najciekawsze dyplomy wapw 2014

of 122/122
obronione na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej 2014 najciekawsze dyplomy

Post on 24-Dec-2015

8.037 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Album prezentujący najciekawsze prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie obronione na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w roku 2014.

TRANSCRIPT

 • obronione na Wydziale ArchitekturyPolitechniki Warszawskiej

  2014najciekawsze dyplomy

 • Wydzia Architektury Politechniki Warszawskiej 2015

  obronione na Wydziale ArchitekturyPolitechniki Warszawskiej

  2014najciekawsze dyplomy

 • Kolejny raz, szsty ju, prezentujemy Pastwu katalog najciekawszych dyplomw wykonanych na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w minionym 2014 roku. Kolejny, jednak nie identyczny. Rny, poniewa pokazujcy po raz pierwszy prace inynierskie oraz, jak corocznie, prace magisterskie. Odmienny, poniewa ukazujcy si w przededniu obchodw setnej rocznicy powstania Wydziau Architektury Politechniki Warszawskiej.

  W tegorocznej wystawie udzia bior prace cznie pidziesiciu piciu dyplomantw powstae pod opiek trzydziestu dwch promotorw. Jest wrd nich dwadziecia jeden dyplomw inynierskich i trzydzieci cztery prace dyplomowe magisterskie, w tym trzy wykonane w ramach anglojzycznej specjalnoci Architecture for Society of Knowledge.

  Prezentowane prace pokazuj jak szeroki jest wachlarz zainteresowa absolwentw naszego Wydziau, jak nieograniczone maj moliwoci i niepohamowany apetyt twrczy. Jak stawiaj pytania o warunki rozwoju wspczesnego czowieka i rol architekta w przebiegu tego procesu. I jak szukaj na nie odpowiedzi. Z jak pasj i zaangaowaniem tworz.

  A s wrd prezentowanych prace rozmaite. Pokazujce rozwizania konkretne, zwyczajne, takie tu obok, ale bardzo humanitarne, przez architektur ekstremaln, a po rozwizania uniwersalne, systemowe. S projekty miejsc kultu i miejsc pamici. Projekty, ktre su upamitnianiu i te o ktrych dugo si pamita.

  dr in. arch. Monika NeffProdziekan ds. Studenckich

  Wydziau Architektury Politechniki Warszawskiej

 • PATRYCJA ARASIM 6Wiea dla idola promotor dr hab. in. arch. Radosaw Achramowicz

  ADAM BUKO 8Schronisko tuacza stacja Zielonej Sidemkipromotor mgr in. arch. Pawe Grodzicki

  MARCIN FABISKI 10Adaptacja zabudowa leniczwki na pracowni rzebiarskpromotor mgr in. arch. Jan Mazur

  MARIA FREUNDLICH 12Centrum Geoedukacji w kamienioomie w pobliu Kazimierza Dolnegopromotor prof. zw. dr hab. in. arch. Konrad Kucza-Kuczyski

  MIKOAJ GOMKA 14Instytut bada grafenu z zakadem produkcji i orodkiem popularyzacjipromotor mgr in. arch. Marcin Goncikowski

  MONIKA JACHIMOWSKA 16Zesp wystawowo-warsztatowypromotor mgr in. arch. Grzegorz Stiasny

  JERZY JAMIOKOWSKI 18Budynek plombowy studia graficznego z sekcj produkcji prototypwpromotor prof. nzw. dr hab. in. arch. Jan Syk

  DOROTA KAAMUCKA 20Centrum Kultury i Sztuki Wspczesnej w Lubliniepromotor dr in. arch. Anna Grabowska

  JAKUB KAWAKOWSKI 22Budynek mieszkaniowo-usugowy we wntrzu kwartau ograniczonego ulicami: witokrzysk, Ordynack, Kopernika, Nowy wiatpromotor mgr in. arch. Maciej Miobdzki

  BOLESAW KLIMKIEWICZ 24Plomba architektoniczna pracownie dla artystwpromotor dr in. arch. Ewa Widera

  ANNA KOZAK 26Przedszkole przy ul. Paziskiego 11a w Warszawie

  renowacjapromotor mgr in. arch. Micha Brutkowski

  KRZYSZTOF YWA 28Eksploratorium natury EKOTONpromotor mgr in. arch. Sawomir Kowal

  ALEKSANDRA MAZURKIEWICZ 30Centrum rekreacyjno-rozrywkowe w Biaobrzegach nad Pilicpromotor prof. nzw. dr in. arch. Marek wierczyski

  RAFA OTOG 32Teatrpromotor mgr in. arch. Grzegorz Stiasny

  PIOTR PASZKOWSKI 34Zabudowa wielorodzinna u zbiegu ulicy Kazimierzowskiej i Odolaskiej w Warszawiepromotor dr in. arch. Jacek Parczewski

  MATEUSZ POSZAJ-MAZUREK 36Stacja Zielona 7. Schron dla dobrowolnego wdrowcapromotor mgr in. arch. Marcin Goncikowski

  AGATA SZTYBER 38Galeria Sztuki Wspczesnej w yrardowiepromotor prof. nzw. dr in. arch. Magdalena Staniszkis

  PAULINA TOMASZEWSKA 40Centrum Designu w Warszawiepromotor mgr in. arch. Grzegorz Stiasny

  URSZULA WALICKA 42Budynek mieszkalno-usugowy przy skrzyowaniu ul. Szwedzkiej i ul. Strzeleckiej w Warszawiepromotor prof. nzw. dr in. arch. Marek wierczyski

  BORYS WESOOWSKI 44Centrum Nowej Plastyki. Warszawa, ul. Sowiaskapromotor mgr in. arch. Sawomir Kowal

  JOANNA WIERZBICKA 46Centrum Promocji Literaturypromotor prof. nzw. dr in. arch. Magdalena Staniszkis DYPLOMY MAGISTERSKIE 48

 • PATRYCJA ARASIM

  Wiea dla idola

  promotordr hab. in. arch. Radosaw Achramowicz

  Obiekt o charakterze tymczasowym, zlokalizowany w Warszawie, nad Wis w pobliu mostu Poniatowskiego, po stronie praskiej. Swoj form oraz funkcj odzwierciedlaby dorobek i myl Jima Jarmuscha.

  Gwn ide projektu jest stworzenie alternatywnej drogi przez most - takiej, ktra pozwoli uytkownikowi dostrzec poezj tkwic w na pozr odhumanizowanych miejscach, w ktrych upyw czasu zdaje si by niedostrzegalny, a relacje pomidzy jednostkami anonimowe i krtkotrwae. Minimalistyczne fabularne historie przedstawiane s przez Jarmuscha bez pocztku i bez koca, stanowic wyrwany fragment ycia. W ramach tej idei projekt polemizuje z konwencjonaln definicj pojcia wiea jako obiektu wertykalnego z zaoenia. Obiekt peni funkcj baru. Nietypowa lokalizacja daje szerokie spektrum widokowe z niedostpnej perspektywy. Wydawa by si mogo, e jest to okazja do wyeksponowania widoku na panoram Warszawy, jednak role zostaj odwrcone

  wiea honoruje most, umoliwiajc uytkownikom dostrzeenie jakoci estetycznej jego konstrukcji, odwraca si od pocztwkowego pejzau, pozwalajc jedynie wpuci mikkie wiato przez czciowo transparentny materia cian.

 • 6 / 7

  dugi bar odchylane siedzenia ekspozycja w ladzie

 • ADAM BUKO

  Schronisko tuacza stacja Zielonej Sidemki

  promotormgr in. arch. Pawe Grodzicki

  Przedmiotem opracowania jest projekt schroniska dla obieywiatw rowerowych przy trasie Zielonej Sidemki, w miejscowoci Gutarzewo okoo 70 kilometrw na pnoc od Warszawy. Budynek miaby sta si jednym z szeciu przystankw dla entuzjastw turystyki rowerowej przemierzajcych tras Warszawa Gdask. Projektowany obiekt ma harmonijnie wspgra z otaczajca przyrod, a nie z ni konkurowa swoj prostot pokazywa, e to otoczenie jest najwaniejsze i to dla niego przebywajcy w nim go si tam znalaz. Schronisko skada si z dwch skrzyde mieszkalnych poczonych czci wspln zorganizowan dookoa centrum budynku paleniska. Budynek jest parterowy, a na jego dachu znajduje si pole namiotowe. Gwnym zaoeniem projektu jest podniesienie ki o jedn kondygnacj i umieszczenie wszystkich pomieszcze w przestrzeni pod ni, tak aby zachowa minimaln ingerencj w zastan flor.

 • 8 / 9

 • MARCIN FABISKI

  Adaptacja zabudowa leniczwki na pracowni rzebiarsk

  promotor mgr in. arch. Jan Mazur

  Czym rni si dom miejski od domu funkcjonujcego pord natury? Dom wiejski szuka powinien kontaktu z otoczeniem, chociaby dlatego, e tryb ycia jego mieszkaca jest zwizany z natur i zaley od niej. Zmienno, jak nam przynosi rok czy nawet doba, znajduje swoje odzwierciedlenie w naszym dziaaniu, podczas gdy w miecie w wikszym stopniu poddani jestemy cyklowi wyznaczanemu przez zegarek kwarcowy.

  Podstawowym zaoeniem poniszego projektu jest wanie odpowied na zmienno, ktr daje natura. Odpowied, ktra wprowadzi zmienno do wewntrz, jednoczenie zapewni komfort funkcjonowania.

  Przewodnim pomysem stao si powikszanie lub kurczenie si przestrzeni w zalenoci od potrzeb mieszkacw i w zalenoci od moliwoci jej utrzymania np. dogrzania lub schodzenia, przy jednoczesnym poprawieniu caociowych parametrw budynku w momencie wyczenia czci przestrzeni ze strefy uytkowania (podniesienie izolacyjnoci rdzenia).

  + 0,00- 0,03

  + 3,30

  + 9,10

  + 8,34

  - 1,88

  - 1,08

  - 0,58- 0,38

  273

  57

  + 6,31

  80

  + 4,30

  1

  7 6

  4

  5

  32

  284,5

  schematyczne przedstawienie procesu przebudowy budynku mieszkalnego

 • 10 / 11

  244 250 250 250 250 336,5

  1581,578 781737,5

  1205

  ,558

  1089

  ,558

  220,5

  216

  216

  216

  220,5

  22032

  6,560

  250

  228,5

  450

  220 45 45 450

  326,5

  6025

  0

  307,5

  179,5

  179,5

  636,5

  179246

  170

  20996

  111

  94,5 101 90

  - 0,03

  + 0,00

  - 0,36

  - 0,19

  1 %

  1

  23 12

  58

  76 10 9

  11

  13

  4

  14

 • MARIA FREUNDLICH

  Centrum Geoedukacji w kamienioomie w pobliu Kazimierza Dolnego

  promotorprof. zw. dr hab. in. arch. Konrad Kucza-Kuczyski

  Projektowane Geocentrum czy w sobie odpowied na potrzeby miasta, ktre ju od duszego czasu boryka si z problemem zagospodarowania terenu nieczynnego kamienioomu, zpostulatami koncepcji, planowanego na tym terenie, Geoparku. Obiekt, oprcz stworzenia stanowiska dydaktycznego wspomagajcego prac naukow, mgby sta si dodatkow atrakcj turystyczn. Idea projektowa kadzie nacisk na wpisanie si wkontekst krajobrazowy kamienioomu. Budynek odsania si w postaci kolejnego, niewielkiego wzniesienia pokrytego lokaln muraw. Jedynym elementem wybijajcym si jest wjazd zakoczony gwnym wejciem. W projekcie wykorzystano naturalne materiay, wrd ktrych dominuje zastosowanie opoki kazimierskiej - skay wydobywanej dawniej wnieczynnym kamienioomie. Duga irozcignita brya Centrum stwarza moliwo otwarcia jaknajwikszej liczby pomieszcze naotaczajcy teren.

