nastavni zavod za javno zdravstvo primorsko-goranske županije, rijeka

Click here to load reader

Post on 10-Jan-2016

31 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KAKVOĆA MORA NA MORSKIM PLAŽAMA NA PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE U 2008. GODINI. Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Primorsko-goranske županije, Rijeka Denis Pešut, dipl.ing, Odsjek za mikrobiologiju okoliša. Područje ispitivanja ( broj točaka). Volosko – Mošćenička Draga (34) - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Primorsko-goranske upanije, RijekaDenis Peut, dipl.ing, Odsjek za mikrobiologiju okoliaKAKVOA MORA NA MORSKIM PLAAMA NA PODRUJU PRIMORSKO-GORANSKE UPANIJE U 2008. GODINI

 • Volosko Moenika Draga (34) Preluk - Uvala Scott (34)

  Jadranovo Sibinj (38)

  Otok Krk: podruje Omilja, Njivica, Malinske, Krka, Punta, Bake i Dobrinja (50)

  Otok Rab: podruje Sv. Eufemije, Barbata, Banjola, Suhe Punte, Lopara, Kampora (26)

  Otok Cres: podruje Cresa, uvale Martinice i Slatina (20)

  Otok Loinj: podruje Osora, Nerezina, Malog Loinja i Velog Loinja (31)

  Podruje ispitivanja ( broj toaka)Ukupno: 236 toke; uestalost 10-12 puta; ukupno 2472 uzorka

 • Broj toaka koje ne odgovaraju Uredbi i WHO/UNEP u 2008. godini

 • Kakvoa mora na kupalitima na opatijskom podruju od Voloskog do Moenike DrageUkupno 34 toke: sve udovoljavaju kriterije iz Uredbe 5 plavih29 zelenih6 plaa sa Plavom zastavom

 • Kakvoa mora na kupalitima na rijekom podruju od Preluke do uvale ScottUkupno 35 toaka

  34 udovoljavaju kriterijima iz Uredbe: 9 plavih23 zelenih

  1 nije udovoljavala kriterijima iz Uredbe:

  Dio kupalita Kantrida

 • Kakvoa mora na kupalitima na crikvenikom podruju od Jadranova do Sibinja Ukupno 38 toaka:

  sve udovoljavaju kriterije iz Uredbe 13 plavih 25 zelenih

  6 plaa s Plavom zastavom

 • Kakvoa mora na kupalitima na otoku KrkuUkupno 52 toke:

  sve udovoljavaju kriterije iz Uredbe 35 plavih 17 zelenih

  16 plaa s Plavom zastavom

 • Kakvoa mora na kupalitima na otoku CresuUkupno 20 toaka: sve udovoljavaju kriterije iz Uredbe 15 plavih 5 zelenih

  2 plae imaju Plavu zastavu

 • Kakvoa mora na kupalitima na otoku LoinjuUkupno 31 toka:

  30 udovoljavaju kriterijima iz Uredbe 18 plavih 12 zelenih

  1 uta

  3 plae s Plavom zastavom

 • Kakvoa mora na kupalitima na otoku RabuUkupno 26 toaka: 23 udovoljavaju kriterijima iz Uredbe 7 plavih 16 zelenih

  3 ute

 • 2008. godini ukupno su pregledana 2427 uzorka na 236 lokacija od ega je na 231 lokaciji more ocijenjeno podobno za kupanje. to u postotcima iznosi visokih 97.9%

  Umjereno oneieno more zabiljeeno je na 5 lokacija. Rijeka; dijelu kupalita KantridaRab; 3 lokacije na podruju LoparaVeli Loinj: usis mora za bazen kod hotela Punta Na lokaciji Kantrida- kupalite istok dovodi se u vezu s ne prikljuenou dijela toga naselja na sustav javne odvodnje

  U sluajevima Lopara i Velog Loinja radilo se o kvaru na sustavima odvodnje i obrade otpadnih voda.

 • Zakljuak:

  - pored irenja treba posvetiti panju i odravanju sustava javne odvodnje

  -komunalna drutva bi trebala odmah obavijestiti nadlenu inspekciju kao i Zavode koji obavljaju kontrolukakvoe mora

  - nastaviti monitoring kakvoe mora na morskim plaama kao vanu javnozdravstvenu mjeru ali i sredstvo uspjene promidbe turizma