narodne novine srijeda, 31. prosinca 2014. stranica 72 ¢â‚¬â€œ...

Download NARODNE NOVINE SRIJEDA, 31. PROSINCA 2014. STRANICA 72 ¢â‚¬â€œ BROJ 157 NARODNE NOVINE SRIJEDA, 31. PROSINCA

Post on 20-Feb-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • STRANICA 70 – BROJ 157 SRIJEDA, 31. PROSINCA 2014.NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Članak 3. KPD 2015. potpuno je usklađen sa Statističkom klasifi kacijom

  proizvoda po djelatnostima – CPA Ver. 2.1 Europske unije (Statisti- cal Classifi cation of Products by Activity, Version 2.1).1

  Članak 4. Danom primjene KPD-a 2015., odnosno 1. siječnja 2015.,

  prestaje važiti Klasifi kacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske – KPD 2008. (»Narodne novine«, br. 108/2008), osim za statističke i analitičke potrebe, za koje se može primjenjivati do 31. prosinca 2016.

  Članak 5. KPD 2015., koji se nalazi u dodatku, stupa na snagu osmog

  dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2015.

  Klasa: 950-01/14-01/49 Urbroj: 555-13-02-14-1 Zagreb, 12. prosinca 2014.

  Ravnatelj Marko Krištof, v. r.

  DODATAK

  KLASIFIKACIJA PROIZVODA PO DJELATNOSTIMA REPUBLIKE HRVATSKE 2015. – KPD 2015.

  Šifra pro- izvoda Naziv proizvoda

  A PROIZVODI POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA

  01 Biljni i stočarski proizvodi, proizvodi lovstva i usluge po- vezane s njima

  01.1 Jednogodišnji usjevi 01.11 Žitarice (osim riže), mahunarke i uljano sjemenje 01.11.1 Pšenica 01.11.11 Tvrda pšenica 01.11.12 Pšenica, osim tvrde 01.11.2 Kukuruz 01.11.20 Kukuruz 01.11.3 Ječam, raž i zob 01.11.31 Ječam 01.11.32 Raž 01.11.33 Zob 01.11.4 Sirak, proso i ostale žitarice 01.11.41 Sirak 01.11.42 Proso 01.11.43 Tritikale (pšenoraž) 01.11.49 Ostale žitarice 01.11.5 Slama i ljuske 01.11.50 Slama i ljuske 01.11.6 Mahunasto povrće, svježe 01.11.61 Grah, svježi 01.11.62 Grašak, svježi 01.11.69 Ostalo mahunasto povrće, svježe 01.11.7 Mahunasto povrće, suho

  1 Uredba Komisije (EU-a) br. 1209/2014 od 29. listopada 2014. kojom se mijenja Uredba (EZ-a) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća kojom se ustanovljuje nova statistička klasifi kacija proizvoda po djelatnostima (CPA) i ukida Uredba Vijeća (EEZ-a) br. 3696/93 (Službeni list Europske unije br. L 336, 22. studenoga 2014., str. 1-149)

  (w) društva prema rumunjskom pravu naziva: ‘societăți pe acțiuni’, ‘societăți în comandită pe acțiuni’, ‘societăți cu răspundere limitată’, ‘societăți în nume colectiv’, ’societăți în comandită simplă‘;

  (x) društva prema slovenskom pravu naziva: ‘delniška družba’, ‘komanditna družba’, ‘družba z omejeno odgovornostjo’;

  (y) društva prema slovačkom pravu naziva: ‘akciová spoločnosť’, ‘spoločnosť s ručením obmedzeným’, ‘komanditná spoločnosť’;

  (z) društva prema fi nskom pravu naziva: ‘osakeyhtiö’/‘aktiebolag’, ‘osuuskunta’/ ‘andelslag’, ‘säästöpankki’/‘sparbank’ and ‘vakuutusyht iö’/‘försäkringsbolag’;

  (aa) društva prema švedskom pravu naziva: ‘osakeyhtiö’/ ‘aktiebolag’, ‘osuuskunta’/ ‘andelslag’, ‘säästöpankki’/‘sparbank’ and ‘v akuutusyhtiö’/‘försäkringsbolag’;

  (ab) društva koja su osnovana u skladu s pravom Ujedinjenog Kraljevstva.