 • 12 / 13

 • MIKOAJ GOMKA

  Instytut bada grafenu z zakadem produkcji i orodkiem popularyzacji

  promotormgr in. arch. Marcin Goncikowski

  Planowany obiekt ma peni nie tylko funkcj badawcz, ale te edukacyjn i konferencyjn. Zakada si moliwo przebiegu penego cyklu rozwijania technologii w jednym budynku od nawizywania kontaktw i wsppracy, poprzez prac koncepcyjn, weryfikacj laboratoryjn, wdroenie do produkcji, prezentacj efektu w rodowisku naukowym, komercjalizacj i w kocu podanie do publicznej wiadomoci pod postaci ekspozycji prezentujcej aktualne osignicia Instytutu.

  Jako podstaw do opracowania typologii budynku przyjem zaoenia klasztorne. Zespoy budynkw zatopione s w zieleni licznych ogrodw i dziedzicw. Jednoczenie klasztory oferuj pen prywatno i poczucie bezpiecznego oderwania od pdzcego wiata zewntrznego.

  Wprowadziem podzia na cztery sekcje dostpu oraz na stref cich i gon. Obie gradacje nastpuj prostopadle do siebie. Powsta wic ukad wsprzdnych, ktrego jedna o wyznacza poziom dostpu publicznego, druga za natenie haasu. POM. SOCJALNE33,25 2

  WC36,81 m2

  SALA KONFERENCYJNA80,60 m2

  FOYER83,21 m2

  AUDYTORIUM138,10 m2

  POMIESZCZENIE SOCJALNE21,57 m2

  WC / PRYSZNIC10,52 m2

  STREFAPRZYJ DOSTAW7,98 m2

  HALL144,28 m2

  KSIGOWO25,00 m2

  MAGAZYN SPRZTU15,62 m2

  MAGAZYN MATERIAW

  WODA DEJONIZOWANA21,54 m2

  LUZA WSTPNA29,16 m2

  PRODUKCJA190,59 m2

  LUZA / 100009,90 m2

  LUZA10000 / 10001,91 m2

  LUZA TRANSPORTOWA/ 100009,90 m2

  RECEPCJA / INFORMACJA18,90 m2

  SZATNIA21,00 m2

  POM UTYLIZACJIODPADW23,36 m2

  EKSPOZYCJA71,48 m2

  TRANSFER41,09 m2

  BIBLIOTEKA NAUKOWA/ ARCHIWUM34,09 m2

  ZAPLECZE SALI12,40 m2

  SEKRETARIAT17,25 m2

  GABINET DYREKTORA17,25 m2

  ADMINISTRACJA25,25 m2

  ADMINISTRACJA25,00 m2

  ZAPLECZE SALI28,09 m2

  ANALIZA25,25 m2

  ANALIZA25,50 m2

  ANALIZA25,25 m2

  ANALIZA37,39 m2

  MAGAZYN PRODUKTW21,36 m2

  SALA KONFERENCYJNA78,78 m2

  PRZESTRZE WSPLNA / ARCHIWUM119,08 m2

  PRZEDSIONEK13,32 m2

  LUZA/ 100002,45 m2

  ELEKTRONOLITOGRAFIA19,79 m2

  RENTGEN20,35 m2

  CZ CHEMICZNA40,49 m2

  POMIAR C-V37,46 m2

  FOTOLITOGRAFIA16,65 m2

  LUZA1000 / 1002,47 m2

  PROCESSING74,98 m2

  BADANIE PRBEK75,38 m2

  PROCES WZROSTU61,25 m2

  POM. NADZORU12,0 m2

  MAGAZYN ODCZYNNIKW21,86 m2

  WC5,12 m2

  GABINET DYREKTORA17,42 m2

  KORYTARZE52,97 m2

  KORYTARZ21,94 m2

  MAGAZYN GAZW21,76 m2

  MIETNIK23,36 m2

  POM. PORZDKOWE25,16 m2

  POKJ PRACY GOCI34,09 m2

  WC6,92 m2

  PRYSZNIC/ PRZEBIERALNIA14,85 m2

  SZAFKI10,56 m2

  7910

  420

  685

  425

  940

  370

  940

  1250

  183

  30

  153

  1045

  1440

  399

  896

  1310

  5090

  525 525 525 525 525 250 525 525 525 525 250 525 525 525 250 800

  845

  30

  220160522021302202670

  30

  40 505 20 505 20 505 20 505 20 500 30 220 30 500 20 505 20 505 20 500 30 220 30 500 20 20 30 845220500505

  480

  235

  155

  235

  485

  140

  1910

  140

  4022

  023

  532

  023

  522

  040

  27,2SERWEROWNIA

  m

  mTELEKOM

  2

  212,0

  BMS6,5 2 m

  153

  m

  15,62 m2

  LUZA1000 / 1002,47 m2

  LUZA/ 100002,45 m2

  ANALIZA25,50 m2

  ANALIZA25,50 m2

  ANALIZA25,50 m2

  ANALIZA37,39 m2

  POKJ PRACY GOCI34,09 m2

  POKJ PRACY GOCI34,09 m2

  WC6,92 m2

  SZAFKI10,56 m2

  PRYSZNIC/ PRZEBIERALNIA14,85 m2

  s1

  s2

  s5

  s10

  s15

  s13

  s14

  s3

  s7

  s4

  s6

  s8

  s9

  s11

  s16

  s12

  3

  4

  2

  1

  Sekcja 1Sekcja 2Sekcja 3Sekcja 4

  1

  2

  3

  4

  56

  7

  i

  1947 2004 2010 2013 ?

  Teoretyczny model grafenu opisany

  przez P.R. Wallecea

  Wytworzenie grafenu w

  Manchesterze z grafitu owka

  Nagroda Nobla dla wynalazcw -

  Andrieja Gejma i Konstantina Nowosioowa

  Rozpoczcie produkcji grafenu w Polsce. Gwny orodek bada:

  ITME

  Budowa Instytutu Grafenu

  420 48 590 48 425 200 125 150 150 150 150 15 185 185 15 150 150 150 150 125 200 1250

  -2,20

  -0,50

  +4,10

  +3,10+3,10+3,10

  +4,10

  -0,50

  -3,40

  +5,00+5,13

  +3,50

  +0,00-0,02

  -3,00

  +5,13

  +4,60

  +3,45

  +0,00

  1%

  1%

  1%

  1%

  1%

  1%

  1%

  -2,00

  -0,19

  -0,50

  +0,00c12

  c11

  c10

  Detal 1

  c13

  i

  Estetyczny

  Edukacyjn

  y

  Biznes

  owy

  Typolog

  iczny

  Urbanistyczny

  Inspiracja

  Stary / nowy przemys

  Oddzaiywanie na miasto

  Wynalazki

  Wym

  iana

  myli

  naukow

  ej

  Edukacja

  Konferencja

  wykad

  Kontakty ze wiatem biznesu

  Rozpoz

  nawalna

  placwk

  a na

  mapie m

  iasta

  Nowe

  technolo

  gie

  Regene

  racja

  terenw

  przemys

  owych

  rdo

  inspira

  cji

  Waciwoci grafenu

  Nowy typ budynku

  Wmieszanie w tkank miejskKomercjalizacja

  Naukowy

 • 14 / 15

  Strefa ci

  cha

  Strefa g

  ona

  Sekcja 1

  Sekcja 2

  Sekcja 3

  Sekcja 4

 • MONIKA JACHIMOWSKA

  Zesp wystawowo-warsztatowy

  promotormgr in. arch. Grzegorz Stiasny

  Projekt centrum wystawowo-warsztatowego czy wiele funkcji. Jego struktura jest cigle poddawana dziaaniu uytkownikw, a jedynym ograniczeniem jest kreatywno. Kluczow kwesti jest sama lokalizacja Osiedle Jazdw. Uwarunkowania i specyfika tego ukadu urbanistycznego same wskazuj pewne rozwizania. Obiekty umoliwiajce przeplatanie si dziaa z rnych bran s wietn okazj do spotka i wymiany dowiadcze. Poprzez dodanie nowego elementu ukad zamienia si w przyjazne wszystkim mieszkacom Warszawy miejsce edukacji i rekreacji. Zaoenie ma podkrela znaczenie zielonej enklawy w miecie, wartoci wsplnie spdzanego czasu bez miejskiego popiechu. Pracownie rzemielnicze prowadzone przez pasjonatw przypominaj o niepowtarzalnoci rcznie wytwarzanych produktw, z poszanowaniem rodowiska. Wszystkie te dziaania w otoczeniu rolinnoci, o wysokich walorach przyrodniczych pozwalaj nabra dystansu do codziennoci. Jednoczenie Jazdw dziki przeksztaceniu ma szans wykorzysta swj potencja i sta si dostpn przestrzeni o charakterze miastotwrczym.

 • 16 / 17

 • JERZY JAMIOKOWSKI

  Budynek plombowy studia graficznego z sekcj produkcji prototypw

  promotorprof. nzw. dr hab. in. arch. Jan Syk

  Projektowane studio mieci si w odzi przy ulicy Wschodniej 63. Przewaaj tam budynki mieszkalne z XIX wieku, 45 kondygnacyjne, z usugowym parterem i gbokim dziedzicem. Projekt przylega do istniejcych kamienic neoklasycznej z koca XIX w. oraz modernistycznej z lat 30. XX w.

  W budynku mieci si studio projektowe, z ma sekcj produkcyjn. Podzieliem jego przestrze na trzy strefy: potwart, dostpn dla osb postronnych; pprywatn, przeznaczon do wsppracy z klientami oraz prywatn dla pracownikw.

  Odniosem si do kontekstu, zachowujc skal zabudowy oraz projektujc dugi i wski dziedziniec. Istotna bya take rytmika elewacji ssiadw podkreliem j modularn, ruchom fasad.

  Na czterech kondygnacjach nadziemnych znajduj si pomieszczenia studia. Pod caoci budynku dwupoziomowy gara oraz cz obsugujca. Dziki uytym materiaom, zapewniem odpowiedni ilo wiata i dobre warunki do pracy projektowej. Zaprojektowaem rwnie system oznakowania budynku.

  2 3 4 51 6

  2 3 4 51 6

 • 18 / 19

  +3.18

  +3.19

  +3.17

  +2.17

  +1.17

  0.13

  1.03

  2.05

  1.02

  2.02 2.04 2.01

  1.041.01

  2.03

  1.06

  1.07

  1.08

  1.09

  1.10

  +3.20+3.22

  +2.18

  +3.21

  +3.10

  +2.10

  +3.01

  +2.01

  +1.01

  +3.26

  +3.07

  +2.24

  +2.07

  +3.06

  +3.04

  +2.04

  +3.05

  +2.06+2.05

  +1.04

  +1.06+1.05

  +3.02

  +3.14

  +3.27 +3.25

  +2.23

  +1.24

  +1.07

  +1.25

  0.19

  0.20

  0.14

  0.10

  0.11

  0.04

  0.03

  0.01

  0.02

  0.22

  0.21

  +1.23

  +3.16

  +3.15

  +2.14

  +2.16

  +2.15

  +1.18

  +1.10

  +1.14

  +1.16

  +1.15

  Poziom 2

  Poziom 1

  Gara podziemny

  Windatowarowa

  Pomieszczenia technologiczne

  Sale konferencyjne z zapleczem i dyrekcj

  Wjazd do garaupodziemnego

  Gwne wejcie od ulicy Wschodniej

  Hol gwny z recepcji przechowalni

  Gwna klatkaschodowa

  Klatkischodowa

  Pracownieprojektowe

  Windy

  Poziom 0

  Dziedziniec

  Poziom +1

  Poziom +2

  Poziom +3

  Strefa dla pracownikw.Mieszcz si tu gwnie pomieszczenia biurowe dla projektantw.Od strony ulicy znajduje si sala konferencyjna.

  Strefa potwarta, dostpna dla osb postronnych. Mieci si tu recepcja, ksigarnia, kawiarnia, maa drukarnia oraz wewntrzny dziedziniec.

  Znajduje si tu firmowy gara podziemny (25 stanowisk) oraz pomieszczenia technologiczne i przycza.

