori od glagolske osnove dodavanjem nastavaka

  A. slabi glagoli:1. ich(e) te2. du(e) test

  3. er(e) te

  4. wir(e) ten5. ihr(e) tet

  6. sie(e) ten

  Nastavkeete, etest... imaju glagoli nad, -ti na suglasnik + m, n

  B. jaki glagoli

  1. ich...2. du(e) st3. er...

  4. wiren5. ihr(e) t

  6. sieen

  PREZENT I PRETERIT POMONIH GLAGOLA

  PREZENT

  sein (biti)

  1.Ich bin2.Du bist3.Er/sie/es ist

  4.Wir sind5.Ihr seid6.Sie/sie sind

  PRETERIT

  1. ich war2. du warst3. er war

  4. wir waren5. ihr wart6. sie waren

  haben (imati)

 • 8/13/2019 njemaki jezik gramatika (1)

  17/25

  1

  1.Ichhabe2.Du hast3.Er/sie/es hat

  4.Wir haben5.Ihr habt6.Sie/sie haben

  1. ich hatte2. du hattest

  3. er hatte

  4. wir hatten5. ihr hattet6. sie hatten

  werden (postati)

  1.Ichwerde2.Du wirst

  3.Er/sie/es wird

  4.Wir werden5.Ihr werden6.Sie/sie werden

  ich wurde du wurdest

  er wurde

  wir wurden ihr wurdet

  sie wurden

  PREZENT I PRETERIT MODALNIH GLAGOLA

 • 8/13/2019 njemaki jezik gramatika (1)

  18/25

  1

  PREZENT PRETERITDrfen

  1. ich darf2. du darfst3. er darf

  4. sie drfen5. ihr drft6. wir dfren

  durftedurfestdurfendurftedurftetdurften

  Knnen

  1.Ich kann2.Du kannst3.er kann

  4.Wir knnen5.Ihr knnt6.sie knnen

  konntekonntestkonnte

  konntenkonntetkonnten

  Mgen

  1. ich mag2. du magst3. er mag

  4. sie mgen5. ihr mgt6. wir mgen

  mochte

  mochtestmochte

  mochtenmochtetmochten

  Mssen

  1. ich mu2. du mut3. er mu

  4. sie mssen5. ihr mt6. wir mssen

  mutemutestmute

  mutenmutetmuten

  Sollen

  1. ich soll2. du sollst3. er soll

  4. sie sollen5. ihr sollt6. wir sollen

  solltesolltestsollte

  solltensolltetsollten

  Wollen

  1. ich will2. du willst3. er will

  4. sie wollen5. ihr wollt6. wir wollen

  wollte

  wolltestwollte

  wolltenwolltetwollten

  PREZENT - PRSENS

 • 8/13/2019 njemaki jezik gramatika (1)

  19/25

  1

  a) Schwache Verben

  npr. lenen leb + nastavci

  (ich) 1. - e (wir) 1. - en(du) 2. -(e) st (ihr) 2. -(e) t(er) 3. -(e) t (sie) 3. -en

  1. ich lebe 1. wir leben2 . du lebst 2 . ihr lebt3 . er lebt 3. sie leben

  b) Starke Verben

  1. a (fahren):1. ich fahre 1. wir fahren2. du fhrst 2. ihr fahrt3. er fhrt 3. sie fahren* auch: (schlafen, tragen, fallen, anfangen, sich waschen)

  2. ei (nehmen) :1. ich nehme 1. wir nehmen2. du nimmst 2. ihr nehmt3. er nimmt 3. sie nehmen

  * takoe : (geben, sehen, helfen, lesen, sprechen, treffen, werfen,essen)II) Trennbare Verben

  Ein ige t rennbare Prf ixe:

  ab - :abschre iben (Der Sch le r schre ib t d ie Hausaufgabe ab . )an - :an fangen (Der Unter r ich t fng t um 8 Uhr an . )au f - :au fs tehen (Morgens s tehe ich f rh au f . )

  aus - :ausgehen (Am Wochenende geht e r mi t se inen Freundenaus . )e in - :e ins te igen (D ie Leute s te igen in den Bus e in . )mi t - :mi tkommen (Warum kommt er n ich t mi t? )

  * takoe : fe rn - ( fe rnsehen) hervor - , h inun ter - , h inau f - , h inaus- , h ine in - , heraus- , here in - ,herau f - ,

  herun ter - , h inber- . . .

