nastavni zavod za javno zdravstvo primorsko-goranske županije, rijeka

15
KAKVOĆA MORA NA MORSKIM PLAŽAMA NA PODRUČJU PRIMORSKO- KAKVOĆA MORA NA MORSKIM PLAŽAMA NA PODRUČJU PRIMORSKO- GORANSKE ŽUPANIJE U 2008. GODINI GORANSKE ŽUPANIJE U 2008. GODINI Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Primorsko-goranske županije, Rijeka Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Primorsko-goranske županije, Rijeka Denis Pešut, dipl.ing, Odsjek za mikrobiologiju okoliša Denis Pešut, dipl.ing, Odsjek za mikrobiologiju okoliša

Upload: braith

Post on 10-Jan-2016

42 views

Category:

Documents


9 download

DESCRIPTION

KAKVOĆA MORA NA MORSKIM PLAŽAMA NA PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE U 2008. GODINI. Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Primorsko-goranske županije, Rijeka Denis Pešut, dipl.ing, Odsjek za mikrobiologiju okoliša. Područje ispitivanja ( broj točaka). Volosko – Mošćenička Draga (34) - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Primorsko-goranske županije, Rijeka

KAKVOĆA MORA NA MORSKIM PLAŽAMA NA PODRUČJU KAKVOĆA MORA NA MORSKIM PLAŽAMA NA PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE U 2008. GODINIPRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE U 2008. GODINI

Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Primorsko-goranske županije, RijekaNastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Primorsko-goranske županije, Rijeka

Denis Pešut, dipl.ing, Odsjek za mikrobiologiju okolišaDenis Pešut, dipl.ing, Odsjek za mikrobiologiju okoliša

Page 2: Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Primorsko-goranske županije, Rijeka

Volosko – Mošćenička Draga (34) Preluk - Uvala Scott (34)

Jadranovo – Sibinj (38)

Otok Krk: područje Omišlja, Njivica, Malinske, Krka, Punta, Baške i Dobrinja (50)

Otok Rab: područje Sv. Eufemije, Barbata, Banjola, Suhe Punte, Lopara, Kampora (26)

Otok Cres: područje Cresa, uvale Martinšćice i Slatina (20)

Otok Lošinj: područje Osora, Nerezina, Malog Lošinja i Velog Lošinja (31)

Područje ispitivanja ( broj točaka)

Ukupno: 236 točke; učestalost 10-12 puta; ukupno 2472 uzorka

Page 3: Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Primorsko-goranske županije, Rijeka

Broj točaka koje ne odgovaraju Uredbi i WHO/UNEP u 2008. godini

Ispitivano područje

Brojtočaka

Uredba % WHO/UNEP %

M. Draga - Volosko

34 0 0 0 0,0

Preluk-Uvala Scott

34 1 2.9 0 0.0

Jadranovo - Sibinj

38 0 0 0 0,0

Krk 50 0 0 0 0,0

Rab 26 3 11.5 0 0,0

Cres 20 0 0 0 0,0

Lošinj 31 1 3.1 0 0,0

UKUPNO 236 5 2.1 0 0,0

Page 4: Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Primorsko-goranske županije, Rijeka

Kakvoća mora na kupalištima na opatijskom područjuKakvoća mora na kupalištima na opatijskom području od Voloskog do Mošćeničke Drage od Voloskog do Mošćeničke Drage

Ukupno 34 točke: sve udovoljavaju kriterije iz Uredbe

5 plavih

29 zelenih

6 plaža sa Plavom zastavom

Page 5: Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Primorsko-goranske županije, Rijeka

Kakvoća mora na kupalištima na riječkom području od Kakvoća mora na kupalištima na riječkom području od Preluke do uvale ScottPreluke do uvale Scott

Ukupno 35 točaka

34 udovoljavaju kriterijima iz Uredbe: 9 plavih23 zelenih

1 nije udovoljavala kriterijima iz Uredbe:

Dio kupališta Kantrida

Page 6: Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Primorsko-goranske županije, Rijeka
Page 7: Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Primorsko-goranske županije, Rijeka

Kakvoća mora na kupalištima na crikveničkom području od Kakvoća mora na kupalištima na crikveničkom području od Jadranova do SibinjaJadranova do Sibinja

Ukupno 38 točaka:

• sve udovoljavaju kriterije iz Uredbe • 13 plavih• 25 zelenih

•6 plaža s Plavom zastavom

Page 8: Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Primorsko-goranske županije, Rijeka

Kakvoća mora na kupalištima na otoku KrkuKakvoća mora na kupalištima na otoku Krku

Ukupno 52 točke:

• sve udovoljavaju kriterije iz Uredbe • 35 plavih• 17 zelenih

•16 plaža s Plavom zastavom

Page 9: Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Primorsko-goranske županije, Rijeka

Kakvoća mora na kupalištima na otoku CresuKakvoća mora na kupalištima na otoku Cresu

Ukupno 20 točaka: • sve udovoljavaju kriterije iz Uredbe • 15 plavih• 5 zelenih

•2 plaže imaju Plavu zastavu

Page 10: Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Primorsko-goranske županije, Rijeka

Kakvoća mora na kupalištima na otoku LošinjuKakvoća mora na kupalištima na otoku Lošinju

Ukupno 31 točka:

• 30 udovoljavaju kriterijima iz Uredbe • 18 plavih• 12 zelenih

•1 žuta

•3 plaže s Plavom zastavom

Page 11: Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Primorsko-goranske županije, Rijeka
Page 12: Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Primorsko-goranske županije, Rijeka

Kakvoća mora na kupalištima na otoku RabuKakvoća mora na kupalištima na otoku Rabu

Ukupno 26 točaka: • 23 udovoljavaju kriterijima iz Uredbe • 7 plavih• 16 zelenih

•3 žute

Page 13: Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Primorsko-goranske županije, Rijeka
Page 14: Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Primorsko-goranske županije, Rijeka

2008. godini ukupno su pregledana 2427 uzorka na 236 lokacija od čega je na 231 lokaciji more ocijenjeno podobno za kupanje. Što u postotcima iznosi visokih 97.9%

Umjereno onečišćeno more zabilježeno je na 5 lokacija. Rijeka; dijelu kupališta Kantrida Rab; 3 lokacije na području Lopara Veli Lošinj: usis mora za bazen kod hotela Punta

Na lokaciji Kantrida- kupalište istok dovodi se u vezu s ne priključenošću dijela toga naselja na sustav javne odvodnje

U slučajevima Lopara i Velog Lošinja radilo se o kvaru na sustavima odvodnje i obrade otpadnih voda.

Page 15: Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Primorsko-goranske županije, Rijeka

Zaključak:

- pored širenja treba posvetiti pažnju i održavanju sustava javne odvodnje

-komunalna društva bi trebala odmah obavijestiti nadležnu inspekciju kao i Zavode koji obavljaju kontrolukakvoće mora

- nastaviti monitoring kakvoće mora na morskim plažama kao važnu javnozdravstvenu mjeru ali i sredstvo uspješne promidžbe turizma