nastavni zavod za javno zdravstvo primorsko goranske

Click here to load reader

Post on 23-Oct-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

2. rebalans Plana nabave 2018 NZZJZ PGZ prihvacen UV.xlsxPlan nabave za 2018. godinu
EVID. BR.  NABAVE
OZNAKA  POZICIJE  FINANC.  PLANA
PLANIRANA   VRIJEDNOST 
321321      Osposobljavanje radnika za rad na siguran nain  0 0
2,500 3,125 2. izmjena
2,500 3,125
     Vjeba evakuacije u sjedištu 5,000 6,250
321330      Osposobljavanje za rad s opasnim kemikalijama 25,000 31,250 1. izmjena
15,000 21,250 2. izmjena
6,000 11,250
321332      Osposobljavanje radnika za pruanje prve pomoi  12,000 15,000 1. izmjena
15,000 18,750 2. izmjena
321332     Specijalistiki program osposobljavanja radnika za rad na  siguran nain (platforme i dr. izvanredni ug.)
0 0 1. izmjena
5,000 6,250 2. izmjena
322120 /121 /  122
5,000 6,250 2. izmjena
301920001 UREDSKE POTREPŠTINE,  301990000 PAPIRNE POTREPŠTINE I OSTALI 
ARTIKLI
322110 Gr. 1. KANCELARIJSKI MATERIJAL 67,000 83,750 2. izmjena
75,300 94,125
Ev.br.  5 2018
31.12.2018. 322140 MATERIJAL ZA IŠENJE (2 grupe) 70,000 87,500
398300009 Gr. 1. MATERIJAL ZA IŠENJE 30,000 37,500
337600005; 337119006 Gr. 2. MATERIJAL ZA DISPENZORE 40,000 50,000
3222 LIJEKOVI I LABORATORIJSKI MATERIJAL 6,341,320 7,291,429
Ev.br.  6 2018
2017. 01.01.
31.12.2018. 322211
777,500 971,875
1/69
Plan nabave za 2018. godinu
EVID. BR.  NABAVE
OZNAKA  POZICIJE  FINANC.  PLANA
PLANIRANA   VRIJEDNOST 
2017. 01.01.
31.12.2018. 322211
346,000 432,500
2. grupa Dijagnostike reagencije (testovi za odreivanje  minimalne inhibitorne  konc.antibiotika) BIOMERIEUX
28,500 35,625
2017. 01.01.
GRUPA 2.: MOLEKULARNA DIJAGNOSTIKA KOMPLETI (TESTOVI)  TR.PROIZVOA/JEDNAKOVRIJEDNO
24,000 30,000
2,000 2,500
3,000 3,750
16,000 20,000
GRUPA 7.: BRZI DIJAGNOSTIKI TESTOVI   (EIA, WB, IC)  TR.PROIZVOA/jednakovrijedan
38,000 47,500
GRUPA 9.: BRZI DIJAGNOSTIKI TESTOVI  ZA IZRAVNO DOKAZIVANJE  MIKROORGANIZAMA I MIKROORGANIZMI ZA KONTROLU KVALITETE, TR.  PROIZVOA/jednakovrijedan
135,000 168,750
GRUPA 10.: DIJAGNOSTIKI TESTOVI ZA ZA IZRAVNO DOKAZIVANJE  MIKROORGANIZAMA I SERUMI ZA AGLUTINACIJU   TR.  PROIZVOA/jednakovrijedan
54,000 67,500
2,000 2,500
GRUPA 12.: SUSTAVI ZA UZGOJ I ISPITIVANJE BAKTERIJA I MIKOBAKTERIJA, TRAENI  PROIZVOA/jednakovrijedan
35,000 43,750
GRUPA 14. SERUMI  ZA AGLUTINACIJU SIFIN/jednakovrijedan 65,000 81,250
GRUPA 15. SERUMI  ZA AGLUTINACIJU I TESTOVI traeni proizv./jednakovrijedan 72,000 90,000
GRUPA 16. TESTOVI ZA DISKDIFUZIJSKO ISPITIVANJE OSJETLJIVOSTI 32,000 40,000
GRUPA 17. TESTOVI ZA DISKDIFUZIJSKU IDENTIFIKACIJU 2,500 3,125
GRUPA 18. TESTOVI ZA DETEKCIJU INTERFERONA GAMA 68,000 85,000
GRUPA 19: Testovi za namirnice i mikrobiologiju okoliša traeni  proizvoa/jednakovrijedno
46,000 46,000
GRUPA 20: Testovi za ekotoksikologiju traeni proizoa/jednakovrijedno 78,000 78,000
GRUPA 21: Test ploice s kapalicom za testiranje ovisnosti iz urina  Biognost/jednakovrijedno
17,000 21,250
GRUPA 23: Mikotoksin test trake za namirnice Charm Rosa/jednakovrijedno 10,000 10,000
GRUPA 24: Colilert  18 test za mikrobiologiju okoliša Idexx/jednakovrijedno 17,000 17,000
GRUPA 25.TESTOVI ZA DAPHNIU MAGNU 20,000 20,000
GRUPA 26. Elisa kit za gluten RBiopharm / jednakovrijedan 15,000 15,000
GRUPA 27. SERODIAGNOSTIKI TESTOVI, PRIBOR I POTROŠNI MATERIJAL ZA SUSTAV  PROSPECT
121,000 151,250
GRUPA 28. BRZI DIJAGNOSTIKI TESTOVI ZA MIKROBIOLOGIJU IC 2,000 2,500
GRUPA 29. SERODIJAGNOSTIKI TESTOVI ZA MIKROBIOLOGIJU  CHORUS/JEDNAKOVRIJEDNO
178,000 222,500
2017. 01.01.
596,000 745,000
NABAVA NARUDBENICA VELJAA 2018.
01.02.2018.   31.12.2018.
Testovi za DFA klamidiju MIS , šifra 10 1765 1,700 2,125 1. izmjena
2/69
Plan nabave za 2018. godinu
EVID. BR.  NABAVE
OZNAKA  POZICIJE  FINANC.  PLANA
PLANIRANA   VRIJEDNOST 
3,000 3,750
2017. 01.01.
Grupa 1. DEHIDRIRANE PODLOGE I DODACI ZA HUMANU MIKROBIOLOGIJU TRAENI PROIZVOA BIOLIFE /jednakovrijedno
52,000 65,000
Grupa 2. DEHIDRIRANE PODLOGE I DODACI PODLOGAMA ZA HUMANU MIKROBIOLOGIJU OXOID/jednakovrijedan
8,000 10,000
3. Grupa: Dehidrirane podloge i dodaci podlogama za humanu mikrobiologiju HIMEDIA/jednakovrijedno
12,000 15,000
4. Grupa: Dehidrirane podloge i dodaci podlogama za humanu mikrobiologiju CHROMAGAR/jednakovrijedno
23,000 28,750
6. Grupa: Dehidrirane podloge i dodaci podlogama za humanu mikrobiologiju TR.PR./jednakovrijedno
18,000 22,500
7. Grupa: Dehidrirane podloge za humanu mikrobiologiju DIFCO/jednakovrijedno 3,000 3,750
8. Grupa: Gotove i dehidrirane podloge i dodaci podlogama za humanu mikrobiologiju BIO-RAD/jednakovrijedno
41,000 51,250
9. Grupa: Šeeri, indikatori i dodaci podlogama za humanu mikrobiologiju MERCK/jednakovrijedno
22,000 27,500
10. Grupa: Prirodni dodaci podlogama za humanu mikrobiologiju 52,000 65,000
11.Grupa: Dehidrirane podloge i dodaci za uzgoj bakterija za mikrobiologiju voda TR.PR./jednakovrijedno
32,000 32,000
12.Grupa: Dehidrirane podloge i dodaci za uzgoj bakterija za mikrobiologiju okoliša BIOLIFE/jednakovrijedno
128,000 128,000
13. Grupa: Podloge za procjenu mikrobiološke istoe TR.PR./jednakovrijedno 52,000 52,000
14. Grupa: Podloge - sustavi za kontrolu sterilizacije TR.PR./jednakovrijedno 20,000 25,000
15. Grupa: Nove podloge za normirane metode za vodu i hranu TR.PR./jednakovrijedno
20,000 20,000
16. Grupa: Podloge i dodaci podlogama za humanu mikrobiologiju u granuliranom obliku MERCK/jednakovrijedno
27,000 33,750
15,000 15,000
3,000 3,250 2. izmjena
322213 KEMIKALIJE 1,095,045 1,110,295
2017. 01.01.