  (ac) društva prema hrvatskom pravu naziva: ‘dionička društva’ i ’društva s ograničenom odgovornošću‘ te ostala društva koja su prema hrvatskim propisima obveznici poreza na dobit.

  DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU 2980

  Na temelju članka 43. Zakona o službenoj statistici (»Narod- ne novine«, br. 103/2003, 75/2009, 59/2012 i 12/2013 – pročišćeni tekst) ravnatelj Državnog zavoda za statistiku donosi

  KLASIFIKACIJU PROIZVODA PO DJELATNOSTIMA REPUBLIKE

  HRVATSKE 2015. – KPD 2015. Članak 1.

  Klasifi kacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske 2015. (u nastavku teksta: KPD 2015.) jest središnja klasifi kacija proizvoda i statistički standard koji se koristi za prikupljanje i obja- vu podataka koji zahtijevaju razinu proizvoda te za međunarodnu razmjenu podataka.

  Pojam »proizvod« u ovoj klasifi kaciji odnosi se na proizvode koji su rezultat ekonomske djelatnosti i podrazumijeva robu i usluge.

  Članak 2. KPD 2015. je hijerarhijska klasifi kacija koja se sastoji od šest

  razina. Hijerarhijske razine i njihovo označivanje je sljedeće: – prva razina obuhvaća područja označena jednoslovnom ši-

  from – druga razina obuhvaća odjeljke označene dvoznamenkastom

  brojčanom šifrom – treća razina obuhvaća skupine označene troznamenkastom

  brojčanom šifrom – četvrta razina obuhvaća razrede označene četveroznamenka-

  stom brojčanom šifrom – peta razina obuhvaća kategorije označene peteroznamenka-

  stom brojčanom šifrom – šesta razina obuhvaća potkategorije označene šesteroznamen-

  kastom brojčanom šifrom.

  mtomicic Rectangle

  mtomicic Rectangle

 • SRIJEDA, 31. PROSINCA 2014. BROJ 157 – STRANICA 71 NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Šifra pro- izvoda Naziv proizvoda

  01.13.72 Sjemenje šećerne repe 01.13.8 Gljive i tartufi 01.13.80 Gljive i tartufi 01.13.9 Povrće, svježe, d. n. 01.13.90 Povrće, svježe, d. n. 01.14 Šećerna trska 01.14.1 Šećerna trska 01.14.10 Šećerna trska 01.15 Neprerađeni duhan 01.15.1 Neprerađeni duhan 01.15.10 Neprerađeni duhan 01.16 Bilje za proizvodnju vlakana 01.16.1 Bilje za proizvodnju vlakana 01.16.11 Pamuk, očišćen od sjemena ili neočišćen 01.16.12 Juta, kenaf i ostala tekstilna likova vlakna, sirova ili močena,

  osim lana, prirodne konoplje i ramije 01.16.19 Lan, prirodna konoplja i ostalo sirovo bilje za proizvodnju vla-

  kana, d. n. 01.19 Ostali jednogodišnji usjevi 01.19.1 Krmni usjevi 01.19.10 Krmni usjevi 01.19.2 Rezano cvijeće i cvjetni pupovi; sjemenje cvijeća 01.19.21 Rezano cvijeće i cvjetni pupovi 01.19.22 Sjemenje cvijeća 01.19.3 Sjemenje repe, sjemenje krmnog bilja; ostali sirovi biljni

  materijali 01.19.31 Sjemenje repe (osim sjemenja šećerne repe) i sjemenje krmnog

  bilja 01.19.39 Ostali sirovi biljni materijali, d. n. 01.2 Višegodišnji usjevi 01.21 Grožđe 01.21.1 Grožđe 01.21.11 Stolno grožđe 01.21.12 Ostalo grožđe, svježe 01.22 Tropsko i suptropsko voće 01.22.1 Tropsko i suptropsko voće 01.22.11 Avokado 01.22.12 Banane, stolne, za preradu i slično 01.22.13 Datulje 01.22.14 Smokve 01.22.19 Ostalo tropsko i suptropsko voće 01.23 Agrumi 01.23.1 Agrumi 01.23.11 Pomelo i grejp 01.23.12 Limuni i limete 01.23.13 Naranče 01.23.14 Tangerine, mandarine i klementine 01.23.19 Ostali agrumi 01.24 Jezgričasto i koštuničavo voće 01.24.1 Jabuke 01.24.10 Jabuke 01.24.2 Ostalo jezgričasto i koštuničavo voće 01.24.21 Kruške 01.24.22 Dunje 01.24.23 Marelice 01.24.24 Trešnje i višnje 01.24.25 Breskve 01.24.26 Nektarine 01.24.27 Šljive 01.24.28 Trnjine