  Tu rwnie znajduje si gara podziemny (21 stanowisk) oraz pomieszczenia technologiczne.

  Strefa pprywatna, wstp maj klienci i wsppracownicy. Znajduj si tu pomieszczenia do poszukiwa i pracy wsplnej. Od strony ulicy znajduje si sala konferencyjna.

  Strefa dla pracownikw oraz obsugi budynku. Mieszcz si tu zarwno pomieszczenia biurowe, jak i obsugujce.Od strony ulicy znajduje si sala konferencyjna.

 • DOROTA KAAMUCKA

  Centrum Kultury i Sztuki Wspczesnej w Lublinie

  promotordr in. arch. Anna Grabowska

  CKiSW zaprojektowane zostao na nowych terenach Uniwersytetu Marii Curie-Skodowskiej w Lublinie. Dziaka od wschodniej strony graniczy z Lubelsk Dzielnic Uniwersyteck, a od zachodu usytuowane s budynki UMCSu kampus zachodni. Ide projektu jest poczenie ze sob tych dwch kampusw i utworzenie w sercu zaoenia centrum kulturalnego dla studentw i mieszkacw okolicznych osiedli. Budynek funkcjonalnie skada si z trzech gwnych czci. Cz warsztatowa to miejsca pracy studentw i innych twrcw. W czci edukacyjnej pojawiaj si pomieszczenia, w ktrych nastpuje interakcja pomidzy artyst a odbiorc. Najbardziej reprezentacyjna cz wystawowa jest otwart przestrzeni, dajc moliwo dostosowania jej do rnego rodzaju ekspozycji. Pomidzy nimi zostao zaprojektowane wntrze urbanistyczne. Poszczeglne czci budynku posadowione zostay na rnych wysokociach. To powoduje, e projekt bardzo dobrze wpisuj si w swoje otoczenie, a proporcje elewacji podkrelaj charakter uksztatowania terenu.

 • 20 / 21

 • JAKUB KAWAKOWSKI

  Budynek mieszkaniowo-usugowy we wntrzu kwartau ograniczonego

  ulicami: witokrzysk, Ordynack, Kopernika, Nowy wiat

  promotormgr in. arch. Maciej Miobdzki

  Prezentowany projekt jest prb zmierzenia si z problematyk wykorzystania oraz zagospodarowania dziaek wewntrz kwartaw mieszkalnych w centrum miasta.

  Praca porusza temat kontynuacji szlaku spacerowego potocznie nazywanego Nowym wiatem BIS. Jest to powojenne zaoenie stworzone przez Zygmunta Stpiskiego w duchu socrealistycznym. Szlak ten przechodzi przez nowo projektowane wntrze kwartau i odgrywa du rol w jego ksztatowaniu.

  Istotnym zagadnieniem byo skupienie si na caoci, na budynkach i ich otoczeniu, tak aby wspgray one ze sob, uzupeniay si. Celem byo stworzenie miejsca, z ktrym uytkownik si zwie, bdzie si utosamia i chtnie do niego wraca. Takie miejsce dawaoby czowiekowi moliwo identyfikacji oraz zapewniaoby odpowiednie warunki do mieszkania czy pracy.

 • 22 / 23

 • BOLESAW KLIMKIEWICZ

  Plomba architektoniczna pracownie dla artystw

  promotordr in. arch. Ewa Widera

  Celem projektu jest stworzenie miejsca rozwoju dla modych artystw i projektantw w rdmieciu Warszawy, przy ulicy Emilii Plater 15. Ze wzgldu na charakter dzielnicy oraz ssiedztwo zabytkowej architektury, kluczowym zaoeniem pracy jest wpasowanie si w kontekst. Projekt stanowi prb poczenia pierzei kamienic z dwukondygnacyjn oficyn willi Okoniewskiego w sposb niezakcajcy rytmu zabudowy, a take zamknicie widokowe od strony pnocnej. Te dwa czynniki powoduj odsunicie pnocnej elewacji od granicy dziaki oraz rozpuszczenie linii dachu oficyny. Obiekt skada si z maych biur i mieszka dostosowanych do zaadaptowania na przestrze biurow. Zaprojektowano take jedno due biuro oraz wspln przestrze rekreacyjn, a take dwukondygnacyjny gara podziemny. Dominujcy materia elewacyjny (cega) nawizuje do ssiedniej kamienicy i kontrastuje z nisk oficyn siedziby Ambasadora Maroka, stanowic jednoczenie wyrniajcy si akcent zakoczenia pierzei Emilii Plater.

 • 24 / 25

 • ANNA KOZAK

  Przedszkole przy ul. Paziskiego 11a w Warszawie

  renowacja

  promotormgr in. arch. Micha Brutkowski

  Projekt stanowi swoiste studium percepcji przestrzeni u dzieci. Nietypowa skala uytkownika, odmienne pojmowanie otoczenia (stanowicego dla dzieci sum drobnych, dobrze znanych miejsc) podyktoway konkretne rozwizania projektowe, dajce odpowied na behawioralne potrzeby najmodszych (np znalezienia swojej bezpiecznej norki). Poprzez przestrze zachcajc do eksploracji zapewnia dzieciom w okresie intensywnego rozwoju bodce stymulujce ten proces.

  Elementem decydujcym o charakterze budynku s aurowe, ceglane ciany, ktre nie tylko znacz pnocn elewacj, lecz w zasadniczy sposb ksztatuj przestrze wntrza. Zaproponowany wtek jest efektem przeksztacenia motywu powtarzajcego si na budynkach na terenie osiedla, jednoczenie stajc si znakiem czasu i aktualnej estetyki. Renowacja istniejcego obiektu jest rozwizaniem bardziej ekonomicznym i odpowiedzialnym w stosunku do rodowiska naturalnego. Istotne zagadnienie stanowi tu etapowanie prac w celu minimalizacji czasu wyczenia obiektu z uytkowania.

 • 26 / 27

 • KRZYSZTOF YWA

  Eksploratorium natury EKOTON

  promotormgr in. arch. Sawomir Kowal

  Eksploratorium natury EKOTON to nowoczesna placwka majca za gwny cel popularyzacj nauki i podnoszenie wiadomoci ekologicznej w spoeczestwie. Sw nazw zaczerpno z terminu naukowego okrelajcego stref graniczn midzy rnymi ekosystemami. Miejsce takie cechuje najwiksza rnorodno gatunkowa wynikajca z wzajemnego przenikania si odmiennych biologicznie wiatw. Istot projektu byo stworzenie miejsca styku miasta z dzik natur, gdzie czowiek mgby dowiadczy bogactwa naszej planety. Wiodc ide miejsca bdzie nauka przez rozrywk. Budynek przygotowany jest do przyjcia zarwno wycieczek szkolnych jak i delegacji zagranicznych naukowcw. Budynek zaprojektowano w sposb stymulujcy nauk na wasnych dowiadczeniach. Zrnicowana przestrze wystawowa inspirowana bya przekrojem pionowym lasu. Nawizania do wiata natury wida take w materiaach uytych do budowy oraz wykorzystaniu drzew jako czynnika budujcego wyraz architektoniczny.

 • 28 / 29

 • ALEKSANDRA MAZURKIEWICZ

  Centrum rekreacyjno-rozrywkowe w Biaobrzegach nad Pilic

  promotorprof. nzw. dr in. arch. Marek wierczyski

  Projekt stworzono z myl o mieszkacach miasta, jak rwnie o gociach iturystach. Obiekt usytuowany nad rzek Pilic, ma sta si gwn atrakcj tych terenw. Centrum spenia kilka funkcji: restauracjo kawiarni, sali konferencyjnej, krgielni oraz dyskoteki (z miejscem wystaw, wywietlania filmw czy imprez okolicznociowych). Dopenieniem caoci myli projektowej jest stworzenie domkw letniskowych, obsugiwanych przez projektowane Centrum rekreacyjno-rozrywkowe.

  Rnica wysokoci terenu staa si inspiracj do rozdysponowania funkcji na rnych poziomach. Wysokoci zostaj pokonane dziki pochylniom zapewniajcym peny dostp osobom niepenosprawnym. Dachy usytuowane s wzgldem siebie skokowo, dostarczajc wiata do wntrza. Konstrukcja pylonw naladuje drzewa i pozwala na zachowanie jednoprzestrzennego, dynamicznego wntrza. Ukad konstrukcyjny pylonw i cigien ponad dachem dodaje lekkoci i nawizuje do rozoonych agli, natomiast zielony dach ogldany z mostu i skarpy komponuje si z otoczeniem.

