nastavni zavod za javno zdravstvo primorsko … ugovora 2017.pdf · 2017. 9. 27. · nastavni zavod...

14
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE RIJEKA, Krešimirova 52/A MB 3393585, OIB 45613787772 SPISAK UGOVORA SKLOPLJENIH S PRAVNIM OSOBAMA U 2017. GODINI - - 1 Red. br. NAZIV PONUDITELJA S KOJIM JE SKLOPLJEN UGOVOR PREDMET UGOVORA IZNOS KN (bez PDV-a) u kn IZNOS KN (s PDV-om) u kn Evid. broj nabave Rok plaćanja / rok isporuke Vrsta postupka nabave Datum sklapanja ugovora Rok na koji je sklopljen ugovor Broj ugovora Konačni datum isporuke robe, usluga ili radova Konačni iznos u kn isplačen temeljem ugovora 1. A&B d.o.o HEINZELOVA 15A,ZAGREB Nabava mikrob.podloga, testova i dijag.reagencija „Biomerieux“ u 2017.god 357.760,53 447.200,66 3/2017 60 dana Otvoreni postupak 22.12.2016 Proračunska 2017. 08-812- 41/1-17 31.12.2017 2. A&B d.o.o HEINZELOVA 15A,ZAGREB Nabava mikrob.podloga, testova i dijag.reagencija „Biomerieux“ u 2017.god 28.963,00 36.203,75 3/2017 60 dana Otvoreni postupak 22.12.2016. Proračunska 2017. 08-812- 41/2/17 31.12.2017 3. H.K.O.d.o.o BENJAVČIĆEVA 13.ZAGREB Seradijagnostički testovi,pribor i potrošni mat.za sistem Siemens,antiserumi 318.758,20 398.447,75 2/2017 60 dana Otvoreni postupak 22.12.2016 Proračunska 2017. 08-812- 41/3-17 31.12.2017 4. MEDIKA d.d. CAPRAŠKA 1,ZAGREB Seradijagnostički testovi, pribor i potr.mat.za sistem Abbott 827.148.03 1.033.935,04 1/2017 60 dana Otvoreni postupak 22.12.2016 Proračunska 2017 08-812- 41/4-17 31.12.2017 5. LIFTMONT d.o.o A.PROSENIKA 5.ZAGREB Održavanje teretnog dizala 4800,00 6.000,00 -- 15 dana Jednostav na nabava 01.02.2017 Proračunska 2017. 08-812- 41/81-17 31.12.2017 6. NOVI LIST d.o.o ZVONIMIROVA 20A, RIJEKA Nabava usluge priprema za tisak i tisak „Narodnog zdr.lista“ 120.000,00 150.000,00 20-2017 60 dana Jednostav na nabava 02.01.2017 Proračunska 2017. 08-812- 41/6-17 31.12.2017 7. ORCUS PLUS d.o.o SVILNO 91, SVILNO Nabava materijala za čišćenje 29.723,40 37.154,25 27-2017 60 dana Jednostav na nabava 02.01.2017 Proračunska 2017. 08-812- 41/7-17 31.12.2017 8. TAPESS d.o.o RADNA ZONA ŽEGOTI 5C, KASTAV Nabava materijala za dispenzore u 2017.godini 39.994,00 49.992,50 27-2017 60 dana Jednostav na nabava 02.01.2017 Proračunska 2017. 08-812- 41/8-17 31.12.2017 9. MESSER d.o.o. INDUSTRIJSKA ZONA 1, ZAPREŠIĆ Nabava medicinskih plinova u 2017.godini 74.037,33 92.546,66 21-2017 60 dana Jednostav na nabava 02.01.2017 Proračunska 2017. 08-812- 41/9-17 31.12.2017

Upload: others

Post on 26-Mar-2021

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO … UGOVORA 2017.pdf · 2017. 9. 27. · nastavni zavod za javno zdravstvo primorsko-goranske Županije rijeka, krešimirova 52/amb 3393585,

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE RIJEKA, Krešimirova 52/A

MB 3393585, OIB 45613787772

SPISAK UGOVORA SKLOPLJENIH S PRAVNIM OSOBAMA U 2017. GODINI

- - 1

Red.

br.

NAZIV

PONUDITELJA S

KOJIM JE

SKLOPLJEN

UGOVOR

PREDMET UGOVORA

IZNOS KN

(bez PDV-a)

u kn

IZNOS KN

(s PDV-om)

u kn

Evid.

broj

nabave

Rok

plaćanja /

rok

isporuke

Vrsta

postupka

nabave

Datum

sklapanja

ugovora

Rok na koji

je sklopljen

ugovor

Broj

ugovora

Konačni

datum

isporuke

robe,

usluga ili

radova

Konačni

iznos u kn

isplačen

temeljem

ugovora

1.

A&B d.o.o

HEINZELOVA

15A,ZAGREB

Nabava mikrob.podloga,

testova i dijag.reagencija

„Biomerieux“ u 2017.god

357.760,53

447.200,66 3/2017 60 dana

Otvoreni

postupak 22.12.2016

Proračunska

2017. 08-812-

41/1-17 31.12.2017

2.

A&B d.o.o

HEINZELOVA

15A,ZAGREB

Nabava mikrob.podloga,

testova i dijag.reagencija

„Biomerieux“ u 2017.god

28.963,00

36.203,75 3/2017 60 dana Otvoreni

postupak 22.12.2016.

Proračunska

2017.

08-812-

41/2/17 31.12.2017

3.

H.K.O.d.o.o

BENJAVČIĆEVA

13.ZAGREB

Seradijagnostički testovi,pribor

i potrošni mat.za sistem

Siemens,antiserumi

318.758,20

398.447,75 2/2017 60 dana Otvoreni

postupak 22.12.2016

Proračunska

2017. 08-812-

41/3-17 31.12.2017

4.

MEDIKA d.d.

CAPRAŠKA

1,ZAGREB

Seradijagnostički testovi,

pribor i potr.mat.za sistem

Abbott

827.148.03

1.033.935,04 1/2017 60 dana Otvoreni

postupak 22.12.2016

Proračunska

2017 08-812-

41/4-17 31.12.2017

5.

LIFTMONT d.o.o

A.PROSENIKA

5.ZAGREB

Održavanje teretnog dizala 4800,00

6.000,00

-- 15 dana

Jednostav

na nabava 01.02.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/81-17

31.12.2017

6.

NOVI LIST d.o.o

ZVONIMIROVA

20A, RIJEKA

Nabava usluge priprema za

tisak i tisak „Narodnog

zdr.lista“

120.000,00

150.000,00

20-2017 60 dana

Jednostav

na nabava 02.01.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/6-17

31.12.2017

7.

ORCUS PLUS d.o.o

SVILNO 91, SVILNO

Nabava materijala za čišćenje 29.723,40

37.154,25

27-2017 60 dana

Jednostav

na nabava 02.01.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/7-17

31.12.2017

8.

TAPESS d.o.o

RADNA ZONA

ŽEGOTI 5C,

KASTAV

Nabava materijala za

dispenzore u 2017.godini 39.994,00

49.992,50

27-2017 60 dana

Jednostav

na nabava 02.01.2017

Proračunska

2017.

