nederlandse praktijkrichtlijn (npr) menselijke kant van

of 48 /48
Online webinar 17 februari 2021, 16:00 17:30 uur NEN, afspraken voor een betere wereld 1 Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Menselijke kant van Governance of IT

Upload: others

Post on 01-Oct-2021

8 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Menselijke kant van

Online webinar

17 februari 2021, 16:00 – 17:30 uur

NEN, afspraken voor een betere wereld 1

Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR)

Menselijke kant van Governance of IT

Page 2: Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Menselijke kant van

Programma

1. Welkom en introductie (Inge Piek, NEN)

2. Normen Governance of IT (Yvette Backer, ASL BiSL Foundation)

3. Belang menselijke maat (Daniël Smits, Universiteit Twente)

4. Werkwijze ontwikkeling praktijkrichtlijn (Inge Piek, NEN)

5. Hoe kunt u bijdragen

6. Q&A en afronding

NEN, afspraken voor een betere wereld 2

Page 3: Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Menselijke kant van

Vooraf

• Webinar wordt opgenomen

• Microfoon uit

• Vragen via de Q&A

• Informatie en slides beschikbaar

NEN, afspraken voor een betere wereld 3

Page 4: Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Menselijke kant van

Wat wilt u na vanmiddag weten?

Op welke vraag wilt u antwoord?

Menti.com, inlogcode: 8094019

NEN, afspraken voor een betere wereld 4

Page 5: Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Menselijke kant van

Sprekers

Yvette Backer, vertegenwoordigt ASL BiSLFoundation en voorzitter NEN normcommissie

Daniël Smits, Universiteit Twente en voorzitter SIG ‘Governance’ van het KNVI

Inge Piek, NEN, consultant ontwikkeling ICT normen

NEN, afspraken voor een betere wereld 5

Page 6: Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Menselijke kant van

NEN

• NEN begeleidt het maken van

normen

• Afspraken voor een betere

wereld

• ‘De wereld op één lijn’

NEN, afspraken voor een betere wereld 6

Page 7: Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Menselijke kant van

Wat wilt u na vanmiddag weten?

Op welke vraag wilt u antwoord?

Menti.com, inlogcode: 8094019

NEN, afspraken voor een betere wereld 7

Page 8: Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Menselijke kant van

NORMEN

• Vrijwillige afspraak tussen partijen over een product,

dienst of proces. Het zijn geen wetten, maar ‘best practices’

• Duidelijkheid voor marktpartijen

• Vertrouwen in producten, diensten of organisaties

• Dagen de maatschappij uit te innoveren

• Normen worden opgesteld door deskundigen

NEN, afspraken voor een betere wereld8

Een Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) is een praktische uitwerking van een norm.

Ook een praktijkrichtlijn kan door opdrachtgevers worden gebruikt bij bijvoorbeeld

opdrachten of aanbestedingen.

Page 9: Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Menselijke kant van

Programma

1. Welkom en introductie (Inge Piek, NEN)

2. Normen Governance of IT (Yvette Backer, ASL BiSL Foundation)

3. Belang menselijke maat (Daniël Smits, Universiteit Twente)

4. Werkwijze ontwikkeling praktijkrichtlijn (Inge Piek, NEN)

5. Hoe kunt u bijdragen

6. Q&A en afronding

NEN, afspraken voor een betere wereld 9

Page 10: Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Menselijke kant van

Menti.com, inlogcode 8094019

NEN, afspraken voor een betere wereld 10

Page 11: Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Menselijke kant van

Resultaat internationale survey

11

18%

36%14%

14%

18%

Niet bekend

Wel van gehoordGelezen

Refereer eraan

Maak er gebruik van

Page 12: Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Menselijke kant van

38500 familie

• 38500 – Governance of IT for the organization

• 38501 – Implementation guide

• 38502 – Framework and model

• 38504 - Guidance for principles-based standards

• 38505-1 - Governance of data

• 38505-2 - Implications of 38505-1 for data management

• 38506 - Governance of IT-enabled investments

12

Bron: https://www.iso.org/committee/5013818.html

Page 13: Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Menselijke kant van

13

Governance

implications of the

use of artificial

intelligence by

organizations

Page 14: Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Menselijke kant van
Page 15: Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Menselijke kant van

