niebieska erka nr 18 (25) / 2013

Download Niebieska eRka nr 18 (25) / 2013

Post on 21-Mar-2016

214 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Niebieska eRka nr 18 (25) / 2013 "Po raz setny z Górnikiem". Gazeta zapowiada mecz Ruch vs Górnik Zabrze

TRANSCRIPT

 • NR 18 (25) / 2013 (PILOTAOWY)

  OFICJALNY BEZPATNY BIULETYN RUCHU CHORZW NR 18 (25) / 2013

  RUCH CHORZW VS GRNIk ZABRZE sobota, 7.12.2013, GoDZ. 20.30

  FELIETON

  NA ROZGRZEWK: Bogdan Kalus

  2 DOCZ DO NAS/RUCHCHORZW

  Z kLUBU

  KLUB: Wielkie niebieskie zwycistwa4 ZAPOWIED

  RYWAL: Grnik - kandydat do tytuu?

  6

  Mecz ten zostanie wpisany zotymi zgo-skami w karty historii. Wyjtkowy bj zosta-nie rozegrany w nie-zwykym miejscu. Los doceni stadion przy ulicy Cichej. Miejsce, w ktrym lski fut-bol osiga najwik-sze sukcesy. Miejsce, ktre pokoleniom lzakw dawao nie-zapomniane emocje, dum i rado. Histo-ria jest pisana na na-

  szych oczach, bo nie tylko tytuy i osigni-cia Grnika oraz Ru-chu czyni najblisze spotkanie niezwykle istotnym. Oba kluby nadal wiele znacz na pikarskiej mapie Pol-ski. To niezwyke, e nasz klub przetrwa tyle zawieruch i nadal dumnie reprezentuje swoje barwy. Pikarze Ruchu zrobi, co w ich mocy, aby znw wy-gra z Grnikiem. Za-

  brzanie przy Cichej nie zdobyli gola w trzech o s t a t n i c h spotkaniach!

  TAK SI PISZE HISTORIA!Przed nami naj-waniejsze l-skie wydarze-nie sportowe w tym roku. Dwie le-

  gendy stan n a p r z e c i w siebie po raz setny. Wierzy-my, e pikna

  historia przeo-y si na niezapo-mniane emocje, a mecz ten bdzie wspominany przez lata.Ruch w tym sezo-nie zaskakuje. Od samego startu roz-grywek imponuje kibicom oraz ob-

  serwatorom. Pikne bram-ki Marcina Malinowskie-go, rwnie liczne tra-fienie uka-sza Surmy, pewne zwy-cistwo przy Cichej z mi-strzem kraju,

  z a t r z y m a -nie rozp-

  d z o n e j W i s y ,

  zwyciski gol zdobyty z Cracovi w osabieniu to tylko przykady fan-tastycznych sportowych emocji, ktrych twrca-mi s ambitni pikarze Ruchu. Od wrzenia z powodzeniem prowa-dzi ich Jn Kocian.

  Sowacki szkoleniowiec zjedna sobie nie tylko zawodnikw. Szybko zy-ska rwnie sympati fanw.

  kontynuacja, strona 2

  PO RAZ SETNYZ GRNIKIEM

 • 2 RUCH CHORZW VS GRNIk ZABRZEsobota, 7 GruDnia 2013, 20.3018 (25) / 2013

  WYBIERZ ASA SZPILU

  WSTP

  KONIEC WIECZY DZIEO!Szkoda, szkoda, szkoda!!! Tak wskrcie mona sko-mentowa to, co dziao si wrod wWarszawie.

  Po bardzo dramatycznym iemocjonujcym, na doda-tek zakoczonym wygran, meczu zCracovi, zopty-mizmem podchodziem do spotkania zLegi. ZLegi, ktra delikatnie mwic ostatnimi czasy nie spisuje si najlepiej.

  C ztego, skoro wdrugiej poowie kiedy Niebie-scy zaczli gra lepiej istwarzali sobie stuprocen-towe sytuacje pod bramk Kuciaka, aLegia nie miaa wtym fragmencie nic do powiedzenia, to wanie gospodarze przeprowadzili waciwie jedyn akcj ofensywn izdobyli gola!

  Na tym polega futbol, nie wygrywa ten, ktry gra lepiej, ale ten, ktry strzela bramki.

  Zwaszcza ztakimi prze-ciwnikami jak Legia czy nasz sobotni rywal, trzeba takie sytuacje wykorzysty-wa zzimn krwi, anie gotowa si przed bram-k rywali, tak jak to zrobili Grzegorz Kuwik, Filip Starzyski czy wreszcie Kamil Wodyka.

