narodi starog istoka

Download NARODI STAROG ISTOKA

If you can't read please download the document

Post on 07-Jan-2016

290 views

Category:

Documents

17 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NARODI STAROG ISTOKA. CIVILIZACIJE PRVIH PISAMA. Sumerski gradovi-države. Prvi gradovi-države. -Babilon,Akad,Nipur,Uruk,Ur -osnovani na području južne Mezopotamije -nikada se nisu ujedinili u jedinstvenu državu - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • NARODI STAROG ISTOKACIVILIZACIJE PRVIH PISAMA

 • Sumerski gradovi-drave

 • Prvi gradovi-drave-Babilon,Akad,Nipur,Uruk,Ur

  -osnovani na podruju june Mezopotamije-nikada se nisu ujedinili u jedinstvenu dravu-Eufrat i Tigris redovito su poplavljivale podruje june Mezopotamije > plodnost zemlje

 • Mnogoboci-stanovnici Ura tovali mnogo bogova,najvie boga Mjeseca Sina i njegovu enu Itar-urski kralj njima u ast sagradio je veliki hram na vrhu visoke graevine,zigurat,gdje je bila i zvjezdarnica

 • Rang u gradu-dravi

  BOGOVI ZATITNICI KRALJ VELIKA SVEENICA PISARI SVEENICI VOJNICI TRGOVCI OBRTNICI SELJACI ROBOVI

 • Pismo-Sumerani su prvi u povijesti ovjeanstva poeli upotrebljavati pismo (oko 3500 g. pr. Kr.)-pisali posebnim pisaljkama po glinenim ploicama-njihovo pismo nazvano je klinasto jer su znakovi koji su bili urezani bili nalik na klinove-prvo pismo bilo je slikovno-jedan od najstarijih zapisa na svijetu >Ep o Gilgameu (nastao oko 2000. g. pr. Kr.)

 • Egipat

 • Nil-rijeka Nil je osiguravala bogate etve,takoer je odreivala godinja doba-travanj > lipanj,zemlja isuena,pustinja se bijelila na suncu-srpanj > rujan,poplavljivao svoje obale nanosei crnu zemlju i mulj-listopad > prosinac,rasla zelena penica-sijeanj > oujak,prikupljana zlatna etva

  Ouvana izreka:Tri je mjeseca Egipat bijeli biser,tri mjeseca crna koa,tri mjeseca zeleni smaragd,i jo tri crveno zlato.

 • Nisu svi jednaki

  FARAON SVEENIK VEZIR SLUBENIK PISAR OBRTNIK UMJETNIK SELJAK RADNIK ROBOVI

 • Svijet bogova-Egipani su bili mnogoboci-na pitanja o ivotu i prirodi odgovarali su mitovima-zamiljali su i prikazivali bogove kao ivotinje ili kao bia s ljudskim tijelom i ivotinjskom glavom

  Najpoznatiji bogovi:-Anubis-Oziris-Izida-Horus-Amon-Ra-Set

 • Piramide

  -nakon smrti Egipani su faraona pokapali u monumentalnu grobnicu-piramidu-piramide su najpoznatije graevine Starog Egipta-u gradnji sudjelovali svi Egipani-faraone su pokapali u piramide sa svim njihovim blagom

 • Sfinge

  -poto su faraone pokapali u piramide sa svim njihovim blagom,piramide su bile omiljena meta pljakaima-Egipani su mislei da e zatititi piramide uz njih gradili sfinge -sfinge su imale glavu ovjeka i tijelo lava

 • Pripreme za ivot u podzemlju-Egipani su vjerovali u zagrobni ivot-nakon smrti nastojali su sauvati tijelo umrlog od propadanja-to su postizali balzamiranjem (mumifikacijom) gdje su morali odstraniti utrobu pokojnika-Egipatski su sveenici zato poznavali kirurgiju i uvelike su pridonjeli razvoju medicine

 • -gr. hijeroglifi= Sveti znakovi su se pisali na papirusima i glinenim ploicama

  -hijeroglifi isklesani na zidovima grobnica posveeni su umrlim faraonima ,,Sveti znakovi