08-812-

41/8-17

31.12.2017

9.

MESSER d.o.o.

INDUSTRIJSKA

ZONA 1, ZAPREŠIĆ

Nabava medicinskih plinova u

2017.godini 74.037,33

92.546,66

21-2017 60 dana

Jednostav

na nabava 02.01.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/9-17

31.12.2017

Page 2: NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO … UGOVORA 2017.pdf · 2017. 9. 27. · nastavni zavod za javno zdravstvo primorsko-goranske Županije rijeka, krešimirova 52/amb 3393585,

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE RIJEKA, Krešimirova 52/A

MB 3393585, OIB 45613787772

SPISAK UGOVORA SKLOPLJENIH S PRAVNIM OSOBAMA U 2017. GODINI

- - 2

10.

VIPNET.do.o

VRTNI PUT 1

,ZAGREB

Usluga mobilne

telekomunikacije s

komunuk.unutar vpn mreže

145.687,36

182.109,20

18-2017 60 dana

Jednostav

na nabava 09.01.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/10-17

31.12.2017

11.

KOVAČEVI,OBRT ZA

AUTOMEHANIKU I

AUTOLIMARIJU,PLET

ENCI 12, RIJEKA

Ugovor o servisiranju vozila 100.000,00

125.000,00

-- 60 dana

Jednostav

na nabava 03.03.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/11-17

31.12.2017

12.

KOVAČEVI,OBRT ZA

AUTOMEHANIKU I

AUTOLIMARIJU,PLET

ENCI 12, RIJEKA

Ugovor o popravku vozila 100.000,00

125.000,00

-- 60 dana

Jednostav

na nabava 03.03.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/12-17

31.12.2017

13.

METIS d.d.

KUKULJANOVO

414,KUKULJANOVO

Usluga zbrinjavanja kemijskog

otpada,medic.otpada i opasnih

kemikalija, te zbrinjavanje

tonera u 2017.god

7.000,00

8.750,00

-- 60 dana

Jednostav

na nabava 18.01.2017

Proračunska

2017.

08-812-

41/13-17

31.12.2017

14.

REMONDIS Medison

d.o.o

DRAGANIĆ

13/A,DRAGANIĆ

Usluga zbrinjavanja

medicinskog(infektivnog)

otpada u 2017.god

15.000,00

18.750,00

-- 60 dana

Jednostav

na nabava 18.01.2017

Proračunska

2017.

08-812-

41/14/17

31.12.2017

15.

ELEKTRO-LUK d.o.o

CRESKA 10,

RIJEKA

Pružanje usluga interventnih

servisa na mjernim postajama

imisijskog monitorninga

30.000,00

37.500,00

-- 30 dana

Jednostav

na nabava 05.01.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/15-17

31.12.2017

16.

ELEKTRO-LUK d.o.o

CRESKA 10,

RIJEKA

Ugovor u svezi realizacije u

svezi obavljanja poslova

održavanja zgrade i okoliša

48.000,00

60.000,00

-- 60 dana

Jednostav

na nabava 02.01.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/16-17

31.12.2017

17.

AUTO-HRVATSKA

STP d.o.o

OSJEČKA 50,

RIJEKA

Usluga tehničkog pregleda

vozila 25.000,00

31.250,00

-- 15 dana

Jednostav

na nabava 02.01.2017

Proračunska

2017.

08-824-

196/1-17

31.12.2017

19.

STATUS d.o.o.

E.BARČIĆA 15,

RIJEKA

Održavanje programske

podrške 25.332,00

31.665,00

-- 15 dana

Jednostav

na nabava 27.12.2016

Proračunska

2017.

08-812-

41/19-17

31.12.2017

20.

FITTICH d.o.o.

MARULIĆEVA 12,

PULA

Održavanje i servisiranje

sustava za vatrodojavu 15.000,00

18.750,00

-- 15 dana

Jednostav

na nabava 11.01.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/20-17

31.12.2017

Page 3: NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO … UGOVORA 2017.pdf · 2017. 9. 27. · nastavni zavod za javno zdravstvo primorsko-goranske Županije rijeka, krešimirova 52/amb 3393585,

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE RIJEKA, Krešimirova 52/A

MB 3393585, OIB 45613787772

SPISAK UGOVORA SKLOPLJENIH S PRAVNIM OSOBAMA U 2017. GODINI

- - 3

21.

KEFO d.o.o.

N,TESLE 10,

SISAK

Nabava laboratorijskog mat.-

podloge, grupa :1,5,7. 36.674,99

45.843,74

5-2017 60 dana

Otvoreni

postupak 23.01.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/21-17

31.12.2017

22.

BOMI-LAB d.o.o.

GAJEVA 35,

ZAGREB

Nabava laboratorijskog mater.-

podloge, grupa: 2.8,15. 61.706,80

77.133,50

5-2017 60 dana

Otvoreni

postupak 23.01.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/22-17

31.12.2017

23.

BIOGNOST d.o.o.

MEĐUGORSKA 59,

ZAGREB

Nabava laboratorijskog mater.-

podloge,grupa: 3,4,10 72.187,50

90.234,38

5-2017 60 dana

Otvoreni

postupak 23.01.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/23-17

31.12.2017

24.

COPAN ZAGREB

d.o.o.

S.ŠĆITARJEVSKA

25, VELIKA GORICA

Nabava laboratorijskog mater.-

podloge,grupa: 6,14 42.463,00

53.078,75

5-2017 60 dana

Otvoreni

postupak 23.01.2017

Proračunska

2017.

08-812-

41/24-17

31.12.2017

25.

MEDIC d.o.o.

TRG D.PETROVIĆA 3,

ZAGREB

Nabava laboratorijskog mater.-

podloge,grupa: 9,16 41.877,00

52.346,25

5-2017 60 dana

Otvoreni

postupak 23.01.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/25-17

31.12.2017

26.

KOMED d.o.o.

V.NAZORA 14,

SVETA NEDELJA

Nabava laboratorijskog mater.-

podloge,grupa :11,12 152.336,30

190.420,37

5-2017 60 dana

Otvoreni

postupak 23.01.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/26-17

31.12.2017

27.

LABOMAR d.o.o.

GMAJNJE 24,

ZAGREB

Nabava laboratorijskog mater.-

podloge,grupa 13. 59.471,00

74.338,75

5-2017 60 dana

Otvoreni

postupak 23.01.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/27-17

31.12.2017

28.

RU-VE d.o.o.

V.NAZORA 10,

SVETA NEDELJA

Nabava laboratorijskog mater.-

staklo,

grupa:1,2,3,6.8,10,13,14,15,16,

17

135.661,90

169.577,36

7-2017 60 dana

Otvoreni

postupak 23.01.2017

Proračunska

2017.

08-812-

41/28-17

31.12.2017

29.

VEMED d.o.o.

