nİĞde Ömer halİsdemİr Ünİversİtesİ tip fakÜltesİ … · 2021. 3. 9. · 16:30-17:15...

of 58 /58
(S): Senkron olarak gerçekleştirilecek dersler NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 DERS KURULU 1 TIP1100-Temel Bilimler I DersKuruluDersleri Kodu Dersler Derssaatleri Teorik Pratik Toplam TIP1104 RuhSağlığıveHastalıkları 25 25 TIP1107 HalkSağlığı 25 25 TIP1106 TıpTarihiveEtik 21 2 23 YDL1013 YabancıDil 1 12 12 Seçmeli* 8 8 TIP1064 SağlıkBilimlerindeAraştırmaYöntem leri TIP1020 Laboratuvargüvenliği ATA1015 Atatürk İlkeleriveİnkılapTarihi 1 8 8 TDL1011 Türk Dili 1 8 8 KurulToplamı 107 2 109 Amaç Bu ders kurulu sonunda Dönem 1 öğrencileri; davranış bilimleri ile ilgili temel kavramları, normal insan psikolojisi ile insanın ruhsal gelişimini, sağlık hizmetleri ile ilgili temel kavramları, sosyal bilimler ile tıp arasındaki yakınlığı ve bağlantıları, tıbbın tarih içerisindeki gelişimini ve tıbbi etik konularındaki temel kavramları öğrenmiş olacaklar, gerek kendilerini gerekse hastalarını ve iletişim kurdukları diğer insanları daha iyi anlamak açısından donanımlı hale gelecektir.

Author: others

Post on 26-Aug-2021

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

NDE ÖMER HALSDEMR ÜNVERSTES TIP FAKÜLTES
DÖNEM 1 DERS KURULU 1
TIP1100-Temel Bilimler I DersKuruluDersleri
Seçmeli* 8 8
KurulToplam 107 2 109
Amaç
Bu ders kurulu sonunda Dönem 1 örencileri; davran bilimleri ile ilgili temel
kavramlar, normal insan psikolojisi ile insann ruhsal geliimini, salk hizmetleri ile
ilgili temel kavramlar, sosyal bilimler ile tp arasndaki yaknl ve balantlar, tbbn
tarih içerisindeki geliimini ve tbbi etik konularndaki temel kavramlar örenmi
olacaklar, gerek kendilerini gerekse hastalarn ve iletiim kurduklar dier insanlar
daha iyi anlamak açsndan donanml hale gelecektir.
(S): Senkron olarak gerçekletirilecek dersler
Kodu DersKuruluÖretimÜyeleri
TIP1104 RuhSalveHastalklar
TIP1106 TpTarihiveEtik
TIP1107 HalkSal
Seçmeli*
YDL1013 YabancDil 1
ATA1015 Atatürk lkelerivenklapTarihi 1
TDL1011 Türk Dili 1
Ör. Gör. Özlem BABOA
TIP1100-Temel Bilimler I DersKuruluÖretimÜyeleri
(S): Senkron olarak gerçekletirilecek dersler
TIP1100-Temel Bilimler I Ders Kurulu Dersleri 1. HAFTA
12 Ekim2020, Pazartesi Dersinkodu DersinAd ÖretimÜyesi
08:30-09:15 TDL1011 Türk Dili I Ör. Gör. Özlem BABOA
09:30-10:15 TDL1011 Türk Dili I Ör. Gör. Özlem BABOA
10:30-11:15 ATA1015 Atatürk lkelerivenkilapTarihi 1 Ör. Gör. M. Nihal TUTAR
11:30-12:15 ATA1015 Atatürk lkelerivenkilapTarihi 1 Ör. Gör. M. Nihal TUTAR
13:30-14:15
DönemAçl,TpEitimiSistemleriveNi
deÖmerHalisdemirÜniversitesiTpFakül
15:30-16:15 TIP1104 Davranbilimlerinegiri (S) Prof. Dr. E. Erdal ERAN
16:30-17:15 TIP1104 Davran bilimlerine giri (S) Prof. Dr. E. Erdal ERAN
13Ekim 2020, Sal Dersinkodu DersinAd ÖretimÜyesi
08:30-09:15 SerbestÇalma
BAYRAKTAR
BAYRAKTAR
BAYRAKTAR
14:30-15:15 TIP1104 Psikoloji (S) Prof. Dr. E. Erdal ERAN
15:30-16:15 SeçmeliDersler*
16:30-17:15 SeçmeliDersler*
09:30-10:15 TIP1107 Salnsosyalbelirleyicileri (S) Dr. Ör. ÜyesiMuhammet
BAYRAKTAR
BAYRAKTAR
16:30-17:15 SerbestÇalma
08:30-09:15 SerbestÇalma
13:30-14:15 TIP1104 Düünmesürecivezeka Prof. Dr. E. Erdal ERAN
14:30-15:15 TIP1104 Düünmesürecivezeka Prof. Dr. E. Erdal ERAN
15:30-16:15 TIP1106 MezopotamyaTbb (S) Prof. Dr. E. Erdal ERAN
16:30-17:15 SerbestÇalma
08:30-09:15 SerbestÇalma
10:30-11:15 TIP1106 AntikYunanve Roma Tbb Prof. Dr. E. Erdal ERAN
11:30-12:15 SerbestÇalma
14:30-15:15 TIP1104 Motivasyon, engellenme–
15:30-16:15 SerbestÇalma
16:30-17:15 SerbestÇalma
2. HAFTA
08:30-09:15 TDL1011 Türk Dili I Ör. Gör. Özlem BABOA
09:30-10:15 TDL1011 Türk Dili I Ör. Gör. Özlem BABOA
10:30-11:15 ATA1015 Atatürk lkelerivenkilapTarihi 1 Ör. Gör. M. Nihal TUTAR
11:30-12:15 ATA1015 Atatürk lkeleri ve nkilap Tarihi 1 Ör. Gör. M. Nihal TUTAR
13:30-14:15 TIP1104 Psikopatolojive ego savunmadüzenekleri Prof. Dr. E. Erdal ERAN
14:30-15:15 TIP1104 Psikopatolojive ego savunmadüzenekleri Prof. Dr. E. Erdal ERAN
15:30-16:15 TIP1106 Ortaçave slam Tbb Prof. Dr. E. Erdal ERAN
16:30-17:15 SerbestÇalma
08:30-09:15 TIP1104 RuhsalcinselveRuhsalToplumsalgelime Prof. Dr. E. Erdal ERAN
09:30-10:15 TIP1104 RuhsalcinselveRuhsalToplumsalgelime Prof. Dr. E. Erdal ERAN
10:30-11:15 TIP1107 Demografikyapvesalk Dr. Ör. ÜyesiMuhammet
BAYRAKTAR
BAYRAKTAR
13:30-14:15 TIP1106 RönesansTbbve 17-18 yy. Tbb Prof. Dr. E. Erdal ERAN
14:30-15:15 TIP1106 Selçuklu Tbb Prof. Dr. E. Erdal ERAN
15:30-16:15 Seçmeli Dersler*
BAYRAKTAR
BAYRAKTAR
11:30-12:15 TIP1104 Kiilikgeliimivekiiliindeerlendirilmesi Prof. Dr. E. Erdal ERAN
13:30-14:15 YDL1013 YabancDil I Ör. Gör. Dr. Eda GÖZÜYEL
14:30-15:15 YDL1013 YabancDil I Ör. Gör. Dr. Eda GÖZÜYEL
15:30-16:15 YDL1013 YabancDil I Ör. Gör. Dr. Eda GÖZÜYEL
16:30-17:15 SerbestÇalma
08:30-09:15 SerbestÇalma
09:30-10:15 TIP1104 Çocuk ve Ergenlik Dönemi Prof. Dr. E. Erdal ERAN
10:30-11:15 TIP1104 Çocuk ve Ergenlik Dönemi Prof. Dr. E. Erdal ERAN
11:30-12:15 TIP1106 OsmanlTbb Prof. Dr. E. Erdal ERAN
13:30-14:15 TIP1107 Küreselleme, toplumsal deime ve
salk
BAYRAKTAR
BAYRAKTAR
08:30-09:15 TIP1106 Türkiye Cumhuriyeti’nde Tp
Eitiminin Modernizasyonu
09:30-10:15 TIP1104 Çocukta bilisel geliim, dil vea hlak
geliimi
10:30-11:15 TIP1104 Çocukta bilisel geliim, dil ve ahlak
geliimi
11:30-12:15 SerbestÇalma
14:30-15:15 TIP1106 Aydnlatlm Onam (S) Prof. Dr. E. Erdal ERAN
15:30-16:15 Serbest Çalma
3. HAFTA
08:30-09:15 TDL1011 Türk Dili I Ör. Gör. Özlem BABOA
09:30-10:15 TDL1011 Türk Dili I Ör. Gör. Özlem BABOA
10:30-11:15 ATA1015 Atatürk lkelerivenkilapTarihi 1 Ör. Gör. M. Nihal TUTAR
11:30-12:15 ATA1015 Atatürk lkelerivenkilapTarihi 1 Ör. Gör. M. Nihal TUTAR
13:30-14:15 TIP1106 MahremiyetHakkveTbbiGizlilik (S) Prof. Dr. E. Erdal ERAN
14:30-15:15 TIP1106 Hekim/Hasta likisi (S) Prof. Dr. E. Erdal ERAN
15:30-16:15 TIP1106 Organ veDokuNaklinelikinEtikunlar
16:30-17:15 SerbestÇalma
08:30-09:15 SerbestÇalma
11:30-12:15 TIP1107 Tütün, alkolvemaddekullanm Dr. Ör. ÜyesiMuhammet
BAYRAKTAR
BAYRAKTAR
BAYRAKTAR
08:30-09:15 SerbestÇalma
BAYRAKTAR
BAYRAKTAR
08:30-09:15
08:30-09:15 TIP1106 Uygulama: EtikVakaTartmas 1 Prof. Dr. E. Erdal ERAN
09:30-10:15 TIP1106 Uygulama: VakaTartmas 2 Prof. Dr. E. Erdal ERAN
10:30-11:15 TIP1106 SalkHizmetindeGerçeinSöylenmesi Prof. Dr. E. Erdal ERAN
11:30-12:15 TIP1106 KlinikAratrmalarveBilimEtii Prof. Dr. E. Erdal ERAN
13:30-14:15 SerbestÇalma
15:30-16:15 TIP1106 nternet ortamnda literatür tarama
(Pratik)
16:30-17:15 SerbestÇalma
4. HAFTA
08:30-09:15 TDL1011 Türk Dili I Ör. Gör. Özlem BABOA
09:30-10:15 TDL1011 Türk Dili I Ör. Gör. Özlem BABOA
10:30-11:15 ATA1015 Atatürk lkelerivenkilapTarihi 1 Ör. Gör. M. Nihal TUTAR
11:30-12:15 ATA1015 Atatürk lkelerivenkilapTarihi 1 Ör. Gör. M. Nihal TUTAR
13:30-14:15 TIP1107 Egzersizvesalk Dr. Ör. ÜyesiMuhammet
BAYRAKTAR
16:30-17:15 SerbestÇalma
08:30-09:15 SerbestÇalma
BAYRAKTAR
BAYRAKTAR
15:30-16:15 SeçmeliDersler*
16:30-17:15 SeçmeliDersler*
08:30-09:15 SerbestÇalma
BAYRAKTAR
BAYRAKTAR
BAYRAKTAR
16:30-17:15 SerbestÇalma
08:30-09:15 SerbestÇalma
09:30-10:15 SerbestÇalma
10:30-11:15 SerbestÇalma
11:30-12:15 SerbestÇalma
13:30-14:15 SerbestÇalma
14:30-15:15 SerbestÇalma
15:30-16:15 SerbestÇalma
16:30-17:15 SerbestÇalma
08:30-09:15 SerbestÇalma
NDE ÖMER HALSDEMR ÜNVERSTES TIP FAKÜLTES
DÖNEM 1 DERS KURULU 2 (TEORK DERSLER)
TIP1200: Temel Bilimler II. Ders kurulu
Kodu Dersler Ders saatleri
TIP1203 Biyoistatistik ve Tp Biliimi 32 32
TIP1205 Tbbi Biyoloji 23 23
YDL1013 Yabanc Dil 1 15 15
Seçmeli* 10 10
TDL1011 Türk Dili 1 10 10
Kurul Toplam 150 150
Amaç Bu ders kurulu sonunda Dönem 1 örencileri; medikal fiziin temelleri, temel
organik kimya ve biyokimya kavramlarn ve biyoistatistik ve tp biliimi ile ilgili
temel kavramlar, bilimsel aratrma ile ilgili temel kavramlar, yerküredeki tüm
canllarn ortak paydas olan hücre ve moleküler biyoloji baznda temel bilgileri
örenmi olacaklardr.