 • Ankh-ankh je egipatski kri i simbol vjenog ivota-egipatski bogovi ankh u svim prikazima dre u rukama -sveenici i laici su ga nosili kao amulet

 • Babilonija

 • Babilon-grad Babilon bio je najvaniji i najbogatiji grad Mezopotamije-dolo je do velikog mijeanja domaega i doseljenog stanovnitva-raspala se postojea drava,a novi je narod nazvan Babiloncima

 • Hamurabi-Babilonija je bila posebno mona u vrijeme njezinoga vladara Hamurabija-Hamurabi je bio veliki osvaja,a bio je poseban po tome to je izdao vrlo strog zakonik-zakone je isklesao na kamen i javno ih izloio na uvid svim graanima

 • Novobabilonska drava-narod Kaldejaca je osvojio cijelu Mezopotamiju,ukljuujui i Babilon-Kaldejci su obnovili Babilonsku dravu-ta drava bila je najmonija u vrijeme Nabukododonosora II-on je obnovio grad Babilon,te dao izgraditi palae,hramove,vrtove i raskone gradske zidine-dao je sagraditi najdojmljiviju graevinu toga vremena,Semiramidine visee vrtove,koji su sagraeni u 6. st. pr. Kr.-okruivali su palau kralja Nabukodonosora II,dao ih je sagraditi svojoj eni Semiramidi

 • Pad Novobabilonske drave-vladari nakon Nabukodonosora II nisu mogli odati snagu Novobabilonske drave-bez krvi,nadmono Novobabilonsku dravu osvojili su Perzijanci

 • Asirija

 • Razvoj Asirske drave-razvila se na sjeveru Mezopotamije,u planinama sa sreditem u gradu Auru-Asirci su bili na glasu kao nepobjedivi ratnici -brzo su uoili kakvou eljeza,koje je bilo pogodno za izradu oruja-stroga organizacija je dovela do toga da dugo vremena njihova vojska bude nepobjediva-s opljakanim bogatsvom asirski vladari su sagradili novu prijestolnicu u Ninivi,grad poznat po raskonim palaama i hramovima

 • Pad Asirske drave-posljednji poznati Asirski vladar bio je Asurbanipal koji je ouvao granice Asirije i gradio lijepe i raskone palae u Ninivi-unutarnji sukobi vlasti i este pobune poraenih naroda uvelike su oslabile Asiriju-Kaldejci su osvojili Asiriju i spalili Ninivu-unato poaru ostao je sauvan kraljevski arhiv u kojem je bilo sauvano oko 25 000 glinenih ploica,na kojima su klinastim pismom bili zapisana znanstvena djela,kraljevski dokumenti,meunarodni ugovori i knjievna djela

 • Feniani-narod trgovaca

 • Narod trgovaca-izmeu istone obale Sredozemlja i planine Libanona,na preteno neplodnoj zemlji ivjeli su Feniani-Feniani se zbog neplodne zemlje nisu bavili ribarstvom,poljoprivredom...-tamo je raslo drvo cedra,kojeg je bilo vrlo mnogo,zato Feniani nisu samo razvili trgovinu,ve i u brodogradnji-ipak,najpoznatiji proizvod Feniana nije bila cedra,ve purpurna boja koja se dobivala od posebne vrste morskih pueva koji su u obrani putali ljubiasto-crvenu tekuinu-rabila se uglavnom za bojenje tkanine i bila je vrlo skupa-bili su poznati i po prodaji ulja i vina te nakita i predmetima od stakla

 • Pismo-Fenianima je trebalo jednostavnije pismo od postojanih pisma,tako su izumili glasovno pismo -u glasovnom pismu je svaki znak oznaavao jedan glas

 • Nikad jedinstvena-Fenicija nikad nije bila jedinstvena drava,inili su je samo stalni gradovi-drave-uvidili su da je za dobru i uspjenu trgovinu treba osnovati naselja u stranim zemljama-osnovali su naselja diljem Sredozemlja koje nazivamo kolonijama-najvea kolonija bila je Kartaga koja je bila na podruju sjeverozapadne Afrike,na podruju dananjeg Tunisa