RAČIĆEVA 2,

ZAGREB

Nabava laboratorijskog mater.-

staklo, grupa:4,11 28.551,20

35.689,00

7-2017 60 dana

Otvoreni

postupak 23.01.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/29-17

31.12.2017

30. DEM d.o.o.

RASTOČINE 4, RIJEKA Nabava laboratorijskog mater.-

staklo, grupa 5 10.557,60

13.197,00

7-2017 60 dana

Otvoreni

postupak 23.01.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/30-17

31.12.2017

31. P.T.D.do.o.

VOJVODIĆI 47A,

SVETA NEDELJA

Nabava laboratorijskog mater.-

staklo, grupa 9 3.715,36

4.644,20

7-2017 60 dana Otvoreni

postupak 23.01.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/31-17

31.12.2017

32. KEFO d.o.o.

N.TESLE 10,SISAK

Nabava laboratorijskog mater.-

staklo, grupa 7 1.561,00

1.951,25

7-2017 60 dana Otvoreni

postupak 23.01.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/32-17

31.12.2017

Page 4: NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO … UGOVORA 2017.pdf · 2017. 9. 27. · nastavni zavod za javno zdravstvo primorsko-goranske Županije rijeka, krešimirova 52/amb 3393585,

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE RIJEKA, Krešimirova 52/A

MB 3393585, OIB 45613787772

SPISAK UGOVORA SKLOPLJENIH S PRAVNIM OSOBAMA U 2017. GODINI

- - 4

33.

TEH-CONTROL

d.o.o.

KVATERNIKOVA

22,RIJEKA

Pružanje usluga iz područja

zaštite na radu i zaštite od

požara za 2017.

15.000,00

18.750,00

-- 30 dana

Jednostav

na nabava 02.01.2017

Proračunska

2017.

08-812-

41/33-17

31.12.2017

34.

BIOSISTEMI d.o.o.

PIJAVIŠĆE

32,ZAGREB

Nabava laboratorijskog

materijala-testovi,grupa 1 438.379,17

547.973,96

4/2017 60 dana

Otvoreni

postupak 13.02.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/34-17

31.12.2017

35.

INEL d.o.o.

OREHOVEČKI

BRIJEG 2,ZAGREB

Nabava laboratorijskog

materijala-testovi,grupa 2 23.248,80

29.061,00

4/2017 60 dana

Otvoreni

postupak 13.02.2016 Proračunska

2017.

08-812-

41/35-17

31.12.2017

36.

OKTAL PHARMA

d.o.o.,UTINJSKA 40,

ZAGREB

Nabava laboratorijskog

materijala-testovi,grupa 3 9.439,20

11.799,00

4/2017 60 dana

Otvoreni

postupak 13.02.2016 Proračunska

2017.

08-812-

41/36-17

31.12.2017

37.

KEMOLAB d.o.o.

NADINSKA 11,

ZAGREB

Nabava laboratorijskog

materijala-testovi,grupa 5 14.616,00

18.270,00

4/2017 60 dana

Otvoreni

postupak 13.02.2016 Proračunska

2017.

08-812-

41/37-17

31.12.2017

38.

MEDICAL

INTERTRADE d.o.o.

DR.F.TUĐMANA 3,

SVETA NEDELJA

Nabava laboratorijskog

materijala-testovi,grupa 6 2.200,00

2.750,00

4/2017 60 dana

Otvoreni

postupak 13.02.2016

Proračunska

2017.

08-812-

41/38-17

31.12.2017

39.

BOMI-LAB d.o.o.

GAJEVA 35,

ZAGREB

Nabava laboratorijskog

materijala-testovi,grupa

:7,8,15.17,19,20

264.5314,82

330.664,78

4/2017 60 dana

Otvoreni

postupak 13.02.2016 Proračunska

2017.

08-812-

41/39-17

31.12.2017

40.

BIOGNOST d.o.o.

MEĐUGORSKA 59,

ZAGREB

Nabava laboratorijskog

materijala-testovi,grupa:9,21 123.907,10

154.883,88

4/2017 60 dana

Otvoreni

postupak 13.02.2016 Proračunska

2017.

08-812-

41/40-17

31.12.2017

41.

DIAHEM d.o.o.

BANI 1.ODVOJAK

4,BUZIN

Nabava laboratorijskog

materijala-testovi,grupa 10 53.996,00

67.495,00

4/2017 60 dana

Otvoreni

postupak 13.02.2016 Proračunska

2017.

08-812-

41/41-17

31.12.2017

42.

KOMED d.o.o.

V.NAZORA 14,

SVETA NEDELJA

Nabava laboratorijskog

materijala-testovi,grupa 11 770,00

962,50

4/2017 60 dana

Otvoreni

postupak 13.02.2016 Proračunska

2017.

08-812-

41/42-17

31.12.2017

43. HOSPITALIJA d.o.o

VOJVODIĆI 25, SV. NEDELJA

Nabava laboratorijskog

materijala-testovi,grupa 12 130.670,00

163.337,50

4/2017 60 dana Otvoreni

postupak 13.02.2016 Proračunska

2017.

08-812-

41/43-17

31.12.2017

44. BIOMAX d.o.o. Nabava laboratorijskog

materijala-testovi,grupa:13,16 80.291,26

100.364,08

4/2017 60 dana

Otvoreni

postupak 13.02.2016 Proračunska

2017.

08-812-

41/44-17

31.12.2017

Page 5: NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO … UGOVORA 2017.pdf · 2017. 9. 27. · nastavni zavod za javno zdravstvo primorsko-goranske Županije rijeka, krešimirova 52/amb 3393585,

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE RIJEKA, Krešimirova 52/A

MB 3393585, OIB 45613787772

SPISAK UGOVORA SKLOPLJENIH S PRAVNIM OSOBAMA U 2017. GODINI

- - 5

PERJAVIČKA

PUTINA 5,ZAGREB

45.

LABOMAR d.o.o.

GMAJNJE

24,ZAGREB

Nabava laboratorijskog

materijala-testovi,grupa 14 63.288,00

79.110,00

4/2017 60 dana

Otvoreni

postupak 13.02.2016 Proračunska

2017.

08-812-

41/45-17

31.12.2017

46.

BETAMED,

ČREŠNJEVEC 66A,

ZAGREB

Nabava laboratorijskog

materijala-testovi,grupa 18 66.766,50

83.458,12

4/2017 60 dana

Otvoreni

postupak 13.02.2016 Proračunska

2017.

08-812-

41/46-17

31.12.2017

47.

DEM d.o.o.

RASTOČINE 2,

RIJEKA

Nabava laboratorijskog

materijala-testovi,grupa 24 16.942,00

21.177,50

4/2017 60 dana

Otvoreni

postupak 13.02.2016 Proračunska

2017.

08-812-

41/47-17

31.12.2017

48.

P.T.D. d.o.o.

VOJVODIĆI 47A,

SVETA NEDELJA

Nabava laboratorijskog

materijala-

plastika,grupa:1,11,24,25

72.196,20

90.245,25

8-2017 60 dana

Otvoreni

postupak 03.02.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/48-17

31.12.2017

49.

HOSPITALIJA d.o.o

VOJVODIĆI 25,

SVETA NEDELJA

Nabava laboratorijskog

materijala-plastika,grupa 2 11.928,80

14.911,00

8-2017 60 dana

Otvoreni

postupak 03.02.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/49-17

31.12.2017

50.

MEDICPLAST d.o.o.

II TRNAVČEV

ODVOJAK

5,SESVETE

Nabava laboratorijskog

materijala-plastika,grupa: 3,28 23.998,93

29.998,66

8-2017 60 dana

Otvoreni

postupak 03.02.2017

Proračunska

2017.

