nastavni zavod za javno zdravstvo dr andrija …

of 14/14
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR ANDRIJA ŠTAMPAR www.stampar.hr Služba za školsku i adolescentnu medicinu RASPORED RADA TIMOVA Stranica 1 od 14 24-05-2017 TIM OSNOVNE ŠKOLE SREDNJE ŠKOLE FAKULTETI I VISOKE ŠKOLE ODJEL ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA STUDENATA 1. Dr Ana Zadro Dragica Krajinović, bacc.med.techn. Laginjina 16 4843-818 Parni datumi: poslije podne Neparni datumi: prije podne [email protected] Jabukovac Prva katolička osnovna škola Miroslava Krleže Gimnazija Tituša Brezovačkog Gornjogradska gimnazija Tehnička škola Obrtnička šk. za osobne usluge COO Slava Raškaj Visoka poslovna škola Zagreb Visoka poslovna škola Utilus Farmaceutsko biokemijski fakultet Teološki fakultet "Matija Vlačić Ilirik Međunarodna diplomska škola za poslovno upravljanje VŠTK Agora 2- Doc. dr. sc. Vera Musil Martina Mičić, bacc.med.techn. Laginjina 16 4843-818 Parni datumi: prije podne Neparni datumi: poslije podne [email protected] [email protected] Josipa Jurja Strossmayera I ekonomska škola Škola primijenjene umjetnosti i dizajna I Tehnička škola Tesla 3 Dr. Ivana Bubanj Snježana Miklošević, ms 4843-049 Laginjina 16 Parni datumi: prije podne Neparni datumi: poslije podne [email protected] [email protected] Izidora Kršnjavoga Privatna škola "Kreativan razvoj" Ivana Gundulića X gimnazija "Ivan Supek" V gimnazija I privatna gimnazija Privatna gimnazija dr Ćasl Upravna škola Zagreb Ženska opća gimnazija Družbe sestara Milosrdnica Gimnazija Marul Privatna sportska i jezična gimnazija „F.Bučar“ Algebra Visoko učilište "Effectus" Visoka škola informacijske tehnologije Američka visoka škola Agronomski fakultet

Post on 15-Nov-2021

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Stranica 1 od 14 24-05-2017
TIM OSNOVNE ŠKOLE SREDNJE ŠKOLE FAKULTETI I VISOKE ŠKOLE
ODJEL ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA STUDENATA
1. Dr Ana Zadro Dragica Krajinovi, bacc.med.techn. Laginjina 16 4843-818 Parni datumi: poslije podne Neparni datumi: prije podne [email protected]
Jabukovac Prva katolika osnovna škola Miroslava Krlee
Gimnazija Tituša Brezovakog Gornjogradska gimnazija Tehnika škola Obrtnika šk. za osobne usluge COO Slava Raškaj
Visoka poslovna škola Zagreb Visoka poslovna škola Utilus Farmaceutsko biokemijski fakultet Teološki fakultet "Matija Vlai Ilirik Meunarodna diplomska škola za poslovno upravljanje VŠTK Agora
2- Doc. dr. sc. Vera Musil Martina Mii, bacc.med.techn. Laginjina 16 4843-818 Parni datumi: prije podne Neparni datumi: poslije podne [email protected] [email protected]
Josipa Jurja Strossmayera I ekonomska škola Škola primijenjene umjetnosti i dizajna
I Tehnika škola Tesla
3 Dr. Ivana Bubanj Snjeana Mikloševi, ms 4843-049 Laginjina 16 Parni datumi: prije podne Neparni datumi: poslije podne [email protected] [email protected]
Izidora Kršnjavoga Privatna škola "Kreativan razvoj" Ivana Gundulia
X gimnazija "Ivan Supek" V gimnazija I privatna gimnazija Privatna gimnazija dr asl Upravna škola Zagreb enska opa gimnazija Drube sestara Milosrdnica Gimnazija Marul Privatna sportska i jezina gimnazija „F.Buar“
Algebra Visoko uilište "Effectus" Visoka škola informacijske tehnologije Amerika visoka škola Agronomski fakultet
Stranica 2 od 14 24-05-2017
TIM OSNOVNE ŠKOLE SREDNJE ŠKOLE FAKULTETI I VISOKE ŠKOLE
