name of the hei - bharati vidyapeeth deemed to be...

74
Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University, Pune Details of the admissions made for the academic session 2018-19 (July, 2018) under Open and Distance Learning I. Undergraduate Degree Programmes Sl. No. Name of the programme Male Female 1. 2. 5. 6. 1 BA 73 52 2 B.Com 38 41 3 BBA 204 62 4 BCA 98 30 II. Post-graduate Degree Programmes Sl. No. Name of the programme Male Female 1. 2. 5. 6. 1 MA (English) 11 30 2 M.Com 62 87 3 MSW 103 105 4 MBA 400 274 5 MBA (HR) 17 46 6 MBA (Executive) 22 9 7 MCA 42 34 3. 4. 7. F. No. 74-2/2018 (DEB-I) dt. 18/10/2018 10 125 UGC Recognition Letter No. and date No. of Learning Support Centres Operationalised Number of students admitted Total Total 3. 4. 7. F. No. 74-2/2018 (DEB-I) dt. 18/10/2018 10 128 UGC Recognition Letter No. and date No. of Learning Support CentresOperational ised Number of students admitted F. No. 74-2/2018 (DEB-I) dt. 18/10/2018 10 79 F. No. 74-2/2018 (DEB-I) dt. 18/10/2018 10 266 F. No. 74-2/2018 (DEB-I) dt. 18/10/2018 10 63 F. No. 74-2/2018 (DEB-I) dt. 18/10/2018 10 31 F. No. 74-2/2018 (DEB-I) dt. 18/10/2018 10 208 F. No. 74-2/2018 (DEB-I) dt. 18/10/2018 10 674 F. No. 74-2/2018 (DEB-I) dt. 18/10/2018 10 41 F. No. 74-2/2018 (DEB-I) dt. 18/10/2018 10 149 F. No. 74-2/2018 (DEB-I) dt. 18/10/2018 10 76

Upload: others

Post on 05-Nov-2019

18 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University, Pune

Details of the admissions made for the academic session 2018-19 (July, 2018) under Open and Distance Learning

I. Undergraduate Degree Programmes

Sl.

No.

Name of the

programme

Male Female

1. 2. 5. 6.

1 BA 73 52

2 B.Com 38 41

3 BBA 204 62

4 BCA 98 30

II. Post-graduate Degree Programmes

Sl.

No.

Name of the

programme

Male Female

1. 2. 5. 6.

1 MA (English) 11 30

2 M.Com 62 87

3 MSW 103 105

4 MBA 400 274

5 MBA (HR) 17 46

6 MBA (Executive) 22 9

7 MCA 42 34

3. 4. 7.

F. No. 74-2/2018 (DEB-I) dt. 18/10/2018 10 125

UGC

Recognition Letter No.

and date

No. of Learning Support

Centres OperationalisedNumber of students admitted

Total

Total

3. 4. 7.

F. No. 74-2/2018 (DEB-I) dt. 18/10/2018 10 128

UGC

Recognition

Letter No. and date

No. of Learning Support

CentresOperational isedNumber of students admitted

F. No. 74-2/2018 (DEB-I) dt. 18/10/2018 10 79

F. No. 74-2/2018 (DEB-I) dt. 18/10/2018 10 266

F. No. 74-2/2018 (DEB-I) dt. 18/10/2018 10 63

F. No. 74-2/2018 (DEB-I) dt. 18/10/2018 10 31

F. No. 74-2/2018 (DEB-I) dt. 18/10/2018 10 208

F. No. 74-2/2018 (DEB-I) dt. 18/10/2018 10 674

F. No. 74-2/2018 (DEB-I) dt. 18/10/2018 10 41

F. No. 74-2/2018 (DEB-I) dt. 18/10/2018 10 149

F. No. 74-2/2018 (DEB-I) dt. 18/10/2018 10 76

Page 2: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

III. Programme-wise details

(a) Bachelor of Arts

Sl.

No.

1.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Category SC/ST/OBC/

PWD*/EWS**

5.

PATIL ANIKET NANDKUMAR

SHUBHAM CHANDRAKANT JADHAV

KAJAL SAWALARAM KURHADKAR

SHWETA TUKARAM SHELAR

NIKHIL SANJAY BINAWADE

ASMITA HARISHCHANDRA PAWAR

PRAJAKTA NAVNATH BHOSALE

QURESHI MUSKAAN IQBAL

NABHA ANAND NIKAM

AKSHAY LAXMIKANT THORAT

Name of the students

2.

Enrolment No.

3.

Date of admission

4.

SUTAR ASHA SHIVAJI

WANJALE PRASAD RAVINDRA

AKSHAY ANAND BHALERAO

PRAKASH BHAU GORE

SHOBHA APPASO PATIL

SUTAR RESHMA SHIVAJI

GAWADE VISHAL VASANT

GEETA NATHARAM CHOUDHARY

MADHURI SAHEB JADHAV

VRUSHALI VISHWAJIT KADAM

VIDHI JAIN

2051

2052

2081

2108

2159

1571

1664

1708

1833

1886

1894

1897

1961

2006

2020

2021

2030

2173

2190

2191

2195

02/07/18

02/07/18

02/07/18

02/07/18

02/07/18

02/07/18

03/07/18

03/07/18

02/07/18

02/07/18

02/07/18

03/07/18

03/07/18

03/07/18

03/07/18

03/07/18

04/07/18

04/07/18

04/07/18

04/07/18

01/07/18

OBC

General

General

General

General

SC

Other

General

General

General

Other

General

OBC

General

General

OBC

Other

General

General

General

General

Page 3: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

BHUMESH ULHAS BOROLE

SAMIKSHA SAHEBRAO RATHOD

AMOL DILIP PAWAR

MUSKAN

ATUL DNYANESHWAR GHUGE

DATTA VASANT PAWAR

SANTOSH BHARAT AATKARE

SACHIN VILAS MINDE

ACHAL CHANDRAKANT SHINDE

YEWALE AKASH RAJENDRA

HRUSHIKESH JAYKAR JADHAV

SUSMITA SIMA LAKRA

NIKHIL NARAYAN BHOKARE

AJINKYA MAHADEV BANGAR

KHESE POOJA KAILAS

KUMBHAR KUNAL KRISHNA

BHAGYASHRI RAHUL PAWAR

SHAIKH SADAF SHABBIR

SHALINI VISHNU BHALERAO

ROHIT DHAWAN

JYOTI MARUTI SANAS

SHIV KUMAR THAKUR

TARA DIPAK NAYAK

REENA NARESH GAIKWAD

NANDGAVE SACHIN GANPAT

JAQUELINE ANTHONY DSOUZA

2891

2946

3026

3098

3114

2639

2702

2748

2809

2887

2315

2339

2357

2487

2522

2262

3231

3373

3444

3446

3449

3122

3162

3194

3209

3223

03/07/18

14/07/18

15/07/18

16/07/18

17/07/18

16/07/18

11/07/18

12/07/18

13/07/18

14/07/18

14/07/18

07/07/18

09/07/18

19/07/18

14/07/18

19/07/18

04/07/18

05/07/18

12/07/18

05/07/18

16/07/18

16/07/18

31/08/18

19/07/18

19/07/18

19/07/18

ST

General

General

General

ST

Other

Other

OBC

General

General

General

SC

SC

General

OBC

General

SC

General

General

OBC

Other

General

General

OBC

General

General

Page 4: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

MOHINI VISHWAS KARANJAVANE

KIRTIKA SHARMA

GAUTAM KUMAR

SHINDE SHUBHAM NAGNATH

KARAN SHARMA

NAMAN TANEJA

SAURABH BADOLA

SHREENIVAS NITIN MEDSIKAR

SAGAR PRAMOD GIJARE

SHINDE ROHAN KIRAN

MANE GOURAV SUNIL

PRIYANKA UNIYAL

CHHAYA RAVINDRA KOLAPKAR

SAGAR PRABHAKAR CHAVAN

TIYARAH DILIP

BHANDARI JAY YASHWANT

HEENA RANI

MUSKAN VERMA

SARITA ARUN BUNDGE

MITHUN MOHAN CHAUDHARI

MUKESH MALLINATH UPARE

SHUBHAM AJAY SHETH

GOLANAKONDA RAMADEVI SWAMI

POONAM TIKARAM NIMSE

KHOLE HARSHADA NAVNATH

HALDANKAR DINESH PRAKASH

3677

3686

3733

3738

3745

3493

3513

3536

3585

3670

4617

4197

4211

4220

4506

4561

3854

4090

4092

4139

4194

3805

3815

3816

3841

3849

25/07/18

27/07/18

25/07/18

03/08/18

25/07/18

23/07/18

23/07/18

24/07/18

24/07/18

24/07/18

20/07/18

26/07/18

21/07/18

24/07/18

23/07/18

06/08/18

30/07/18

30/07/18

31/07/18

04/08/18

04/08/18

25/07/18

29/07/18

29/07/18

30/07/18

30/07/18

General

General

General

Other

General

General

General

Other

General

SC

General

General

General

General

OBC

General

General

Other

OBC

General

General

General

OBC

SC

General

General

Page 5: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

PRATIK PRAKASH PAWAR

UBALE PRATIBHA VILAS

SHIVAM

SHIVAM SHAKYA

ISHIKA CHAUDHARY

ANIKET PRAKASH SONAVANE

JADHAV DIGVIJAY DINKAR

SONALI VELJIBHAI PATEL

NEHA KUSHWAHA

RUTUJA NIVANGUNE

CHITRANG KHANVILKAR

GAUTAM SOPAN UMALE

MANOJ SHANKARRAO JADHAV

JITESH ASHOK PATIL

RAJANI RAM SATHE

UNNATI SURVE

JAGTAP DNYANESHWARI SATYAWAN

ASHISH VISHNU BHALERAO

ROHIT SUBHASH KAMBLE

KAMBLE PRASAD NAMDEV

SHINDE MALLIKARJUN AMOGI

RUPALI RAMESHWAR KANJE

AMRALE AKSHAY HIRAMAN

MANE VINAYAK SOPANRAO

ANKIT

FARKANDE RAMESHWAR ASARAM

4671

4672

4680

4737

6575

6602

6636

6653

6737

5904

5987

5997

6171

6426

5121

5266

5342

5740

5885

4846

4865

5014

5037

5086

6747

6750

10/08/18

13/08/18

13/08/18

13/08/18

14/08/18

13/08/18

07/08/18

07/08/18

07/08/18

31/08/18

31/08/18

30/08/18

30/08/18

30/08/18

30/08/18

31/08/18

24/08/18

25/08/18

28/08/18

28/08/18

29/08/18

14/08/18

17/08/18

27/08/18

23/08/18

24/08/18

OBC

General

Other

General

General

General

General

General

SC

General

SC

OBC

General

SC

SC (*PWD)

SC

OBC

OBC

OBC

General

General

OBC

General

General

SC

General

Page 6: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

SHARMA PIYUSH AJAY

USHA HIRACHAND KHOMANE

MANISHA SUNIL BHOGE

KIRTI

OMKAR SINGH

AARTI KUMARI

WARGHADE RUTURAJ RUPESH

KATKADE ANUJ CHANDRAKANT

RANBIR SINGH

CHANDU BHEEMLA KETHAVATH

CHOUDHARY DEELIP UMARAM

DATE NAMDEV MOGHA

AMIT DATTATRAY LOHAR

NAVNEET SINGH

PRADEEP

MANUJANSHU PAL

RAHUL TUKARAM CHAVAN

MUSKAN JAIN

GEETA CHANDRABHAN BHARRE

ABHISHEK SANJAY PAITHANKAR

SUSHIL M SALVI

BAMANE DEVYANI SURESH

NARENDRA KUMAR

AAKASH GAURAV

SAIJAL AGRAWAL

9231

9264

9320

9332

7959

7966

8006

8275

8587

7505

7565

7580

7925

7958

6757

6768

6784

9621

9635

9763MOHITE TUSHAR SANJAY

9335

9340

9347

9439

9498

9127

31/08/18

31/08/18

03/08/18

06/08/18

06/08/18

08/08/18

07/08/18

07/08/18

07/08/18

08/08/18

07/08/18

05/08/18

06/08/18

06/08/18

07/08/18

07/08/18

10/08/18

10/08/18

08/08/18

07/08/18

06/08/18

07/08/18

07/08/18

07/08/18

10/08/18

11/08/18

ST

General

General

General

General

OBC

OBC

SC

SC

SC

SC

General

General

SC

OBC

OBC

General

Other

General

General

General

Other

General

General

General

General

Page 7: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

(b) Bachelor of Commerce

Sl.

No.

1.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

OSWAL JINAL MUKESH

HOLIWALE AISHWARYA JAYANT

ANJALI PRAVIN SHEGONAKAR

RAVI RAJU YADAV

ANIL KUMAR AMANCHA

2. 3. 4. 5.

DEVANI ARSHIN MUSTAK

Name of the students Enrolment No. Date of admissionCategory SC/ST/OBC/

PWD*/EWS**

AJAY JALINDAR OVHAL

ADITI ROY

LOVELY

SONALI MARUTI NARAYANKAR

SAWANT NILESH BAPURAO

SHWETA SHANTARAM BHOD

ARCHANA KISAN SHILIMKAR

ARATI ANAND PAWAR

SHIVANI SHANTARAM BATHE

PAWAR POOJA PANDURANG

UBHE PRAJAKTA BHIMA

KM NEETU SAWANT

PARAS SINGH RATHORE

DEVENDRA SINGH

DIPALI DATTATRAY LAD

2810

2811

2953

2983

3002

1662

1792

1827

2019

2253

2297

2320

2353

2408

2684

2792

2806

2807

3030

3103

3225

02/07/18

02/07/18

02/07/18

02/07/18

03/07/18

11/07/18

04/07/18

04/07/18

12/07/18

12/07/18

11/07/18

12/07/18

17/07/18

12/07/18

12/07/18

23/07/18

12/07/18

23/07/18

31/07/18

13/07/18

17/07/18

General

General

OBC

SC

SC

OBC

General

General

General

General

Other

General

General

General

SC

General

General

General

General

Other

SC

Page 8: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

AMIT VIJAY MASKE

PRAVIN DATTATRAY DHOTRE

SHANTANU CHHIBBER

SNEHAL SACHIN SHINDE

ARTI MAHENDRA KUMAR

PRASAD LAHU SHEDGE

JAGRUTI JAYWANT KADAM

AKASH DWARAKADAS CHANNE

SUMEDHA VASADI

NEHA MANOJ SHINDE

SAGADE AJAY VISHNU

SHUBHAM VIJAY TANPURE

SAURABHA SHIVAJI TANPURE

VIKASH KUMAR

MAYURI

SHWETA SATYANARAYAN JANNU

ASHTEKAR SHWETA ASHTEKAR

PRITI KAILAS SHEWALE

SUCHITA TANAJIRAO PATIL

TANYA GERA

SAURABH RAMDAS BARADE

ARTI BABAN DESHMUKH

KHADAKBAN GIRISH ANANT

RAJAN DNYANOBA SURWASE

4007

4050

4165

4241

4263

3600

3665

3739

3799

3843

3490

3529

3535

3569

3582

3236

3353

4480

4498

4274

4288

4319

4421

4453

24/07/18

25/07/18

29/07/18

28/07/18

28/07/18

20/07/18

25/07/18

21/07/18

28/07/18

23/07/18

16/07/18

18/07/18

20/07/18

20/07/18

01/08/18

02/08/18

03/08/18

03/08/18

03/08/18

30/07/18

31/07/18

31/07/18

31/07/18

31/07/18

General

General

OBC

General

General

OBC

General

General

OBC

General

SC

General

General

General

General

General

General

General

Other

OBC

OBC

SC

General

OBC

Page 9: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

CHAVAN PRANITA GOPAL

MANE SHUBHAM MOHAN

KAJAL PRASHANT MALAVE

MORE SHRUTI BHAUSAHEB

RATHOD SAMPADA BANSI

SONAR SHUBHAM SANTOSH

TARUN KUMAR

KAVADE NIKHIL KALYAN

KALPESH SURESH NAGDEV

KUNAL NARESH GURBANI

MAHAVIR ASHOK PIMPALE

GHATAGE PRAJAKTA UTTAM

DESHPANDE ANIKET PRASHANT

OMKAR BALU KANGUDE

JAIKISHAN ANANTH TIWARI

GIDWANI SAHIL ASHOK

PINKY VISHWAKARMA

RAMKRISHNA NATHURAM JANGID

DIVYANSHU GUPTA

LOKHANDE SHITAL SUBHASH

BHAGYASHREE MAHESH GOKHARE

KACHOLIYA SHWETA SHIVPRASAD

NAGPAL ANJALI ASHOK

GAURAV SINGH

5139

5302

5359

5402

5441

4608

4620

4675

4864

5101

4503

4520

4580

6969

6343

6555

6561

6843

6933

5533

5859

5868

6161

6269

07/08/18

10/08/18

14/08/18

14/08/18

18/08/18

04/08/18

04/08/18

04/08/18

06/08/18

13/08/18

10/08/18

01/08/18

03/08/18

03/08/18

24/08/18

27/08/18

29/08/18

04/08/18

10/08/18

19/08/18

20/08/18

20/08/18

21/08/18

24/08/18

OBC

General

General

General

OBC

OBC

General

General

General

General

OBC

General

General

OBC

General

SC

General

General

General

SC

General

General

General

OBC

Page 10: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

(c) Bachelor of Business Administration

Sl.