08-812-

41/50-17

31.12.2017

51.

INEL d.o.o.

OREHOVEČKI

BRIJEG 2,ZAGREB

Nabava laboratorijskog

materijala-plastika,grupa 4 17.980,00

22.475,00

8-2017 60 dana

Otvoreni

postupak 03.02.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/51-17

31.12.2017

52.

KUNA CORPORATION

d.o.o.

DRAŠE

68,KRALJEVAC NA

SUTLI

Nabava laboratorijskog

materijala-plastika,grupa: 5,19 35.738,24

44.672,80

8-2017 60 dana

Otvoreni

postupak 03.02.2017

Proračunska

2017.

08-812-

41/52-17

31.12.2017

53.

M.B.O.-BIRO d.o.o.

P.PRERADOVIĆA

11/2,SAMOBOR

Nabava laboratorijskog

materijala-plastika,grupa:6,7 67.460,00

84.325,01

8-2017 60 dana

Otvoreni

postupak 03.02.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/53-17

31.12.2017

54. ALPHACHROM

d.o.o.,KARLOVAČKA

CESTA 24,ZAGREB

Nabava laboratorijskog

materijala-plastika,grupa 8 2.963,80

3.704,75

8-2017 60 dana Otvoreni

postupak 03.02.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/54-17

31.12.2017

Page 6: NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO … UGOVORA 2017.pdf · 2017. 9. 27. · nastavni zavod za javno zdravstvo primorsko-goranske Županije rijeka, krešimirova 52/amb 3393585,

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE RIJEKA, Krešimirova 52/A

MB 3393585, OIB 45613787772

SPISAK UGOVORA SKLOPLJENIH S PRAVNIM OSOBAMA U 2017. GODINI

- - 6

55.

RU-VE d.o.o.

V.NAZORA 10,

SVETA NEDELJA

Nabava laboratorijskog

materijala-

plastika,grupa:9,13,18,20,29

67.915,60

84.894,51

8-2017 60 dana

Otvoreni

postupak 03.02.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/55-17

31.12.2017

56.

VEMED d.o.o.

RAČIĆEVA 2,

ZAGREB

Nabava laboratorijskog

materijala-

plastika,grupa:10,12,14,15,16.

21,22

115.051,37

143.814,22

8-2017 60 dana

Otvoreni

postupak 03.02.2017

Proračunska

2017.

08-812-

41/56-17

31.12.2017

57.

MEDIC d.o.o.

TRG D.PETROVIĆA 3,

ZAGREB

Nabava laboratorijskog

materijala-plastika,grupa 17 1.600,00

2.000,00

8-2017 60 dana

Otvoreni

postupak 03.02.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/57-17

31.12.2017

58. KEFO d.o.o.

N.TESLE 10,SISAK

Nabava laboratorijskog

materijala-plastika,grupa 23 10.016,19

12.520,24 8-2017 60 dana

Otvoreni

postupak 03.02.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/58-17

31.12.2017

59.

BIOSISTEMI d.o.o.

PIJAVIŠĆE

32,ZAGREB

Nabava laboratorijskog

materijala-plastika,grupa 26 2.370,96

2.963,70

8-2017 60 dana

Otvoreni

postupak 03.02.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/59-17

31.12.2017

60. KEFO d.o.o.

N.TESLE 10,SISAK

Nabava laboratorijskog

materijala-

kemikalije,grupa:1,10,16

100.029,88

125.037,35

6-2017 60 dana

Otvoreni

postupak 06.02.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/60-17

31.12.2017

61.

MEDIC d.o.o.

TRG D.PETROVIĆA 3,

ZAGREB

Nabava laboratorijskog

materijala-

kemikalije,grupa:2,14

51.145,00

63.931,25

6-2017 60 dana

Otvoreni

postupak 06.02.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/61-17

31.12.2017

62.

KUNA CORPORATION

d.o.o.

DRAŠE

68,KRALJEVAC NA

SUTLI

Nabava laboratorijskog

materijala-

kemikalije,grupa:3,4,13

124.000,57

155.000,71

6-2017 60 dana

Otvoreni

postupak 06.02.2017

Proračunska

2017.

08-812-

41/62-17

31.12.2017

63.

BOMI-LAB d.o.o.

GAJEVA 35,

ZAGREB

Nabava laboratorijskog

materijala-

kemikalije,grupa:5,11,22,23,24

,25,26,27

223.450,29

283.062,87

6-2017 60 dana

Otvoreni

postupak 06.02.2017

Proračunska

2017.

08-812-

41/63-17

31.12.2017

64.

ANAS d.o.o.

T.MARETIĆA

6,ZAGREB

Nabava laboratorijskog

materijala-

kemikalije,grupa:6,28

47.710,60

59.638,25

6-2017 60 dana

Otvoreni

postupak 06.02.2017. Proračunska

2017.

08-812-

41/64-17

31.12.2017

65.

BIOVIT d.o.o.

M.LAGINJE

13,VARAŽDIN

Nabava laboratorijskog

materijala-

kemikalije,grupa:8,9,29

96.281,45

120.351,.81

6-2017 60 dana

Otvoreni

postupak 06.02.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/65-17

31.12.2017

Page 7: NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO … UGOVORA 2017.pdf · 2017. 9. 27. · nastavni zavod za javno zdravstvo primorsko-goranske Županije rijeka, krešimirova 52/amb 3393585,

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE RIJEKA, Krešimirova 52/A

MB 3393585, OIB 45613787772

SPISAK UGOVORA SKLOPLJENIH S PRAVNIM OSOBAMA U 2017. GODINI

- - 7

66.

VITA LAB NOVA

d.o.o.,ILICA

37,ZAGREB

Nabava laboratorijskog

materijala-

kemikalije,grupa:12,18,21

100.727,00

125.908,75

6-2017 60 dana

Otvoreni

postupak 06.02.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/66-17

31.12.2017

67.

MEDIKA d.d.

CAPRAŠKA

1,ZAGREB

Nabava laboratorijskog

materijala-kemikalije,grupa 15 12.358,56

13.748,20

6-2017 60 dana

Otvoreni

postupak 06.02.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/67-17

31.12.2017

68.

DEM d.o.o.

RASTOČINE 4,

RIJEKA

Nabava laboratorijskog

materijala-kemikalije,grupa 17 3.633,50

4.541,88

6-2017

60 dana

Otvoreni

postupak 06.02.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/68-17

31.12.2017

69.

BIOSISTEMI d.o.o.

PIJAVIŠĆE

32,ZAGREB

Nabava laboratorijskog

materijala-kemikalije,grupa 20 7.996,82

9.996,03

6-2017 60 dana

Otvoreni

postupak 06.02.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/69-17

31.12.2017

70.

MEDICAL

INTERTRADE d.o.o.

DR.F.TUĐMANA 3,

SVETA NEDELJA

Nabava laboratorijskog

materijala-cjepiva,grupa 1 1.164,00

1.222,20

9-2017 60 dana

Otvoreni

postupak 02.01.2017

Proračunska

2017.

08-812-

41/70-17

31.12.2017

71.

MEDOKA d.o.o.

