nasrettin hoca’yı kim görmü? · hoca: ya üstünde ben olsaydım! demi. 1. nasrettin hoca...

of 14 /14
1

Author: others

Post on 30-Jan-2020

7 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

 • 2

  Nasrettin Hoca

  Bir gün Nasrettin Hoca eşeğini kaybetmiş. Allah’a şükrederek eşeği arıyormuş. Onu gören komşusu ne yapıyorsun diye sormuş. Hoca: Eşeğimi arıyorum, demiş. Adam: Peki neden Allaha şükredip duruyorsun? Hoca: Ya üstünde ben olsaydım! demiş.

  1. Nasrettin Hoca neyini kaybetmiş? A. Parasını B. Eşeğini

  C. Kazanını

  2. Nasrettin Hoca, neye şükrediyor_ muş?

  A. Eşeği kaybolduğuna,

  B. Eşeğini bulduğuna,

  C. Eşeğinin üstünde olmadığına,

  3. Nasrettin Hoca’yı kim görmüş?

  A. Komşusu B. Hanımı

  C. Arkadaşı

  4. Aşağıdaki kelimelerden hangisine

  “ lik “ eki getirilirse bir meslek adı oluşur?

  A. B.

  C.

  5. Yukarıdaki kelimelerin alfabetik sıralaması hangi seçenekte doğru verilmişitir? A. bal - balta - balon - balık B. balta - balon - bal - balık C. bal - balık - balon – balta

  öğretmen güneş

  kitap

  1, 2 ve 3. Soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

  bal –balta-balık-balon

 • 3

  6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ hızlı “ sözcüğünün karşıt anlamlısı kullanılmıştır? A. Biraz çabuk olur musun? B. Hızlı hızlı oradan uzaklaştı. C. Annem yavaşça kapıyı kapattı.

  7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ yol “ kelimesi farklı bir anlamda kullanılmıştır? A. Yolcular yol kenarında bekliyorlar. B. Mahallemizin yolu çok bozuk. C. Dedem bahçedeki otları yoldu.

  8. “ Misafir “ kelimesinin eş anlamlısı hangi seçenekte kullanılmıştır? A. Dostlarımız uzak yerden geldiler. B. Dün akşam konuklarımız vardı. C. Yeni konutumuzda bahçe de var.

  9. Göktürk’ün söylediği cümledeki altı çizili kelimeler sırasıyla hangi soruların cevabıdır? A. nereden – ne zaman - kim

  B. kim - nereden - ne zaman

  C. kim - ne zaman – nereden

  10. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

  A. veya B. fakat C. Ama

  “Pencereden dışarı baktı …..…… kimseyi göremedi.”

  Dayım, Ankara’dan dün geldi.

  Göktürk

 • 4

  11. Yukarıda verilen kelimelerden kaç tanesinin yazımı yanlıştır?

  A. B. C.

  12. Şiirin ana duygusu aşağıdaki_ lerden hangisidir?

  A. Vatan sevgisi B. Millet sevgisi C. Bayrak sevgisi

  13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktanın kullanımında yanlışlık yapılmıştır.?

  A. Merve 3. sınıfa geçmiş. B. 13. 15’te burada olmamızı istedi.

  C. 24. Kasım. 2016 ‘da doğmuş.

  14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna yanlış noktalama işareti konulmuştur? A. Tahtayı sen mi karaladın? B. Bu parayı kim verdi? C. Şirin mi şirin bir kedimiz var?

  15. Aşağıdaki verilen kelime çiftlerinden hangisi anlam ilişkisine göre diğerlerinden farklıdır?

  A.

  B.

  C.

  TÜRKÇE TESTİ BİTTİ .

  MATEMATİK TESTİNE GEÇİNİZ.

  hekim doktor

  rüzgar yel

  ağır hafif

  sıpor

  tiren

  herkez

  meyva şöför

  çorap

  6 4 5

  Yücelerden yücesin Benim şanlı bayrağım, Sen tam iki hecesin Benim nazlı bayrağım.