No.

1.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

AMAR SAWANT

AMEY MANIK SARWADE

SIDDHI RAHUL KAKLDE

ZORE AKSHAY VIJAY

SHIVAJI HANMANTRAO PAWAR

AARTI CHANDERMOHAN KOTWAL

SONAM ARJUN PRASAD

SPARSH DHIMAN

PARAG NIRUBHAI PARMAR

BHAREKAR PRIYANKA PANDHARINATH

8388

8882

7318

7515

7533

7965

07/08/18

07/08/18

10/08/18

04/08/18

05/08/18

05/08/18 General

General

Other

4. 5.

ABHISHEK MAHESH POTDAR 1576 02/07/18 General

SC

General

Name of the students Enrolment No. Date of admissionCategory SC/ST/OBC/

PWD*/EWS**

General

General

Other

SC

General

05/08/18

06/08/18

06/08/18

08/08/189626

9319

9379

9415

RAVINDRA RAMESH RATHOD

SHAKEEL SADRUDDIN MUJAWAR

RAHUL SHAILENDRA SINGH

SHELAR PRATIK RAJENDRA

YASH BHARGAV

VADDEPALLI RAMAN VASUDEV

SAYALI RAJENDRA PALKAR

KHANDARE SHIVANI PANDURANG

VIJAPURE GANESH SHANKAR

2. 3.