4 Dr.sc. Andrea Veek Ivana Rai, bacc.med.tech. Laginjina 16 4556-367 Parni datumi: poslije podne Neparni datumi: prije podne [email protected] [email protected]
Ivana Filipovia Matka Laginje Dr Ivan Merz
Klasina gimnazija VII gimnazija XVI gimnazija Privatna umjetnika gimnazija Zagrebaka umjetnika gimnazija Nadbiskupska klasina gimnazija
Studij za javnu upravu i financije
5 Dr. Zorana Gali Barbara Paveli, bacc.med.techn Laginjina 16 4556-367 Parni datumi: prije podne Neparni datumi: poslije podne [email protected] [email protected]
Silvija Strahimira Kranjevia Suvag Ivana Gorana Kovaia
Opa privatna gimnazija II gimnazija III Ekonomska škola I srednja informatika šk. XVIII gimnazija
Fakultet politikih znanosti
III gimnazija COO Vinko Bek
Visoka poslovna škola Libertas
Stranica 3 od 14 24-05-2017
TIM OSNOVNE ŠKOLE SREDNJE ŠKOLE FAKULTETI I VISOKE ŠKOLE
7 Dr. Leandra Mileti ini Zamjena dr Iva Markota Iva Baek, bacc.med.techn. Ivanigradska 38 2304-239 Parni datumi: poslije podne Neparni datumi: prije podne [email protected] [email protected]
Dr Vinka ganca Petra Preradovia Augusta Cesarca itnjak Katolika osnovna škola Lotršak Ivanja Reka
Tehnika škola Ruera Boškovia Kairos Visoka škola za odnose s javnošu i studij medija
Dr.Lara Dadi Zorana Cvijan, bacc.med.techn. Kruge 44 6156-019 Parni datumi: prije podne Neparni datumi: poslije podne [email protected] [email protected]
Rapska Jure Kaštelana Grigora Viteza
Prirodoslovna šk Vladimira Preloga Industrijsko strojarska škola Hoteljersko turistika škola
9 Dr. Branka Puškari Sai Slobodan Boi, mag.med.techn. Kruge 44 6156-019 Parni datumi: poslije podne Neparni datumi: prije podne [email protected] [email protected]
Marina Dria Trnjanska Davorina Trstenjaka Cvjetno naselje Tina Ujevia
Strojarsko tehnika škola Fausta Vrania Srednja škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju XI Gimnazija Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovia
Hrvatsko katoliko sveuilište
Stranica 4 od 14 24-05-2017
ODJEL ZA PRAENJE RASTA I RAZVOJA
10 Dr. Blaenka Kovaevi Petrovski eljka Bili, bacc.med.techn. Zamjena bmt Anja bašak Av. Veeslava Holjevca 22 6551-554 Parni datumi: prije podne Neparni datumi: poslije podne [email protected] [email protected]
Trnsko Veeslava Holjevca Ive Andria
Ugostiteljsko turistiko uilište Geodetska tehnika škola
Hrvatski studiji Fakultet kemijskog inenjerstva i tehnologije
11 Dr. Velimira Maduni Zei Biserka Bokuli, bacc.med.techn. Zamjena bmt Antica Nii Av. Veeslava Holjevca 22 6551-554 Parni datumi: poslije podne Neparni datumi: prije podne [email protected] [email protected]
Kajzerica Sveta Klara Waldorfska škola Brezovica Hrvatski Leskovac
Graditeljska tehnika škola Stomatološki fakultet Rudarsko geološko naftni fakultet
12 Dr. Tihana Markovi Ivanica Novak, ms Av. Veeslava Holjevca 22 6551-554 Parni datumi: poslije podne Neparni datumi: prije podne [email protected] [email protected]
Luko Brae Radi
Stranica 5 od 14 24-05-2017
13 Dr.sc. Nina Petrievi Ljuba uri, ms Av. Veeslava Holjevca 22 6536-168 Parni datumi: prije podne Neparni datumi: poslije podne [email protected] [email protected]
Savski Gaj Stjepana Bencekovia Odra
Obrtnika i industrijska i graevinska škola
Pravni fakultet - diplomirani pravnici Pravni fakultet - socijalni rad Filozofski fakultet Drube Isusove
14 Dr. Tatjana Gade Oki Nataša Vui, ms Kauzlariev prilaz 7 6414-020 Parni datumi: prije podne Neparni datumi: poslije podne [email protected] [email protected]