  PRTERITUM

 • 8/13/2019 njemaki jezik gramatika (1)

  20/25

  2

  I)s c h w a c h e V e r b e n Endungen1 . - t e 1 . - t e n 2 . - t e s t 2 . - t e t 3 . - t e 3 . - t e n

  1. ich sagte 1. wir sagten 1. ich arbeitete 1. wir arbeiteten2. du sagtest 2. ihr sagtet 2. du arbeitetest 2. ihr arbeitetet3. er sagte 3. sie sagten 3. er arbeitete 3. sie arbeiteten

  II) s t a r k e V e r b e n Endungen

  1 . - / - 1 . - e n 2 . - s t 2 . - t 3 . - / - 3 . - e n

  NPR. kommen 1. ich kam 1. wir kamen2.du kamst 2. ihr kamt3.sie kam 3. sie kamen

  PRETERIT POMONIH I MODEALNIH GLAGOLA

  III) Hilfsverben HABEN und SEIN

  haben sein 1. ich hatte 1. wir hatten 1. ich war 1. wir waren2. du hattest 2. ihr hattet 2. du warst 2. ihr wart3. er hatte 3. sie hatten 3. er war 3. sie waren

  IV) Modalverben (-te, -test, -te, -ten, -tet, -ten)

  drfen knnen mgen mssen sollen wollen

  1. durfte

  2. durfest3. durfen

  1. durfte2. durftet3. durften

  konnte

  konntestkonnte

  konntenkonntetkonnten

  mochte

  mochtestmochte

  mochtenmochtetmochten

  mute

  mutestmute

  mutenmutetmuten

  sollte

  solltestsollte

  solltensolltetsollten

  wollte

  wolltestwollte

  wolltenwolltetwollten

  Das Perfekt

 • 8/13/2019 njemaki jezik gramatika (1)

  21/25

  2

  Prsens von haben oder sein + Partizip PerfektNPR- kaufen ich habegekauft

  Bildung des Partizips Perfekt von schwachen Verben

  k a u f e n ge + kauf + t gekauft einkaufen ein + ge + kauf + t eingekauftverkaufen verkauf + t verkauft

  Das Partizip Perfekt von starken Verben stehen ge + stand + en gestandenaufstehen auf + ge + stand + en aufgestanden*(trennbar: auf -, an- ein- m it- bei-, vor , zu- ...) verstehen verstand + en verstanden*(untren nbar: b e-, ge-, emp-, ent-, er-, ver-, zer-...)

  HABEN oder SEIN als Hilfsverb?

  a) mit dem Hilfsverb HABEN:- transitive Verben (Akkusativobjekt)- reflexive Verben (sich freuen, sich rgern...)

  b) mit dem Hilfsverb SEIN:

  - intransitive Verben, die eine Ortsvernderung ausdrcken(gehen - ich bin gegangen; kommen - ich bin gekommen)

  - intransitive Verben, die eine Zustandsvernderung ausdrcken(einschlafen - ich bin eingeschlafen; aufstehen - ich bin

  aufgestanden)

  - die Verben sein, werden und bleiben

  (ich bin gewesen / geworden / geblieben)

  DAS PASSIV

  (Prsens und Prteritum)

 • 8/13/2019 njemaki jezik gramatika (1)

  22/25

  2

  I) Bildung des Passivs: WERDEN + PARTIZIP PERFEKT

  werden Partizip Perfekt

  Prsens Prteritum1. ich werde 1. ich wurde geprft2. du wirst 2. du wurdest + gesucht3. er, sie es wird 3. er, sie, es wurde gebeten

  besucht1. wir werden 1. wir wurden2. ihr werdet 2. ihr wurdet3. sie werden 3. sie wurden

  II) Passiv-Transformation:

  Aktiv:

  Subjekt Verb Objekt (Akk.)

  Er schreibt einen Brief.

  Passiv:

  Subjekt (Nom.) Verb Prpositionalobjekt Verb

  Ein Brief wird (von ihm) geschrieben.

  PRIMJERIAKTIV PASSIV

  1. Man entwickelt Filme.

  2. Im Labor entwickelt man Filme.

  1. Filme werden entwickelt.

  2. Im Labor werden Filme entwickelt.

  Filme werden im Labor entwickelt.

