nicolo machiavelli

Click here to load reader

Download Nicolo Machiavelli

Post on 27-Dec-2015

33 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MachiavelliDr. sc. Anelko Milardovi

 • Struktura predavanjaBiljeka o MachiavellijuMachiavelli on-lineMachiavelli Vladar - ralamba

 • Biljeka o N. MachiavellijuNiccolo Machiavelli (1469-1527), roen u FirenciOd 1494 do 1512. radio u dravnoj slubi1512. optuen za urotu protiv vladavine obitelji Medici, zatvoren i muenOsloboen je i protjeran iz Firence; tijekom progonstva posveuje se pisanju teoretskih spisaNajznaajnije djelo Vladar (Il principe) 1513. Neki smatraju da je tim djelom nastojao zadobiti povjerenje obitelji Medici i vratiti se u dravnu slubuUmire u Firenci 1527. godineManje je poznat kao pjesnik i pisac kazalinih komedija

 • Biljeka o N. MachiavellijuSvojim spisom Vladar utemeljuje novi pravac politikoj filozofiji tako to razbija, od antike uobiajenu, povezanost politike s etikomU vremenu koje vidi uzdrmano politikim krizama i unutarnjim raspadom Machiavelli eli pokazati put prema trajno ureenoj draviTemelj tomu je sposobnost i volja za moi vladaraStoga se Machiavelli usmjerava na svojstva vladara koji je osposobljen za ureivanje drave i odranje na vlasti

 • Machiavelli on-linehttp://www.filozofija.net/http://www.philosophypages.com/ph/macv.htmhttp://www.wsu.edu:8080/~dee/REN/MACHIAV.HTMhttp://www.constitution.org/mac/prince00.htmhttp://www.historyguide.org/intellect/machiavelli.htmlhttp://www.paronetto.org/machiavelli/http://www.niccolo-machiavelli.de/http://www.emachiavelli.com/

 • Niccolo Machiavelli: Vladar Zagreb: Globus, 1985. (Preveo:Ivo Frange)

  Ralamba: Anelko Milardovi, Zagreb, prosinca 2005.

 • ProslovMachiavelli se ponajprije u uvodu obraa velemonom Lorenzu de MediciuSlijedi upuivanje stjecanja naklonosti i milosti kod nekog vladaraTo se postie dodvoravanjem stvarima, nadasve materijalnim koje omekavaju srce vladarskoMachiavelli se obraa dotinom vladaru dokazujui njegovu privrenost njemu darivanjem dijela ovoga kao znaka privrenosti moje, u kojem zapravo podastire iskustva vladateljska u prolostiMachiavelli eli darivati vladara knjigom o mudroslovlju vladateljstva ne bi li vladar okusio znanje politiko s vrutka mudroslovnog (filozofija) i dravoslovnog (politologija) i moda po njemu postupao

 • ProslovDobra Machiavellieva nakana podastrijeta je u onom dijelu teksta gdje kae da on ne moe pruiti dara veega nego to je mogunost da u kratko vrijeme proniknete u ono do ega sam ja doao teajem tolikih godina, nakon tolikih tegoba i truda (str. 99.)

  Smatra kako e ispijanje iz vrutka mudroslovlja i dravoslovlja podastrtog u knjizi ovoj vladaru iliti knezu prosvijetliti pamet i da e potonji zapravo dovinuti one veliine to Vam je obeava srea i ostala svojstva Vaa (str. 99.)

  Slijedi poduavanje vladara u vie odjeljaka

 • O vrstama kraljevstva (monarhije) Machiavelli dijeli vladavine na republike ili monarhije (str.99.) Jedna je u nizu postaristotelovskih tipologija politikih poredakaMonarhije su nasljedne i noveNasljedne po obiteljskoj liniji, a nove poput Milana Francesca Sforze (1401-1466.); sin slavnog condottiera Muzija Attendola. Godine 1447. dodijeljena mu je zadaa da brani Milano od Mleia, ali se on 1450. udrui s njime i nametne Milanu za vladara (str.100.)Vladavine se mogu zadobiti orujem, sreom i sposobnouSrea (fortuna) i sposobnost (virtu) ili Tugend (njem.) to bi bilo ravno vrlini, izvrsnosti - smatraju se mjerilom uspjeha vladateljskog