MEDVEDGRADSKA

CESTA 43,ZAGREB

Nabava laboratorijskog

materijala-

cjepiva,grupa:2,3,4,5,15,19

153.669,00

161.352,45

9-2017 60 dana

Otvoreni

postupak 02.01.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/70-17

31.12.2017

72.

OKTAL PHARMA

d.o.o.,UTINJSKA

40,ZAGREB

Nabava laboratorijskog

materijala-

cjepiva,grupa:6,7,8,9,12,13,16

139.269,15

146.232,61

9-2017 60 dana

Otvoreni

postupak 02.01.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/72-17

31.12.2017

73.

MEDICAL

INTERTRADE d.o.o.

DR.F.TUĐMANA 3,

SVETA NEDELJA

Nabava sanitetskog materijala

u 2017.god. 40.000,00

50.000,00

-- 60 dana

Jednostav

na nabava 01.02.2017

Proračunska

2017.

08-812-

41/73-17

31.12.2017

74.

PRESS d.o.o.

PALIH BORACA

2,KRALJEVICA

Usluga

pranja,sušenja,peglanja,pakiran

ja te odvoza i dostave rublja

34.414,00

43.017,50

-- 30 dana

Jednostav

na nabava 01.02.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/74-17

31.12.2017

75.

HEBE d.o.o.

BUKOVČEVA

2,SPLIT

Nadogradnja na postojeći

QTOF instrument 650.000,00

818.750,00

-- 60 dana

Otvoreni

postupak 01.02.2017 Do kraja

isporuke

08-812-

41/75-17

31.12.2017

76.

HP-HRVATSKA

POŠTA

d.o.,JURIŠIĆEVA

13,ZAGREB

Ugovor o pružanju poštanskih

usluga 125.766,36

130.506,56

24-2017 60 dana

Jednostav

na nabava 17.02.2017

Proračunska

2017.

08-812-

41/76-17

31.12.2017

Page 8: NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO … UGOVORA 2017.pdf · 2017. 9. 27. · nastavni zavod za javno zdravstvo primorsko-goranske Županije rijeka, krešimirova 52/amb 3393585,

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE RIJEKA, Krešimirova 52/A

MB 3393585, OIB 45613787772

SPISAK UGOVORA SKLOPLJENIH S PRAVNIM OSOBAMA U 2017. GODINI

- - 8

77.

HP-HRVATSKA

POŠTA

d.o.,JURIŠIĆEVA

13,ZAGREB

Ugovor o pružanju usluga hp

ekspresa 20.00,00

25.000,00

-- 10 dana

Jednostav

na nabava 01.02.2017

Proračunska

2017.

08-812-

41/77-17

31.12.2017

78. HARTA d.o.o.

ŠTIVAR 3,KASTAV

Ugovor o nabavi

kancelarijskog materijala 68.792,41

85.990,51 -- 60 dana

Jednostav

na nabava 11.01.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/78-17

31.12.2017

81.

LIFTMONT d.o.o.

A.PROSENIKA

5,ZAGREB

Ugovor o održavanju dizala 16.000,00

20.000,00

-- 15 dana

Jednostav

na nabava 1.02.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/81-17

31.12.2017

82. HARTA d.o.o.

ŠTIVAR 3,KASTAV Ugovor o nabavi tonera 119.363,28

149.204,10 10-2017 60 dana

Jednostav

na nabava 16.02.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/82-17

31.12.2017

83. TORKUL d.o.o.

POMERIO 9,RIJEKA

Ugovor o zakupu,nadzoru i

administriranju Internet VPS

poslužitelja zavoda

24.000,00

30.000,00

-- 30 dana

Jednostav

na nabava 21.12.2016 Proračunska

2017.

08-812-

41/83-17

31.12.2017

84.

GRADSKA

TISKARA OSIJEK

d.d.,J.J.STROSSMAY

ERA,OSIJEK

Ugovor o nabavi tiskanica i

sanitarnih knjižica 50.443,40

63.054,25

-- 60 dana

Jednostav

na nabava 20.02.2017

Proračunska

2017.

08-812-

41/84-17

31.12.2017

86.

RU-VE d.o.o.

V.NAZORA

10,SV.NEDELJA

Nabava laboratorijskog stakla

kojeg izrađuje staklopuhač 18.310,00

22.887,50

-- 60 dana

Jednostav

na nabava 02.03.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/86-17

31.12.2017

87.

TISKARA I

GRAFIKA VIŠKOVO

d.o.o.,MARINIĆI

9,VIŠKOVO

Nabava tiskarskih usluga 128.492,00

160.615,00

-- 60 dana

Jednostav

na nabava 20.02.2017

Proračunska

2017.

08-812-

41/87-17

31.12.2017

88.

TISKARSKI OBRT

SUŠAK,M.BARAČA

54,RIJEKA

Nabava tiskarskih usluga 62.089,00

77.611,25

-- 60 dana

Jednostav

na nabava 20.02.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/88-17

31.12.2017

89.

METTLER TOLEDO

d.o.o.,MANDLOVA

3,ZAGREB

Nabava šest decimalne mikro

vage 148.112,85

185.141,06

28-2017 60 dana

Jednostav

na nabava 01.02.2017 Do kraja

isporuke

08-812-

41/89-17

31.12.2017

90.

BELVEDER

d.o.o.,KOZALA

77/C,RIJEKA

Usluga čišćenja poslovnih

prostorija 366.019,50

457.524,38

-- 60 dana

Jednostav

na nabava 30.01.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/90-17

31.12.2017

Page 9: NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO … UGOVORA 2017.pdf · 2017. 9. 27. · nastavni zavod za javno zdravstvo primorsko-goranske Županije rijeka, krešimirova 52/amb 3393585,

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE RIJEKA, Krešimirova 52/A

MB 3393585, OIB 45613787772

SPISAK UGOVORA SKLOPLJENIH S PRAVNIM OSOBAMA U 2017. GODINI

- - 9

91.

BELVEDER

d.o.o.,KOZALA

77/C,RIJEKA

Nabava usluga dostavljača 71.400,00

89.250,00

-- 60 dana

Jednostav

na nabava 11.01.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/91-17

31.12.2017

92.

BELVEDER

d.o.o.,KOZALA

77/C,RIJEKA

Nabava usluga radnika na

kontroli ulaza-rampi 71.400,00

89.250,00

-- 60 dana

Jednostav

na nabava 11.01.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/92-17

31.12.2017

93.

MIDES ZAGREB

d.o.o.,ZELINSKA

4,ZAGREB

Nabava ultrazvuka za

2017.god 167.998,40

209.998,00

37-2017 60 dana

Jednostav

na nabava 27.02.2017 Do kraja

isporuke

08-812-

41/93-17

31.12.2017

95.

LABEKO d.o.o.

TRSATSKA

2C,ZAGREB

održavanje uređaja:automatski

analizator žive s

programom,računalom

11.000,00

13.750,00

-- 30 dana

Jednostav

na nabava 26.01.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/95-17

31.12.2017

97. HARTA d.o.o.

ŠTIVAR 3,KASTAV

Nabava usluge sustava

upravljanja ispisom za 2017 194.977,04

243.721,00 -- 60 dana

Jednostav

na nabava 01.03.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/97-17

31.12.2017

98. KOBIS

d.o.o.,ZAGREBAČKA

CESTA 143A,ZAGREB Nabava uparivača 114.980,00

143.487,50 29-2017

60 dana

Jednostav

na nabava 26.01.2017.

