nefrotik sendrom

Click here to load reader

Download Nefrotik Sendrom

Post on 11-Jan-2016

92 views

Category:

Documents

17 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nefrotik Sendrom. Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı tokgozb@erciyes.edu.tr. Bu derste ne öğreneceğiz?. Nefrotik sendrom Nefrotik sendrom sebepleri Nefrotik sendrom patofizyolojisi Nefrotik sendroma tanıya yönelik yaklaşım Nefrotik sendrom tedavisi. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Nefrotik SendromDr. Blent TokgzErciyes niversitesi Tp FakltesiNefroloji Bilim Daltokgozb@erciyes.edu.tr

 • Bu derste ne reneceiz?Nefrotik sendromNefrotik sendrom sebepleriNefrotik sendrom patofizyolojisiNefrotik sendroma tanya ynelik yaklamNefrotik sendrom tedavisi

  Salk Slaytlarhttp://hastaneciyiz.blogspot.com

 • Nefrotik SendromProteinri dem HipoalbminemiHiperlipidemiLipidriHiperkoaglabiliteGnde 3 gram aan proteinri olmasdr (Normal serum albumini ve normal GFR varlnda)

  Nefrotik sendrom glomerl hastalklar iin patognomoniktir

 • NefrotikProteinri dem HipoalbminemiHiperlipidemiLipidriHiperkoaglabiliteOligri Hematri (er. slendirler)Proteinri < 3gr/gndem Hipertansiyon

  Nefritik

 • Nefrotik EtyolojiGlomerl hastalklarMinimal deiiklik hast.FSGSMembranz nefropati

  Sistemik hastalklarDiabetes mellitusAmiloidozGlomerl hastalklarPoststreptokoksik GNIgA NefropatisiAntiGBM hast.

  Sistemik hastalklarKk damar vasklitiSLENefritik Etyoloji

 • ProteinriGlomerler proteinriFiltrasyon bariyerinin bozulmasna balBoyut seici engelde bozuklukElektriksel yk engelinde bozuklukou zaman albminri

 • HipoalbminemiAlbminin idrarla kayb ve tblde ykmnn artmasna bal

  Proteinriye cevap olarak KC protein retimini artrr:KC ayrt etmeden tm proteinlerin retimini artrr.retilen proteinler idrarla kaybedilmeye devam eder.retilen proteinlerin idrarla kaybedilme oranlar molekl zelliklerine gre deiir.

 • HipoalbminemiProteinden zengin beslenmek hipoalbminemiyi dzeltmez, hatta proteinrinin iddetini artrabilir.

  Hipoalbminemiye bal sonular:demla toksisitesi riski artarPrerenal azotemi riski artar

 • demdeme yol aan sebepler:Onkotik basncn dmesiRAAS* stimlasyonuSodyum atlmnda bozukluk

  *RAAS: Renin-Angiyotensin-Aldosteron Sistemi

 • Nefrotik Sendromdem FizyopatolojisiOnkotik basncn dmesi:Hipoalbminemiye bal olarak plazma onkotik basnc der ve kapiller dna sv geii artar. (bkz: Starling yasalar)

 • Nefrotik Sendromdem FizyopatolojisiRAAS Stimlasyonu:Dolaan kan hacminde azalmaya bal olarak RAAS stimle olur..Aldosteronun distal tble etkisiyle sodyum retansiyonu, dolaysyla su retansiyonu geliir.. RAAS stimlasyonu hipovolemiye kompansatuar bir cevaptr ancak, demi artrc bir sonuca yol aar.. Su tutulumu hidrostatik basnc artrmaya alr fakat yeterli onkotik basn olmadndan hcreler-aras arala daha fazla sv transdasyonu gerekleir..

 • Nefrotik Sendromdem FizyopatolojisiSodyum atlmnda bozukluk:Birok nefrotik sendromlu hastada distal nefrondan sodyum eksresyonunda primer bozukluk vardr.Sodyumun atlamamasna bal olarak su tutulumu gerekleir.Kan hacmi artar: RAAS ve vazopressin basklanr.Bylece hipertansiyona eilim artar ve bunun sonucu olarak bbrek, atrial natriretik peptide cevapsz hale gelir. Artm kan hacmi ve dk onkotik basn, hcreler-aras arala sv geiini artrr.Sodyum atlmnda bozuklua yol aan sebep bilinmemektedir.

 • HiperlipidemiTotal kolesterol , LDL , VLDL , trigliserid , HDL .

  Nefrotik sendromda dislipideminin sebepleri: Lipoproteinlerin sentezi artmtr.Karacierde LDL ve VLDL sentezi artmtr.Karacierde Lipoprotein (a) sentezi artmtr.Lipoprotein lipaz aktivitesi bozulmutur.HDL idrarla kaybedilmektedir.

 • LipidriHiperlipidemiden daha ok proteinriye balHcreler iine lipid birikimi geliir.Slendir yaplar iine lipid birikimi geliir:Oval ya cisimcikleriYal slendirler

 • HiperkoaglabiliteKoaglasyon kaskadnda rol alan proteinlerin plazma seviyeleri deiir. Koaglasyon proteinlerinin karacierde sentezi artmtr:rnek: FibrinojenBaz dzenleyici proteinler idrarla kaybedilmektedir: Anti-trombin IIIProtein C Protein STrombosit agregasyonu artar. Hiperkoaglabilteye eilimi artran dier sebepler:mmobilizasyonnfeksiyon Hemokonsantrasyon

 • HiperkoaglabiliteVenz tromboembolizm ve spontan arteryel trombozlar geliebilir.Pulmoner embolizm geliebilir. Renal ven trombozu (RVT) geliebilir:Akut RVTBr arsHematriABY (eer bilateral tromboz gelitiyse)Asemptomatik ya da hafif semptomlarla olabilirKollateral damar geliimine bal olarak kanlanma salanabilir.