  W sobot bdzie okazja do poprawy, na co liczymy, bo przed nami wanie najwaniejszy przecie mecz dla kadego kibica Niebieskiej eRki.Bo w sobot wanie egnamy si zWami na naszym stadionie a do lutego, bo w sobot wanie

  zapomnimy (mam nadzie-j) niewykorzystane setki. Bo w sobot wanie, jeli wygracie, wco chyba wszy-scy wierzymy, zapomnimy onieudanym pocztku sezonu. Bo w sobot wa-nie moecie udowodni, e jestecie prawdziwymi mczyznami, zgodnie ze sowami klasyka otym, e prawdziwego mczyzn poznaje si nie po tym jak zaczyna, tylko po tym jak koczy.

  Ajak wiadomo koniec wieczy dzieo! Bo w sobot wanie Myn iDziesiona bd mogy gono zapiewa: Dzisiaj jest dzie, ktry da nam Pan.

  ZNiebieskim pozdrowieniem

  Bogdan Kalus

  FELIETON NA ROZGRZEWKBOGDAN KALUSAktor katowickiego teatru Korez

  SZYBkA PIKAJN KOCIANtrener Ruchu Chorzw

  MOTYWOWA NIE TRZEBA

  PO RAZ SETNY Z GRNIKIEMKONTYNUACJA ZE STRONY 1

  Do kolejnego meczu pozostao niewiele czasu, wic najblisze treningi nie bd zbyt intensywne, aby pikarze nabrali si na derby

  WYBIERZ ASA SZPILU!WYLIJ SMS NA NUMER 71480

  Wciel si w rol eksperta pi-karskiego, sprbuj szczcia w nowym konkursie i zdobd oryginaln koszulk meczow Niebieskich z autografem najlepszego zawodnika meczu!Specjalnie dla naszych fanw, zarwno tych na trybunach stadionu, jak i tych przed te-lewizorami przygotowalimy wyjtkowy konkurs smsowy. Co zrobi, aby mie szans na nagrod?1. Wybierasz najlepszego za-wodnika meczu i na numer 71480 wysyasz sms o treci ruch.x, gdzie x oznacza nu-mer zawodnika.Na przykad, jeli uznasz, e

  najlepszy na boisku jest ukasz Surma sms bdzie wyglda tak:

  RUCH.42. W odpowiedzi na sms otrzy-mujesz proste pytanie dotyczce Niebieskich i wysyasz po-prawn odpowied pod ten sam numer. Na przykad: Ile mistrzostw pol-ski zdoby Ruch Chorzw A) 9 B) 12 C) 14Poprawna odpowied to sms o treci:

  RUCH.CUWAGA! Liczy si refleks! Osoba, ktra w najkrtszym czasie po otrzymaniu pytania smsem udzieli poprawnej odpo-wiedzi wygrywa! Koszt jednego smsa to zaledwie: 1,23z (cena zawiera podatek VAT) Wicej informacji i regulamin konkursu na www.ruchchorzw.com.pl

  Profesjonalizm, solidno i sympa-tyczne usposobienie sprawiaj, e na-zwisko Jna Kociana ju byo skando-wane w Chorzowie. Chyba w adnym innym polskim miecie trener pikar-ski nie moe marzy o zdobyciu sza-cunku w podobnej skali. Dowodem jest osoba Waldemara Fornalika. Ruch pod jego wodz gra podobnie jak dzisiaj. Bardzo solidnie w defen-sywie, zabjczo skutecznie w ataku. Potrafi wykreowa zupenie nowe gwiazdy i reaktywowa nazwiska za-wodnikw z uznanymi nazwiskami.Fornalik szacunek zdoby jednak przede wszystkim za spraw wy-

  nikw. Jeli Ruch przegrywa, to schodzi z boiska z podniesionym czoem. Dzisiaj rwnie tak jest! Pi-karscy eksperci zgodnie przyznali, e nasza druyna imponowaa w Po-znaniu i w Warszawie. Nie musiaa przegra z Lechem i Legi. Zabrako nieco dowiadczenia, skutecznoci i szczypty szczcia. Ruch pod wo-dz Waldemara Fornalika odnosi rwnie spektakularne zwycistwa. Ogrywa najlepszych i najbogat-szych w kraju. By rwnie lepszy od Grnika. Wygra niezapomniane niene derby przy Cichej. Wygra w Zabrzu.

  Tak si zdobywa uznanie na lsku! mona rzec. Jn Kocian wie zatem doskonale, jakim szlakiem naley poda. Jeli wygra w sobot z Gr-nikiem, to znw jego nazwisko b-dzie na ustach kibicw Ruchu. Kto wie, moe i Sowak zasuy na spe-cjalne miano Janek King?I al tylko, e tego meczu nie zo-baczy z nami Gerard Cielik. Jeste-my jednak przekonani, e bdzie ten mecz oglda, trzyma kciuki za Niebieskich, a po kocowym gwizdku radowa tak samo, jak ci wszyscy, ktrzy wypeni trybuny przy Cichej.

