narodne novine srijeda, 30. oŽujka 2016

Click here to load reader

Post on 14-Jan-2022

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

NN - 2016 - 028 - 30.03.2016.inddSTRANICA 30 – BROJ 28 SRIJEDA, 30. OUJKA 2016.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
II.
Ova Odluka stupa na snagu 1. travnja 2016. godine, a objavit e se u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-01/16-01/05 Urbroj: 371-01/16-01 Zagreb, 25. oujka 2016.
Predsjednik Upravnog vijea
PRILOG 1.
IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA DO 31. PROSINCA 2016. GODINE
Energetski subjekt: BROD-PLIN d.o.o. Tome Skalice 4, 35000 Slavonski Brod
Vrsta tarifne stavke Oznaka tarifne stavke
Tarifni model
Ts1
TM1
0,1734
0,0330
0,0149
Napomena: Krajnjem kupcu u graevini ili dijelu graevine namijenjenoj za stanovanje fi ksna mjesena naknada za distribuciju plina Ts2 dis
uveava se za iznos od 3,00 kune po obraunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske in- stalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekuinama i plinovima.
mtomicic
Rectangle
mtomicic
Rectangle
SRIJEDA, 30. OUJKA 2016. BROJ 28 – STRANICA 31 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Energetski subjekt: DARKOM d.o.o.
Vrsta tarifne stavke Oznaka tarifne stavke
Tarifni model
Ts1
TM1
0,1734
0,0483
0,0149
Napomena: Krajnjem kupcu u graevini ili dijelu graevine namijenjenoj za stanovanje fi ksna mjesena naknada za distribuciju plina Ts2 dis
uveava se za iznos od 3,00 kune po obraunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske in-
stalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekuinama i plinovima.
Energetski subjekt: DUKOM PLIN d.o.o.
Josipa Zoria 106, 10370 Dugo Selo
Vrsta tarifne stavke Oznaka tarifne stavke
Tarifni model
Ts1
TM1
0,1734
0,0588
0,0149
TM2 0,0452 0,2335 kn/kWh
TM3 0,0407 0,2290 kn/kWh
TM4 0,0384 0,2267 kn/kWh
TM5 0,0362 0,2245 kn/kWh
TM6 0,0339 0,2222 kn/kWh
TM7 0,0316 0,2199 kn/kWh
TM8 0,0294 0,2177 kn/kWh
TM9 0,0181 0,2064 kn/kWh
TM10 0,0136 0,2019 kn/kWh
TM11 0,0090 0,1973 kn/kWh
TM12 0,0045 0,1928 kn/kWh
STRANICA 32 – BROJ 28 SRIJEDA, 30. OUJKA 2016.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Fiksna mjesena naknada Ts2
Napomena: Krajnjem kupcu u graevini ili dijelu graevine namijenjenoj za stanovanje fi ksna mjesena naknada za distribuciju plina Ts2 dis
uveava se za iznos od 3,00 kune po obraunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske in- stalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekuinama i plinovima.
Energetski subjekt: ENERGO d.o.o.
Dolac 14, 51000 Rijeka
Tarifni model
Ts1
TM1
0,1734
0,1054
0,0149
Napomena: Krajnjem kupcu u graevini ili dijelu graevine namijenjenoj za stanovanje fi ksna mjesena naknada za distribuciju plina Ts2 dis
uveava se za iznos od 3,00 kune po obraunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske in- stalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekuinama i plinovima.
SRIJEDA, 30. OUJKA 2016. BROJ 28 – STRANICA 33 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Energetski subjekt: ENERGO METAN d.o.o.
Ulica Vlade Gotovca 2, 10430 Samobor
Vrsta tarifne stavke Oznaka tarifne stavke
Tarifni model
Ts1
TM1
0,1734
0,0568
0,0149
Napomena: Krajnjem kupcu u graevini ili dijelu graevine namijenjenoj za stanovanje fi ksna mjesena naknada za distribuciju plina Ts2 dis
uveava se za iznos od 3,00 kune po obraunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske in-
stalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekuinama i plinovima.
Energetski subjekt: EVN CROATIA PLIN d.o.o.