1721

1729

1745

1810

1590

1628

1649

1660

1665

02/07/18

02/07/18

02/07/18

02/07/18

03/07/18

25/07/18

07/07/18

03/07/18

26/07/18

General

General

General

General

General

Other

OBC

General

General

Page 11: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

SNEHAL VILAS SUTAR

AMIT KALURAM PAWAR

BHARAT RAI

HIMANSHU JAIN

RUSHIKESH RAJENDRA KHAIR

PRASAD AJAY SURYAWANSHI

RISHABH GOYAL

ARSHAD BALEKHAN MULANI

KARTIK MANOCHA

ISHANK SHARMA

NAWAB HUSSAIN

YASMEEN SADRUDDIN MUJAWAR

VIPUL PATIL

ABHIJEET

SANYAM JAIN

RITVIK SINGH

ARJUN

ANIKET JITENDRA PATIL

DHRUV GROVER

RAJAT DINESHBHAI PIPALIYA

KATKAR ROHAN SURESH ALIAS SURYAJI

KUNAL VATWANI

OMSWARUP SHINDE

KUNAL JAIN

1999

2013

2066

2098

2135

1842

1875

1901

1919

1931

1829

2794

2804

2893

2696

2728

2740

2784

2789

2301

2474

2570

2602

2692

03/07/18

05/07/18

13/07/18

09/07/18

24/07/18

13/07/18

02/07/18

02/07/18

02/07/18

03/07/18

03/07/18

03/07/18

01/07/18

01/07/18

01/07/18

03/07/18

10/07/18

10/07/18

12/07/18

09/07/18

09/07/18

09/07/18

10/07/18

11/07/18

OBC

Other

SC

General

General

General

General

General

General

General

OBC

General

General

General

General

General

General

OBC

General

General

General

General

General

Other

Page 12: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

AMIT KUMAR PANDEY

ABHISHEK SUNIL PALSANA

HARSHIT DHAMIJA

AKSHIT GARG

NAIR DINESH RAGHAVAN

ABHINANDAN ARORA

NAVEEN KUMAR

GAGANDEEP SINGH DHILLON

CHAVAN NIHAR NANDKISHOR

VAIBHAV BAJAJ

RUCHITA RAVI BENDKE

RIYA SARNA

AKSHAY BHARDWAJ

ANJU AGGARWAL

BHOITE NIKHIL RAMESH

ANKUR

GULSHAN SINGH

CHARCHIT YADAV

MANAN GOEL

VAITY CHIRAG RAJESH

VAITY NIRAJ RAJESH

TANISHQ GARG

MANSI

PRAJWAL DHINGRA

3061

3110

3115

3116

3121

2954

3032

3576

3640

3412

3437

3486

3512

3551

3271

3291

3328

3364

3385

3173

3195

3199

3235

3248

15/07/18

16/07/18

16/07/18

16/07/18

16/07/18

13/07/18

14/07/18

30/08/18

22/07/18

19/07/18

16/08/18

18/07/18

21/07/18

23/07/18

19/07/18

19/07/18

16/08/18

20/07/18

21/07/18

17/07/18

17/07/18

17/07/18

18/07/18

18/07/18

General

General

General

General

General

General

OBC

General

OBC

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

Other

Other

General

General

General

Page 13: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

RUTIK SANJAY PATIL

NIRAJ SANJAY KSHIRSAGAR

MOHIT SANTOSH DALVI

SHAKTISHINGH JAIPALSINGH RATHORE

PARTH VIRMANI

GARJE PRAJWAL MANIK

BHARATI PRATIKSHA BALU

PATIL ASMITA BHARAT

AARTI ANIL SHINDE

SANKET SITARAM RAI

JAGRIT BHUTANI

GAJARE KUNAL ANIL

VALECHA HEENA BHARAT

JATIN SINGAL

SINGH SONALI RAVINDRA PRATAP

ANIRUDHA RAMESH MANVIKAR

TAUFIQ HANIF PATNI

KHUSHI UPADHYAY

DEEPESH SANJAY GHARAT

TANVIR RAJJAK CHAUS

ROBIN SINGH

PRADNYA RAMESH GAJBHARE

ANKUR BHARDWAJ

JADHAV AISHWARYA RAVINDRA

3690

3692

3704

3906

3927

3948

3996

4001

3840

3842

3846

3869

3904

3766

3775

3827

3829

3834

3737

3753

3755

3761

3764

4005

25/07/18

24/07/18

24/07/18

24/07/18

24/07/18

06/08/18

23/07/18

23/07/18

04/08/18

26/07/18

26/07/18

26/07/18

27/07/18

27/07/18

25/07/18

25/07/18

25/07/18

26/07/18

05/08/18

24/07/18

24/07/18

28/07/18

25/07/18

08/08/18

OBC

General

OBC

General

General

Other

Other

OBC

General

General

General

SC

General

SC

General

General

General

General

OBC

OBC

SC

SC

General

General

Page 14: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

PATIL KUSHAL MAHAVIR

ASHISH ANJAY GHARAT

PRANJAL DEEPAK HELODE

AMAAN MUZAFFAR MODAK

RAVI SHARMA

VARUN KUMAR

PRANAY ARORA

KORANE ADITYA NITIN

GHORAPADE VINAYAK PAVANKUMAR

SAMEER SINGH

KHAN NAFIYA FAIYAZ

VINAY VIJAY GIDI

GAURAV ANIL BAJPAI

VIVIDH NEGI

KAMAL GAUTAM

SHINDE UMESH SADASHIV

SAHIL SUNIL GORIWALE

ISREAL BLESSY ISAAC

AKASH SINGHAL

MAYURI JITENDRA BOUDHANKAR

VIPUL PANDEY

NAMAN VASHIST

BHAKTI KEDAR DARGOPATIL

ROHIT KUMAR SHARMA

4336

4337

4359

4375

4400

4281

4292

4294

4326

4328

4103

4145

4161

4248

4271

4006

4013

4016

4087

4406

4408

4409

4420

4435

27/07/18

27/07/18

27/07/18

30/07/18

10/08/18

02/08/18

02/08/18

02/08/18

03/08/18

01/08/18

04/08/18

16/08/18

02/08/18

06/08/18

31/07/18

31/07/18

31/07/18

01/08/18

01/08/18

13/08/18

31/07/18

30/07/18

31/07/18

31/07/18

General

OBC

SC

General

General

General

General

General

General

General

General

SC

General

General

SC

General

General

General

General

SC

General

General

General

General

Page 15: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

ILIYAS ISMAIL KOLEKAR

BHATIA SAKSHI MAHESH

WAJEEDA PARVEZ SAJJAD KHALFE

SAKSHI RAVIN MESHRAM

MOHAMMEED JAFFAR SHABBIR KHAN

PUSHPRAJ RAWAT

MODI SEJAL ANIL

AGARWAL TARUN INDERCHAND

TANISHQ NARANG

JOEL REGI

ZAKI ILYAS SHAIKH

PATHAK SURAJ BRAHMADEO

BHAWANA RAVI AYARAVA

SHUBHAM JAYWANTCHORGE

ADITI VIVEK KUTHE

SHEJAL ARUN GODGHATE

KAUSTUBH KIRAN SONAWALE

BHUSHAN SANTOSH GAIKWAD

SHUBHAM PRADIP SHINDE

MANISH GOPINATH PATIL

KAMBLE MANTHAN DEEPAK

AYAN ASLAM SHAIKH

MITESH SANJAY GURAV

SHEKHAR GIRISH SHRIVASTAV

4536

4537

4539

4541

4542

4519

4524

4525

4534

4535

4441

4450

4464

4515

4518

4549

4550

4551

4552

4543

4544

4545

4546

4547

04/08/18

04/08/18

04/08/18

04/08/18

04/08/18

04/08/18

04/08/18

04/08/18

04/08/18

04/08/18

04/08/18

04/08/18

04/08/18

04/08/18

04/08/18

03/08/18

03/08/18

03/08/18

04/08/18

04/08/18

04/08/18

04/08/18

04/08/18

04/08/18

OBC

General

General

SC

General

SC

General

General

General

Other

General

General

General

Other

OBC

SC

SC

General

General

General

SC

General

OBC

General

Page 16: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

SAURABH RAMDAS DURGE

TANMAY SANTOSH MALI

PADMESH YOGESH DUBEY

NAUSHAD GULAMRASUL S HALWAI HUSSAIN

GAURAV KUMAR

INDRONIL MOZUMDAR

DIWAKAR KANT

ASHUTOSH SHARMA

MAYANK DABAS

GAUTAM WASAN

HRITIK GROVER

KARAN KUMAR

ANURAG GOPALRAO HATKAR

JYOTI

RAVINDER PAL

ABHIJEET HARISH KHANDERAO

YASH GOEL

SHIVARAJ BABURAO KATAGAON

DAVIK JAYESHBHAI SALLA

BABAR YASH TRISHIL

SURAJ JAGANNATH PATIL

KARDE PREETI RAJENDRA

ROHIT CHHILLAR

SHWETA ASHOK GIDI

4592

4606

4611

4626

4629

4563

4565

4566

4567

4577

4560

4808

4829

4855

4759

4763

4769

4774

4806

4662

4717

4731

4738

4751

06/08/18

10/08/18

08/08/18

07/08/18

08/08/18

07/08/18

06/08/18

06/08/18

07/08/18

16/08/18

04/08/18

04/08/18

04/08/18

04/08/18

19/08/18

04/08/18

09/08/18

17/08/18

10/08/18

08/08/18

08/08/18

13/08/18

09/08/18

09/08/18

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

SC

Other

General

OBC

General

General

General

General

SC

General

General

General

Other

Page 17: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

ASHISH GUPTA

NILAM ASHWINI KUMAR DIXIT

AKSHAY RAKESH WAGHELA

SALONI SUHAS BHITALE

FAGUNI LALBAHADUR MALLAH

CHAVAN SANKET SHARAD

AMAAN SHAIKH

KERITHESH HEMANATH BANJAN

PARTH KAUSHAL MEHTA

PRATIK SANDEEP SAKRE

NIHAL RAMKUMAR KANOJIYA

MD SADDAM HUSSAIN

RANE KETAN BHAGWAN

SUFIYAN INAMDAR

DESAI RUTURAJ JAYSINH

NITIN NAMDEO BAGADE

HARSHAL SHEKHAR DASAWANT

PRATIK LAHU DADHAVKAR

RITIK AGGARWAL

MAYANK SAWANT

GADE TILOTTAMA KISHOR

SALONI RAJENDRA KANEKAR

ASHIMA CHOWDHURY

RAGHAV NAGPAL

4900

4914

4945

4996

4999

4866

4891

5232

5244

5218

5219

5222

5229

5230

5143

5145

5205

5208

5214

5023

5043

5050

5054

5137

13/08/18

13/08/18

13/08/18

13/08/18

18/08/18

11/08/18

11/08/18

14/08/18

16/08/18

13/08/18

10/08/18

11/08/18

16/08/18

16/08/18

18/08/18

18/08/18

18/08/18

16/08/18

16/08/18

20/08/18

18/08/18

18/08/18

18/08/18

18/08/18

General

General

General

OBC

General

General

General

General

General

OBC

General

OBC

General

General

General

SC

General

OBC

General

General

SC

OBC

General

General

Page 18: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

MEHAK SHAGUFTA SURVE

HARSH DHALWAL

PIYUSH DAGA

KORWAR SAMIKSHA SHAILESH

YASH ARORA

RISHABH BADGUJAR

SAMIKSHA SUNIL DHAVADASKAR

INDERPREET SINGH

NISHA SHARMA

ARVIND SINGH

MANAV KASHYAP

VINAYAK ANIL POTE

SHUBHAM PRAKASH KAMBLE

HARIOM

YOGESH

SAYALI SANJAY VELASKAR

GOKILA SIVASAMY

PRITESH MADHUKAR DAYAT

SUSHANT BENISON SILVA

YADAV SHANTANU MANOHAR

CHAUDHARI FANESHWAR YASHWANT

BOTE ROHAN JANARDAN

CHATURTHI DEEPAK DESHMUKH

SANKALP ASHOK AGARWAL

5282

5284

5288

6183

6310

6574

6598

6607

5746

5856

6014

6041

6122

5404

5413

5473

5534

5571

5294

5296

5319

5333

5387

6620

21/08/18

17/08/18

18/08/18

19/08/18

20/08/18

17/08/18

17/08/18

18/08/18

30/08/18

03/08/18

10/08/18

30/08/18

30/08/18

30/08/18

23/08/18

24/08/18

26/08/18

27/08/18

28/08/18

20/08/18

20/08/18

20/08/18

21/08/18

21/08/18

Other

General

General

General

General

SC

General

General

OBC

OBC

General

SC

SC

General

General

General

OBC

ST

General

General

OBC

General

General

General

Page 19: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

PRATIK UMANAND BAGADE

HIMANSHU YADAV

PRABHJOT SAGGU

S NAVINUDAYA SENTHILKUMAR

BHAGTANI KHUSHBOO BHAGWAN

ANANT RATHOR

NIKHIL VIJAYKUMAR JOSHI

MOHD QURBAN ANSARI

DISHITA NARAYAN PATIL

RUSHIKESH SANJAY PATIL

ARSHAAN MOHAMMED IDREES SHAIKH

NIHAR VISHAL CHOPRA

MEHNORA ISMAIL SHAIKH

TALVINDER SINGH

PATIL KAJAL SANJAY

SANTOSH PANDURANG BAVDANE

MAYANK THAPAR

SIMRAN SAGGO

VIMAL KUMAR

CHOWKEKAR ANKITA ANKUSH

PASA NAJBUDDIN SALAHUDDIN

PATHER MAGESHWAR MOHAN

CHARU JAIN

RIYA KANHAIYA PATHAK

7114

7123

7143

7147

7527

6875

6903

6963

6974

7109

6679

6705

6743

6804

6817

6624

6628

6631

6672

7557

7561

7731

7744

7770

30/08/18

30/08/18

30/08/18

31/08/18

07/08/18

07/08/18

08/08/18

08/08/18

08/08/18

04/08/18

04/08/18

04/08/18

05/08/18

07/08/18

10/08/18

02/08/18

03/08/18

03/08/18

04/08/18

31/08/18

31/08/18

31/08/18

01/08/18

01/08/18

SC

OBC

General

OBC

General

General

General

OBC

OBC

General

General

General

General

General

General

Other

General

General

General

General

General

General

General

General

Page 20: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

DEEPAK RAJENDRA BADE

SAMIRAN ACHARYYA

YASH CHANDRAKUMAR POOJARI

PRITISH CHETAN RATHOD

NITANT VIJAY KORANE

PRITAM PRADIP DAWANE

AMANDEEP SINGH

THAKUR PRITI DEVKANT

ANSARI MOHAMMEDKHADIM ROSHANALI

SAHIL VERMA

RAGHAV MALHOTRA

SHREYAS ANIL RAUT

HARSHIT TALWAR

SIDDHARTH GAUR

PRASHANT KOLI

HARSHAD PRAKASH PATIL

MANISH SHARMA

DIVESH KUMAR

JAIKISHAN DEVIDAS KARLEKAR

ABHISHEK KUMAR GUPTA

NAMITA

ADITYA BHAGWAN DHUMALE

DHARMESH

MOHITE PRIYANKA CHANDRAKANT

8729

8816

8826

8231

8239

8272

8449

8691

7826

8088

8098

8102

8139

9118

9134

9204

9221

8850

9045

9055

9056

9076

8700

8702

06/08/18

06/08/18

06/08/18

06/08/18

06/08/18

05/08/18

05/08/18

05/08/18

06/08/18

06/08/18

08/08/18

08/08/18

05/08/18

05/08/18

05/08/18

08/08/18

08/08/18

08/08/18

08/08/18

08/08/18

06/08/18

07/08/18

07/08/18

07/08/18

OBC

General

General

General

General

SC

OBC

General

General

General

General

General

General

General

SC

OBC

General

General

Other

OBC

OBC

General

OBC

General

Page 21: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

(d) Bachelor of Computer Applications

Sl.

No.

1.

1

2

3

4

5

SAMAR SINGH BRAR

PARDESHI DHANASHREE BHAUSAHEB

PRAJAPATI MAHESH RAJESH

ASHISH SHARAT CHANDRA

RAGHVENDER SINGH CHAUHAN

SAHIL SAIFI

9703

9718

9723

9724

9845

9505

9509

9572

9615

9701

9363

9386

9440

9450

9462

9268

08/08/18

08/08/18

07/08/18

07/08/18

07/08/18

07/08/18

08/08/18

07/08/18

07/08/18

07/08/18

07/08/18

07/08/18

07/08/18

General

General

General

General

General

General

Name of the students Enrolment No. Date of admissionCategory SC/ST/OBC/

PWD*/EWS**

2. 3. 4. 5.

General

General

General

General

General

Other

OBC

SC

OBC

General

08/08/18

08/08/18

08/08/18

DHRUV GULATI

rathod manish narendra

MANJOT SINGH CHAWLA

supe sanjeevani sanjay

ISHIKA SANJAY MATTANI

ANURAG GAJENDRASINGH RATHOD

PADALKAR SHUBHAM PANDURANG

SNEHAL BHARAT GAIKWAD

BAGWAN AMAN ABUDULMAJID

DIVIJ CHOWDHARY

VIJAY ANKUSH MASKE

MITESH LAXMAN TAMBE

VILAS R PATIL

MOHIT KUMAR

SANKET SUNIL KOLI

1567

1646

1680

1756

1856

02/07/18

02/07/18

02/07/18

02/08/18

12/07/18

SC

SC

OBC

OBC

OBC

Page 22: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

ABHISHEK KUMAR

NAVEEN ARYA

CHETAN MADAAN

PREETI JHA

JAI

TEJASHRI SHANKAR PATIL

JATIN SHARMA

NITESH SHARMA

RAHUL

NITIN BHARGAV

SWATI DATTATRAYA GHOGE

MAYEKAR SONALI PRABODH

MANAN GUPTA

RASHIKA KALRA

PRITY SINGH

VAISHNAVI CHOPRA

AMAN SUBHASH CHANDRA GUPTA

ABU TALHA

SUMIT KUMAR SINGH

SRISHTI CHAURASIYA

KESHAV GOEL

VINAY KUMAR

DEEPALI SHARMA

SIMRANJEET SINGH

VAIBHAV TANWAR

SIDDHARTH DHANANJAY AKOLKAR

2969

2997

3045

3107

3141

2564

2565

2608

2700

2780

2088

2177

2299

2326

2418

2422

2431

2563

3308

3407

3574

3184

3230

3260

3289

3306

09/07/18

21/07/18

10/07/18

19/07/18

12/07/18

05/07/18

05/07/18

12/07/18

15/07/18

18/07/18

02/07/18

02/07/18

03/07/18

04/07/18

05/07/18

21/07/18

03/08/18

30/07/18

28/07/18

28/07/18

20/07/18

13/07/18

15/07/18

14/07/18

15/07/18

16/07/18

General

SC

SC

General

OBC

General

General

SC

General

General

General

OBC

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

OBC

Page 23: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

NAVEEN KUMAR

PUNAM MUTTANNA BABLESHWAR

YASHNA GUPTA

SHILPEE AWASTHI

SACHIN KUNWAR

AMAN PANCHAL

SHIVAM SUDHIR JHA

ABHISHEK RAJPUT

PRASHAN KUMAR SURANA

GUPTA AKASH SHRIRAM

SHAIKH SIRAJ TAHIR

SHENGAL MAYUR PANDURANG

VYAS NAMRATA PRAKASH

MATRE GANESH BANDU

BHARADWAJ RAJA RAMASHRAY

VERMA KAMAL KUMAR HARIKESH

SHEETAL SHREEKANT KALADAGI

SALGAONKAR ANIKET NAGESH

GHARAT MAYUR SHASHIKANT

GUPTA SUNNY ANTU

SARODE ASHISH VILAS

RISHABH FALWARIA

AYUSH VERMA

BHOSALE SAKSHI MANGESH

CHAUDHARI AKASH HARIMANGAL

SUTHAR MUKESH NARAYANLAL

4137

4228

4511

4517

4873

3872

4027

4029

4049

4108

3711

3730

4957

4959

4960

4961

4950

4951

4952

4954

4955

4910

4911

4917

4928

4930

28/07/18

28/07/18

29/07/18

30/07/18

20/08/18

26/07/18

24/07/18

25/07/18

28/07/18

12/08/18

12/08/18

12/08/18

12/08/18

12/08/18

12/08/18

12/08/18

11/08/18

12/08/18

11/08/18

12/08/18

12/08/18

04/08/18

07/08/18

13/08/18

12/08/18

11/08/18

General

General

SC

General

OBC

General

General

OBC

General

General

OBC

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

OBC

Page 24: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

QURESHI ASMINA ASIF ALI

NARAYANKAR PREM JALINDAR

PATHAK PRADEEP GHANSHYAM

SINGH PAWAN SURJAN

PATEL ABHISHEK VINOD

OMKAR SURESH KAWANKAR

CHAUDHARY VIDYAJI AMRESH

AMAN KUMAR

PILLAI SUSHEELA SUBBARAJ

GANEKAR RUCHIR SHANKAR

REDDY SHIVA MADHAV

KAKADE NITIN ASHOK

PATIL PRATHAMESH NARESH

SAROJ AMIT RAJESH

TEMKAR SHARAYU BHALCHNDRA

KHAN ZOYA SADIQUE

TIWARI RIYA VIJAYVEERKUWAR

SHITRE MITALI RAJARAM

VISHWAKARMA AKASH ASHOK

SATAM ANKUSH RAJAN

SHARMA ANISH RAMASHISH

SHIVAM DUTTA

VISHWAKARMA KALASH ASHISH

KOTHARI YASHISH LALIT

SHAH MITESH MUKESH

YADAV DHARMENDRA VIKRAMA

4963

4965

4967

4969

4971

4962

5135

5165

5181

5183

5185

5120

5126

5130

5132

5134

5032

5082

5106

5110

5112

4974

4998

5006

5013

5019

12/08/18

12/08/18

12/08/18

25/08/18

25/08/18

18/08/18

25/08/18

15/08/18

25/08/18

25/08/18

03/08/18

25/08/18

25/08/18

14/08/18

24/08/18

24/08/18

25/08/18

03/08/18

12/08/18

12/08/18

12/08/18

12/08/18

14/08/18

25/08/18

25/08/18

25/08/18

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

OBC

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

Page 25: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

REENA CHANDRABHAN GAJBHIYE

SHUBHAM BRISTIRAM MAJHI

RUSHIKESH RAJKUMAR GHORPADE

RAHUL RAMDHANI VISHWAKARMA

SHUMAILA ISMAIL SHAIKH

ANSARI ALISAB JAFAR

A B VIVEK

NILESH VASANT TULASKAR

AADIL AKHTAR SHAIKH

GOVINDA AMRIT LAL RAJBHAR

ANMOL RATHI

SHAIKH AMAN SAMIR

KHAN NAVED ALI FAIYAZ ALI

PANDEY NITESH MANOJ

RAJBHAR VIKAS VISHRAM

MUTHAMALLA KARAN PRABHAKAR

DIPANSHU MALIK

GOVIND RAMPYARE VARMA

SHIVAM GUPTA

YADAV OMKUMAR CHANDESHWAR

GHANEKAR KAILASH PRAKASH

DEEPAK SHRIKANT SONTAKKE

SUMEDH BHASKAR SHIRSAT

PRADEEP THIRTHRAJ PANDEY

JAISWAL RITIK NARENDRA

VISHAL

6486

6547

6557

6567

6658

6433

6447

6459

6470

6477

5228

5931

5936

6079

6396

5194

5196

5200

5211

5220

7343

7052

7156

7239

7299

7341

29/08/18

29/08/18

29/08/18

29/08/18

30/08/18

25/08/18

30/08/18

29/08/18

29/08/18

29/08/18

16/08/18

25/08/18

25/08/18

25/08/18

25/08/18

25/08/18

16/08/18

05/08/18

09/08/18

04/08/18

04/08/18

30/08/18

30/08/18

30/08/18

03/08/18

05/08/18

OBC

General

General

SC

General

General

OBC

SC

OBC

General

General

General

General

General

OBC

General

General

General

General

General

General

General

OBC

General

General

General

Page 26: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

(e) Master of Arts (English)

Sl.

No.

1.

1

2

3

SHRIGOD PRIYANKA KISHOR

ABHISHEK

JATIN KUMAR

HARMANJIT SINGH

GUPTA RAUNAK RAJESH

GHULE AKSHAY BHALCHANDRA

IDRISI JUNED AHMED BARSATI

BILLAWA SAURABH BABU

PREETI SUNIL GUPTA

SNEHA

PUSHPENDER

CHANDRASHEKHAR KUMAR

TAPISH KHANDELWAL

SOHUM GOYAL AGARWAL

RAJANI RAJENDRA KAINGADE

NILESH CHANDRAKANT WAYKAR

PATIL ROHIT RAJENDRA

RITESH BAJPAI

RAJNANDINI

8590

8592

8655

8827

8981

7908

7949

8068

8264

8440

7602

7880

7895

7904

04/08/18

04/08/18

04/08/18

05/08/18

04/08/18

04/08/18

04/08/18

04/08/18

10/08/18

04/08/18

07/08/18

07/08/18

08/08/18

05/08/18

05/08/18

05/08/18

06/08/18

06/08/18

04/08/18

SC

General

General

General

General

General

General

SC

General

General

OBC

General

General

General

VAJDAN PARVEEN

NAYOME ROHINTON ZANDBAF

SACHIN PRALHAD PATIL

Name of the students Enrolment No. Date of admissionCategory SC/ST/OBC/

PWD*/EWS**

2. 3. 4. 5.

General

General

General

OBC

General

9059

9243

9382

9419

9590

1689

2274

2554

02/07/18

03/07/18

06/07/18

General

General

General

Page 27: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

PATIL RUSHALI SHRIHARI

SINGH SAKSHI AKINCHAN

NIDHI ARORA

ARTI SHAKYA

NAVJEET KAUR

RAJAS SHIVRAJ PAWAR

MADHUMATI ANNA RAUT

A JABBAR ABDULLAH SHAIKH

MAHAJAN SANDIP NAMDEO

SIMRAN BATRA

KALPANA GANESH BADE

MANE PRATIDNYA ARJUN

RAMU RAM

ASHWANI KUMAR

DARLA SUCHARITA JOHN LAUNDAY

SHESHAM TABITHA MOSES

NEHA SHEKHAR KALOKHE

GUNJAN JOLLY

ANJALI MEHRA

NISHEET VISHWAKARMA

SILKY

2812

2898

3383

3450

3455

3522

3613

3664

3932

3938

3951

4191

PASALKAR PRANOTI SANJAY

LISHA JAIN

6761

5426

5701

5933

6285

6597

4259

4289

4703

4779

5162

31/08/18

20/08/18

23/08/18

28/08/18

29/08/18

31/08/18

31/07/18

02/08/18

07/08/18

08/08/18

15/08/18

11/07/18

12/07/18

26/07/18

19/07/18

19/07/18

08/08/18

22/07/18

23/07/18

26/07/18

26/07/18

30/07/18

30/07/18

General

General

General

OBC

General

General

SC

General

OBC

General

Other

General

General

General

General

SC

OBC

General

General

General

OBC

OBC

OBC

Page 28: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

(f) Master of Commerce

Sl.

No.

1.

1

2

3

4

5

dheeraj gosain

CHHANDITA SINGH

NIDHI TIWARI

NANCY GOEL

MONIKA SINGH

tejaswini sandip gaikwad

RAJSHREE PATHAK

VINITA VISHNU GAIKWAD

VIKAS RANA

RAKESH KUMAR

PANKAJ KUMAR

ADETTIWAR MURLIDHAR KRISHNARAO

JYOTHI RAGHAV

MANSHA CHAND

HARPREET KAUR

8701

9061

9089

9116

6765

7000

7670

7679

31/08/18

03/08/18

08/08/18

08/08/18

9849

9179

General

General

General

General

08/08/18

04/08/18

4. 5.