TIP1200-Temel Bilimler II. Ders Kurulu Öretim Üyeleri
Ders Kurulu Sorumlusu: Dr. Ör. Üyesi Serpil ERAN
Kodu Ders Kurulu Öretim Üyeleri
TIP1201 Biyofizik
Doç.Dr. Adnan ÜNALAN
TIP1205 Tbbi Biyoloji
YDL1013 Yabanc Dil 1
Seçmeli*
TIP1020 Dr. Ör. Üyesi Il AYDEMR
ATA1015 Atatürk lkeleri ve nklap Tarihi 1
Ör. Gör. M. Nihal TUTAR
TDL1011 Türk Dili 1
Ör. Gör. Özlem BABOA
9 Kasm 2020, Pazartesi Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 TDL1011 Türk Dili I Ör. Gör. Özlem BABOA
09:30-10:15 TDL1011 Türk Dili I Ör. Gör. Özlem BABOA
10:30-11:15 ATA1015 Atatürk lkeleri ve nkilap Tarihi 1 Ör. Gör. M. Nihal TUTAR
11:30-12:15 ATA1015 Atatürk lkeleri ve nkilap Tarihi 1 Ör. Gör. M. Nihal TUTAR
13:30-14:15 TIP1202 Biyokimyaya giri (S) Dr. Ör.Üyesi Serpil ERAN
14:30-15:15 TIP1201 Biyofizie Giri (S) Doç. Dr. Celal GÜVEN
15:30-16:15 TIP1201 Biyofizie Giri (S) Doç. Dr. Celal GÜVEN
16:30-17:15 Serbest Çalma
10 Kasm 2020, Sal Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 TIP1205 Tbbi biyolojiye giri (S) Dr. Ör. Üyesi Gonca DÖNMEZ
ARAT
11:30-12:15 TIP1203 Biyoistatistik biliminde temel kavramlar
(S)
Doç.Dr. Adnan ÜNALAN
13:30-14:15 TIP1205 Hücre zar ve özellikleri Dr. Ör. Üyesi Dilara Fatma Bal
14:30-15:15 TIP1205 Hücre zar ve özellikleri Dr. Ör. Üyesi Dilara Fatma Bal
15:30-16:15 Seçmeli Dersler*
16:30-17:15 Seçmeli Dersler*
11 Kasm 2020, Çaramba Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 TIP1203 Bilimsel aratrmann aamalar ve
planlama Doç.Dr. Adnan ÜNALAN
planlama Doç.Dr. Adnan ÜNALAN
13:30-14:15 YDL1013 Yabanc Dil I Ör. Gör. Dr. Eda GÖZÜYEL
14:30-15:15 YDL1013 Yabanc Dil I Ör. Gör. Dr. Eda GÖZÜYEL
15:30-16:15 YDL1013 Yabanc Dil I Ör. Gör. Dr. Eda GÖZÜYEL
16:30-17:15 Serbest Çalma
12 Kasm 2020, Perembe Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
ARAT
ARAT
planlama Doç.Dr. Adnan ÜNALAN
14:30-15:15 TIP1201 Moleküller biyofiin temel kavramlar Doç. Dr. Celal GÜVEN
15:30-16:15 TIP1201 Moleküller biyofiin temel kavramlar Doç. Dr. Celal GÜVEN
16:30-17:15 Serbest Çalma
13 Kasm 2020, Cuma Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
11:30-12:15 Serbest Çalma
ribozom, plastlar, vakuol (S)
ribozom, plastlar, vakuol (S)
bileikler (S)
6. HAFTA
16 Kasm 2020, Pazartesi Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 TDL1011 Türk Dili I Ör. Gör. Özlem BABOA
09:30-10:15 TDL1011 Türk Dili I Ör. Gör. Özlem BABOA
10:30-11:15 ATA1015 Atatürk lkeleri ve nkilap Tarihi 1 Ör. Gör. M. Nihal TUTAR
11:30-12:15 ATA1015 Atatürk lkeleri ve nkilap Tarihi 1 Ör. Gör. M. Nihal TUTAR
13:30-14:15 TIP1202 Kimyasal reaksiyonlar Uzman Dr. Durmu AYAN
14:30-15:15 TIP1202 Kimyasal reaksiyonlar Uzman Dr. Durmu AYAN
15:30-16:15 Serbest Çalma
16:30-17:15 Serbest Çalma
17 Kasm 2020, Sal Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 TIP1205 Sitoplazmik organeller-II endoplazmik
retikulum, golgi, lizozom, peroksizom (S)
Dr. Ör. Üyesi Dilara Fatma Bal
09:30-10:15 TIP1205 Sitoplazmik organeller-II endoplazmik
retikulum, golgi, lizozom, peroksizom (S) Dr. Ör. Üyesi Dilara Fatma Bal
10:30-11:15 TIP1203 Tp bilimlerinde deneysel
aratrmalar (S) Doç.Dr. Adnan ÜNALAN
11:30-12:15 TIP1203 Tp bilimlerinde deneysel
aratrmalar (S) Doç.Dr. Adnan ÜNALAN
13:30-14:15 TIP1202 Kimyasal reaksiyonlar Uzman Dr. Durmu AYAN
14:30-15:15 TIP1202 Kimyasal reaksiyonlar Uzman Dr. Durmu AYAN
15:30-16:15 Seçmeli Dersler*
16:30-17:15 Seçmeli Dersler*
Dersin kodu
Dersin Ad
Öretim Üyesi
08:30-09:15 TIP1205 Hücre çekirdei ve organizasyonu Dr. Ör. Üyesi Dilara Fatma Bal
09:30-10:15 TIP1205 Hücre çekirdei ve organizasyonu Dr. Ör. Üyesi Dilara Fatma Bal
10:30-11:15 TIP1202 Suyun biyofonksiyonlar (S) Uzman Dr. Durmu AYAN
11:30-12:15 TIP1202 Suyun biyofonksiyonlar (S) Uzman Dr. Durmu AYAN
13:30-14:15 YDL1013 Yabanc Dil I Ör. Gör. Dr. Eda GÖZÜYEL
14:30-15:15 YDL1013 Yabanc Dil I Ör. Gör. Dr. Eda GÖZÜYEL
15:30-16:15 YDL1013 Yabanc Dil I Ör. Gör. Dr. Eda GÖZÜYEL
16:30-17:15 Serbest Çalma
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 Serbest Çalma
hazrlama
hazrlama
Doç.Dr. Adnan ÜNALAN
13:30-14:15 TIP1205 DNA özellikleri ve replikasyonu Dr. Ör. Üyesi Gonca DÖNMEZ
ARAT
14:30-15:15 TIP1205 DNA özellikleri ve replikasyonu Dr. Ör. Üyesi Gonca DÖNMEZ
ARAT
20 Kasm 2020, Cuma Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
13:30-14:15 Serbest Çalma
14:30-15:15 TIP1201 Biyoenerjetik, enerji ve yaam (S) Doç. Dr. Celal GÜVEN
15:30-16:15 TIP1201 Biyoenerjetik, enerji ve yaam (S) Doç. Dr. Celal GÜVEN
16:30-17:15 Serbest Çalma
23 Kasm 2020, Pazartesi Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 TDL1011 Türk Dili I Ör. Gör. Özlem BABOA
09:30-10:15 TDL1011 Türk Dili I Ör. Gör. Özlem BABOA
10:30-11:15 ATA1015 Atatürk lkeleri ve nkilap Tarihi 1 Ör. Gör. M. Nihal TUTAR
11:30-12:15 ATA1015 Atatürk lkeleri ve nkilap Tarihi 1 Ör. Gör. M. Nihal TUTAR
13:30-14:15 TIP1203 Örneklem büyüklüünün belirlenmesi (S) Doç.Dr. Adnan ÜNALAN
14:30-15:15 TIP1202 Asit-baz, tampon sistemler Dr. Ör.Üyesi Serpil ERAN
15:30-16:15 Serbest Çalma
16:30-17:15 Serbest Çalma
24 Kasm 2020, Sal Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15
09:30-10:15
10:30-11:15 TIP1205 DNA özellikleri ve replikasyonu (S) Dr. Ör. Üyesi Gonca DÖNMEZ
ARAT
11:30-12:15 TIP1205 DNA özellikleri ve replikasyonu (S) Dr. Ör. Üyesi Gonca DÖNMEZ
ARAT
15:30-16:15 Seçmeli Dersler*
16:30-17:15 Seçmeli Dersler*
25 Kasm 2020, Çaramba Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 TIP1201 Termodinamik Doç. Dr. Celal GÜVEN
09:30-10:15 TIP1201 Termodinamik Doç. Dr. Celal GÜVEN
10:30-11:15 TIP1203 Tanmlayc istatistikler Doç.Dr. Adnan ÜNALAN
11:30-12:15 TIP1203 Tanmlayc istatistikler Doç.Dr. Adnan ÜNALAN
13:30-14:15 YDL1013 Yabanc Dil I Ör. Gör. Dr. Eda GÖZÜYEL
14:30-15:15 YDL1013 Yabanc Dil I Ör. Gör. Dr. Eda GÖZÜYEL
15:30-16:15 YDL1013 Yabanc Dil I Ör. Gör. Dr. Eda GÖZÜYEL
16:30-17:15
26 Kasm 2020, Perembe Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
10:30-11:15 TIP1203 Parametre tahminleri Doç.Dr. Adnan ÜNALAN
11:30-12:15 TIP1201 Biyolojik molküller için konformasyonu
etkileyen kuvvetler Doç. Dr. Celal GÜVEN
13:30-14:15 TIP1201 Biyolojik molküller için konformasyonu
etkileyen kuvvetler Doç. Dr. Celal GÜVEN
14:30-15:15 TIP1202 Çözeltiler ve konsantrasyon kavram Dr. Ör.Üyesi Serpil ERAN
15:30-16:15 TIP1202 Çözeltiler ve konsantrasyon kavram Dr. Ör.Üyesi Serpil ERAN
16:30-17:15 Serbest Çalma
27 Kasm 2020, Cuma Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
testleri Doç.Dr. Adnan ÜNALAN
testleri Doç.Dr. Adnan ÜNALAN
11:30-12:15 TIP1201 Hücre zarndan geçiler ve zar potansiyeli Doç. Dr. Celal GÜVEN
13:30-14:15 TIP1201 Hücre zarndan geçiler ve zar potansiyeli Doç. Dr. Celal GÜVEN
14:30-15:15 TIP1202 Amino asitler ve snflandrmalar (S) Doç. Dr. smail SARI
15:30-16:15 TIP1202 Amino asitler ve snflandrmalar (S) Doç. Dr. smail SARI
16:30-17:15 Serbest Çalma
30 Kasm 2020, Pazartesi Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15
09:30-10:15
10:30-11:15
11:30-12:15
13:30-14:15
14:30-15:15
15:30-16:15
16:30-17:15
1 Aralk 2020, Sal Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15
09:30-10:15
10:30-11:15
11:30-12:15
13:30-14:15
14:30-15:15
15:30-16:15
16:30-17:15
2 Aralk 2020, Çaramba Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 Serbest Çalma
Temelleri ve Membran biyofizii (S) Doç. Dr. Celal GÜVEN
11:30-12:15 TIP1201 Hücrenin Elektriksel Davrannn
Temelleri ve Membran biyofizii (S) Doç. Dr. Celal GÜVEN
13:30-14:15
14:30-15:15
Snavlar
16:30-17:15
3 Aralk 2020, Perembe Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
11:30-12:15 TIP1202 Amino asitlerin kimyasal ve fiziksel
özellikleri
özellikleri Doç. Dr. smail SARI
14:30-15:15 TIP1203 Parametrik Testler Doç.Dr. Adnan ÜNALAN
15:30-16:15 TIP1203 Parametrik Testler Doç.Dr. Adnan ÜNALAN
16:30-17:15 Serbest Çalma
4 Aralk 2020, Cuma Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
11:30-12:15 Serbest Çalma
13:30-14:15 TIP1205 RNA çeitleri ve transkripsiyon (S) Dr. Ör. Üyesi Gonca DÖNMEZ
ARAT
14:30-15:15 TIP1205 RNA çeitleri ve transkripsiyon (S) Dr. Ör. Üyesi Gonca DÖNMEZ
ARAT
16:30-17:15 TIP120
9. HAFTA
7 Aralk 2020, Pazartesi Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 TDL1011 Türk Dili I Ör. Gör. Özlem BABOA
09:30-10:15 TDL1011 Türk Dili I Ör. Gör. Özlem BABOA
10:30-11:15 ATA1015 Atatürk lkeleri ve nkilap Tarihi 1 Ör. Gör. M. Nihal TUTAR
11:30-12:15 ATA1015 Atatürk lkeleri ve nkilap Tarihi 1 Ör. Gör. M. Nihal TUTAR
13:30-14:15 TIP1203 Parametrik Olmayan Testler (S) Doç.Dr. Adnan ÜNALAN
14:30-15:15 TIP1203 Parametrik Olmayan Testler (S) Doç.Dr. Adnan ÜNALAN
15:30-16:15 Serbest Çalma
16:30-17:15 Serbest Çalma
8 Aralk 2020, Sal Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 TIP1202 Peptidler, peptid bann özellikleri (S) Doç. Dr. smail SARI
