nastavni zavod za javno zdravstvo primorsko … ugovora 2017.pdf · 2017. 9. 27. · nastavni zavod...

of 14/14
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE RIJEKA, Krešimirova 52/A MB 3393585, OIB 45613787772 SPISAK UGOVORA SKLOPLJENIH S PRAVNIM OSOBAMA U 2017. GODINI - - 1 Red. br. NAZIV PONUDITELJA S KOJIM JE SKLOPLJEN UGOVOR PREDMET UGOVORA IZNOS KN (bez PDV-a) u kn IZNOS KN (s PDV-om) u kn Evid. broj nabave Rok plaćanja / rok isporuke Vrsta postupka nabave Datum sklapanja ugovora Rok na koji je sklopljen ugovor Broj ugovora Konačni datum isporuke robe, usluga ili radova Konačni iznos u kn isplačen temeljem ugovora 1. A&B d.o.o HEINZELOVA 15A,ZAGREB Nabava mikrob.podloga, testova i dijag.reagencija „Biomerieux“ u 2017.god 357.760,53 447.200,66 3/2017 60 dana Otvoreni postupak 22.12.2016 Proračunska 2017. 08-812- 41/1-17 31.12.2017 2. A&B d.o.o HEINZELOVA 15A,ZAGREB Nabava mikrob.podloga, testova i dijag.reagencija „Biomerieux“ u 2017.god 28.963,00 36.203,75 3/2017 60 dana Otvoreni postupak 22.12.2016. Proračunska 2017. 08-812- 41/2/17 31.12.2017 3. H.K.O.d.o.o BENJAVČIĆEVA 13.ZAGREB Seradijagnostički testovi,pribor i potrošni mat.za sistem Siemens,antiserumi 318.758,20 398.447,75 2/2017 60 dana Otvoreni postupak 22.12.2016 Proračunska 2017. 08-812- 41/3-17 31.12.2017 4. MEDIKA d.d. CAPRAŠKA 1,ZAGREB Seradijagnostički testovi, pribor i potr.mat.za sistem Abbott 827.148.03 1.033.935,04 1/2017 60 dana Otvoreni postupak 22.12.2016 Proračunska 2017 08-812- 41/4-17 31.12.2017 5. LIFTMONT d.o.o A.PROSENIKA 5.ZAGREB Održavanje teretnog dizala 4800,00 6.000,00 -- 15 dana Jednostav na nabava 01.02.2017 Proračunska 2017. 08-812- 41/81-17 31.12.2017 6. NOVI LIST d.o.o ZVONIMIROVA 20A, RIJEKA Nabava usluge priprema za tisak i tisak „Narodnog zdr.lista“ 120.000,00 150.000,00 20-2017 60 dana Jednostav na nabava 02.01.2017 Proračunska 2017. 08-812- 41/6-17 31.12.2017 7. ORCUS PLUS d.o.o SVILNO 91, SVILNO Nabava materijala za čišćenje 29.723,40 37.154,25 27-2017 60 dana Jednostav na nabava 02.01.2017 Proračunska 2017. 08-812- 41/7-17 31.12.2017 8. TAPESS d.o.o RADNA ZONA ŽEGOTI 5C, KASTAV Nabava materijala za dispenzore u 2017.godini 39.994,00 49.992,50 27-2017 60 dana Jednostav na nabava 02.01.2017 Proračunska 2017. 08-812- 41/8-17 31.12.2017 9. MESSER d.o.o. INDUSTRIJSKA ZONA 1, ZAPREŠIĆ Nabava medicinskih plinova u 2017.godini 74.037,33 92.546,66 21-2017 60 dana Jednostav na nabava 02.01.2017 Proračunska 2017. 08-812- 41/9-17 31.12.2017

Post on 26-Mar-2021

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE RIJEKA, Krešimirova 52/A

  MB 3393585, OIB 45613787772

  SPISAK UGOVORA SKLOPLJENIH S PRAVNIM OSOBAMA U 2017. GODINI

  - - 1

  Red.

  br.

  NAZIV

  PONUDITELJA S

  KOJIM JE

  SKLOPLJEN

  UGOVOR

  PREDMET UGOVORA

  IZNOS KN

  (bez PDV-a)

  u kn

  IZNOS KN

  (s PDV-om)

  u kn

  Evid.

  broj

  nabave

  Rok

  plaćanja /

  rok

  isporuke

  Vrsta

  postupka

  nabave

  Datum

  sklapanja

  ugovora

  Rok na koji

  je sklopljen

  ugovor

  Broj

  ugovora

  Konačni

  datum

  isporuke

  robe,

  usluga ili

  radova

  Konačni

  iznos u kn

  isplačen

  temeljem

  ugovora

  1.

  A&B d.o.o

  HEINZELOVA

  15A,ZAGREB

  Nabava mikrob.podloga,

  testova i dijag.reagencija

  „Biomerieux“ u 2017.god

  357.760,53

  447.200,66 3/2017 60 dana

  Otvoreni

  postupak 22.12.2016

  Proračunska

  2017. 08-812-

  41/1-17 31.12.2017

  2.

  A&B d.o.o

  HEINZELOVA

  15A,ZAGREB

  Nabava mikrob.podloga,

  testova i dijag.reagencija

  „Biomerieux“ u 2017.god

  28.963,00

  36.203,75 3/2017 60 dana Otvoreni

  postupak 22.12.2016.

  Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/2/17 31.12.2017

  3.

  H.K.O.d.o.o

  BENJAVČIĆEVA

  13.ZAGREB

  Seradijagnostički testovi,pribor

  i potrošni mat.za sistem

  Siemens,antiserumi

  318.758,20

  398.447,75 2/2017 60 dana Otvoreni

  postupak 22.12.2016

  Proračunska

  2017. 08-812-

  41/3-17 31.12.2017

  4.

  MEDIKA d.d.

  CAPRAŠKA

  1,ZAGREB

  Seradijagnostički testovi,

  pribor i potr.mat.za sistem

  Abbott

  827.148.03

  1.033.935,04 1/2017 60 dana Otvoreni

  postupak 22.12.2016

  Proračunska

  2017 08-812-

  41/4-17 31.12.2017

  5.

  LIFTMONT d.o.o

  A.PROSENIKA

  5.ZAGREB

  Održavanje teretnog dizala 4800,00

  6.000,00

  -- 15 dana

  Jednostav

  na nabava 01.02.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/81-17

  31.12.2017

  6.

  NOVI LIST d.o.o

  ZVONIMIROVA

  20A, RIJEKA

  Nabava usluge priprema za

  tisak i tisak „Narodnog

  zdr.lista“

  120.000,00

  150.000,00

  20-2017 60 dana

  Jednostav

  na nabava 02.01.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/6-17

  31.12.2017

  7.

  ORCUS PLUS d.o.o

  SVILNO 91, SVILNO

  Nabava materijala za čišćenje 29.723,40

  37.154,25

  27-2017 60 dana

  Jednostav

  na nabava 02.01.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/7-17

  31.12.2017

  8.

  TAPESS d.o.o

  RADNA ZONA

  ŽEGOTI 5C,

  KASTAV

  Nabava materijala za

  dispenzore u 2017.godini 39.994,00

  49.992,50

  27-2017 60 dana

  Jednostav

  na nabava 02.01.2017

  Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/8-17

  31.12.2017

  9.