PATEL ROSHNI VIJAYBHAI

General

Name of the students Enrolment No. Date of admissionCategory SC/ST/OBC/

PWD*/EWS**

General

General

General

General

SC

General

General

General

General

General

05/08/18

05/08/18

06/08/18

07/08/18

10/08/18

03/08/18

03/08/18

04/08/18

04/08/18

9307

9413

9629

9758

7892

SUSHAMA BALIRAM BHANDWALKAR

PRAGATI KISAN GHAYTADKAR

SHINDE HARSHAD VIJAY

ABHIJEET HARIBA YADAV

2. 3.

1663

1723

1746

1776

1788

02/07/18

02/07/18

03/07/18

03/07/18

03/07/18

General

General

General

General

OBC

Page 29: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

GAVATE POONAM BAJRANG

JOTE PRIYANKA BASAVARAJ

ANISHA CHAWLA

PRAJAKTA VITTHAL KALE

POOJA DWARKADAS RAJWANI

KARMARKAR MRUNAL DHANANJAY

SAWANT POOJA RAMESH

KUMBHAR SURAJ ANANDA

MORE SHREYAS LALASAHEB

CHAVAN SHARMISHTHA RAJENDRASING

VIKAS SURESH SATHE

2471

2575

2597

ANMOL SWAIN

BUCHADE SACHIN SHIVAJI

RAJASHREE RAJESH PATNE

DEEPAKRAO HIMMAT JAGDALE

RAJASHREE SADASHIV CHONDHE

SAJIDA MUSTAK SHAIKH

PRIYA JOSHI

YOGITA SHARMA

RAPSANKUMARI DEVENDRA SHARMA

BALKAWADE AKASH VIJAY

KADAM SHWETA SURESH

AISHWARYA RAJU KADAM

KAVATHEKAR SHAILESH GAUTAM

JADHAV PRIYANKA SAKHARAM

2600

2613

1839

1899

1927

1940

1943

1958

2268

2278

2973

3060

2853

2869

2922

2949

2952

2718

2727

2741

2773

2774

07/07/18

26/08/18

10/07/18

11/07/18

09/07/18

04/07/18

04/07/18

04/07/18

04/07/18

03/07/18

03/07/18

03/07/18

03/07/18

05/07/18

06/07/18

16/07/18

24/07/18

13/07/18

30/07/18

17/07/18

09/07/18

10/07/18

10/07/18

10/07/18

07/08/18

General

General

SC

SC

General

General

General

SC

General

General

General

General

General

OBC

General

General

OBC

OBC

General

General

OBC

General

General

OBC

General

Page 30: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

HANDE PRAJAKTA SAMPAT

KEMUSKER PRAGATI SUBHASH

GAYATRI

PRASHANT KASHINATH CHAVAN

POONAM

THAKKAR HEMANT DHIRAJLAL

ANIKET SHANTARAM BODAKE

KAMTHANE DIKSHA NANDKUMAR

AKSHAY SURYAKANT WAYADANDE

SAMIKSH SHARMA

GUARAV DILIP GHAVALKAR

MAYA TANAJI JADHAV

BHAVIKA BHALLA

UDDHAV GOPAL KAVI

PHUTANE SNEHAL UDHAV

AKASH DILIP SALUNKE

ANUJ PRAKASH

SURAJ RAMESH MANE

ARNAV DEY

PRAGATI SITARAM GURAV

NILAM PRAKASH MALPOTE

AMRALE MOHINI YASHWANT

BORHADE BHAGYASHREE SHIVAJI

ADITYA DATTATRAY KHEDKAR

VRUSHALI RAMESH KALAMKAR

3207

3242

3263

3270

3293

3127

3135

3200

3828

3891

3532

3542

3673

3684

3822

3448

3509

3516

3518

3520

3305

3367

3393

3418

3434

06/08/18

17/07/18

17/07/18

17/07/18

18/07/18

15/07/18

20/07/18

16/07/18

18/07/18

16/07/18

23/07/18

31/07/18

25/07/18

25/07/18

28/07/18

20/07/18

20/07/18

20/07/18

21/07/18

22/07/18

19/07/18

19/07/18

23/07/18

19/07/18

20/07/18

General

General

OBC

OBC

General

General

General

General

OBC

General

General

General

General

SC

General

General

General

General

OBC

General

SC

OBC

General

OBC

General

Page 31: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

PATIL GOURI PANDITRAO

SHENDAGE SAMADHAN SHRIDHAR

SWATI BHIMRAO MESHRAM

HOLAM PRAVIN DATTATRAYA

KAJAL KUSHWAHA

UAMBARKAR MAHENDRA SITARAM

PAYGUDE MOHINI VIJAY

LALIT KUMAR PARMAR

SANDEEP MARUTI PAWAR

ANIKET DILIP PATIL

SAMIKSHA SURESH PAWAR

VISHVAJIT BALASO DHARME

SAHIL SHARMA

VIKAS

SONIA KAMWAL

MOHITE POOJA DILIP

GANESH PANDURANG RANE

DHANANJAY SUBRAO MANE

GEETANJALI LAXMAN HARPUDE

PUNEET CHATURVEDI

SAGAR KISHOR DESHMUKH

MUBIN RAUF RAYATAR

AKASH GUPTA

PRASAD PANDHARINATH HALANDE

AVINASH SHANKAR SURYAVANSHI

3922

3979

3983

5004

5034

5048

5072

5174

4754

4762

4817

4888

4988

4362

4452

4456

4589

4747

4057

4059

4130

4172

4307

5175

5248

26/07/18

31/07/18

27/07/18

28/07/18

29/08/18

14/08/18

14/08/18

15/08/18

16/08/18

18/08/18

10/08/18

11/08/18

13/08/18

13/08/18

14/08/18

03/08/18

06/08/18

21/08/18

10/08/18

08/08/18

30/07/18

30/07/18

31/07/18

04/08/18

03/08/18

General (*PWD)

General

General

General

General

General

General

General

General

SC

General

General

OBC

General

General

SC

General

General

General

Other

General

General

SC

General

General

Page 32: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

AMAN RAJESH BIGANIYA

VIBHUTE MAYURI MADHUKAR

JAMADAGNI MEGHA VINAY

MEENAKSHI GOVIND VARMA

PURNIMA

DHERE PRAJAKTA ASHOK

PATIL SUGANDHIKA SATGONDA

MANISHA ALLAHWADI

ANIL SHIVAJI MOHITE

VAIBHAV VIJAY AGRAWAL

MAYANK SHARMA

DERE APARNA DIPAK

BHALEKAR NALINI SHANKAR

SHITAL MADHUKAR BALKAWADE

ADITYA MAHENDRA PISAL

GANESH SUBHASH PUJARI

PANJWANI YOGITA LAXMANDAS

KUKREJA EKTA NAMDEV

NARSINGHANI NISHA GANSHAMDAS

PATIL TRUPTI POPAT

MUJAWAR SAMINA AKBAR

SIMRAN MAHESHLAL TULSANI

HARCHANDANI SIMRAN ASHOKLAL

KARDA SIMRAN VAKIL

SAJEEDA SHAIKH

7235

7369

7466

8057

8072

6430

6452

6640

6850

7233

6271

6293

6325

6326

6329

5291

5323

5717

8127

8412

8090

8105

8107

8117

8125

07/08/18

03/08/18

03/08/18

03/08/18

03/08/18

30/08/18

08/08/18

05/08/18

05/08/18

06/08/18

28/08/18

28/08/18

28/08/18

29/08/18

29/08/18

17/08/18

18/08/18

23/08/18

28/08/18

04/08/18

03/08/18

03/08/18

03/08/18

03/08/18

04/08/18

OBC

General

General

General

General

OBC

General

General

General

General

General

OBC

General

General

General

General

SC

General

General

General

General

General

General

General

General

Page 33: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

JOSHI VIVEK VILASRAO

CHANDWANI NIKITA PANJUMAL

GAURI SHARMA

POOJA MADAAN

ABHISHEK MEHNDIRATTA

KIRTI AGGARWAL

WADHWA RINKESH KISHOR

PARMANANDANI ASHISH LAXMAN

KHATTAR JAGDISH JAIRAM

KALANI VISHAL SHANKARLAL

DEEPAK PATHAK

DAMANJOT KAUR WALIA

KISHOR BALASO KHOT

HARPREET SINGH

MANISH AGGARWAL

PRIYANKA CHOUDHARY

KAMALJEET KAUR

ANISH KUMAR

KAJAL

ANUPREET KAUR

JHALAK CHOPRA

AYUR VERMA

EKANSH JAIN

VAISHALI TYAGI

PAWAR SANDHYARANI SANJAY

8877

8954

8997

9001

9105

8767

8769

8770

8843

8875

8591

8715

8760

9374

9414

9314

9315

9330

9355

9369

9124

9228

9235

9286

9305

05/08/18

05/08/18

05/08/18

05/08/18

06/08/18

04/08/18

05/08/18

05/08/18

05/08/18

05/08/18

04/08/18

04/08/18

04/08/18

04/08/18

04/08/18

06/08/18

06/08/18

06/08/18

07/08/18

07/08/18

06/08/18

06/08/18

06/08/18

06/08/18

06/08/18

General

General

General

General

SC

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

SC

General

OBC

General

SC

General

General

Page 34: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

(g) Master of Social Work

Sl.

No.

1.

1

2

KARANPREET KAUR BHATIA

KEDARNATH

RAHUL BANSAL

PRIYANKA ASHOK KHEDKAR

KAMALJEET SINGH CHAUHAN

Prajkta prabhakar kale

kishor rangrao suryawanshi

JYOTI RANI

KATEJA MAHIMA VIJAY

BATREL RAVEENA RAJKUMAR

shirke prashant suryakant

PRIANKA SHARMA

shivani

SIMARAN NIHALCHAND WADHAWANI

CHABRYA NIKITA MANOJ

SHARMA LAVEENA DEEPAK

DAYALANI KOMAL ASHOKLAL

SUNDRANI DIPTI MOHANLAL

ANNU SHARMA

9555

9568

9599

9613

9418

9428

9435

9867

9733

9792

9825

9859

9860

9614

9619

9623

9624

9625

9518

08/08/18

08/08/18

08/08/18

08/08/18

07/08/18

07/08/18

07/08/18

07/08/18

07/08/18

09/08/18

09/08/18

10/08/18

10/08/18

08/08/18

08/08/18

08/08/18

09/08/18

09/08/18

07/08/18

General

General

General

General

General

General

OBC

General

Other

General

General

General

HALDANKAR AKSHAYA RAJEEV

2. 3. 4. 5.

SURESH BALU KUMBHAR

General

OBC

Name of the students Enrolment No. Date of admissionCategory SC/ST/OBC/

PWD*/EWS**

General

OBC

OBC

SC

Other

1621

1634

10/08/18

02/07/18

OBC

OBC

Page 35: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

AMOL ARJUN SANAS

SOFIYA PRASHANT KHANDEKAR

RAJENDRA TUKARAM RAUT

AWATADE VISHAL PRAKASH

1647

1653

1669

1693

ANUJA AJIT PATIL

ROHINI GORAH JADHAV

MOHAN SUDAM DIGHE

KSHIRSAGAR KISHOR RAMCHANDRA

KEDARI ASHWINI HARIDAS

BHADKE SHASHIKANT SHANTARAM

SUJIT PANDHARINATH DHAMALE

DEEPA

RAKESH LIMBAJI CHAVAN

JAYSHREE GANESH

DEEPALI SACHIN KAMANE

AJIT AVINASHRAO MASLEKAR

NISHA MOHAN KSHIRSAGAR

NIKHILKUMAR NARAYAN SURVASE

SURAJ

NETKAR PRABHAT PRADIPCHANDRA

GONDHALI DEEPALI PRAKASH

MHANTA SAGAR PARSHURAM

SAYALI SURESH BENDKE

1709

1736

1748

1749

1779

1781

1787

1803

2234

2170

2210

2211

2225

2230

1949

2014

2049

2118

2149

08/08/18

03/07/18

03/07/18

20/07/18

03/07/18

11/07/18

02/07/18

02/07/18

02/07/18

02/07/18

03/07/18

03/07/18

03/07/18

03/07/18

16/07/18

07/07/18

02/08/18

27/08/18

01/07/18

02/07/18

05/07/18

03/07/18

02/07/18

General (*PWD)

OBC

OBC

General

General (*PWD)

General

SC

OBC

General

SC

SC

Other

OBC

OBC (*PWD)

General

SC

General

OBC

OBC

General

Other

General

OBC

Page 36: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

SHIVATARE REKHA VITTHAL

RAVIRAJ SHIVANAND NATIKAR

PRAVIN PRADEEP SURYAWANSHI

JADHAV SHRADHATAI TUKARAM

SHRIDHAR VILAS BHOSALE

PATEKAR RUPALI TANAJI

BHAVANA SHAMRAOJI DAWARE

CHAITALI TRIMBAK BHOITE

SAWANT TUSHAR ATMARAM

SHITAL CHANDRAKANT JADHAV

ADAKOLU KAVITA RAMESH

CHHAGAN MARUTI KALE

MALI NAGESH SHANKAR

ROHAN SHIVAJI DURGADE

SALUNKHE SAGAR NANDKUMAR

BARVE PRIYANKA RAJENDRA

KIRAN MANOJ DANDI

YOGESH

SAVITA CHANDRAKANT SHINDE

SAVITA GAJANAN JOSHI

MANDODE SHIVKUMAAR BASHVARAJ

INDRAJIT CHOKHA WAGHMARE

SANTOSHI RAMESH KADU

2293

2303

2351

2365

2370

2256

2269

2273

2291

2630

2680

2738

2746

2561

2569

2572

2577

2595

2414

2430

2482

2493

2524

04/07/18

06/07/18

05/07/18

05/07/18

11/07/18

03/07/18

03/07/18

08/07/18

27/07/18

05/07/18

03/07/18

03/07/18

09/07/18

06/07/18

07/07/18

11/07/18

30/07/18

13/07/18

06/07/18

06/07/18

16/07/18

06/07/18

06/07/18

General

OBC

General

General

General

General

OBC

OBC

OBC

General

General

SC

Other

General

General

SC

SC

General

SC

General

General

General

General

Page 37: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

BASAWANT CHANDRAKANT GAJALWAR

ADMANE ABHIJEET MARIBA

SAVITA ASHOK HOLMUKHE

RUPALI CHANDRAKANT WAGHOLE

GABHALE AKSHAY MANOHAR

THORAT SANDESH BABAJI

BHOR DEEPAK DEVRAM

ANUP ASHOK THITE

JAYA DIGAMBARRAO BHALE

TRUPTI HIRALAL JAGTAP

DADAS KAVITA MADHUKAR

AMRUTKAR ANKITA RAJENDRA

SHAIKH ABUBAKAR SHAIKH BISMILLAH

GARUD TUSHAR BABAN

MARNE AJAY NAMDEV

KAKADE LAXMAN DATTATRAYA

DHONE SAMARTH SANJAY

KEDARE RATANABAI DAGA

RAVINDRA BHANUDAS NIKAM

SHILPA BABASO DHANAVADE

SUMIT ANIL DAHITULE

NAMRATA SURESH PATIL

BANSODE VANDANA NAMDEV

2814

2824

2829

2830

2834

2803

3140

3144

3065

3075

3113

3120

3130

2944

2967

2970

3028

3042

2835

2844

2879

2890

2908

10/07/18

10/07/18

10/07/18

11/07/18

11/07/18

10/07/18

10/07/18

10/07/18

10/07/18

14/07/18

15/07/18

14/07/18

28/08/18

13/07/18

13/07/18

14/07/18

13/07/18

14/07/18

11/07/18

11/07/18

12/07/18

14/07/18

19/07/18

General

General

General

General

General

SC

Other

OBC

General

SC

General

General

SC

ST

General

General

OBC

General

OBC

Other

SC

SC

OBC

Page 38: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

RADHAKISHAN SATVAJI GUTTE

POONAM VIJAY GIRI

MANGESH KRUSHNA SAMBRE

ANIKET ASHOK TAPRE

KAMBLE ASHWINI SUBHASH

MRS. LEENA SUYOG PRABHUNE

GAURI SURESH T

DR POOJA PRASHANT NARWADKAR

SHRIPAD SANDEEP NAIK

SARAF SANDIP SATISH

SUMATI SANJAY SHINDE

JYOTI SANTOSH BHASE

RAGHAVENDRA BASANNA HIRAPURE

AMOL GUNDU GIRI

WALHEKAR RUPALI RAGHUNATH

SANTOSH SOMGIR GOSAVI

NAVNATH GOVIND RAUT

NANDA RAMGIRI GOSAVI

DAMBALE ROHINI SURYAKANT

ALAGI GODAWARI SIDDHARAM

PARVATI DATTARAO SHINDE

CHETAN VILAS DIVE

DURGA PRAVIN KOUKUNTLA

3174

3182

3185

3796

3798

3811

3851

3936

3499

3610

3657

3680

3770

3384

3402

3423

3447

3459

3240

3257

3326

3336

3365

15/07/18

15/07/18

18/07/18

16/07/18

17/07/18

15/07/18

08/08/18

26/07/18

24/07/18

24/07/18

25/07/18

25/07/18

28/07/18

06/08/18

08/08/18

08/08/18

24/07/18

23/07/18

18/07/18

30/08/18

18/07/18

18/07/18

19/07/18

General

General

General

General

OBC

General

General

General

OBC

Other

Other

General

Other

SC

OBC

General

SC

SC

General

OBC

Other

OBC (*PWD)