 • II. O nasljednim monarhijama Kako se u/nad monarhijama moe vladati i vlast zadrati?U nasljednim monarhijama po jednoj lozi vlast se lake moe sauvati nego li u novim monarhijamaTehnika odravanja vlasti u nasljednim monarhijama temelji se na:potivanju poretka predakaopreznom djelovanjudjelovanju prema prilikama

  ak i vladar osrednjih sposobnosti u ovom tipu vladateljstva mogao bi biti uspjenim vladarom

 • II. O nasljednim monarhijamaNo samo izvanredne okolnosti mogu prekinuti vladateljski kontinuitet ili kako Machiavelli kae neka izvanredna ili mona sila pa mu je otme (...) (str.100.)No, i u takvim okolnostima fortuna ima razumijevanja za vladara jer zavojevai (osvajai) ne mogu dovijeka porobljenim drati kraljevstvo jer ih uvijek zadesi zla kob pa kraljevstvo opet dolija u ruke nasljednog vladaraNasljedni vladar nema potrebe ulaziti u sukob s pukom; narodu je miliji i spokojno moe vladati bez potrebe igranja s promjenama poradi toga to promjene uvijek utiru put jedna drugoj (str.100.)

 • III. O mjeovitim monarhijama Nastaju iz sklonosti ljudi da stalno mijenjaju vladare, naravno u nadi da e promjena biti nabolje tj. Da e time neto popraviti (str. 100.)Ufanje u popravljanje stanja naganja ih laanja oruja pa se onda kaju jer se stanje ne popravlja, ve pogoravaMachiavelli smatra da novi vladar mora ugnjetavati nove podanike svim sredstvima koje povlai nova vlastVladar ima i neprijatelje. Neprijatelji su oteenici pri osvajanju nove vlasti Naravno i prijatelje. Ali prijatelji su nezasitnici jer oekuju protuusluge za osvajanje vlastiI oni su potencijali neprijatelji. No, vladar ne moe ii na njih grubim sredstvima kad im je obvezan

 • III. O mjeovitim monarhijamaVladar na kraju mora imati nekog saveznika u puanstvu jer vladati sam ne moe. A nije mu lako!Machiavelli smatra da se pobunjene zemlje kad se ponovno zadobiju, mnogo tee gube (str.101.)Drave osvojene na silu pripadaju prvobitnoj dravi osvajaevoj ili pripadaju istoj zemlji i istom jeziku, ili ne pripadaju (str. 101.)to u sluaju da pripadaju? Kad se desi da pripadaju, veoma ih je lako zadrati, pogotovu, ako nisu navikle ivjeti slobodno; a da vlast nad njima bude sigurna, dovoljno je iskorijeniti lozu starog vladara; jer to se drugoga tie, kad ostaju stare prilike, a nema razlike u obiajima, ljudi e biti mirni (str.101.)

 • III. O mjeovitim monarhijamaAko netko osvaja (takve drave) valja postupati na ovaj nain:zatrti lozu staroga vladarane dirati namete jer bi to moglo biti izvorom buna ne dirati zakone tako da te drave u najkrae vrijeme postanu jedno tijelo s njegovom vlastitom dravom (str. 101.)Osvoji li se vlast u nekoj dravi koja se razlikuje po jeziku, kulturi i obiajima za njezino je odravanje najbolje drati se promuurnosti i nastaniti se u istoj, osnovati naseobine kao kljueve drave i dovui dosta vojnikaVladar mora oslabiti velikae osvojenog podruja /drave kako bi sam ojaao i paziti na strance doljake da ne ojaajuMachiavelli u dravnim stvarima priziva dalekovidnost kako bi se lake moglo doskoiti svim nevoljama; napominje da nevolje ne dolaze same po sebi tj. one nastaju ako ih nismo predvidjeli (str.103.)