  MESSER d.o.o.

  INDUSTRIJSKA

  ZONA 1, ZAPREŠIĆ

  Nabava medicinskih plinova u

  2017.godini 74.037,33

  92.546,66

  21-2017 60 dana

  Jednostav

  na nabava 02.01.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/9-17

  31.12.2017

 • NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE RIJEKA, Krešimirova 52/A

  MB 3393585, OIB 45613787772

  SPISAK UGOVORA SKLOPLJENIH S PRAVNIM OSOBAMA U 2017. GODINI

  - - 2

  10.

  VIPNET.do.o

  VRTNI PUT 1

  ,ZAGREB

  Usluga mobilne

  telekomunikacije s

  komunuk.unutar vpn mreže

  145.687,36

  182.109,20

  18-2017 60 dana

  Jednostav

  na nabava 09.01.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/10-17

  31.12.2017

  11.

  KOVAČEVI,OBRT ZA

  AUTOMEHANIKU I

  AUTOLIMARIJU,PLET

  ENCI 12, RIJEKA

  Ugovor o servisiranju vozila 100.000,00

  125.000,00

  -- 60 dana

  Jednostav

  na nabava 03.03.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/11-17

  31.12.2017

  12.

  KOVAČEVI,OBRT ZA

  AUTOMEHANIKU I

  AUTOLIMARIJU,PLET

  ENCI 12, RIJEKA

  Ugovor o popravku vozila 100.000,00

  125.000,00

  -- 60 dana

  Jednostav

  na nabava 03.03.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/12-17

  31.12.2017

  13.

  METIS d.d.

  KUKULJANOVO

  414,KUKULJANOVO

  Usluga zbrinjavanja kemijskog

  otpada,medic.otpada i opasnih

  kemikalija, te zbrinjavanje

  tonera u 2017.god

  7.000,00

  8.750,00

  -- 60 dana

  Jednostav

  na nabava 18.01.2017

  Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/13-17

  31.12.2017

  14.

  REMONDIS Medison

  d.o.o

  DRAGANIĆ

  13/A,DRAGANIĆ

  Usluga zbrinjavanja

  medicinskog(infektivnog)

  otpada u 2017.god

  15.000,00

  18.750,00

  -- 60 dana

  Jednostav

  na nabava 18.01.2017

  Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/14/17

  31.12.2017

  15.

  ELEKTRO-LUK d.o.o

  CRESKA 10,

  RIJEKA

  Pružanje usluga interventnih

  servisa na mjernim postajama

  imisijskog monitorninga

  30.000,00

  37.500,00

  -- 30 dana

  Jednostav

  na nabava 05.01.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/15-17

  31.12.2017

  16.

  ELEKTRO-LUK d.o.o

  CRESKA 10,

  RIJEKA

  Ugovor u svezi realizacije u

  svezi obavljanja poslova

  održavanja zgrade i okoliša

  48.000,00

  60.000,00

  -- 60 dana

  Jednostav

  na nabava 02.01.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/16-17

  31.12.2017

  17.

  AUTO-HRVATSKA

  STP d.o.o

  OSJEČKA 50,

  RIJEKA

  Usluga tehničkog pregleda

  vozila 25.000,00

  31.250,00

  -- 15 dana

  Jednostav

  na nabava 02.01.2017

  Proračunska

  2017.

  08-824-

  196/1-17

  31.12.2017

  19.

  STATUS d.o.o.

  E.BARČIĆA 15,

  RIJEKA

  Održavanje programske

  podrške 25.332,00

  31.665,00

  -- 15 dana

  Jednostav

  na nabava 27.12.2016

  Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/19-17

  31.12.2017

  20.

  FITTICH d.o.o.

  MARULIĆEVA 12,

  PULA

  Održavanje i servisiranje

  sustava za vatrodojavu 15.000,00

  18.750,00

  -- 15 dana

  Jednostav

  na nabava 11.01.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/20-17

  31.12.2017

 • NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE RIJEKA, Krešimirova 52/A

  MB 3393585, OIB 45613787772

  SPISAK UGOVORA SKLOPLJENIH S PRAVNIM OSOBAMA U 2017. GODINI

  - - 3

  21.

  KEFO d.o.o.

  N,TESLE 10,

  SISAK

  Nabava laboratorijskog mat.-

  podloge, grupa :1,5,7. 36.674,99

  45.843,74

  5-2017 60 dana

  Otvoreni

  postupak 23.01.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/21-17

  31.12.2017

  22.

  BOMI-LAB d.o.o.

  GAJEVA 35,

  ZAGREB

  Nabava laboratorijskog mater.-

  podloge, grupa: 2.8,15. 61.706,80

  77.133,50

  5-2017 60 dana

  Otvoreni

  postupak 23.01.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/22-17

  31.12.2017

  23.

  BIOGNOST d.o.o.

  MEĐUGORSKA 59,

  ZAGREB

  Nabava laboratorijskog mater.-

  podloge,grupa: 3,4,10 72.187,50

  90.234,38

  5-2017 60 dana

  Otvoreni

  postupak 23.01.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/23-17

  31.12.2017

  24.

  COPAN ZAGREB

  d.o.o.

  S.ŠĆITARJEVSKA

  25, VELIKA GORICA

  Nabava laboratorijskog mater.-

  podloge,grupa: 6,14 42.463,00

  53.078,75

  5-2017 60 dana

  Otvoreni

  postupak 23.01.2017

  Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/24-17

  31.12.2017

  25.

  MEDIC d.o.o.

  TRG D.PETROVIĆA 3,

  ZAGREB

  Nabava laboratorijskog mater.-

  podloge,grupa: 9,16 41.877,00

  52.346,25

  5-2017 60 dana

  Otvoreni

  postupak 23.01.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/25-17

  31.12.2017

  26.

  KOMED d.o.o.

  V.NAZORA 14,

  SVETA NEDELJA

  Nabava laboratorijskog mater.-

  podloge,grupa :11,12 152.336,30

  190.420,37

  5-2017 60 dana

  Otvoreni

  postupak 23.01.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/26-17

  31.12.2017

  27.

  LABOMAR d.o.o.

  GMAJNJE 24,

  ZAGREB

  Nabava laboratorijskog mater.-

  podloge,grupa 13. 59.471,00

  74.338,75

  5-2017 60 dana

  Otvoreni

  postupak 23.01.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/27-17

  31.12.2017

  28.

  RU-VE d.o.o.

  V.NAZORA 10,

  SVETA NEDELJA

  Nabava laboratorijskog mater.-

  staklo,

  grupa:1,2,3,6.8,10,13,14,15,16,

  17

  135.661,90

  169.577,36

  7-2017 60 dana

  Otvoreni

  postupak 23.01.2017

  Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/28-17

  31.12.2017

  29.

  VEMED d.o.o.