  DOSTOSOWANIE DO RNICY POZIOMU TERENU ZA POMOC POCHYLNI

  ZRNICOWANIE FUNKCJI NA RNYCH POZIOMACH

  PYLONY ZAPEWNIAJCE JEDNOPRZESTRZENNO WNTRZA

  RNICA POZIOMW DACHW DOSTARCZAJCYCH WIATO DO WNTRZA

  SZEROKIE PRZESZKLENIA

  DOSTOSOWANIE DO RNICY POZIOMU TERENU ZA POMOC POCHYLNI

  ZRNICOWANIE FUNKCJI NA RNYCH POZIOMACH

  PYLONY ZAPEWNIAJCE JEDNOPRZESTRZENNO WNTRZA

  RNICA POZIOMW DACHW DOSTARCZAJCYCH WIATO DO WNTRZA

  SZEROKIE PRZESZKLENIA

  DOSTOSOWANIE DO RNICY POZIOMU TERENU ZA POMOC POCHYLNI

  ZRNICOWANIE FUNKCJI NA RNYCH POZIOMACH

  PYLONY ZAPEWNIAJCE JEDNOPRZESTRZENNO WNTRZA

  RNICA POZIOMW DACHW DOSTARCZAJCYCH WIATO DO WNTRZA

  SZEROKIE PRZESZKLENIA

  DOSTOSOWANIE DO RNICY POZIOMU TERENU ZA POMOC POCHYLNI

  ZRNICOWANIE FUNKCJI NA RNYCH POZIOMACH

  PYLONY ZAPEWNIAJCE JEDNOPRZESTRZENNO WNTRZA

  RNICA POZIOMW DACHW DOSTARCZAJCYCH WIATO DO WNTRZA

  SZEROKIE PRZESZKLENIA

  DOSTOSOWANIE DO RNICY POZIOMU TERENU ZA POMOC POCHYLNI

  ZRNICOWANIE FUNKCJI NA RNYCH POZIOMACH

  PYLONY ZAPEWNIAJCE JEDNOPRZESTRZENNO WNTRZA

  RNICA POZIOMW DACHW DOSTARCZAJCYCH WIATO DO WNTRZA

  SZEROKIE PRZESZKLENIA

  DOSTOSOWANIE DO RNICY POZIOMU TERENU ZA POMOC POCHYLNI

  ZRNICOWANIE FUNKCJI NA RNYCH POZIOMACH

  PYLONY ZAPEWNIAJCE JEDNOPRZESTRZENNO WNTRZA

  RNICA POZIOMW DACHW DOSTARCZAJCYCH WIATO DO WNTRZA

  SZEROKIE PRZESZKLENIA

  DOSTOSOWANIE DO RNICY POZIOMU TERENU ZA POMOC POCHYLNI

  ZRNICOWANIE FUNKCJI NA RNYCH POZIOMACH

  PYLONY ZAPEWNIAJCE JEDNOPRZESTRZENNO WNTRZA

  RNICA POZIOMW DACHW DOSTARCZAJCYCH WIATO DO WNTRZA

  SZEROKIE PRZESZKLENIA

  DOSTOSOWANIE DO RNICY POZIOMU TERENU ZA POMOC POCHYLNI

  ZRNICOWANIE FUNKCJI NA RNYCH POZIOMACH

  PYLONY ZAPEWNIAJCE JEDNOPRZESTRZENNO WNTRZA

  RNICA POZIOMW DACHW DOSTARCZAJCYCH WIATO DO WNTRZA

  SZEROKIE PRZESZKLENIA

 • 30 / 31

  Wilk

  hahn

  - Co

  nfair

  441

  Tran

  spor

  twag

  en

  100

  x 65

  x 98

  cm

  Wilk

  hahn

  - Co

  nfair

  444

  Tran

  spor

  twag

  en

  55 x

  45 x

  96 cm

  Wilk

  hahn

  - Co

  nfair

  444

  Tran

  spor

  twag

  en

  55 x

  45 x

  96 cm

  Wilk

  hahn

  - Co

  nfair

  444

  Tran

  spor

  twag

  en

  55 x

  45 x

  96 cm

  Wilk

  hahn

  - Co

  nfair

  445/

  1

  Serv

  er

  46

  x 59

  x 96

  cm

  Wilk

  hahn

  - Co

  nfair

  443

  Tran

  spor

  twag

  en

  203

  x 70

  x 96

  cm

  840 720 449 840 840 528

  1 81

  423

  01

  175

  4 217

  3 23

  4

  1 638

  716

  1 225

  1 694

  2 919

  656

  761

  9428

  1 562

  811

  200

  1 03

  41

  175

  200 200 3 571 245

  582

  42

  200

  200

  200

  200

  196

  725

  15092

  820

  263

  200

  1 613 2 076

  1 062

  3 138

  1 226

  1 059

  617

  A - A

  A - A

  B - B B - B

  ELEWACJA 02

  ELEW

  ACJA

  04

  ELEWACJA

  03

  ELEW

  ACJA

  05

  REC

  EPC

  JA /B

  LAT

  RES

  TAU

  RAC

  JI

  POCHYLNIA 5% SPADKU

  DUGOCI 6,1 m

  POCHYLNIA 8% SPADKU

  DUGOCI 6,84 m

  POC

  HYL

  NIA

  5%

  SPA

  DKU

  DU

  GO

  CI 6

  ,1 m

  SZATNIA

  SUP ELBETOWY 70 cm U PODSTAWY

  SUP ELBETOWY 40x40 cm

  KURTYNAPOWIETRZNA

  WYD

  AWAN

  IEO

  BU

  WIA

  GRZEJNIKIKANAOWE

  PION DESZCZOWY

  6x16

  3x1630

  PION WENTYLACYJNY

  WEJCIE G

  WNE

  PION DESZCZOWY

  WEJC

  IE DO

  DYSK

  OTEK

  I

  3x1630

  30

  NAC

  HYL

  ENIE

  TAR

  ASU

  O 2

  ,3%

  NACHYLENIE TARASU O 3,2 %

  WEJC

  IE

  TECH

  NICZN

  O-ZAP

  LECZ

  OWE

  N

  02. KRGIELNIAA: 486,11 m2

  01. RESTAURACJAA: 345,96 m2

  08. KOMUNIKACJAA: 50,78 m2

  03. DYSKOTEKAA: 143,03 m2

  10. CZYSTA CZ KUCHNIA: 47,07 m2

  05. SALA KONFERENCYJNAA: 53,10 m2

  07. SANITARIATYA: 26,13 m2

  09. SCENAA: 21,31 m2

  04. HALLA: 62,66 m2

  32. ZAPLECZEA: 6,44 m2

  06. KORYTARZA: 36,20 m2

  11. KREDENSA: 4,80 m2

  12. ZWROT NACZYA: 4,36 m2

  13. SZATNIAA: 7,33 m2

  14. CZNIKA: 4,95 m2

  15. ZMYWALNIAA: 7,59 m2

  16. POM. NA ODPADYA: 6,21 m2

  17. HALL ZAPLECZAA: 3,16 m2

  18. SZATNIA PERSONELUA: 8,31 m2

  19. SANIT. PERSONELUA: 5,27 m2

  25. KORYTARZ TECH.1A: 9,50 m2

  20. SPIARNIAA: 3,30 m2

  21. MAGAZYNA: 5,71 m2

  22. CHODNIAA: 3,26 m2

  24. ZAPLECZE BARUA: 5,89 m2

  23. BARA: 7,18 m2

  26. KORYTARZ TECH. 2A: 21,73 m2

  27. ADMINISTRACJAA: 20,22 m2

  28. POM. GOSP.A: 14,14 m2

  29. ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNAA: 12,86 m2

  30. PRZYCZE WODY I KOTOWNIAA: 14,16 m2

  31. ZAPL. GOSP.A: 4,74 m2

  B

  B

  B1

  B1

  A1

  A1

  A

  A

  E

  E

  3 3

  4 4

  2 2

  1

  1

  C

  C

  F

  F

  D

  D

  B3

  B3

  B2

  B2

  G

  G

  A2

  A2

  A3

  A3+ 0.00-

  + 0.00-

  + 0.00-

  + 0.00-

  - 0.48

  - 0.48

  - 0.48

  - 0.96

  - 0.96

  - 0.96+ 0.00-

  - 0.48

  - 0.48

 • RAFA OTOG

  Teatr

  promotormgr in. arch. Grzegorz Stiasny

  Przedmiotem opracowania jest budynek teatru nowoczesnego, bdcy odpowiedzi na rosnce zapotrzebowanie na tego rodzaju widowiska ze strony warszawiakw. W zwizku z niedostateczn infrastruktur, teatry, aby dziaa, zmuszone s zajmowa i adaptowa budynki po dawnych kinach lub halach przemysowych.

  W projektowanym budynku komfort uytkowania zapewni maj dwie sale typu studio. Kluczowe dla projektu byo rwnie odpowiednie zorganizowanie czci technicznej teatru. Wizao si to z koniecznoci zaproponowania odpowiednich rozwiza funkcjonalnych w ukadzie wertykalnym, do czego zmuszaa dziaka o niewielkiej powierzchni. Pionowo ksztatuje si rwnie przestrze foyer, ktre w zamyle miao by jednoprzestrzenn hal zorganizowan wok rdzenia zoonego z ustawionych jedna na drugiej sal.

  Projekt porusza rwnie problem niezabudowanych skwerw w rdmieciu Warszawy. Zaproponowane rozwizanie jest kompromisem pomidzy chci inwestowania na danym terenie, a utrzymaniem publicznego charakteru miejsca.

  ok. 1808 ok. 1829 ok. 1891 ok. 1936 ok. 1948 2014

  ok. 1808 ok. 1829 ok. 1891 ok. 1936 ok. 1948 2014

  ok. 1808 ok. 1829 ok. 1891 ok. 1936 ok. 1948 2014

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. M

  okto

  wsk

  a

  ul. M

  okto

  wsk

  a

  ul. Pikna

  ul. Pikna

  ul. Krucza

  N

  SZEROKOCI ELEWACJIwyraone w metrach

 • 32 / 33

  O u

  licy

  Kruc

  zej

  I II III IV V

  O u

  licy

  Kruc

  zej

  I II III IV V

  O u

  licy

  Kruc

  zej

  I II III IV V

  O u

  licy

  Kruc

  zej

  I II III IV V

 • PIOTR PASZKOWSKI

  Zabudowa wielorodzinna u zbiegu ulicy Kazimierzowskiej

  i Odolaskiej w Warszawie

  promotordr in. arch. Jacek Parczewski

  Ide pracy jest nadanie zabudowaniom dziaki charakteru dzielnicy, w ktrej si znajduj poprzez budow obiektw mieszkaniowych korespondujcych stylem, form oraz barw elewacji z okolicznymi zabudowaniami oraz innymi nowo powstajcymi, mieszkaniowymi formacjami Starego Mokotowa. Zaprojektowana zabudowa charakteryzuje si prost, prostopadocienn form iograniczeniem dekoracyjnych elementw zewntrznych. Elewacja w kolorach bieli iszarociach nie wyrnia nadmiernie zaprojektowanych obiektw, ale harmonijnie wpisuje je w istniejcy krajobraz architektoniczny okolicy.

  Podstawow funkcjonalnoci zaprojektowanej zabudowy jest funkcja mieszkaniowa. Dodatkowo na parterze budynkw zaplanowano powstanie pomieszcze zprzeznaczeniem na lokale usugowe bd handlowe. Co wicej, dziki zieleni, maej architekturze i punktom zabaw dla dzieci projekt zyskuje funkcjonalno rekreacyjn, wypoczynkow i towarzysk. Wzwizku z tym zaprojektowane obiekty wpisz si wic idealnie w wybran lokalizacj.

 • 34 / 35

  Ulic

  a O

  dolas

  ka

  Rzut kondygancji 1 i 2Ulica Kazimierzowska

  Skala 1:200

  Zacznik 8.4

 • MATEUSZ POSZAJ-MAZUREK

  Stacja Zielona 7. Schron dla dobrowolnego wdrowca

  promotormgr in. arch. Marcin Goncikowski

  Ruch rowerowy stanowi wietn ekologiczn alternatyw dla dominujcych rodkw komunikacji. Schronisko rowerowe pooone na trasie rowerowej Zielona 7, prowadzcej z Warszawy do Gdaska, moe sta si doskona form promocji ruchu rowerowego. Jako lokalizacja zostay wybrane Kuchary ydowskie. Niewielka odlego od Warszawy pozwala na organizowanie nie tylko wycieczek po caej trasie Zielonej 7, ale take dwudniowych wypadw z Warszawy i z powrotem. Wdrwka to cigy proces odnajdywania schronienia i opuszczania go. Schronisko stara si odpowiedzie na potrzeby wdrowcw odpowiednim ksztatowaniem formy i funkcji. Niemoliwe jest wejcie z zewntrz prosto do stref wewntrznych. Przemieszczanie si po budynku odbywa si etapami, pokonujc strefy o kolejnych stopniach zamknicia i intymnoci. Kompleks budynkw uksztatowany jest w ukad czciowo zamknity. Budynki ustawiaj si na obrzeu struktury czciowo zamykajc j, zostawiajc jednak due otwarcia na otoczenie.

 • 36 / 37

 • AGATA SZTYBER

  Galeria Sztuki Wspczesnej w yrardowie

  promotorprof. nzw. dr in. arch. Magdalena Staniszkis

  Projekt zakada powstanie Galerii Sztuki Wspczesnej, ktrej celem bdzie tworzenie wartoci spoecznej poprzez sztuk oraz promocja kreatywnoci. W zwizku z tym program GSW obejmuje nie tylko dziaalno wystawiennicz, ale take edukacyjn (wykady, warsztaty plastyczne). Cz teoretyczna pracy zostaa powicona analizom zaoe Koncepcji Urbanistycznej dla tego obszaru yrardowa oraz uwarunkowa wynikajcych ze szczeglnej lokalizacji. Zwarta brya Galerii uzupenia historyczn pierzej ul. Nowy wiat, ktra wedug Koncepcji stanie si gwn przestrzeni w formie tradycyjnej alei miejskiej. Funkcjonalne oraz widokowe powizanie alei z parkiem eksponuje relacj Kultury i Natury. Gwnym zaoeniem projektu byo wpisanie si w zabytkow tkank miejsk przy rwnoczesnym w peni wspczesnym wyrazie architektury. Projektowany obiekt nawizuje do architektury przemysowej dawnych Zakadw Lniarskich poprzez zastosowanie cegy na elewacji oraz uksztatowanie wietlikw dachowych nawizujcych do dowietle hal przemysowych.

 • 38 / 39

 • PAULINA TOMASZEWSKA

  Centrum Designu w Warszawie

  promotormgr in. arch. Grzegorz Stiasny

  Projekt Centrum Designu w Warszawie jest odpowiedzi na wymagania rozwijajcego si polskiego wzornictwa, a jego celem jest skupienie rnego typu aktywnoci zwizanych zdesignem. Przewiduje si poczenie w budynku funkcji zwizanych zekspozycj, edukacj, prac i dyskusj nad wzornictwem. Obiekt zlokalizowany jest na dziace w kwartale ulic Karowej, Furmaskiej i Dobrej w Warszawie, nawizujc do rozwijajcej si w tym obszarze funkcji naukowo-akademickiej. W budynku przewiduje si pooenie nacisku na funkcj warsztatow. Obiekt zapewnia bdzie moliwo pokazania cyklu powstawania produktu od idei a do jego sprzeday. Cz ekspozycyjna zaprojektowana zostaa jako podune pomieszczenie na poziomie pierwszego pitra, wijce si midzy warsztatami iumoliwiajce ogldanie pracy projektantw. Na elewacji zastosowano pprzezierne szko, ktre umoliwia ksztatowanie charakteru budynku w zalenoci od pory dnia.