09:30-10:15 TIP1202 Peptidler, peptid bann özellikleri (S) Doç. Dr. smail SARI
10:30-11:15 TIP1201 yon kanallar (S) Doç. Dr. Celal GÜVEN
11:30-12:15 TIP1201 yon kanallar (S) Doç. Dr. Celal GÜVEN
13:30-14:15 TIP1205 RNA çeitleri ve transkripsiyon Dr. Ör. Üyesi Gonca DÖNMEZ
ARAT
14:30-15:15 TIP1205 RNA çeitleri ve transkripsiyon Dr. Ör. Üyesi Gonca DÖNMEZ
ARAT
9 Aralk 2020, Çaramba Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 TIP1203 Parametrik Olmayan Testler (S) Doç.Dr. Adnan ÜNALAN
09:30-10:15 TIP1203 Parametrik Olmayan Testler (S) Doç.Dr. Adnan ÜNALAN
10:30-11:15 TIP1201 Kas kaslmasnn biyofizii Doç. Dr. Celal GÜVEN
11:30-12:15 TIP1201 Kas kaslmasnn biyofizii Doç. Dr. Celal GÜVEN
13:30-14:15 YDL1013 Yabanc Dil I Ör. Gör. Dr. Eda GÖZÜYEL
14:30-15:15 YDL1013 Yabanc Dil I Ör. Gör. Dr. Eda GÖZÜYEL
15:30-16:15 YDL1013 Yabanc Dil I Ör. Gör. Dr. Eda GÖZÜYEL
16:30-17:15 Serbest Çalma
10 Aralk 2020, Perembe Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
özellikleri Doç. Dr. smail SARI
10:30-11:15 TIP1202 Proteinler, yaplar, fiziksel ve kimyasal
özellikleri
11:30-12:15 TIP1201 Fizyolojik ve anatomik biyofizik Doç. Dr. Celal GÜVEN
13:30-14:15 TIP1201 Fizyolojik ve anatomik biyofizik Doç. Dr. Celal GÜVEN
14:30-15:15 TIP1205 Genetik ifre ve translasyon Dr. Ör. Üyesi Gonca DÖNMEZ
ARAT
15:30-16:15 TIP1205 Genetik ifre ve translasyon Dr. Ör. Üyesi Gonca DÖNMEZ
ARAT
Dersin Ad
Öretim Üyesi
ARAT
ARAT
yaplarnn belirlenmesi
yaplarnn belirlenmesi
16:30-17:15 Serbest Çalma
14 Aralk 2020, Pazartesi Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 TDL1011 Türk Dili I Ör. Gör. Özlem BABOA
09:30-10:15 TDL1011 Türk Dili I Ör. Gör. Özlem BABOA
10:30-11:15 ATA1015 Atatürk lkeleri ve nkilap Tarihi 1 Ör. Gör. M. Nihal TUTAR
11:30-12:15 ATA1015 Atatürk lkeleri ve nkilap Tarihi 1 Ör. Gör. M. Nihal TUTAR
13:30-14:15 Serbest Çalma
14:30-15:15 Serbest Çalma
15:30-16:15 Serbest Çalma
16:30-17:15 Serbest Çalma
15 Aralk 2020, Sal Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 Serbest Çalma
10:30-11:15 Serbest Çalma
11:30-12:15 Serbest Çalma
13:30-14:15 Serbest Çalma
14:30-15:15 Serbest Çalma
15:30-16:15 Seçmeli Dersler*
16:30-17:15 Seçmeli Dersler*
16 Aralk 2020, Çaramba Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 Serbest Çalma
10:30-11:15 Serbest Çalma
11:30-12:15 Serbest Çalma
13:30-14:15 YDL1013 Yabanc Dil I Ör. Gör. Dr. Eda GÖZÜYEL
14:30-15:15 YDL1013 Yabanc Dil I Ör. Gör. Dr. Eda GÖZÜYEL
15:30-16:15 YDL1013 Yabanc Dil I Ör. Gör. Dr. Eda GÖZÜYEL
16:30-17:15 Serbest Çalma
17 Aralk 2020, Perembe Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 Serbest Çalma
10:30-11:15 Serbest Çalma
11:30-12:15 Serbest Çalma
13:30-14:15 Serbest Çalma
14:30-15:15 Serbest Çalma
15:30-16:15 Serbest Çalma
16:30-17:15 Serbest Çalma
18 Aralk 2020, Cuma Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15
NDE ÖMER HALSDEMR ÜNVERSTES TIP FAKÜLTES
DÖNEM 1 DERS KURULU 3 (TEORK DERSLER)
TIP1300: Hücre Bilimlerine Giri Ders Kurulu
Kodu Dersler Ders saatleri
TIP1303 Biyoistatistik ve Tp Biliimi 12 12
TIP1305 Tbbi Biyoloji 28 28
YDL1013 Yabanc Dil 1 15 15
Seçmeli* 12 10
TDL1011 Türk Dili 1 8 8
Kurul Toplam 120 120
Amaç Bu ders kurulu sonunda Dönem 1 örencileri; biyofizikteki baz temel kavramlar
ile bu kavramlarn tp alanndaki yerini, enzimlerin özelliklerini, etki mekanizmalarn,
aktivitelerinin düzenlenmesini, istatistiksel analiz yöntemlerini ve salk alanndaki
kullanm alanlarn, tbbi biyolojideki güncel ve moleküler kavramlarn tp alanndaki
önemini kavrayacaklar.
TIP1300-Hücre Bilimlerine Giri Ders Kurulu Öretim Üyeleri
Ders Kurulu Sorumlusu: Dr. Ör. Üyesi F. Esin KIRIK
Kodu Ders Kurulu Öretim Üyeleri
TIP1301 Biyofizik
Doç.Dr. Adnan ÜNALAN
TIP1305 Tbbi Biyoloji
YDL1013 Yabanc Dil 1
Seçmeli*
TIP1020 Dr. Ör. Üyesi Il AYDEMR
ATA1015 Atatürk lkeleri ve nklap Tarihi 1
Ör. Gör. M. Nihal TUTAR
TDL1011 Türk Dili 1
Ör. Gör. Özlem BABOA
21 Aralk 2020, Pazartesi Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 TDL1011 Türk Dili I Ör. Gör. Özlem BABOA
09:30-10:15 TDL1011 Türk Dili I Ör. Gör. Özlem BABOA
10:30-11:15 ATA1015 Atatürk lkeleri ve nkilap Tarihi 1 Ör. Gör. M. Nihal TUTAR
11:30-12:15 ATA1015 Atatürk lkeleri ve nkilap Tarihi 1 Ör. Gör. M. Nihal TUTAR
13:30-14:15 TIP1302 Enzimler, yap özellikleri ve
snflandrlmas (S)
15:30-16:15 Serbest Çalma
16:30-17:15 Serbest Çalma
22 Aralk 2020, Sal Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 Serbest Çalma
13:30-14:15 TIP1305 Gen aktivitelerinin kontrolü Dr. Ör. Üyesi Gonca DÖNMEZ
ARAT
14:30-15:15 TIP1305 Gen aktivitelerinin kontrolü Dr. Ör. Üyesi Gonca DÖNMEZ
ARAT
23 Aralk 2020, Çaramba Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 Serbest Çalma
13:30-14:15 YDL1013 Yabanc Dil I Ör. Gör. Dr. Eda GÖZÜYEL
14:30-15:15 YDL1013 Yabanc Dil I Ör. Gör. Dr. Eda GÖZÜYEL
15:30-16:15 YDL1013 Yabanc Dil I Ör. Gör. Dr. Eda GÖZÜYEL
16:30-17:15 Serbest Çalma
24 Aralk 2020, Perembe Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 TIP1305 Gen aktivitelerinin kontrolü Dr. Ör. Üyesi Gonca DÖNMEZ
ARAT
10:30-11:15 TIP1305 Gen aktivitelerinin kontrolü Dr. Ör. Üyesi Gonca DÖNMEZ
ARAT
14:30-15:15 TIP1305 Hücre bölünmeleri Dr. Ör. Üyesi Dilara Fatma BALI
15:30-16:15 TIP1305 Hücre bölünmeleri Dr. Ör. Üyesi Dilara Fatma BALI
16:30-17:15 Serbest Çalma
25 Aralk 2020, Cuma Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
11:30-12:15 Serbest Çalma
13:30-14:15 TIP1305 Hücre döngüsü ve kontrolü (S) Dr. Ör. Üyesi Dilara Fatma BALI
14:30-15:15 TIP1305 Hücre döngüsü ve kontrolü (S) Dr. Ör. Üyesi Dilara Fatma BALI
15:30-16:15 TIP1305 Hücre döngüsü ve kontrolü (S) Dr. Ör. Üyesi Dilara Fatma BALI
16:30-17:15 Serbest Çalma
28 Aralk 2020, Pazartesi Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15
Mazeret Snav
29 Aralk 2020, Sal Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Seçmeli Paketi Derslerinin Ara
Snav Mazeret Snav
13:30-14:15 TIP1301 Radyoaktivitenin biyolojik sistemlere etki
mekanizmas Doç. Dr. Celal GÜVEN
14:30-15:15 TIP1301 Radyoaktivitenin biyolojik sistemlere etki
mekanizmas Doç. Dr. Celal GÜVEN
15:30-16:15 Seçmeli Dersler*
16:30-17:15 Seçmeli Dersler*
30 Aralk 2020, Çaramba Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 Serbest Çalma
prensipleri (S)
13:30-14:15 YDL1013 Yabanc Dil I Ör. Gör. Dr. Eda GÖZÜYEL
14:30-15:15 YDL1013 Yabanc Dil I Ör. Gör. Dr. Eda GÖZÜYEL
15:30-16:15 YDL1013 Yabanc Dil I Ör. Gör. Dr. Eda GÖZÜYEL
16:30-17:15 Serbest Çalma
31 Aralk 2020, Perembe Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 Serbest Çalma
13:30-14:15 TIP1305 Mutajenik etmenler ve mutasyon çeitleri Dr. Ör. Üyesi Gonca DÖNMEZ
ARAT
çeitleri
15:30-16:15 Serbest Çalma
16:30-17:15 Serbest Çalma
1 Ocak 2021, Cuma Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15
4 Ocak 2021, Pazartesi Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 TDL1011 Türk Dili I Ör. Gör. Özlem BABOA
09:30-10:15 TDL1011 Türk Dili I Ör. Gör. Özlem BABOA
10:30-11:15 ATA1015 Atatürk lkeleri ve nkilap Tarihi 1 Ör. Gör. M. Nihal TUTAR
11:30-12:15 ATA1015 Atatürk lkeleri ve nkilap Tarihi 1 Ör. Gör. M. Nihal TUTAR
13:30-14:15 Serbest Çalma
14:30-15:15 Serbest Çalma
15:30-16:15 Serbest Çalma
16:30-17:15 Serbest Çalma
5 Ocak 2021, Sal Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
giri (S)
(S)
11:30-12:15 TIP1301 Dalga olay ve optik Doç. Dr. Celal GÜVEN
13:30-14:15 TIP1301 Dalga olay ve optik Doç. Dr. Celal GÜVEN
14:30-15:15 TIP1303 Verilerin tablo ve grafiklerle gösterimi Doç.Dr. Adnan ÜNALAN
15:30-16:15 Seçmeli Dersler*
16:30-17:15 Seçmeli Dersler*
6 Ocak 2021, Çaramba Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 Serbest Çalma
11:30-12:15 TIP1302 Karbohidratlar, monosakkaritler (S) Dr. Ör. Üyesi Serpil ERAN
13:30-14:15 YDL1013 Yabanc Dil I Ör. Gör. Dr. Eda GÖZÜYEL
14:30-15:15 YDL1013 Yabanc Dil I Ör. Gör. Dr. Eda GÖZÜYEL
15:30-16:15 YDL1013 Yabanc Dil I Ör. Gör. Dr. Eda GÖZÜYEL
16:30-17:15 Serbest Çalma
7 Ocak 2021, Perembe Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 TIP1302 Disakkaridler ve özellikleri Dr. Ör. Üyesi Serpil ERAN
10:30-11:15 TIP1302 Disakkaridler ve özellikleri Dr. Ör. Üyesi Serpil ERAN
11:30-12:15 TIP1305 Sinyal iletminin temel prensipleri Dr. Ör. Üyesi Gonca DÖNMEZ
ARAT
13:30-14:15 TIP1305 Sinyal iletminin temel prensipleri Dr. Ör. Üyesi Gonca DÖNMEZ
ARAT
sistemlere etkileri Doç. Dr. Celal GÜVEN
15:30-16:15 TIP1301 Elektromanyetik olaylarn biyolojik
sistemlere etkileri Doç. Dr. Celal GÜVEN
16:30-17:15 Serbest Çalma
8 Ocak 2021, Cuma Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 Serbest Çalma
13:30-14:15 Serbest Çalma
14:30-15:15 Serbest Çalma
15:30-16:15 Serbest Çalma
16:30-17:15 Serbest Çalma
11 Ocak 2021, Pazartesi Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 TDL1011 Türk Dili I Ör. Gör. Özlem BABOA