1. Grupa: Organska otapala - Merck/jednakovrijedno 124,000 124,000
2. Grupa: Kiseline luine i otopine - Merck/jednakovrijedno 38,000 38,000
3. Grupa: Krute kemikalije do 500 g/pak - MERCK (ili jednakovrijedno) 107,000 107,000
4. Grupa: Krute kemikalije > 500 g/pak - MERCK (ili jednakovrijedno) 53,000 53,000
3/69
Plan nabave za 2018. godinu
EVID. BR.  NABAVE
OZNAKA  POZICIJE  FINANC.  PLANA
PLANIRANA   VRIJEDNOST 
5. Grupa: Standardi za GC 50,000 50,000
6. Grupa: Standardi za IC i AAS; matriks modfikatori za AAS 20,000 20,000
7. Grupa: HACH kitovi, standardi i ostalo 91,000 91,000
8. Grupa: Kemikalije razne 81,000 81,000
9. Grupa: Standardi za HPLC 32,000 32,000
10. Grupa: Mettler Toledo standardi i ostalo (pH, vodljivosti, redoks, kloridi) 7,500 7,500
11. Grupa: Standardi za tandem masenu spektrometriju i organokositreni spojevi 112,000 112,000
12. Grupa: Predkolone, kolone i ostalo za HPLC 62,000 62,000
13. Grupa: STANDARDI I KEMIKALIJE ZA ODREIVANJE AZO BOJA 17,000 17,000
14. Grupa: KEMIKALIJE TRAENE ISTOE - ZA ANALIZU ZRAKA - MERK 33,000 33,000
15.Grupa: Dezinficijensi 15,000 18,750
19. Grupa: IMERSIONA ULJA OLYMPUS /ODGOVARAJUE 5,000 6,250
20. Grupa: REAGENSI ZA MOLEKULARNU DIJAGNOSTIKU 8,000 10,000
21. Grupa: GRUPA:KOLONE ZA PLINSKU KROMATOGRAFIJU TRAENI PROIZVOA/jednakovrijedno
33,000 33,000
26. Grupa: STANDARDI CIJANOTOKSINA ZA LC/MS/MS 24,000 24,000
27. Grupa: STANDARDI FARMACEUTIKA ZA LC/MS/MS 12,000 12,000
28. Grupa: STANDARDI DIOXINA I TRIBUTILKOSITRENIH SPOJEVA 34,000 34,000
29. Grupa: STANDARDI ZA KVALITETU VINA 8,500 8,500
30. Grupa:STANDARDI I KEMIKALIJE ZA PROTONI ANALIZATOR SKALAR 5,000 5,000
31. GRUPA: STANDARDI ZA VANJSKU KONTROLU 2,000 2,000
MV198 240000004 JEDNOSTAVNA 
NABAVA NARUDBENICA SIJEANJ 2018.
240000004 JEDNOSTAVNA 
MV197 240000004 JEDNOSTAVNA 
NABAVA NARUDBENICA SIJEANJ 2018.
01.01. 31.12.2018.
Standard solutions i puferi (šifre 13 415, 416,417,433,704)  2,000 2,000 1. izmjena
MV12 240000004 JEDNOSTAVNA 
NABAVA NARUDBENICA SIJEANJ 2018.
6,000 7,500 2. izmjena
2017. 01.01.
1.GRUPA: ODMJERNO SUE A KLASE  HIRSCHMAN LABORGERATE/jednakovrijedno 51,000 51,000
2. Grupa: ODMJERNO SUE B KLASE  4,000 4,000
3.GRUPA: AŠE, LIJEVCI, BOCE, ERLENMEYEROVE TIKVICE, TRAENI  PROIZVOA/jednakovrijedno
48,000 48,000
35,000 35,000
Plan nabave za 2018. godinu
EVID. BR.  NABAVE
OZNAKA  POZICIJE  FINANC.  PLANA
PLANIRANA   VRIJEDNOST 
6. GRUPA: STAKLENE/KVARCNE  KIVETE HELLMAN/jednakovrijedno 10,500 10,500
7. GRUPA: EPRUVETE, TRAENI PROIZVOA/jednakovrijedno 1,500 1,500
8. GRUPA: PETRI ZDJELICE SCHOTT DURAN/jednakovrijedno I BOCE KAPALJKE 12,000 15,000
9. GRUPA: MIKROSKOPSKA STAKALCA TRAENI PROIZVOA/jednakovrijedno 4,000 5,000
10. GRUPA: POSUDICE ZA VAGANJE SCHOTT DURAN/jednakovrijedno 5,599 5,599
11. GRUPA: POSUDA ZA KRISTALIZACIJU 1,000 1,000
12. GRUPA: POSUDE ZA URIN 1,000 1,000
13.GRUPA: SUSTAV ZA FILTRACIJU BUCHNER SCHOTT DURAN/jednakovrijedno 2,000 2,000
14. GRUPA: PORCULANSKO SUE 11,000 13,750
15. GRUPA: TERMOMETRI AMARELL/jednakovrijedno 10,000 12,500
16. GRUPA: PRELJEVNE TIKVICE ZA BPK5 5,000 5,000
17. GRUPA:MIKROLITARSKE ŠPRICE ZA KROMATOGRAFIJU HAMILTON/  jednakovrijedno
4,000 4,000
337930005 JEDNOSTAVNA 
01.01. 31.12.2018.
Ostalo razno staklo  jednostavna nabava (1376,00 KN  NEOP.) 2,376 2,626 1. izmjena
3,376 4,220
Laboratorijsko staklo kojeg izrauje staklo puha  RU VE 18,125 18,125
MV199 337930005 JEDNOSTAVNA 
NABAVA UGOVOR SIJEANJ 2018.
01.01. 31.12.2018.
Staklene vialke i epovi za GC MS 60,000 60,000 1. izmjena
MV15 337930005 JEDNOSTAVNA 
NABAVA UGOVOR SIJEANJ 2018.
01.01. 31.12.2018.
Staklene vialke i poklopci za GC i HPLC  AN AS 18,125 18,125 1. izmjena
108,000 108,000
2017. 01.01.