Zagrebaka avenija 104, 10000 Zagreb
Vrsta tarifne stavke Oznaka tarifne stavke
Tarifni model
Ts1
TM1
0,1734
0,0922
0,0149
TM2 0,0922 0,2805 kn/kWh
TM3 0,0922 0,2805 kn/kWh
TM4 0,0876 0,2759 kn/kWh
TM5 0,0830 0,2713 kn/kWh
TM6 0,0784 0,2667 kn/kWh
TM7 0,0738 0,2621 kn/kWh
TM8 0,0692 0,2575 kn/kWh
TM9 0,0646 0,2529 kn/kWh
TM10 0,0553 0,2436 kn/kWh
TM11 0,0461 0,2344 kn/kWh
TM12 0,0369 0,2252 kn/kWh
STRANICA 34 – BROJ 28 SRIJEDA, 30. OUJKA 2016.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Fiksna mjesena naknada Ts2
Napomena: Krajnjem kupcu u graevini ili dijelu graevine namijenjenoj za stanovanje fi ksna mjesena naknada za distribuciju plina Ts2 dis
uveava se za iznos od 3,00 kune po obraunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske in- stalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekuinama i plinovima.
Energetski subjekt: GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o.
Frana Galovia 7 B/II, 49000 Krapina
Vrsta tarifne stavke Oznaka tarifne stavke
Tarifni model
Ts1
TM1
0,1734
0,0641
0,0149
Napomena: Krajnjem kupcu u graevini ili dijelu graevine namijenjenoj za stanovanje fi ksna mjesena naknada za distribuciju plina Ts2 dis
uveava se za iznos od 3,00 kune po obraunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske in- stalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekuinama i plinovima.
SRIJEDA, 30. OUJKA 2016. BROJ 28 – STRANICA 35 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Energetski subjekt: GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o.
(za podruje gradova Zagreb, Velika Gorica i Zapreši, te opina Brdovec, Marija Gorica, Dubravica i Puša) Radnika cesta 1, 10000 Zagreb
Vrsta tarifne stavke Oznaka tarifne stavke
Tarifni model
Ts1
TM1
0,1734
0,0408
0,0149
0,2291 kn/kWh TM2 0,0314 0,2197 kn/kWh TM3 0,0267 0,2150 kn/kWh TM4 0,0251 0,2134 kn/kWh TM5 0,0236 0,2119 kn/kWh TM6 0,0220 0,2103 kn/kWh TM7 0,0204 0,2087 kn/kWh TM8 0,0188 0,2071 kn/kWh TM9 0,0141 0,2024 kn/kWh
TM10 0,0110 0,1993 kn/kWh TM11 0,0079 0,1962 kn/kWh TM12 0,0047 0,1930 kn/kWh
Fiksna mjesena naknada Ts2
TM1 10,00 1,00 11,00 kn TM2 10,00 1,00 11,00 kn TM3 20,00 2,00 22,00 kn TM4 30,00 3,00 33,00 kn TM5 40,00 4,00 44,00 kn TM6 60,00 6,00 66,00 kn TM7 100,00 10,00 110,00 kn TM8 150,00 15,00 165,00 kn TM9 200,00 20,00 220,00 kn
TM10 300,00 30,00 330,00 kn TM11 400,00 40,00 440,00 kn TM12 500,00 50,00 550,00 kn
Napomena: Krajnjem kupcu u graevini ili dijelu graevine namijenjenoj za stanovanje fi ksna mjesena naknada za distribuciju plina Ts2 dis
uveava se za iznos od 3,00 kune po obraunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske in- stalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekuinama i plinovima.
Energetski subjekt: GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o.