09:30-10:15 TDL1011 Türk Dili I Ör. Gör. Özlem BABOA
10:30-11:15 ATA1015 Atatürk lkeleri ve nkilap Tarihi 1 Ör. Gör. M. Nihal TUTAR
11:30-12:15 ATA1015 Atatürk lkeleri ve nkilap Tarihi 1 Ör. Gör. M. Nihal TUTAR
13:30-14:15 TIP1305 Apoptoz Dr. Ör. Üyesi Gonca DÖNMEZ ARAT
14:30-15:15 TIP1305 Apoptoz Dr. Ör. Üyesi Gonca DÖNMEZ ARAT
15:30-16:15 TIP1305 Apoptoz Dr. Ör. Üyesi Gonca DÖNMEZ ARAT
16:30-17:15 Serbest Çalma
12 Ocak 2021, Sal Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 Serbest Çalma
10:30-11:15 TIP1301 Laser nlar ve tpta kullanm (S) Doç. Dr. Celal GÜVEN
11:30-12:15 TIP1301 Laser nlar ve tpta kullanm (S) Doç. Dr. Celal GÜVEN
13:30-14:15 TIP1302 Polisakkaridler ve özellikleri Dr. Ör. Üyesi Serpil ERAN
14:30-15:15 TIP1302 Polisakkaridler ve özellikleri Dr. Ör. Üyesi Serpil ERAN
15:30-16:15 Seçmeli Dersler*
16:30-17:15 Seçmeli Dersler*
13 Ocak 2021, Çaramba Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 Serbest Çalma
(S)
(S) Doç. Dr. smail SARI
13:30-14:15 YDL1013 Yabanc Dil I Ör. Gör. Dr. Eda GÖZÜYEL
14:30-15:15 YDL1013 Yabanc Dil I Ör. Gör. Dr. Eda GÖZÜYEL
15:30-16:15 YDL1013 Yabanc Dil I Ör. Gör. Dr. Eda GÖZÜYEL
16:30-17:15 Serbest Çalma
14 Ocak 2021, Perembe Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
11:30-12:15 TIP1303 Aratrmalarn rapor haline getirilmesi Doç.Dr. Adnan ÜNALAN
13:30-14:15 TIP1303 Aratrmalarn rapor haline getirilmesi Doç.Dr. Adnan ÜNALAN
14:30-15:15 TIP1303 Aratrmalarn rapor haline getirilmesi Doç.Dr. Adnan ÜNALAN
15:30-16:15 TIP1305 Sinyal iletminin temel prensipleri (S) Dr. Ör. Üyesi Gonca DÖNMEZ
ARAT
16:30-17:15 TIP1305 Sinyal iletminin temel prensipleri (S) Dr. Ör. Üyesi Gonca DÖNMEZ
ARAT
15 Ocak 2021, Cuma Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 TIP1305 Kanser moleküler biyolojisi Dr. Ör. Üyesi Dilara Fatma BALI
10:30-11:15 TIP1305 Kanser moleküler biyolojisi Dr. Ör. Üyesi Dilara Fatma BALI
11:30-12:15 TIP1305 Kanser moleküler biyolojisi Dr. Ör. Üyesi Dilara Fatma BALI
13:30-14:15 Serbest Çalma
16:30-17:15 Serbest Çalma
18 Ocak 2021, Pazartesi Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 TDL1011 Türk Dili I Ör. Gör. Özlem BABOA
09:30-10:15 TDL1011 Türk Dili I Ör. Gör. Özlem BABOA
10:30-11:15 ATA1015 Atatürk lkeleri ve nkilap Tarihi 1 Ör. Gör. M. Nihal TUTAR
11:30-12:15 ATA1015 Atatürk lkeleri ve nkilap Tarihi 1 Ör. Gör. M. Nihal TUTAR
13:30-14:15 TIP1302 Sinyal, kofaktör ve pigment olarak lipitler Doç. Dr. smail SARI
14:30-15:15 TIP1302 Sinyal, kofaktör ve pigment olarak lipitler Doç. Dr. smail SARI
15:30-16:15 Serbest Çalma
16:30-17:15 Serbest Çalma
19 Ocak 2021, Sal Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 TIP1302 Safra asitlerine giri ve lipitlerin
saflatrlmas, anazli yöntemleri
10:30-11:15 TIP1303 Salk alanna özel istatistiksel yöntemler Doç.Dr. Adnan ÜNALAN
11:30-12:15 TIP1303 Salk alanna özel istatistiksel yöntemler Doç.Dr. Adnan ÜNALAN
13:30-14:15 TIP1305 Kök hücre biyolojisi Dr. Ör. Üyesi Dilara Fatma BALI
14:30-15:15 TIP1305 Kök hücre biyolojisi Dr. Ör. Üyesi Dilara Fatma BALI
15:30-16:15 Seçmeli Dersler*
16:30-17:15 Seçmeli Dersler*
20 Ocak 2021, Çaramba Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 TIP1302 Membranlarn yaps ve fonksiyonlar (S) Dr. Ör. Üyesi Serpil ERAN
10:30-11:15 TIP1302 Membranlarn yaps ve
fonksiyonlar (S)
fonksiyonlar (S)
13:30-14:15 YDL1013 Yabanc Dil I Ör. Gör. Dr. Eda GÖZÜYEL
14:30-15:15 YDL1013 Yabanc Dil I Ör. Gör. Dr. Eda GÖZÜYEL
15:30-16:15 YDL1013 Yabanc Dil I Ör. Gör. Dr. Eda GÖZÜYEL
16:30-17:15 Serbest Çalma
21 Ocak 2021, Perembe Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 Serbest Çalma
10:30-11:15 TIP1302 Membran transport sistemleri Dr. Ör. Üyesi Serpil ERAN
11:30-12:15 TIP1302 Membran transport sistemleri Dr. Ör. Üyesi Serpil ERAN
13:30-14:15 TIP1305 Tbbi biyolojide güncel teknikler Dr. Ör. Üyesi Dilara Fatma BALI
14:30-15:15 TIP1305 Tbbi biyolojide güncel teknikler Dr. Ör. Üyesi Dilara Fatma BALI
15:30-16:15 Serbest Çalma
16:30-17:15 Serbest Çalma
Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 Serbest Çalma
10:30-11:15 TIP1305 DNA tamir mekanizmalar (S) Dr. Ör. Üyesi Gonca DÖNMEZ
ARAT
11:30-12:15 TIP1305 DNA tamir mekanizmalar (S) Dr. Ör. Üyesi Gonca DÖNMEZ
ARAT
13:30-14:15 TIP1305 DNA tamir mekanizmalar (S) Dr. Ör. Üyesi Gonca DÖNMEZ
ARAT
25 Ocak 2021, Pazartesi Dersin kodu
Dersin Ad Öretim Üyesi
26 Ocak 2021, Sal Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15
09:30-10:15
10:30-11:15
11:30-12:15
13:30-14:15
14:30-15:15
27 Ocak 2021, Çaramba Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 Serbest Çalma
10:30-11:15 Serbest Çalma
11:30-12:15 Serbest Çalma
13:30-14:15 Serbest Çalma
14:30-15:15 Serbest Çalma
15:30-16:15 Serbest Çalma
16:30-17:15 Serbest Çalma
28 Ocak 2021, Perembe Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 Serbest Çalma
10:30-11:15 Serbest Çalma
11:30-12:15 Serbest Çalma
13:30-14:15 Serbest Çalma
14:30-15:15 Serbest Çalma
15:30-16:15 Serbest Çalma
16:30-17:15 Serbest Çalma
29 Ocak 2021, Cuma Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15
Kurulu Teorik Snav
NDE ÖMER HALSDEMR ÜNVERSTES TIP FAKÜLTES
DÖNEM 1 DERS KURULU 4 (TEORK DERSLER)
TIP1400: Hücre Bilimleri I Ders Kurulu
Kodu Dersler Ders saatleri
TIP1408 Anatomi 27 27
TIP1411 Fizyoloji 7 7
Seçmeli-2* 10 10
TIP1066 Biyokimyada Enstrümental Analiz
TDL1012 Türk Dili 2 10 10
TIP1010 Giriimcilik 12 12
Kurul Toplam 152 152
Amaç Bu ders kurulu sonunda Dönem 1 örencileri; enerji kavramn, karbohidrat,
lipid ve nükleik asitlerin biyokimyasn yap ve özelliklerini, temel anatomik
terminolojiyi örenecek; tp bilimlerinde genetiin yeri ve önemi hakknda bilgi sahibi
olacaklar, mikroorganizmalarn yaplar ve snflandrlmalarn örenecekler, hücresel
düzeyde gerçekleen fizyolojik olaylar ve hücrenin özelliklerini örenecekler, baz
temel tbbi becerileri modeller üzerinde uygulayabileceklerdir.
(S): Senkron olarak gerçekletirilecek dersler
TIP1400-Hücre Bilimleri I Ders Kurulu Öretim Üyeleri
Ders Kurulu Sorumlusu: Dr. Ör. Üyesi Hac KELE
Kodu Ders Kurulu Öretim Üyeleri
TIP1402 Tbbi Biyokimya
TIP1408 Anatomi
TIP1409 Tbbi Genetik
TIP1410 Tbbi Mikrobiyoloji
TIP1411 Fizyoloji
Dr. Ör. Üyesi Fatih Mehmet GÜR
YDL1014 Yabanc Dil 2
Ör. Gör. Edanur KOYUNCU
ATA1016 Atatürk lkeleri ve nklap Tarihi 2
Ör.Gör. OSMAN ENTÜRK
1 ubat 2021, Pazartesi Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
11:30-12:15 TIP1411 Fizyolojiye giri (S) Doç. Dr. Eylem TAKIN GÜVEN
13:30-14:15 TIP1411 Homeostatik sistem ve bunu salayan
mekanizmalar (S) Doç. Dr. Eylem TAKIN GÜVEN
14:30-15:15 TIP1410 Tbbi Mikrobiyolojiye Giri (S) Dr. Ör. Üyesi F. Esin KIRIK
15:30-16:15 Serbest Çalma
16:30-17:15 Serbest Çalma
2 ubat 2021, Sal Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
(S)
10:30-11:15 TIP1412 Histoloji'ye giri ve Histolojik teknikler
(S)
11:30-12:15 TIP1408 Anatomiye Giri (S) Dr. Öretim Üyesi Selim
ÇINAROLU
ÇINAROLU
ÇINAROLU
Snavlar
16:30-17:15
3 ubat 2021, Çaramba Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 Serbest Çalma
10:30-11:15 TIP1402 Genel enerji kavram (S) Uzman Dr. Durmu AYAN
11:30-12:15 TIP1402 Genel enerji kavram (S) Uzman Dr. Durmu AYAN
13:30-14:15 TIP1409 Moleküler genetikte kullanlan yöntemler Dr. Ör. Üyesi Dilara Fatma BALI
14:30-15:15 TIP1409 Moleküler genetikte kullanlan yöntemler Dr. Ör. Üyesi Dilara Fatma BALI
15:30-16:15 Serbest Çalma
16:30-17:15 Serbest Çalma
4 ubat 2021, Perembe Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
ÇINAROLU
ÇINAROLU
ÇINAROLU
15:30-16:15 Serbest Çalma
16:30-17:15 Serbest Çalma
5 ubat 2021, Cuma Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 TIP1408 Kemik genel bilgiler (kemiklerin yaps) Dr. Ör. Üyesi Selim ÇINAROLU
10:30-11:15 TIP1408 Columnae vertabralis anatomisi Dr. Ör. Üyesi Hac KELE
11:30-12:15 TIP1408 Columnae vertabralis anatomisi Dr. Ör. Üyesi Hac KELE
13:30-14:15 TIP1409 Genetik kaltm kalplar (S) Dr. Ör. Üyesi Gonca DÖNMEZ
ARAT
14:30-15:15 TIP1409 Genetik kaltm kalplar (S) Dr. Ör. Üyesi Gonca DÖNMEZ
ARAT
17 ubat 2021 Seçmeli Paketi Derslerinin Bütünleme Snavlar
6 ubat-7 Mart 2021 YARIYIL TATL
(S): Senkron olarak gerçekletirilecek dersler
18. HAFTA
8 Mart 2021, Pazartesi Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 TDL1012 Türk Dili 2 Ör.Gör. OSMAN ENTÜRK
09:30-10:15 TDL1012 Türk Dili 2 Ör.Gör. OSMAN ENTÜRK
10:30-11:15 ATA1016 Atatürk lkeleri ve nkilap Tarihi 2 Doç. Dr. Mehmet KAYA
11:30-12:15 ATA1016 Atatürk lkeleri ve nkilap Tarihi 2 Doç. Dr. Mehmet KAYA
13:30-14:15 TIP1402 Glikoliz ve regülasyonlar (S) Dr. Ör. Üyesi Serpil ERAN
14:30-15:15 TIP1402 Glikoliz ve regülasyonlarn (S) Dr. Ör. Üyesi Serpil ERAN
15:30-16:15 Serbest Çalma
16:30-17:15 Serbest Çalma
