název obce smolov - ?· název obce smolov má svůj původ v bednářské a ševcovské smůle,...

Download Název obce Smolov - ?· Název obce Smolov má svůj původ v bednářské a ševcovské smůle, která…

Post on 15-Aug-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Nzev obce Smolov m svj pvod v bednsk a evcovsk smle, kter se zde vyrbla. Prvn zmnka o nm je z r. 1654. Nov Dvr zemdlsk komplex vystavn v r. 1678 v mst bval tvrze.Karlova Hu byla zaloena r. 1789 pi sklrn, kter zde pracovala a do r. 1933. Domy, kter se zde zachovaly, slou pevn k rekreaci.Rov vznikl v 1. pol. 18. stol. V r. 1930 zde stlo 15 dvor s 89 obyvateli, pod vs na Radbuze stval mln. Dodnes jsou ve vsi zachovny zbytky usedlost. Zde dolo na konci 2. svtov vlky k boji nmeckch a americkch jednotek. Tuto udlost popisuje informan tabule v mst stetu a pamtn deska na zbytku jednoho z dom pipomn jmna dvou padlch americkch vojk. Ple prvn zmnka se objevuje v r. 1654. Ped r. 1945 byla nejlidnatj obc panstv jezd Svatho Ke. Pro svoji polohu a pzniv prodn podmnky byla oblbenm mstem letnch host, kte vyhledvali vzdun lzn. Dnes je zde 1 zachovan budova a zsluhou nmeckch rodk pietn upraven a znovu vysvcen hbitov.Doubravka poprv zmiovan v r. 1379. Dnes jsou zde trvale obydleny 4 domy.ern Hora prvn zmnka o n pochz

  z r. 1407. V r. 1839 zde bylo 17 dom se 111 obyvateli.en vznikl v r. 1532. ili zde zemdlci, emeslnci, byla tu hospoda i kola.Li Hora zanikl vesnice, maj zde zkladnu blt turist.Hlesebe osada, zmiovan v r. 1654, dnes se 3 rekreanmi chalupami.Vclav ves nesla jmno majitele panstv Vclava Koce z Dobre. V r. 1930 zde byla

  61 usedlost s 452 obyvateli, v druh polovin 20. stol. zde mla svoje objekty armda.Valdorf je zanikl ves v mst bval sklsk huti. V souasnosti zde najdeme pouze tabulku na zkladech budovy, ve kter bvala kola, a v lese asi 200 m jin (vlevo od silnice na Ple) zbytky loveckho zmeku Koc z Dobre.

  Die ltesten Vermerke ber Bl nad Radbuzou beziehen sich bereits zum Jahr 1121. Bl war eines der Zentren der Pimda-Choden. Im Jahre 1600 haben die Lamingens aus Albenreuth den Ort Bl erworben. Spter wurde Bl der Herrschaft jezd Svatho Kes angeschlossen. Die bedeutendste Sehenswrdigkeit der Stadt ist die barocke Steinbrcke ber den Fluss Radbuza. Die Brcke wurde anscheinend von der Frstin Metternich in Jahren 1703-1723 nach dem Vorbild der Prager Karlsbrcke gebaut. Sie hat acht Bgen und trgt sechs Barockstatuen von Heiligen. Die Kirche der Heiligenkreuzfindung in jezd Svatho Ke ist aus der zweiten Hlfte des 14. Jahrhunderts datiert. Die Kirche wurde nach einem Feuerbrand im 18. Jahrhundert wiederhergestellt. Bl und ihre ganze Umgebung bietet gnstige Bedingungen fr die Touristik- und Naturliebhaber. Frher das unterlassene Gebiet am Ende der Welt ist heutzutage mit den Radfahrwegen, die durch das waldige Gelnde und fast unberhrte Natur durchgehen, erschlossen.

  The first mentions of Bl nad Radbuzou are from 1121. Bl was one of the centers of Chods of Pimda. Lamingens from Albenreuth got Bl in 1600 A.D. Later Bl was connected to the domination of jezd Svatho Ke. The most important sight of the town is the baroque stone bridge across the river Radbuza. It was built by princess Metternich obviously between 1703 and 1723 according to Charles bridge in Prague. The bridge has eight arches and six statues of the Saints. The Church of the Finding of the Saint Cross in jezd Svatho Ke came from the 2nd half of the 14th century. The church was formed after the fire in the 18th century. Bl nad Radbuzou and its surrounding offer favorable condition for turism. The area, which was earlier left out, is interlace with cycle lanes which traverse forest terrain and almost virgin nature.