  P A R T N E R Z Y

  PRESSPEKTW Y D A W N I C T W O

  PARTNER OFICJALNY:

  Ligowy maraton trwa. Na drugim okreniu Niebie-scy zapali zadyszk, przegrywajc przy azienkow-skiej zLegi 0:2. Liczymy na mocny finisz wWielkich Derbach lska. Trener Kocian nie by zadowolony zgry zespou wpierw-szej czci meczu zWojskowymi. Zdaniem szkoleniowca brakowao agresji, apikarze byli za mao aktywni. Nie stwarzalimy okazji bramkowych. Legia zdobya bramk i trzeba byo goni wynik. Bylimy blisko na pocztku drugiej odsony, kiedy wietn okazj mia Filip Starzy-ski. Zdobyta bramka otworzyaby mecz na nowo mwi po meczu wWarszawie Jn Kocian, ktry chwali swoich podopiecznych za gr wdrugiej poowie. Myl, e po przerwie gralimy pik tak, jak bymy chcieli wkadym meczu wyjazdowym. Mielimy jeszcze kilka dobrych okazji, ktrych nie potrafilimy wykorzysta, aLegia nas kontrowaa ijeden ztakich wypadw zakoczy si strat bramki stwierdzi szkoleniowiec Niebieskich.

  Mecz z Grnikiem bdzie trzecim spotkaniem wcigu szeciu dni. Czy pikarzom wystarczy si? Do kolej-nego meczu pozostao nie-wiele czasu, wic najblisze treningi nie bd zbyt inten-sywne, aby pikarze nabrali si na derby zapowiada wczwartek Jn Kocian.

  Dla sowackiego trenera bd to pierwsze WD, jed-nak jest wiadomy niezwy-kej rangi meczu ideklaruje, e ambicji i determinacji jego druynie nie zabraknie. Wiem, e dla kibicw jest to najwaniejsze spotkanie w roku, a zwycizca meczu bdzie nosi miano nume-ru 1 na lsku. Chcemy to osign dla kibicw, ale bdzie to trudne zadanie. Grnik jest dobrym zespo-em, znajduj si wysoko wtabeli. Bdziemy walczy, a zawodnikw specjalnie motywowa nie trzeba. Pi-karze wiedz, co znacz der-by! mwi Kocian.

 • 4 RUCH CHORZW VS GRNIk ZABRZEsobota, 7 GruDnia 2013, 20.3018 (25) / 2013 Z KLUBU

  WIELKIE DERBY - WIELKIE NIEBIESKIE ZWYCISTWA WIELKIE DERBY LSKA TO BLISKO 70. LETNIA HISTORIA GIER O DOMINACJ W REGIONIE. TO DZIESITKI MECZW, KTRE ELEKTRYZOWAY SYMPATYKW FUTBOLU NA LSKU. BYY PORAKI, ALE BYY I WIELKIE TRIUMFY. OTO NASZA SUBIEKTYWNA LISTA PICIU NIEZAPOMNIANYCH ZWYCISTW NIEBIESKICH NAD GRNIKIEM.

  Ruch ostatecznie rozgromi Grnika 5:1, amg wygra duo wyej, gdyby nie postawa wbramce Zabrzan Huberta Kostki.

  Meczem zRuchem wZabrzu, w1956 roku, Grnik debiu-towa na boiskach ekstraklasy. Premiera udaa si gospoda-rzom, ktrzy pokonali Ruch 3:1. Jednak na rewan nie trze-ba byo dugo czeka. Wsierp-niu tamtego roku, wobecnoci ponad 60 tysicy widzw zgromadzonych na Stadionie lskim, Niebiescy zwyciy-li 2:1, apierwsz bramk kilka minut po przerwie zdoby patron setnych Wielkich Der-bw lska Gerard Cielik. Drugiego gola dooy Zyg-munt Drodziok iChorzw mg cieszy si zpierwszego zwycistwa nad Grnikiem.

  POGROM MISTRZAWmaju 1966 roku, kroczcy od zwycistwa do zwycistwa Za-brzanie, jako aktualni mistrzo-wie Polski przybyli na Cich, by potwierdzi swoj domina-cj take na lsku. Srodze si jednak przeliczyli. Niebiescy, dla ktrych sezon przebiega fatalnie (zaledwie 11. miejsce na koniec rozgrywek), zagrali wrcz koncertowo. Ju w5. mi-nucie wynik otworzy Edward Herman. Po p godzinie dwa trafienia dooy Eugeniusz Lerch. Po zmianie stron dziea zniszczenia dokonali Zygmunt Maszczyk i chwil wczeniej ponownie Herman. Ruch osta-tecznie rozgromi Grnika 5:1, a mg wygra duo wyej, gdyby nie rewelacy