  Šifra pro- izvoda Naziv proizvoda

  01.11.71 Grah, suhi 01.11.72 Bob, suhi 01.11.73 Slanutak, suhi 01.11.74 Leća, suha 01.11.75 Grašak, suhi 01.11.76 Mletački grah (crnookica) 01.11.77 Golublji grašak (kajan), suhi 01.11.79 Ostale mahunarke, suhe, d.n. 01.11.8 Soja i kikiriki 01.11.81 Soja 01.11.82 Kikiriki, neoljušten 01.11.9 Ostalo uljano sjemenje 01.11.91 Laneno sjeme 01.11.92 Sjeme gorušice 01.11.93 Sjeme uljane repice 01.11.94 Sjeme sezama 01.11.95 Sjeme suncokreta 01.11.96 Sjeme ricinusa 01.11.99 Ostalo uljano sjemenje, d.n. 01.12 Riža, neočišćena 01.12.1 Riža, neočišćena 01.12.10 Riža, neočišćena 01.13 Povrće, dinje, korjenasto i gomoljasto povrće 01.13.1 Povrće, lisnato i stabljičasto 01.13.11 Šparoge 01.13.12 Kupus 01.13.13 Cvjetača i brokula 01.13.14 Salata 01.13.15 Radič 01.13.16 Špinat 01.13.17 Artičoke 01.13.19 Ostalo lisnato i stabljičasto povrće 01.13.2 Dinje 01.13.21 Lubenice 01.13.29 Ostale dinje 01.13.3 Ostalo plodovito povrće 01.13.31 Paprike i feferoni, svježi (samo iz roda Capsicum) 01.13.32 Krastavci i kornišoni 01.13.33 Patlidžani 01.13.34 Rajčice 01.13.39 Ostalo plodovito povrće, d. n. 01.13.4 Korjenasto, lukovičasto i gomoljasto povrće 01.13.41 Mrkva i bijela repa 01.13.42 Češnjak 01.13.43 Luk 01.13.44 Poriluk i ostale vrste luka 01.13.49 Ostalo korjenasto, lukovičasto i gomoljasto povrće (bez visoke

  koncentracije škroba ili inulina) 01.13.5 Jestivo korjenasto i gomoljasto povrće s visokom koncentra-

  cijom škroba ili inulina 01.13.51 Krumpir 01.13.52 Slatki krumpir 01.13.53 Manioka 01.13.54 Taro 01.13.59 Ostalo korjenasto i gomoljasto povrće s visokom koncentraci-

  jom škroba ili inulina 01.13.6 Sjemenje povrća, osim sjemenja šećerne repe 01.13.60 Sjemenje povrća, osim sjemenja šećerne repe 01.13.7 Šećerna repa i sjemenje šećerne repe 01.13.71 Šećerna repa

 • STRANICA 72 – BROJ 157 SRIJEDA, 31. PROSINCA 2014.NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Šifra pro- izvoda Naziv proizvoda

  01.29.30 Biljni materijali prvenstveno za uporabu u pletarstvu ili za pu- njenje i postavljanje ili u bojanju i štavljenju

  01.3 Sadni materijal: živo bilje, lukovice, gomolji i korijenje, re- znice i cijepovi; micelij gljiva

  01.30 Sadni materijal: živo bilje, lukovice, gomolji i korijenje, re- znice i cijepovi; micelij gljiva

  01.30.1 Sadni materijal: živo bilje, lukovice, gomolji i korijenje, re- znice i cijepovi; micelij gljiva

  01.30.10 Sadni materijal: živo bilje, lukovice, gomolji i korijenje, reznice i cijepovi; micelij gljiva

  01.4 Žive životinje i proizvodi životinjskog podrijetla 01.41 Muzne krave, žive, i sirovo kravlje mlijeko 01.41.1 Muzne krave, žive 01.41.10 Muzne krave, žive 01.41.2 Sirovo kravlje mlijeko 01.41.20 Sirovo kravlje mlijeko 01.42 Ostala goveda i bivoli, živi, i njihova sperma 01.42.

Recommended

View more >