 • 5

  Göktürk Selin

  Elif

  1. Yukarıdaki öğrencilerimiz isimlerinin ilk harflerini yazdılar. Hangisi matematik dersinde noktayı isimlendirirken yanlışlık yapmıştır?

  A. Göktürk B. Selin C. Elif

  2.

  A. Tangram, düzleme örnektir. B. Tangramın parçaları düzlemsel şekile örnektir? C. Yukarıdaki tangramda 9 farklı renkte düzlemsel şekil vardır.

  3. Üçgen prizma, silindir ve dairenin yüz sayıları toplamı aşağıdakilerden hangisidir? A. 9 B. 8 C. 7

  4. 7 birlik, 9 yüzlükten oluşan sayı kaçtır?

  A. B.

  C.

  5.

  Zeren’ in biriktirdiği para miktarının romen rakamlarıyla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

  A. XIV B. XV C. XVI

  G

  Yandaki tangrama göre

  aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  S

  e

  97 907

  970

  Kumbaramda

  on dört

  lira birikti.

  Zeren

 • 6

  6. Aşağıdakilerden hangisi kare priz_ manın açınımı değildir?

  A.

  B.

  C.

  7.

  Yukarıdaki öğrencilerin numarala_ rından kaç tanesi çift sayıdır?

  A. 4 B.3 C.2

  8. Aşağıdaki düzlemsel bölgelerden hangisi üçgen prizmanın yüzey açınımında bulunmaz?

  A. B.

  C .

  9.

  Yukarıdaki verilen rakamları birer kez kullanarak yazılabilecek üç basamaklı en küçük sayı kaçtır?

  A. 034 B. 304 C. 345

  10. Aşağıdaki hangi doğrular uzatıl_ dığında sonsuza dek kesişmezler?

  A. B.

  C.

  78 127 536 450

  5 _ 0 _ 3 _ 4

 • 7

  11.

  Yukarıdaki örüntünün kuralı nedir?

  A. 1’er artmış , 3 ‘er artmış B. 3 ‘er artmış , 1 ‘er artmış C. 3’er artmış , 2 ‘şer artmış

  12. Sınıfımızdaki öğrencilerimizin 9 tanesi krımızı rengi , 16 tanesi yeşil rengi ve 13 tanesi mavi rengi sevmektedir. Bu renklerin sayılarını gösteren çetele tablosu hangisidir?

  Renkler Seven Kişi Sayısı Kırmızı Yeşil Mavi

  Renkler Seven Kişi Sayısı Kırmızı Yeşil Mavi

  Renkler Seven Kişi Sayısı Kırmızı Yeşil Mavi

  13. a. b. c. d.

  Yukarıdaki verilen sayıları büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda hangisi 3. sırada yer alır?

  A. a B. b C. c Nesne grafiği : Sevilen meyveler

  14.

  *Her meyve 3 meyveyi göstermektedir.

  Bu verilenlere göre en çok ve en az sevilen meyvelerin toplamı kaç kişidir?

  A. 8 B. 24 C.27

  15. 678 689 karşılaştırma_

  sında yerine aşağıdaki sembollerden hangisi konulmalıdır?

  A. B. C.

  5-8-9-12-13-16-17 678 686 687 680

  B.

  C.

  A.

 • 8

  1. Pisagor Macellan

  Biruni

  Yukarıdaki bilim insanlarından kaç tanesi Dünya’mızın şeklinin küreye benzediğini savunmuştur?

  A. B.

  C.

  2.

  Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  A. Dünyanın yüzeyinin çok büyük olması,

  B. Dünya’nın düz olması, C. Dünya’mızın kare olması,

  3. I. Dünya’mızın şekli tepsiye benzer.

  II. Dünya’mız alttan ve üstten basık, yanlarından şişkindir.

  III. Dünya’mız küre şeklindedir.

  Yukarıda Dünya’mız ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

  A. I - II B. II - III C. I - III

  4. Dünya’ nın katmanlarının dıştan içe doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

  A. Hava katmanı - su katmanı - kara katmanı - çekirdek - manto

  B. Hava katmanı - kara katmanı - su katmanı - manto - çekirdek

  C. Hava katmanı - su katmanı - kara katmanı - manto - çekirdek

  5. Aşağıdaki katmanlardan hangisinde canlılar yaşayamaz?

  A.