1. Grupa: Brisevi 14,000 17,500
2. Grupa: Sistemi za vaenje krvi sa sigurnosnim sustavom BD/jednakovrijedan 13,000 16,250
3. Grupa: Posudice za stolicu i urin 12,000 15,000
4. Grupa: Potrošni materijal za molekularnu dijagnostiku 19,000 23,750
5. Grupa: Rukavice specijalne namjene 17,000 21,250
6. Grupa: Filteri Whatman/ jednakovrijedan 78,000 78,000
7. Grupa: Filteri razni 22,000 22,000
8. Grupa: KOLONE ZA PROIŠAVANJE  AGILENT TEHNOLOGIES/jednakovrijedan 3,500 3,500
9. Grupa:  DISPENZORI TR.PROIZVOA/jednakovrijedan 33,000 33,000
10. Grupa: MIKROPIPETE I POTROŠNI MATERIJAL TR.PROIZVOA/jednakovrijedan 69,000 86,250
11. Grupa: PINCETE PLASTINE, EZE, PASTEUR PIPETE, EPRUVETE I PETRIJEVE  ZDJELICE
50,000 62,500
12. Grupa: POSUDE,  NOSAI, KUTIJE, STALCI ZA EPRUVETE I POTROŠNI MATERIJAL 15,000 18,750
13. Grupa: SISALJKA ZA VODENI MLAZ 1,000 1,000
14. Grupa: MIKROEPRUVETE I MIKROTITAR PLOICE  3,500 3,500
15. Grupa: POSUDE ZA UZORKE RAVNO DNO I TUBE ZA CENTRIFUGU 20,000 20,000
16. Grupa: GASPAK SISTEMI TR.PROIZVOA/jednakovrijedan 7,000 8,750
17. Grupa: PRIBOR ZA MEMBRANSKU FILTRACIJU 1,000 1,000
18. Grupa: EPOVI, ETKE I CRIJEVA 7,500 9,375
19. Grupa: VREE I VREICE OD PLASTINIH MASA 33,000 41,250
5/69
Plan nabave za 2018. godinu
EVID. BR.  NABAVE
OZNAKA  POZICIJE  FINANC.  PLANA
PLANIRANA   VRIJEDNOST 
20. Grupa:  AŠE, LIJEVCI, PIPETE, MENZURE I ODMJERNE TIKVICE  PLASTINE  TR.PROIZVOA/jednakovrijedan
5,500 6,875
21. Grupa: BOCE ŠTRCALJKE, BOCE, KANTE, TACNE, PROPIPETE 14,000 17,500
22. Grupa: POSUDE ZA UVANJE SOJEVA PRO LAB/jednakovrijedan, PINCETE,  LICE,  SKALPELI, ŠKARE, KLIJEŠTA
14,000 17,500
12,500 15,625
24. Grupa: KUTIJE I TACNE ZA MIKROSKOPSKA STAKALCA 1,000 1,250
25. Grupa: VAGINALNI SPEKULUMI 2,000 2,500
   26. Grupa: PLASTINI MATERIJAL ZA MOLEKULARNU DIJAGNOSTIKU APPLIED  BIOSISTEMS/jednakovrijedan
2,500 3,125
28.Grupa Petri ploe GOSSELIN/jednakovrijedan 85,000 106,250
29.Grupa Pipete i potrošni materijal EPPENDORF/jednakovrijedan 45,000 56,250
30. GRUPA: Filteri za membransku filtraciju za aparat EZ  PAK DISPENZER CURVE  20,000 20,000 1. izmjena
30,000 30,000
NABAVA NARUDBENICA SIJEANJ 2018.
35000 43,750
331410000 JEDNOSTAVNA 
Filter papir za H2S  ZEKZ  Institut za med.istraivanja 5375 5,375
MV200 331410000 JEDNOSTAVNA 
NABAVA NARUDBENICA SIJEANJ 2018.
01.01. 31.12.2018.
Filter nastavci za potrebe dijagnostike tuberkuloze  MIS  3000 3,750 1. izmjena
Ev.br.  13 2018
241115000 JEDNOSTAVNA 
322217 CJEPIVA   438,300 460,315
2017. 01.01.
1. Cjepivo protiv hepatitisa B, rekombinirano,adsorbirano 2,500 2,625
2. Cjepivo protiv kolere, inaktivirano,oralno 12,000 12,600
3. Cjepivo protiv trbušnog tifusa,polisaharidno 60,000 63,000
4. Cjepivo protiv pneumokoka,polisaharidno 1,300 1,365
5. Cjepivo protiv tetanusa,adsorbirano 1,000 1,050
6. Cjepivo protiv meningokoka grupe A,C,W135 i Y, konjugirano 21,000 22,050
7. Cjepivo protiv krpeljnog encefalitisa, inaktivirano 29,000 30,450 1. izmjena
101,000 106,050
8. Kombinirano cjepivo protiv hepatitisa A (inaktivirano) i hepatitisa B  (rekombinirano),adsorbirano
66,000 69,300
10. Cjepivo protiv bjesnoe,inaktivirano 500 525
11. Cjepivo protiv difterije i tetanusa sa smanjenim sadrajem antigena,adsorbirano 500 525
12. Cjepivo protiva variela,ivo,atenuirano 14,500 15,225
13. Cjepivo protiv krpeljnog encefalitisa, inaktivirano,za djecu 3,500 3,675
14. Kombinirano cjepivo protiv hepatitisa A (inaktivirano) i hepatitisa B  (rekombinirano),adsorbirano,za djecu
500 525
16. Cjepivo protiv morbila,rubele i parotitisa,ivo,liofilizirano 500 525
17. Cjepivo protiv Haemophilus influenzae tip b,konjugirano 500 525
18. Cjepivo protiv hepatitisa A, inaktivirano za djecu 1,500 1,575
19. Cjepivo protiv ute groznice,atenuirano 88,000 92,400
6/69
Plan nabave za 2018. godinu
EVID. BR.  NABAVE
OZNAKA  POZICIJE  FINANC.  PLANA
PLANIRANA   VRIJEDNOST 
21. Cjepivo protiv HPVa deveterovalentno 7,000 7,350
22. ETVEROVALENTNO cjepivo protiv gripe 5,000 5,250
23. Cjepivo protiv meningokoka grupe B  2,000 2,100
336900003 JEDNOSTAVNA 
NABAVA UGOVOR   SIJEANJ 2018.
01.01. 31.12.2018.
322218 Sanitetski materijal i lijekovi (25000 OPOREZ. I 20000 NEOP) 45,000 51,250 1. izmjena
60,000 75,000
31.12.2018. 322291  Uzorci za interkalibraciju  (15000 OPOREZ. I 55000 NEOP) 70,000 73,750
3223 ENERGIJA 933,760 1,167,200
SPORAZUM 322310    Elektrina energija 300,000 375,000 PROVODI PG
   Mrearina el. energija 151,760 189,700
241100008 INDUSTRIJSKI/TEHNIKI PLINOVI JEDNOSTAVNA 
NABAVA NARUDBENICE SIJEANJ 2018.
OTVORENI POSTUPAK OKVIRNI 
IZUZEE 322390    Grijanje (drva, lo ulje) 140,000 175,000
3224 MATERIJAL ZA TEKUE I INVEST. ODRAVANJE 556,992 583,617
MV22 444000004 RAZNI IZRAENI PROIZVODI I 
SRODNI ARTIKLI; 445000005  JEDNOSTAVNA 
NABAVA NARUDBENICE SIJEANJ 2018.
322410 Materijal za tekue odravanje zgrade 10,000 12,500 1. izmjena
12,000 15,000 2. izmjena
SRODNI ARTIKLI JEDNOSTAVNA 
322422     Materijal za tekue odravanje opreme 10,000 12,500 2. izmjena
15,000 18,750
322422     Materijal za tekue odravanje aparata za kontrolu lebdeih  estica 
15,500 15,500
JEDNOSTAVNA  NABAVA
322426 1. Ostali informatiki pribor 1,000 1,250
1,500 1,875 2. izmjena
322420 2. Toneri za printere i fotokopirne ureaje 90,000 112,500
500000005 USLUGE POPRAVKA I  ODRAVANJA
322424 Rezervni dijelovi za opremu (po dobavljaima  svaki je razliit  predmet nabave zbog razliitih i specifinih aparata)
414,992 424,992
120,000 120,000 2.izmjena
2018. 01.01.
31.12.2018.    Rezervni djelovi za opremu  KOBIS 10,000 10,000 1. izmjena
   60,000 60,000
2018. 01.01.
7/69
Plan nabave za 2018. godinu
EVID. BR.  NABAVE
OZNAKA  POZICIJE  FINANC.  PLANA
PLANIRANA   VRIJEDNOST 
2018. 01.01.
31.12.2018.    Rezervni djelovi za opremu  ALFA CROM 10,000 10,000 1. izmjena
60,000 60,000
2018. 01.01.
jednostavna nabava NARUDBENICA 1. KVARTAL 
2018. 01.01.