Mladost Frana Galovia I osnovna škola Dugave Gustava Krkleca
15 Prof.dr.sc. Vesna Jureša Monika Smoli, bacc.med.techn. Kauzlariev prilaz 7 6414-020 Parni datumi: poslije podne Neparni datumi: prije podne [email protected] [email protected] [email protected]
Zaprue Centar za rehabilitaciju Zagreb Otok
I gimnazija IV.gimnazija
Stranica 6 od 14 24-05-2017
16 Dr. Sebastijan Cunjac Marina Marini, bacc.med.techn. Zamjena Darija Udvardi Poeanac Hrvoja Macanovia 2a 3831-541 Parni datumi: poslije podne Neparni datumi: prije podne [email protected]
Josipa Raia Nikole Tesle
Graevinski fakultet Prehrambeno biotehnološki fakultet
17 Dr. eljka Štimac Miling Marina Vasilj, ms Hrvoja Macanovia 2a 3831-541 Parni datumi: prije podne Neparni datumi: poslije podne [email protected] [email protected]
Alojzija Stepinca O.Š.Bartola Kašia Vrbani Ivana Meštrovia Salezijanska škola
Elektrotehnika škola
18 Dr. Mirna ani - Koji Aida Slijepevi, bacc.med.techn. Dragutina Golika 34 a 3665469 Parni datumi: prije podne Neparni datumi: poslije podne [email protected] [email protected]
Ljubljanica Rudeš Preko Voltino
Zagrebaka škola ekonomije i managmenta Visoka poslovna škola za ekonomiju Nikola Šubi Zrinski
Stranica 7 od 14 24-05-2017
ODJEL - CENTAR ZA MLADE
Graani Zdravstveno uilište
20 Dr. Tatjana Petrievi Vidovi Enida Siaja, bacc.med.techn. MIROGOJSKA 16 4696-281 Srijeda, etvrtak: poslije podne Ponedjeljak,utorak,petak : prije podne [email protected] [email protected]
K. Š. Gjalskog Šestine Hugo Kon Njemaka internacionalna škola
Škola za medicinske sestre Mlinarska
Edukacijsko-rehabilitacijski Šumarski fakultet
Stranica 8 od 14 24-05-2017
21 Dr. Dr. Andreja Krui Luli Nataša Štritof Mihovec, bacc.med.techn. Albaharijeva bb 3835-444 Parni datumi: prije podne Neparni datumi: poslije podne [email protected] [email protected]
Kralja Tomislava Augusta Šenoe Montessori (O.Š. Barunice Dedee Vranyczany)
Ekonomski fakultet Vern
Horvati Julija Klovia Matije Gupca
IX gimnazija Sportska gimnazija
Fakultet elektrotehnike i raunarstva
23 Viktorija olig, ms Dr. Ana Šesto Prilaz baruna Filipovia 11 3707-029 Parni datumi: prije podne Neparni datumi: poslije podne [email protected] [email protected]
Ivana Cankara Medvedgrad COO "Goljak" Nad Lipom Kustošija Pantovak
Ekonomska škola Benedikta Kotuljevia LINigra privatna škola Škola za primalje Srpska pravoslavna opa gimnazija "Kantakuzina-Katarina Brankovi"
Akademija dramskih umjetnosti Muzika akademija Likovna akademija
Stranica 9 od 14 24-05-2017
24 Dr. Ljiljana Tiri-ihorati Tihana Vidak, bacc.med.techn Kristina Minea Gusi [email protected] Prilaz baruna Filipovia 11 3707-029 Parni datumi: poslije podne Neparni datumi: prije podne [email protected]
Otona Ivekovia Pavleka Miškine Petra Zrinskoga
Škola za modu i dizajn Škola za medicinske sestre Vinogradska Škola za montau instalacija metalnih konstrukcija Centar za odgoj i obrazovanje Zagorska
Tekstilno tehnološki fakultet
25 Dr. Daniela Franuli Marko Stani, bacc.med.techn. Matije Ilirika Vlaia 2 3895-240 Parni datumi: poslije podne Neparni datumi: prije podne [email protected] [email protected]
Malešnica Tituša Brezovakog Ante Kovaia Špansko Oranice
26 Dr. Neda Fereni Vrban Martina Unkovi, bacc.med.techn. Ghandijeva 5 3452-132 Parni datumi: prije podne Neparni datumi: poslije podne [email protected] [email protected]
Gornje Vrape Grofa Janka Draškovia Bana Josipa Jelaia