 • idovi

 • Nomadi-idovi (Hebreji) su ivjeli kao nomadi u planinskom dijelu Mezopotamije-u Kanaan (,,Obeanu Zemlju) ih je doveo plemenski starjeina Abraham-bavili su se uzgojem stoke -zavladala je glad pa su se preselili u Egipat gdje su preuzeli sjedilaki nain ivota

 • Povratak u Kanaan-uvjeti ivota u Egiptu postali su vrlo teki za idove,te su pod vodstvom proroka Mojsija krenuli natrag u Kanaan

 • Jednoboci (monoteisti)-idovi su bili jednoboci (monoteisti),vjerovali su u jednoga boga,Jahvu koji se na gori Sinaju ukazao Mojsiju pri povratku u Kanaan i dao mu Deset Bojih zapovijedi -Deset Bojih zapovijedi kasnije nisu samo osnove u idovskoj ve u kranskoj i islamskoj religiji koje su takoer monoteistike

 • Perzija

 • Osnivanje-osniva jako velike Perzijske drave bio je perzijski kralj Kir II

 • Osvajaka drava-nakon osvajanja Kira II. i njegovih nasljednika Kambiza i Darija I. perzijska drava prostirala se od Male Azije do rijeke Inda-poto tako velikom dravom nije lagano upravljati,perzijski kralj Darije I. podijelio je dravu na satrapije,kojima su upravljali satrapi,koje su nadgledali kraljevi povjerenici,kraljeve oi i ui

 • Prijestolnice-perzijski vladari imali su nekoliko prijestolnica,povezivali su ih vrlo dobre ceste-kraljevske palae nalazile su se u gradovima Suzi i Perzepolisu,najvanija prometnica koja je povezivala obalu Sredozemnog mora s prijestolnicama zvala se kraljevski put-Perzijska drava je imala dobro organiziranu potansku slubu kojom se koristio samo kralj-razvoj prometnica pogodovao je obrtu i trgovini-uvedeni jedinstveni dravni novac nazvan je po Dariju I.,darik

 • Vjera-perzijsku vjeru utemeljio je prorok Zoroaster,te je vjera prema njemu nazvana zoroastrizam-Perzijanci su vjerovali da je ivot stalna borba izmeu sila dobra i zla,ovjek je trebao slijediti sile dobra i pomoi im u borbi protiv sila zla-gradili su svetita vatre koja je simbolizirala stalnu promjenu i borbu dobra i zla

 • Pad Perzije-pad Perzije uzrokovala je vojska Aleksandra Velikog kad je razorila i zapalila Perzepolis poetkom 4. st. pr. Kr.

 • Indija

 • Prvi stanovnici Indije-oko 3. tisuljea pr. Kr. U dolini rijeke Inda nastali su prvi gradovi Harappa i Mohenjo Daro-osnovali su ih Dravidi,najstariji stanovnici Indije-Dravidi su se uglavnom bavili ratarstvom i voarstvom,bili su vrsni obrtnici,za sobom su ostavili brojno oruje,orue,zlatni i srebrni nakit,kipove,keramiku koju su izraivali na lonarskom kolu

 • Vedsko razdoblje-sredinom 2. tisuljea pr. Kr. Arijci su prodrli do doline Inda,nametnuo svoju prevlast Dravidima i svoj jezik sanskrt-nain ivota Arijaca i borbe s Dravidima opisani su u Vedama-Vede su vjerski tekstovi,prema njima se to razdoblje zove vedsko razdoblje-veda sank.=znanje

 • Kaste

  SLOJ SVEENIKA SLOJ RATNIKA SLOJ OBRTNIKA SLOJ TRGOVACA SLOJ SELJAKA SLOJ POROBLJENOG DRAVIDSKOG STANOVNITVA

 • Dosignua-najvanije dostignue su brojke i gramatika

 • Vjera-najvei utjecaj na vjeru u Indiji imala je pojava budizma-utemeljitelj budizma bio je mladi princ Siddartha,poslije prozvan Budha (na sank.=p