  Bl nad Radbuzou Nadmosk vka: 442 m Poet obyvatel: 1700 4935.47947, E 1242.90948 Informace:Msto Bl nad Radbuzou Nmst 200345 26 Bl nad Radbuzoutel. 379 432 011e-mail: starosta@belanr.czwww.sumavanet.cz/bela

  Vydalo Msto Bl nad Radbuzou 2014Text a foto J. Bartonek, M. Bartonkov

  Bl nad Radbuzoumsto v srdci eskho lesa

  historie

  souasnost

  Nikl duch eskho lesa

  Country festival na baroknm most

  Naun stezka Educational trail

  Lehrpfad

  Ple zbytky kostela Ple Reste der Kirche

  Ple remainders of the church

  mapov st Kartografie PRAHA, a.s.

 • Msto Bl nad Radbuzou le v jihozpadnch echch pi hranicch se SRN, v podh eskho lesa, na soutoku eky Radbuzy a Bezdkovskho potoka.

  Prvn psemn zmnka o obci Bl pochz z Kosmovy kroniky, kde se pe, e na strm skle nedaleko Bl byl v roce 1121 zbudovn hrad Pimda. Bhem 13.15. stol. nad pvodn eskm obyvatelstvem pevili Nmci a vil se nmeck nzev obce Weissensulz. Ves Bl byla stediskem pimdskch Chod a od 12. do 15. stol. i sdlem chodskho soudu. Roku 1600 zskali Blou Lamingenov z Albenreuthu. V r. 1614 dostavli mstn tvrz, ke kter patil tak pivovar a pansk statek. Pozdji byla Bl pipojena k panstv jezd Svatho Ke a blsk zmek zstal jen ednm stediskem. Poslednmi majiteli panstv, do r. 1945, byli Kocov z Dobre.

  Nejznmj pamtkou Bl nad Radbuzou je kamenn most na ece Radbuze. Jeho vznik iniciovala majitelka panstv Anna Marie Terezie Metternichov podle vzoru znmho Karlova mostu. Byl postaven pravdpodobn v letech 17031723 a nahradil pvodn devn most. Konstrukce mostu je sloena z osmi oblouk, z nich vystupuje est pil, ozdobench esti

  baroknmi sochami svatch. Ve smru od msta nalevo jsou to archandl Michael, sv. Jan Nepomuck a sv. Antonn Padunsk, ze strany msta vpravo pak Panna Marie Neposkvrnn, zemsk patron sv. Vclav a sv. Erazim. Dnes most slou pm a cyklistm, konaj se zde rzn akce, nap. srpnov country festival.

  Druh kamenn most v Bl nad Radbuzou

  byl postaven v letech 18191821 v mst brodu pes Bezdkovsk potok. Oba mosty jsou zapsny ve sttnm seznamu nemovitch kulturnch pamtek.

  Dominantou blskho nmst je kostel Panny Marie Sedmibolestn z r. 1696. Do dnen podoby byl pestavn po poru v r. 1826. Je to jednolodn obdlnkov stavba s prvky baroka a klasicismu. Na jin stran je pipojena sakristie, zpadn prel tvo hranolov v zakonen vysokou jehlancovitou stechou. Soust kostela je i zimn kaple. Stny lod zdob trnct obraz Kov cesty, sedm nstropnch maleb symbolizuje zasvcen kostela Pann Marii Sedmibolestn. Nejvznamnj pamtkou na Blsku je kostel Nalezen svatho ke v jezd Svatho Ke. Jeho zaloen mon inspirovali mnii, kte podle povsti sdlili na ernm vrchu.

  Kdy pak mli pesdlit do nov zaloenho kltera du sv. Augustina na Pivoni, dali v mst dnenho kostela vykopat zklady pro svatyni. Podle povsti byl pi kopn zklad nalezen elezn k. Mnii jej dali poslat papei a do ve kostela pak zazdili k kamenn, kter stval u jejich poustevny, a kter dodnes pipomn dvn pbh.Prvn psemn znmky o existenci kostela

  pochzej z roku 1352. Je to pvodn gotick stavba, co potvrzuj nkter zachovan sti, kter vznikly patrn koncem 14. stol. Kostel byl tm znien za husitskch vlek zatkem 15. stol. a pozdji opt za ticetilet vlky v 17. stol. V 2. pol. 17. stol. byl pestavn do barokn podoby. V letech 15701629 pevldala v kraji evangelick crkev a kostel slouil jejm knm, proto je na kosteln vi vedle katolickho ke i kohout jako symbol lutern. Vedle

  kostela stoj ran barokn fara z 2. pol. 17. stol.