  RAČIĆEVA 2,

  ZAGREB

  Nabava laboratorijskog mater.-

  staklo, grupa:4,11 28.551,20

  35.689,00

  7-2017 60 dana

  Otvoreni

  postupak 23.01.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/29-17

  31.12.2017

  30. DEM d.o.o.

  RASTOČINE 4, RIJEKA Nabava laboratorijskog mater.-

  staklo, grupa 5 10.557,60

  13.197,00

  7-2017 60 dana

  Otvoreni

  postupak 23.01.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/30-17

  31.12.2017

  31. P.T.D.do.o.

  VOJVODIĆI 47A,

  SVETA NEDELJA

  Nabava laboratorijskog mater.-

  staklo, grupa 9 3.715,36

  4.644,20

  7-2017 60 dana Otvoreni

  postupak 23.01.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/31-17

  31.12.2017

  32. KEFO d.o.o.

  N.TESLE 10,SISAK

  Nabava laboratorijskog mater.-

  staklo, grupa 7 1.561,00

  1.951,25

  7-2017 60 dana Otvoreni

  postupak 23.01.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/32-17

  31.12.2017

 • NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE RIJEKA, Krešimirova 52/A

  MB 3393585, OIB 45613787772

  SPISAK UGOVORA SKLOPLJENIH S PRAVNIM OSOBAMA U 2017. GODINI

  - - 4

  33.

  TEH-CONTROL

  d.o.o.

  KVATERNIKOVA

  22,RIJEKA

  Pružanje usluga iz područja

  zaštite na radu i zaštite od

  požara za 2017.

  15.000,00

  18.750,00

  -- 30 dana

  Jednostav

  na nabava 02.01.2017

  Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/33-17

  31.12.2017

  34.

  BIOSISTEMI d.o.o.

  PIJAVIŠĆE

  32,ZAGREB

  Nabava laboratorijskog

  materijala-testovi,grupa 1 438.379,17

  547.973,96

  4/2017 60 dana

  Otvoreni

  postupak 13.02.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/34-17

  31.12.2017

  35.

  INEL d.o.o.

  OREHOVEČKI

  BRIJEG 2,ZAGREB

  Nabava laboratorijskog

  materijala-testovi,grupa 2 23.248,80

  29.061,00

  4/2017 60 dana

  Otvoreni

  postupak 13.02.2016 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/35-17

  31.12.2017

  36.

  OKTAL PHARMA

  d.o.o.,UTINJSKA 40,

  ZAGREB

  Nabava laboratorijskog

  materijala-testovi,grupa 3 9.439,20

  11.799,00

  4/2017 60 dana

  Otvoreni

  postupak 13.02.2016 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/36-17

  31.12.2017

  37.

  KEMOLAB d.o.o.

  NADINSKA 11,

  ZAGREB

  Nabava laboratorijskog

  materijala-testovi,grupa 5 14.616,00

  18.270,00

  4/2017 60 dana

  Otvoreni

  postupak 13.02.2016 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/37-17

  31.12.2017

  38.

  MEDICAL

  INTERTRADE d.o.o.

  DR.F.TUĐMANA 3,

  SVETA NEDELJA

  Nabava laboratorijskog

  materijala-testovi,grupa 6 2.200,00

  2.750,00

  4/2017 60 dana

  Otvoreni

  postupak 13.02.2016

  Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/38-17

  31.12.2017

  39.

  BOMI-LAB d.o.o.

  GAJEVA 35,

  ZAGREB

  Nabava laboratorijskog

  materijala-testovi,grupa

  :7,8,15.17,19,20

  264.5314,82

  330.664,78

  4/2017 60 dana

  Otvoreni

  postupak 13.02.2016 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/39-17

  31.12.2017

  40.

  BIOGNOST d.o.o.

  MEĐUGORSKA 59,

  ZAGREB

  Nabava laboratorijskog

  materijala-testovi,grupa:9,21 123.907,10

  154.883,88

  4/2017 60 dana

  Otvoreni

  postupak 13.02.2016 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/40-17

  31.12.2017

  41.

  DIAHEM d.o.o.

  BANI 1.ODVOJAK

  4,BUZIN

  Nabava laboratorijskog

  materijala-testovi,grupa 10 53.996,00

  67.495,00

  4/2017 60 dana

  Otvoreni

  postupak 13.02.2016 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/41-17

  31.12.2017

  42.

  KOMED d.o.o.

  V.NAZORA 14,

  SVETA NEDELJA

  Nabava laboratorijskog

  materijala-testovi,grupa 11 770,00

  962,50

  4/2017 60 dana

  Otvoreni

  postupak 13.02.2016 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/42-17

  31.12.2017

  43. HOSPITALIJA d.o.o

  VOJVODIĆI 25, SV. NEDELJA

  Nabava laboratorijskog

  materijala-testovi,grupa 12 130.670,00

  163.337,50

  4/2017 60 dana Otvoreni

  postupak 13.02.2016 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/43-17

  31.12.2017

  44. BIOMAX d.o.o. Nabava laboratorijskog

  materijala-testovi,grupa:13,16 80.291,26

  100.364,08

  4/2017 60 dana

  Otvoreni

  postupak 13.02.2016 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/44-17

  31.12.2017

 • NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE RIJEKA, Krešimirova 52/A

  MB 3393585, OIB 45613787772

  SPISAK UGOVORA SKLOPLJENIH S PRAVNIM OSOBAMA U 2017. GODINI

  - - 5

  PERJAVIČKA

  PUTINA 5,ZAGREB

  45.

  LABOMAR d.o.o.

  GMAJNJE

  24,ZAGREB

  Nabava laboratorijskog

  materijala-testovi,grupa 14 63.288,00

  79.110,00

  4/2017 60 dana

  Otvoreni

  postupak 13.02.2016 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/45-17

  31.12.2017

  46.

  BETAMED,

  ČREŠNJEVEC 66A,

  ZAGREB

  Nabava laboratorijskog

  materijala-testovi,grupa 18 66.766,50

  83.458,12

  4/2017 60 dana

  Otvoreni

  postupak 13.02.2016 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/46-17

  31.12.2017

  47.

  DEM d.o.o.

  RASTOČINE 2,

  RIJEKA

  Nabava laboratorijskog

  materijala-testovi,grupa 24 16.942,00

  21.177,50

  4/2017 60 dana

  Otvoreni

  postupak 13.02.2016 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/47-17

  31.12.2017

  48.

  P.T.D. d.o.o.

  VOJVODIĆI 47A,

  SVETA NEDELJA

  Nabava laboratorijskog

  materijala-

  plastika,grupa:1,11,24,25

  72.196,20

  90.245,25

  8-2017 60 dana

  Otvoreni

  postupak 03.02.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/48-17

  31.12.2017

  49.

  HOSPITALIJA d.o.o

  VOJVODIĆI 25,

  SVETA NEDELJA

  Nabava laboratorijskog

  materijala-plastika,grupa 2 11.928,80

  14.911,00

  8-2017 60 dana

  Otvoreni

  postupak 03.02.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/49-17

  31.12.2017

  50.

  MEDICPLAST d.o.o.

  II TRNAVČEV

  ODVOJAK

  5,SESVETE

  Nabava laboratorijskog

  materijala-plastika,grupa: 3,28 23.998,93

  29.998,66

  8-2017 60 dana

  Otvoreni

  postupak 03.02.2017

  Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/50-17

  31.12.2017

  51.

  INEL d.o.o.

  OREHOVEČKI

  BRIJEG 2,ZAGREB

  Nabava laboratorijskog

  materijala-plastika,grupa 4 17.980,00

  22.475,00

  8-2017 60 dana

  Otvoreni

  postupak 03.02.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/51-17

  31.12.2017

  52.

  KUNA CORPORATION

  d.o.o.