  B.

  C.

  Kara katmanı

  Manto

  Su katmanı

  Çevremize baktığımızda Dünya’mızı

  düz gibi görürüz.

 • 9

  6.

  Yukarıdaki görsele göre çocuk, Dünya’mızın hangi katmanlarıyla temas halindedir?

  A. Kara katmanı - Su katmanı B. Su katmanı – Hava katmanı C. Hava katmanı – Kara katmanı

  7. Aşağıdaki katmanlardan hangisi görülebilir ve hissedilebilir katmanlardan biri değildir?

  A.

  B.

  C.

  8. Aşağıdaki duyularımızdan hangileri birlikte çalışır?

  A.

  B.

  C.

  9. Dünya’mızı yapı olarak yumurtaya benzetirsek sarısını hangi katmana benzetebiliriz?

  A. Yer kabuğu B. Çekirdek katmanı C. Manto katmanı

  10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Bütün vücudumuzu saran duyu organımız deridir. B. Çevremizdeki bütün uyarıları duyu organlarımız sayesinde anlayabiliriz. C. Vücudumuzun dengesini sağlayan duyu organımız kulaktır.

  işitme koklama

  görme dokunma

  tat alma koklama

  Su katmanı

  Kara katmanı

  Çekirdek

 • 10

  11. Yukarıdaki bilgilerin ışığında duyu organlarımız ile görevlerinin eşleştirilmesi sonucunda nasıl bir şekil oluşur?

  A. B.

  12. I. Kulağımızı sivri cismlerle karış_ karıştrmamalıyız.

  III. Burun kıllarımızı koparmamalıyız.

  II. Çok sıcak ya da çok soğuk içe_ … cekler tüketmemeliyiz.

  IV. Tadını bilmediğimiz yiyeceklerin . . tadına bakabiliriz.

  Duyu organlarımızın sağlığı ile ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

  A. 4 B. 3 C. 2

  13.Aşağıdakilerden hangisi dilin görevlerinden biri değildir?

  A. Besinlerin çiğnenmesine yardımcı olur.

  B. Konuşmamıza yardımcı olur.

  C. Solunuma yardımcı olur.

  I. Vücudumuzu dış etkenlerden ko_ rur.

  II. Vücudumuzun ısısını dengeler. III. Vücudumuzun dengesini sağlar. IV. Terleme yoluyla vücuttaki zararlı maddeleri dışarı atar.

  14 .Yukarıda deri ile ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

  A. 4 B. 3 C. 2

  Esnek yapıdadır. Başımızın iki yanında bulunur. Vücudumuzun dengede durmasını

  sağlar. Soluduğumuz havayı temizler. 15.Yukarıdaki özellikleri verilen duyu organımız aşağıdakilerden hangisidir?

  A.Kulak B. Burun C. Göz

  FEN BİLİMLERİ TESTİ BİTTİ .

  HAYAT BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.

  işitme dil

  görme göz

  tat alma kulak

 • 11

  1.

  Bilal ‘in konuşmasında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? A. İhtiyaç listesine B. Ders programına C. Telefon rehberine

  2. Okul meclis başkanlığı seçiminde en çok oyu alarak seçimi kazanan Göktürk, arkadaşlarına konuşma yapacaktır öncelikle ne söylemelidir?

  Elif, konuşmaya nasıl başlamalıdır?

  A.

  B.

  C.

  3.

  Aynı mahallede oturan Göktürk futbol oynamaktan , Zeynep resim yapmaktan ,Eliz ise şarkı söylemekten hoşlanmaktadır.

  Buna göre bu üç arkadaş için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A. Fiziksel özellikleri aynıdır. B. Yetenekleri aynıdır. C. İlgi alanları birbirinden farklıdır.

  4.

  Aşağıdakilerden hangisi iyi bir arkadaşta bulunması gereken bir özelliktir? A. Yanlı davranmak B. Yalan söylemek C. Tarafsız olmak

  Okula götüreceğim ders araç gereçlerimi …………. bakarak

  hazırlanırım. Bilal

  Teşekkür ederim.