MV31 jednostavna nabava UGOVOR 1. KVARTAL 
2018. 01.01.
31.12.2018.    Rezervni djelovi za opremu  RUVE 8,000 8,000 1. izmjena
10,000 10,000
2018. 01.01.
31.12.2018.    Rezervni djelovi za opremu  HACH LANGE 9,375 9,375 1. izmjena
29,375 29,375
2018. 01.01.
MV34 jednostavna nabava NARUDBENICA 1. KVARTAL 
2018. 01.01.
31.12.2018.    Rezervni djelovi za opremu  LABENA 1,000 1,000 1. izmjena
6,000 6,000
2018. 01.01.
31.12.2018.    Rezervni djelovi za opremu  PRIMALAB 8,000 8,000 1. izmjena
MV35 50,000 50,000
2018. 01.01.
MV37 jednostavna nabava UGOVOR 1. KVARTAL 
2018. 01.01.
31.12.2018.    Rezervni djelovi za opremu  MABERT 8,000 8,000 1. izmjena
34,000 34,000
Rezervni dijelovi za opremu  set za mikrovalnu penicu  HEBE 10,295 10,295 2. izmjena
Rezervni dijelovi za opremu  REAX LAB 1,072 1,072 2. izmjena
MV38 3225 SITAN INVENTAR 53,000 65,000
jednostavna nabava NARUDBENICA SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. 322510 Sitan inventar za vozni park 19,000 23,750
        Auto gume   12,000 15,000          Akumulatori 1,000 1,250 1. izmjena
3,000 3,750          Prva pomo, tepisi, kleme,autolimarija 1,000 1,250 1. izmjena
4,000 5,000
31.12.2018. 322511      Sitan inventar laboratorijski 3,000 3,750 1. izmjena
jednostavna nabava NARUDBENICA SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. 322512      Ostali sitni inventar 5,000 6,250
10,000 11,250
31.12.2018. 322513      Sitan inventar za zaštitu na radu 1,000 1,250
jednostavna nabava NARUDBENICA SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. 322514      Sitni inventar informatiki 2,000 2,500 1. izmjena
4,000 5,000 2. izmjena
31.12.2018. 322515      Sitni inventar medicinski   6,000 7,500 1. izmjena
9,000 11,250
31.12.2018. 322516      Sitni inventar zaštita od poara  1,000 1,250
MV39 3227 SLUBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEA I OBUA 123,000 153,750
8/69
Plan nabave za 2018. godinu
EVID. BR.  NABAVE
OZNAKA  POZICIJE  FINANC.  PLANA
PLANIRANA   VRIJEDNOST 
jednostavna nabava NARUDBENICA SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. 322710 Slubena, radna i zaštitna odjea i obua 123,000 153,750
    zaštitna odjea  35,000 43,750     zaštitna obua  17,000 21,250      zaštitna terenska obua i odjea  25,000 31,250 1. izmjena
50,000 62,500 2. izmjena 61,000 76,250
     osobna zaštitna sredstva  1,000 1,250 2. izmjena
3,000 3,750
Zaštitna oprema za izvanredne situacije (el.nepogode,epidemije,velike nesree…) 2,000 2,500
Zaštitna oprema za rad na platformama i drugi ugovori 5,000 6,250 1. izmjena
323 RASHODI ZA USLUGE 8,148,261 9,577,206
3231 USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA 670,725 805,500
349800000 jednostavna nabava NARUDBENICA SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. 323190 Prijevoz  dostava drugi dan 91,100 113,875
    karte za trajekt  Jadrolinija 50,000 62,500
    priznanice za most, smart kartice…  Hrvatske autoceste 25,000 31,250
    prijevoz dijagnostikog , laborat. materijala i ostalo 16,100 20,125
630000009 jednostavna nabava NARUDBENICA SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. 323191      Prijevoz  dijagnostikog materijala  rijeki prsten DZ 8,000 10,000
630000009 jednostavna nabava NARUDBENICA SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. 323192      Prijevoz  paketošped Autotrans 3,000 3,750
MV43 345120009 jednostavna nabava UGOVOR SVIBANJ 2018. 01.05.
30.09.2018. 323193
Prijevoz amci  ispitivanje i istraivanje istoe mora na plaama,  razliite destinacije
131,625 131,625
Prijevoz amcem zbog Ispitivanja mora  podruje Rijeka zapad I Rijeka istok  Dezinsekcija
33,700 33,700
Prijevoz amcem zbog Ispitivanja mora  podruje Rijeka istok (Peineuvala Scot OmišaljPorat) Dezinsekcija
34,200 34,200
Prijevoz amcem zbog isp.mora i istoe na plaama, razliite destinacije   Dezinsekcija
3,100 3,100
15,500 15,500 2. izmjena
Prijevoz amcem zbog Ispitivanja mora  Jadranovo  Sibinj, Kirica ( B etiri sport) 10,000 10,000
Prijevoz amcem zbog Ispitivanja mora  Krk, Punat, uvala Klimno Marina Punat 9,000 9,000
Prijevoz amcem zbog Ispitivanja mora  Baška Big blue 4,500 4,500
Prijevoz amcem zbog Ispitivanja mora  Rab  Barbat, Lopar, Suha Punta Ronilake  usluge Ribari
16,525 16,525
Prijevoz amcem  razliite destinacije  aa tours 2,000 2,000 2. izmjena
Ev.br.  17 2018
2017. 01.01.
Ev.br.  18 2018
2017. 01.01.
Ev.br.  19 2018
2017. 01.01.
641100000  jednostavna nabava UGOVOR 11. / 12. MJ. 
2017. 01.01.
3232 USLUGE TEKUEG I INVESTICIJSKOG ODRAVANJA 4,035,447 4,507,730
507500007 jednostavna nabava UGOVOR 12. MJ. 2017. 01.01.
31.12.2018. 323210      Odravanje dizala 30,000 37,500
323211      Usluga investic. odravanja zgrade   444,268 555,335
RADOVI KREŠIMIROVA 52 A: 434,861 543,576
Ev.br.  20 2018
2018. 2. KVARTAL 
2018.  sanacija bonih proelja (istono i zapadno) zgrade u sjedištu Zavoda 117,340 146,675
MV201 450000007 jednostavna nabava NARUDBENICA SIJEANJ 2018. PROSINAC 2018.  ureenje izlazne rampe na gornjem parkiralištu ZZ 31,853 39,816 1. izmjena
9/69
Plan nabave za 2018. godinu
EVID. BR.  NABAVE
OZNAKA  POZICIJE  FINANC.  PLANA
PLANIRANA   VRIJEDNOST 
2018. 2. KVARTAL 
2018.   sanitarni vor u sjedištu Zavoda 75,000 93,750
Spuštanje zida i ugradnja novih vrata  ZZ 6,853 8,566 2. izmjena
Ugradnja novih ventilacijskih odvoda na 6. katu  ZZ 8,030 10,038 2. izmjena
izrada kutija oko unutarnje jedinice klima, rekonstrukcija sustava grijanja i hlaenja   ZZ
62,140 77,675 2. izmjena
radovi na elektrinim instalacijama u strojarnici dizala  ZZ 10,905 13,631 2. izmjena
popravak stropa na 5.katu u kafiu  ZZ 10,318 12,898 2. izmjena
Izrada, dostava i ugradnja kliznog portuna i fiksnih ograda parkinga  ZZ 45,000 56,250 2. izmjena
Ugradnja novog gromobrana  ZZ 69,900 87,375 2. izmjena
Ugradnja novih odvodnih instalalija za vodu  ZZ 23,000 28,750 2. izmjena
Izrada nove pregrade u strojarnici lifta  ZZ 6,375 7,969 2. izmjena
RADOVI STUDENTSKA 1  SKM3 9,407 11,759
Ugradnja novih vrata 2,554 3,193 2. izmjena
Spuštanje zida i Ugradnja novih vrata 6,853 8,566 2. izmjena
507300001 jednostavna nabava NARUDBENICA SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. 323213  Servis klima ureaja 35,000 43,750 2. izmjena