  DRAŠE

  68,KRALJEVAC NA

  SUTLI

  Nabava laboratorijskog

  materijala-plastika,grupa: 5,19 35.738,24

  44.672,80

  8-2017 60 dana

  Otvoreni

  postupak 03.02.2017

  Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/52-17

  31.12.2017

  53.

  M.B.O.-BIRO d.o.o.

  P.PRERADOVIĆA

  11/2,SAMOBOR

  Nabava laboratorijskog

  materijala-plastika,grupa:6,7 67.460,00

  84.325,01

  8-2017 60 dana

  Otvoreni

  postupak 03.02.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/53-17

  31.12.2017

  54. ALPHACHROM

  d.o.o.,KARLOVAČKA

  CESTA 24,ZAGREB

  Nabava laboratorijskog

  materijala-plastika,grupa 8 2.963,80

  3.704,75

  8-2017 60 dana Otvoreni

  postupak 03.02.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/54-17

  31.12.2017

 • NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE RIJEKA, Krešimirova 52/A

  MB 3393585, OIB 45613787772

  SPISAK UGOVORA SKLOPLJENIH S PRAVNIM OSOBAMA U 2017. GODINI

  - - 6

  55.

  RU-VE d.o.o.

  V.NAZORA 10,

  SVETA NEDELJA

  Nabava laboratorijskog

  materijala-

  plastika,grupa:9,13,18,20,29

  67.915,60

  84.894,51

  8-2017 60 dana

  Otvoreni

  postupak 03.02.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/55-17

  31.12.2017

  56.

  VEMED d.o.o.

  RAČIĆEVA 2,

  ZAGREB

  Nabava laboratorijskog

  materijala-

  plastika,grupa:10,12,14,15,16.

  21,22

  115.051,37

  143.814,22

  8-2017 60 dana

  Otvoreni

  postupak 03.02.2017

  Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/56-17

  31.12.2017

  57.

  MEDIC d.o.o.

  TRG D.PETROVIĆA 3,

  ZAGREB

  Nabava laboratorijskog

  materijala-plastika,grupa 17 1.600,00

  2.000,00

  8-2017 60 dana

  Otvoreni

  postupak 03.02.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/57-17

  31.12.2017

  58. KEFO d.o.o.

  N.TESLE 10,SISAK

  Nabava laboratorijskog

  materijala-plastika,grupa 23 10.016,19

  12.520,24 8-2017 60 dana

  Otvoreni

  postupak 03.02.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/58-17

  31.12.2017

  59.

  BIOSISTEMI d.o.o.

  PIJAVIŠĆE

  32,ZAGREB

  Nabava laboratorijskog

  materijala-plastika,grupa 26 2.370,96

  2.963,70

  8-2017 60 dana

  Otvoreni

  postupak 03.02.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/59-17

  31.12.2017

  60. KEFO d.o.o.

  N.TESLE 10,SISAK

  Nabava laboratorijskog

  materijala-

  kemikalije,grupa:1,10,16

  100.029,88

  125.037,35

  6-2017 60 dana

  Otvoreni

  postupak 06.02.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/60-17

  31.12.2017

  61.

  MEDIC d.o.o.

  TRG D.PETROVIĆA 3,

  ZAGREB

  Nabava laboratorijskog

  materijala-

  kemikalije,grupa:2,14

  51.145,00

  63.931,25

  6-2017 60 dana

  Otvoreni

  postupak 06.02.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/61-17

  31.12.2017

  62.

  KUNA CORPORATION

  d.o.o.

  DRAŠE

  68,KRALJEVAC NA

  SUTLI

  Nabava laboratorijskog

  materijala-

  kemikalije,grupa:3,4,13

  124.000,57

  155.000,71

  6-2017 60 dana

  Otvoreni

  postupak 06.02.2017

  Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/62-17

  31.12.2017

  63.

  BOMI-LAB d.o.o.

  GAJEVA 35,

  ZAGREB

  Nabava laboratorijskog

  materijala-

  kemikalije,grupa:5,11,22,23,24

  ,25,26,27

  223.450,29

  283.062,87

  6-2017 60 dana

  Otvoreni

  postupak 06.02.2017

  Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/63-17

  31.12.2017

  64.

  ANAS d.o.o.

  T.MARETIĆA

  6,ZAGREB

  Nabava laboratorijskog

  materijala-

  kemikalije,grupa:6,28

  47.710,60

  59.638,25

  6-2017 60 dana

  Otvoreni

  postupak 06.02.2017. Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/64-17

  31.12.2017

  65.

  BIOVIT d.o.o.

  M.LAGINJE

  13,VARAŽDIN

  Nabava laboratorijskog

  materijala-

  kemikalije,grupa:8,9,29

  96.281,45

  120.351,.81

  6-2017 60 dana

  Otvoreni

  postupak 06.02.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/65-17

  31.12.2017

 • NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE RIJEKA, Krešimirova 52/A

  MB 3393585, OIB 45613787772

  SPISAK UGOVORA SKLOPLJENIH S PRAVNIM OSOBAMA U 2017. GODINI

  - - 7

  66.

  VITA LAB NOVA

  d.o.o.,ILICA

  37,ZAGREB

  Nabava laboratorijskog

  materijala-

  kemikalije,grupa:12,18,21

  100.727,00

  125.908,75

  6-2017 60 dana

  Otvoreni

  postupak 06.02.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/66-17

  31.12.2017

  67.

  MEDIKA d.d.

  CAPRAŠKA

  1,ZAGREB

  Nabava laboratorijskog

  materijala-kemikalije,grupa 15 12.358,56

  13.748,20

  6-2017 60 dana

  Otvoreni

  postupak 06.02.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/67-17

  31.12.2017

  68.

  DEM d.o.o.

  RASTOČINE 4,

  RIJEKA

  Nabava laboratorijskog

  materijala-kemikalije,grupa 17 3.633,50

  4.541,88

  6-2017

  60 dana

  Otvoreni

  postupak 06.02.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/68-17

  31.12.2017

  69.

  BIOSISTEMI d.o.o.

  PIJAVIŠĆE

  32,ZAGREB

  Nabava laboratorijskog

  materijala-kemikalije,grupa 20 7.996,82

  9.996,03

  6-2017 60 dana

  Otvoreni

  postupak 06.02.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/69-17

  31.12.2017

  70.

  MEDICAL

  INTERTRADE d.o.o.

  DR.F.TUĐMANA 3,

  SVETA NEDELJA

  Nabava laboratorijskog

  materijala-cjepiva,grupa 1 1.164,00

  1.222,20

  9-2017 60 dana

  Otvoreni

  postupak 02.01.2017

  Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/70-17

  31.12.2017

  71.

  MEDOKA d.o.o.

  MEDVEDGRADSKA

  CESTA 43,ZAGREB

  Nabava laboratorijskog

  materijala-

  cjepiva,grupa:2,3,4,5,15,19

  153.669,00

  161.352,45

  9-2017 60 dana

  Otvoreni

  postupak 02.01.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/70-17

  31.12.2017

  72.

  OKTAL PHARMA

  d.o.o.,UTINJSKA

  40,ZAGREB

  Nabava laboratorijskog

  materijala-

  cjepiva,grupa:6,7,8,9,12,13,16

  139.269,15

  146.232,61

  9-2017 60 dana

  Otvoreni

  postupak 02.01.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/72-17

  31.12.2017

  73.