9 Mart 2021, Sal Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
anatomisi (S)
10:30-11:15 TIP1408 Kafatas kemikleri (Neurocranium) (S) Dr. Ör. Üyesi Selim ÇINAROLU
11:30-12:15 TIP1408 Kafatas kemikleri (Neurocranium) (S) Dr. Ör. Üyesi Selim ÇINAROLU
13:30-14:15 TIP1409 Genetik kaltm kalplar Dr. Ör. Üyesi Gonca DÖNMEZ
ARAT
14:30-15:15 TIP1409 Genetik kaltm kalplar Dr. Ör. Üyesi Gonca DÖNMEZ
ARAT
10 Mart 2021, Çaramba Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 TIP1412 Histokimya ve Mikroskop çeitleri Dr. Ör. Üyesi Il AYDEMR
09:30-10:15 TIP1412 Histokimya ve Mikroskop çeitleri Dr. Ör. Üyesi Il AYDEMR
10:30-11:15 TIP1410 Bakterilerin yaps ve snflandrlmas (S) Dr. Ör. Üyesi Ali ÖZTÜRK
11:30-12:15 TIP1410 Bakterilerin yaps ve snflandrlmas (S) Dr. Ör. Üyesi Ali ÖZTÜRK
13:30-14:15 YDL1014 Yabanc Dil 2 Ör. Gör. Edanur KOYUNCU
14:30-15:15 YDL1014 Yabanc Dil 2 Ör. Gör. Edanur KOYUNCU
15:30-16:15 YDL1014 Yabanc Dil 2 Ör. Gör. Edanur KOYUNCU
16:30-17:15 Serbest Çalma
11 Mart 2021, Perembe Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
10:30-11:15 TIP1408 Kafa iskeletinin bütünü Dr. Ör. Üyesi Selim ÇINAROLU
11:30-12:15 TIP1408 Kafa iskeletinin bütünü Dr. Ör. Üyesi Selim ÇINAROLU
13:30-14:15 TIP1402 Glikojenoliz, glikojenez ve regülasyonlar Dr. Ör. Üyesi Serpil ERAN
14:30-15:15 TIP1402 Glikojenoliz, glikojenez ve regülasyonlar Dr. Ör. Üyesi Serpil ERAN
15:30-16:15 Serbest Çalma
16:30-17:15 Serbest Çalma
12 Mart 2021, Cuma Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 TIP1410 Mantarlarn yaps ve snflandrlmas Dr. Ör. Üyesi Ali ÖZTÜRK
10:30-11:15 TIP1410 Mantarlarn yaps ve snflandrlmas Dr. Ör. Üyesi Ali ÖZTÜRK
11:30-12:15 TIP1409 Moziklik ve kimerizm Dr. Ör. Üyesi Dilara Fatma BALI
13:30-14:15 TIP1409 Moziklik ve kimerizm Dr. Ör. Üyesi Dilara Fatma BALI
14:30-15:15 TIP1412 Hücrenin genel özellikleri (S) Dr. Ör. Üyesi Il AYDEMR
15:30-16:15 TIP1010 Giriimcilik Dr. Ör. Üyesi Erkan ÇALIKAN
16:30-17:15 TIP1010 Giriimcilik Dr. Ör. Üyesi Erkan ÇALIKAN
(S): Senkron olarak gerçekletirilecek dersler
16 Mart 2021, Sal Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 TIP1411 Vücut sv kompartmanlar ve volüm
ölçüm yöntemleri Doç. Dr. Eylem TAKIN GÜVEN
09:30-10:15 TIP1411 Vücut sv kompartmanlar ve volüm
ölçüm yöntemleri Doç. Dr. Eylem TAKIN GÜVEN
10:30-11:15 TIP1408 Üst taraf kemikleri (S) Dr. Ör. Üyesi Hac KELE
11:30-12:15 TIP1408 Üst taraf kemikleri (S) Dr. Ör. Üyesi Hac KELE
13:30-14:15 TIP1412 Hücre membran histolojisi Dr. Ör. Üyesi Fatih Mehmet GÜR
14:30-15:15 TIP1412 Hücre membran histolojisi Dr. Ör. Üyesi Fatih Mehmet GÜR
15:30-16:15 Seçmeli Dersler-2*
16:30-17:15 Seçmeli Dersler-2*
17 Mart 2021, Çaramba Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 TIP1409 Popülasyon genetii Dr. Ör. Üyesi Gonca DÖNMEZ ARAT
10:30-11:15 TIP1402 Pentoz fosfat yolu Dr. Ör. Üyesi Serpil ERAN
11:30-12:15 TIP1402 Pentoz fosfat yolu Dr. Ör. Üyesi Serpil ERAN
13:30-14:15 YDL1014 Yabanc Dil 2 Ör. Gör. Edanur KOYUNCU
14:30-15:15 YDL1014 Yabanc Dil 2 Ör. Gör. Edanur KOYUNCU
15:30-16:15 YDL1014 Yabanc Dil 2 Ör. Gör. Edanur KOYUNCU
16:30-17:15 Serbest Çalma
18 Mart 2021, Perembe Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 Serbest Çalma
10:30-11:15 TIP1402 Heksoz dönüümleri ve uronik asit yolu Dr. Ör. Üyesi Serpil ERAN
11:30-12:15 TIP1402 Heksoz dönüümleri ve uronik asit yolu Dr. Ör. Üyesi Serpil ERAN
13:30-14:15 TIP1402 TCA döngüsüne giri, pirüvat-asetil -
KoA dönüümü
KoA dönüümü
15:30-16:15 TIP1402 TCA döngüsü ve regülasyonlar Doç. Dr. smail SARI
16:30-17:15 Serbest Çalma
19 Mart 2021, Cuma Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 TIP1408 Pelvis iskeleti ve alt taraf kemikleri Dr. Ör. Üyesi Hac KELE
10:30-11:15 TIP1408 Pelvis iskeleti ve alt taraf kemikleri Dr. Ör. Üyesi Hac KELE
11:30-12:15 Serbest Çalma
(S) Dr. Ör. Üyesi Dilara Fatma BALI
14:30-15:15 TIP1409 Gen haritalanmas ve insan genom projesi
(S) Dr. Ör. Üyesi Dilara Fatma BALI
15:30-16:15 TIP1010 Giriimcilik Dr. Ör. Üyesi Erkan ÇALIKAN
16:30-17:15 TIP1010 Giriimcilik Dr. Ör. Üyesi Erkan ÇALIKAN
15 Mart 2021, Pazartesi Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 TDL1012 Türk Dili 2 Ör.Gör. OSMAN ENTÜRK
09:30-10:15 TDL1012 Türk Dili 2 Ör.Gör. OSMAN ENTÜRK
10:30-11:15 ATA1016 Atatürk lkeleri ve nkilap Tarihi 2 Doç. Dr. Mehmet KAYA
11:30-12:15 ATA1016 Atatürk lkeleri ve nkilap Tarihi 2 Doç. Dr. Mehmet KAYA
13:30-14:15 TIP1402 Glikoneogenez ve regülasyonlar (S) Dr. Ör. Üyesi Serpil ERAN
14:30-15:15 TIP1402 Glikoneogenez ve regülasyonlar (S) Dr. Ör. Üyesi Serpil ERAN
15:30-16:15 TIP1410 Parazitlerin yaps ve snflandrlmas Dr. Ör. Üyesi F. Esin KIRIK
16:30-17:15 Serbest Çalma
22 Mart 2021, Pazartesi Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 TDL1012 Türk Dili 2 Ör.Gör. OSMAN ENTÜRK
09:30-10:15 TDL1012 Türk Dili 2 Ör.Gör. OSMAN ENTÜRK
10:30-11:15 ATA1016 Atatürk lkeleri ve nkilap Tarihi 2 Doç. Dr. Mehmet KAYA
11:30-12:15 ATA1016 Atatürk lkeleri ve nkilap Tarihi 2 Doç. Dr. Mehmet KAYA
13:30-14:15 TIP1402 Elektron transportu ve
oksidatiffosforilasyon (S)
oksidatiffosforilasyon (S)
Doç. Dr. smail SARI
15:30-16:15 TIP1408 Eklemler genel bilgiler (S) Dr. Ör. Üyesi Selim ÇINAROLU
16:30-17:15 Serbest Çalma
23 Mart 2021, Sal Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 TIP1418 Aksial iskelet eklemleri (S) Dr. Ör. Üyesi Selim ÇINAROLU
10:30-11:15 TIP1408 Aksial iskelet eklemleri (S) Dr. Ör. Üyesi Selim ÇINAROLU
11:30-12:15 TIP1411 Pasif transport mekanizmalar Doç. Dr. Eylem TAKIN GÜVEN
13:30-14:15 TIP1411 Pasif transport mekanizmalar Doç. Dr. Eylem TAKIN GÜVEN
14:30-15:15 TIP1408 Aksial iskelet eklemleri Dr. Ör. Üyesi Selim ÇINAROLU
15:30-16:15 Seçmeli Dersler-2*
16:30-17:15 Seçmeli Dersler-2*
24 Mart 2021, Çaramba Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
11:30-12:15 TIP1411 Aktif transport mekanizmalar (S) Doç. Dr. Eylem TAKIN GÜVEN
13:30-14:15 YDL1014 Yabanc Dil 2 Ör. Gör. Edanur KOYUNCU
14:30-15:15 YDL1014 Yabanc Dil 2 Ör. Gör. Edanur KOYUNCU
15:30-16:15 YDL1014 Yabanc Dil 2 Ör. Gör. Edanur KOYUNCU
16:30-17:15 Serbest Çalma
25 Mart 2021, Perembe Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 Serbest Çalma
10:30-11:15 TIP1408 Üst ekstremite eklemleri Dr. Ör. Üyesi Selim ÇINAROLU
11:30-12:15 TIP1408 Üst ekstremite eklemleri Dr. Ör. Üyesi Selim ÇINAROLU
13:30-14:15 TIP1402 Ya asitlerinin oksidasyonu ve keton
cisimlerinin metabolizmas Doç. Dr. smail SARI
14:30-15:15 TIP1402 Ya asitlerinin oksidasyonu ve keton
cisimlerinin metabolizmas
26 Mart 2021, Cuma Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 TIP1408 Alt ekstremite eklemleri Dr. Ör. Üyesi Hac KELE
10:30-11:15 TIP1408 Alt ekstremite eklemleri Dr. Ör. Üyesi Hac KELE
11:30-12:15 TIP1402 Ya asitlerinin sentezi Doç. Dr. smail SARI
13:30-14:15 TIP1402 Ya asitlerinin sentezi Doç. Dr. smail SARI
14:30-15:15 Serbest Çalma
20. HAFTA
21. HAFTA
29 Mart 2021, Pazartesi Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 TDL1012 Türk Dili 2 Ör.Gör. OSMAN ENTÜRK
09:30-10:15 TDL1012 Türk Dili 2 Ör.Gör. OSMAN ENTÜRK
10:30-11:15 ATA1016 Atatürk lkeleri ve nkilap Tarihi 2 Doç. Dr. Mehmet KAYA
11:30-12:15 ATA1016 Atatürk lkeleri ve nkilap Tarihi 2 Doç. Dr. Mehmet KAYA
13:30-14:15 TIP1402 Triaçilgliserollerin ve eikosanoidlerin
sentezi (S) Doç. Dr. smail SARI
14:30-15:15 TIP1402 Triaçilgliserollerin ve eikosanoidlerin
sentezi (S) Doç. Dr. smail SARI
15:30-16:15 Serbest Çalma
16:30-17:15 Serbest Çalma
30 Mart 2021, Sal Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 TIP1402 Glikolipid ve fosfolipidlerin sentezi Doç. Dr. smail SARI
10:30-11:15 TIP1402 Glikolipid ve fosfolipidlerin sentezi Doç. Dr. smail SARI
11:30-12:15 TIP1410 Virüslerin yaps ve snflandrlmas Dr. Ör. Üyesi F. Esin KIRIK
13:30-14:15 TIP1410 Virüslerin yaps ve snflandrlmas Dr. Ör. Üyesi F. Esin KIRIK
14:30-15:15 Serbest Çalma
15:30-16:15 Seçmeli Dersler-2*
16:30-17:15 Seçmeli Dersler-2*
31 Mart 2021, Çaramba Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 Serbest Çalma
10:30-11:15 TIP1402 Kolesterol sentezi, transportu ve atlm Doç. Dr. smail SARI
11:30-12:15 TIP1402 Kolesterol sentezi, transportu ve atlm Doç. Dr. smail SARI
13:30-14:15 YDL1014 Yabanc Dil 2 Ör. Gör. Edanur KOYUNCU
14:30-15:15 YDL1014 Yabanc Dil 2 Ör. Gör. Edanur KOYUNCU
15:30-16:15 YDL1014 Yabanc Dil 2 Ör. Gör. Edanur KOYUNCU
16:30-17:15 Serbest Çalma
1 Nisan 2021, Perembe Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
11:30-12:15 Serbest Çalma
13:30-14:15 Serbest Çalma
14:30-15:15 Serbest Çalma
15:30-16:15 Serbest Çalma
16:30-17:15 Serbest Çalma
2 Nisan 2021, Cuma Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 Serbest Çalma
10:30-11:15 Serbest Çalma
11:30-12:15 Serbest Çalma
13:30-14:15 Serbest Çalma
(S): Senkron olarak gerçekletirilecek dersler
