nissan nv200 nbsp;· strana 1 | strana 2 | strana 3 | strana 4 | strana 5 | strana 6. rokov zÁruka...

Download NISSAN NV200 nbsp;· Strana 1 | Strana 2 | Strana 3 | Strana 4 | Strana 5 | Strana 6. ROKOV ZÁRUKA NA L’AHKÉ ÚŽITKOV É VOZIDLÁ NISSAN* Z ALEBO

Post on 01-Feb-2018

222 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ROKOVZRUKA

  NA LAHK ITKOVVOZIDL NISSAN*

  Z

  ALEBO

  NV200NISSAN

  vod | Vhody produktu | Design exteriru | Design interiru | Batoinov priestor | Vkon a technolgia | tl & prsluenstvo Tlai | Zatvori

 • AHK ITKOV VOZIDLNEPORAZITEN LNIA

  OFICILNE AHK ITKOV VOZIDLO UEFA CHAMPIONS LEAGUE

  AHK ITKOV VOZIDL NISSAN

  ZRUKA VROBCU NA 5 ROKOV/160 000 KM (PODA TOHO, O NASTANE SKR) VEK NKLADN PRIESTOR VESTRANN A ODOLN NZKE PREVDZKOV NKLADY NAVRHNUT SO SNAHOU UAHI PRCU

  Strana 1 | Strana 2

  vod | Vhody produktu | Design exteriru | Design interiru | Batoinov priestor | Vkon a technolgia | tl & prsluenstvo Tlai | Zatvori

 • NISSAN NV200INTELIGENTNEJ SPSOB PRCE Vek nkladn priestor Uniktny vystuen rm na ochranu motora Vynikajca ovldatenos Technologick inovcie Nzke prevdzkov nklady Zruka vrobcu 5 rokov/160 000 km na cel vozidlo*

  ROKOVZRUKA

  NA LAHK ITKOVVOZIDL NISSAN*

  Z

  NA LAHK ITKOVVOZIDL NISSAN*

  ALEBO

  *Zruka vrobcu 5 rokov/160 000 km (poda toho, o nastane skr) na ahk itkov vozidl (s v nimkou e-NV200: zruka 5 rokov/100 000 km na elektrick komponenty, 3 roky/100 000 km na zvyn komponenty vozidla)

  Strana 1 | Strana 2

  vod | Vhody produktu | Design exteriru | Design interiru | Batoinov priestor | Vkon a technolgia | tl & prsluenstvo Tlai | Zatvori

 • 41

  KOMPAKTN KAROSRIA A VYNIKAJCA KAPACITA NKLADNHO PRIESTORU

  MYSLITE VO VEKOM. Najv nkladn priestor vo svojej kategrii.

  Kompaktn karosria s nkladnm priestorom bez kompromisov vaka ikovnmu rozvrhnutiu priestoru.

  IKOVN MULTIFUNKN PRIESTOR

  S NV200 je to jednoduch. Rozmery jeho interiru s dostaton na kad prcu.

  Odvezie 2 europalety alebo sud s objemom 1 m3.

  VNIMON VESTRANNOS Pohodlne odvezie a 7 osb Zostane priestor aj na batoinu a vbavu

  na vonoasov aktivity

  NAPRIE MESTOM ahk nastupovanie Jednoduch parkovanie Vborn ovldatenos Vaka vyej polohe sedadla vodia je viditen via as vozovky

  VHODY PRODUKTU

  UITON ZAAENIE

  A DO

  795KG

  OBJEM NKLADNHO PRIESTORU

  4,2 m3

  KE SA ZLO DRUH RAD SEDADIEL, OBJEM

  BATOINOVHO PRIESTORU JE a 3,1 m3

  7 SEDADIEL VIAC SEDADIEL, VIAC MIESTA PRE

  KOLEN A HLAVU.

  PRI DVOCH RADOCH SEDADIEL (5 PASAIEROV) JE OBJEM

  BATOINOVHO PRIESTORUa 2,3 m3

  524 mmVKA NAKLADACEJ HRANY

  2,8 mPRIESTOR NA DLH REBRK

  (S VOLITENOU SKLADACOU PRIEKOU)

  2 EUROPALETYMIESTO NA 2 EUROPALETY

  1,22 mMEDZI PODBEHMI KOLIES

  CELKOV DKA: 4,4 m

  CELKOV VKA:

  1,86 m

  CELKOV RKA:

  1,69 m

  ZOSTATE V KONTAKTE VAKA SYSTMU NISSANCONNECT Navigan, komunikan, zvukov a zbavn systm Prehrva hudbu, zobrazuje mapy, informcie a sbory z telefnu

  na 5 dotykovom displeji Pripojenie hands-free a prehrvanie hudby z CD, iPodu, MP3,