  MEDICAL

  INTERTRADE d.o.o.

  DR.F.TUĐMANA 3,

  SVETA NEDELJA

  Nabava sanitetskog materijala

  u 2017.god. 40.000,00

  50.000,00

  -- 60 dana

  Jednostav

  na nabava 01.02.2017

  Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/73-17

  31.12.2017

  74.

  PRESS d.o.o.

  PALIH BORACA

  2,KRALJEVICA

  Usluga

  pranja,sušenja,peglanja,pakiran

  ja te odvoza i dostave rublja

  34.414,00

  43.017,50

  -- 30 dana

  Jednostav

  na nabava 01.02.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/74-17

  31.12.2017

  75.

  HEBE d.o.o.

  BUKOVČEVA

  2,SPLIT

  Nadogradnja na postojeći

  QTOF instrument 650.000,00

  818.750,00

  -- 60 dana

  Otvoreni

  postupak 01.02.2017 Do kraja

  isporuke

  08-812-

  41/75-17

  31.12.2017

  76.

  HP-HRVATSKA

  POŠTA

  d.o.,JURIŠIĆEVA

  13,ZAGREB

  Ugovor o pružanju poštanskih

  usluga 125.766,36

  130.506,56

  24-2017 60 dana

  Jednostav

  na nabava 17.02.2017

  Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/76-17

  31.12.2017

 • NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE RIJEKA, Krešimirova 52/A

  MB 3393585, OIB 45613787772

  SPISAK UGOVORA SKLOPLJENIH S PRAVNIM OSOBAMA U 2017. GODINI

  - - 8

  77.

  HP-HRVATSKA

  POŠTA

  d.o.,JURIŠIĆEVA

  13,ZAGREB

  Ugovor o pružanju usluga hp

  ekspresa 20.00,00

  25.000,00

  -- 10 dana

  Jednostav

  na nabava 01.02.2017

  Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/77-17

  31.12.2017

  78. HARTA d.o.o.

  ŠTIVAR 3,KASTAV

  Ugovor o nabavi

  kancelarijskog materijala 68.792,41

  85.990,51 -- 60 dana

  Jednostav

  na nabava 11.01.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/78-17

  31.12.2017

  81.

  LIFTMONT d.o.o.

  A.PROSENIKA

  5,ZAGREB

  Ugovor o održavanju dizala 16.000,00

  20.000,00

  -- 15 dana

  Jednostav

  na nabava 1.02.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/81-17

  31.12.2017

  82. HARTA d.o.o.

  ŠTIVAR 3,KASTAV Ugovor o nabavi tonera 119.363,28

  149.204,10 10-2017 60 dana

  Jednostav

  na nabava 16.02.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/82-17

  31.12.2017

  83. TORKUL d.o.o.

  POMERIO 9,RIJEKA

  Ugovor o zakupu,nadzoru i

  administriranju Internet VPS

  poslužitelja zavoda

  24.000,00

  30.000,00

  -- 30 dana

  Jednostav

  na nabava 21.12.2016 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/83-17

  31.12.2017

  84.

  GRADSKA

  TISKARA OSIJEK

  d.d.,J.J.STROSSMAY

  ERA,OSIJEK

  Ugovor o nabavi tiskanica i

  sanitarnih knjižica 50.443,40

  63.054,25

  -- 60 dana

  Jednostav

  na nabava 20.02.2017

  Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/84-17

  31.12.2017

  86.

  RU-VE d.o.o.

  V.NAZORA

  10,SV.NEDELJA

  Nabava laboratorijskog stakla

  kojeg izrađuje staklopuhač 18.310,00

  22.887,50

  -- 60 dana

  Jednostav

  na nabava 02.03.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/86-17

  31.12.2017

  87.

  TISKARA I

  GRAFIKA VIŠKOVO

  d.o.o.,MARINIĆI

  9,VIŠKOVO

  Nabava tiskarskih usluga 128.492,00

  160.615,00

  -- 60 dana

  Jednostav

  na nabava 20.02.2017

  Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/87-17

  31.12.2017

  88.

  TISKARSKI OBRT

  SUŠAK,M.BARAČA

  54,RIJEKA

  Nabava tiskarskih usluga 62.089,00

  77.611,25

  -- 60 dana

  Jednostav

  na nabava 20.02.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/88-17

  31.12.2017

  89.

  METTLER TOLEDO

  d.o.o.,MANDLOVA

  3,ZAGREB

  Nabava šest decimalne mikro

  vage 148.112,85

  185.141,06

  28-2017 60 dana

  Jednostav

  na nabava 01.02.2017 Do kraja

  isporuke

  08-812-

  41/89-17

  31.12.2017

  90.

  BELVEDER

  d.o.o.,KOZALA

  77/C,RIJEKA

  Usluga čišćenja poslovnih

  prostorija 366.019,50

  457.524,38

  -- 60 dana

  Jednostav

  na nabava 30.01.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/90-17

  31.12.2017

 • NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE RIJEKA, Krešimirova 52/A

  MB 3393585, OIB 45613787772

  SPISAK UGOVORA SKLOPLJENIH S PRAVNIM OSOBAMA U 2017. GODINI

  - - 9

  91.

  BELVEDER

  d.o.o.,KOZALA

  77/C,RIJEKA

  Nabava usluga dostavljača 71.400,00

  89.250,00

  -- 60 dana

  Jednostav

  na nabava 11.01.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/91-17

  31.12.2017

  92.

  BELVEDER

  d.o.o.,KOZALA

  77/C,RIJEKA

  Nabava usluga radnika na

  kontroli ulaza-rampi 71.400,00

  89.250,00

  -- 60 dana

  Jednostav

  na nabava 11.01.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/92-17

  31.12.2017

  93.

  MIDES ZAGREB

  d.o.o.,ZELINSKA

  4,ZAGREB

  Nabava ultrazvuka za

  2017.god 167.998,40

  209.998,00

  37-2017 60 dana

  Jednostav

  na nabava 27.02.2017 Do kraja

  isporuke

  08-812-

  41/93-17

  31.12.2017

  95.

  LABEKO d.o.o.

  TRSATSKA

  2C,ZAGREB

  održavanje uređaja:automatski

  analizator žive s

  programom,računalom

  11.000,00

  13.750,00

  -- 30 dana

  Jednostav

  na nabava 26.01.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/95-17

  31.12.2017

  97. HARTA d.o.o.

  ŠTIVAR 3,KASTAV

  Nabava usluge sustava

  upravljanja ispisom za 2017 194.977,04

  243.721,00 -- 60 dana

  Jednostav

  na nabava 01.03.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/97-17

  31.12.2017

  98. KOBIS

  d.o.o.,ZAGREBAČKA

  CESTA 143A,ZAGREB Nabava uparivača 114.980,00

  143.487,50 29-2017

  60 dana

  Jednostav

  na nabava 26.01.2017.

  8 tjedana od

  dana potpisa

  ugovoa

  08-812-

  41/98-17

  99. KOBIS

  d.o.o.,ZAGREBAČKA

  CESTA 143A,ZAGREB

  AUTOMATSKI

  EKSTRAKTORA ZA SPE

  EKSTRAKCIJU UZORAKA

  VODE

  189.962,36

  237.452,95

  60 dana

  Jednostav

  na nabava 26.01.2017.