 • Nefrotik Sendromda nfeksiyonlarnfeksiyona eilimi artran faktrler:IgG ve kompleman B idrarla kaybedilir. Transferrin ve inko idrarla kaybedilir.Bakteri remesine zemin hazrlayan sv koleksiyonlar vardr.Deri infeksiyon giriine uygun hale gelmitir.dem lokal hmoral immn faktrlerin dilue olmasna yol aar.

  Bakteriyel infeksiyonlara eilim artmtr.Primer peritonitocuklarda:Streptococcus pneumoniae (en sk nedendir)Hemofilus influenzaErikinlerde Beta hemolitik streptokoklar (en sk neden)Gram negatif mikroorganizmalar

  Sellit Beta hemolitik streptokoklar

 • Nefrotik Sendromun En Sk SebepleriGlomerl hastalklarMinimal deiiklik hastalFSGSMembranz nefropati

  Sistemik hastalklarDiabetes mellitusAmiloidoz

 • Nefrotik Sendrom Klinik Yaklam

 • Nefrotik Sendrom

  Proteinri dem HipoalbminemiHiperlipidemiLipidriHiperkoaglabilite

  Baz hastalarda proteinri dnda bulgu olmayabilir.

 • Klinik YaklamSebebi ortaya koyunGenellikle bbrek biyopsisi gerekirSebebi tedavi edin (mmknse)Koplikasyonlar tedavi edin (dem vs...)

 • Tan YaklamAnamnez / yk:la kullanm

  FM:nfeksiyon belirtileri Eklem bulgular Deri bulgular (dknt, eritem)dem (periorbital, pretibial, anazarka tarz)

  LAB:Proteinri testleriHepatit B Hepatit CANA Anti-DNASerum kompleman dzeyleri (C3, C4)

  Aratrlmas gerekli durumlar:GebelikDiabetik nefropatiAmiloidoz

 • Nefrotik Sendrom Tedavi

 • Nefrotik Sendrom TedavisiGlomerl hastalklarnn tedavisi:Asl hastala ynelik tedaviDestekleyici tedavi:Proteinrinin azaltlmasHipoalbminemi tedavisidem kontrolHiperkoaglabiliteye ynelik tedaviHiperlipidemi tedavisinfeksiyon tedavisi

 • Nefrotik Sendrom Asl Hastala Ynelik TedaviGlomerl hastal yabanc antijenin yetersiz eliminasyonuna balysa tedavi bu ynde yaplr:rnek:nfektif endokarditte antibiyotik tedavisiHepatit Cye bal kriyogloblinemide interferon alfa tedavisi

  Primer bozukluklarda immnspressif ilalar kullanlr:KortikosteroidlerAzathioprineSiklofosfamid Klorambusil...

 • Proteinrinin AzaltlmasProteinri nefrotik dzeyin altna ekilebilirse: Serum albmini ykselmeye balar Hipoalbminemiye bal komplikasyonlarn nne geilebilirRenal hastaln progresyonu durdurulabilir

 • Proteinrinin AzaltlmasProteinriyi azaltma yntemleri:Dk proteinli diyet lalar:ACE inhibitrleriAnjiyotensin reseptr blokerleri (ARB)NSAIDDipiridamolProteinriyi azaltan ilalar GFR azalmsa ok dikkatli kullanlmaldr (zellikle ACEi ve NSAID)

 • Hipoalbminemi TedavisiProteinriyi azaltmadan hipoalbminemiyi dzeltmek zor..Yksek proteinli diyet proteinriyi artrr ve bbrek fonksiyonlarna zarar verebilir..Dk proteinli diyet proteinriyi azaltarak hipoalbminemiyi dzeltici etkiye sahiptir ancak malntrisyon riskine dikkat edilmeli..Yeterli protein alm ile birlikte karbonhidrattan zengin diyet en uygunu..Pratik olarak 0.8-1.0 g/kg protein yeterli..

 • dem TedavisiTuz kstlamas (60-80 mmol/gn)Diretik tedavisi:Hipovolemi eilimi nedeniyle dikkatle kullanlmaldr. Tedavinin etkinliini izlemenin en iyi yolu arlk takibidir.Gnde en ok 2 kg kaybna izin verilir.Nefrotik sendromda diretik direnciyle karlalabilir.Diretikler oral yolla ve sabah-akam balanmaldr. iddetli dem varlnda V uygulama gerekli olabilir.

 • Hiperkoaglabilite TedavisiTrombotik olaylara eilim artarzellikle serum albmini < 2.5 g/dl

  Profilaktik antikoaglasyon yksek riskli durumlarda nerilmeli..Heparin 2 x 5000 sc

  Tromboz veya pulmoner emboli varlnda uzun sreli antikoaglasyon uygulanmal..

 • Hiperlipidemi TedavisiHiperlipidemi kardiyovaskler hastalk riskini artrr.Statinler etkilidir.Fibratlar miyozit riskinde art nedeniyle nerilmez.Kolestramin GIS yan etkileri nedeniyle genellikle tolere edilemez.

 • nfeksiyonlarn nlenmesi ve TedavisiSistemik infeksiyon phesinde asit mayi incelenmeli ve kltr yaplmal..Kltr iin rnek alndktan sonra parenteral antibiyotik tedavisi balanmal:PenisilinlerTekrar eden infeksiyon durumunda serum IgG dzeyi llerek V immngloblin verilebilir..

 • Soru - CevapBlent Tokgztokgozb@erciyes.edu.tr Salk Slaytlarhttp://hastaneciyiz.blogspot.com

View more