  USB alebo cez Bluetooth

  2,04 mDKA NKLADNHO

  PRIESTORU

  1,50 mRKA

  NKLADNHO PRIESTORU

  1,36 mVKA

  NKLADNHO PRIESTORU

  4,2 m3OBJEM

  NKLADNHO PRIESTORU

  5,3 m POLOMER OTANIA

  NZKA ROVE PODLAHY

  384 mm

  VYIA POLOHA VODIA PRI JAZDE

  373 mm

  847 mm

  vod | Vhody produktu | Design exteriru | Design interiru | Batoinov priestor | Vkon a technolgia | tl & prsluenstvo Tlai | Zatvori

 • MAL ZVONKA VEK VNTRI Uniktna kontrukcia prina maximlnu efektvnos nkladnho priestoru Najv nkladn priestor vo svojej triede vzhadom na vonkajie rozmery Dlh nkladn priestor v porovnan s vekosou vozidla ne u konkurencie

  vod | Vhody produktu | Design exteriru | Design interiru | Batoinov priestor | Vkon a technolgia | tl & prsluenstvo Tlai | Zatvori

 • ZAUJMITE PRAKTICK PRSTUPZAMERAN NA VODIA. Priestrann interir Kvalitn materily Funkn dizajn Vea odkladacch priehradiek

  Tlai | Zatvorivod | Vhody produktu | Design exteriru | Design interiru | Batoinov priestor | Vkon a technolgia | tl & prsluenstvo

 • VNIMON OBJEM NKLADNHO PRIESTORU Objem nkladnho priestoru 4,2 m3 Uiton zaaenie a do 795 kg 2 europalety Ben sud 1 m3

  1,36 mNZKA ROVE PODLAHY A VYSOK STRECHA PRE

  OBJEMN NKLAD.

  2,04 mMODEL NV200 M NKLADN

  PRIESTOR, DO KTORHO SA ZMESTIA 2 EUROPALETY.

  1,50 mVIAC PRIESTORU MEDZI

  BONMI STENAMI, TEDA IR NKLAD.

  4,2 m3VEK OBJEM NKLADNHO

  PRIESTORU.

  UITON ZAAENIE A DO

  795KG

  OBJEM NKLADNHO PRIESTORU

  4,2 m3

  Tlai | Zatvori

  Strana 1 | Strana 2 | Strana 3 | Strana 4

  vod | Vhody produktu | Design exteriru | Design interiru | Batoinov priestor | Vkon a technolgia | tl & prsluenstvo

 • CELKOV DKA: 4,4 m

  CELKOV VKA:1,86 m

  CELKOV RKA: 1,69 m

  KOMPAKTN KAROSRIA Model NV200 sa v porovnan s konkurenciou jav v, ale jeho vonkajie rozmery s v skutonosti podobn.

  Dka: 4,40 m rka: 1,69 m Vka: 1,86 m

  K dispozcii s 1 alebo 2 posuvnmi dverami.

  4,40 mCELKOV DKA

  Tlai | Zatvori

  Strana 1 | Strana 2 | Strana 3 | Strana 4

  vod | Vhody produktu | Design exteriru | Design interiru | Batoinov priestor | Vkon a technolgia | tl & prsluenstvo

 • 524 mmVKA NAKLADACEJ HRANY

  2,8 mPRIESTOR PRE DLH PREDMETY

  2 EUROPALETY 1,22 mMEDZI PODBEHMI KOLIES

  2 EUROPALETY

  524 mmVKA NAKLADACEJ HRANY

  IKOVN MULTIFUNKN PRIESTOR Vntorn dka 2,04 m rka medzi podbehmi kolies 1,22 m Nakladanie a vykladanie je ahie vaka nzkej rovni podlahy nkladnho priestoru

  len 524 mm od zeme, o je najmenej v tejto triede tandardn upnacie hky sa postaraj o zabezpeenie nkladu model NV200 si mete nakonfi gurova poda svojich potrieb K dispozcii s rznymi druhmi deliacich prieok Jedny alebo dvoje posuvn dvere

  Tlai | Zatvori

  Strana 1 | Strana 2 | Strana 3 | Strana 4

  vod | Vhody produktu | Design exteriru | Design interiru | Batoinov priestor | Vkon a technolgia | tl & prsluenstvo

 • 1

  4

  2

  3

  5

  PRESTAVBA CHLADIARENSK VOZIDLO NV200

  Dva typy chladiarenskch jednotiek vyhovuj najvym tandardom potravinrskeho priemyslu.