 • 40 / 41

 • URSZULA WALICKA

  Budynek mieszkalno-usugowy przy skrzyowaniu ul. Szwedzkiej

  i ul. Strzeleckiej w Warszawie

  promotorprof. nzw. dr in. arch. Marek wierczyski

  Projektowany obiekt jest budynkiem mieszkalnym z kondygnacj biurow oraz usugowym parterem poczonym z wyjciem z planowanej stacji

  Strzelecka II linii metra. Ze wzgldu na historyczny charakter okolicznej zabudowy gwnym zaoeniem bya wysoka kontekstualno projektu jako obiektu nowoczesnego, ale wpisujcego si w otoczenie. Budynek nawizuje do zastanych obiektw wysokoci oraz materiaem elewacyjnym (klinkier). Posiada podwjn fasad - zewntrzn (szklan), stanowic kontynuacj ulic Szwedzkiej i Strzeleckiej, oraz wewntrzn (pen) - stopniowo wycofujc si w kierunku naronika, co pozwala zachowa cenne otwarcia widokowe oraz nie dopuszcza

  konkurencyjnego charakteru nowego obiektu w stosunku do starej zabudowy. Na kondygnacjach mieszkalnych przestrze pomidzy dwiema fasadami mieci balkony, a fasad zewntrzn tworz szklane panele przesuwne rozmieszczone na dwch szynach.

 • 42 / 43

 • BORYS WESOOWSKI

  Centrum Nowej Plastyki. Warszawa, ul. Sowiaska

  promotormgr in. arch. Sawomir Kowal

  Projekt Centrum Nowej Plastyki porusza problemy obecne we wspczesnym spoeczestwie. Prba odpowiedzi na potrzeby dzisiejszej modziey, zagubionej, pozostajcej w biernoci i pozbawionej wartociowych wzorcw, w zdecydowany sposb ksztatuje form oraz charakter projektowanego obiektu. Centrum Nowej Plastyki to miejsce, ktre stanowi oaz dla modych, poszukujcych swej yciowej drogi osb. Jego zadaniem jest pomoc przy odnalezieniu si w spoeczestwie poprzez rozwj osobowoci dziki sztuce.

  Projektowany obiekt, jako miejsce przyjazne modziey, naleao umieci w dostpnym dla nich miejscu, przy dobrym wle komunikacyjnym. Ponadto, by utworzy swego rodzaju oaz, wybrano lokalizacj pozwalajc na wykorzystanie istniejcych walorw dziaki miejsce przeznaczone dla modych artystw ulokowane jest w rodku parku, schowane jest za wysokimi, rzebionymi cianami, odcinajcymi od haasu ulicy i dranicych bodcw pochodzcych z zewntrznego wiata.

 • 44 / 45

 • JOANNA WIERZBICKA

  Centrum Promocji Literatury

  promotorprof. nzw. dr in. arch. Magdalena Staniszkis

  Projekt Centrum Promocji Literatury zawierajcy program maej biblioteki, kawiarni wraz z miejscem przeznaczonym do spotka literackiego klubu dyskusyjnego jest atrakcyjnym obiektem na mapie dynamicznie rozwijajcego si miasta yrardowa. Interdyscyplinarne podejcie do projektu miao na celu stworzenie miejsca zachcajcego i zapraszajcego do rodka.

  Obiekt zaprojektowany zosta jako biblioteka z wolnym dostpem do zbiorw. Oprcz moliwoci wypoyczenia ksiki istnieje rwnie szereg rnego rodzaju stanowisk do pracy wasnej, pracy grupowej oraz pracy warsztatowej.

  Przez centraln cz przebiega pasa, ktry czy ruch znad rzeki z Placem Gwnym. Pasa ten suy nie tylko jako skrt dla pieszych, ale take jest atrakcyjn form, ktra umoliwia podgldanie pracujcych czytelnikw poprzez szklane przegrody, ktre wytyczaj pasa wewntrzny.

  Dodatkowo obiekt wyposaony jest w kawiarni, ktra w czci przeznaczona jest do organizacji spotka autorskich z autorami literackimi, a take moe by uywana jako miejsce spotka literackiego klubu dyskusyjnego.

 • 46 / 47

 • EWA ANDRUSZCZYSZYN 50Centrum Fotografii i Sztuk Multimedialnych

  Znaczenie wiata jako tworzywa wykorzystywanego przez architektapromotor dr in. arch. Piotr Trbacz

  PAWE ARTYFIKIEWICZ 52Natura a architektura. BeeProject/Projekt Pasieka, centrum bada nad pszczoami na terenie SGGW w Warszawiepromotor prof. dr hab. in. arch. Ewa Kuryowicz

  JAN BAGISKI 54Budynek wielorodzinny otwartego kodupromotor mgr in. arch. Grzegorz Stiasny

  ANNA BALAWENDER 56Strefa handlowo-usugowa w nowych dzielnicach duych miast w kontekcie miejsca i klimatu. Projekt pasay wilanowskich jako orodka usugowo-spoecznegopromotor mgr in. arch. Grzegorz Buczek

  MARTA BARFORD 58Krajobraz Pamici Chemno nad Nerempromotor mgr in. arch. Jan Mazur

  ELIZA BIAA 60Responsive architecture. Extension of Main Building of Warsaw University of Technologypromotor prof. nzw. dr hab. in. arch. Jan Syk

  ALEKSANDRA BORU 62Na styku architektury i urbanistyki

  studia miejskoci na przykadzie kwartau pomidzy ul. witokrzysk i Twardpromotor mgr in. arch. Dariusz Hyc

  AGATA CZERSKA 64Architektura w subie chorym. Projekt siedziby hospicjum Krlowej Apostow w Kosowie Wikszym koo Radomiapromotor prof. zw. dr hab. in. arch. Konrad Kucza-Kuczyski

  OLIWIA DEC 66Rola i znaczenie orodkw spoecznych na obszarach zdegradowanych spoecznie. Projekt Resursy Obywatelskiejpromotor dr in. arch. Piotr Grodecki

  MAGORZATA DEMBOWSKA 68Trakt Praski. Urbanistyczne poczenie lewobrzenej i prawobrzenej Warszawy jako czynnik wspomagajcy proces rewitalizacji Pragi Pnocpromotor prof. dr hab. in. arch. Ewa Kuryowicz

  EMILIA DOBRZYSKA 70Znaczenie uwarunkowa poszczeglnych stref uprawy winoroli w Europie (A-CIII) przy zagospodarowywaniu obszarw niezurbanizowanych na potrzeby zaoe winiarskich. Centrum kultury wina w Zaborzepromotor mgr in. arch. Magorzata Nowak-Janicka

  KATARZYNA DYJEWSKA 72Wpyw rzemiosa artystycznego na ksztatowanie architektury i detalu architektonicznego. Ingerencje architektoniczne w Osiedlu Kijowskapromotor prof. nzw. dr hab. in. arch. Jan Syk

  MATYLDA GSIOROWSKA 74Ksztatowanie lokalnego centrum w zabudowie osiedlowej na przykadzie Wawrzyszewa w Warszawiepromotor prof. nzw. dr in. arch. Magdalena Staniszkis

  EWA JANKOWSKA 76Mixed Use, High Density Urban Megastructure for Xianpromotor prof. dr in. arch. Jerzy Wojtowicz

  JOANNA KONSTANCIUK-WIEC 78Wykorzystanie potencjau zabytkowej architektury opuszczonej na cele kulturalne. Centrum Sztuk Wizualnych w Biaej Podlaskiejpromotor dr in. arch. Anna Grabowska

  GRZEGORZ KOSTYA 80Projekt miejskiego centrum kultury w Lubartowie. Rewaloryzacja, adaptacja i rozbudowa jako dziaania sprzyjajce konserwatorskiej ochronie zabytkupromotor dr in. arch. Maria Lewicka

  DIANA KWIATKOWSKA 82Koncepcja architektoniczna zamknitej i plenerowej przestrzeni dla muzyki na przykadzie obozu Stutthof w Sztutowiepromotor mgr in. arch. Jan Mazur

  UKASZ MALESZEWSKI 84Architektura mieszkaniowa w spoeczestwie obywatelskim na przykadzie miejskiej kolonii w kontekcie krajobrazowympromotor mgr in. arch. Jacek Kopczewski

  MAGORZATA MARCINKOWSKA 86Architektura w subie dyplomacji. Koncepcja Konsulatu Generalnego RP w Edynburgupromotor dr in. arch. Anna Grabowska

  BARTOMIEJ NAJMAN 88Poszukiwanie alternatywy dla materiaw powszechnie stosowanych we wspczesnym budownictwie. Dom mieszkalny nad rzek Rospud promotor dr in. arch. Katarzyna Zielonko-Jung

  PAULINA NIEWIADOMSKA 90Fiskie Centrum Edukacyjno-Badawcze na Jazdowie EKO_LABpromotor dr in. arch. Anna Wierzbicka

  DOROTA NOWICKA 92witynia pokoju. Miejsce dialogu midzyreligijnego i midzykulturowegopromotor dr in. arch. Anna Wierzbicka

  KAROLINA OSTROWSKA 94Tradycja, stan istniejcy oraz wspczesne problemy i moliwoci rozwoju noclegowej bazy turystycznej w Czarnohorze w Karpatach Wschodnich w rejonie szczytu Pop Iwanpromotorprof. nzw. dr hab. in. arch. Magorzata Rozbicka prof. nzw. dr hab. in. arch. Jan Syk

  MICHA POLAK 96anie publiczne jako katalizator integracji spoecznej w miastach. Rewitalizacja i rozbudowa kompleksu ani w Lipawie na otwiepromotor mgr in. arch. Piotr Kudelski

  IZABELA SMOLAK 98Przebudowa lewego brzegu Wisy w Warszawie od mostu Poniatowskiego do mostu lsko-Dbrowskiegopromotor dr in. arch. Roman Wrzosek

  AGATA SUJECKA 100Dziedzictwo poprzemysowe w krajobrazie naturalnym a moliwoci zagospodarowania na przykadzie cegielni Mochty pod Zakroczymiempromotor dr in. arch. Marcin Grski

  MACIEJ SUTUA 102Light equilibrium in architecture. Underground digital sculpture school in Barcelonapromotor prof. nzw. dr hab. in. arch. Joanna Giecewicz

  BLANKA SZYMASKA 104Biblioteka w rozwoju historycznym

  rojekt wspczesnej biblioteki publicznej u zbiegu ulic Dugiej i Bohaterw Getta w Warszawiepromotor prof. nzw. dr in. arch. Krzysztof Dyga

  KATARZYNA LEDZIEWSKA 106Interwencja architektoniczno-urbanistyczna w Bernie (Szwajcaria)promotor mgr in. arch. Piotr Kudelski

  KATARZYNA WALASEK 108Wpyw ekstremalnych parametrw klimatycznych na ksztatowanie obiektw uytkowych. Stacja Polarna Hornsund na Spitsbergeniepromotor mgr in. arch. Sawomir Kowal

  MARIA WALC 110Genius loci linii otwockiej. Koncepcja Parku Kulturowo-Edukacyjnego widermajerpromotor dr in. arch. Agnieszka Woko-Czeranowska

  ZOFIA WOJTACH 112Architektura dwch dialogw na przykadzie projektu Polsko-Afrykaskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego im. kard. Adama Kozowieckiego w Hucie Komorowskiejpromotor dr in. arch. Jacek Parczewski

  PAWE WOLANIN 114Muzeum Miejsce Pamici przy Cmentarzach ofiar NKWD w Bykowni na Ukrainie promotor prof. dr hab. in. arch. Ewa Kuryowicz

  NINA WRBLEWSKA 116Rola obiektw kultury w tworzeniu tosamoci przestrzeni miejskiej na przykadzie Muzeum Historii Polski w Warszawiepromotor prof. nzw. dr in. arch. Magdalena Staniszkis

 • EWA ANDRUSZCZYSZYN

  Centrum Fotografii i Sztuk Multimedialnych

  Znaczenie wiata jako tworzywa wykorzystywanego przez architekta

  promotordr in. arch. Piotr Trbacz

  Praca dyplomowa interpretuje wiato w roli medium, bdcego nonikiem informacji. wiato umoliwia komunikacj pomidzy artyst architektem a odbiorc uytkownikiem, poprzez wprowadzenie kontekstu emocjonalnego. wiato, opierajce si ograniczeniom formalnym, jzykowym czy kulturowym wydaje si by doskonaym nonikiem treci.