8 tjedana od

dana potpisa

ugovoa

08-812-

41/98-17

99. KOBIS

d.o.o.,ZAGREBAČKA

CESTA 143A,ZAGREB

AUTOMATSKI

EKSTRAKTORA ZA SPE

EKSTRAKCIJU UZORAKA

VODE

189.962,36

237.452,95

60 dana

Jednostav

na nabava 26.01.2017.

8 tjedana od

dana potpisa

ugovoa

08-812-

41/99-17

100.

ORCUS PLUS d.o.o

SVILNO 91, SVILNO

Raskid ugovora zbog

neizvršavanja obaveza –

Materijal za čiščenje

br.08.812-41/7-17

101.

NARODNE NOVINE

d.d.,SAVSKI GAJ

XIII PUT 6,ZAGREB

Nabava materijala za čišćenje 29.999,83

37.499,78

27-2017 60 dana

Jednostav

na nabava 15.03.2017 15.03. –

31.12.2017.

08-812-

41/101-17

31.12.2017

103.

BIOSPECTRA

d.o.o,INDUSTRIJSKA

CESTA 3,NOVA

GORICA,SLOVENIJA

Nabava filter nastavaka za

potrebe dijagnostike

tuberkuloze za 2017.

3.102,00

3.877,50

-- 60 dana

Jednostav

na nabava 15.03.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/103-17

31.12.2017

104. BELMET 97 d.o.o.

105.

OT-OPTIMA

TELEKOM d.d.,BANI

75A,NOVI ZAGREB

Ugovor o pružanju javne

govorne usluge 121.640,25

152.050,31

23-2017 60 dana

Jednostav

na nabava 27.03.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/105-17

31.12.2017

Page 10: NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO … UGOVORA 2017.pdf · 2017. 9. 27. · nastavni zavod za javno zdravstvo primorsko-goranske Županije rijeka, krešimirova 52/amb 3393585,

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE RIJEKA, Krešimirova 52/A

MB 3393585, OIB 45613787772

SPISAK UGOVORA SKLOPLJENIH S PRAVNIM OSOBAMA U 2017. GODINI

- - 10

106.

ARMONT 84

d.o.o,MURINI

11A,RIJEKA

Izgradnja vagaone sa

kontroliranim uvjetima 101.992,00

127.490,00

49-2017 30 dana

Jednostav

na nabava 10.04.2017

45 dana od

dana potpisa

ugovora

08-812-

41/106-17

31.12.2017

107.

ELEKTRO-LUK d.o.o

CRESKA 10,

RIJEKA

Zamjena dotrajalog stropa u

unutrašnjosti zgrade 193.000,00

241.250,00

46-2017 60 dana

Jednostav

na nabava 07.04.2017

30 dana od

dana potpisa

ugovoa

08-812-

41/107-17

31.12.2017

108.

ALANIS

d.o.o,MEDOVIĆEVA

12,RIJEKA

Zamjena prozora i vrata 80.692,15

100.865,19

44-2017

1.rata

odmah,2.r

ata u

tijeku

rad.3.rata

15 dana od

zavr.rad. 31.12.2017

Jednostav

na nabava

07.04.2017

90 dana od

potpisa

ugovora

08-812-

41/108-17

31.12.2017

109.

GRAĐEVINSKA

ZADRUGA

RISOVAC

d.o.o,ZAGREBAČKA

9,GRAČAC

Nabava radova i sanacija

krovišta zgrade 171.514,00

214.392,50

45-2017

50%

odmah,50

% u roku

15 dana od

zavr.rad.

Jednostav

na nabava 07.04.2017

90 dana od

dana potpisa

ugovoa

08-812-

41/109-17

31.12.2017

110.

VENTEX d.o.o.

DUJMIĆI

1A,KOSTRENA

Nabava računala,prijenosnih

računala i monitora 184.144,00

230.180,00

43/2017 60 dana

Jednostav

na nabava 20.03.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/110-17

31.12.2017

112.

U.O. BIG

BLUE,D.BAŠĆANSK

E 8,DRAGA BAŠKA

Nabava usluga prijevoza

čamcem radi ispitivanja mora 4.500,00

5.625,00

-- 60 dana

Jednostav

na nabava 26.04.2017 01.05. –

30.09.2017

08-812-

41/112-17

31.12.2017

113.

B ČETIRI SPORT

d.o.o,BRAĆE

KOŠULJANDIĆ,DRA

MALJ

Nabava usluga prijevoza

čamcem radi ispitivanja mora 10.000,00

12.500,00

-- 60 dana

Jednostav

na nabava 26.04.2017

01.05. –

30.09.2017

08-812-

41/113-17

31.12.2017

114.

DEZINSEKCIJA

d.o.o,BRAJŠINA

13,RIJEKA

Nabava usluga prijevoza

čamcem radi ispitivanja mora 67.900,00

84.875,00

-- 60 dana

Jednostav

na nabava 26.04.2017

01.05. –

30.09.2017

08-812-

41/114-17

31.12.2017

115.

MARINA PUNAT

d.o.o,PUNTICA

7,PUNAT

Nabava usluga prijevoza

čamcem radi ispitivanja mora 9.000,00

11.250,00

-- 60 dana

Jednostav

na nabava 26.04.2017

01.05. –

30.09.2017

08-812-

41/115-17

31.12.2017

Page 11: NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO … UGOVORA 2017.pdf · 2017. 9. 27. · nastavni zavod za javno zdravstvo primorsko-goranske Županije rijeka, krešimirova 52/amb 3393585,

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE RIJEKA, Krešimirova 52/A

MB 3393585, OIB 45613787772

SPISAK UGOVORA SKLOPLJENIH S PRAVNIM OSOBAMA U 2017. GODINI

- - 11

116.

RONILAČKE

USLUGE,PALIT

281,RAB

Nabava usluga prijevoza

čamcem radi ispitivanja mora 16.000,00

20.625,00

-- 60 dana

Jednostav

na nabava 27.04.2017

01.05. –

30.09.2017

08-812-

41/116-17

31.12.2017

117.

ADRIA P.A.

d.o.o,MIHAČEVA

DRAGA bb,RIJEKA

Ugovor o nabavi vozila(4kom) 215.306,93

264.643,83

42/2017 60 dana

Otvoreni

postupak 25.04.2017 Do kraja

isporuke

08-812-

41/117-17

31.12.2017

119.

EKONERG

d.o.o,KORANSKA

5,ZAGREB

Servisiranje ,validacija i

održavanje autom.postaja za

mjerenje kakv.zraka

810.944,00

1.013.680,00

50-2017 60 dana

Otvoreni

postupak 13.06.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/119-17

31.12.2017

120. HOSPITALIJA d.o.o

VOJVODIĆI 25, SV.

NEDELJA

Nabava inkubatora za uzgoj

mikobakterije tuberkuloze u

tekućim kulturama

399.750,00

499.687,50

48/2017 60 dana

Otvoreni

postupak 18.05.2017 Do kraja

isporuke

08-812-

41/120-17

31.12.2017

121.

