narodne novine utorak, 11. svibnja 2010.narodne- 22.08 nedenaturirani etilni alkohol jakosti manje...

Download NARODNE NOVINE UTORAK, 11. SVIBNJA 2010.narodne- 22.08 Nedenaturirani etilni alkohol jakosti manje od

Post on 04-Jan-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • STRANICA 2 – BROJ 58 UTORAK, 11. SVIBNJA 2010.NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  POGLAVLJE 12 ULJANO SJEMENJE I PLODOVI; RAZNO ZRNJE, SJEMENJE I PLODOVI; INDUSTRIJSKO I LJEKOVITO BILJE; SLAMA I GLOMAZNA STOČNA HRANA (KRMIVA)

  POGLAVLJE 13 ŠELAK, GUME, SMOLE I OSTALI BILJNI SOKOVI I EK- STRAKTI

  1302.20 Pektinske tvari, pektinati i pektati POGLAVLJE 15 MASTI I ULJA ŽIVOTINJSKOG I BILJNOG PODRIJETLA TE

  PROIZVODI NJIHOVA RAZLAGANJA; PRERAĐENE JESTI- VE MASTI; ŽIVOTINJSKI I BILJNI VOSKOVI

  15.01 Svinjska mast (uključujući salo) i mast peradi 15.02 Masti od goveda, ovaca ili koza 15.03 Stearin od svinjske masti, ulje od svinjske masti, oleostearin,

  oleoulje i ulje od loja, neemulgirani, nemiješani ili na drugi način pripremljeni

  15.04 Masti i ulja i njihove frakcije, od riba ili morskih sisavaca, rafi nirani ili nerafi nirani, ali kemijski nemodifi cirani

  15.07 Sojino ulje i njegove frakcije, rafi nirani ili nerafi nirani, ali kemijski nemodifi cirani

  15.08 Ulje od kikirikija i njegove frakcije, rafi nirani ili nerafi nirani, ali kemijski nemodifi cirani

  15.09 Maslinovo ulje (dobiveno mehaničkim postupkom) i njegove frakcije, rafi nirani ili nerafi nirani, ali kemijski nemodifi ci- rani

  15.10 Maslinova ulja ostala, dobivena solventnom ekstrakcijom i njihove frakcije, rafi nirana ili nerafi nirana, ali kemijski nemodifi cirana, uključujući mješavine tih ulja ili frakcija s uljima

  15.11 15.12

  Palmino ulje i njegove frakcije, rafi nirani ili nerafi nirani, ali kemijski modifi cirani

  15.13 Ulje od sjemena suncokreta, šafranike i pamuka i njegove frakcije, rafi nirani ili nerafi nirani, ali kemijski nemodifi ci- rani

  15.14 Ulje od kokosovog oraha (kopre), palmine jezgre (koštice) ili »babassu« ulje i njihove frakcije, rafi nirani ili nerafi nirani, ali kemijski nemodifi cirani

  ex 15.15 Ulje od repice ili ulje od ogrštice i njihove frakcije, rafi nirani ili nerafi nirani, ali kemijski nemodifi cirani

  15.16 Ostale biljne masti i ulja, nehlapivi (uključujući jojoba ulje) i njihove frakcije, rafi nirani ili nerafi nirani, ali kemijski ne- modifi cirani/osim oznake 1515.60 – ulje jojobe i njegove frakcije

  15.17 Mast i ulja životinjskog i biljnog podrijetla i njihove frakcije, djelomično ili potpuno hidrogenizirani, inter-esterifi cirani, reesterifi cirani ili elaidizinirani, bez obzira jesu li rafi nirani ili nerafi nirani, ali dalje nepripremljeni

  15.18 Margarin; jestive mješavine ili preparati masti ili ulja živo- tinjskog ili biljnog podrijetla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja, osim jestivih masti ili ulja i njihovih frakcija iz tar. broja 15.16

  15.22 Životinjske ili biljne masti i ulja i njihove frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani, sumporeni, puhani, polimerizirani zagrijavanjem u vakuumu ili i inertnom plinu ili drukčije kemijski modifi cirani; nejestive mješavine i preparati od životinjskih i biljnih masti i ulja ili frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja Degras; ostaci dobiveni pri preradi masnih tvari i voskova životinjskog ili biljnog podrijetla

