Naracija u romanu Jozefa Škvoreckog - ,,Iz života češkog društva

Download Naracija u romanu Jozefa Škvoreckog - ,,Iz života češkog društva

Post on 18-Feb-2016

7 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

esej o romanu Jozefa kvoreckog

TRANSCRIPT

<p>Naracija u romanu Jozefa kvoreckog - ,,Iz ivota ekog drutva''</p> <p> Jozef kvorecki roen je 1934. godine u ehoslovakoj. Isprva je studirao medicinu, ali je nakon prvog semestra preao na Fakultet umetnosti, gde je studirao filozofiju, koju je diplomirao 1949. godine. Od 1952. do 1954. kvorecki je sluio vojsku. Ova dvogodinja sluba ehoslovakoj vojsci jedan je od motiva u delima Jozefa kvoreckog. Tokom pedesetih godina, radio je kao profesor, lektor i prevodilac. U ovom periodu zavrio je nekoliko romana. Njegova dela proglaena su nedolinim nakon objavljivanja. Time postaje jedan od dekadentnih pisaca. Posle invazije na eku, Jozef kvorecki i njegova ena, pobegli su u Kanadu. Tamo je, 1971. godine osnovao ''68 Publishers'', koji je tokom sledeih dvadeset godina objavljivao zabranjene eke i Slovake knjige. Bio je profesor na Univerzitetu u Torontu. Penzionisao se 1990. godine. Preminuo je poetkom 2012. u osamdeset i sedmoj godini. Roman ,,Iz ivota ekog drutva predstavlja zbirku pripovedaka, sastavljenih iz dva kraa dela - ,,Iz ivota visokog drutva iz 1965. godine i ,,Iz ivota socijalistikog drutva. U zbirci postoji vie pripovedaa, protee se kroz nekoliko decenija i nekoliko generacija porodice Makanje. Nekolicina pripovedaa ipak se izdvaja po uestanosti mali Jozef, kasnije njegov sin Vasil, i naposletku mali Derek. Sa porodicom Makanje upoznajemo se, dakle, kroz esejistiku formu malenog Jozefa, odnosno kroz njegove kolske pismene zadatke ili kroz iseke njegovog dnevnika u kojima nam opisuje neke od svakodnevnih situacija kroz koje njegova porodica prolazi. Poto je dete, i itaoci sve anegdote posmatraju oima deteta naivno i bukvalno ali uz dozu sarkastinog humora. Jozefov ivot, i ivot njegovih roditelja, brata i sestre deo je zbirke ,,Iz ivota visokog drutva. kvorecki parodira ivot ljudi iz srednje klase u predratnom periodu u ehoslovakoj. Kritikuje njihov snobizam i na humoristiki nain prikazuje njihov pogled na politiku scenu u tom periodu. Jozefa nasleuje kao pripoveda njegov sin Vasil. On je takoe u uzrastu uenika osnovne kole, i sada smo u stanju da na podjednako deiji nain posmatramo odraslog Jozefa, sada politiki aktivnog, odraslog oveka u doba socijalizma. Premda su priblino istog uzrasta u trenutku kada itamo njihove sastave, okolnosti u zemlji kako ehoslovakoj, tako i u svetu drugaije su u oba perioda, inei da pratimo promenu u drutvu i promene stanja uma koje preovladava u odreenim drutvenim krugovima. Oba deaka pri pisanju svojih eseja ili pak dnevnika, prave odreene gramatike greke. kvorecki je na taj nain doarao vokabular jednog deteta, pravei simpatine omake, ali oteavajui, istovremeno, itaocu da ita lako, zbog neobinog rasporeda rei u reenici; ba to ovaj deo knjige ini izrazito lingvistiki interesantnim. Trei pripoveda je malecni Derik. Derik je poreklom eh, premda ivi u Kanadi. Ovde do izraaja dolazi jedna od tema koja je Jozefu kvoreckom bila jako zanimljiva: naime, njega fascinira pojava u kojoj eki emigranti u Kanadi (ili bilo gde u svetu) stvaraju neki novi jezik; jezik kojim oni govore posle izvesnog vremena nije ni eki ni engleski ve pomalo od oba. Tako je Derik predstavnik tih ekih egzilanata. On eki slua samo kod kue, te stvara neku vrstu meta-jezika; kao dete ne zna dobro ni engleski, a ni eki, te u svoj eki ubacuje odreene rei iz engleskog jezika, uglavnom glagole i imenice, one rei koje mu nedostaju u skromnom ekom vokabularu. Jedan od dogaaja koje nam Derik opisuje jeste poseta njegovog dede, koji dolazi iz eke. U tim trenucima vidimo generacijski jaz, ali izvan toga, mnogo vei, kulturoloki jaz. Kulturoloki jaz koji nastaje bez obzira na sve pokuaje odravanja tradicije i obiaja i u drugoj dravi. kvorecki smatra naraciju interesantnom kako za pisca tako i za itaoca. Motiv komine naracije jedan je od estih u njegovim delima, a jako je izraen i u ovim pripovetkama. Lingvistika parodija, naracijski humor ili moda - krajnje zanimljiv, kvoreckov lini, lingvistiki eksperiment.</p>