50,000 62,500
450000007; 452626007 323214 Usluga tekueg odravanja zgrade 848,224 990,156
RADOVI KREŠIMIROVA 52 A: 493,666 576,015 Ev.br.  22
2018 453300009 jednostavna nabava UGOVOR
1. KVARTAL  2018.
2. KVARTAL  2018.
  zamjena dotrajalih vertikala za odvodnju kišnice na proelju zgrade Zavoda 164,000 164,000
sanacija i obrada tri ulaza vertikale kišnice  ZZ 1,350 1,688 2. izmjena
MV202 453300009 jednostavna nabava NARUDBENICA SIJEANJ 2018. VELJAA 2018.     zamjena i ugradnja te spajanje vodomjera za sustav daljinskog oitanja  obraunskog mjesta na lokaciji Podpinjoj   ZZ
3,400 4,250 1. izmjena
MV203 453300009 jednostavna nabava NARUDBENICA SIJEANJ 2018. PROSINAC 2018. vodoinstalaterski radovi  ZZ 10,000 12,500 1. izmjena
MV204 505312008 jednostavna nabava NARUDBENICA SIJEANJ 2018. OUJAK 2018. plinski radovi zgog postavljanja novih podova na MISu  MIS 3,673 4,591 1. izmjena
MV205 425330001 jednostavna nabava NARUDBENICA VELJAA 2018. OUJAK 2018. popravak dizalice topline  ZZ 450 563 1. izmjena
popravak/redoviti godišnji servis dizalice topline  ZZ 1,650 2,063 2. izmjena
MV206 453100003 jednostavna nabava NARUDBENICA VELJAA 2018. OUJAK 2018. radovi na elektrinim instalacijama i montaa timera za dio vanjske rasvjete  ZZ 850 1,063 1. izmjena
MV207 453100003 jednostavna nabava NARUDBENICA VELJAA 2018. OUJAK 2018. radovi na elektrinim instalacijama u strojarnici dizala  ZZ 10,905 13,631 1. izmjena
10,905 13,631 2. izmjena
2018. 1. KVARTAL 
2018.  montaa timera  ZZ Elektroluk 805 1,006 1. izmjena
MV209 507100005 jednostavna nabava NARUDBENICA OUJAK 2018. TRAVANJ 2018. Izrada elektroinstalacija u prizemlju zgrade zbog ugradnje zranih zavjesa  ZZ 4,040 5,050 1. izmjena
MV210 507100005 jednostavna nabava NARUDBENICA OUJAK 2018. TRAVANJ 2018. Izrada elektroinstalacija zbog ugradnji novih klima ureaja  ZZ 650 813 1. izmjena
MV211 4500000007 jednostavna nabava NARUDBENICA OUJAK 2018. TRAVANJ 2018. popravak stropa na 5.katu u kafiu  ZZ 10,318 12,898 1. izmjena
10,318 12,898 2. izmjena
MV212 454400003 jednostavna nabava NARUDBENICA TRAVANJ 2018. SVIBANJ 2018. farbanje i gletanje EPS 3,500 4,375 1. izmjena
MV213 454400003 jednostavna nabava NARUDBENICA VELJAA 2018. TRAVANJ 2018. farbanje i gletanje stana u ulici B.Bai  ZZ 4,000 5,000 1. izmjena
7,000 8,750 2. izmjena
Plan nabave za 2018. godinu
EVID. BR.  NABAVE
OZNAKA  POZICIJE  FINANC.  PLANA
PLANIRANA   VRIJEDNOST 
NAPOMENA
MV214 454400003 jednostavna nabava NARUDBENICA SIJEANJ 2018. OUJAK 2018.    gletanje i farbanje zidova u prostoru kafia na 5. katu 2,500 3,125 1. izmjena
MV215 450000007 jednostavna nabava NARUDBENICA SIJEANJ 2018. OUJAK 2018. Graevinski radovi na interventnom izlazu s parkirališta  ZZ 2,350 2,938 1. izmjena
2,500 3,125 2. izmjena
MV216 454410000 jednostavna nabava NARUDBENICA SIJEANJ 2018. VELJAA 2018. Reparatura stakla na objektu  SKM Sušak  270 270 1. izmjena
MV217 349530002 jednostavna nabava NARUDBENICA SIJEANJ 2018. VELJAA 2018. Popravak rampe na prilaznoj cesti zavoda  ZZ 410 513 1. izmjena
Ev.br.  23 2018
2018. 2. KVARTAL 
454211469 jednostavna nabava NARUDBENICA 1. KVARTAL 
2018. 2. KVARTAL 
zamjena sifona i spajanje  ZZ 388 485 2. izmjena
montaa dvije nadbukne utinice  ZZ 570 713 2. izmjena
popravak odsisne ventilacije  ZEK 2,632 3,290 2. izmjena
popravak i osposobljavanje tuša  ZEK 1,003 1,254 2. izmjena
vodoinstalaterski radovi MIS 340 425 2. izmjena
sanacija odvoda  ZEKV 337 421 2. izmjena
odšropavanje muškog WCa na 5. katu  ZZ 280 350 2. izmjena
zamjena sifona odvoda lavandina u WC u za pacijente u prizemlju 308 385 2. izmjena
sanacija zaepljene cijevi odvoda propuštanja vode u WC prizemlja zgrade 360 450 2. izmjena
fabranje sobe  EPSRI 750 938 2. izmjena
gletanje i farbanje prostora pošte  ZZ 1,570 1,963 2. izmjena
zatvaranje rupe  u zidu oko prozora  ZEKFO 500 625 2. izmjena
zamjena sifona  MIS 388 485 2. izmjena
intervencija na sustavu grijanja  ZZ  180 225 2. izmjena
redoviti godišnji servis ventilokonvektora  ZZ (Mariterm) 3,267 4,084 2. izmjena
izrada novog krila i montaa na štok na novoj stijeni  ZZ (Alanis) 4,600 5,750 2. izmjena
popravak zastave na jarbolima  ZZ 2,645 3,306 2. izmjena
RADOVI U ŠKOLSKA CENTAR (Studentska  SKM3): 192,946 216,147
452626007 jednostavna nabava NARUDBENICA 1. KVARTAL 
2018. 2. KVARTAL 
2018.   tekue odravanje ordinacija 17,030 21,288
MV218 454210004 jednostavna nabava NARUDBENICA SIJEANJ 2018. VELJAA 2018.   brušenje (popravak) vrata (1 kom), zbog poplave SKM3 1,120 1,400 1. izmjena
MV219 453320003 jednostavna nabava NARUDBENICA SIJEANJ 2018. PROSINAC 2018. vodoinstalaterski radovi SKM3 1,500 1,875 1. izmjena
vodoinstalaterski radovi zbog ureenja novih ordinacija i ekaone 8,000 10,000 2. izmjena
Obrada špaleta i ugradnja klupica nakon ugradnje novih prozora   JLS Int.