  8 tjedana od

  dana potpisa

  ugovoa

  08-812-

  41/99-17

  100.

  ORCUS PLUS d.o.o

  SVILNO 91, SVILNO

  Raskid ugovora zbog

  neizvršavanja obaveza –

  Materijal za čiščenje

  br.08.812-41/7-17

  101.

  NARODNE NOVINE

  d.d.,SAVSKI GAJ

  XIII PUT 6,ZAGREB

  Nabava materijala za čišćenje 29.999,83

  37.499,78

  27-2017 60 dana

  Jednostav

  na nabava 15.03.2017 15.03. –

  31.12.2017.

  08-812-

  41/101-17

  31.12.2017

  103.

  BIOSPECTRA

  d.o.o,INDUSTRIJSKA

  CESTA 3,NOVA

  GORICA,SLOVENIJA

  Nabava filter nastavaka za

  potrebe dijagnostike

  tuberkuloze za 2017.

  3.102,00

  3.877,50

  -- 60 dana

  Jednostav

  na nabava 15.03.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/103-17

  31.12.2017

  104. BELMET 97 d.o.o.

  105.

  OT-OPTIMA

  TELEKOM d.d.,BANI

  75A,NOVI ZAGREB

  Ugovor o pružanju javne

  govorne usluge 121.640,25

  152.050,31

  23-2017 60 dana

  Jednostav

  na nabava 27.03.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/105-17

  31.12.2017

 • NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE RIJEKA, Krešimirova 52/A

  MB 3393585, OIB 45613787772

  SPISAK UGOVORA SKLOPLJENIH S PRAVNIM OSOBAMA U 2017. GODINI

  - - 10

  106.

  ARMONT 84

  d.o.o,MURINI

  11A,RIJEKA

  Izgradnja vagaone sa

  kontroliranim uvjetima 101.992,00

  127.490,00

  49-2017 30 dana

  Jednostav

  na nabava 10.04.2017 45 dana od

  dana potpisa

  ugovora

  08-812-

  41/106-17

  31.12.2017

  107.

  ELEKTRO-LUK d.o.o

  CRESKA 10,

  RIJEKA

  Zamjena dotrajalog stropa u

  unutrašnjosti zgrade 193.000,00

  241.250,00

  46-2017 60 dana

  Jednostav

  na nabava 07.04.2017 30 dana od

  dana potpisa

  ugovoa

  08-812-

  41/107-17

  31.12.2017

  108.

  ALANIS

  d.o.o,MEDOVIĆEVA

  12,RIJEKA

  Zamjena prozora i vrata 80.692,15

  100.865,19

  44-2017

  1.rata

  odmah,2.r

  ata u

  tijeku

  rad.3.rata

  15 dana od

  zavr.rad. 31.12.2017

  Jednostav

  na nabava

  07.04.2017

  90 dana od

  potpisa

  ugovora

  08-812-

  41/108-17

  31.12.2017

  109.

  GRAĐEVINSKA

  ZADRUGA

  RISOVAC

  d.o.o,ZAGREBAČKA

  9,GRAČAC

  Nabava radova i sanacija

  krovišta zgrade 171.514,00

  214.392,50

  45-2017

  50%

  odmah,50

  % u roku

  15 dana od

  zavr.rad.

  Jednostav

  na nabava 07.04.2017 90 dana od

  dana potpisa

  ugovoa

  08-812-

  41/109-17

  31.12.2017

  110.

  VENTEX d.o.o.

  DUJMIĆI

  1A,KOSTRENA

  Nabava računala,prijenosnih

  računala i monitora 184.144,00

  230.180,00

  43/2017 60 dana

  Jednostav

  na nabava 20.03.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/110-17

  31.12.2017

  112.

  U.O. BIG

  BLUE,D.BAŠĆANSK

  E 8,DRAGA BAŠKA

  Nabava usluga prijevoza

  čamcem radi ispitivanja mora 4.500,00

  5.625,00

  -- 60 dana

  Jednostav

  na nabava 26.04.2017 01.05. –

  30.09.2017

  08-812-

  41/112-17

  31.12.2017

  113.

  B ČETIRI SPORT

  d.o.o,BRAĆE

  KOŠULJANDIĆ,DRA

  MALJ

  Nabava usluga prijevoza

  čamcem radi ispitivanja mora 10.000,00

  12.500,00

  -- 60 dana

  Jednostav

  na nabava 26.04.2017

  01.05. –

  30.09.2017

  08-812-

  41/113-17

  31.12.2017

  114.

  DEZINSEKCIJA

  d.o.o,BRAJŠINA

  13,RIJEKA

  Nabava usluga prijevoza

  čamcem radi ispitivanja mora 67.900,00

  84.875,00

  -- 60 dana

  Jednostav

  na nabava 26.04.2017 01.05. –

  30.09.2017

  08-812-

  41/114-17

  31.12.2017

  115.

  MARINA PUNAT

  d.o.o,PUNTICA

  7,PUNAT

  Nabava usluga prijevoza

  čamcem radi ispitivanja mora 9.000,00

  11.250,00

  -- 60 dana

  Jednostav

  na nabava 26.04.2017 01.05. –

  30.09.2017

  08-812-

  41/115-17

  31.12.2017

 • NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE RIJEKA, Krešimirova 52/A

  MB 3393585, OIB 45613787772

  SPISAK UGOVORA SKLOPLJENIH S PRAVNIM OSOBAMA U 2017. GODINI

  - - 11

  116.

  RONILAČKE

  USLUGE,PALIT

  281,RAB

  Nabava usluga prijevoza

  čamcem radi ispitivanja mora 16.000,00

  20.625,00

  -- 60 dana

  Jednostav

  na nabava 27.04.2017 01.05. –

  30.09.2017

  08-812-

  41/116-17

  31.12.2017

  117.

  ADRIA P.A.

  d.o.o,MIHAČEVA

  DRAGA bb,RIJEKA

  Ugovor o nabavi vozila(4kom) 215.306,93

  264.643,83

  42/2017 60 dana

  Otvoreni

  postupak 25.04.2017 Do kraja

  isporuke

  08-812-

  41/117-17

  31.12.2017

  119.

  EKONERG

  d.o.o,KORANSKA

  5,ZAGREB

  Servisiranje ,validacija i

  održavanje autom.postaja za

  mjerenje kakv.zraka

  810.944,00

  1.013.680,00

  50-2017 60 dana

  Otvoreni

  postupak 13.06.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/119-17

  31.12.2017

  120. HOSPITALIJA d.o.o

  VOJVODIĆI 25, SV.

  NEDELJA

  Nabava inkubatora za uzgoj

  mikobakterije tuberkuloze u

  tekućim kulturama

  399.750,00

  499.687,50

  48/2017 60 dana

  Otvoreni

  postupak 18.05.2017 Do kraja

  isporuke

  08-812-

  41/120-17

  31.12.2017

  121.

  HEBE d.o.o.

  BUKOVČEVA

  2,SPLIT

  Ugovor za servisiranje,nabava

  rez.djelova i validacija 190.500,00

  238.125,00

  -- 60 dana

  Jednostav

  na nabava 02.05.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/121-17

  31.12.2017

  122.

