Nauciti kako uciti- 2. dio.pdf

Download Nauciti kako uciti- 2. dio.pdf

Post on 05-Feb-2017

219 views

Category:

Documents

0 download

TRANSCRIPT

 • Nauiti kako uiti

  Izradio: Ivan Lenard, mag.

  pedagogije i povijesti

  uiti

 • TO JE TO JE TO JE TO JE UUUUENJEENJEENJEENJE????

  UENJE je tvoja SAVJESNA, NAMJERNA, ISTRAIVAKA,

  a time i ZABAVNA AKTIVNOST.AKTIVNOST.

  UENJEM stje e ne samo ZNANJA, ve i razne VJETINE, SPOSOBNOSTI i NAVIKE.

  Za tvoje u enje nije ODGOVORAN nitko drugi, nego TI SAM/-A!!!!

 • Nauiti kako uiti je najvanija vjetina

  Uenje nije jedna aktivnost, nego vie njih:

  prikupljati informacije

  biljeenje informacija

  organizacija informacija

  razumijevanje informacija

  pamenje

  koritenje

 • DA BISMO POSTALI USPJENI, MORAMO:

  eljeti razviti vjetine koje su vjebati, vjebati, vjetine koje su

  potrebne za uspjeno uenje

  vjebati, vjebati, vjebati

  Za sve je potrebno uloiti trud i vrijeme. Uspjeno

  uenje vjetina je kao i sve drugo.

 • SJETITE SE KAKO STE NAUILI VOZITI BICIKL

 • Uenje moe biti zanimljivo i zabavno, ali i beskrajno naporno i dosadno

  -dobro se organizirati

  -koncentrirati se

  to znaju vjeti i uspjeni u enici?

  -aktivno uiti

  -voditi biljeke

  -dobro pisati sastavke

  -brzo i efikasno uiti

  - uspjeno se suoiti sa strahom od ispitivanja

 • UPITNIK

  Procijeni svoje vjetine u enja

 • ODGOVORI

  Izbroji koliko ima odgovora N za svaku vjetinu.

  - 3 odgovora N dobro razvijena vjetina

  - 2 odgovora N dobro razvijena vjetina, ali ima mjesta za napredakza napredak

  - 0 ili 1 odgovor N loe razvijena vjetina; odmah neto poduzmi

  Planiranje: 1,2,3,4,5 Koncentracija:6,7,8,9

 • NAPRAVI PLAN!!!!Kako e znati za to si sve sposoban ako se Kako e znati za to si sve sposoban ako se

  ne potrudine potrudiKAKO KORISTI SVOJE VRIJEME?

  Aktivnost Aktivnost Aktivnost Aktivnost Broj sati tjednoBroj sati tjednoBroj sati tjednoBroj sati tjedno

  kola

  Pisanje zadaa, uenjePisanje zadaa, uenje

  Pomaganje u kunim poslovima

  Sport, rekreacija, hobiji

  Spavanje

  Izlasci i druenje s prijateljima

  Oputanje- itanje, TV, sluanje glazbe

  Ostalo

  ukupnoukupnoukupnoukupno 168168168168

 • A KAKO GA GUBI?

  Nemamo vremena jer vrijeme gubimo na stvari koje toliko nisu vane. Koje su to

  stvari?

  gledanje TVekanje (u redu, na sastanku s prijateljima)svakodnevna vonja u autobusu ili tramvajubespotrebno dugi telefonski razgovorineoekivani posjetiteljinesposobnost da se kae NE

 • NEKOLIKO IDEJA ZA SVOJE KRADLJIVCE VREMENA

  Unaprijed odlui to e gledati na televiziji. Nemoj sjediti pred ekranom i gledati sve po redu. Ako ti i

  promakne neto o emu svi priaju, ne brini- ionako e se reprizirati.

  - Razmisli moe li nekako iskoristiti vrijeme koje gubi ekajui na nekoga ili neto, ili vozei se u tramvaju ili

  autobusu. Neku uenici nose sa sobom knjigu ili biljeke koje tada itaju.

 • Planiranje ti moe pomo i da ui manje, a naui vie.

  Koji sve planovi mogu postojati?

  1. Mjeseni plan

  2. Tjedni plan2. Tjedni plan

  3. Dnevni plan

 • Mjeseni plan

  Ima li ovaj mjesec neki vaan test????

  Ako pone uiti, itati ili pisati u zadnji as,vjerojatno je da ba nee biti uspjean.

  Na jedan papiri popii sve testove i druge obaveze koji te ekaju ovaj mjesec i papiri stavi na vidljivo mjesto.ekaju ovaj mjesec i papiri stavi na vidljivo mjesto.

  Primjer:Primjer:Primjer:Primjer:- 07.11.- najavljeni test iz matematike- 12.11.- predati napisanu lektiru- 16.11.- predati referat iz povijesti- 22.11. napraviti plakat iz geografije

 • Tjedni planTjedni planTjedni planTjedni plan

  U mjesenom planu je dovoljno navesti glavne obaveze tog mjeseca. Tjedni plan je malo detaljniji.

  Prvo napii najvanije obaveze u u enju koje te ekaju.-utorak odgovaram prirodu i drutvo-utorak odgovaram prirodu i drutvo-etvrtak odgovaram povijest-petak test iz matematike

  Napravi tablicu u kojoj e svaki dan napisati to e raditi. Baci pogled i na mjese ni plan i isplaniraj neto

  i od toga.

 • Primjer tjednog plana u enja:

  Sat Ponedjeljak Utorak Srijeda etvrtak Petak Subota Nedjelja

  1.