(za podruje grada Bjelovara i opina Veliki Grevac, Velika Pisanica, Nova Raa, Severin, Kapela, Roviše, Ivanska, Šte- fanje i Berek)
Radnika cesta 1, 10000 Zagreb
Vrsta tarifne stavke Oznaka tarifne stavke
Tarifni model
Ts1
TM1
0,1734
0,0705
0,0149
0,2588 kn/kWh TM2 0,0542 0,2425 kn/kWh TM3 0,0488 0,2371 kn/kWh TM4 0,0461 0,2344 kn/kWh TM5 0,0434 0,2317 kn/kWh TM6 0,0379 0,2262 kn/kWh TM7 0,0379 0,2262 kn/kWh TM8 0,0352 0,2235 kn/kWh TM9 0,0352 0,2235 kn/kWh
TM10 0,0325 0,2208 kn/kWh TM11 0,0136 0,2019 kn/kWh TM12 0,0108 0,1991 kn/kWh
STRANICA 36 – BROJ 28 SRIJEDA, 30. OUJKA 2016.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Fiksna mjesena naknada Ts2
TM1 10,00 1,00 11,00 kn TM2 10,00 1,00 11,00 kn TM3 20,00 2,00 22,00 kn TM4 30,00 3,00 33,00 kn TM5 40,00 4,00 44,00 kn TM6 60,00 6,00 66,00 kn TM7 100,00 10,00 110,00 kn TM8 150,00 15,00 165,00 kn TM9 200,00 20,00 220,00 kn
TM10 300,00 30,00 330,00 kn TM11 400,00 40,00 440,00 kn TM12 500,00 50,00 550,00 kn
Napomena: Krajnjem kupcu u graevini ili dijelu graevine namijenjenoj za stanovanje fi ksna mjesena naknada za distribuciju plina Ts2 dis
uveava se za iznos od 3,00 kune po obraunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske in- stalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekuinama i plinovima.
Energetski subjekt: HEP-PLIN d.o.o.
Vrsta tarifne stavke Oznaka tarifne stavke
Tarifni model
Ts1
TM1
0,1734
0,0431
0,0149
Napomena: Krajnjem kupcu u graevini ili dijelu graevine namijenjenoj za stanovanje fi ksna mjesena naknada za distribuciju plina Ts2 dis
uveava se za iznos od 3,00 kune po obraunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske in- stalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekuinama i plinovima.
SRIJEDA, 30. OUJKA 2016. BROJ 28 – STRANICA 37 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Energetski subjekt: HUMPLIN d.o.o.
Tarifni model
Ts1
TM1
0,1734
0,0833
0,0149
Napomena: Krajnjem kupcu u graevini ili dijelu graevine namijenjenoj za stanovanje fi ksna mjesena naknada za distribuciju plina Ts2 dis
uveava se za iznos od 3,00 kune po obraunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske in-
stalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekuinama i plinovima.
Energetski subjekt: IVAPLIN d.o.o.
Vrsta tarifne stavke Oznaka tarifne stavke
Tarifni model
Ts1
TM1
0,1734
0,0641
0,0149
TM2 0,0641 0,2524 kn/kWh
TM3 0,0513 0,2396 kn/kWh
TM4 0,0481 0,2364 kn/kWh
TM5 0,0449 0,2332 kn/kWh
TM6 0,0417 0,2300 kn/kWh
TM7 0,0385 0,2268 kn/kWh
TM8 0,0385 0,2268 kn/kWh
TM9 0,0353 0,2236 kn/kWh
TM10 0,0288 0,2171 kn/kWh
TM11 0,0224 0,2107 kn/kWh
TM12 0,0160 0,2043 kn/kWh
STRANICA 38 – BROJ 28 SRIJEDA, 30. OUJKA 2016.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Fiksna mjesena naknada Ts2
Napomena: Krajnjem kupcu u graevini ili dijelu graevine namijenjenoj za stanovanje fi ksna mjesena naknada za distribuciju plina Ts2 dis
uveava se za iznos od 3,00 kune po obraunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske in- stalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekuinama i plinovima.
Energetski subjekt: IVKOM-PLIN d.o.o.
Vrsta tarifne stavke Oznaka tarifne stavke
Tarifni model
Ts1
TM1
0,1734
0,0465
0,0149
Napomena: Krajnjem kupcu u graevini ili dijelu graevine namijenjenoj za stanovanje fi ksna mjesena naknada za distribuciju plina Ts2 dis
uveava se za iznos od 3,00 kune po obraunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske in- stalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekuinama i plinovima.
SRIJEDA, 30. OUJKA 2016. BROJ 28 – STRANICA 39 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Energetski subjekt: KOMUNALAC d.o.o.
Vrsta tarifne stavke Oznaka tarifne stavke
Tarifni model
Ts1
TM1
0,1734
0,0645
0,0149
Napomena: Krajnjem kupcu u graevini ili dijelu graevine namijenjenoj za stanovanje fi ksna mjesena naknada za distribuciju plina Ts2 dis
uveava se za iznos od 3,00 kune po obraunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske in-
stalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekuinama i plinovima.