IT IS TOO IMPORTANT TO LEAVE TO IT

Page 16: Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Menselijke kant van

IT IS TOO IMPORTANT TO LEAVE TO IT

INFORMATIEVOORZIENING

het geheel aan informatieverwerkende processen van een organisatie,

bekeken vanuit het perspectief van de gebruikersorganisatie, inclusief alles

dat daarvoor benodigd is, zoals infrastructuur en informatiesystemen

Page 17: Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Menselijke kant van

ISO/IEC 38500 - Zes principes

Responsibility

Heldere verantwoordelijkheid

Page 18: Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Menselijke kant van

ISO/IEC 38500 - Zes principes

Responsibility

Een IT-strategie die de

organisatie ondersteunt

Strategy

Page 19: Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Menselijke kant van

ISO/IEC 38500 - Zes principes

Responsibility

Transparante besluitvorming bij

aankoop IT

Strategy

Aquisition

Page 20: Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Menselijke kant van

ISO/IEC 38500 - Zes principes

Responsibility

Kwaliteit die voldoet aan

vereisten

Strategy

Aquisition

Performance

Page 21: Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Menselijke kant van

ISO/IEC 38500 - Zes principes

Responsibility

Voldoen aan wet- en regelgeving

Strategy

Aquisition

Performance

Conformance

Page 22: Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Menselijke kant van

ISO/IEC 38500 - Zes principes

Responsibility

Respect voor menselijk gedrag

van alle mensen in het proces

Strategy

Aquisition

Performance

Conformance

Human

Behaviour

Page 23: Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Menselijke kant van

Internationale commissie – de leden

Standards and Regulations 23

Page 24: Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Menselijke kant van

Internationale commissie – de experts

Standards and Regulations 24

Page 25: Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Menselijke kant van

Programma

1. Welkom en introductie (Inge Piek, NEN)

2. Normen Governance of IT (Yvette Backer, ASL BiSL Foundation)

3. Belang menselijke maat (Daniël Smits, Universiteit Twente)

4. Werkwijze ontwikkeling praktijkrichtlijn (Inge Piek, NEN)

5. Hoe kunt u bijdragen

6. Q&A en afronding

NEN, afspraken voor een betere wereld 25

Page 26: Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Menselijke kant van

Menti.com, inlogcode 8094019

NEN, afspraken voor een betere wereld 26

Page 27: Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Menselijke kant van

18 FEBRUARY 2021 [email protected] 27

NPR menselijke kant van Governance of IT

dr. D. Smits

FACULTY OF BEHAVIOURAL, MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES (BMS)

DEPARTMENT INDUSTRIAL ENGINEERING AND BUSINESS INFORMATION SYSTEMS (IEBIS)

Page 28: Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Menselijke kant van

28

Doel

NPR voor de menselijke kant van Governance of IT

▪ Praktijkrichtlijn gericht op de Nederlandse markt

▪ Input

➢ ISO 38500

➢Onderzoek rond soft governance

➢ Ervaringen van practitioners (leden werkgroep)

Samenwerking tussen:

▪ NEN

▪ KNVI

▪ Universiteit Twente

▪ ASL BiSL foundation

Page 29: Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Menselijke kant van

29

Our research program

Research topic- How to improve IT governance effectiveness?

- How to improve IT governance maturity?

- How do they relate?

Source(s): Smits, D. and van Hillegersberg, J. (2019) “Diminishing the Gap Between IT Governance Maturity Theory and Practice: Renewing the

Approach”. IJITBAG, Vol. 10, No. 1, pp 1-21.

Page 30: Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Menselijke kant van

30

Hard and Soft governance

What is soft governance?

We define soft governance as the human, social or informal aspects of governance, hence linking it to aspects like human behaviour, collaboration, organisational culture and the informal organisation.

Hard and soft governance are relevant for the governance of IT and for corporate governance.

Source(s): Smits, D. (2019) Hard and soft IT governance maturity, https://research.utwente.nl/en/publications/hard-and-soft-it-governance-maturity

What is hard governance?

We define hard governance as the functional aspects of governance such as structures, processes and the formal side of decision-making.

Page 31: Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Menselijke kant van

31

Waarom is soft governance belangrijk?

Soft power is close to how we see soft governance.

Page 32: Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Menselijke kant van

32

THE MIG MODEL

Source(s): Smits, D. and van Hillegersberg, J. (2019) “Diminishing the Gap Between IT Governance Maturity Theory and Practice: Renewing the

Approach”. IJITBAG, Vol. 10, No. 1, pp 1-21.

Page 33: Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Menselijke kant van

33

Een voorbeeld

Page 34: Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Menselijke kant van

34

Context

Context

Harde governance

Zachte governance

Integreren bronnen

In de NPR laten we de harde kant

buiten beschouwing.

Page 35: Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Menselijke kant van

35

Concretiseren “Menselijk gedrag”

Context

Context

Harde governance

Zachte governance

Stap 1

- Aan welke focusgebieden moet aandacht

worden besteed?