  Başardım.

  Kazanacağım belliydi.

  Her insanın ilgi alanı , becerileri ve yetenekleri

  birbirinden farklıdır.

 • 12

  5. Sorunların çözümünde aşağıda-kilerden hangisi doğru bir yol değildir? A. Kavga etmek. B. Özür dilemek. C. Karşısındakini dinlemek.

  6. İyi bir iletişim için; 1. Konuşan kişiyi dikkatle dinlemeliyiz. 2. Konuşan kişinin sözünü kesmeliyiz. 3. Kibar konuşmalı, nezaket ifadeleri

  kullanmalıyız. 4. Konuşanı ve konuştuklarını

  önemsememeliyiz.

  Verilenlerden hangisi ya da hangileri yapılmamalıdır?

  A. B.

  . C.

  7. Aşağıdakilerden hangisi okuldaki demokratik yollardan biridir? A. Sınıf başkanını seçimle belirlemek B. Oyunlarda ebeyi sayışma ile

  belirlemek. C. Hep aynı kişinin nöbetçi olması.

  8. Buna göre okulumuzun adı nedir? A. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu B. Atatürk İlkokulu C. Cumhuriyet İlkokulu

  9. Aşağıdakilerden hangisi Milli bayramlarımızdan birisi değildir? A. Cumhuriyet Bayramı B. 30 Ağustos Zafer Bayramı C. Ramazan Bayramı

  10. 1. Mahalle Mektebi 2. Şemsi Efendi İlkokulu 3. Askeri Ortaokul 4. Harp Okulu 5. Askeri Lise 6. Harp Akademisi

  Atatürk’ün eğitim gördüğü okullar sıralamasında bir yanlışlık yapılmıştır. Hangileri yer değiştirirse sıralama düzelmiş olur?

  A . B.

  C.

  1_3

  2_4

  2_3

  Okulumuz adını ilk cumhurbaşkanımızın adından almıştır.

  4_5 3_4

  3_5

 • 13

  11.

  Yukarıda verilen kavramlar aşağıdakilerden hangisine aittir?

  A. Plan B. Kronoloji

  C. Kroki

  12. Aşağıdakilerden hangisi bir okul kuralı değildir?

  A. Okula zamanında gelmeliyiz. B. Sıramızı temiz kullanmalıyız. C. Eve zamanında dönmeliyiz.

  I. Çözüm yolları belirleme II. Sorunu tanımlama III. Çözüm yolunu uygulama 13. Yukarıdaki sorun çözme

  basamakları hangi seçenekte doğru sıralanmıştır.

  A. A. B.

  B. C.

  14. Aşağıdakilerden hangileri dost ve akrabalarımızla kutladığımız özel günlerdendir?

  A. Sünnet düğünü B. Cumhuriyet Bayramı C. Ulusal Egemenlik ve Çocuk

  Bayramı

  15. Okulumuzun tarihinin anlatıldığı

  bir yazıda aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. Okulun kim tarafından yapıldığı B. Okulun kaç yılında yapıldığı C. Okulumuzdaki erkek öğrenci

  sayısı

  TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

  ölçüsüz kağıt üstüne

  kuşbakışı çizim

  II-III-I III-I-II

  II-I-III

 • 14

  Cevaplar Türkçe Matematik

  Fen bilimleri Hayat Bilgisi

  1.B

  2.C

  3.A

  4.A

  5.C

  6.C

  7.C

  8.B

  9.B

  10.A

  11.B

  12.C

  13.A

  14.C

  15.C

  1.C

  2.C

  3.A

  4.B

  5.A

  6.B

  7.B

  8.C

  9.B

  10.A

  11.B

  12.C

  13.C

  14.B

  15.C

  1.C

  2.A

  3.B

  4.B

  5.B

  6.B

  7.C

  8.C

  9.B

  10.B

  11.A

  12.B

  13.C

  14.B

  15.A

  1.B

  2.A

  3.C

  4.C

  5.A

  6.C

  7.C

  8.B

  9.C

  10.A

  11.B

  12.C

  13.C

  14.A

  15.C