22. HAFTA
5 Nisan 2021, Pazartesi Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 TDL1012 Türk Dili 2 Ör.Gör. OSMAN ENTÜRK
09:30-10:15 TDL1012 Türk Dili 2 Ör.Gör. OSMAN ENTÜRK
10:30-11:15 ATA1016 Atatürk lkeleri ve nkilap Tarihi 2 Doç. Dr. Mehmet KAYA
11:30-12:15 ATA1016 Atatürk lkeleri ve nkilap Tarihi 2 Doç. Dr. Mehmet KAYA
13:30-14:15 Serbest Çalma
14:30-15:15 Serbest Çalma
15:30-16:15 Serbest Çalma
16:30-17:15 Serbest Çalma
6 Nisan 2021, Sal Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 Serbest Çalma
10:30-11:15 Serbest Çalma
11:30-12:15 Serbest Çalma
13:30-14:15 Serbest Çalma
14:30-15:15 Serbest Çalma
15:30-16:15 Seçmeli Dersler-2*
16:30-17:15 Seçmeli Dersler-2*
7 Nisan 2021, Çaramba Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 Serbest Çalma
10:30-11:15 Serbest Çalma
11:30-12:15 Serbest Çalma
16:30-17:15 Serbest Çalma
8 Nisan 2021, Perembe Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 Serbest Çalma
10:30-11:15 Serbest Çalma
11:30-12:15 Serbest Çalma
13:30-14:15 Serbest Çalma
14:30-15:15 Serbest Çalma
15:30-16:15 Serbest Çalma
16:30-17:15 Serbest Çalma
9 Nisan 2021, Cuma Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15
09:30-10:15
10:30-11:15
11:30-12:15
13:30-14:15
(S): Senkron olarak gerçekletirilecek dersler
NDE ÖMER HALSDEMR ÜNVERSTES TIP FAKÜLTES
DÖNEM 1 DERS KURULU 5 (TEORK DERSLER)
TIP1500: Hücre Bilimleri II. Ders Kurulu
Kodu Dersler Ders saatleri
TIP1508 Anatomi 31 49
TIP1511 Fizyoloji 6 10
Seçmeli-2* 10 10
TIP1066 Biyokimyada Enstrümental Analiz
TDL1012 Türk Dili 2 10 10
TIP1010 Giriimcilik 9 9
Kurul Toplam 128 128
Amaç: Bu ders kurulu sonunda Dönem 1 örencileri; vücudun majör ve iz
elementlerini, hareket sistemini oluturan kemik eklem ve kas ile ilgili bilgileri
örenecek, laboratuarlarda kullanlan baz temel malzemeleri tanyacak, hücrenin
çoalmas ve ölümü srasnda gerçekleen olaylar örenecek, hasta veya yaral
üzerinde yaplan baz ilemleri maket üzerinde uygulayabilecektir
(S): Senkron olarak gerçekletirilecek dersler
TIP1500-Hücre Bilimleri II. Ders Kurulu Öretim Üyeleri
Ders Kurulu Sorumlusu: Dr. Ör. Üyesi Il AYDEMR
Kodu Ders Kurulu Öretim Üyeleri
TIP1502 Tbbi Biyokimya
TIP1508 Anatomi
TIP1509 Tbbi Genetik
TIP1510 Tbbi Mikrobiyoloji
Dr. Ör. Üyesi F. Esin KIRIK
TIP1511 Fizyoloji
YDL1014 Yabanc Dil 2
Ör. Gör.Dr. Edanur KOYUNCU
ATA1016 Atatürk lkeleri ve nklap Tarihi 2
Ör.Gör. OSMAN ENTÜRK
23. HAFTA
12 Nisan 2021, Pazartesi Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 TDL1012 Türk Dili 2 Ör.Gör. OSMAN ENTÜRK
09:30-10:15 TDL1012 Türk Dili 2 Ör.Gör. OSMAN ENTÜRK
10:30-11:15 ATA1016 Atatürk lkeleri ve nkilap Tarihi 2 Doç. Dr. Mehmet KAYA
11:30-12:15 ATA1016 Atatürk lkeleri ve nkilap Tarihi 2 Doç. Dr. Mehmet KAYA
13:30-14:15 TIP1511 Membrandinlenim potansiyeli oluumu ve
fonksiyonu (S)
14:30-15:15 TIP1511 Membrandinlenim potansiyeli oluumu ve
fonksiyonu (S)
15:30-16:15 Serbest Çalma
16:30-17:15 Serbest Çalma
13 Nisan 2021, Sal Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 Serbest Çalma
10:30-11:15 TIP1508 Sinir sistemi hakknda genel bilgi (S) Dr. Ör. Üyesi Selim ÇINAROLU
11:30-12:15 TIP1508 Medulla spinalis ve spinal sinirler (S) Dr. Ör. Üyesi Selim ÇINAROLU
13:30-14:15 TIP1510 Mantarlarn virülans faktörleri Dr. Ör. Üyesi Ali ÖZTÜRK
14:30-15:15 TIP1510 Mantarlarn virülans faktörleri Dr. Ör. Üyesi Ali ÖZTÜRK
15:30-16:15 Seçmeli Dersler-2*
16:30-17:15 Seçmeli Dersler-2*
14 Nisan 2021, Çaramba Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 Serbest Çalma
10:30-11:15 TIP1502 Nükleik asitlerin yap ve özellikleri Doç. Dr. smail SARI
11:30-12:15 TIP1502 Nükleik asitlerin yap ve özellikleri Doç. Dr. smail SARI
13:30-14:15 YDL1014 Yabanc Dil 2 Ör. Gör. Edanur KOYUNCU
14:30-15:15 YDL1014 Yabanc Dil 2 Ör. Gör. Edanur KOYUNCU
15:30-16:15 YDL1014 Yabanc Dil 2 Ör. Gör. Edanur KOYUNCU
16:30-17:15 Serbest Çalma
15 Nisan 2021, Perembe Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 TIP1512 Hücrenin Menbranl Organelleri Dr. Ör. Üyesi Aye KNC KELE
10:30-11:15 TIP1512 Hücrenin Menbranl Organelleri Dr. Ör. Üyesi Aye KNC KELE
11:30-12:15 TIP1510 Bakteri Genetii Dr. Ör. Üyesi F. Esin KIRIK
13:30-14:15 TIP1510 Bakteri Genetii Dr. Ör. Üyesi F. Esin KIRIK
14:30-15:15 TIP1511 Aksiyon potansiyeli oluumu ve
fonksiyonu Doç. Dr. Eylem TAKIN GÜVEN
15:30-16:15 TIP1511 Aksiyon potansiyeli oluumu ve
fonksiyonu
16:30-17:15 Serbest Çalma
16 Nisan 2021, Cuma Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 TIP1509 Sitogenetiin temel prensipleri Dr. Ör. Üyesi Dilara Fatma BALI
10:30-11:15 TIP1509 Sitogenetiin temel prensipleri Dr. Ör. Üyesi Dilara Fatma BALI
11:30-12:15 TIP1509 Sitogenetiin temel prensipleri Dr. Ör. Üyesi Dilara Fatma BALI
13:30-14:15 TIP1512 Hücrenin membransz organelleri (S) Dr. Ör. Üyesi Aye KNC KELE
14:30-15:15 TIP1512 Hücrenin membransz organelleri (S) Dr. Ör. Üyesi Aye KNC KELE
15:30-16:15 TIP1010 Giriimcilik Dr. Ör. Üyesi Erkan ÇALIKAN
16:30-17:15 TIP1010 Giriimcilik Dr. Ör. Üyesi Erkan ÇALIKAN
(S): Senkron olarak gerçekletirilecek dersler
24. HAFTA
19 Nisan 2021, Pazartesi Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 TDL1012 Türk Dili 2 Ör.Gör. OSMAN ENTÜRK
09:30-10:15 TDL1012 Türk Dili 2 Ör.Gör. OSMAN ENTÜRK
10:30-11:15 ATA1016 Atatürk lkeleri ve nkilap Tarihi 2 Doç. Dr. Mehmet KAYA
11:30-12:15 ATA1016 Atatürk lkeleri ve nkilap Tarihi 2 Doç. Dr. Mehmet KAYA
13:30-14:15 TIP1502 DNA Biyokimyas Doç. Dr. smail SARI
14:30-15:15 TIP1512 Hücre çekirdeinin yaps Dr. Ör. Üyesi Aye KNC KELE
15:30-16:15 TIP1512 Hücre ölümü mekanizmalar Dr. Ör. Üyesi Aye KNC KELE
16:30-17:15 Serbest Çalma
20 Nisan 2021, Sal Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 Serbest Çalma
10:30-11:15 TIP1510 Bakterilerin beslenmesi ve üremesi (S) Dr. Ör. Üyesi Ali ÖZTÜRK
11:30-12:15 TIP1510 Bakterilerin beslenmesi ve üremesi (S) Dr. Ör. Üyesi Ali ÖZTÜRK
13:30-14:15 TIP1508 Plexus cervicalis Dr. Ör. Üyesi Selim ÇINAROLU
14:30-15:15 TIP1508 Plexus brachialis’in anatomisi Dr. Ör. Üyesi Selim ÇINAROLU
15:30-16:15 Seçmeli Dersler-2*
16:30-17:15 Seçmeli Dersler-2*
21 Nisan 2021, Çaramba Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 TIP1508 Kaslar hakknda genel bilgi (S) Dr. Öretim Üyesi Hac KELE
10:30-11:15 TIP1508 Ense, srt kaslar (yüzeysel ve derin)
anatomisi (S)
11:30-12:15 TIP1502 RNA Biyokimyas ve kodlanmayan RNA’lar (S)
Doç. Dr. smail SARI
16:30-17:15 Serbest Çalma
22 Nisan 2021, Perembe Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 Serbest Çalma
10:30-11:15 TIP1508 Göüs kaslar anatomisi Dr. Ör. Üyesi Hac KELE
11:30-12:15 TIP1508 Omuz ve kol kaslar anatomisi Dr. Ör. Üyesi Hac KELE
13:30-14:15 TIP1509 mmünogenetik Dr. Ör. Üyesi Dilara Fatama BALI
14:30-15:15 TIP1509 mmünogenetik Dr. Ör. Üyesi Dilara Fatama BALI
15:30-16:15 Serbest Çalma
16:30-17:15 Serbest Çalma
23 Nisan 2021, Cuma Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15
09:30-10:15
10:30-11:15
11:30-12:15
13:30-14:15
14:30-15:15
15:30-16:15
16:30-17:15
25. HAFTA
26 Nisan 2021, Pazartesi Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15
09:30-10:15
10:30-11:15
11:30-12:15
13:30-14:15
14:30-15:15
15:30-16:15
16:30-17:15
27 Nisan 2021, Sal Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 TIP1508 Plexus lumbosacralis anatomisi (S) Dr. Ör. Üyesi Hac KELE
09:30-10:15 TIP1508 Plexus lumbosacralis anatomisi (S) Dr. Ör. Üyesi Hac KELE
10:30-11:15 TIP1502 Pürinlerin sentezi ve ykm (S) Doç. Dr. smail SARI
11:30-12:15 TIP1502 Pürinlerin sentezi ve ykm (S) Doç. Dr. smail SARI
13:30-14:15 Seçmeli Paketi ve Giriimcilik
Derslerinin Ara Snavlar
28 Nisan 2021, Çaramba Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 Serbest Çalma
10:30-11:15 TIP1509 Farmakogenetik (S) Dr. Ör. Üyesi Dilara Fatma BALI
11:30-12:15 TIP1509 Farmakogenetik (S) Dr. Ör. Üyesi Dilara Fatma BALI
13:30-14:15 YDL1014 Yabanc Dil 2 Ör. Gör. Edanur KOYUNCU
14:30-15:15 YDL1014 Yabanc Dil 2 Ör. Gör. Edanur KOYUNCU
15:30-16:15 YDL1014 Yabanc Dil 2 Ör. Gör. Edanur KOYUNCU
16:30-17:15 Serbest Çalma
29 Nisan 2021, Perembe Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 TIP1508 Önkol kaslar anatomisi Dr. Ör. Üyesi Selim ÇINAROLU
10:30-11:15 TIP1508 Önkol kaslar anatomisi Dr. Ör. Üyesi Selim ÇINAROLU
11:30-12:15 TIP1502 Pirimidinlerin sentezi ve ykm Doç. Dr. smail SARI
13:30-14:15 TIP1502 Pirimidinlerin sentezi ve ykm Doç. Dr. smail SARI
14:30-15:15 TIP1509 Geliimsel genetik Dr. Ör. Üyesi Dilara Fatama BALI
15:30-16:15 TIP1509 Geliimsel genetik Dr. Ör. Üyesi Dilara Fatama BALI
16:30-17:15 Serbest Çalma
30 Nisan 2021, Cuma Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 TIP1508 El kaslar anatomisi Dr. Ör. Üyesi Selim ÇINAROLU
10:30-11:15 TIP1508 El kaslar anatomisi Dr. Ör. Üyesi Selim ÇINAROLU