Energetski subjekt: KOMUNALAC d.o.o.
Vrsta tarifne stavke Oznaka tarifne stavke
Tarifni model
Ts1
TM1
0,1734
0,0538
0,0149
TM2 0,0538 0,2421 kn/kWh
TM3 0,0538 0,2421 kn/kWh
TM4 0,0511 0,2394 kn/kWh
TM5 0,0484 0,2367 kn/kWh
TM6 0,0457 0,2340 kn/kWh
TM7 0,0430 0,2313 kn/kWh
TM8 0,0404 0,2287 kn/kWh
TM9 0,0377 0,2260 kn/kWh
TM10 0,0323 0,2206 kn/kWh
TM11 0,0269 0,2152 kn/kWh
TM12 0,0215 0,2098 kn/kWh
STRANICA 40 – BROJ 28 SRIJEDA, 30. OUJKA 2016.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Fiksna mjesena naknada Ts2
Napomena: Krajnjem kupcu u graevini ili dijelu graevine namijenjenoj za stanovanje fi ksna mjesena naknada za distribuciju plina Ts2 dis
uveava se za iznos od 3,00 kune po obraunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske in- stalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekuinama i plinovima.
Energetski subjekt: KOMUNALAC d.o.o.
Tarifni model
Ts1
TM1
0,1734
0,0595
0,0149
Napomena: Krajnjem kupcu u graevini ili dijelu graevine namijenjenoj za stanovanje fi ksna mjesena naknada za distribuciju plina Ts2 dis
uveava se za iznos od 3,00 kune po obraunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske in- stalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekuinama i plinovima.
SRIJEDA, 30. OUJKA 2016. BROJ 28 – STRANICA 41 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Energetski subjekt: KOMUNALIJE d.o.o.
Vrsta tarifne stavke Oznaka tarifne stavke
Tarifni model
Ts1
TM1
0,1734
0,0554
0,0149
Napomena: Krajnjem kupcu u graevini ili dijelu graevine namijenjenoj za stanovanje fi ksna mjesena naknada za distribuciju plina Ts2 dis
uveava se za iznos od 3,00 kune po obraunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske in-
stalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekuinama i plinovima.
Energetski subjekt: KOMUNALIJE-PLIN d.o.o.
Vrsta tarifne stavke Oznaka tarifne stavke
Tarifni model
Ts1
TM1
0,1734
0,0661
0,0149
TM2 0,0551 0,2434 kn/kWh
TM3 0,0496 0,2379 kn/kWh
TM4 0,0441 0,2324 kn/kWh
TM5 0,0441 0,2324 kn/kWh
TM6 0,0441 0,2324 kn/kWh
TM7 0,0386 0,2269 kn/kWh
TM8 0,0358 0,2241 kn/kWh
TM9 0,0303 0,2186 kn/kWh
TM10 0,0248 0,2131 kn/kWh
TM11 0,0193 0,2076 kn/kWh
TM12 0,0138 0,2021 kn/kWh
STRANICA 42 – BROJ 28 SRIJEDA, 30. OUJKA 2016.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Fiksna mjesena naknada Ts2
Napomena: Krajnjem kupcu u graevini ili dijelu graevine namijenjenoj za stanovanje fi ksna mjesena naknada za distribuciju plina Ts2 dis
uveava se za iznos od 3,00 kune po obraunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske in- stalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekuinama i plinovima.
Energetski subjekt: KOMUNALNO PITOMAA d.o.o.
Vinogradska 41, 33405 Pitomaa
Tarifni model
Ts1
TM1
0,1734
0,0736
0,0149
Napomena: Krajnjem kupcu u graevini ili dijelu graevine namijenjenoj za stanovanje fi ksna mjesena naknada za distribuciju plina Ts2 dis
uveava se za iznos od 3,00 kune po obraunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske in- stalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekuinama i plinovima.
SRIJEDA, 30. OUJKA 2016. BROJ 28 – STRANICA 43 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Energetski subjekt: MEIMURJE-PLIN d.o.o.
Obrtnika 4, 40000 akovec
Tarifni model
Ts1
TM1
0,1734
0,0641
0,0149
Napomena: Krajnjem kupcu u graevini ili dijelu graevine namijenjenoj za stanovanje fi ksna mjesena naknada za distribuciju plina Ts2 dis
uveava se za iznos od 3,00 kune po obraunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske in-
stalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekuinama i plinovima.