  V jezd Svatho Ke stval i zmek. Byl postaven v r. 1678 v baroknm stylu, obklopoval ho park. astmi hosty na zmku v 60. letech 19. stol. byli sourozenci Josef, Quido a Amlie Mnesovi, kte zde vytvoili mnostv kreseb. Po r. 1945 byl zmek zdevastovn a v r. 1978 zboen.

  Nejvym vrcholem eskho lesa na Blsku

  je Velk Zvon (859 m n. m.), v minulosti vyuvan jako strn bod. V 19. stol. se msto nazvalo Kocova vyhldka a panstvo sem jezdilo na nedln vlety. Pod vrchem jsou dodnes k vidn tzv. Kocovy kameny, skalky s vytesanmi npisy. Jsou zde jmna majitel panstv Koc z Dobre i jejich host, a data nvtv v letech 18031894. V t dob nebyl vrchol Zvonu porostl stromy a byl odtud krsn pohled na cel blsk region. Dnes

  je zde objekt patc armd esk republiky.

  Na Kamennm vrchu (739 m n. m.) sdl bjn lesn duch Nikl, pomocnk a ochrnce vech dobrch obyvatel eskho lesa. Znovu se objevil v r. 2007 a od t doby je i patronem nvtvnk Blska, turist a cyklist.

  Pi lidovch hrch se Nikl setkv s bjnmi obyvateli zdejch les a vod, ale tak se skutenmi osobnostmi eskch djin, kter mly vztah k naemu kraji. Nikla je na Blsku vidt i pi dalch pleitostech, kter propaguj Blou a jej akce.Hlavnmi zdroji obivy mstnch obyvatel byly zemdlstv, devastv a rukodln vroba. Od konce 16. stol. vznikaly v okol Bl dlny na vrobu skla, v 19. stol. i letrny a brusrny

  skla. Dodnes lze v potocch nalzt zbytky sklennho odpadu. Na zatku 20. stol. se zdej oblast stala vyhledvanm mstem letnch host. Po roce 1945 dolo k odsunu

  nmeckch obyvatel a Bl a okoln vesnice byly tm vylidnny.

  Dnes se Bl nad Radbuzou stv modernm centrem. Msto investuje do rozvoje infrastruktury, spoleenskho ivota i sportu. Soust arelu zkladn koly je vceelov hit a naun stezka, jejm zkladnm poslnm je ukzat nvtvnkm floru, faunu, geologii, zempis a zajmavosti v okol Bl nad Radbuzou.

  Bl nad Radbuzou je jednm z vchozch bod turistiky v eskm lese. Jsou zde dobr podmnky pro p turistiku i cykloturistiku. Oproti vyhlenm turistickm oblastem m esk les jednu vhodu nen peplnn nvtvnky. Pesvdte se, e tam, kde kon umava, nekon svt. Od Kdyn a Domalic po Tachov se rozkld klidn kraj phraninch les, ist vzduch a malebn prodn scenrie.

  Obce na Blsku Prvn zmnka o elezn pochz z r. 1591, kdy patila k panstv Pimda. Za svj vznik a rozvoj vd dolm na eleznou rudu a eleznmu hamru. V r. 1939 zde ilo 1 625 lid. Byl zde zmek, kola a kostel. Po r. 1945 se elezn octla v hraninm psmu, zmek i kostel byly zboeny. Dnes je v mst bvalho zmeckho parku Park Smen, na kter navazuje veejn pstupn obora (113 ha).

  Bystice je prvn zmiovna tak v r. 1591. V r. 1930 mla 274 obyvatele, kte ili v 55 domech, byla zde i kola. Dnes tu ije 10 stlch obyvatel.

  Velk Zvon Velk Zvon (Grosse Glocke)

  Velk Zvon (Big Bell)

  Slavnosti Nikla (lidov hra) Der Niklfest (Das Volksstck)

  Nikls Festival (folk-play)

  Hit Zkladn koly Der Sportplatz der Grundchule

  The playing-field of primary school