HEBE d.o.o.

BUKOVČEVA

2,SPLIT

Ugovor za servisiranje,nabava

rez.djelova i validacija 190.500,00

238.125,00

-- 60 dana

Jednostav

na nabava 02.05.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/121-17

31.12.2017

122.

KOBIS

d.o..o,ZAGREBAČKA

CESTA

143a,ZAGREB

Ugovor o

održavanju,validaciji,servis.,na

bavi rez.djel.i potr.mat.za tek.i

plin.kromotografe

199.000,00

248.750,00

12-2017 60 dana

Jednostav

na nabava 02.05.2017

Proračunska

2017.

08-812-

41/122-17

31.12.2017

123.

SHIMATZU

d.o.o.,ZAVRATNICA

17,ZAGREB

Ugovor o

održ.valid.servis.opreme te

nabavi rez.djel.i

potroš.materijala

195.000,00

243.750,00

14-2017 60 dana

Jednostav

na nabava 02.05.2017

Proračunska

2017.

08-812-

41/123-17

31.12.2017

124. ALPHACHROM

d.o.o.,KARLOVAČKA

CESTA 24,ZAGREB

Održavanje,servisiranje,nabava

rez.djelova i potroš.materijala 129.964,45

162.455,56

-- 60 dana Jednostav

na nabava 02.05.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/124-17

31.12.2017

125.

MA BERT

d.o.o,KUŠEVAČKA

36,ZAGREB

Ugovor o održavanju i

servisiranju opreme 40.000,00

50.000,00

-- 60 dana

Jednostav

na nabava 02.05.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/125-17

31.12.2017

126. PRIMALAB

d.o.o,PETROVARADIN

SKA 1A-1B,ZAGREB

Održavanje,servis.nabava

rez.djel.i potr.mat. za opremu

proizvođača Metrohm

50.000,00

62.500,00

-- 60 dana

Jednostav

na nabava 02.05.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/126-17

31.12.2017

127.

ANSAR-ANALITIKA

d.o.o,ŠESTINSKI

DOL 99A,ZAGREB

Servisiranje,validacija i

održavanje opreme te nabava

rezer.dijelova

30.000,00

37.500,00

-- 60 dana

Jednostav

na nabava 02.05.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/127-17

31.12.2017

128. RU-VE d.o.o. Usluga održavanja opreme 40.000,00

50.000,00

-- 60 dana

Jednostav

na nabava 02.05.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/128-17

31.12.2017

Page 12: NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO … UGOVORA 2017.pdf · 2017. 9. 27. · nastavni zavod za javno zdravstvo primorsko-goranske Županije rijeka, krešimirova 52/amb 3393585,

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE RIJEKA, Krešimirova 52/A

MB 3393585, OIB 45613787772

SPISAK UGOVORA SKLOPLJENIH S PRAVNIM OSOBAMA U 2017. GODINI

- - 12

V.NAZORA

10,SV.NEDELJA

129.

HACH LANGE d.o.o.

I.SEVERA

BB,VARAŽDIN

Održavanje,umjeravanje i

servisiranje opreme 35.000,00

43.750,00

-- 60 dana

Jednostav

na nabava 02.05.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/129-17

31.12.2017

130.

MEDIC d.o.o.

TRG D.PETROVIĆA 3,

ZAGREB

Nabava filtera za membransku

filtraciju za aparat Ez-Pak 18.200,00

22.750,00

-- 60 dana

Jednostav

na nabava 25.04.2017 Proračunska

2017.

08-812-

41/130-17

31.12.2017

132.

ASOLUTIC

d.o.o,KARLOVAČKA

CESTA 24,ZAGREB

Nabava analizatora za

određivanje anionskih

deterđenata

198.744,24

248.430,29

51/2017 60 dana

Jednostav

na nabava 24.05.2017

60 dana od

dana potpisa

ugovoa

08-812-

41/132-17

31.12.2017

133. PAKEL

ODRŽAVANJA

PROGRAMA - modula za

upravljanje poslovnim

procesima

192.000,00

240.000,00 52/2017

60 dana

Jednostav

na nabava 05.05.2017. 31.12.2017.

08-812-

41/133-17

31.12.2017.

134.

MIA ZARA

d.o.o.,DALMATINSK

A 4,RIJEKA

Ugovor o pružanju

jednostavnih ugostiteljskih

usluga

1920,00

2400,00

-- 30 dana

Jednostav

na nabava 20.06.2017 31.12.2017.

08-812-

41/134-17

31.12.2017

135.

HEP-OPSKRBA

d.o.o.,ULICA GRADA

VUKOVARA

37,ZAGREB

Ugovor o opskrbi krajnjeg

kupca 139.332,19

174.165,23

02/01-

16/03OS 30 dana

Okvirni

sporazum

sa PGŽ 20.06.2017

01.07.2017-

31.12.2017

08-812-

41/135-17

31.12.2017

136. INA-INDUSTRIJA

NAFTE d.d.,AVENIJA

V.HOLJEVCA,ZAGREB Ugovor o nabavi goriva 340.000,00

425.000,00

06/01-

17/23OS/2 30 dana

Okvirni

sporazum

sa PGŽ

01.08.2017 01.08.2017-

31.07.2018

08-812-

41/136-17

31.12.2017

137.

PROSOFT

d.o.o.,RIVA

16,RIJEKA

Usluga sistemskog nadzora

servera i pripadajuće mreže

NZZJZ

13.800

17.250,00

-- 60 dana

Jednostav

na nabava 21.01.2017 01.01.2017-

31.03.2017

08-800-

805-

163/1-17

31.12.2017

138.

PROSOFT

d.o.o.,RIVA

16,RIJEKA

Usluga sistemskog nadzora

servera i pripadajuće mreže

NZZJZ

18.400,00

23.000,00

-- 60 dana

Jednostav

na nabava 31.03.2017 01.04.2017-

31.07.2017

08-805-

276/1-17

31.12.2017

139.

ART-

KINO,KREŠIMIROV

A 2,RIJEKA

Projekcija filma“Mali

gangster“ 1.500,00

1.500,00

-- 30 dana

Jednostav

na nabava 22.05.2017 11.05.2017-

31.05.2017

08-258/1-

17

31.12.2017

140.

AUTOTRANS

d.o.o,TRG ŽABICA

1,RIJEKA

Ugovor o povremenom

prijevozu 1.200,00

1.500,00

-- odmah

Jednostav

na nabava 17.03.2017 22.03.2017-

22.03.2017

08-211/1-

17

22.03.2017

Page 13: NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO … UGOVORA 2017.pdf · 2017. 9. 27. · nastavni zavod za javno zdravstvo primorsko-goranske Županije rijeka, krešimirova 52/amb 3393585,

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE RIJEKA, Krešimirova 52/A

MB 3393585, OIB 45613787772

SPISAK UGOVORA SKLOPLJENIH S PRAVNIM OSOBAMA U 2017. GODINI

- - 13

141.

DEKON-POSLOVNO

SAVJETOVANJE,A.

MOHOROVIČIĆA,O

PATIJA

Provedba stručnih

savjetodavnih

usluga,implementacije sustava

upravljanja energ.učink.