11:30-12:15 TIP1508 El fonksiyonel anatomisi Dr. Ör. Üyesi Selim ÇINAROLU
13:30-14:15
iletim mekanizmas
Doç. Dr. Eylem TAKIN GÜVEN
14:30-15:15 TIP1511 Hücre içi habercileri ve fonksiyonlar Doç. Dr. Eylem TAKIN GÜVEN
15:30-16:15 TIP1010 Giriimcilik Dr. Ör. Üyesi Erkan ÇALIKAN
16:30-17:15 TIP1010 Giriimcilik Dr. Ör. Üyesi Erkan ÇALIKAN
(S): Senkron olarak gerçekletirilecek dersler
26. HAFTA
3 Mays 2021, Pazartesi Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 TDL1012 Türk Dili 2 Ör.Gör. OSMAN ENTÜRK
09:30-10:15 TDL1012 Türk Dili 2 Ör.Gör. OSMAN ENTÜRK
10:30-11:15 ATA1016 Atatürk lkeleri ve nkilap Tarihi 2 Doç. Dr. Mehmet KAYA
11:30-12:15 ATA1016 Atatürk lkeleri ve nkilap Tarihi 2 Doç. Dr. Mehmet KAYA
13:30-14:15 TIP1508 Fossa aksillaris ve fossa cubiti
anatomisi (S) Dr. Ör. Üyesi Selim ÇINAROLU
14:30-15:15 TIP1502 Vücudun major elementleri (S) Dr. Ör. Üyesi Serpil ERAN
15:30-16:15 TIP1502 Vücudun major elementleri (S) Dr. Ör. Üyesi Serpil ERAN
16:30-17:15 Serbest Çalma
4 Mays 2021, Sal Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 TIP1508 Pelvis kaslar anatomisi (S) Dr. Ör. Üyesi Hac KELE
10:30-11:15 TIP1508 Pelvis kaslar anatomisi (S) Dr. Ör. Üyesi Hac KELE
11:30-12:15 TIP1508 Sensitif sinirlerin innervasyon bölgeleri Dr. Ör. Üyesi Hac KELE
13:30-14:15 Serbest Çalma
14:30-15:15 Serbest Çalma
15:30-16:15 Seçmeli Dersler-2*
16:30-17:15 Seçmeli Dersler-2*
5 Mays 2021, Çaramba Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 TIP1508 Plexus pudendalis’in anatomisi Dr. Ör. Üyesi Hac KELE
10:30-11:15 TIP1510 Bakteri - Konak likileri Dr. Ör. Üyesi Ali ÖZTÜRK
11:30-12:15 TIP1510 Bakteri - Konak likileri Dr. Ör. Üyesi Ali ÖZTÜRK
13:30-14:15 YDL1014 Yabanc Dil 2 Ör. Gör. Edanur KOYUNCU
14:30-15:15 YDL1014 Yabanc Dil 2 Ör. Gör. Edanur KOYUNCU
15:30-16:15 YDL1014 Yabanc Dil 2 Ör. Gör. Edanur KOYUNCU
16:30-17:15 Serbest Çalma
6 Mays 2021, Perembe Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 TIP1508 Dolam sistemi hakknda genel bilgi Dr. Ör. Üyesi Hac KELE
10:30-11:15 TIP1508 Üst ekstremitenin damarlar Dr. Ör. Üyesi Hac KELE
11:30-12:15 TIP1502 PCR ve rekombinant DNA teknolojisi Doç. Dr. smail SARI
13:30-14:15 TIP1502 Vücudun iz elementleri Dr. Ör. Üyesi Serpil ERAN
14:30-15:15 TIP1502 Vücudun iz elementleri Dr. Ör. Üyesi Serpil ERAN
15:30-16:15 Serbest Çalma
16:30-17:15 Serbest Çalma
7 Mays 2021, Cuma Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 TIP1508 Uyluk kaslar anatomisi Dr. Ör. Üyesi Hac KELE
09:30-10:15 TIP1508 Uyluk kaslar anatomisi Dr. Ör. Üyesi Hac KELE
10:30-11:15 TIP1502 Suda çözünen vitaminler ve
yetersizlikleri Dr. Ör. Üyesi Serpil ERAN
11:30-12:15 TIP1502 Suda çözünen vitaminler ve yetersizlikleri Dr. Ör. Üyesi Serpil ERAN
13:30-14:15 TIP1508 Bacan ön ve yan bölgesi anatomisi
(S)
Dr. Ör. Üyesi Selim ÇINAROLU
14:30-15:15 TIP1508 Bacan arka bölgesi anatomisi (S) Dr. Ör. Üyesi Selim ÇINAROLU
15:30-16:15 TIP1010 Giriimcilik Dr. Ör. Üyesi Erkan ÇALIKAN
16:30-17:15 TIP1010 Giriimcilik Dr. Ör. Üyesi Erkan ÇALIKAN
(S): Senkron olarak gerçekletirilecek dersler
27. HAFTA
10 Mays 2021, Pazartesi Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 TDL1012 Türk Dili 2 Ör.Gör. OSMAN ENTÜRK
09:30-10:15 TDL1012 Türk Dili 2 Ör.Gör. OSMAN ENTÜRK
10:30-11:15 ATA1016 Atatürk lkeleri ve nkilap Tarihi 2 Doç. Dr. Mehmet KAYA
11:30-12:15 ATA1016 Atatürk lkeleri ve nkilap Tarihi 2 Doç. Dr. Mehmet KAYA
13:30-14:15 TIP1508 Ayak kaslar anatomisi Dr. Ör. Üyesi Selim ÇINAROLU
14:30-15:15 TIP1508 Ayak kaslar anatomisi Dr. Ör. Üyesi Selim ÇINAROLU
15:30-16:15 Serbest Çalma
16:30-17:15 Serbest Çalma
11 Mays 2021, Sal Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 TIP1508 Alt ekstremite damarlar Dr. Ör. Üyesi Hac KELE
10:30-11:15 TIP1508 Trigonum femorale, fossa poplitea
anatomisi Dr. Ör. Üyesi Hac KELE
11:30-12:15 TIP1502 Yada çözünen vitaminler Dr. Ör. Üyesi Serpil ERAN
13:30-14:15 TIP1502 Yada çözünen vitaminler Dr. Ör. Üyesi Serpil ERAN
14:30-15:15 TIP1508 Ayak fonksiyonel anatomisi Dr. Ör. Üyesi Hac KELE
15:30-16:15 Seçmeli Dersler-2*
16:30-17:15 Seçmeli Dersler-2*
12 Mays 2021, Çaramba Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15
13 Mays 2021, Perembe Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15
14 Mays 2021, Cuma Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15
28. HAFTA
17 Mays 2021, Pazartesi Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 TDL1012 Türk Dili 2 Ör.Gör. OSMAN ENTÜRK
09:30-10:15 TDL1012 Türk Dili 2 Ör.Gör. OSMAN ENTÜRK
10:30-11:15 ATA1016 Atatürk lkeleri ve nkilap Tarihi 2 Doç. Dr. Mehmet KAYA
11:30-12:15 ATA1016 Atatürk lkeleri ve nkilap Tarihi 2 Doç. Dr. Mehmet KAYA
13:30-14:15 Serbest Çalma
14:30-15:15 Serbest Çalma
15:30-16:15 Serbest Çalma
16:30-17:15 Serbest Çalma
18 Mays 2021, Sal Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 Serbest Çalma
10:30-11:15 Serbest Çalma
11:30-12:15 Serbest Çalma
13:30-14:15 Serbest Çalma
14:30-15:15 Serbest Çalma
15:30-16:15 Seçmeli Dersler-2*
16:30-17:15 Seçmeli Dersler-2*
19 Mays 2021, Çaramba Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15
09:30-10:15
10:30-11:15
11:30-12:15
13:30-14:15
14:30-15:15
15:30-16:15
16:30-17:15
20 Mays 2021, Perembe Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 Serbest Çalma
10:30-11:15 Serbest Çalma
11:30-12:15 Serbest Çalma
13:30-14:15 Serbest Çalma
14:30-15:15 Serbest Çalma
15:30-16:15 Serbest Çalma
16:30-17:15 Serbest Çalma
21 Mays 2021, Cuma Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15
(S): Senkron olarak gerçekletirilecek dersler
NDE ÖMER HALSDEMR ÜNVERSTES TIP FAKÜLTES
DÖNEM 1 DERS KURULU 2 (PRATK)
TIP1200: Temel Bilimler II. Ders kurulu
Kodu Dersler Ders saatleri
TIP1203 Biyoistatistik ve Tp Biliimi 12 12
TIP1205 Tbbi Biyoloji 6 6
YDL1014 Yabanc Dil 2 3 3
Seçmeli-2* 4 4
TIP1066 Biyokimyada Enstrümental Analiz
TDL1012 Türk Dili 2
TIP1010 Giriimcilik 2 2
Kurul Toplam 9 24 33
Amaç Bu ders kurulu sonunda Dönem 1 örencileri; medikal fiziin temelleri, temel
organik kimya ve biyokimya kavramlarn ve biyoistatistik ve tp biliimi ile ilgili
temel kavramlar, bilimsel aratrma ile ilgili temel kavramlar, yerküredeki tüm
canllarn ortak paydas olan hücre ve moleküler biyoloji baznda temel bilgileri
örenmi olacaklardr.
TIP1200-Temel Bilimler II. Ders Kurulu Öretim Üyeleri
Ders Kurulu Sorumlusu: Dr. Ör. Üyesi Serpil ERAN
Kodu Ders Kurulu Öretim Üyeleri
TIP1202 Tbbi Biyokimya
Doç.Dr. Adnan ÜNALAN
TIP1205 Tbbi Biyoloji
YDL1014 Yabanc Dil 2
Ör. Gör.Dr. Edanur KOYUNCU
ATA1016 Atatürk lkeleri ve nklap Tarihi 2
Ör.Gör. OSMAN ENTÜRK
29. HAFTA
24 Mays 2021, Pazartesi Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15
Mazeret Snav
25 Mays 2021, Sal Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 Serbest Çalma
Lab: Biyoistatistik ve Tp Biliimi(A) Veri dosyasnn hazrlanmas ve paket programlara giri / T. Biyoloji (B) Laboratuvar tantm ve kurallar
Doç. Dr. Adnan ÜNALAN/ Dr. Ör. Üyesi Gonca DÖNMEZ ARAT, Dr. Ör. Üyesi Dilara Fatma BALI
13:30-15:15
TIP1203/
TIP1205
Lab: Biyoistatistik ve Tp Biliimi(B) Veri dosyasnn hazrlanmas ve paket programlara
giri / T. Biyoloji (A) Laboratuvar tantm ve
Kurallar
Doç. Dr. Adnan ÜNALAN/ Dr. Ör. Üyesi Gonca DÖNMEZ ARAT, Dr. Ör. Üyesi Dilara Fatma BALI
15:30-16:15 Seçmeli Dersler-2*
16:30-17:15 Seçmeli Dersler-2*
26 Mays 2021, Çaramba Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:00
09-30:10:00
Lab: Biyoistatistik ve Tp Biliimi(A) Bilgisayar ortamnda örnekleme yöntemleri uygulamalar/
T. Biyoloji (B) Ik mikroskobu kullanm ve mikroskopta ölçme
Doç.Dr. Adnan ÜNALAN/ Dr. Ör. Üyesi Gonca DÖNMEZ ARAT, Dr. Ör.
Üyesi Dilara Fatma BALI
Lab: Biyoistatistik ve Tp Biliimi(A) Bilgisayar ortamnda örnekleme yöntemleri uygulamalar/ T. Biyoloji (B) Ik mikroskobu kullanm ve mikroskopta ölçme
Doç.Dr. Adnan ÜNALAN/ Dr. Ör. Üyesi Gonca DÖNMEZ ARAT, Dr. Ör. Üyesi Dilara Fatma BALI
13:30-14:15 YDL1014 Yabanc Dil 2 Ör. Gör. Edanur KOYUNCU
14:30-15:15 YDL1014 Yabanc Dil 2 Ör. Gör. Edanur KOYUNCU
15:30-16:15 YDL1014 Yabanc Dil 2 Ör. Gör. Edanur KOYUNCU
16:30-17:15 Seçmeli Paketi Derslerinin Ara Snav Mazeret
Snavlar
27 Mays 2021, Perembe Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:00 09-30:10:00
TIP1203/ TIP1205
Lab: Biyoistatistik ve Tp Biliimi(A) Doç. Dr. Adnan ÜNALAN Tanmlayc istatistikler/T. Biyoloji (B) Canl- cansz hücre çeitleri
Doç.Dr. Adnan ÜNALAN/ Dr. Ör. Üyesi Gonca DÖNMEZ ARAT, Dr. Ör. Üyesi Dilara Fatma BALI
10:30-11:00
11:30-12:00
Lab: Biyoistatistik ve Tp Biliimi(B) Doç. Dr. Adnan ÜNALAN Tanmlayc istatistikler/T. Biyoloji (A) Canl- cansz hücre çeitleri
Doç.Dr. Adnan ÜNALAN/ Dr. Ör. Üyesi Gonca DÖNMEZ ARAT, Dr. Ör. Üyesi Dilara Fatma BALI
13:30-14:00
14:30-15:00
TIP1203/ TIP1202
Lab: Biyoistatistik ve Tp Biliimi (A) Aykr deerlerin tespiti ve normallik testleri / T.