 • IV. O upravljanju dravama Svaki vladar je suoen s potekoama vladateljskim kad osvoji novi prostor, dravuBori se se razliitim sredstvima kako bi zadrao vlastMachiavelli zbori o dva naina upravljanja dravama: vladar je jedan a sluge su njegovi ministri tj. Ministranti koji pomau pri oltaru upravljanjem dravomvladar vlada s velikaima ne po milosti njegovoj ve rodu plemenitome

 • V. O upravljanju gradovima i dravama koji su prije ivjeli po svojim zakonima Ima iskustava gdje se osvojene drave navikle ivjeti po svojim zakonima i slobodiMachiavelli savjetuje da se potonje mogu upokojiti uz pomo tri naina zadravanja vlasti:unitenjem istihnastanjivanje vladara samoga u njima ostavljanjem zakona, prikupljanjem nameta i uspostavljanjem vlade nekolicine(oligarhije) s kojom sklapa prijateljstvo i savez

  Oligarhija je po naravi svojega poloaja u zavisnosti od vladara instalatera jer je isti postavlja, a ona je u milosti i nemilosti moi i volje njegoveOvdje se uspostavlja simbiotika i ujedno sluganska struktura odnosa

 • VI. O novim vladavinama Do istih se dolazi orujem i hrabrouOne nastaju pojavom novog vladara Do istih se dolazi na temelju:virtu (sposobnosti ) fortune (sree)

  Dulje se odrava onaj koji se oslanja na virtu od onoga to se oslanja na fortunuVladari postali vlastitom sposobnou su Mojsije, Kir, Romul, Tezej i njima slini (str.107.)Vladari koji postaju po svojim sposobnostima taj poloaj teko stjeu, ali ga lako odravajuNo, ni oni ne mogu bez tekoa koje nastaju dijelom od novih uredaba i naina uprave koji su novi vladari prisiljeni provoditi hoe li da udare temelje svojoj dravi i osnuju vlast ( str.108.)

 • VI. O novim vladavinamaU tim inidbama nailaze na otpor vladanih koji se protive uredbama. Machiavelli stoga savjetuje: Valja, stoga, udesiti tako da ih, kad prestanu vjerovati, uzmogne prisiliti da vjeruju (str.108.)Novi vladari svojim sposobnostima moraju skriti otpor otpornika (protivnika), a kada uspjenicu dodirnu ponu ih tovati zato to su unitili sve koji su im zavidjeli na njihovim sposobnostima, oni postaju moni, sigurni, aeni i sretni (str.109.)Kad se nevjernicima slomi kima vladari, dakle, postaju moni, sigurni, aeni i sretni: MO SIGURNOST AST- SREA

 • VII. O novim vladavinama koje se zadobivaju tuom snagom i tuom sreom Ima ljudi koji od obinih graana postanu vladarimaNjima se fortuna osmjehne ali Machiavelli kae da se s mnogo truda odravaju na vlasti (str. 109.)Izvorno oni nita nisu napravili nego su naprosto imali sreu pa im je drava podijeljena, ili za novac, ili milou onoga koji podjeljuje (str.109.)Ovaj tip vladara mogli bismo svrstati u vladare ovisnike jer se naprosto instalirani i ovise o volji i milosti onih koji su ih na vlast podigli... (str.109.)No, njihov poloaj nije siguran jer nisu na vlast doli sposobnostima ve instalacijom i vlast teko mogu zadrati jer je uzrok vladanja izvan njihIznenada postadoe vladarima i iznenada nestadoeAli ako sposobnosti izraze imaju anse preivjeti kao vladari

 • VII. O novim vladavinama koje se zadobivaju tuom snagom i tuom sreomU prvom sluaju proizvodi se vladar marioneta, a u drugom marioneta pokuava pohvatat sve konce i na temelju sposobnosti dalje vladati.Uz fortunu mora se pojaviti virtu. Tek tad se pojaavaju anse vladateljskog preivljavanjaMachiavelli navodi dva naina na koje s

View more