8,000 8,000 2. izmjena
Brušenje i lakiranje parketa ordinacija  JLS Int. 15,000 15,000 2. izmjena
Zmjena stolarije 60,610 75,763 2. izmjena
Sanacija vanjskih špaleta nakon ugradnje nove alu stolarije  4,545 5,681 2. izmjena
Graevinski radovi na lokalitetu školske medicine 69,791 69,791 2. izmjena
Pregrada zidova i bojanje zidova 7,350 7,350 2. izmjena
11/69
Plan nabave za 2018. godinu
EVID. BR.  NABAVE
OZNAKA  POZICIJE  FINANC.  PLANA
PLANIRANA   VRIJEDNOST 
RADOVI U ŠKOLSKA ZAMET: 65,962 78,432
MV220 4500007 jednostavna nabava NARUDBENICA SIJEANJ 2018. TRAVANJ 2018. Izvoenje obrtnikih radova na ureenju podova i zidova ekaone  u prostoru SKM 2
44,307 55,384 1. izmjena
Dobava i ugradnja izolacije te zatvaranje iveralom ispod radnih  ploa
1,560 1,950 2. izmjena
Skidanje kamene vune i obrada špaleta 2,336 2,920 2. izmjena
Postavljanje hidroizolacije u prostoru ekaone  JSL INT. 12,000 12,000 2. izmjena
Vodoinstalaterski radovi 1,675 2,094 2. izmjena
Elektroinstalaterski radovi 2,520 2,520 2. izmjena
RADOVI U ISPOSTAVI CRIKVENICA: 38,230 47,788
sanacija pukotine na junom platou ispred zgrade  EPSCK 450 562.5 2. izmjena
Elektroinstalaterski radovi  demontaa, montaa i spajanje razvodnog  ormara
3750 4687.5 2. izmjena
sanacija ošteenja na zidu  EPSCK 750 937.5 2. izmjena
korekcija skraivanja i farbanje odvoda zraka  EPSCK 680 850 2. izmjena
452626007 jednostavna nabava NARUDBENICA 1. KVARTAL 
2018. 2. KVARTAL 
RADOVI U ISPOSTAVI OPATIJA: 7,420 9,275 2. izmjena
Sanacija i izmjena keramikih ploica  EPSOP 5,520 6,900
Rezanje grana za istonoj strani i sanacija cijevi 1,900 2,375
IZUZEE        Tekue odravanje ispostava DZ 5,000 6,250
5,000 6,250 2. izmjena
2,000 2,500 2. izmjena
31.12.2018.       Tekue odravanje zgrade Elektroluk 48,000 60,000
IZUZEE       RI stan 2,000 2,500
MV48 395151006 jednostavna nabava NARUDBENICA SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. 323215      Trakaste zavjese i venecijaneri 2,000 2,500 1. izmjena
8,000 10,000
21,000 26,250 2. izmjena
500000005 323220 Usluga teku. odravanja opreme (svaki ugovor za ugovorenu
opremu  smatra se razliitim predmetom nabave)  1,744,549 1,855,233
jednostavna nabava UGOVOR SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. Servisiranje i odravanje  SHIMADZU 50,000 50,000
MV50 jednostavna nabava UGOVOR SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. Servisiranje i odravanje KOBIS 50,000 50,000 1. izmjena
98,000 98,000
208,000 208,000 2. izmjena
Plan nabave za 2018. godinu
EVID. BR.  NABAVE
OZNAKA  POZICIJE  FINANC.  PLANA
PLANIRANA   VRIJEDNOST 
180,000 225,000
31.12.2018. Servisiranje i odravanje  LABEKO 10,000 10,000
jednostavna nabava UGOVOR SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. Servisiranje i odravanje METLER TOLEDO 10,000 10,000
MV53 487730007 jednostavna nabava UGOVOR SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. Servisiranje i odravanje  ALFA CROM 57,125 57,125 1. izmjena
137,125 137,125
31.12.2018. Servisiranje i odravanje BIOSISTEMI 10,000 12,500
jednostavna nabava UGOVOR SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. Servisiranje i odravanjePRIMALAB 20,000 20,000
jednostavna nabava UGOVOR SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. Servisiranje i odravanje vodovodnih instalacija  IZVAN KRUGA 5,500 6,875
55,000 68,750 2. izmjena
MV221 388200009 jednostavna nabava UGOVOR SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018.
Servisiranje i odravanje sustava DALJINSKOG OITOVANJA  ENERGENATA I VODE   EMASYS 450 KN/MJ (SKLOPLJEN NA 2  GOD)
5,400 6,750 1. izmjena
31.12.2018. Servisiranje i odravanje   RUVE 20,000 20,000
jednostavna nabava UGOVOR SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. Servisiranje i odravanje LABENA 8,000 8,000
jednostavna nabava UGOVOR SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. Servisiranje i odravanje  METROTEKA 3,000 3,000
jednostavna nabava UGOVOR SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. Servisiranje i odravanje  Ansar Analitika 20,000 20,000
jednostavna nabava UGOVOR SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. Servis i odravanje  INKO 20,000 25,000
Servisitranje i odravanje odsisne ventilacije  ARMONT 84 2,632 2,632 2. izmjena
Zamjena el.motora aluzine  ZEKOV 3,580 3,580 2. izmjena
jednostavna nabava UGOVOR SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. Servisiranje fotokopirnih aparata  AT KVARNER 2,000 2,500
5,000 6,250 2. izmjena
31.12.2018. Servisiranje videonadzora  FITTICH  UR 2,000 2,500
jednostavna nabava UGOVOR SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. Servis i odr friidera / ledenica  RASHLAD 2,000 2,500 2. izmjena
10,000 12,500
31.12.2018. Servisiranje ostalih raznih aparata 2,000 2,500
Ev.br.  24 2018
pregovaraki  postupak bez 
prethodne objave UGOVOR
1. KVARTAL  2018.
575,000 575,000
31.12.2018. Servisiranje mjernih postaja imisijskog monitoringa ELEKTRO LUK 30,000 37,500
jednostavna nabava UGOVOR SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. Servisiranje  INEL MED.TEHNIKA d.o.o. 1,000 1,250
jednostavna nabava UGOVOR SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. Servis upsa  Mis  ITM 15,000 18,750
jednostavna nabava UGOVOR SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. Servisiranje dizalice topline INTEL TRADE 3,000 3,750
jednostavna nabava UGOVOR SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. Servisiranje perilica za laboratorijsko posue MIELE MESTRO 500 625
jednostavna nabava UGOVOR SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. Servisiranje analizatora dimnih plinova  CERIUM  ZEKEZ 5,000 5,000
jednostavna nabava UGOVOR SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. Servisiranje NESPITECH d.o.o. 30,000 30,000
13/69
Plan nabave za 2018. godinu
EVID. BR.  NABAVE
OZNAKA  POZICIJE  FINANC.  PLANA
PLANIRANA   VRIJEDNOST 
31.12.2018. Servisiranje zvukomjera  Brodarski institut  ZEKZ 1,000 1,000
jednostavna nabava UGOVOR SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. Servisiranje i odravanje  KEFO  3,000 3,000
jednostavna nabava UGOVOR SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. Servisiranje mikroskopa OLIMPUS 4,275 5,344
MV75 487730007 jednostavna nabava UGOVOR SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. Servisiranje i odravanje  MABERT 25,000 25,000 1. izmjena
10,000 10,000
31.12.2018. Servisiranje i odravanje  HACH LANGE 20,000 20,000
MV222 516111009 jednostavna nabava NARUDBENICA SIJEANJ 2018. VELJAA 2018. Sklapanje i postavljanje servera u Data centru  KO 2,500 3,125 1. izmjena
MV77 500000005 jednostavna nabava UGOVOR SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018.  Sistemski nadzor servera i pripadajue mree (Ventex)  4,600kn/mj
55,200 69,000 1. izmjena
31.12.2018.  Administarcija servera (TORKUL)2.000 kn/mj 24,000 30,000
MV223 516111009 jednostavna nabava UGOVOR SIJEANJ 2018. 01.01.