  Wizualnie budynek skada si z dwch niezalenych bry. Poczone na poziomie gwnego wejcia pozostaj w silnej relacji poprzez zastosowane rozwizania materiaowe oraz analogie formy. Jednolita brya otwiera si na przecinajcy j cig pieszy. Uytkownik, poruszajc si po budynku i dziedzicu, staje si integraln czci architektury. Zmienna natura wiata sonecznego, cie sylwetki czowieka oraz przestrzenno elewacji maj stanowi bodziec dla dowiadczenia architektury.

 • 50 / 51

 • PAWE ARTYFIKIEWICZ

  Natura a architektura BeeProject/Projekt Pasieka,

  centrum bada nad pszczoami na terenie SGGW w Warszawie

  promotorprof. dr hab. in. arch. Ewa Kuryowicz

  Bezporedni przyczyn powstania BeeProject/Projektu Pasieka sta si problem spadku populacji pszczoy miodnej. Dopeniajca projekt praca teoretyczna analizuje znaczenie pszcz dla czowieka na paszczynie ekologii, ekonomii oraz na obszarze kulturowym. Praca przywouje te przykady architektury inspirowanej pszczoami, udowadniajc, e owady te stanowiy rdo twrczego natchnienia.

  Wrd inspiracji, ktre uksztatoway sam projekt, znajduj si zarwno pokrewne realizacje budynki proekologiczne jak te zwyczaje pszcz. Idea poczenia dwch wiatw: ludzi oraz pszcz znajduje odzwierciedlenie w formie budynku. Odpowiednia aranacja przestrzeni Centrum pozwala na przenikanie si rnych stref przeznaczonych dla naukowcw, studentw, zwiedzajcych i obserwowanych owadw, umoliwiajc ich wzajemny kontakt. Cel projektu jest dwojaki. Zakada on ochron zagroonego gatunku, ale te zwraca uwag na moliwo harmonijnej koegzystencji czowieka i natury.

 • 52 / 53

 • JAN BAGISKI

  Budynek wielorodzinny otwartego kodu

  promotormgr in. arch. Grzegorz Stiasny

  Architektur opanoway globalne mody. Nieograniczony dostp do rde informacji i inspiracji, bezwzgldna ekonomia i wspczesny rytm skutkuj w dziedzinie architektury podobnymi rozwizaniami. Niemoliwe staje si ustalenie pierwotnego oryginau i naladujcej go kopii.

  Jak architekci powinni dostosowa si do tych warunkw? Czy jest moliwe uregulowanie zjawiska powielania i przetwarzania wzorcw? Czy architekci mog ograniczy swj wpyw na projekt, uznajc za nadrzdne tworzenie informacyjnych ram projektowych dla indywidualnych konfiguracji na bazie decyzji uytkownika?

  Odrzucenie denia do indywidualnoci i oryginalnoci pozwala budowa na bazie istniejcych rozwiza, optymalnie wykorzystujc dostpne zasoby. Przetwarzanie udostpnionych rozwiza to szansa na ich doskonalenie i na przypisanie im nowych interpretacji.

  Pozostawienie rozwiza projektowych jako zakodowanych informacji w obiegu ich udostpnienia i transformacji moe okaza si dla architektw koniecznoci i jednoczenie szans dajc nowe moliwoci.

 • 54 / 55

 • ANNA BALAWENDER

  Strefa handlowo-usugowa w nowych dzielnicach duych miast

  w kontekcie miejsca i klimatu. Projekt pasay wilanowskich

  jako orodka usugowo-spoecznego

  promotormgr in. arch. Grzegorz Buczek

  Projekt centrum Miasteczka Wilanw jest prb odpowiedzi na to, jak ksztatowa wspczesne lokalne centrum w duym miecie. W takim centrum czy si funkcje komercyjne ze spoecznymi

  - wspomagajcymi integracj okolicznych mieszkacw. W czci pnocnej centrum zaprojektowano mediatek, przychodni, sal wielofunkcyjn, kino, restauracje i sklepy.

  W czci poudniowej kontynuowano zabudow kwartaow Miasteczka - sze budynkw rozmieszczono po dwch stronach pasau. Pierwsze dwie kondygnacje zajmuj usugi, na wyszych zlokalizowany zosta hotel, biurowce i budynki mieszkalne.

  W projekcie zastosowano rozwizania pozwalajce pogodzi komfort zakupw z nienajlepszymi warunkami atmosferycznymi i z zachowaniem podziau centrum na kwartay - przekrycia dziedzicw, arkady. Liczne usugi s dostpne zarwno z ulicy jak i z atriw, a budynki s ze sob poczone na poziomie +1. Ze wzgldu na ssiedztwo Paacu w Wilanowie elewacje centrum od strony zabytku s duo bardziej eleganckie i horyzontalne ni te od strony Miasteczka.

 • 56 / 57

  1.

  2. 4.

  3.

 • A

  MARTA BARFORD

  Krajobraz Pamici Chemno nad Nerem

  promotormgr in. arch. Jan Mazur

  Projekt miejsca pamici na terenie byego obozu zagady w Chemnie nad Nerem dotyczy zagospodarowania ruin piwnic byego paacu, sucego w czasie wojny jako gwny budynek obozu zagady. W zakres opracowania wchodzi rwnie teren zielony nalecy do muzeum i bdcy zarazem terenem byego obozu zagady. Zniszczony przez Niemcw, nieistniejcy ju paac w Chemnie nad Nerem by miejscem, gdzie rozpocza si tragedia ludzi - ok. 300 000 polskich obywateli, gwnie narodowoci ydowskiej. Pierwszym odcinkiem ich ostatniej drogi by tzw. korytarz mierci przebiegajcy rodkiem paacowej piwnicy. Projekt obejmuje nie bdc budynkiem przestrze na miejscu paacu, zabezpieczajc ruiny i dajc odwiedzajcym miejsce do skupienia i refleksji. W projekcie du rol odgrywa natura i zastane na miejscu mchy, porastajce wite miejsce korytarz mierci, przez ktry przechodziy ofiary. Po pewnym czasie korytarz porosn trawy, paprocie i drobne kwiaty. Rolinno zawaszczy korytarz.

 • 58 / 59

 • ELIZA BIAA

  Responsive architecture. Extension of Main Building

  of Warsaw University of Technology

  promotorprof. nzw. dr hab. in. arch. Jan Syk

  Okrelenie architektura reaktywna odnosi si do architektury zdolnej zmienia swj ksztat, wykorzystujc do tego sensory oraz siowniki. Przeksztacenia stanu s nieodcznym elementem tego dopiero ksztatujcego si obszaru architektury. Praca analizuje, jak zmienno jako stan inicjowany przez uytkownika bya traktowana w przeszoci w dyskursie architektonicznym. Celem pracy jest umiejscowienie architektury reaktywnej w kontekcie moliwoci wczania uytkownika w proces tworzenia architektury, w szczeglnoci z wykorzystaniem technologii informacyjnych. Szczeglna uwaga jest powicona elastycznoci, obecnej w warstwie teoretycznej projektu, bd w konkretnych rozwizaniach kinetycznych.

  Projekt zajmuje si zmian statusu tylnych dziedzicw Gmachu Gwnego Politechniki Warszawskiej. Tworzy czciowo zadaszon przestrze publiczn, ktra pynnie czy wntrze i zewntrzne gmachu. Proponowane rozwizania wspieraj role, jakie uniwersytet przejmuje w XXI wieku, w czasie rozwoju spoeczestwa informacyjnego.

  PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA MSc Arch THESIS 2011/12

  WYDzIA ARCHITEKTuRY POLITECHnIKI WARSzAWSKIEjfaculty of architecture, warsaw university of technology

  tytu dyplomuthesis title

  student

  promotorsupervisor

  consultants specialty imi i nazwisko konsultanta consultant

  nu

  mer

  pla

  nsz

  ybo

  ard

  nu

  mbe

  r

  data i podpis / date and signature of the student

  piecz wapw stamp

  hereby i declare that all elements included in presentation are my own original work unless otherwise noted

  Responsive architecture. Extension of Main Building ofWarsaw University of Technology

  5

  Eliza Biaa

  prof. nzw. dr hab. Jan Syk

  dr in. Piotr Pachowskistructuremgr in. arch. Jacek Markusiewiczparametric designdr in. K. Zimowiec - Ciepliklandscape arch

 • 60 / 61

 • ALEKSANDRA BORU

  Na styku architektury i urbanistyki studia miejskoci

  na przykadzie kwartau pomidzy ul. witokrzysk i Tward

  promotormgr in. arch. Dariusz Hyc

  Ksztatowanie miast to zadanie szczeglnie trudne w orodkach takich jak Warszawa, ktra utracia wielk cz dziedzictwa kulturowego. Tematem pracy s tzw. studia miejskoci, a celem

  - opracowanie planistycznych wytycznych dla wybranego fragmentu rdmiecia oraz oparta na nich urbanistyczno-architektoniczna koncepcja nowych przestrzeni i zabudowy o miejskim charakterze.

  Proponowane wytyczne maj w zamyle stanowi jedynie przyszociow wizj rozwoju dla tej czci Warszawy. W miar niewielki zakres opracowania pozwala zarwno na dziaanie w skali urbanistycznej, jak i architektonicznej. Punktem wyjcia dla rozwaa o nowej miejskoci Warszawy byy analizy wspczesnej tosamoci miasta, obecnych przemian zachodzcych w miecie oraz wybranych koncepcji budowy miast. Przy doborze narzdzi i rozwiza projektowych przywiecaa nadrzdna zasada: projektowanie przestrzeni miejskich powinno by podporzdkowane percepcji czowieka, codziennego uytkownika miasta, a nie jedynie wymogom infrastrukturalnym.

 • 62 / 63

 • AGATA CZERSKA

  Architektura w subie chorym. Projekt siedziby hospicjum

  Krlowej Apostow w Kosowie Wikszym koo Radomia

  promotorprof. zw. dr hab. in. arch. Konrad Kucza-Kuczyski

  Projekt Hospicjum Krlowej Apostow to bezporednia odpowied na apel wystosowany do architektw o nieodpatne zaprojektowanie nowej siedziby hospicjum w Kosowie Wikszym koo Radomia. Podstaw koncepcji byo stworzenie bryy budynku sprzyjajcego poczuciu wsplnoty, a jednym z gwnych elementw ksztatujcych projekt hospicjum stao si wiato. Celem projektu byo przede wszystkim korzystne rozmieszczenie pokoi mieszkalnych oraz umoliwienie chorym kontaktu z natur. Dwa budynki atrialne (oddzia dla dorosych oraz dla dzieci), o prostej i czytelnej formie uatwiajcej chorym orientacj w przestrzeni, zostay poczone czci wspln, na osi ktrej znajduje si kaplica. Ich dopenienie stanowi trzy rnorodne ogrody sosnowy, lawendowy i rany (zimowy), wykorzystujce aromaterapeutyczne waciwoci rolin. Istot koncepcji ogrodu zimowego byo stworzenie alternatywnego miejsca kontemplacji i modlitwy, ktrego podstaw sta si symbol Maryjny ra.