  KOBIS

  d.o..o,ZAGREBAČKA

  CESTA

  143a,ZAGREB

  Ugovor o

  održavanju,validaciji,servis.,na

  bavi rez.djel.i potr.mat.za tek.i

  plin.kromotografe

  199.000,00

  248.750,00

  12-2017 60 dana

  Jednostav

  na nabava 02.05.2017

  Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/122-17

  31.12.2017

  123.

  SHIMATZU

  d.o.o.,ZAVRATNICA

  17,ZAGREB

  Ugovor o

  održ.valid.servis.opreme te

  nabavi rez.djel.i

  potroš.materijala

  195.000,00

  243.750,00

  14-2017 60 dana

  Jednostav

  na nabava 02.05.2017

  Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/123-17

  31.12.2017

  124. ALPHACHROM

  d.o.o.,KARLOVAČKA

  CESTA 24,ZAGREB

  Održavanje,servisiranje,nabava

  rez.djelova i potroš.materijala 129.964,45

  162.455,56

  -- 60 dana Jednostav

  na nabava 02.05.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/124-17

  31.12.2017

  125.

  MA BERT

  d.o.o,KUŠEVAČKA

  36,ZAGREB

  Ugovor o održavanju i

  servisiranju opreme 40.000,00

  50.000,00

  -- 60 dana

  Jednostav

  na nabava 02.05.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/125-17

  31.12.2017

  126. PRIMALAB

  d.o.o,PETROVARADIN

  SKA 1A-1B,ZAGREB

  Održavanje,servis.nabava

  rez.djel.i potr.mat. za opremu

  proizvođača Metrohm

  50.000,00

  62.500,00

  -- 60 dana

  Jednostav

  na nabava 02.05.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/126-17

  31.12.2017

  127.

  ANSAR-ANALITIKA

  d.o.o,ŠESTINSKI

  DOL 99A,ZAGREB

  Servisiranje,validacija i

  održavanje opreme te nabava

  rezer.dijelova

  30.000,00

  37.500,00

  -- 60 dana

  Jednostav

  na nabava 02.05.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/127-17

  31.12.2017

  128. RU-VE d.o.o. Usluga održavanja opreme 40.000,00

  50.000,00

  -- 60 dana

  Jednostav

  na nabava 02.05.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/128-17

  31.12.2017

 • NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE RIJEKA, Krešimirova 52/A

  MB 3393585, OIB 45613787772

  SPISAK UGOVORA SKLOPLJENIH S PRAVNIM OSOBAMA U 2017. GODINI

  - - 12

  V.NAZORA

  10,SV.NEDELJA

  129.

  HACH LANGE d.o.o.

  I.SEVERA

  BB,VARAŽDIN

  Održavanje,umjeravanje i

  servisiranje opreme 35.000,00

  43.750,00

  -- 60 dana

  Jednostav

  na nabava 02.05.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/129-17

  31.12.2017

  130.

  MEDIC d.o.o.

  TRG D.PETROVIĆA 3,

  ZAGREB

  Nabava filtera za membransku

  filtraciju za aparat Ez-Pak 18.200,00

  22.750,00

  -- 60 dana

  Jednostav

  na nabava 25.04.2017 Proračunska

  2017.

  08-812-

  41/130-17

  31.12.2017

  132.

  ASOLUTIC

  d.o.o,KARLOVAČKA

  CESTA 24,ZAGREB

  Nabava analizatora za

  određivanje anionskih

  deterđenata

  198.744,24

  248.430,29

  51/2017 60 dana

  Jednostav

  na nabava 24.05.2017 60 dana od

  dana potpisa

  ugovoa

  08-812-

  41/132-17

  31.12.2017

  133. PAKEL

  ODRŽAVANJA

  PROGRAMA - modula za

  upravljanje poslovnim

  procesima

  192.000,00

  240.000,00 52/2017

  60 dana

  Jednostav

  na nabava 05.05.2017. 31.12.2017.

  08-812-

  41/133-17

  31.12.2017.

  134.

  MIA ZARA

  d.o.o.,DALMATINSK

  A 4,RIJEKA

  Ugovor o pružanju

  jednostavnih ugostiteljskih

  usluga

  1920,00

  2400,00

  -- 30 dana

  Jednostav

  na nabava 20.06.2017 31.12.2017. 08-812-

  41/134-17

  31.12.2017

  135.

  HEP-OPSKRBA

  d.o.o.,ULICA GRADA

  VUKOVARA

  37,ZAGREB

  Ugovor o opskrbi krajnjeg

  kupca 139.332,19

  174.165,23

  02/01-

  16/03OS 30 dana

  Okvirni

  sporazum

  sa PGŽ 20.06.2017

  01.07.2017-

  31.12.2017

  08-812-

  41/135-17

  31.12.2017

  136. INA-INDUSTRIJA

  NAFTE d.d.,AVENIJA

  V.HOLJEVCA,ZAGREB Ugovor o nabavi goriva 340.000,00

  425.000,00

  06/01-

  17/23OS/2 30 dana

  Okvirni

  sporazum

  sa PGŽ

  01.08.2017 01.08.2017-

  31.07.2018

  08-812-

  41/136-17

  31.12.2017

  137.

  PROSOFT

  d.o.o.,RIVA

  16,RIJEKA

  Usluga sistemskog nadzora

  servera i pripadajuće mreže

  NZZJZ

  13.800

  17.250,00

  -- 60 dana

  Jednostav

  na nabava 21.01.2017 01.01.2017-

  31.03.2017

  08-800-

  805-

  163/1-17

  31.12.2017

  138.

  PROSOFT

  d.o.o.,RIVA

  16,RIJEKA

  Usluga sistemskog nadzora

  servera i pripadajuće mreže

  NZZJZ

  18.400,00

  23.000,00

  -- 60 dana

  Jednostav

  na nabava 31.03.2017 01.04.2017-

  31.07.2017

  08-805-

  276/1-17

  31.12.2017

  139.

  ART-

  KINO,KREŠIMIROV

  A 2,RIJEKA

  Projekcija filma“Mali

  gangster“ 1.500,00

  1.500,00

  -- 30 dana

  Jednostav

  na nabava 22.05.2017 11.05.2017-

  31.05.2017

  08-258/1-

  17

  31.12.2017

  140.

  AUTOTRANS

  d.o.o,TRG ŽABICA

  1,RIJEKA

  Ugovor o povremenom

  prijevozu 1.200,00

  1.500,00

  -- odmah

  Jednostav

  na nabava 17.03.2017 22.03.2017-

  22.03.2017

  08-211/1-

  17

  22.03.2017

 • NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE RIJEKA, Krešimirova 52/A

  MB 3393585, OIB 45613787772

  SPISAK UGOVORA SKLOPLJENIH S PRAVNIM OSOBAMA U 2017. GODINI

  - - 13

  141.

  DEKON-POSLOVNO

  SAVJETOVANJE,A.

  MOHOROVIČIĆA,O

  PATIJA

  Provedba stručnih

  savjetodavnih

  usluga,implementacije sustava

  upravljanja energ.učink.

  56.000,00

  70.000,00

  --

  8 dana

  Jednostav

  na nabava 15.03.2017

  15.03.2017-

  31.07.2017

  08-220/1-

  17

  31.07.2017

  142.

  DEZINSEKCIJA

  d.o.o,BRAJŠINA

  13,RIJEKA

  Poslovno tehnička suradnja u

  svezi provođenja edukacije za

  pesticide

  100,00 po

  grupi

  120,00 po

  grupi

  --

  60 dana

  Jednostav

  na nabava 05.06.2017 -- 08-820-

  109/88-17

  143.