  3. Man tanzt in der Disco. 3. In der Disco wird getanzt.Hier arbeitet man viel. Hier wird viel gearbeitet.

  4. Man arbeitet. 4. Es wird gearbeitet.

  TEMPORALSTZEVREMENSKE REENICE

 • 8/13/2019 njemaki jezik gramatika (1)

  23/25

  2

  * Konjunktionen: wennals

  * Gebrauch der Konjunktionen "als" und "wenn":

  a l s (einmalige Handlung in der Vergangenheit)wenn (wiederholte Handlung in der Vergangenheit; + Prsens, + Futur)

  *PRIMJER:

  Als wir g e s t e r n ins Kino gingen, regnete es.

  (Vergangenheit, einmalige Handlung)

  I mm e r wenn ich am Wochenende ins Kino gehe, regnet es.(Prsens)

  Als Ulrike im Altenheim ihr Praktikum machte, freuten sichltere Leute, wenn sie mit ihnen spazieren ging.

  (Vergangenheit: - als - einmalige Handlung- wenn - wiederholte Handlung)

  Starke Verben NEPRAVILNI GLAGOLI

 • 8/13/2019 njemaki jezik gramatika (1)

  24/25

  2

  INFINITIV PRTERITUM PERFEKT BEDEUTUNG

  anfangen fing an h. angefangen poeti, zapoeti anrufen rief an h. angerufen nazvati (telefonom) aufstehen stand auf b. aufgestanden ustati (se)

  ausgehen ging aus b. ausgegangen izai

  aussteigen stieg aus b. ausgestiegen sii backen backte h. gebacken pei

  beginnen begann h. begonnen poeti bekommen bekam h. bekommen dobiti beschreiben beschrieb h. beschrieben opisati bitten bat h. gebeten moliti, zamoliti bleiben blieb b. geblieben ostati bringen brachte h. gebracht donijeti einladen lud ein h. eingeladen pozvati

  einschlafenschlief ein b. eingeschlafen zaspati

  einsteigen stieg ein b. eingestiegen ui (u bus i sl.)

  eintreten trat ein b. eingetreten ui (u sobu i sl.) entschlieen sich entschloss mich h. mich entschlossen odluiti se entstehen entstand ist entstanden nastati erfahren erfuhr h. erfahren saznati erkennen erkannte h. erkannt prepoznati fahren fuhr b. gefahren voziti se, putovati fallen fiel b. gefallen pasti fernsehen sah fern h. ferngesehen gledati televiziju finden fand h. gefunden nai fliegen flog b. geflogen letjeti geben gab h. gegeben dati gehen ging b. gegangen ii gelingen gelang ist gelungen uspjeti geschehen geschah ist geschehen dogoditi se gewinnen gewann h. gewonnen dobiti, pobijediti halten hielt h. gehalten drati

  helfen half h. geholfen pomoi kommen kam b. gekommen doi laufen lief b. gelaufen trati lesen las h. gelesen itati liegen lag h. gelegen leati lgen log h. gelogen lagati mitbringen brachte mit h. mitgebracht donijeti sa sobom mitnehmen nahm mit h. mitgenommen ponijeti nachdenken dachte nach h. nachgedacht razmiljati nehmen nahm h. genommen uzeti rennen rannte b. gerannt trati rufen rief h. gerufen zvati schieen schoss h. geschossen pucati schlafen schlief h. geschlafen spavati schlagen schlug h. geschlagen udariti

 • 8/13/2019 njemaki jezik gramatika (1)

  25/25

  schlieen schloss h. geschlossen zatvoriti sehen sah h. gesehen vidjeti singen sang h. gesungen pjevati sitzen sa h. gesessen sjediti sprechen sprach h. gesprochen govoriti springen sprang b. gesprungen skoiti stehen stand h. gestanden stajati

  sterben starb ist gestorben umrijeti streiten stritt h. gestritten svaati se teilnehmen nahm teil h. teilgenommen sudjelovati treffen traf h. getroffen susresti; pogoditi trinken trank h. getrunken piti tun tat h. getan initi, raditi umziehen zog um b. umgezogen preseliti se

  umziehen sich zog mich um h. mich umgezogen presvui se

  unternehmen unternahm h. unternommen poduzeti verbieten verbot h. verboten zabraniti vergessen verga h. vergessen zaboraviti vergleichen verglich h. verglichen usporediti verlassen verlie h. verlassen napustiti verlieren verlor h. verloren izgubiti verschwinden verschwand b. verschwunden nestati versprechen versprach h. versprochen obeati verstehen verstand h. verstanden razumjeti verzeihen verzieh h. verziehen oprostiti

  waschen wusch h. gewaschen prati weggehen ging weg b. weggegangen otii werfen warf h. geworfen baciti wissen wusste h. gewusst znati ziehen zog h. gezogen vui