  Chladenie do 0 C alebo do -10 C ist objem nkladnho priestoru 2,2 m3 Sklopn police, hlinkov podlahov plochy a zosilnen

  medzipodlaha alebo medzipodlaha odoln voi vode K dispozcii s vyhrievanmi sedadlami a zadnou

  parkovacou kamerou

  Hmotnos komory: 149 kgObjem izolovanej komory: 2,2 m3

  Max. vntorn vka: 1152 mmMax. vntorn rka: 1239 mmMax. vntorn dka: 1736 mmPodbehy kolies: 1078 mmPosuvn dvere: 1013 mm x 686 mmZadn dvere (V x ): 1061 mm x 1069 mm

  Hmotnos: 62,5 kgVkon: 707 W pri 0 C,

  609 W pri -10 CKategria izolcie:

  FNA* s posuvnmi dverami, FRB** bez posuvnch dver

  Teplota: Chladenie do -10 C

  Hmotnos: 65,7 kgVkon: 1 138 W pri 0 CKategria izolcie: FNA*

  Teplota: Chladenie do 0 C

  PECIFIKCIE IZOLOVANHO PRIESTORU

  1/ IROK BON PRSTUP2/ ZOSILNEN PODLAHA

  3/ SKLOPN POLICA4/ RIADIACA JEDNOTKA REGULCIE TEPLOTY

  5/ NAPJANIE KLIMATIZCIE

  * Normlna izolcia triedy A / ** posilnen izolcia triedy B

  CHLADIACA JEDNOTKACARRIER NEOS 100

  CHLADIACA JEDNOTKADIAVIA ROLLE 2000

  Tlai | Zatvori

  Strana 1 | Strana 2 | Strana 3 | Strana 4

  vod | Vhody produktu | Design exteriru | Design interiru | Batoinov priestor | Vkon a technolgia | tl & prsluenstvo

 • VNIMON VESTRANNOSNV200 Kombi je vnimone vestrann vozidlo. Je kombinciou flexibilnho priestoru s maximlnym lonm priestorom.Idelne vozidlo na prcu aj von as.

  3,1 m3KE SA ZLO DRUH RAD

  SEDADIEL, OBJEM BATOINOVHO PRIESTORU JE A 3,1 m3.

  7 SEDADIELVIAC SEDADIEL, VIAC MIESTA PRE

  KOLEN A HLAVU.

  2,3 m3PRI DVOCH RADOCH SEDADIEL (5 PASAIEROV)

  JE OBJEM BATOINOVHO PRIESTORU A 2,3 m3.

  PRISPSOBIV PRIESTORVETKY SEDADL SA DAJ SKLOPI NA ZVENIE NKLADOVHO PRIESTORU.

  vod | Vhody produktu | Design exteriru | Design interiru | Batoinov priestor | Vkon a technolgia | tl & prsluenstvo Tlai | Zatvori

  Strana 1 | Strana 2 | Strana 3 | Strana 4 | Strana 5 | Strana 6

 • V MESTE Jedinen rozmery dovouj jednoduchie

  parkovanie a riadenie v premvke Vynikajca viditenos z vysoko poloench sedadiel Vynikajca manvrovatenos

  ZADN PARKOVACIA KAMERA. Parkovanie je jednoduch vaka

  volitenej zadnej parkovacej kamere. Na prstrojovej doske sa zobrazuje

  priestor za vozidlom.

  JASNE VIDIE, POHODLNE SEDIE

  VAKA POLOMERU OTANIA 5,3 m A KOMPAKTNEJ CELKOVEJ DKE 4,4 m

  SA JEDNODUCHO RIADI.

  NZKA ROVE PODLAHY UAHUJE NASTUPOVANIE A VYSTUPOVANIE.

  384 mm

  373 mm

  41

  847 mm

  SEDADLO VODIA JE POLOEN VYIE, NE U KONKURENCIE, O UMOUJE LEP VHAD NA VOZOVKU.

  5,3 m

  Tlai | Zatvorivod | Vhody produktu | Design exteriru | Design interiru | Batoinov priestor | Vkon a technolgia | tl & prsluenstvo

  Strana 1 | Strana 2 | Strana 3 | Strana 4 | Strana 5 | Strana 6

 • Plne integrovan navigan, komunikan, zvukov a zbavn systm

  Ovldanie na volante

  5 dotykov obrazovka zobrazuje optimlnu trasu, hudbu, vstran informcie, telefnny zoznam aj osobn sbory

  2D a 3D mapy vo vysokom rozlen s automatickm priblenm na ciele

Recommended

View more >