Energetski subjekt: MONTCOGIM – PLINARA d.o.o.
Trg Ante Starevia 3A, 10431 Sveta Nedelja
Vrsta tarifne stavke Oznaka tarifne stavke
Tarifni model
Ts1
TM1
0,1734
0,0801
0,0149
TM2 0,0641 0,2524 kn/kWh
TM3 0,0609 0,2492 kn/kWh
TM4 0,0577 0,2460 kn/kWh
TM5 0,0545 0,2428 kn/kWh
TM6 0,0513 0,2396 kn/kWh
TM7 0,0481 0,2364 kn/kWh
TM8 0,0449 0,2332 kn/kWh
TM9 0,0417 0,2300 kn/kWh
TM10 0,0353 0,2236 kn/kWh
TM11 0,0288 0,2171 kn/kWh
TM12 0,0224 0,2107 kn/kWh
STRANICA 44 – BROJ 28 SRIJEDA, 30. OUJKA 2016.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Fiksna mjesena naknada Ts2
Napomena: Krajnjem kupcu u graevini ili dijelu graevine namijenjenoj za stanovanje fi ksna mjesena naknada za distribuciju plina Ts2 dis
uveava se za iznos od 3,00 kune po obraunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske in- stalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekuinama i plinovima.
Energetski subjekt: MOSLAVINA PLIN d.o.o.
Trg kralja Tomislava 6, 44320 Kutina
Vrsta tarifne stavke Oznaka tarifne stavke
Tarifni model
Ts1
TM1
0,1734
0,0585
0,0149
Napomena: Krajnjem kupcu u graevini ili dijelu graevine namijenjenoj za stanovanje fi ksna mjesena naknada za distribuciju plina Ts2 dis
uveava se za iznos od 3,00 kune po obraunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske in- stalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekuinama i plinovima.
SRIJEDA, 30. OUJKA 2016. BROJ 28 – STRANICA 45 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Energetski subjekt: PAPUK d.o.o.
Vrsta tarifne stavke Oznaka tarifne stavke
Tarifni model
Ts1
TM1
0,1734
0,0735
0,0149
Napomena: Krajnjem kupcu u graevini ili dijelu graevine namijenjenoj za stanovanje fi ksna mjesena naknada za distribuciju plina Ts2 dis
uveava se za iznos od 3,00 kune po obraunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske in-
stalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekuinama i plinovima.
Energetski subjekt: PLINARA d.o.o.
Industrijska 17, 52100 Pula
Tarifni model
Ts1
TM1
0,1734
0,1064
0,0149
TM2 0,0967 0,2850 kn/kWh
TM3 0,0967 0,2850 kn/kWh
TM4 0,0919 0,2802 kn/kWh
TM5 0,0871 0,2754 kn/kWh
TM6 0,0822 0,2705 kn/kWh
TM7 0,0774 0,2657 kn/kWh
TM8 0,0725 0,2608 kn/kWh
TM9 0,0677 0,2560 kn/kWh
TM10 0,0580 0,2463 kn/kWh
TM11 0,0484 0,2367 kn/kWh
TM12 0,0387 0,2270 kn/kWh
STRANICA 46 – BROJ 28 SRIJEDA, 30. OUJKA 2016.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Fiksna mjesena naknada Ts2
Napomena: Krajnjem kupcu u graevini ili dijelu graevine namijenjenoj za stanovanje fi ksna mjesena naknada za distribuciju plina Ts2 dis
uveava se za iznos od 3,00 kune po obraunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske in- stalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekuinama i plinovima.
Energetski subjekt: PLINARA ISTONE SLAVONIJE d.o.o.
Ohridska 17, 32100 Vinkovci
Tarifni model
Ts1
TM1
0,1734
0,0722
0,0149
Napomena: Krajnjem kupcu u graevini ili dijelu graevine namijenjenoj za stanovanje fi ksna mjesena naknada za distribuciju plina Ts2 dis
uveava se za iznos od 3,00 kune po obraunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske in- stalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekuinama i plinovima.
SRIJEDA, 30. OUJKA 2016. BROJ 28 – STRANICA 47 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Energetski subjekt: PLIN KONJŠINA d.o.o.