Biyokimya (B) Laboratuarn temel kurallar,
temel malzemelerin tantm ve asit-baz dengesi
Doç.Dr. Adnan ÜNALAN / Doç. Dr.
smail SARI, Dr. Ör. Üyesi Serpil ERAN
15:30-16:00
16:30-17:00
Lab: Biyoistatistik ve Tp Biliimi (B) Aykr deerlerin tespiti ve normallik testleri / T. Biyokimya (A) Laboratuarn temel kurallar, temel malzemelerin tantm ve asit-baz dengesi
Doç.Dr. Adnan ÜNALAN / Doç. Dr. smail SARI, Dr. Ör. Üyesi Serpil ERAN
28 Mays 2021, Cuma Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 Serbest Çalma
proteinlerin kalitatif deneyleri
smail SARI, Dr. Ör. Üyesi Serpil
ERAN
13:30-14:00
14:30-15:00
TIP1203/
TIP1202
Lab: Biyoistatistik ve Tp Biliimi(B) Parametrik testler / T. Biyokimya (A) Amino asit ve proteinlerin kalitatif deneyleri
Doç.Dr. Adnan ÜNALAN / Doç. Dr. smail SARI, Dr. Ör. Üyesi Serpil ERAN
15:30-16:15 TIP1010 Giriimcilik Dr. Ör. Üyesi Erkan ÇALIKAN
16:30-17:15 TIP1010 Giriimcilik Dr. Ör. Üyesi Erkan ÇALIKAN
(S): Senkron olarak gerçekletirilecek dersler
30. HAFTA
31 Mays 2021, Pazartesi Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:00
09-30:10:00
TIP1203/
TIP1202
Lab: Biyoistatistik ve Tp Biliimi(A) Parametrik olmayan testler / T. Biyokimya
(B) Kolorimetre ve total protein ölçümü
Doç.Dr. Adnan ÜNALAN / Doç. Dr.
smail SARI, Dr. Ör. Üyesi Serpil ERAN
10:30-11:00
11:30-12:00
Lab: Biyoistatistik ve Tp Biliimi(B) Parametrik olmayan testler / T. Biyokimya
(A) Kolorimetre ve total protein ölçümü
Doç.Dr. Adnan ÜNALAN / Doç. Dr. smail SARI, Dr. Ör. Üyesi Serpil
ERAN
1 Haziran 2021, Sal Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15
Uygulama Snav
NDE ÖMER HALSDEMR ÜNVERSTES TIP FAKÜLTES
DÖNEM 1 DERS KURULU 3 (PRATK)
TIP1300: Hücre Bilimlerine Giri Ders Kurulu
Kodu Dersler Ders saatleri
TIP1303 Biyoistatistik ve Tp Biliimi 6 6
TIP1305 Tbbi Biyoloji 6 6
YDL1014 Yabanc Dil 2 3 3
ATA1016 Atatürk lkeleri ve nkilap Tarihi 2 2 2
TDL1012 Türk Dili 2 2 2
TIP1010 Giriimcilik 2 2
Kurul Toplam 9 16 25
Amaç Bu ders kurulu sonunda Dönem 1 örencileri; biyofizikteki baz temel kavramlar
ile bu kavramlarn tp alanndaki yerini, enzimlerin özelliklerini, etki mekanizmalarn,
aktivitelerinin düzenlenmesini, istatistiksel analiz yöntemlerini ve salk alanndaki
kullanm alanlarn, tbbi biyolojideki güncel ve moleküler kavramlarn tp alanndaki
önemini kavrayacaklar.
TIP1300-Hücre Bilimlerine Giri Ders Kurulu Öretim Üyeleri
Ders Kurulu Sorumlusu: Dr. Ör. Üyesi F. Esin KIRIK
Kodu Ders Kurulu Öretim Üyeleri
TIP1302 Tbbi Biyokimya
Doç.Dr. Adnan ÜNALAN
TIP1305 Tbbi Biyoloji
YDL1014 Yabanc Dil 2
Ör. Gör.Dr. Edanur KOYUNCU
ATA1016 Atatürk lkeleri ve nklap Tarihi 2
Ör.Gör. OSMAN ENTÜRK
2 Haziran 2021,
08:30-09:00
09-30:10:00
(B) Kan gruplarnn belirlenmesi
Doç. Dr. smail SARI, Dr. Ör. Üyesi Serpil ERAN, Uzman Dr. Durmu
AYAN / Dr. Ör. Üyesi Gonca DÖNMEZ ARAT, Dr. Ör. Üyesi Dilara Fatma BALI
10:30-11:00
11:30-12:00
TIP1302 /
// T. Biyoloji
Doç. Dr. smail SARI, Dr. Ör. Üyesi
Serpil ERAN, Uzman Dr. Durmu AYAN / Dr. Ör. Üyesi Gonca DÖNMEZ
ARAT, Dr. Ör. Üyesi Dilara Fatma BALI
13:30-14:15 YDL1014 Yabanc Dil 2 Ör. Gör. Edanur KOYUNCU
14:30-15:15 YDL1014 Yabanc Dil 2 Ör. Gör. Edanur KOYUNCU
15:30-16:15 YDL1014 Yabanc Dil 2 Ör. Gör. Edanur KOYUNCU
16:30-17:15 Serbest Çalma
3 Haziran 2021, Perembe Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:00
09-30:10:00
TIP1302/
TIP1303
Kategorik veri analizi / T. Biyoloji (B) Çeitli osmotik ortamlarda hücre davran
Doç. Dr. Adanan ÜNALAN/ Dr. Ör. Üyesi Gonca DÖNMEZ ARAT, Dr. Ör.
Üyesi Dilara Fatma BALI
TIP1302/ TIP1303
Lab: Biyoistatistik ve Tp Biliimi(A) Kategorik veri analizi / T. Biyoloji (B) Çeitli
osmotik ortamlarda hücre davran
Doç. Dr. Adanan ÜNALAN/ Dr. Ör. Üyesi Gonca DÖNMEZ ARAT, Dr. Ör.
Üyesi Dilara Fatma BALI
Lab: Biyoistatistik ve Tp Biliimi(A) Korelasyon - regresyon analizi/ Lab: T. Biyokimya (B) Enzim kinetii
Doç. Dr. Adnan ÜNALAN/
Doç. Dr. smail SARI,
15:30-16:00
16:30-17:00
TIP1303/TIP
1305
Korelasyon - regresyon analizi/ Lab: T. Biyokimya (A) Enzim kinetii
Doç. Dr. Adnan ÜNALAN/
Doç. Dr. smail SARI,
Durmu AYAN
4 Haziran 2021, Cuma Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:15 Serbest Çalma
09:30-10:15 Serbest Çalma
Lab: Biyoistatistik ve Tp Biliimi(A) Verilerin tablo ve grafiklerle gösterimi / T.
Biyoloji (B) Mitoz bölünme
Doç. Dr. Adnan ÜNALAN/ Dr. Ör. Üyesi Gonca DÖNMEZ ARAT, Dr. Ör. Üyesi
Dilara Fatma BALI
Lab: Biyoistatistik ve Tp Biliimi(B) Verilerin tablo ve grafiklerle gösterimi / T.
Biyoloji (A) Mitoz bölünme
Doç. Dr. Adnan ÜNALAN/ Dr. Ör. Üyesi Gonca DÖNMEZ ARAT, Dr. Ör. Üyesi
Dilara Fatma BALI
31. HAFTA
kodu
08:30-09:15 TDL1012 Türk Dili 2 Ör.Gör. OSMAN ENTÜRK
09:30-10:15 TDL1012 Türk Dili 2 Ör.Gör. OSMAN ENTÜRK
10:30-11:15 ATA1016 Atatürk lkeleri ve nkilap Tarihi 2 Doç. Dr. Mehmet KAYA
11:30-12:15 ATA1016 Atatürk lkeleri ve nkilap Tarihi 2 Doç. Dr. Mehmet KAYA
13:30-14:15
Uygulama Snav
NDE ÖMER HALSDEMR ÜNVERSTES TIP FAKÜLTES
DÖNEM 1 DERS KURULU 4 (PRATK)
TIP1400: Hücre Bilimleri I Ders Kurulu
Kodu Dersler Ders saatleri
YDL1014 Yabanc Dil 2 6 6
Seçmeli-2* 4 4
TIP1066 Biyokimyada Enstrümental Analiz
TDL1012 Türk Dili 2 2 2
TIP1010 Giriimcilik 3 3
Kurul Toplam 17 28 45
Amaç Bu ders kurulu sonunda Dönem 1 örencileri; enerji kavramn, karbohidrat,
lipid ve nükleik asitlerin biyokimyasn yap ve özelliklerini, temel anatomik
terminolojiyi örenecek; tp bilimlerinde genetiin yeri ve önemi hakknda bilgi sahibi
olacaklar, mikroorganizmalarn yaplar ve snflandrlmalarn örenecekler, hücresel
düzeyde gerçekleen fizyolojik olaylar ve hücrenin özelliklerini örenecekler, baz
temel tbbi becerileri modeller üzerinde uygulayabileceklerdir.
(S): Senkron olarak gerçekletirilecek dersler
TIP1400-Hücre Bilimleri I Ders Kurulu Öretim Üyeleri
Ders Kurulu Sorumlusu: Dr. Ör. Üyesi HACI KELE
Kodu Ders Kurulu Öretim Üyeleri
TIP1402 Tbbi Biyokimya
TIP1408 Anatomi
TIP1410 Tbbi Mikrobiyoloji
TIP1411 Fizyoloji
TIP1412 Histoloji ve Embriyoloji
Dr. Ör. Üyesi Il AYDEMR
Dr. Ör. Üyesi Aye KNC KELE
YDL1014 Yabanc Dil 2
Ör. Gör. Edanur KOYUNCU
ATA1016 Atatürk lkeleri ve nklap Tarihi 2
Ör.Gör. OSMAN ENTÜRK
09 Haziran 2021, Çaramba Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:00
09-30:10:00
TIP1408/
TIP1402
iskeleti / T. Biyokimya (B) Kalitatif
karbohidrat deneyleri
smail SARI, Dr. Ör. Üyesi Serpil ERAN
10:30-11:00
11:30-12:00
TIP1408/ TIP1402
Lab: Anatomi (B) Columna vertebralis ve torax iskeleti / T. Biyokimya (A) Kalitatif karbohidrat deneyleri
Dr. Ör. Üyesi Selim ÇINAROLU, Dr. Ör. Üyesi Hac KELE / Doç. Dr.
smail SARI, Dr. Ör. Üyesi Serpil ERAN
13:30-14:15 Yabanc Dil 2 Ör. Gör. Edanur KOYUNCU
14:30-15:15 Yabanc Dil 2 Ör. Gör. Edanur KOYUNCU
15:30-16:15 Yabanc Dil 2 Ör. Gör. Edanur KOYUNCU
16:30-17:15 Serbest Çalma
10 Haziran 2021, Perembe Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:00 09-30:10:00
TIP1408/ TIP1402
Lab: Anatomi (A) Neurocranium / T. Biyokimya (B) Biyolojik örnekle çalma pratii
Dr. Ör. Üyesi Selim ÇINAROLU, Dr. Ör. Üyesi Hac KELE / Doç. Dr. smail SARI, Dr. Ör. Üyesi Serpil ERAN,
Uzman Dr. Durmu AYAN
Lab: Anatomi (B) Neurocranium / T. Biyokimya (A) Biyolojik örnekle çalma
pratii
Dr. Ör. Üyesi Selim ÇINAROLU, Dr. Ör. Üyesi Hac KELE / Doç. Dr. smail
SARI, Dr. Ör. Üyesi Serpil ERAN,
Uzman Dr. Durmu AYAN
Hazrlanmas
Dr. Ör. Üyesi Selim ÇINAROLU, Dr. Ör. Üyesi Hac KELE / Dr. Ör. Üyesi
Il AYDEMR, Dr. Ör. Üyesi Fatih
Mehmet GÜR Dr. Ör. Üyesi Aye KNC KELE
15:30-16:00
16:30-17:00
Hazrlanmas
Dr. Ör. Üyesi Selim ÇINAROLU, Dr. Ör. Üyesi Hac KELE / Dr. Ör. Üyesi
Il AYDEMR, Dr. Ör. Üyesi Fatih Mehmet GÜR Dr. Ör. Üyesi Aye
KNC KELE
11 Haziran 2021, Cuma Dersin kodu Dersin Ad Öretim Üyesi
08:30-09:00
09-30:10:00
TIP1408/ TIP1402
Lab: Anatomi (A) Üst taraf kemikleri / T. Biyokimya (B) Kat kromatografisi
Dr. Ör. Üyesi Selim ÇINAROLU, Dr. Ör. Üyesi Hac KELE / Doç. Dr. smail
SARI, Dr. Ör. Üyesi Serpil ERAN, Uzman Dr. Durmu AYAN
10:30-11:00
11:30-12:00
TIP1408/ TIP1402
Lab: Anatomi (B) Üst taraf kemikleri / T. Biyokimya (A) Kat kromatografisi
Dr. Ör. Üyesi Selim ÇINAROLU, Dr. Ör. Üyesi Hac KELE / Doç. Dr. smail SARI, Dr. Ör. Üyesi Serpil ERAN, Uzman Dr. Durmu AYAN
13:30-14:15 Serbest Çalma
8 Haziran 2021, Sal
yöntemleri / T. Mikrobiyoloji (B) Mikrobiyoloji
laboratuvarnda kullanlan araç ve gereçler
Prof. Dr. Drumu DEVEC, Doç.Dr. Eylem TAKIN GÜVEN, Dr. Ör. Üyesi Derya
Deniz KANAN / Dr. Ör. Üyesi Ali
&