  POGLAVLJE 16 PRERAĐEVINE OD MESA, RIBA, LJUSKAVACA, MEKUŠA- CA ILI DRUGIH VODENIH BESKRALJEŽNJAKA

  POGLAVLJE 17 ŠEĆER I PROIZVODI OD ŠEĆERA 17.01 Šećer od šećerne trske i šećerne repe i kemijski čista saha-

  roza, u krutom stanju 17.02 Ostali šećeri, uključujući kemijski čistu laktozu, maltozu,

  glukozu i fruktozu, u krutom stanju; šećerni sirupi bez do- danih tvari za aromatizaciju ili za bojenje; umjetni med i mješavine umjetnog i prirodnog meda; karamel

  Prilozi I – XIV. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

  Članak 5. U Prilogu IX. stavak 2. se briše.

  Članak 6. Dosadašnji članak 64. postaje 65., a novi članak 64. glasi: Prijave zaprimljene u prvom krugu Javnog natječaja za podno-

  šenje prijava za dodjelu sredstva iz IPARD programa za Mjeru 101 – ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda zajednice i Mjeru 103 – ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda zajednice (»Narodne novine« broj 153/09), rješavat će se prema odredbama Pravilnika o provedbi Mjere 101. i Mjere 103. unutar IPARD Programa (»Narodne novine« broj 146/09 i 150/09).

  Članak 7. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u

  »Narodnim novinama«. Klasa: 011-02/09-01/235 Urbroj: 525-12-3-0720/10-16 Zagreb, 28. travnja 2010.

  Ministar Petar Čobanković, v. r.

  PRILOG I.

  POPIS POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA OBUHVAĆENIH DODATKOM I. UGOVORA O EU

  Poglavlje carinske tarife/

  tarifni broj/ tarifna oznaka prema Zakonu

  o carinskoj tarifi

  NAZIV

  POGLAVLJE 1 ŽIVE ŽIVOTINJE POGLAVLJE 2 MESO I DRUGI JESTIVI KLAONIČNI PROIZVODI POGLAVLJE 3 RIBE LJUSKAVCI, MEKUŠCI I OSTALI VODENI BESKRA-

  LJEŽNJACI POGLAVLJE 4 MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI; JAJA PERADI I PTIČJA

  JAJA; PRIRODNI MED; JESTIVI PROIZVODI ŽIVOTINJ- SKOG PODRIJETLA, ŠTO NISU SPOMENUTI NITI UKLJU- ČENI NA DRUGOM MJESTU

  POGLAVLJE 5 05.04

  PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA, ŠTO NISU SPOMENUTI NITI UKLJUČENI NA DRUGOM MJESTU Životinjska crijeva, mjehuri i želuci (osim ribljih) cijeli ili u komadima, svježi, rashlađeni, smrznuti, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni

  POGLAVLJE 6 ŽIVO DRVEĆE I DRUGE BILJKE; LUKOVICE, KORIJENJE I SLIČNO, REZANO CVIJEĆE I UKRASNO LIŠĆE

  POGLAVLJE 7 JESTIVO POVRĆE, KORIJENJE I GOMOLJI POGLAVLJE 8 JESTIVO VOĆE I ORAŠASTI PLODOVI; KORE AGRUMA,

  DINJA I LUBENICA POGLAVLJE 9 KAVA, ČAJ, MATE-ČAJ, ZAČINI POGLAVLJE 10 ŽITARICE POGLAVLJE 11 PROIZVODI MLINSKE INDUSTRIJE; SLAD; ŠKROB; INU-

  LIN; PŠENIČNI GLUTEN

  mtomicic Rectangle

 • UTORAK, 11. SVIBNJA 2010. BROJ 58 – STRANICA 3 NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  PRILOG II.