Jertovec 150, 49282 Konjšina
Tarifni model
Ts1
TM1
0,1734
0,0833
0,0149
Napomena: Krajnjem kupcu u graevini ili dijelu graevine namijenjenoj za stanovanje fi ksna mjesena naknada za distribuciju plina Ts2 dis
uveava se za iznos od 3,00 kune po obraunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske in-
stalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekuinama i plinovima.
Energetski subjekt: PLIN-PROJEKT d.o.o.
Tarifni model
Ts1
TM1
0,1734
0,0651
0,0149
TM2 0,0651 0,2534 kn/kWh
TM3 0,0618 0,2501 kn/kWh
TM4 0,0586 0,2469 kn/kWh
TM5 0,0586 0,2469 kn/kWh
TM6 0,0553 0,2436 kn/kWh
TM7 0,0521 0,2404 kn/kWh
TM8 0,0488 0,2371 kn/kWh
TM9 0,0456 0,2339 kn/kWh
TM10 0,0391 0,2274 kn/kWh
TM11 0,0325 0,2208 kn/kWh
TM12 0,0260 0,2143 kn/kWh
STRANICA 48 – BROJ 28 SRIJEDA, 30. OUJKA 2016.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Fiksna mjesena naknada Ts2
Napomena: Krajnjem kupcu u graevini ili dijelu graevine namijenjenoj za stanovanje fi ksna mjesena naknada za distribuciju plina Ts2 dis
uveava se za iznos od 3,00 kune po obraunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske in- stalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekuinama i plinovima.
Energetski subjekt: PLIN VRBOVEC d.o.o.
Kolodvorska 29, 10340 Vrbovec
Tarifni model
Ts1
TM1
0,1734
0,0585
0,0149
Napomena: Krajnjem kupcu u graevini ili dijelu graevine namijenjenoj za stanovanje fi ksna mjesena naknada za distribuciju plina Ts2 dis
uveava se za iznos od 3,00 kune po obraunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske in- stalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekuinama i plinovima.
SRIJEDA, 30. OUJKA 2016. BROJ 28 – STRANICA 49 NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Energetski subjekt: PLIN VTC d.o.o.
Trg bana Josipa Jelaia 21/II, 33000 Virovitica
Vrsta tarifne stavke Oznaka tarifne stavke
Tarifni model
Ts1
TM1
0,1734
0,0559
0,0149
Napomena: Krajnjem kupcu u graevini ili dijelu graevine namijenjenoj za stanovanje fi ksna mjesena naknada za distribuciju plina Ts2 dis
uveava se za iznos od 3,00 kune po obraunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske in-
stalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekuinama i plinovima.
Energetski subjekt: PRVO PLINARSKO DRUŠTVO – OPSKRBA KUANSTAVA d.o.o.
Kardinala A. Stepinca 27, 32000 Vukovar
Vrsta tarifne stavke Oznaka tarifne stavke
Tarifni model
Ts1
TM1
0,1734
0,0641
0,0149
TM2 0,0641 0,2524 kn/kWh
TM3 0,0577 0,2460 kn/kWh
TM4 0,0545 0,2428 kn/kWh
TM5 0,0513 0,2396 kn/kWh
TM6 0,0481 0,2364 kn/kWh
TM7 0,0449 0,2332 kn/kWh
TM8 0,0417 0,2300 kn/kWh
TM9 0,0385 0,2268 kn/kWh
TM10 0,0353 0,2236 kn/kWh
TM11 0,0289 0,2172 kn/kWh
TM12 0,0192 0,2075 kn/kWh
STRANICA 50 – BROJ 28 SRIJEDA, 30. OUJKA 2016.NARODNE NOVINE SLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE
Fiksna mjesena naknada Ts2
Napomena: Krajnjem kupcu u graevini ili dijelu graevine namijenjenoj za stanovanje fi ksna mjesena naknada za distribuciju plina Ts2 dis
uveava se za iznos od 3,00 kune po obraunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske in- stalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekuinama i plinovima.
Energetski subjekt: RADNIK d.d.
Tarifni model
Ts1
TM1
0,1734
0,0769
0,0149
Napomena: Krajnjem kupcu u graevini ili dijelu graevine namijenjenoj za stanovanje fi…