  ODDZIA DLA DOROSYCH

  BRYA BUDYNKU

  ATRIA W BUDYNKU - KONTAKT CHOREGO Z NATUR ZIELONY DACHMIEJSCA KONTEMPLACJI

  POKOJE CHORYCH PRZESTRZE WSPLNA

  ODDZIA DLA DZIECI

  10 24

  ogrd sezonowy SOSNOWO - WRZOSOWY

  o ROSARIUM - KAPLICA

  ogrd sezonowy LAWENDOWO - BRZOZOWY

  ogrd zimowy RANY

  SCHEMATY FUNKCJONALNE BUDYNKU

 • 64 / 65

 • OLIWIA DEC

  Rola i znaczenie orodkw spoecznych na obszarach zdegradowanych spoecznie

  Projekt Resursy Obywatelskiej

  promotordr in. arch. Piotr Grodecki

  Niskie wyksztacenie i brak kwalifikacji zawodowych jest obecnie jednym z najwikszych problemw dotykajcych mieszkacw terenwwiejskich, maomiasteczkowychi peryferyjnych. Na tych terenach wystpuje najwiksze bezrobocie, ubstwo i wykluczenie spoeczne oraz brak aktywnoci do dziaania i integracji. Odpowiedzi na te problemyjestznalezienie formuy organizacji orodka, ktry bdzie spenia funkcje zarwno spoeczne, jak i edukacyjne. Proponowana przeze mnie Resursa Obywatelska ma za zadanie aktywizowa i integrowa spoeczno na danym terenie oraz pomaga poszczeglnym jednostkom w sytuacjach kryzysowych.

  Gwnym zaoeniem projektu jestsystemlokowania tego typu obiektw na terenie caego kraju.Budynki resurs poprzez konstrukcj moduow i mobilno bd mogy by stawiane tam, gdzie jest zapotrzebowanie na tego typu funkcje. Obiekty te bd rozwijay si wraz z rozwojem danej spoecznoci, bd mogy si rozrasta lub pomniejsza, a take zmienia swoje funkcje.

 • 66 / 67

 • MAGORZATA DEMBOWSKA

  Trakt Praski. Urbanistyczne poczenie lewobrzenej i prawobrzenej Warszawy

  jako czynnik wspomagajcy proces rewitalizacji Pragi Pnoc

  promotorprof. dr hab. in. arch. Ewa Kuryowicz

  Pomimo stopniowego powrotu ycia nad rzek, dolina Wisy nadal stanowi barier pomidzy lewobrzen i prawobrzen Warszaw. Silny podzia miasta na dwie, odseparowane od siebie czci jest szczeglnie niekorzystny dla rejonu Pragi Pnoc, ktry od lat podlega silnej degradacji.

  Niniejsza praca dyplomowa podejmuje problematyk poczenia dwch czci Warszawy w jeden miejski organizm, przy czym szczeglnie wyrnia projekt Traktu Praskiego wyodrbnionego w strukturze miasta szlaku prowadzcego z rejonu Krakowskiego Przedmiecia w samo serce Starej Pragi. Uczytelnienie pieszo-rowerowej drogi, ktra poczy miaaby ulic Karow poprzez kadk z ulic Okrzei oraz dalej z ulic Zbkowsk i Kawczysk mogoby stanowi impuls dla rozwoju Pragi Pnoc, a tym samym wspomc proces jej rewitalizacji.

  Projekt kadki pieszo - rowerowej przez Wis penicej funkcj budynku stanowi cz architektoniczn opracowania dyplomowego.

 • 68 / 69

 • EMILIA DOBRZYSKA

  Znaczenie uwarunkowa poszczeglnych stref uprawy winoroli w Europie (A-CIII)

  przy zagospodarowywaniu obszarw niezurbanizowanych

  na potrzeby zaoe winiarskich. Centrum kultury wina w Zaborze

  promotormgr in. arch. Magorzata Nowak-Janicka

  W pracy autorka charakteryzuje zalenoci midzy elementami zaoe winiarskich a skodyfikowanymi strefami klimatycznymi oraz analizuje zagadnienie architektury winnic na przestrzeni dziejw. Skupienie na polskich winnicach, ich historii oraz potencjale, a take porwnanie z europejskimi przykadami stanowi punkt wyjciowy do projektu zaoenia winiarskiego w gminie Zabr.

  Projektowana winnica stanowi multifunkcjonaln przestrze, w ktrej technologia produkcji zostaje uzupeniona wielowiekow tradycj wytwarzania wina. Winnica stanowi odpowied na potrzeby winiarzy, enoturystw oraz mieszkacw pobliskich miejscowoci. Dziki funkcjom edukacyjnym staje si punktem podwyszajcym konkurencyjno regionu.

  Ze wzgldu na pagrkowate uksztatowanie terenu sprzyjajce uprawie winoroli obszar nie zostaje przeksztacony, dzieki czemu zagbiony w terenie obiekt towarzyszy krajobrazowi, intuicyjnie zaznaczajc swoj obecno.

 • 70 / 71

 • KATARZYNA DYJEWSKA

  Wpyw rzemiosa artystycznego na ksztatowanie architektury i detalu

  architektonicznego. Ingerencje architektoniczne w Osiedlu Kijowska

  promotorprof. nzw. dr hab. in. arch. Jan Syk

  Problem projektowy modernizacji najduszego budynku w Warszawie Kijowska 11 pody w kierunku postawienia pyta o moliwo humanizacji przestrzeni istniejcych osiedli mieszkaniowych, okrelenia potrzeb i warunkw do rozwoju wspczesnego czowieka oraz roli architekta i twrcy w przebiegu tego procesu.

  Nowy program funkcjonalny proponowany w projekcie uwzgldnia m.in. nowy typ konsumenta, potrzeb indywidualizacji przestrzeni otaczajcej wspczesnego czowieka, zauwaenie potrzeby redefinicji edukacji, nowych form pracy, integracji ludzi w przestrzeni realnej.

  O wyborze twrczoci Ryszarda Winiarskiego jako inspiracji do rozwiza estetycznych i funkcjonalnych w projekcie zadecydowaa zbieno czasowa z okresem powstania budynku Kijowska 11 i subiektywnie aktualny wspczesny wydwik znaczeniowy i estetyczny proponowanych przez niego dzie.

 • 72 / 73

 • MATYLDA GSIOROWSKA

  Ksztatowanie lokalnego centrum w zabudowie osiedlowej, na przykadzie

  Wawrzyszewa w Warszawie

  promotorprof. nzw. dr in. arch. Magdalena Staniszkis

  W swojej pracy przeprowadziam analiz przestrzeni publicznych na wielkich osiedlach mieszkaniowych w Polsce, zwracajc szczegln uwag na jej jako. Zdiagnozowaam najwaniejsze problemy takich osiedli, a przykadowe propozycje rozwizania niektrych z nich przedstawiam w czci projektowej. Opracowaam due warszawskie osiedle Wawrzyszew. Gwnym zaoeniem projektu byo stworzenie lokalnego centrum, ktre stanowioby serce osiedla, bdc impulsem do dalszego rozwoju okolicy. Wanym elementem byo te zaprojektowanie czytelnej hierarchii przestrzeni i wntrz urbanistycznych (kwartay i ulice), dogszczenie zabudowy w okolicach metra, a jednoczenie domknicie pierzei ulicy Kasprowicza, stanowicej historyczn o kompozycyjn, wykorzystanie i podkrelenie istniejcych walorw przyrodniczych oraz wydzielenie terenw zieleni publicznej z zieleni osiedlowej.

  Lokalne centrum zaproponowaam w ssiedztwie metra, na terenie istniejcego od 50 lat targowiska Wolumen, ktre jest kluczowym elementem dla tosamoci osiedla i chciaam, aby nim pozostao.

  Metro Mociny

  Metro Wawrszyszew

  Metro Stare Bielany

  Metro Sodowiec

  OSIEDLE WAWRZYSZEW

  Las Lindego

  Blokowisko - modernistyczny,funkcjonalny ukad przestrzenny

  Ukad przestrzenny z wyklarowanymi wntrzami ur-banistycznymi - na przykad trad-ycyjna zabudowa kwartaowa

  Rozkad aktywnoci mieszkacw w przestrzeni publicznej Parkowanie Ziele osiedlowa - hierarchia przestrzeni Lokalne centra i usugi

  Blokowisko - modernistyczny,funkcjonalny ukad przestrzenny

  Ukad przestrzenny z wyklarowanymi wntrzami ur-banistycznymi - na przykad trad-ycyjna zabudowa kwartaowa

  Rozkad aktywnoci mieszkacw w przestrzeni publicznej Parkowanie Ziele osiedlowa - hierarchia przestrzeni Lokalne centra i usugi

  Blokowisko - modernistyczny,funkcjonalny ukad przestrzenny

  Ukad przestrzenny z wyklarowanymi wntrzami ur-banistycznymi - na przykad trad-ycyjna zabudowa kwartaowa

  Rozkad aktywnoci mieszkacw w przestrzeni publicznej Parkowanie Ziele osiedlowa - hierarchia przestrzeni Lokalne centra i usugi

 • 74 / 75

 • Natural selection has superb tactics, but no strategy but tactics, if pursued

  without thought for the cost and for long enough, can get to places wchich

  no strategist would dream of.

  S.Jones The Language of the Genes

  In Nature shape is cheaper than material.

  EWA JANKOWSKA

  Mixed Use, High Density Urban Megastructure for Xian

  promotorprof. dr in. arch. Jerzy Wojtowicz

  Projekt przedstawia propozycj implementacji wielopoziomowej optymalizacji strukturalnej w poczeniu ze zmienno-materiaowym drukiem trjwymiarowym.

  Zaproponowana wielofunkcyjna struktura miejska zostaje uksztatowana na wzr ludzkiego ukadu kostnego, ktrego forma stanowi wypadkow zmiennych czynnikw zewntrznych. Dziki zastosowaniu fabrykacji w systemie rozproszonym, adaptacja nastpuje w trybie cigym.

  Punktem wyjcia do projektu jest redefinicja koncepcji megaformy, sformuowanej przez Kenzo Tange, rozpatrywanej w kontekcie dynamicznego rozwoju technologii oraz zaoe projektowania oddolnego. Pretekst do rozwaa stanowi analiza zachodzcego obecnie procesu radykalnych przemian gospodarczo-spoecznych w Chinach. Projekt jest zatem rwnie prb stworzenia nowego rodowiska miejskiego dla gwatownie rozwijajcych si miast azjatyckich; pogodzenia skrajnie wysokich wymaga gstociowych, potrzeb zwizanych z tradycyjnym modelem rodziny oraz zagadnie zrwnowaonego rozwoju i racjonalnego wykorzystania zasobw.

 • 76 / 77

  1.00, 0.00, 0.00, 2.00

  0.08, 0.13, 0.00, 1.79

  0.72, 0.67, 1.00, 0.61

  0.00, 0.00, 1.00, 2.00

  POWOKA ZEWNTRZNA STRUKTURA WEWNTRZNA KOMPOZYCJA MATERIAU

 • JOANNA KONSTANCIUK-WIEC

  Wykorzystanie potencjau zabytkowej architektury opuszczonej

  na cele kulturalne. Centrum Sztuk Wizualnych

  w Biaej Podlaskiej

  promotordr in. arch. Anna Grabowska

  W zbiorze zabytkw architektury istnieje wiele obiektw nieuytkowanych, niezamieszkanych, ktre z rnych powodw przestay suy spoecznociom lokalnym.

  W pracy poruszony zosta temat ochrony opuszczonych i zaniedbanych zabytkw w wietle wspczesnej teorii konserwatorskiej. Celem byo ukazanie potencjau obiektw z przeszoci, ktre mog stanowi wspaniae to dla kultury wspczesnej. Obiekty zabytkowe, cho czsto zniszczone, czekaj na swoje nowe funkcje, ktre mog wpywa pozytywnie na rozwj tych obiektw oraz ochron ich otoczenia dzielnic, miast.