OBC

Page 39: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

VAIDEHI UMESH KAKULTE

BHOMALE SHANTARAM KONDU

NITIN JAISING KAMBLE

CHINCHOLE PRATAP SUBHASH

CHANDRAKANT OVHAL

PATIL SHUBHAM DILIP

UMESH NANAJI KAKULTE

PRIYANKA PRAKASH NIKAM

MUDAGI MALLIKARJUN BABURAO

MANOJ MARUTI KHAMKAR

DESHMUKH BHUSHAN RAJPAL

VIJAYA SHRIKRISHNA HINGANE

THORAT TEJASHRI PRATAP

GUNJAN BHIMRAO GAJARE

WALUNJ SUNITA BABAN

ANKUSH SHAMRAO PURAM

TALEKAR KANCHAN RAVINDRA

SHINDE GANESH ANKUSH

KADAM KALYANI BALASAHEB

SWAPNILKAMALAKAR KOTHAVADE

MOTE SUJIT DHARMARAJ

UNDE RAHUL DATTATRAY

YASHODHARA NAVNATH RAUT

4240

4256

4268

4282

4312

4154

4174

4196

4224

4238

4047

4053

4122

4128

4133

4002

4011

4014

4026

4034

4341

4346

4369

27/07/18

03/08/18

28/07/18

31/07/18

01/08/18

01/08/18

01/08/18

02/08/18

31/07/18

31/07/18

31/07/18

08/08/18

31/07/18

30/07/18

30/07/18

30/07/18

01/08/18

30/07/18

29/07/18

28/07/18

10/08/18

28/07/18

29/07/18

OBC

General

OBC

General

General

General

OBC

General

General

SC

General

ST

General

SC

SC

OBC

General

General

General

OBC

ST

SC

Other

Page 40: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

TAWAAR RUCHA PRAKASH

MARALE RATAN MURALIDHAR

BHAKTI NIWRATIRAO CHANDOLKAR

MATERE MANISHA GULABRAO

SARIKA AVINASH BHOSALE

KOLEKAR BABITA SADASHIV

VISHWAMBHAR DILIP SANKPAL

KAKADE STELA SUNIL

VANDANA PRALHAD WAVARE

MANDLIK SHILPA DATTATRAYA

WAGHMODE OJASWINI AMOL

MANISHA RAMCHANDRA MOTE

MANE PRAVIN ANANDRAO

ANURADHA GIRISH KULKARNI

AMAR MARUTI PATIL

KOLEKAR VAISHALI KISAN

SUGAVE KALAVATI MAHADEV

RAJESH RAMDAS DHAWALE

MANE AVADHOOT BHUPAL

MANE VINAYAK KISHOR

SOLAPURE UMESH CHANDRAKANT

RAKESH RANGRAO PATIL

FEGADE MANISHA PANDHARINATH

4749

4750

4782

4813

4821

4621

4673

4687

4689

4701

4388

4394

4481

4512

4564

4373

4383

4903

4825

4845

4862

4870

4895

27/08/18

09/08/18

09/08/18

10/08/18

10/08/18

07/08/18

07/08/18

08/08/18

08/08/18

09/08/18

04/08/18

07/08/18

07/08/18

09/08/18

07/08/18

07/08/18

02/08/18

02/08/18

02/08/18

03/08/18

10/08/18

11/08/18

11/08/18

OBC

SC

General

SC

General

OBC

Other

Other

OBC

General

General

Other

OBC

SC

SC

SC

General

OBC (*PWD)

SC

General

OBC

General

General

Page 41: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

VAISHNAVI SHRIKANT KADAM

KALAMBATE ANKITA ASHOK

KALE AVINASH ANANT

AIWALE SIDHANATH RAMU

KIRAN RAJARAM JADHAV

SALVI DEEPA YASHWANT

MAYA BHAUSAHEB GHODKE

BHAGYASHRI ASHOK GULVE

DEEPALI MOHANRAO SALOKHE

LOKHANDE SHRUTI RAJENDRA

SHETYE NITISH RAJENDRA

SHAILA SOMNATH KHUNTE

SHITAL NATHA GUNJAL

JADHAV RESHAM VIJAY

BALU FULSING CHAVAN

KM. VAISHALI SINGH

TUSHAR TIRTHARAJ PAWAR

HAREL ROHIT RAMESH

BAPURAO KISAN GARJE

SAMBHARE RUPALI VISHVANATH

PAWAR YOGITA MADHUKAR

KHARTODE MADHURI KRISHNA

PATIL SUJITKUMAR HANMANTRO

5262

5293

5301

5365

5489

5015

5039

5085

5189

5247

4919

5008

5010

5012

5853

5899

5976

5977

5670

5704

5714

5840

5849

24/08/18

26/08/18

22/08/18

23/08/18

28/08/18

20/08/18

17/08/18

17/08/18

21/08/18

18/08/18

13/08/18

13/08/18

13/08/18

16/08/18

14/08/18

11/08/18

13/08/18

26/08/18

24/08/18

24/08/18

31/08/18

29/08/18

26/08/18

General

General

SC

OBC

SC

General

SC

Other

General

General

Other

Other

General

Other

Other

General

SC

OBC

General

SC

General

General

OBC

Page 42: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

NILE MACHINDRA WALMIK

PAGARE POONAM ASHOK

BODELE SANJIWANI VILAS

SHILA SUBHASH BHOSALE

AZARUDDIN JAHANGEER NADAF

MALI SHRIKRUSHNA SHRIRAM

GAURI MADHUKAR BENDKHALE

KUMBHARKAR HARSHADA RAJENDRA

BHOSALE PRANJALI PRABHAKAR

ANIL SOMNATH MHASKE

SONAWANE RESHMA MARUTI

TAMBADE SULABHA SUBHASHCHANDRA

SUMIT IRANNA BASARAGI

MULANI FIROJ RASHID

RAJPUT VAISHNAVI VIRENDRASINGH

SUSHANT DILIP MOHITE

ROHAN RAJARAM PATIL

PRAMOD KAMALAKAR RANSHUR

SHINDE SONALI BALASAHEB

BAGLANE NILAM PRAKASH

PAWAR VANDANA DIGAMBAR

SANDHYA VINOD KADAM

JADHAV DHANASHREE BALASAHEB

6410

6475

6550

6593

6637

6184

6230

6265

6291

6316

6080

7569

7952

6944

7117

7127

7129

7339

6644

6665

6724

6729

6741

30/08/18

30/08/18

30/08/18

31/08/18

31/08/18

28/08/18

28/08/18

29/08/18

29/08/18

09/08/18

27/08/18

27/08/18

28/08/18

28/08/18

04/08/18

07/08/18

10/08/18

10/08/18

31/08/18

31/08/18

03/08/18

04/08/18

04/08/18

SC

General

SC

SC

General

General

OBC

General

General

General

SC

General

Other

OBC

General

OBC

SC

General

General

General

OBC

OBC

OBC

Page 43: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

(h) Master of Business Administration

JADHAV MAHESHKUMAR HINDURAO

OVHAL HARSHALI ANAND

SHINDE SUVARNA GANGARAM

SHINDE JAYRAM VITTHAL

ANERAO DEEPALI NALCHAND

DHANASHREE GAJANAN PAWAR

ROHIT ARUN SALUNKHE

KERAPPA LAXMAN KALEL

SANGITA SHANKAR MAHADIK

BHOLE PATIL ROHIT RAMCHANDRA

AMRUT VIKAS KASABE

PAWAR ATULKUMAR ASHOKRAO

PAWAR GIRISH DATTATRAY

PRAVIN ASHOK PAWAR

MINAKSHI SHIVAJI JADHAV

ANAMIKA SHAMRAO KAMBLE

SUNANDA SHASHIKANT KAMBLE

DHANAPPA PANCHAPPA BAGALE 8742

8765

8809

8815

8097

8200

8505

9484

9491

9494

9514

9353

9360

9420

9465

9468

8818

9140

9174

9239

9300

8611

05/08/18

05/08/18

05/08/18

05/08/18

04/08/18

04/08/18

04/08/18

04/08/18

04/08/18

04/08/18

09/08/18

07/08/18

07/08/18

08/08/18

08/08/18

09/08/18

06/08/18

06/08/18

06/08/18

06/08/18

07/08/18

05/08/18

General

OBC

Other

OBC

SC

General

General

General

SC

General

General

General

SC

SC

OBC

General

Other

OBC

SC

SC

OBC

SC

DESHPANDE ASHISH VITTHAL

JADHAV PRAVINKUMAR SAMBHAJI

SHINDE AKSHAY RAJENDRA

SHINGE STEPHEN BALU

Page 44: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

Sl.

No.

1.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

2. 3. 4. 5.