- Moeten er focusgebieden worden

toegevoegd?

- Bv.: Toen wij het MIG model ontwierpen

is ethiek afgevallen, denken we daar nu

nog zo over?

Stap 2

- Wat moet er per focus gebied concreet

gebeuren?

- Kunnen we verwijzen naar bruikbare vanuit

de wetenschap of de praktijk?

- Is er een volwassenheidsmodel?

In de NPR laten we de harde kant

buiten beschouwing.

Page 36: Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Menselijke kant van

36

Vragen?

Soft power is close to how

we see soft governance.

Page 37: Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Menselijke kant van

Programma

1. Welkom en introductie (Inge Piek, NEN)

2. Normen Governance of IT (Yvette Backer, ASL BiSL Foundation)

3. Belang menselijke maat (Daniël Smits, Universiteit Twente)

4. Werkwijze ontwikkeling praktijkrichtlijn (Inge Piek, NEN)

5. Hoe kunt u bijdragen

6. Q&A en afronding

NEN, afspraken voor een betere wereld 37

Page 38: Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Menselijke kant van

NEDERLANDSE PRAKTIJK RICHTLIJN

Een Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) is een praktische

uitwerking van een norm.

Ook een praktijkrichtlijn kan door opdrachtgevers worden

gebruikt bij bijvoorbeeld opdrachten of aanbestedingen.

NEN, afspraken voor een betere wereld38

Page 39: Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Menselijke kant van

Processtappen

NEN, afspraken voor een betere wereld 39

NPR werkgroep

- Vaststellen scope

- Informeren NL stakeholders

- Kick-off

Inhoud en redactie

- Schrijfgroep

- NEN redactie

Publicatie concept NPR

Commentaren verwerken

Publicatie finale versie NPR

Juni 2021September

2021

Januari en

februari

2021

Page 40: Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Menselijke kant van

Waarom bijdragen aan deze ontwikkeling?

NEN, afspraken voor een betere wereld 40

Invloed op normenWeten wat er komen

gaatInvloed op

marktontwikkelingen

Nieuwsteontwikkelingen

kennen

PositiebepalingInternationaal

netwerkCommercieel

netwerkBedrijfsstrategie op normen aansluiten

Inzichten opdoen Kennisuitwisseling

Page 41: Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Menselijke kant van

Programma

1. Welkom en introductie (Inge Piek, NEN)

2. Normen Governance of IT (Yvette Backer, ASL BiSL Foundation)

3. Belang menselijke maat (Daniël Smits, Universiteit Twente)

4. Werkwijze ontwikkeling praktijkrichtlijn (Inge Piek, NEN)

5. Hoe kunt u bijdragen

6. Q&A en afronding

NEN, afspraken voor een betere wereld 41

Page 42: Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Menselijke kant van

Hoe kunt u bijdragen?

1. Schrijfgroep

2. Groep die meeleest

3. Op de hoogte blijven

NEN, afspraken voor een betere wereld 42

Page 43: Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Menselijke kant van

Schrijfgroep

NEN, afspraken voor een betere wereld 43

EXPERTISE TOEWIJDING TIJD

ONGEVEER 2 UUR PER WEEK

SCHRIJVEN

WERKVERDELINGOVER DE SCHRIJVERS

Page 44: Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Menselijke kant van

Groep die meeleest

NEN, afspraken voor een betere wereld 44

EXPERTISE TOEWIJDING TIJD

2 REVIEWRONDES

MEELEZEN

Page 45: Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Menselijke kant van

Menti.com, inlogcode 8094019

NEN, afspraken voor een betere wereld 45

Page 46: Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Menselijke kant van

Programma

1. Welkom en introductie (Inge Piek, NEN)

2. Normen Governance of IT (Yvette Backer, ASL BiSL Foundation)

3. Belang menselijke maat (Daniël Smits, Universiteit Twente)

4. Werkwijze ontwikkeling praktijkrichtlijn (Inge Piek, NEN)

5. Hoe kunt u bijdragen

6. Q&A en afronding

NEN, afspraken voor een betere wereld 46

Page 47: Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Menselijke kant van

Vragen?

NEN, afspraken voor een betere wereld 47

Page 48: Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) Menselijke kant van

Dank voor uw aandacht

• Meld u aan via [email protected], uiterlijk 24 februari 2021

• Kick-off op 5 maart as, 14:00 uur

• Meer informatie: www.nen.nl/itgovernance en Inge Piek: [email protected] en (015) 2 690 260

NEN, afspraken voor een betere wereld 48