  HRVHRVHRVHRVDZDZDZDZ----vjebenicavjebenicavjebenicavjebenica

  ENGENGENGENG ZEMZEMZEMZEM----ponijetiponijetiponijetiponijeti atlasatlasatlasatlas

  VJERVJERVJERVJER POVPOVPOVPOV

  ita

  ti lektiru

  Po

  no

  viti Hrva

  tski za p

  on

  ed

  jelja

  kP

  on

  oviti H

  rvatski za

  po

  ne

  dje

  ljak

  Po

  no

  viti Hrva

  tski za p

  on

  ed

  jelja

  kP

  on

  oviti H

  rvatski za

  po

  ne

  dje

  ljak

  2.

  MATMATMATMATDZDZDZDZ---- zbirka zbirka zbirka zbirka

  HRVHRVHRVHRV MATMATMATMAT-ispitispitispitispit

  PRIPRIPRIPRI---- ponoviti ponoviti ponoviti ponoviti gradivogradivogradivogradivo

  MATMATMATMAT

  ita

  ti lektiru

  Po

  no

  viti Hrva

  tski za p

  on

  ed

  jelja

  kP

  on

  oviti H

  rvatski za

  po

  ne

  dje

  ljak

  Po

  no

  viti Hrva

  tski za p

  on

  ed

  jelja

  kP

  on

  oviti H

  rvatski za

  po

  ne

  dje

  ljak

  3.

  PRiPRiPRiPRi----pitapitapitapita

  HRVHRVHRVHRV POVPOVPOVPOV HRVHRVHRVHRV ZEMZEMZEMZEM

  4.

  TZKTZKTZKTZK----opremaopremaopremaoprema

  VJERVJERVJERVJER LIKLIKLIKLIK---- ponijeti ponijeti ponijeti ponijeti kola, karekola, karekola, karekola, kare

  ENGENGENGENG TZKTZKTZKTZK

  5.

  6.

 • Dnevni planDnevni planDnevni planDnevni plan

  Svaki dan prije nego ode spavati napravi popis stvari koje mora

  napraviti sutra!!!!!!!!

  Evo kako to moe izgledati:Evo kako to moe izgledati:Evo kako to moe izgledati:Evo kako to moe izgledati:

  -sat vremena rjeavati zadatke iz matematikesat vremena rjeavati zadatke iz matematikesat vremena rjeavati zadatke iz matematikesat vremena rjeavati zadatke iz matematike-otii na ianjeotii na ianjeotii na ianjeotii na ianje-nazvati Markanazvati Markanazvati Markanazvati Marka-vratiti knjige u knjinicuvratiti knjige u knjinicuvratiti knjige u knjinicuvratiti knjige u knjinicu-otii do bake i djeda otii do bake i djeda otii do bake i djeda otii do bake i djeda

 • Savjeti:Savjeti:Savjeti:Savjeti:

  Kupi mali blok ili biljenicu i svaki dan napravi dnevni plan.

  Kad neto obavi s plana precrtaj to ili stavi kvaicu. Pokazalo se da su ljudi koji ovako planiraju svoj dan

  uspjeniji od onih koji sve uvaju glavama.

  Nabavi plou od pluta i stavi je iznad svog radnog mjesta. Na nju moe staviti mjeseni i tjedni plan.

  Zapamti da je plan samo plan. On se moe mijenjati. Ako neto nisi stigao obaviti nije kraj svijeta.

  Prebaci to za sutra. S vremenom e nauiti realnije planirati.

 • Sa dnevnog popisa uvijek prvo uini ono to je najvanije, naroito ako si u vremenskoj stisci.

  Kad odreujemo to emo u kojem trenutku raditi, vodimo se sa dva kriterija. Kriteriji su: hitnost i vodimo se sa dva kriterija. Kriteriji su: hitnost i

  vanost

  Plan nosi sa sobom tako da moe odmah upisati neto to tokom dana iskrsne, a to mora obaviti taj dan ili sljedei tjedan. Ako nema kod sebe, zapii na

  papiri i onda kod kue ubaci u raspored

 • Dri se plana!!!!!Dri se plana!!!!!Dri se plana!!!!!Dri se plana!!!!!

  Izbjegavanje uenja najlaka je stvar na svijetuIzbjegavanje uenja najlaka je stvar na svijetuIzbjegavanje uenja najlaka je stvar na svijetuIzbjegavanje uenja najlaka je stvar na svijetu

  Nije dovoljno samo napraviti plan, mora ga se i drati.

  ZADATAK:

  NAPRAVITI MJESENI I TJEDNI PLAN SA SLJEDE I PUTA. TONIJE ZA DVA TJEDNA.

 • Za kraj nekoliko poslovica: Za kraj nekoliko poslovica: Za kraj nekoliko poslovica: Za kraj nekoliko poslovica:

  Bez muke nema naukeBez muke nema naukeBez muke nema naukeBez muke nema nauke

  I I I I UITIUITIUITIUITI TREBATREBATREBATREBA NAUITINAUITINAUITINAUITI

  ''Ne uimo za kolu nego za sebe.''''Ne uimo za kolu nego za sebe.''''Ne uimo za kolu nego za sebe.''''Ne uimo za kolu nego za sebe.''

  ''Korijeni uenja su gorki, ali plodovi su ''Korijeni uenja su gorki, ali plodovi su ''Korijeni uenja su gorki, ali plodovi su ''Korijeni uenja su gorki, ali plodovi su slatki.'' slatki.'' slatki.'' slatki.''

  ''Ne uimo za kolu nego za sebe.''''Ne uimo za kolu nego za sebe.''''Ne uimo za kolu nego za sebe.''''Ne uimo za kolu nego za sebe.''

  ''Znanje je blago koje svog vlasnika ''Znanje je blago koje svog vlasnika ''Znanje je blago koje svog vlasnika ''Znanje je blago koje svog vlasnika svugdje prati.''svugdje prati.''svugdje prati.''svugdje prati.''