YOGESH SINGH MEHTA

Name of the students Enrolment No. Date of admissionCategory SC/ST/OBC/

PWD*/EWS**

JADHAV JYOTIRMAYEE JAIPRAKASH

SNEHAL

SURYAGANDH VARSHA JAYKAR

AJAY JOSHI

NIKHIL SHANKAR PANDIT

VISHAL NARSINGRAO MORE

DHEPE SHUBHAM PRASHANT

JAY PRASAD

HIMANKAR

SAWANT KHUSHAL DADASO

MADHURI

TUSHAR GANESH MOGRE

KATAR EKTA ASHOK

NIRANKARI NAMRATA SHAMLAL

MONIKA RANA

PATHIK BHARATBHAI GOVANI

VIVEK VIJAY WASULE

RAHUL

DHIRAJ RAVINDRA CHAVAN

KADAM AKSHAY AJAY

KUNAL TAGRA

RUCHITA RAJENDRA SONAWANE

SHWETA ONKAR JAGLE

SUNIL PADIHARI

SIDDHESH SHAILESH SATAM

SARIKA RAJARAM DARDE

1712

1720

1725

1728

1734

1666

1678

1687

1695

1705

1569

1573

1587

1589

1592

1597

1607

1622

1623

1627

1630

1644

1661

1739

1740

1742

1759

04/07/18

03/07/18

04/07/18

04/07/18

04/07/18

03/07/18

03/07/18

01/07/18

03/07/18

20/07/18

16/07/18

02/07/18

09/07/18

02/07/18

14/07/18

02/07/18

16/07/18

02/07/18

02/07/18

02/07/18

03/07/18

03/07/18

03/07/18

03/07/18

21/07/18

04/07/18

04/07/18

General

SC

General

OBC

SC

General

General

SC

General

General

General

General

OBC

SC

General

Other

OBC

General

General

General

General

General

General

General

General

OBC

General

Page 45: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

KSHATRIYA SIDDHI SUNIL

VINIT AVINASH PATIL

PATEL HETAL HIMMATLAL

VELANI NIMISHA MANSUKH

POKAR MAYUR JITENDRA

TRIPTI GARG

VISHESH KIRAN SHINDE

ZEENAT SHARIF SHAIKH

NEHA GOPAL NADGOUDA

GORE SHUBHAM DATTATRAYA

ROHINI GUPTA

POOJA PRAKASH JADHAV

HARSHIT VATS

POOJA PURIA

PANKAJ CHOUDHARY

POLEKAR PRIYANKA DATTATARY

KEYUR VIJAY HANGEKAR

VEDANTA BABARIA

KESHAV BANSAL

SAKSHI ARORA

SHUBHAM SHARMA

CHHAYANK GUPTA

GUNIT MAYO

NAMEET NANDKUMAR AWATE

CHAVAN PRANALI DAYANAND

TEJASHREE BALASAHEB WAKALE

AMANPREET SINGH

POONAM

LIDIYA SAMUEL VEMARPU

HARMAN SINGH

1845

1846

1847

1854

1859

1806

1807

1808

1822

1835

1771

1772

1780

1782

1795

1760

1978

1988

1989

1991

1911

1917

1920

1962

1967

1860

1876

1889

1907

1908

05/07/18

06/07/18

06/07/18

27/07/18

01/07/18

12/07/18

05/07/18

13/07/18

05/07/18

05/07/18

17/07/18

05/07/18

05/07/18

24/07/18

05/07/18

04/07/18

03/07/18

05/07/18

06/07/18

04/07/18

26/07/18

06/07/18

06/07/18

31/07/18

06/07/18

15/07/18

06/08/18

30/07/18

06/07/18

04/07/18

General

General

General

General

General

OBC

General

General

OBC

OBC

General

General

General

General

General

OBC

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

SC

General

General

General

Page 46: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

SONAL JAIN

SATYA NARAIN GULIA

AVINASH RAMANI

HEENA

GAUTAMI PRADEEP BECHAWADE

NIKITA SURI

PATIL DHANESH RAJARAM

GURNANI SNEHA RAMESH

NIRMALA DEVI YEEDA

TARANPREET KAUR

PRAGATI ASHOK JAGTAP

DHUMAL PRITHVIRAJ BALWANT

AKHILESH KAMALAKANT REGE

CHAVAN NIRANJAN VIJAY

SIMRAN NAGPAL

YASH ARORA

NIHARIKA GROVER

SAGAR SUBHASHRAO METKAR

SWATI SHIVAJI SHINDE

PAWALE AMOL DILIP

POONAM NARENDRA DESAI

AKSHAY PRAKASH LAVAND

PIYUSH SHARMA

NITIN RAMCHANDRA SATHE

KIRTI

JESWANI ANJALI AMARLAL

MITESH KUMAR SINGH

SAGAR JAGANNATH BHAVSAR

DURGA PANTH

KAJAL JHA

2001

2011

2012

2040

2062

1993

2264

2329

2333

2343

2345

2219

2237

2245

2250

2261

2106

2117

2121

2144

2166

2071

2083

2084

2090

2104

2358

2371

2400

2405

13/07/18

12/07/18

03/07/18

06/07/18

05/08/18

28/07/18

03/07/18

16/07/18

04/07/18

04/07/18

09/08/18

04/07/18

04/07/18

03/07/18

20/07/18

19/07/18

03/07/18

04/07/18

01/07/18

02/07/18

03/07/18

22/07/18

07/07/18

06/07/18

20/07/18

04/08/18

29/07/18

26/07/18

06/07/18

12/07/18

General

General

General

General

General

General

General

General

OBC

General

SC

General

General

General

OBC

General

General

OBC

General

General

General

General

General

General

General

General

OBC

General

General

General

Page 47: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

DARYANI KAJAL NARAYAN

KOTHIMBIRE SHRIKANT RUPSEN

MUKUL SINGLA

ANKIT JINDAL

SIMMI GOYAL

MANVI MADHRA

NEHA AGGARWAL

SHRADDHA CHANDRAKANT VERMA

VARSHA NAIR

NEENU SHARMA

VITTHAL BABURAO POUNDKAR

BHUSHAN RAMESH PATIL

SANKET PRAVIN WEDHANE

NIHARIKA BANSAL

MONIKA SURVE

INDER BAJAJ

PREM

GOKUL RAJENDRA KADAM

DHANENDRA KISHOR PAWAR

LOKENDER

SUMITA MUDALIAR

TARUN GOYAL

AMAN GOEL

KOLTE ADITYA RAJANIKANT

PADMJA SUNIL RAHATE

VINAYAK DILIP SALUNKHE

SOUMYA SINGHAL

SURINDER KAPOOR

AMANDEEP SINGH

GAURAV DAHIYA

2614

2629

2634

2635

2656

2567

2584

2594

2605

2607

2461

2496

2509

2531

2532

2416

2854

3016

3023

3024

2730

2752

2800

2802

2831

2661

2675

2693

2708

2710

10/07/18

19/07/18

12/07/18

09/07/18

08/07/18

30/07/18

07/07/18

07/07/18

01/08/18

07/07/18

02/08/18

06/07/18

06/07/18

14/07/18

26/07/18

11/07/18

11/07/18

20/07/18

06/08/18

14/07/18

10/07/18

12/07/18

16/07/18

10/07/18

13/07/18

12/07/18

09/07/18

01/08/18

05/08/18

28/07/18

General

General

General

General

OBC

General

OBC

General

General

General

General

General

OBC

General

General

General

General

OBC

SC

General

General

General

OBC

General

General

General

General

General

General

General

Page 48: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

KASHISH SHARMA

VARTIKA TAYAL

MADHUMATI SAMBHAJI PAWAR

JATIN GOYAL

KULDEEP KALRA

VISHAL

POOJA SHARMA

VINAY KUMAR BAGHEL

GURLEEN KAUR

PUSHPA RANI

PRAYANSH JAIN

SRISHTI THALWAL

JATINDER SINGH

MOHD ALTAF

ANKIT POONIA

DINESH KUMAR VERMA

JANHAVI ISHWAR ALGUR

AMAN SAWLANI

ASHISH TYAGI

RUCHI

TEJAS UMESH BHALERAO

SHUBHAM TIWARI

ANAMIKA

AMIT KUMAR SHUKLA

GHOLAWADE ARUNA SADASHIV

SARANG NIVASRAO JADHAV

SHUBHAM BATRA

YOGESH YADAV

RAJAT RATHORE

MOHIT KUMAR

3034

3036

3052

3100

3102

3029

3299

3342

3351

3363

3379

3266

3273

3274

3278

3286

3160

3165

3204

3241

3246

3104

3153

3154

3155

3158

3382

3386

3388

3414

20/08/18

25/07/18

14/07/18

23/07/18

01/08/18

13/07/18

27/07/18

13/07/18

05/08/18

18/07/18

18/07/18

19/07/18

23/07/18

17/07/18

17/07/18

17/07/18

17/07/18

06/08/18

10/08/18

17/07/18

23/07/18

29/08/18

17/07/18

15/07/18

08/08/18

22/07/18

16/07/18

23/07/18

18/07/18

19/07/18

General

General

General

General

General

SC

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

OBC

General

SC

General

Page 49: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

TARANG CHAUHAN

ROHAN RAJENDRA BARGE

SALONI MALVI

SALONI JAIN

RUCHI TIWARI

JASKIRAN KAUR

AASTHA AGGARWAL

TUSHAR SHARMA

BHUSHAN SANJAY SAPKALE

PATIL AMRUTA ANIL

SANDHYA RAI

BHAIRAVKAR GAYATRI VISHWAS

LADAGE SHREYAS PRAMOD

ARPIT AGGARWAL

DEEPAK

DEEPIKA JINDAL

DEEPIKA BANSAL

SUMEET DAHIYA

PANDEY SOURABH MANOJ

RAJ YADAV

RAHUL VISHWAKARMA

KUNAL KUMAR

SHILPI GULATI

CHETAN

NEHA RAWAT

VIJAY GUNDU PHOWAKANDE

TUSHAR TANWAR

HARPREET KAUR

HIMANSHI SHARMA

YOSHITA CHAUHAN

3557

3560

3566

3572

3586

3502

3519

3525

3533

3555

3421

3429

3439

3452

3474

3419

3658

3663

3669

3689

3615

3616

3619

3646

3655

3592

3596

3605

3609

3614

24/07/18

28/07/18

21/07/18

30/07/18

24/07/18

30/07/18

14/08/18

04/08/18

21/07/18

06/08/18

06/08/18

19/07/18

22/07/18

20/07/18

20/07/18

19/07/18

24/07/18

19/07/18

23/07/18

23/07/18

25/07/18

18/08/18

28/07/18

23/07/18

23/07/18

26/08/18

22/07/18

22/07/18

27/07/18

26/07/18

General

OBC

General

General

OBC

General

General

Other

General

General

SC

OBC

General

General

General

General

General

General

OBC

General

OBC

General

General

OBC

General

General

General

General

General

OBC

Page 50: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

PAWAR PREM PRADIP

GOLIWALE POOJA ASHOK

GOURAV AGGARWAL

POOJA CHANDRASHEKHAR SURVE

NIRAJ SAHASRABUDHE

HIMANSHI MOHANPURIA

LULLANI KAJAL PRAKASH

GOGIYA SAMATA BAKASHARMA

NADAF SURAJ AKBAR

HEMANT GAUTAM

SHIKHA SINGLA

RAHU PURUSHOTTAM PATIL

RINKI GOYAL

SIDDHARTH KUMAR

GURTEGH SINGH BAWA

SAHIL GUPTA

RISHAB GARG

MAYUR MUKUND SHINDE

MOHIT MALIK

JASWANI SHANTI GULABRAI

VISHAL

METKAR ASHWINI ANANDA

NITIN SHARMA

PRABHU MRUNAL RAJESH

GHADAGE SUSHIL ANANDA

SUCHITRA RAVI VARMA

SALUNKHE BHAGYASHRI RAJARAM

SHINDE VIKRAM VISHNU

GUNJATE AKSHAY ASHOK

AKSHAY ASHOK PATIL

3725

3727

3728

3742

3748

3720

3899

3902

3903

3909

3911

3833

3847

3879

3887

3890

3806

3809

3812

3817

3831

3749

3750

3751

3758

3769

3913

3914

3939

3941

24/07/18

24/07/18

24/07/18

24/07/18

24/07/18

24/07/18

24/07/18

24/07/18

26/07/18

26/07/18

26/07/18

26/07/18

26/07/18

29/08/18

31/07/18

27/07/18

26/07/18

26/07/18

25/07/18

25/07/18

25/07/18

25/07/18

25/07/18

24/07/18

25/07/18

21/08/18

30/07/18

10/08/18

26/07/18

27/07/18

General

General

General

General

General

SC

General

General

General

General

General

OBC

General

General

General

General

General

General

General

SC

General

Other

General

General

General

General

General

General

General

General

Page 51: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

NIKITA BIBHISHAN DESHMUKH

ROHAN AVANA

HUJARE SAHIL ISMAIL

GURAV MAYUR MANOHAR

CHAVAN SHRADDHA PRASHANT

PARUL DHAM

MOTWANI POOJA JIANDRAI

GOPALANI DISHA SHAM

GARIMA MUNJAL

POURUSH CHOUDHARY

AAMIR S SHAIKH

KRITIKA JAIN

CHANDRIKA ABASAHEB DHANE

KRISHNA RAJANI

ARUSHI BAJAJ

SUNAINA

AKSHAY MANGLA

JAGJOT SINGH

JADHAV NILAM NIVAS

NANCY CHHABRA

HARDEEP SINGH

SUSHANT GUPTA

TANYA VYAS

GEETIKA KWATRA

SARTHAK KHANNA

MAGDUM SUMEDH SANJAY

KUNAL ANAND

MONALI BRAMHADEO MANE

PRATIKSHA RAJENDRA DHORE

LALITA SAINI

3997

4042

4044

4062

4077

3971

3975

3976

3977

3995

3955

3958

3965

3967

3969

3944

4141

4149

4150

4160

4107

4111

4115

4124

4140

4093

4095

4096

4099

4100

28/07/18

28/07/18

28/07/18

31/07/18

31/07/18

09/08/18

27/07/18

27/07/18

27/07/18

28/07/18

09/08/18

27/07/18

27/07/18

27/07/18

30/07/18

27/07/18

26/07/18

02/08/18

21/08/18

30/07/18

29/07/18