31 12 2018  Administarcija servera (TORKUL) 44,400 55,500 1. izmjena
Servisiranje plinske stanice  ZEKAT  ALFA MONT 3,125 3,125 2. izmjena
Servisiranje i odravanje (spajanje) perilice  MIS  (Kalid d.o.o.) 1,960 2,450 2. izmjena
Servisiranje i odravanje perilice  MIS (Eurokontakt) 2,500 3,125 2. izmjena
Servisiranje Biomerieux, Apsone  A&B  MIS, ZEKO 9,000 11,250 2. izmjena
323221 Usluge investicijskog odravanja opreme 17,954 18,413 2. izmjena
Popravak generatora dušika za LCTOF  ZEKAT 16,120 16,120
Popravak termostata INKO  MIS 1,834 2,293
503220008 jednostavna nabava NARUDBENICA SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. 323222      Usluga tekueg odravanja raunala 500 625
734300005 jednostavna nabava UGOVOR SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. 323224      Usluga ispitivanja strojeva ZNR  Teh control 20,000 25,000
734300005 jednostavna nabava UGOVOR SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. 323225
15,000 18,750
31.12.2018. 323226      Usluga tekueg odravanja vatrodojavnog sustava(FITTICH) 15,000 18,750
722541001 jednostavna nabava NARUDBENICA SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. 323227      Usluge ispitivanja instalacija ZNR(elektro.gromobranske) 25,000 31,250
MV224 453153001 jednostavna nabava UGOVOR VELJAA 2018. TRAVANJ 2018.      Usluge ispitivanje ex instalacija u skladištu (ug je sklopljen na  3.g. na iznos 10.000,00 kn)
5,400 6,750 1. izmjena
31.12.2018. 323229
    Usluge ispitivanja radnog okoliša i efikasnosti digestora i lokalne ventilacije
23,000 28,750
31.12.2018. 323230      Tekue odravanje vozila servisi KOVAEVI 70,000 87,500
501120003 jednostavna nabava UGOVOR SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. 323231      Vozila popravci i odravanje KOVAEVI 70,000 87,500
501165006 jednostavna nabava NARUDBENICA SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. 323232      Centriranje trapa i vulkanizacijske usluge  6,000 7,500
501123006 jednostavna nabava NARUDBENICA SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. 323290      Pranje vozila 8,000 10,000
503341408 jednostavna nabava NARUDBENICA SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. 323291      Odravanje telefonskih instalacija 10,000 12,500
504330009 323292      Usluge validacije 614,506 627,131
Ev.br.  16 2018
pregovaraki  postupak bez 
prethodne objave UGOVOR
1. KVARTAL  2018.
14/69
Plan nabave za 2018. godinu
EVID. BR.  NABAVE
OZNAKA  POZICIJE  FINANC.  PLANA
PLANIRANA   VRIJEDNOST 
31.12.2018. Validacija  ALPHACHROM 20,000 20,000
jednostavna nabava UGOVOR SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. Validacija  LABEKO 10,000 10,000
jednostavna nabava UGOVOR SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. Validacija  SHIMADZU 30,000 30,000
MV93 jednostavna nabava UGOVOR SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. Validacija  PRIMALAB 12,000 12,000 1. izmjena
25,000 25,000
31.12.2018. Validacija  INKO 20,000 25,000
jednostavna nabava NARUDBENICA SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. Validacija MEDIC  Zeko 2,006 2,006
jednostavna nabava UGOVOR SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. Validacija  METLER TOLEDO 7,000 7,000
jednostavna nabava NARUDBENICA SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. Validacija zvukomjera  Brodarski institut 3,000 3,000
jednostavna nabava NARUDBENICA SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. Validacija  BIOSISTEMI 14,500 18,125
jednostavna nabava UGOVOR SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. Validacija  ANSAR ANALITIKA 5,000 5,000
jednostavna nabava UGOVOR SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. Validacija  HACH LANGE 25,000 25,000
jednostavna nabava NARUDBENICA SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. Validacija  RU VE 5,000 5,000
jednostavna nabava NARUDBENICA SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. Validacija  ANTON PAAR 1,000 1,000
jednostavna nabava UGOVOR SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. Umjeravanje utega,termometra,termostata,komora,pipeta  METROTEKA 
31.12.2018. Umjeravanje vaga  U.O. Servis vaga Grabar 2,000 2,500
jednostavna nabava NARUDBENICA SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. Validacija komora ISKRA PIO 10,000 12,500
jednostavna nabava NARUDBENICA SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. Validacija  INELMED.TEHNIKA 4,000 5,000
jednostavna nabava NARUDBENICA SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. Validacija  CERIUM 8,000 8,000
jednostavna nabava UGOVOR SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. Validacija  umjeravanje rotronik senzora  METTLER TOLEDO   ZEKZ
6,000 6,000
31.12.2018. Validacija  umjeravanje meteo senzora  DHMZ  ZEKZ 25,000 25,000
jednostavna nabava NARUDBENICA SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. Umjeravanje i badarenje vaga, tlakomjera, utega, termometra   DR. ZAVOD ZA NORMALIZACIJU I MJERITELJSTO
2,000 2,000
323293 Odravanje aplikacija  0 0
MV223 jednostavna nabava UGOVOR SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. Odravanje TORKUL (zakup, nadzor i administriranje Internet VPS posluitelja) URI   3.700 kn/mj
44,400 55,500 1. izmjena
31.12.2018. Odravanje sistemskog nadzora za raunala AS/400 (Prosoft), 4.600 kn/mj 55,200 69,000 1. izmjena
0 0
3233 USLUGE PROMIDBE I INFORMIRANJA 158,038 195,493
15/69
Plan nabave za 2018. godinu
EVID. BR.  NABAVE
OZNAKA  POZICIJE  FINANC.  PLANA
PLANIRANA   VRIJEDNOST 
798230009 Usluge promidbe (1.2. i 3. grupa) 184,000 230,000
Ev.br.  25 2018
31.12.2018. 323390
Promidba 1. grupa:  brošure,prirunici i letci (tisak i dotisak  promibenog materijala)
120,000 150,000
31.12.2018. 323391      Promidbeni materijal 10,000 12,500
29,818 37,273 2. izmjena
Ev.br.  25 2018
31.12.2018. 323910      Tisak  slubenih tiskanica (2.grupa) 48,000 60,000
Ev.br.  25 2018
31.12.2018. 323917      Uvez knjiga i dnevnika (2. grupa) 3,000 3,750
Ev.br.  25 2018
Ev.br.  29 2018
323911      1. Priprema za tisak NZL 42,000 52,500
323912      2. Tiskanje NZL 78,000 97,500
jednostavna nabava NARUDBENICA SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. 323916      Tisak edukativnog materijala  3,000 3,750
MV115 jednostavna nabava NARUDBENICA SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. 323913      Izrada postera 8,000 10,000 1. izmjena
13,000 16,250
716312002 jednostavna nabava NARUDBENICA SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. 323940      Usluge registracije vozila  Autohrvatska stp. 30,000 37,500
983100009 USLUGE PRANJA I KEMIJSKOG  IŠENJA
jednostavna nabava UGOVOR SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. 323951      Pranje odjee  ugovor  35,000 43,750
MV225 983100009 jednostavna nabava UGOVOR SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. 323952     išenje i pranje laboratorijskog posua i ostalo (rampaš) 142,720 178,400 1. izmjena
išenje i pranje laboratorijskog posua 70,320 87,900 1. izmjena
Radnik na kontroli ulazne rampe 72,400 90,500 1. izmjena
909190002 USLUGE IŠENJA UREDA,  ŠKOLA I UREDSKE OPREME
