neinvazivna mehaniČka ventilacija

35
NEINVAZIVNA MEHANIČKA VENTILACIJA Dr Danica Momčičević Klinički centar Banja Luka Služba intenzivne medicine

Upload: quiana

Post on 22-Feb-2016

334 views

Category:

Documents


5 download

DESCRIPTION

NEINVAZIVNA MEHANIČKA VENTILACIJA. Dr Danica Momčičević Klinički centar Banja Luka Služba intenzivne medicine. Neinvazivna mehanička ventilacija. DEFINICIJA. OBLIK MEHANIČKE VENTILACIJE KOJI OMOGUĆUJE VENTILATORNU PODRŠKU BEZ POTREBE INVAZIVNOG OBEZBJEĐIVANJA DISAJNOG PUTA . - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

NEINVAZIVNA MEHANIKA VENTILACIJA

NEINVAZIVNA MEHANIKA VENTILACIJADr Danica Momievi

Kliniki centar Banja LukaSluba intenzivne medicine

DEFINICIJAOBLIK MEHANIKE VENTILACIJE KOJI OMOGUUJE VENTILATORNU PODRKU BEZ POTREBE INVAZIVNOG OBEZBJEIVANJA DISAJNOG PUTA

Neinvazivna mehanika ventilacijaISTORIJATprva masovna primjena u vrijeme epidemije poliomijelitisa, 1952. godine u Kopenhagenu

tada raspoloivi ventilatori su omoguavali neinvazivnu ventilaciju negativnim pritiskom

Bjorn Ipsen se odluuje, za ventilaciju pozitivnim pritiskom, do tada koritenu samo u anesteziji

Neinvazivna mehanika ventilacija

Neinvazivna mehanika ventilacijaNEKADA I SADA

Neinvazivna mehanika ventilacijaPRIMJENA NIV-aNeinvazivna mehanika ventilacijaPRIMJENA NIV-a Neinvazivna mehanika ventilacijaKLINIKA SLIKAZnaci respiratornog distresa

Poremeen acidobazni status-hipoksemija i hiperkapnija

Znaci hipoksije

Neinvazivna mehanika ventilacijaPRIMJENA NIV-aNajbolje iskustvo i najvii nivo dokaza o primjeni NIV-a je kod:

Egzacerbacije HOBPKardiogenog plunog edemaNeinvazivna mehanika ventilacijaINDIKACIJERespiratorna insuficijencija razliite etiologije

Pogoranje HOPBUpala pluaARDSKardiogeni i nekardiogeni pluni edemNervno-miina oboljenjaKifoskoliozaPostekstubaciona RI

Neinvazivna mehanika ventilacijaRespiratorna insuficijencijaHIPERKAPNIJAHIPOKSEMIJAAkutna egzacerbacija HOBPKardiogeni pluni edemAkutni asmatski napad ??Postoperativna RIPostekstubaciona RIPosttraumatska RICistina fibrozaRI u sklopu imunosupresijePacijenti na listi za transplantaciju pluaSleep apnea sindromHronini hipoventilacioni sindromPacijenti koji nisu za intubaciju-terminalna faza bolestiPacijenti koji nisu za intubaciju-terminalna faza bolestiNeinvazivna mehanika ventilacijaKONTRAINDIKACIJERELATIVNE procjena klinikog statusa( u nekim situacijama postaju apsolutne)

Hemodinamska nestabilnostPovrede glave i licaSkoriji operativni zahvati na grudnom kou

Neinvazivna mehanika ventilacijaKONTRAINDIKACIJEAPSOLUTNE

Kardiorespiratorni arestBesvjesno stanje (koma, sedacija)Netretirani pneumotoraksOpstrukcija gornjih disajnih putevaPoremeaj refleksa gutanja i kalajnjaAkutno krvarenje iz RT i GITNeiskustvo osoblja i nesaradnja pacijenta

Neinvazivna mehanika ventilacijaNEELJENI EFEKTIDistenzija eludcaIritacija sluznice gornjih disajnih puteva-oronazalna suvoaNastanak dekubitalnih rana na licuPoremeaj bioritmaAgitacija, anksioznostPoveanje IKPPoveanje IOPNeinvazivna mehanika ventilacijaTA POSTIEMO NIV-om?Otvara kolabirane i loije ventilirane male disajne puteveSpreava nastanak atelektazaPoboljava razmjenu gasova na alveolokapilarnoj membrani i alveolarnu ventilacijuUravnoteuje miini rad i smanjuje upotrebu respiratorne muskulasturePoboljava i optimalizuje sranu funkciju (preload i afterload)Neinvazivna mehanika ventilacijaKADA JE UPOTREBA NIV-a BEZUSPJENA?

