nieuwe richtlijn helpt nationale bewegwijzeringsdienst op weg

Download Nieuwe richtlijn helpt Nationale Bewegwijzeringsdienst op weg

Post on 25-Jun-2015

369 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Richtlijnen bewegwijzering in interactieve sessie.

TRANSCRIPT

  • 1. CROW Richtlijn BewegwijzeringEen toelichting bij de herziening van de richtlijn bewegwijzering in quiz-vorm Frans HeijnisCROWInfraTech 2013 | CROW College

2. 1. Wanneer kwam de laatste CROW RichtlijnBewegwijzering uit? petje op 2003, of petje af 2005? InfraTech 2013 | CROW College 3. 2. Uit hoeveel afdelingen bestaat de nieuwe richtlijnbewegwijzering? petje op, 3 afdelingen, of petje af, 2 afdelingen InfraTech 2013 | CROW College 4. Inhoudsopgave nieuwe CROW richtlijnBASISDEEL AANDUIDINGENBELEID + ONTWERPREGELS AANDUIDINGENDEEL A GEOGRAFISCHE BEWEGWIJZERING BEWEGWIJZERING AUTOSNELWEGEN BEWEGWIJZERING NIET-AUTOSNELWEGEN UITWIJKROUTES (PERMANENTE OMLEIDINGSROUTES FIETS- EN BROMFIETSBEWEGWIJZERING VOETGANGERSBEWEGWIJZERINGDEEL B OVERIGE BEWEGWIJZERING174 BEWEGWIJZERING TOERISTISCH RECREATIEVE OBJECTEN BEWEGWIJZERING TOERISTISCHE ROUTES190 BEWEGWIJZERING PARKEREN EN PARKEERVERWIJSSYSTEMEN BEWEGWIJZERING NAAR EN OP VERZORGINGSPLAATSEN 210 InfraTech 2013 | CROW College 5. 3. Hoe ziet de bewegwijzering van plaatsnamen en lokale doelen er uit in de nieuwe richtlijn? petje op: geografische bestemmingen en lokale doelen op eenbord aangeduid, of petje af: de informatie over geografische bestemmingen ende informatie over lokale doelen scheiden op aparte (service)borden?InfraTech 2013 | CROW College 6. InfraTech 2013 | CROW College 7. Voorbeeld servicebordInfraTech 2013 | CROW College 8. 4. Hoe werkt de doelensystematiek op autosnelwegen innieuwe richtlijn? petje af: een lijnbenadering waarbij opeenvolgende eind-bestemmingen (steden) worden aangeduid, of petje op: het aanduiden van richtingen i.p.v. hoofd- eneindbestemmingenInfraTech 2013 | CROW College 9. InfraTech 2013 | CROW College 10. InfraTech 2013 | CROW College 11. 5. Hoe ziet de pijl er uit in de nieuwe bewegwijzering opautosnelwegen? Petje op: een vallende pijl (pijl met de punt omlaag), of petje af: een staande pijlInfraTech 2013 | CROW College 12. Voorbeeld staande of nieuwe pijl Fig. 4.6 uit CROW 302) InfraTech 2013 | CROW College 13. 6. Hoe houdt de nieuwe richtlijn rekening met het gedrag van senioren op een meerstrooksrotonde? petje op : door toevoegen van een doelgroepenstrook op derotonde voor de senior weggebruiker, of petje af : door alle weggebruikers bij nadering van een meer-strooksrotonde extra te informerenInfraTech 2013 | CROW College 14. Voorwegwijzers op meerstrooksrotonde InfraTech 2013 | CROW College 15. Voorbeeld wegwijzer meerstrooksrotondInfraTech 2013 | CROW College 16. 7. Zijn draagconstructies onderdeel van de nieuwerichtlijn bewegwijzering? Petje op : NEEN, het opstellen van technische specs voordraagconstructies zijn een programma van eisen en horen nietthuis in een richtlijn, of Petje af: JA, masten en portalen zijn dragende constructies enhoren bij de richtlijn bewegwijzeringInfraTech 2013 | CROW College 17. 8. Hoeveel paginas telt de nieuwe richtlijnbewegwijzering? ?InfraTech 2013 | CROW College 18. InfraTech 2013 | CROW College

Recommended

View more >