14/08/18

30/07/18

30/07/18

01/08/18

03/08/18

31/07/18

30/07/18

29/07/18

29/07/18

OBC

OBC

OBC

General

Other

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

SC

General

General

Other

OBC

SC

Page 52: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

JAMNANI SIMRAN KISHANCHAND

PRAJAKTA VINAYAK DESHMUKH

HARSHIT SAWHNEY

RACHIT BAWEJA

CHABUKSWAR NIDA AYUBKHAN

VINAY YADAV

GANGWANI VISHAL BALRAM

BHAWANA

VIDHANI NIKHIL PRAKASH

POWAR NIKHIL SUKHDEV

CHHABRIA SANTOSH SHANKARLAL

MULCHANDANI NIKHIL RAM

JATIN CHHABRA

NIKITA ARUN BHOR

HEENA

GUNDESHA BHAVIKA MANUJ

ANIRUDH SARIN

AMIT RAWAT

AKIFKHAN INAMDAR

RAGHAV GUPTA

HARSHIT RUSTAGI

AJAY SHIVANAND DULANGE

SHETAKE ANIKET ANANDRAO

PATIL DIPAK DILIP

PATIL POOJA PRATAP

REETIKA GUPTA

SWAPNIL JAYANT KULKARNI

AHUJA SAHIL DEEPAK

DAPHALE VAIBHAV SUNIL

BHUSHAN RAVSAHEB BORGAVE

4189

4207

4209

4210

4212

4178

4339

4340

4345

4353

4366

4287

4290

4308

4321

4325

4247

4258

4267

4277

4284

4222

4239

4244

4245

4246

4368

4374

4378

4391

30/07/18

09/08/18

31/07/18

31/07/18

31/07/18

01/08/18

08/08/18

11/08/18

01/08/18

02/08/18

06/08/18

02/08/18

02/08/18

01/08/18

01/08/18

09/08/18

01/08/18

02/08/18

31/07/18

31/07/18

31/07/18

31/07/18

31/07/18

31/07/18

31/07/18

31/07/18

27/08/18

24/08/18

02/08/18

02/08/18

General

General

General

General

General

OBC

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

SC

General

General

General

General

General

Page 53: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

AZADAHMED KHAN

BHAVYA LAMBA

BHAVESH

MAYUR NITIN SURYAWANSHI

SHUBHAM GUPTA

MULWANI ROSHANI SUNIL

KISHAN KUMAR JHA

NITIN KUMAR PRAJAPATI

ANKIT

AMRUTA RAMESHWAR LODH

CHOUGULE ANIKET RAMESH

RANE RUTUJA RAJASINHA

PARYEMALANI NEHA ANIL

PATHARWAT ROHAN PRAKASH

MANASI RITESH PATEL

MEGHA THAKUR

KETAN HANDA

GAIKWAD SUKANYA PRAMOD

SANTOSH DNYANOBA TEMGIRE

TORGAL NAVEED MEHMOOD

SHAVEZ

JATIN VAID

ANIRUDH SHARMA

GAURAV DAGA

ASHISH MANI TRIPATHI

GAURAV ARORA

BHANU MEHTA

VIDYA PRAKASH KHUTWAD

GAMBARE SHIVANI SURESH

NAGDEV VIPUL SANJAY

4466

4468

4473

4475

4476

4422

4433

4445

4459

4461

4401

4402

4405

4410

4419

4393

4598

4603

4609

4612

4554

4559

4572

4574

4578

4477

4478

4479

4491

4553

10/08/18

10/08/18

06/08/18

03/08/18

08/08/18

06/08/18

03/08/18

06/08/18

03/08/18

03/08/18

02/08/18

02/08/18

04/08/18

20/08/18

10/08/18

02/08/18

02/08/18

02/08/18

06/08/18

08/08/18

10/08/18

08/08/18

04/08/18

23/08/18

10/08/18

03/08/18

03/08/18

08/08/18

06/08/18

12/08/18

General

General

OBC

General

General

General

OBC

General

General

General

General

General

General

General

General

General

SC

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

Other

General

General

Page 54: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

YASH BANSAL

ABHISHEK KAILAS WAGHMARE

AJAY BHAUSAHEB KALE

DHAME JAY HANUMANT

VIKAS SHUKLA

SNEHAL ANIL KATE

MAYANK GOGIA

KUMBHAR SARITA SHIVAJI

YASH MAKHIJA

KARAMBALKAR SUPRIYA TANAJI

PATIL SONALI VISHNU

BHUMIKA RAWAT

SANJAY KUMAR SINGH

DESHPANDE DIVYA DIGVIJAY

PRASAD RAJENDRA DHUMAL

GOURAV

KATTE SACHIN MURLIDHAR

SANDEEP DHANAJI POWAR

DIVYA BANSAL

RAMITA KUMAR

AYUSH ARORA

HEGAJE MAYURI BANDA

VADAVE SUDHIR GAUTAM

DHUMAL PRATIK SATISH

KALBURGI AKASH BASAVRAJ

MANIK LAMBA

ANKIT KUMAR RAJPUT

VANDANA RANA

PRASHANT PANDURANG JADHAV

SIDDHARTH TAGRA

4625

4627

4666

4676

4677

4618

4883

4886

4892

4924

4946

4820

4843

4861

4868

4875

4783

4786

4792

4797

4799

4686

4704

4705

4757

4770

4947

4958

4966

4972

06/08/18

07/08/18

17/08/18

07/08/18

07/08/18

06/08/18

06/08/18

06/08/18

11/08/18

11/08/18

27/08/18

04/08/18

28/08/18

10/08/18

04/08/18

23/08/18

10/08/18

11/08/18

09/08/18

09/08/18

25/08/18

17/08/18

11/08/18

08/08/18

08/08/18

08/08/18

10/08/18

10/08/18

12/08/18

12/08/18

General

SC

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

OBC

Other

General

General

General

General

General

General

General

General

SC

General

General

General

General

General

General

General

Page 55: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

RAHUL VINODKUMAR AGRAWAL

TEMINAL PRAVIN GURUBASSIYA

NEESHU GUPTA

RASHMI GUSAIN

DEEPAK PATHAK

JADHAV SNEHA ASHOK

KHOT OMKAR MADHUKAR

KOMAL CHAWLA

SHUBHAM AGGARWAL

KUNAL MAHAJAN

YOGESH MEHRA

SHINGARE SHRADHA SANTOSH

SHRUTI SATISH DHUMAL

NAMRATA UDAY KESARKAR

VIKAS KAUSHIK

MOGHE TEJAS SATISH

KUNAL PANJA

HARISH

JOSHI HARISH GUNDU

RUTURAJ SHIVAJI PATIL

SANGRAM SHIVAJI BARGE

ASHDEEP SINGH NARANG

DIGVIJAY SHRIKANT PATIL

KALEKAR VIRENDRA VILAS

DEEPA ABANI DEY

MANISH KUMAR MISHRA

AFREEN MAHMOOD DANGE

APARNA SRIVASTAVA

NIRANKARI RASHI GOPALDAS

NAGDEV SUMIT MURLIDHAR

5091

5094

5098

5099

5107

5052

5055

5059

5073

5074

4995

5005

5021

5038

5040

4978

5281

5289

5290

5297

5190

5224

5225

5226

5234

5118

5119

5127

5157

5160

14/08/18

14/08/18

14/08/18

05/08/18

14/08/18

17/08/18

14/08/18

16/08/18

14/08/18

14/08/18

13/08/18

13/08/18

13/08/18

07/08/18

13/08/18

14/08/18

13/08/18

13/08/18

17/08/18

17/08/18

17/08/18

16/08/18

20/08/18

08/08/18

27/08/18

14/08/18

20/08/18

06/08/18

16/08/18

16/08/18

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

OBC

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

Page 56: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

ABHISHEK GUPTA

JADHAV ROHINI DHANANJAY

VERSHA

HASAN ZEHRA ZAIDI

TANMAY UDAY KOKATE

REHAN TURK

RAHUL RAMDAS MAIND

AIRAZ MAHAMDHUSEN DESAI

KHANDEKAR UMESH SANGAPPA

AKANSHI GUPTA

VISHWAS MISHRA

DARSHAN BHASKARAN NAIR

SINDUJA NADAR

RUSHIKESH MANOHAR MENGE

PRERNA CHHABRA

SHIRSAT NITIN RAJENDRAKUMAR

PRASHANT PANCHAL

MANSI BHARDWAJ

JAGTAP SUDHIR BABASAHEB

NAVDISH KUKREJA

AKANSHA JAIN

AYUSH GARG

MANIYAR POOJA RAMNARAYAN

PORWAL SONU RAJENDRA

KRUTI MANJUNATH GUDIGAR

UTSAV VINAYAK

PRASANNA SHRIKANT YARATE

CHOUDHARY AARTI LALARAM

SWAPNALI SUNIL MHATRE

PRIYANKA DATTARAM KADAM

5328

5339

5354

5360

5378

5305

5463

5465

5528

5529

5536

5456

5457

5458

5460

5462

5442

5445

5446

5452

5454

5394

5401

5403

5419

5422

5546

5547

5548

5549

19/08/18

23/08/18

19/08/18

20/08/18

20/08/18

03/08/18

18/08/18

09/08/18

21/08/18

21/08/18

21/08/18

21/08/18

23/08/18

21/08/18

21/08/18

21/08/18

21/08/18

23/08/18

20/08/18

20/08/18

21/08/18

23/08/18

21/08/18

20/08/18

20/08/18

20/08/18

01/08/18

20/08/18

21/08/18

21/08/18

General

General

General

General

General

General

General

General

Other

General

General

General

General

OBC

General

General

OBC

General

OBC

General

General

General

General

General

General

General

General

OBC

General

General

Page 57: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

SAHIL SUDHAKAR TERSE

SIDDHARTH NITIN SAWANT

ASHUTOSH KRISHNAKUMAR MISHRA

DHAWAL NITIN WANI

SHARVI RUPENDRA DIVEKAR

PRATIMA DEWANAND SHIRSAT

SUSAN EKAMBA VANAN

KHAN ABU SUFFIYAN ASHFAK

RAHUL GANPAT KONDAYE

TRUSHALI NAMDEO PARAB

GARIMA SANTOSH THAKUR

SHRADDHA DWIVEDI

ROHINI EKNATH JAMDADE

YADAV RAHUL PHOOLCHAND

KALPESH RAVI RAO

KAJAL GOSWAMI

AKSHAY JITENDRA BHIKNE

JATIN SHARMA

PREKSHA SUDHIR JAIN

SONAM

PRIYANKA HARISH SUVARNA

SONALI VISHWANATH NAWALE

VAISHALI VATS

SUSHANT DINESH BHOSALE

SAMEER SOMNATH SANGLE

NILESH RAMMANI TIWARI

SAYYED SAMEERA BEGUM

NEHA

VISHAL RAJESH CHAUGULE

RAMCHANDRA PANDURANG PAWAR.

5564

5565

5568

5569

5570

5556

5557

5559

5561

5562

5551

5552

5553

5554

5555

5550

5651

5678

5697

5732

5588

5590

5598

5631

5645

5574

5575

5576

5577

5587

23/08/18

23/08/18

21/08/18

22/08/18

21/08/18

23/08/18

21/08/18

21/08/18

21/08/18

22/08/18

21/08/18

21/08/18

23/08/18

23/08/18

21/08/18

21/08/18

21/08/18

21/08/18

23/08/18

23/08/18

23/08/18

08/08/18

23/08/18

22/08/18

22/08/18

23/08/18

23/08/18

23/08/18

21/08/18

28/08/18

General

General

General

General

General

General

General

OBC

General

General

General

General

OBC

General

SC

OBC

OBC

General

General

General

OBC

General

General

General

General

General

General

General

General

General

Page 58: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

PRANJAL PAGARIA

AVITOSH CHANDRABHUSHAN JAISWAL

SAIRAJ PADMAKAR BAWDANE

ISMAIL TAYYAB CHAUS

HIMANSHU JAIN

DHANANJAY VIJAY SOHONI

KOLE SUNNY RAJENDRA

SOMYA GUPTA

RAJESH KOTNALA

SWAPNARANI BHASKAR LONDHE

KRITI NARANG

TANU

AKASH ARORA

SUJIT BALASAHEB TAMBE

SAKSHI UNIYAL

NISHA CHADHA

MORE PRATIRAJ RAMESH

SANDIP KUMAR SORABH

SALUNKHE VIKAS RAGHUNATH

PARDEEP

ARPIT UPADHYAY

AMIT ANAND

HARIOM ROHILLA

POOJA KUMARI

VHATKAR PRATIK CHANDRAKANT

TANISHQ

HIMANSHI

PULKIT GOYAL

RITIKA CHOPRA

RITIKA KUMARI

5757

5759

5766

5800

5803

5747

6105

6113

6131

6138

6179

5962

6059

6062

6082

6103

5872

5876

5889

5910

5935

5826

5830

5843

5848

5860

6188

6217

6246

6251

23/08/18

23/08/18

30/08/18

24/08/18

09/08/18

23/08/18

23/08/18

23/08/18

27/08/18

30/08/18

27/08/18

28/08/18

30/08/18

27/08/18

10/08/18

31/08/18

27/08/18

29/08/18

05/08/18

10/08/18

08/08/18

08/08/18

03/08/18

28/08/18

24/08/18

24/08/18

24/08/18

24/08/18

28/08/18

28/08/18

General

OBC

General

General

OBC

General

General

General

General

General

General

General

General

SC

General (*PWD)

General

General

OBC

General

SC

General

General

General

General

General

General

General

General

General

SC

Page 59: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

SUNAINA MALHOTRA

SALOKHE SHIVATEJ PRATAPSINGH

DARYANI KARAN SHRICHAND

DARYANI ABHIMANYU HARNAM

PRADNYA VILAS BHORE

SANKET GAJANAN MASKAR

SHWETA GHANSHYAM JUWATKAR

KUNAL BHAGWAT SURWADE

SHARDA ARORA

LIMA ROSE AROCKIASWAMY PAUL

WADEKAR SANDESH DILIP

AMAM JAIN

POKAR JIGAR HARILAL

SARTHI SHARMA

CHUNEET MITTAL

RAHUL GAUTAM

SHAIKH MOHASIN MUBARAK

PRAGATI GUPTA

SHRUTI JAIN

ROHINI SAHEBRAO DHEKALE(JADHAV)