  ENERGO

  d.o.o.,DOLAC

  14,RIJEKA

  Mjerenje emisija onečiš.tvari u

  zrak iz nepokretnih izvora 64.740,00

  80.928,00

  -- 60 dana

  Jednostav

  na nabava 10.02.2017 Proračunska

  2017.

  02-255-

  176/1-17

  31.12.2017

  144.

  GRAD

  KRALJEVICA,FRAN

  KOPANSKA

  1A,KRALJEVICA

  Ugovor o poslovnoj suradnji-

  ugovor o zakupu 960,00

  1.200,00

  -- 10 dana

  Izuzeće 01.02.2017

  Neodređeno

  vrijeme

  08-820-

  109/9-17

  --

  145.

  HUP-ZAGREB

  d.d.,Trg K.ĆOSIĆA

  9,ZAGREB (hotel

  Jadran)

  Ugovor o korištenju usluga

  hotelskog smještaja i dr.usluga

  Posebno

  ugovorene

  cijene po

  noćenju

  Posebno

  ugovorene

  cijene po

  noćenju

  -- 15 dana

  Jednostav

  na nabava 07.02.2017

  25.01.2017-

  31.12.2017

  08-820-

  109/25-17

  31.12.2017

  146.

  INA-INDUSTRIJA

  NAFTE

  d.d.,AV.V.HOLJEVCA,

  ZAGREB

  Ugovor o zakupu poslovnog

  prostora

  261,81 € ,cca

  1940,00 kn

  482,82 €,

  cca 2424 kn

  -- 30 dana

  Izuzeće 06.06.2014

  01.05.2014-

  01.05.2017

  08-276/1-

  14

  01.05.2017

  147.

  INA-INDUSTRIJA

  NAFTE

  d.d.,AV.V.HOLJEVCA,

  ZAGREB

  Aneks ugovora o zakupu

  poslovnog prostora

  261,81 € ,cca

  1940,00 kn

  482,82 €,

  cca 2424 kn

  -- 30 dana

  Izuzeće 31.05.2017

  01.05.2017-

  30.04.2019

  08-266/1-

  17

  30.04.2019

  148.

  IZVAN KRUGA

  d.o.o.,HRELJIN

  142/A,HRELJIN

  Nadogradnja i nadzor

  potrošnih mjesta na

  vodovodnoj instalaciji

  3.590,10

  4.487,64

  -- 15 dana

  Jednostav

  na nabava 01.06.2017 01.06.2017-

  31.12.2026

  08-262/1-

  17

  31.12.2026

  149.

  KADUS

  d.o.o.,HONDLOVA

  2,ZAGREB

  Ugovor o ustupanju radnika na

  razvoju softwera i održavanju

  informatičke opreme

  159.876,64

  199.845,80

  -- 15 dana

  Dodatak

  2B 02.01.2017 01.01.2017-

  31.12.2017

  08-820-

  244/1-17

  31.12.2017

  150.

  KADUS

  d.o.o.,HONDLOVA

  2,ZAGREB

  Ugovor o ustupanju radnika za

  zdravstvene radnike na analizi

  zdravlja i okoliša

  484.618,75

  605.773,43

  -- 15 dana

  Dodatak

  2B 02.01.2017 01.01.2017-

  31.12.2017

  08-820-

  245/1-17

  31.12.2017

 • NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE RIJEKA, Krešimirova 52/A

  MB 3393585, OIB 45613787772

  SPISAK UGOVORA SKLOPLJENIH S PRAVNIM OSOBAMA U 2017. GODINI

  - - 14

  151.

  KADUS

  d.o.o.,HONDLOVA

  2,ZAGREB

  Ugovor o ustupanju radnika za

  financijsko-komercijalne

  poslove

  545.066,98

  681.333,72

  -- 15 dana

  Dodatak

  2B 02.01.2017 01.01.2017-

  31.12.2017

  08-820-

  243/1-17

  31.12.2017

  152.

  U.O.“KOSTRENA

  SUB“,Ž.PEZELJA

  4,KOSTRENA

  Ugovor o poslovno tehničkoj

  suradnji 70.800,00

  88.500,00

  -- 30 dana

  Jednostav

  na nabava 13.06.2017 13.06.2017-

  31.12.2017

  08-820-

  109/91-17

  31.12.2017

  153.

  U.O.“KOSTRENA

  SUB“,Ž.PEZELJA

  4,KOSTRENA

  Ugovor o poslovno tehničkoj

  suradnji 22.000,00

  27.500,00

  -- 30 dana

  Jednostav

  na nabava 01.04.2017 01.04.2017-

  31.12.2017

  08-280-

  221/1-17

  31.12.2017

  154.

  LABTEX

  d.o.o.,VAREŠKA

  20,ZAGREB

  Ugovor o poslovnoj suradnji u

  svrhu ispunjenja zamjenske

  kvote

  21.000,00

  26.250,00

  -- 60 dana

  Jednostav

  na nabava 31.05.2017 01.06.2017-

  01.11.2017

  08-261/1-

  17

  01.11.2017

  155.

  PRIVATNA

  PSIHOLOŠKA

  PRAKSA

  „MATRIX“,PALIT

  143A,RAB

  Psihološke usluge u svrhu

  provođenja psihološkog

  programa

  71.400,00

  71.400,00

  -- 15 dana

  Izuzeće

  04.01.2017 01.01.2017-

  31.12.2017

  08-820-

  109/31-17

  31.12.2017

  156.

  PROTUPOŽARNA

  ZAŠTITA,A.KOVAČI

  ĆA 20, RIJEKA

  Održavanje vatrogasnih

  aparata za gašenje požara 15.000,00

  18.750,00

  -- 30 dana

  Jednostav

  na nabava 11.01.2017 Proračunska

  2017.

  08-820-

  142/1-17

  31.12.2017

  157.

  JOSIP

  SALKOVIĆ,RIALTO

  20,CRES

  Usluga prijevoza čamcem za

  uzorkovanje mora 2.043,13

  2.553,91

  -- 60 dana

  Jednostav

  na nabava 02.05.2017 01.05.2017-

  30.09.2017

  08-820-

  109/75-17

  30.09.2017

  158.

  SECURITAS

  HRVATSKA

  d.o.o.,ZAGREBAČKA CESTA 145A,ZAGREB

  Pružanje usluge tjelesne zaštite

  i tehničke zaštite 30.000,00

  37.500,00

  -- 60 dana

  Jednostav

  na nabava 30.12.2016

  Proračunska

  2017.

  08-806-

  144/1-17

  31.12.2017

  159.

  STENI

  d.o.o.,KVATERNIKO

  VA 12,RIJEKA

  Održavanje i programska

  podrška 107.000,00

  133.750,00

  -- 30 dana

  Jednostav

  na nabava 01.05.2017 Neodređeno 08-820-

  109/56-17

  --

  160.

  UGOSTITELJSKI

  OBRT

  „NINA“,ĆIKOVIĆI

  NN 118,KASTAV

  Ugovor o pružanju

  ugostiteljskih usluga

  --

  30 dana

  Jednostav

  na nabava 01.01.2017

  01.01.2017-

  20.06.

  08-820-

  109/18-17

  31.12.2017