323950  išenje prostora i usluge išenja ureda  dozvoljeno nuenje po lokalitetima
451,200 564,000
31.12.2018. Usluge išenja  395,200 494,000
       Školska medicina Rijeka 55,200 69,000
       Školska medicina Rijeka Centar (SKM3) 21,700 27,125
       Školska medicina Rijeka Sušak (SKM1) 15,000 18,750
       Školska medicina Rijeka Zamet (SKM2) 18,500 23,125
       Prevencija i izvanbolniko lijeenje ovisnosti  lokalitet Kalvarija 43,500 54,375
                                                                             lokalitet F. la Guardia 21,700 27,125
       Ispostava Crikvenica 15,500 19,375
       Ispostava Delnice 15,000 18,750
       Ispostava Opatija 17,000 21,250
       Centar Viškovo 8,200 10,250
       Centar Kostrena 11,000 13,750
       Centar Matulji 8,200 10,250
16/69
Plan nabave za 2018. godinu
EVID. BR.  NABAVE
OZNAKA  POZICIJE  FINANC.  PLANA
PLANIRANA   VRIJEDNOST 
       Ispostava Rab (DZ) 16,000 20,000
797100004 USLUGE NA PODRUJU  SIGURNOSTI
jednostavna nabava UGOVOR SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. 323960      uvanje imovine   30,000 37,500
          Nadzor i obilazak 30,000 37,500
349920007 jednostavna nabava NARUDBENICA SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. 323961      Znakovi sigurnosti i upute 5,500 6,875
izuzee 323962      Ostale usluge uvanja imovine (ispostave) 500 625 2. izmjena
1,000 1,250
31.12.2018. 323990      Ostale nespomenute usluge Belveder  179,320 224,150 1. izmjena
143,800 179,750
445222007 kljuevi; 301921514 igovi jednostavna nabava NARUDBENICA SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. 323991      Zanatsko proizvodne usluge (peati, kljuevi…) 15,400 19,250
631211004  jednostavna nabava NARUDBENICA SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. 323993      Usluge skladištenja 3,000 3,750
3234 KOMUNALNE USLUGE 302,100 355,295
izuzee 323410      Voda (PDV 13%) 104,000 117,520
izuzee 323420      Odvoz smea (PDV 13%) 80,000 90,400
905240006 USLUGE U VEZI S MEDICINSKIM  OTPADOM
jednostavna nabava uGOVOR SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. Odvoz medicinskog otpada; odvoz kemijskog otpada 25,000 31,250
323421      Odvoz medicinskog (infektivnog) otpada 12,500 15,625
323422      Odvoz kemijskog (toksinog) otpada i opasnih kemikalija 9,000 11,250 2. izmjena
8,500 10,625
4,000 5,000
31.12.2018. 323430      Deratizacija i dezinsekcija 1,000 1,250
MV125 909150004 jednostavna nabava NARUDBENICA SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. 323440      Dimnjaarske usluge 1,000 1,250 1. izmjena
2,000 2,250
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 9,800 12,250
jednostavna nabava NARUDBENICA 2. kvartal 2018. 2. kvartal 2019. 323540 Jednogodišnja licenca (handy back up profetional  i Acronis back up)
7,800 9,750
323530 Najam opreme za ozvuenje i tehniku realizaciju video projekcije  SMED
2,000 2,500 2. izmjena
MV127 jednostavna nabava NARUDBENICA SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. 323610  Sistematski pregled radnika (usluge slube medicine rada) 5,000 6,250 1. izmjena
55,000 56,250
izuzee 323630  Laboratorijske usluge 151,000 192,250
       Dom zdravlja Rijeka  vaenje krvi 0 0        Biokemijski lab. (Bulatovi)  vaenje krvi 0 0        Hrvatski ZZJZ  identifikacija soja (TBC) 4,000 5,000        Hrvatski ZZJZ  analiza krvi i stolice 4,000 5,000        Hrvatski ZZJZ  analiza namirnica 7,000 8,750        Analiza vode (Andrija Štampar) 45,000 45,000        Analiza vode ( Hrv.ZZJZ,) 3,000 3,750 1. izmjena
       Analiza vode ( ZZJZ Zadar) 0 0
17/69
Plan nabave za 2018. godinu
EVID. BR.  NABAVE
OZNAKA  POZICIJE  FINANC.  PLANA
PLANIRANA   VRIJEDNOST 
36,500 36,500
       F. Mihaljevi  test na HIV… 5,000 6,250        F. Mihaljevi  identifikacija soja, elisa test, analiza seruma, imunotest… 0 0        Analiza vode (Nacionalni laboratorij za zdravlje, okolje in hrano) 46,000 46,000 1. izmjena
46,500 46,500
dijelu,stud.serv.) 983,390 1,229,238
31.12.2018. 323730      Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja  7,000 8,750
791320008 jednostavna nabava NARUDBENICA SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. 323731      Javnobiljenike usluge 13,800 17,250
Ev.br. 58 2018 i 64
2018
01.01. 31.12.2018.
142,392 177,990 1. izmjena
154,600 193,250 2. izmjena
31.12.2018. 323771
116,310 145,388
31.12.2018. 323772
Agencija za privremeno zapošljavanje zdravstvenih radnika na  analizi zdravlja i okoliša
64,776 80,970 1. izmjena
298,900 373,625 2. izmjena
MV226 796200006 jednostavna nabava UGOVOR VELJAA 2018. PROSINAC 2018. 323773 Agencija za privremeno zapošljavanje radnika  informatika 149,540 186,925 1. izmjena
MV227 796200006 jednostavna nabava UGOVOR SIJEANJ 2018. PROSINAC 2018. 323774 Agencija za privremeno zapošljavanje radnika  pravne usluge 81,070 101,338 1. izmjena
88,440 110,550 2. izmjena
31.12.2018. 323783      Ispitivanje ivotnih zajednica morskog dna 10,000 12,500
713134504 izuzee uGOVOR SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. 323792
    Morski sediment  Kostrena sub  22.000,00 kn + Luka Rijeka  50.000,00 moda u 9 mj 2018.
22,000 27,500 1. izmjena
31.12.2018. 323795   Ostale intelektualne usluge  1,800 2,250
      prijevod sudskog tumaa na slovenski jezik 1,800 2,250
3238 RAUNALNE USLUGE 655,506 819,383
MV228 722610002 jednostavna nabava UGOVOR SIJEANJ 2018. 01.01.
31.12.2018. 323810 Raunalne usluge 185,449 231,811 1. izmjena
Instalacija raunala programskih rješenja na raunalo 1,000 1,250
Rješavanje problema servera crypto virusima 17,100 21,375
    Rješanje problema  crypto virosa na serveru  PROSOFT, nar 14,535 18,169
   Admistacija servera  podešavanje back up rješenja  VENTEX,  nar
8,190 10,238
Instalacija programa na raunalo SKMCK  CUSPIS 190 238
Izrada, uvoenje i odravanje programskih rješenja  ZZ  (70.000,00 kn u 2018 g., 70.000,00 kn 2019 g.
140,000 175,000 2. izmjena
Migracija aplikacije sa starog servera na novi  STATUS  URI 1,650 2,063 2. izmjena
18/69
Plan nabave za 2018. godinu
EVID. BR.  NABAVE
OZNAKA  POZICIJE  FINANC.  PLANA
PLANIRANA   VRIJEDNOST 
NAPOMENA
Migracija aplikacije sa starog servera na novi  GRAD d.d.  URI 1,344 1,680 2. izmjena
Kreiranje i postavljanje novog virtualnog servera  URI 1,440 1,800 2. izmjena
722670004 USLUGE ODRAVANJA I  POPRAVKA PROGRAMSKE PODRŠKE
323890 Odravanje aplikacija 470,057 587,571
jednostavna nabava UGOVOR SIJEANJ 2018. 01.01.31.12.2018.      Odravanje aplikacija STATUS  2.125,00 kn / mj 25,500 31,875 jednostavna nabava UGOVOR SIJEANJ 2018. 01.01.31.12.2018.      Odravanje aplikacija STENI  7.000,00 kn/mj 84,000 105,000
pregovaraki postupak bez  prethodne objave
UGOVOR SIJEANJ 2018. 01.01.31.12.2018.      Odravanje programa (PAKEL)  ZZ 24.000,00 / mj 288,000 360,000
jednostavna nabava UGOVOR SIJEANJ 2018. 01.01.31.12.2018.      Odravanje programa (PAKEL)  PIL 2500,00 kn / mj 30000 37500
jednostavna nabava UGOVOR SIJEANJ 2018. 01.01.31.12.2018.      Odravanje programa (CUSPIS)  SKM i MIS  3.000,00 kn / mj 15,960 19,950 2. izmjena
41357 51696.25
Instalacija aplikacije ROV na dva virtualna stroja  1,200 1,500 2. izmjena…