JUGESH

PRIYANKA DOGRA

DEVYANI

PATEL DIPESH VADILAL

AKASH SAINI

AMIT THAKUR

HAIDER KHAN

ABHISHEK

KIRTIKA SONI

KAMAKSHI BHANDARI

6629

6635

6704

6815

6818

6479

6506

6535

6579

6626

6266

6273

6278

6320

6420

6262

6982

6984

7078

7090

6932

6934

6946

6960

6975

6822

6829

6837

6915

6918

08/08/18

01/08/18

01/08/18

01/08/18

01/08/18

30/08/18

30/08/18

30/08/18

30/08/18

30/08/18

06/08/18

28/08/18

29/08/18

29/08/18

04/08/18

28/08/18

01/08/18

04/08/18

04/08/18

06/08/18

03/08/18

03/08/18

03/08/18

03/08/18

03/08/18

01/08/18

07/08/18

03/08/18

03/08/18

03/08/18

General

General

General

SC

General

OBC

General

General

General

General

OBC

General

General

General

OBC

General

General

General

General

General

SC

General

General

OBC

General

General

General

General

General

SC

Page 60: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

NEHA RANI

NAVJOT SINGH SANDHU

VINAYAK GANPAT KADAM

SHIKHA JAIN

NISHA MIDDHA

VIPUL TANWAR

ANKITA SHARMA

NIKITA KUKREJA

SIDHI JAIN

JAIN BHAVIKA SUBHASH

ROHIT UPADHYAY

PIYUSH GOEL

BHARTI

VASU RASTOGI

ASHA

PATIL PRAFULL RAJENDRA

SUNIDHI SAPRA

AMIT GARG

AYUSH GARG

VIVEK

RAHUL WAGHMARE

YOJNA JAIN

AARTI TAAK

VISHAL JAIN

VARDHAMAN PADMASHRI VIJAYKUMAR

KARTIK NITIN BADNORE

SWAPNIL BHAGWAT PATIL

AMOL KAWADUJI BHOYAR

SUNNY SHARMA

RUSHEEN DHINGRA

7196

7206

7242

7378

7478

7134

8042

8131

8146

8179

8187

7787

7805

7813

7868

7950

7587

7589

7640

7643

7751

7521

7522

7532

7546

7553

8189

8193

8201

8217

08/08/18

08/08/18

08/08/18

08/08/18

07/08/18

09/08/18

05/08/18

08/08/18

05/08/18

05/08/18

05/08/18

05/08/18

05/08/18

09/08/18

10/08/18

10/08/18

05/08/18

05/08/18

08/08/18

08/08/18

09/08/18

09/08/18

09/08/18

07/08/18

07/08/18

07/08/18

07/08/18

07/08/18

06/08/18

06/08/18

General

General

General

General

SC

SC

General

General

General

Other

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

SC

General

SC

General

General

General

OBC

General

General

OBC

Page 61: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

RITU NAGAR

URMILA DHARA

LOVE GROVER

LAKSHAY NARANG

AMBIKA INDORIA

DANISH ARORA

SHRUIT JAIN

SAKSHI SHARMA

ANKIT JOSHI

VANSHIKA VED

SOMA SONALI VIJAY

ANAMIKA AGARWAL

RAGHAV BANSAL

TABREZ AHMED

PATIL MONIKA HANAMANT

VARSHA

ANMOL ADWANI

PARTH DHAWAN

PANKAJ SHARMA

PATHAN SWALEHA MAHAMAD HANIF

JYOTI KAPOOR

SURAJ NIKAM

KRISHAN

SHUBHAM JAIN

JASPREET KAUR

SPARSH GUPTA

NIKHIL RAJORA

AKSHAY VITTHAL NIKAM

NIHARIKA SHRIVASTAVA

KUMARI SANDHYA

8524

8528

8550

8580

8599

8413

8465

8472

8477

8499

8233

8235

8299

8333

8348

8227

8718

8721

8732

8735

8670

8675

8686

8694

8695

8624

8627

8639

8642

8669

07/08/18

07/08/18

07/08/18

07/08/18

07/08/18

06/08/18

06/08/18

06/08/18

06/08/18

06/08/18

06/08/18

06/08/18

06/08/18

06/08/18

06/08/18

06/08/18

06/08/18

06/08/18

08/08/18

08/08/18

07/08/18

07/08/18

07/08/18

08/08/18

08/08/18

07/08/18

07/08/18

07/08/18

07/08/18

07/08/18

General

General

General

General

General

General

General

General

General

OBC

OBC

General

General

General

General

General

General

General

OBC

General

General

OBC

General

General

General

SC

General

General

General

General

Page 62: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

HIMANI PRASAD

CHIRAG SEHGAL

SAPNA SINGH

PAWAR SUJIT SADASHIV

PRACHI SHARMA

SANGEETA AGGARWAL

SANDEEP SHANKAR MASHALE

SURBHIT GAUR

AMAN SHOKEEN

YASHWANT MAURYA

KANCHAN VERMA

RAHUL KHURANA

SHUBHAM GUPTA

SHIVANGI GUPTA

LAKSHAY BAINS

UTKARSH PRATAP SINGH

RISHA

SIMRAN KAUR

PARAS BHARGAVA

E

Joginderpal Gaba

E

VIBHU AGGARWAL

DEV SHAKTI PANDEY

SANYA LAMBA

SATENDER KUMAR

PRAVESH KAUSHIK

PANKAJ SHARMA

YASH GUPTA

SATYAM ARORA

8745

8754

8756

8772

8774

8741

8884

8886

8890

8907

8916

8846

8852

8870

8878

8881

8800

8801

8804

8820

8841

8775

8782

8787

8788

8797

8919

8940

8964

8978

08/08/18

08/08/18

08/08/18

08/08/18

08/08/18

08/08/18

08/08/18

08/08/18

02/08/18

02/08/18

02/08/18

02/08/18

02/08/18

08/08/18

08/08/18

08/08/18

08/08/18

08/08/18

08/08/18

08/08/18

08/08/18

08/08/18

08/08/18

08/08/18

08/08/18

08/08/18

08/08/18

08/08/18

02/08/18

02/08/18

General

General

General

General

General

General

OBC

General

OBC

OBC

OBC

General

General

OBC

OBC

General

SC

General

General

OBC

General

General

General

General

SC

General

General

General

General

General

Page 63: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

VAIBHAV NAGPAL

PRABHANJAN BAPU CHANDEKAR

SUNNY SAINI

SIMRAN VERMA

PARTH GAMBHIR

JYOTI ARYA

KUNWAR SINGH YADAV

RISHABH JAIN

ARUN KUMAR

PARUL MANHAS

SHIVAM SHARMA

TUSHAR SHARMA

ASHU SINGH

NEHA GUPTA

YASH JINDAL

AAKANKSHA

PURVESH VIJAY BHAWSAR

SARVOTTAM SAH

KSHITIJ BHASKAR GADAHIRE

SIMRAN JAIN

ZEENIYA ANJUM MANIYAR

BIBHUM AGGARWAL

MAYUK GOYAL

SANKALP KAILAS MASKE

CHAITANYA RAMCHANDRA MASKE

RISHIKA VATS

ARCHANA MASIWAL

RISHAB AGGARWAL

ISHA RAGHAV

AKSHAY KAPOOR

9142

9143

9152

9164

9166

9060

9065

9070

9120

9139

9000

9019

9023

9037

9054

8991

9256

9269

9271

9288

9214

9223

9240

9242

9244

9168

9175

9199

9200

9209

05/08/18

05/08/18

05/08/18

05/08/18

05/08/18

04/08/18

04/08/18

04/08/18

04/08/18

04/08/18

03/08/18

03/08/18

03/08/18

03/08/18

04/08/18

02/08/18

02/08/18

02/08/18

06/08/18

06/08/18

05/08/18

05/08/18

06/08/18

06/08/18

06/08/18

05/08/18

05/08/18

05/08/18

05/08/18

05/08/18

SC

General

General

General

General

OBC

General

SC

General

General

OBC

General

SC

General

General

General

General

SC

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

Page 64: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

GARIMA SHARMA

ANIL KUMAR BIJARNIA

SARTHAK SHARMA

DIGVIJAY SINGH

PREETI TIWARI

ANMOL DAS

JYOTI KUMARI

PRERNA GARG

SHUBHAM BANSAL

LOHANA TRUPTI JITENDRA

BANDSODE SWAPNIL LAXMAN

SANGAM KUMAR GUPTA

SURUCHI SINGHAL

K TARUN KUMAR

SIMARJEET SINGH

JADHAV ASHISH BALKRISHNA

ALKA TYAGI

BHAGAT SINGH BAJWA

KSHITIJ JOSHI

PATEL LOKESH DHIRAJ

NUPUR BAJAJ

DARPIT CHAWLA

SHEDGE MAHESH MOHAN

KRITIKA SHARMA

ADITYA

ABHAY DAWAR

SIMRAN KAUR

PATOLE PRITAM DADASO

SHARUKH RAJU SHAIKH

SHIVANI KALANI

9294

9298

9303

9310

9312

9289

9394

9396

9399

9408

9410

9365

9366

9373

9376

9384

9343

9345

9346

9348

9349

9322

9324

9325

9333

9334

9424

9425

9427

9429

06/08/18

06/08/18

06/08/18

06/08/18

06/08/18

06/08/18

06/08/18

06/08/18

07/08/18

07/08/18

07/08/18

07/08/18

07/08/18

07/08/18

07/08/18

07/08/18

07/08/18

07/08/18

06/08/18

07/08/18

07/08/18

07/08/18

07/08/18

06/08/18

06/08/18

06/08/18

06/08/18

06/08/18

07/08/18

07/08/18

General

OBC

General

General

General

General

General

General

General

General

SC

OBC

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

SC

General

General

SC

Page 65: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

SAHIL UPPAL

JADHAV PRASHANT SAMBHAJI

JADHAV ANIL VILAS

DIVYA DHINGRA

MEGHA GUPTA

MOHD DANISH AZAD

ANKUR KANSAL

DIVYA RAJ

PATIL SOURABH DWARKOJI

JATIN GOYAL

NITINA DHAMIJA

TANVI KAUR

PRASHANT CHAUHAN

JATIN AHUJA

Navneet gupta

AKSHAY KUMAR

dattatray prakash shedage

PATHAN SHAHRUKHAN CHANGEJKHAN

shubham garg

pRANITA SHANKAR SAlunkhe

CHHODA YASH BHARAT

SIMRAN BHALLA

LOHANA ROSHANI THAKURDAS

TANMAY JAIN

gaurav garg

MANVI KAPILA

MUSKAN DUA

SONALI

KEVLANI BHAVESH AMAR

PATOLE DEEPALI KRISHNAT

9515

9528

9534

9551

9554

9474

9487

9504

9508

9511

9443

9456

9470

9471

9472

9442

9735

9760

9762

9781

9633

9640

9687

9705

9721

9564

9569

9576

9598

9631

07/08/18

07/08/18

07/08/18

07/08/18

07/08/18

07/08/18

07/08/18

07/08/18

07/08/18

07/08/18

07/08/18

07/08/18

07/08/18

07/08/18

07/08/18

07/08/18

07/08/18

07/08/18

03/08/18

03/08/18

03/08/18

03/08/18

03/08/18

03/08/18

03/08/18

07/08/18

03/08/18

03/08/18

03/08/18

03/08/18

Other

Other

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

SC

General

SC

General

General

General

Page 66: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

(i) Master of Business Administration (HR)

Sl.

No.

1.

1

2

3

4

5

6

nagesh narayan dhabale

jadhav dhairyasheel uday

deepak thanmal gundesha

shubham khanderao mane

ketan vanechand rathod

Jiten badgujer

LAXMAN BHAGVAN KSHIRASAGAR

LOVELY GOYAL

hitesh jain

abhinav

ashu gupta

ketan pramod pednekar

kavathekar anant dhondiram

9798

9809

9813

9817

9819

9796

9864

9836

9844

9852

9853

9861

9824

04/08/18

04/08/18

04/08/18

04/08/18

03/08/18

03/08/18

03/08/18

09/08/18

09/08/18

09/08/18

09/08/18

04/08/18

04/08/18

04/08/18

04/08/18

04/08/18

04/08/18

General

General

General

General

OBC

4. 5.

SHAILESH PANDIT HAVALE

SC

OBC

Name of the students Enrolment No. Date of admissionCategory SC/ST/OBC/

PWD*/EWS**

General

General

General

OBC

General

General

General

General

OBC

General

9827

9828

9834

9835

ASHWANI KUMAR

SACHIN PATEL

patel karishma khudbuddin

Chaitanya shankarling lohar

VIDYA PRALHAD MHETRE

IPSHITA SEHRA

POONAM SHAILENDRA VERMA

KOMAL BALAJI SOMARE

SHASHANK KUMAR

2. 3.

1637

1659

1754

1979

2015

2271

03/07/18

21/07/18

29/07/18

08/07/18

06/07/18

29/08/18

General

OBC

General

OBC

General

General

Page 67: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

KUMAR KUNAL

GOSAVI PUSHKAR ANAND

PRATIBHA THAKUR

RAJNI KUMARI

HINA PAHUJA

BHARAT VERMA

PRATIK PRAKASH PATIL

MANJU RAWAT

SHIVANGI SAXENA

KAJAL KOHLI

SAKSHI REVAYYA GANACAHARI

ANKIT

SHRUTIKA RAJENDRA SONAWANE

ANJALI KUMARI

DEEPAK KUMAR BANSAL

AMAN MAHAJAN

SAMAN ALAM

GURPREET

AAYUSHI RELIA

GURTEJ SINGH MONGA

KATYYANI

MITALI KHOKHAR

SHINDE RUTUJA DIPAK

3302

3320

3438

3549

3635

2918

2926

2964

3112

3137

2318

2516

2529

2670

2673

2782

2833

2892

3779

3894

4126

4350

4484

05/07/18

13/07/18

01/08/18

08/07/18

10/08/18

10/07/18

05/08/18

03/08/18

09/08/18

23/07/18

24/07/18

26/07/18

30/07/18

26/07/18

14/07/18

03/08/18

18/07/18

16/08/18

10/07/18

10/08/18

12/07/18

15/07/18

15/07/18

General

General

General

General

General

General

OBC

General

General

General

General

Other

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

Page 68: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

GUNJAN SANDIP KULSHRESHTHA

MANJUSHA ASHOKRAO DEOLE

SAPNA

FIRDOSH ARA

DHANASHREE BABANRAO GADEKAR

NALAVADE GIRIJA RAJENDRA

SWAPNALI SUBHASH HAJGUDE

JAYA RAWAT

RITU

MONIKA BHANDARI

MANISHA

SAVITA KUMARI JAISWAL

VAIBHAV TANAJI VICHARE

ASHISH

NIKITA ARORA

MICHAEL SAVIO DCOSTA

SWATI MANCHANDA

GAURAV TYAGI

JASMIN GUPTA

ANUP UDARAMJI RAUT

AASTHA GOEL

UJMA MEHAMUD MULANI

VEENA KRISHNAN

7223

7500

8020

8318

5041

5364

5543

5866

5909

4489

4538

4674

4730

4933

8923

8937

8946

8319

8451

8515

8853

8917

6948

03/08/18

04/08/18

07/08/18

06/08/18

06/08/18

06/08/18

06/08/18

10/08/18

06/08/18

06/08/18

06/08/18

06/08/18

25/08/18

31/08/18

03/08/18

05/08/18

07/08/18

07/08/18

11/08/18

13/08/18

20/08/18

21/08/18

06/08/18

OBC

General

OBC

SC

General

General

General

OBC

General

General

General

General

General

General

General

General

General

OBC

OBC

General

General

General

General

Page 69: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

(j) Master of Business Administration (Executive)

Sl.

No.

1.

1

2

3

4

5

6

7

8

KANIKA KHANDELWAL

HEENA

ISHANK RAI

TANU SETHI

Purvi bajpai

priyanka vijay ranalkar

SUSHMITA KAUNDAL

AANCHAL GUPTA

MANVI CHAUHAN

JYOTI MAHADEV SALUNKHE

SHIVAJI NARAYAN BORHADE

9493

9641

9690

9716

9201

9225

9230

9329

9403

9013

9173

09/08/18

07/08/18

07/08/18

07/08/18

08/08/18

09/08/18

06/08/18

06/08/18

06/08/18

06/08/18

07/08/18

General

General

General

General

General

General

General

General

NILESH SHASHIKANT MOHITE

TARUN MALHOTRA

PREETI MEHTA

ASHISH MOHAN BABAR

2. 3. 4. 5.

MADHAVENDU SHEIKHAR TRIPATHI 1580 17/07/18 General

General

General

OBC

Name of the students Enrolment No. Date of admissionCategory SC/ST/OBC/

PWD*/EWS**

1629

1929

1946

2427

2436

KETAKI AMOL NEMADE

LOKESH

ANUSHA MAINRAI 05/07/18

02/07/18

01/07/18

07/08/18

05/08/18

2483

2643

OBC

General

General

General

General

OBC

General

12/07/18

07/07/18

Page 70: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

2821

ANJALI BHATIA

MOHAMMED SAIFULLAH KHAN

RISHAB CHATURVEDI

LAKSHAY ALAGH

DRISHTI MORIA

ESHAN CHATURVEDI

PRANALI HARISHCHANDRA PATIL

DEEPAK SINGH

ROHAN MITTAL

PRASHANT KUMAR

NITIN NIVAS KADAM

ANKIT MALHOTRA

RISHABH SINDHU

RANJIT MAHADEV PATIL

JITENDEDR KUMAR SENGAR

NIKHIL KUMAR SINGH

PREETI SAGAR HOTKAR

NAZMEEN

VINAYAK SURESH KADAM

HARSHAD POPAT TAMBE

PRAKHAR SHUKLA

RISHIKA AHUJA

IFTEKHAR ALI

05/08/18

07/08/18

30/07/18

7415

8298

8920

9047

9050

5955

6125

6671

6716

6950

4397

4501

4594

5029

5138

2822

3011

3292

3877

4113

2649

2683

General

General

General

07/08/18

04/08/18

06/08/18

07/08/18

08/08/18

07/08/18

29/08/18

30/08/18

31/08/18

04/08/18

14/08/18

03/08/18

05/08/18

13/08/18

08/08/18

14/07/18

13/07/18

23/07/18

02/08/18

29/07/18

General

General

General

General

OBC

General

OBC

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

General

Page 71: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

(k) Master of Computer Applications

Sl.

No.

1.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

RIPUNJ GANDHARV

RENUKA AJIT PATIL

DEEPAK KUMAR GIRI

RAKSHE GAURAV SANDEEP

SHUBHAM

ANUBHA PRIYA

RAKHI WADHWA

PURVA VERMA

SUPRIYA SUBHASH BHALERAO

ROHIT RAJARAM GAIKWAD

Name of the students Enrolment No. Date of admissionCategory SC/ST/OBC/

PWD*/EWS**

2. 3. 4. 5.

MISBA GULZAR AHMED PATEL

AUDUMBAR BAJIRAO LIGADE

JASRAJ SINGH

ANUBHAV BEDI

SHUBHAM JAIN

GEETA BHIMRAO YANKANCHI

PRATEEK KUMAR

MALI ROHINI

JATIN SAINI

NEHA

BANDGAR SUJATA KISAN

3800

3588

3636

3638

3674

3734

1594

1596

1611

1701

1896

2183

2184

2270

2290

2671

2936

3012

3105

3251

3461

29/08/18

25/07/18

25/07/18

06/08/18

26/07/18

02/07/18

21/08/18

06/07/18

13/08/18

11/08/18

30/08/18

20/08/18

17/07/18

04/07/18

27/08/18

12/07/18

13/07/18

16/07/18

17/07/18

26/07/18

26/07/18

General

General

OBC

SC

General

General

General

OBC

General

SC

General

OBC

OBC

General

Other

General

General

OBC

General

General

OBC

Page 72: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

CHAUDHARI MANOJ GOKUL

JOSHI SUPRIYA RAMCHANDRA

NIHARIKA BHARDWAJ

RAHUL RAMCHANDRA SONAWANE

AKSHAY ARORA

NISHA

RINALI SURENDRA NIKAM

INGOLE PRAJKTA BAJRANG

KRIMANSHU

PRAKASH KUMAR ANIL KUMAR

PRIYA PRAKASH KANDALGAONKAR

SWATI SHARMA

VIDUR TULI

SHWETA

MANASEE VILAS ATHALYE

AMRISH

JITENDRA SINGH RAWAT

SARABJEET SINGH

SAURABH GUPTA

NIKHIL

MUKESH KUMAR SHARMA

NEHA GARG

ASHISH VITTHAL PATIL

PRAVIN PRABHAKAR SAUNDALKAR

ASHLESHA SADANAND DHUMAL

3825

3852

3919

4009

5888

6355

6429

6492

6552

5240

5330

5412

5636

5674

4332

4438

4659

4756

4989

4018

4064

4080

4180

4260

6577

16/08/18

04/08/18

29/08/18

02/08/18

05/08/18

03/08/18

03/08/18

07/08/18

08/08/18

16/08/18

27/07/18

30/07/18

02/08/18

30/07/18

31/07/18

25/07/18

25/07/18

26/07/18

04/08/18

01/08/18

07/08/18

28/08/18

29/08/18

06/08/18

30/08/18

General

General

OBC

OBC

OBC

OBC

General

General

General

General

General

General

General

SC

General

OBC

General

General

General

Other

General

General

General

General

SC

Page 73: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

SURAJ PRAKASH

PRIYA KAUR

SOURAV SHARMA

MANAS PASRIJA

KHUSHBOO BUHEJA

AKASH

JANGAM KOMAL SIDDHESHWAR

VINIT CHAUHAN

VIPUL SHARMA

PANKAJ AJAY SHARMA

GARIMA BHATIA

AKSHAY KUMAR

CHANCHLA YADAV

PANKAJ KUMAR

SAKSHI CHAUHAN

SINGH PRAJWAL VINODKUMAR

POOJA SINGH

DISHANT SAPRA

KUBADE PRATHAMESH WAMAN

PREETI NEGI

SHUBHAM RAWAT

POOJA TYAGI

DEEPANSHU

INDRAJA SANJAY SHITOLE

ADANNA RUTUJA KIRAN

8883

8910

8949

9117

8518

8548

8667

8673

8759

7267

7366

7583

8066

8157

6666

6766

6832

6905

9292

9121

9207

9220

9258

9287

8859

06/08/18

09/08/18

04/08/18

04/08/18

05/08/18

05/08/18

07/08/18

01/08/18

07/08/18

07/08/18

04/08/18

01/08/18

04/08/18

07/08/18

06/08/18

06/08/18

06/08/18

06/08/18

06/08/18

04/08/18

04/08/18

04/08/18

04/08/18

04/08/18

04/08/18

OBC

General

General

General

SC

OBC

General

General

General

General

General

General

General

OBC

General

General

General

General

SC

General

SC

General

General

General

General

Page 74: Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be ...distance.bharatividyapeeth.edu/media/pdf/Students_Details_July-2018... · Name of the HEI - Bharati Vidyapeeth Deemed to be University,

72

73

74

75

76

*PwD – Persons with Disabilities ** EWS – Economically Weaker Sections

Vaishali prakash turkane

AMIT SINGH

GOURAV

Charu jain

aditya rai

9821

9387

9466

9694

9700

09/08/18

07/08/18

07/08/18

08/08/18

08/08/18

General

General

SC

General

General