Gimnazija "Lucijan Vranjanin" Prometni fakultet Arhitektonski fakultet
Stranica 10 od 14 24-05-2017
27 Dr. Tatjana Kovaevi-Svaguša Renata Kufrin, bacc.med.techn. Ghandijeva 5 3452-132 Parni datumi: poslije podne Neparni datumi: prije podne [email protected] [email protected]
Dragutina Domjania Dragutina Tadijanovia Stenjevec
Škola za medicinske sestre Vrape Kineziološki fakultet
Stranica 11 od 14 24-05-2017
ODJEL ZA PRAENJE UENIKA I STUDENATA SA ZDRAVSTVENIM TEŠKOAMA U SUSTAVU OBRAZOVANJA
28 Dr. S.Latkovi Prugoveki Dajana Fabijani, bacc.med.techn Tena Jani, bmt. Hireva 1 2304-372 Parni datumi: poslije podne Neparni datumi: prije podne [email protected] [email protected]
Centar za autizam Jordanovac Markuševec Dragutina Kušlana
Trgovaka škola Privatna klasina gimnazija Škola za cestovni promet
Veterinarski fakultet
29 Dr. Maja Juroš Ana Vranjkovi, bacc.med.techn. Hireva 1 2304-372 Parni datumi: prije podne Neparni datumi: poslije podne [email protected] [email protected]
Bukovac Antuna Gustava Matoša Remete
XV gimnazija Geodetski fakultet
30 Dr. Dajana Malenica Jelena Rogar, mag.med.techn. Hireva 1 2304-372 Parni datumi: prije podne Neparni datumi: poslije podne [email protected] [email protected]
Vladimira Nazora Augusta Harambašia COO Prekrije COO Vinko Bek COO Slava Raškaj Ruinjak
Privatno jezino-informatika gimnazija "Svijet" Privatna gimnazija i ekonomsko informatika škola "Futura" Poštanska i telekomunikacijska škola
Studij dizajna Grafiki fakultet Katoliko bogoslovni fakultet Tehniko veleuilište II Tehniko veleuilište I
Stranica 12 od 14 24-05-2017
31 Dr. Boica Matkovi Nevena Budimir, bacc.med.techn Aleja Lipa 1H 2917-710 Parni datumi: poslije podne Neparni datumi: prije podne [email protected] [email protected]
Antuna Branka Šimia Retkovec Granešina
Veterinarska škola
32 Dr.Ivana Aušperger Majcen Nataša Mari, bacc.med.techn. Aleja Lipa 1H 2917-710 Parni datumi: prije podne Neparni datumi: poslije podne [email protected] [email protected]
Marije Juri Zagorke Vjenceslava Novaka uerje Dr. Ante Starevia
Poljoprivredna škola Privatna gimnazija i turistiko- ugostiteljska škola Jure Kuprešak COO Dubrava
33 Dr. Katarina Jakovac Martina Plavec, bacc.med.techn Aleja Lipa 1H 2917-711 Parni datumi: poslije podne Neparni datumi: prije podne [email protected]
Mate Lovraka Brestje Ivana Maurania
XII. gimnazija RRIF - visoka škola za financijski management
Stranica 13 od 14 24-05-2017
34 Dr. Ljiljana Josipovi - voditelj Odjela Antonija ako, bacc.med.techn Aleja Lipa 1H 2917-711 Parni datumi: prije podne Neparni datumi: poslije podne [email protected] [email protected]
Antuna Mihanovia Sesvetska Sopnica uti brijeg
SŠ Jelkovec SŠ Sesvete Prehrambeno tehnološka škola
Edward Bernays prva visoka škola za komunikacijski management
35 [email protected] Dr.Petra Krekovi Lidija Strbad, ms Ninska 10 2007-294 Parni datumi: poslije podne Neparni datumi: prije podne [email protected] [email protected]
OŠ.SESVETE OŠ.SESVETSKA SELA OŠ.VUGROVEC-KAŠINA ( 3 POŠ.VUGROVEC,PREKVRŠJE , PLANINA DONJA) OŠ.IVANA GRANE ( 3 POŠ. ADAMOVEC , MORAVE,GLAVNICA DONJA)
36 Dr. Biserka Labavi Franka Leko, bacc.med.techn. Ninska 10 2007-294 Parni datumi: prije podne Neparni datumi: poslije podne [email protected] [email protected]
Luka Sesvetski Kraljevec Jelkovec Iver
Stranica 14 od 14 24-05-2017
Izradio: Centar za integrirani sustav upravljanja, A. Devi-Jeras