56.000,00

70.000,00

--

8 dana

Jednostav

na nabava 15.03.2017

15.03.2017-

31.07.2017

08-220/1-

17

31.07.2017

142.

DEZINSEKCIJA

d.o.o,BRAJŠINA

13,RIJEKA

Poslovno tehnička suradnja u

svezi provođenja edukacije za

pesticide

100,00 po

grupi

120,00 po

grupi

--

60 dana

Jednostav

na nabava 05.06.2017 --

08-820-

109/88-17

143.

ENERGO

d.o.o.,DOLAC

14,RIJEKA

Mjerenje emisija onečiš.tvari u

zrak iz nepokretnih izvora 64.740,00

80.928,00

-- 60 dana

Jednostav

na nabava 10.02.2017 Proračunska

2017.

02-255-

176/1-17

31.12.2017

144.

GRAD

KRALJEVICA,FRAN

KOPANSKA

1A,KRALJEVICA

Ugovor o poslovnoj suradnji-

ugovor o zakupu 960,00

1.200,00

-- 10 dana

Izuzeće 01.02.2017

Neodređeno

vrijeme

08-820-

109/9-17

--

145.

HUP-ZAGREB

d.d.,Trg K.ĆOSIĆA

9,ZAGREB (hotel

Jadran)

Ugovor o korištenju usluga

hotelskog smještaja i dr.usluga

Posebno

ugovorene

cijene po

noćenju

Posebno

ugovorene

cijene po

noćenju

-- 15 dana

Jednostav

na nabava 07.02.2017

25.01.2017-

31.12.2017

08-820-

109/25-17

31.12.2017

146.

INA-INDUSTRIJA

NAFTE

d.d.,AV.V.HOLJEVCA,

ZAGREB

Ugovor o zakupu poslovnog

prostora

261,81 € ,cca

1940,00 kn

482,82 €,

cca 2424 kn

-- 30 dana

Izuzeće 06.06.2014

01.05.2014-

01.05.2017

08-276/1-

14

01.05.2017

147.

INA-INDUSTRIJA

NAFTE

d.d.,AV.V.HOLJEVCA,

ZAGREB

Aneks ugovora o zakupu

poslovnog prostora

261,81 € ,cca

1940,00 kn

482,82 €,

cca 2424 kn

-- 30 dana

Izuzeće 31.05.2017

01.05.2017-

30.04.2019

08-266/1-

17

30.04.2019

148.

IZVAN KRUGA

d.o.o.,HRELJIN

142/A,HRELJIN

Nadogradnja i nadzor

potrošnih mjesta na

vodovodnoj instalaciji

3.590,10

4.487,64

-- 15 dana

Jednostav

na nabava 01.06.2017 01.06.2017-

31.12.2026

08-262/1-

17

31.12.2026

149.

KADUS

d.o.o.,HONDLOVA

2,ZAGREB

Ugovor o ustupanju radnika na

razvoju softwera i održavanju

informatičke opreme

159.876,64

199.845,80

-- 15 dana

Dodatak

2B 02.01.2017 01.01.2017-

31.12.2017

08-820-

244/1-17

31.12.2017

150.

KADUS

d.o.o.,HONDLOVA

2,ZAGREB

Ugovor o ustupanju radnika za

zdravstvene radnike na analizi

zdravlja i okoliša

484.618,75

605.773,43

-- 15 dana

Dodatak

2B 02.01.2017 01.01.2017-

31.12.2017

08-820-

245/1-17

31.12.2017

Page 14: NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO … UGOVORA 2017.pdf · 2017. 9. 27. · nastavni zavod za javno zdravstvo primorsko-goranske Županije rijeka, krešimirova 52/amb 3393585,

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE RIJEKA, Krešimirova 52/A

MB 3393585, OIB 45613787772

SPISAK UGOVORA SKLOPLJENIH S PRAVNIM OSOBAMA U 2017. GODINI

- - 14

151.

KADUS

d.o.o.,HONDLOVA

2,ZAGREB

Ugovor o ustupanju radnika za

financijsko-komercijalne

poslove

545.066,98

681.333,72

-- 15 dana

Dodatak

2B 02.01.2017 01.01.2017-

31.12.2017

08-820-

243/1-17

31.12.2017

152.

U.O.“KOSTRENA

SUB“,Ž.PEZELJA

4,KOSTRENA

Ugovor o poslovno tehničkoj

suradnji 70.800,00

88.500,00

-- 30 dana

Jednostav

na nabava 13.06.2017 13.06.2017-

31.12.2017

08-820-

109/91-17

31.12.2017

153.

U.O.“KOSTRENA

SUB“,Ž.PEZELJA

4,KOSTRENA

Ugovor o poslovno tehničkoj

suradnji 22.000,00

27.500,00

-- 30 dana

Jednostav

na nabava 01.04.2017 01.04.2017-

31.12.2017

08-280-

221/1-17

31.12.2017

154.

LABTEX

d.o.o.,VAREŠKA

20,ZAGREB

Ugovor o poslovnoj suradnji u

svrhu ispunjenja zamjenske

kvote

21.000,00

26.250,00

-- 60 dana

Jednostav

na nabava 31.05.2017 01.06.2017-

01.11.2017

08-261/1-

17

01.11.2017

155.

PRIVATNA

PSIHOLOŠKA

PRAKSA

„MATRIX“,PALIT

143A,RAB

Psihološke usluge u svrhu

provođenja psihološkog

programa

71.400,00

71.400,00

-- 15 dana

Izuzeće

04.01.2017 01.01.2017-

31.12.2017

08-820-

109/31-17

31.12.2017

156.

PROTUPOŽARNA

ZAŠTITA,A.KOVAČI

ĆA 20, RIJEKA

Održavanje vatrogasnih

aparata za gašenje požara 15.000,00

18.750,00

-- 30 dana

Jednostav

na nabava 11.01.2017 Proračunska

2017.

08-820-

142/1-17

31.12.2017

157.

JOSIP

SALKOVIĆ,RIALTO

20,CRES

Usluga prijevoza čamcem za

uzorkovanje mora 2.043,13

2.553,91

-- 60 dana

Jednostav

na nabava 02.05.2017 01.05.2017-

30.09.2017

08-820-

109/75-17

30.09.2017

158.

SECURITAS

HRVATSKA

d.o.o.,ZAGREBAČKA

CESTA 145A,ZAGREB

Pružanje usluge tjelesne zaštite

i tehničke zaštite 30.000,00

37.500,00

-- 60 dana

Jednostav

na nabava 30.12.2016

Proračunska

2017.

08-806-

144/1-17

31.12.2017

159.

STENI

d.o.o.,KVATERNIKO

VA 12,RIJEKA

Održavanje i programska

podrška 107.000,00

133.750,00

-- 30 dana

Jednostav

na nabava 01.05.2017 Neodređeno

08-820-

109/56-17

--

160.

UGOSTITELJSKI

OBRT

„NINA“,ĆIKOVIĆI

NN 118,KASTAV

Ugovor o pružanju

ugostiteljskih usluga

--

30 dana

Jednostav

na nabava 01.01.2017

01.01.2017-

20.06.

08-820-

109/18-17

31.12.2017