  URBANA I RURALNA PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE

  Županija Uglavnom ruralna Znatno ruralna

  % Uglavnom

  urbana Broj % Broj % Broj %

  Bjelovarsko-bilogorska 133.084 6,30 Brodsko-posavska 176.765 8,37 Dubrovačko-neretvanska 122.870 7,94 Istarska 206.344 13,34 Karlovačka 141.787 6,72 Koprivničko-križevačka 124.467 5,90 Krapinsko-zagorska 142.432 6,75 Ličko-senjska 53.677 2,54 Međimurska 118.426 7,65 Osječko-baranjska 330.506 21,36 Požeško-slavonska 85.831 4,07 Primorsko-goranska 305.505 19,74 Sisačko-moslavačka 185.387 8,78 Splitsko-dalmatinska 463.676 29,97 Šibensko-kninska 112.891 5,35 Varaždinska 184.769 8,75 Virovitičko-podravska 93.389 4,42 Vukovarsko-srijemska 204.768 9,70 Zadarska 162.045 7,68 Zagrebačka 309.696 14,67 Grad Zagreb 779.145 100 Ukupno 2.110.988 100 1.547.327 100 779.145 100

  PRILOG III.

  RAZVRSTAVANJE POSLOVNIH SUBJEKATA S OBZIROM NA BROJ ZAPOSLENIH, UKUPNI

  PRIHOD I IMOVINU

  Broj zaposlenih Godišnji promet Vrijednost imovine iz bilance Mikro < 10 < 2.000.000 € < 2.000.000 € Malo < 50 < 10.000.000 € < 10.000.000 €

  Srednje < 250 < 50.000.000 € < 43.000.000 €

  17.03 Melase dobivene pri ekstrakciji ili rafi niranju šećera POGLAVLJE 18 KAKAO I PROIZVODI OD KAKAA 18.01 Kakao u zrnu, cijeli ili lomljeni, sirovi ili prženi 18.02 Ljuske, kore, opne i ostali otpaci od kakaa POGLAVLJE 20 PROIZVODI OD POVRĆA, VOĆA, ORAŠASTIH PLODOVA

  I OSTALIH DIJELOVA BILJAKA POGLAVLJE 21 RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI 21.06 Prehrambeni proizvodi što nisu spomenuti niti uključeni na

  drugom mjestu 2106.90 Ostalo POGLAVLJE 22 PIĆA, ALKOHOLI I OCAT 22.04 Vino od svježeg grožđa, uključujući pojačana vina; mošt od

  grožđa 22.06 Ostala fermentirana pića (npr. jabukovača, kruškovača, me-

  dovina) 22.07 Nedenaturirani etilni alkohol alkoholne jakosti 80% volume-

  na ili jači; etilni alkohol i ostali alkoholi, denaturirani, bilo koje jakosti

  22.08 Nedenaturirani etilni alkohol jakosti manje od 80% volume- na, rakije, likeri i ostala alkoholna pića

  2208.20 Alkoholna pića dobivena destilacijom vina, kljuka ili komine, od grožđa

  2208.30 Viski 2208.40 Rum i tafi ja 2208.50 Džin i klekovača 2208.60 Votka 2208.90 Ostalo 22.09 Ocat i nadomjesci octa dobiveni od octene kiseline POGLAVLJE 23 OSTACI I OTPACI PREHRAMBENE INDUSTRIJE, PRIPRE-

  MLJENA ŽIVOTINJSKA HRANA POGLAVLJE 24 DUHAN I PRERAĐENI NADOMJESCI DUHANA 24.01 Duhan sirovi ili neprerađeni; duhanski otpaci POGLAVLJE 45 PLUTO I PROIZVODI OD PLUTA 45.01 Pluto prirodno, sirovo ili jednostavno pripremljeno; otpaci

  od pluta; pluto drobljeno, granulirano ili mljeveno POGLAVLJE 53 OSTALA BILJNA TEKSTILNA VLAknA; PAPIRNA PREĐA I

  TKANINE OD PAPIRNE PREĐE 53.01 Lan, sirovi ili prerađeni ali nepreden; kučina i laneni otpaci

  (uključujući i otpatke pređe i raščupane tekstilne materijale) 53.02 Konoplja, sirova ili prerađivana ali nepredena; kučina i otpaci

  od konoplje (uključujući otpatke pređe i raščupane tekstilne materijale)

 • STRANICA 4 – BROJ 58 UTORAK, 11. SVIBNJA 2010.NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

 • UTORAK, 11. SVIBNJA 2010. BROJ 58 – STRANICA 5 NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

 • STRANICA 6 – BROJ 58 UTORAK, 11. SVIBNJA 2010.NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

 • UTORAK, 11. SVIBNJA 2010. BROJ 58 – STRANICA 7 NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST RE