Ako poslije 1-2h upotrebe nemamo respiratorno i hemodinamsko poboljanje i stabilizaciju pacijenta

Ako acidoza perzistira ili se produbljuje pH < 7,25Neinvazivna mehanika ventilacijaNeinvazivna mehanika ventilacijaPREDNOSTI NIV-a NAD ENDOTRAHEALNOM INTUBACIJOMNema sekundarne traume nastale kao posljedica intubacijeNema potrebe za sedacijomMogunost komunikacijeMogunost intermitentnog jedenja/pijenja, ako se maska kratko moe skinuti i ako ne postoji rizik za aspiracijuIzbjegnut rizik za razvoj VAP-a

Neinvazivna mehanika ventilacijaUSLOVI ZA PRIMJENU NIV-aTehniki resursi (oprema: maske i aparati)

Ljudski resursi (obuen kadar)

Neinvazivna mehanika ventilacijaNIV

Neinvazivna mehanika ventilacijaNIV

Neinvazivna mehanika ventilacija

VRSTE I OBLICI MASKIFull face masks maska koja pokriva nos i ustaNasal masks maska koja pokriva nosNasal pillows or plugs nosna kanila ili jastuiiMouthpieces usnikHelmet ljemMASKE ZA NIV

Neinvazivna mehanika ventilacijaNIV-OPCIJECPAP - Continuous positive airway pressure

PS - Pressure support

BPAP - Bilevel positive airway pressure

Neinvazivna mehanika ventilacija

NIVPEEP - Positive end-expiratory pressure

IPAP - Inspiratory positive airway pressure

EPAP - Expiratory positive airway pressure

PEEP CPAP EPAPPS IPAP EPAPBPAP CPAP + PS

Neinvazivna mehanika ventilacija

Neinvazivna mehanika ventilacija

Neinvazivna mehanika ventilacija

Neinvazivna mehanika ventilacijaODNOSI PRITISAKA

Neinvazivna mehanika ventilacijaEFEKAT PEEP-a NA DIJAMETAR ALVEOLA

Neinvazivna mehanika ventilacijaPODEAVANJE APARATAEPAP

Indikovan kod hipoksemije poboljava oksigenacijuObino start sa 5 cmH2O (5-12 cmH2O)

IPAP

Indikovan kod hiperkapnije ili mjeanih poremeaja poboljava ventilacijuObino start 10 cmH2O, tj. EPAP+5..10 (10-20 cm H2O)Neinvazivna mehanika ventilacijaRelevantni dokazi o upotrebi NIV-a AKUTNI KARDIOGENI PLUNI EDEM (CPAP)

Smanjuje potrebu za endotrahealnom intubacijomRedukuje mortalitet u poreenju sa upotrebom standardne medikamentne terapijeDokazi pokazuju da bi NIV trebao biti prva linija terapije AKPEJeftinija i laka upotreba u klinikoj praksiNema dokaza da je povean rizik za nastanak AIM

Winck JC, et al. Efficacy and safety of non-invasive ventilation in the treatment of acute cardiogenic pulmonary edema a systematic review and meta-analysis. Critical Care2006,10:R69

Neinvazivna mehanika ventilacijaRelevantni dokazi o upotrebi NIV-aAKUTNA EGZACERBACIJA HOBP-a (BIPAP)

Smanjuje potrebu za endotrahealnom intubacijomSmanjuje intrahospitalnu smrtnostSmanjuje broj bolnikih dana Poboljava preivljavanjePrimjena sistemskih kortikosteroida efikasna u tretmanu, upotreba antibiotika smanjuje smrtnost - neuspjeh tretmana zahtijeva hospitalizaciju

Vei benefit je naen kod pacijenata sa inicijalno niom arterijskom pH-znaci respiratorne acidoze.

Quon BS, et al. Contemporary management ofacuteexacerbations of COPD: a systematic review and metaanalysis. Chest.2008. 133:756-66.

Neinvazivna mehanika ventilacija