  Konsekwencj pracy badawczej jest projekt Centrum Sztuk Wizualnych w Biaej Podlaskiej. Procesom modernizacji i adaptacji na cele kulturalne poddano niszczejc od lat will z 1906 r., nazywan zwyczajowo Domem Architekta. Ze wzgldu na brak zachowanej zabudowy willowej w tym miecie obiekt wydaje si by szczeglnie cenn czci dziedzictwa architektonicznego i zachca do twrczego dialogu z przeszoci.

 • 78 / 79

 • GRZEGORZ KOSTYA

  Projekt miejskiego centrum kultury w Lubartowie.

  Rewaloryzacja, adaptacja i rozbudowa jako dziaania sprzyjajce

  konserwatorskiej ochronie zabytku

  promotordr in. arch. Maria Lewicka

  Praca podejmuje problematyk adaptacji nieuytkowanych obiektw zabytkowych przez zmian ich funkcji i wprowadzenie wspczesnych rozwiza architektonicznych i technicznych. Celem pracy byo udowodnienie tezy, e waciwie przeprowadzone dziaania projektowe mog by elementem sprzyjajcym konserwatorskiej ochronie zabytkw. W oparciu o wyonione wnioski powstaa koncepcja architektoniczna zagospodarowania nieuytkowanego szpitala w Lubartowie. Przedstawiono propozycj przebudowy i rozbudowy zespou budynkw (w tym: XIXwiecznego budynku gwnego penicego pierwotnie funkcj rezydencji ydowskiej) w celu utworzenia nowej przestrzeni dziaa kulturalnych miejskiego centrum kultury. Relacje obiektu z otoczeniem podkrela zastosowanie na elewacji sali widowiskowej perforowanego ornamentu inspirowanego detalem wystpujcym w ssiadujcym budynku zabytkowego paacu Sanguszkw.Projekt jest odpowiedzi na realne potrzeby miasta i powsta w oparciu o wytyczne przekazane przez samorzd lokalny.

 • 80 / 81

 • DIANA KWIATKOWSKA

  Koncepcja architektoniczna zamknitej i plenerowej przestrzeni dla muzyki,

  na przykadzie obozu Stutthof w Sztutowie

  promotormgr in. arch. Jan Mazur

  Projekt podejmuje prb zmiany znaczenia niezagospodarowanej przestrzeni byego obozu koncentracyjnego Stutthof za pomoc muzyki, w oparciu o autorsk analiz wielopaszczyznowej relacji pomidzy architektur a muzyk. Nadanie nowej tosamoci, przeciwstawiajcej si obecnej, ma na celu manifestacj niezgody na wpyw konsekwencji minionego za na ycie obecnego pokolenia. To take symboliczny wyraz zwycistwa pikna i ycia nad zem i mierci.

  Projekt skada si z dwch czci: zaoenia urbanistycznego Muzycznej Linii ycia oraz budynku sali koncertowej. ML to mentalna, kierunkowa przestrze przystosowana do cyklicznych wystaw, instalacji i pawilonw muzycznych. Skada si ona z przeplatajcych si ze sob cigw pieszych czcych teren obozu z morzem. Gwnym elementem zaoenia jest odrestaurowany, zabytkowy obiekt poobozowy, tzw. Nowa Kuchnia oraz zlokalizowany na jej dziedzicu namiot sezonowej sali koncertowej.

 • 82 / 83

 • UKASZ MALESZEWSKI

  Architektura mieszkaniowa w spoeczestwie obywatelskim na przykadzie miejskiej kolonii

  w kontekcie krajobrazowym

  promotormgr in. arch. Jacek Kopczewski

  Praca dyplomowa przedstawia zagadnienia budowania architektury mieszkaniowej zgodnej z ideami zrwnowaonego rozwoju w oparciu o obywatelskie postawy spoeczne, z poszanowaniem lokalnych uwarunkowa.

  Wtkiem przewodnim caej pracy jest cohousing wywodzca si z budownictwa spdzielczego koncepcja, w ktrej stron podejmujc inicjatyw budowlan s przyszli uytkownicy zaoenia, tworzcy razem wsplnot. Architektura powstaa w ramach tego modelu budownictwa charakteryzuje si dopasowaniem jednostek mieszkalnych do indywidualnych potrzeb mieszkacw i przemylanym uzupenieniem programu mieszkaniowego o tereny i budynki uytkowane wsplnie.

  Praca ma na celu wskazanie moliwoci realizacji modeli zabudowy mieszkaniowej, ktre poprzez partycypacyjny proces i wiadome projektowanie, zachcaj uytkownikw do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu wasnej przestrzeni, pomagaj w budowaniu wizi spoecznych i zwikszaj lokaln wiadomo.

  S

  S

  S

  Legenda

  Ziele uytkowa ogrdki

  Wjazd

  Wejcia gwne

  Wejcia dodatkowe

  mietniki

  Wejcia gwnedo lokali

  Wejcia dodatkowedo lokali

  Lokalizacja czerpni GWC

  Lokalizacja hydrantu o zasigu 75 m.

  Ziele dekoracyjna donice kwiatowe

  Ziele nieuporzdkowana lokalna rolinno niska

  Ziele izolacyjna i prowadzca krzewy i krzewinki

  Ziele wysoka brzozy

  WIZ. 01.

  WIZ. 06.

  BUD. 01.

  BUD. 02.

  BUD. 03.

  BUD. 11.

  BUD. 04.

  BUD. 05.

  BUD. 10.

  BUD. 09.

  BUD. 06.

  BUD. 07.

  BUD. 08.

  Rozwinicie

  zachodnie

  Legenda budynkw usugowych

  Legenda domw mieszkalnych

  Funkcja gwna 1

  Funkcja gwna 2

  Funkcje poboczne

  Pomieszczenia strefy nocnej

  Pomieszczenia strefy dziennej

  Pomieszczenia komunikacji

  Pomieszczenia pracy

  BUDYNEK 01. Budynek wsplnoty BUDYNEK 03. Budynek CoWork + gara

  BUDYNEK 02. Smaalnia ryb + schronisko

  BUDYNEK 04. Dom malucha

  BUDYNEK 05. Dom z gabinetem lekarskim

  BUDYNEK 06. Dom studencki

  BUDYNEK 07. Dom z pracowni projektow

  BUDYNEK 08. Dom rodzestwa

  BUDYNEK 09. Dom dwurodzinny

  BUDYNEK 10. Dom wielopokoleniowy

  BUDYNEK 11. Dom dla ludzi starszych

  Dom warmiski murowany - lata 20-te i 30-te.

  01. Przeksztacenie lokalnych wzorcw do formy odpowiadajcej duchowi czasu, potrzebom funkcjonalnym i zaoeniom projektowym.

  02. Wyodrbnienie powtarzalnych ele-mentw projektowanej architektury.

  03. Zastosowanie wyodrbnionych el-ementw w ramach modularnej siatki architektonicznej.

  Dom warmiski tynkowany - lata 20-te i 30-te.

  Dom drewniany - XIX w. na przykadzie domu w upstychu

  1.

  1.

  1.

  2.

  2.

  2. 2.

  3.

  3.

  1.

  2.

  3.

 • 84 / 85

 • MAGORZATA MARCINKOWSKA

  Architektura w subie dyplomacji Koncepcja Konsulatu Generalnego RP

  w Edynburgu

  promotordr in. arch. Anna Grabowska

  Przedmiotem opracowania projektu dyplomowego jest koncepcja Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu. Cz teoretyczna skupia si na analizie genezy i roli architektury dyplomacji na przestrzeni czasu oraz zmian wynikajcych z pojawiania si nowych zagroe we wspczesnym wiecie. Kluczem, wedug ktrego esej zosta zredagowany, jest praca teoretyka architektury Antonio Monestirolliego Kwestie Metody. Wyznacza ona pi zagadnie, ktre maj fundamentalny wpyw na proces powstania projektu architektonicznego: temat, lokalizacja, typ, akt budowania i decorum.

  Cz druga zawiera koncepcj projektow ze szczeglnym uwzgldnieniem uwarunkowa historycznych, konserwatorskich i funkcjonalnych lokalizacji projektu obszaru Starego Miasta Edynburga, wpisanego na list wiatowego dziedzictwa UNESCO. Idea budynku wywodzi si bezporednio ze struktury przestrzennej redniowiecznego Starego Miasta, a proporcje i materiay poszczeglnych czci projektu wpisuj si w lokalny kontekst placu Grassmarket.

 • 86 / 87

 • BARTOMIEJ NAJMAN

  Poszukiwanie alternatywy dla materiaw powszechnie stosowanych

  we wspczesnym budownictwie. Dom mieszkalny nad rzek Rospud

  promotordr in. arch. Katarzyna Zielonko-Jung

  Celem projektu jest sformuowanie wytycznych, ktre zdaniem autora powinny stanowi punkt wyjcia do tworzenia kadego PRODUKTU

  PROJEKTU.

  Dokonujc analizy przyjtych zaoe i syntezy wnioskw na konkretny efekt produkt, przyjto za cel opracowanie jednostki AUTONOMICZNEJ. Jednostki naladujcej natur wzorujcej si na idei funkcjonowania drzewa, czyli funkcjonowania przy wykorzystaniu jedynie zdrowych surowcw i energii odnawialnej (idea CRADLE TO CRADLE ang. od koyski do koyski). Jednostki AUTONOMICZNEJ, ktra uniezalenia si od paliw kopalnych i generuje energi na co najmniej wasne potrzeby, a jej nadwyki zwraca do sieci kolejnych poczonych ze sob obiektw i struktur nie wymagajc podczenia do jakichkolwiek mediw zewntrznych.

  Niniejszy projekt jest prb znalezienia uniwersalnej odpowiedzi w postaci systemowego rozwizania, ktrego zastosowanie wykracza daleko poza konkretn lokalizacj i stwarza moliwoci wykorzystania w rozmaitym kontekcie.

 • 88 / 89

 • PAULINA NIEWIADOMSKA

  Fiskie Centrum Edukacyjno-Badawcze na Jazdowie EKO_LAB

  promotordr in. arch. Anna Wierzbicka

  Celem projektu byo stworzenie miejsca dla integracji rnych grup spoecznych. Projektowany obiekt miaby peni rol inkubatora innowacji i przedsibiorczoci, miejsca wsppracy midzywydziaowej, gdzie nad realnymi projektami na neutralnym gruncie mogliby spotyka si studenci i pracodawcy czy wykadowcy. Poza tym zaprojektowano cay szereg funkcji oglnodostpnych dla mieszkacw.

  Jednym z waniejszych zaoe byo stworzenie obiektu istniejcego blisko natury oraz ukrycie jego faktycznej wielkoci, dlatego brya zostaa rozbita na mniejsze pawilony.

  Niezwykle istotna dla projektu bya kwestia domkw fiskich. Jazdw posiada niepowtarzalny w skali Warszawy klimat miejsca. Autor stara si uhonorowa domki fiskie, zostawiajc prawie poow istniejcych domkw 13, a take wstawiajc nowe domki do obiektu Centrum, nadajc im nowe funkcje. Przy gwnych ulicach i placach wycito bryy domku z elewacji obiektu, aby zwrci uwag na istniejc tam wczeniej zabudow.

 • 90 / 91

 • DOROTA NOWICKA

  witynia pokoju. Miejsce dialogu midzyreligijnego i midzykulturowego

  promotordr in. arch. Anna Wierzbicka

  Praca powicona jest problematyce dialogu midzy trzema monoteistycznymi religiami w kontekcie ksztatowania przestrzeni architektonicznej. Celem jest stworzenie przestrzeni sakralnej szanujcej kad z religii i jednoczenie podkrelajcej ich rwnowano. Poniewa sacrum bez symboliki nie istnieje, dla zachowania sakralnego charakteru miejsca dialogu jedyn moliwoci jest korzystanie z uniwersalnych archetypw i symboli kosmologicznych.

  Obiekt zlokalizowano zatem na wzniesieniu, w bezporednim ssiedztwie pyncej wody. Budynek podzielono na cz wieck i sakraln, poczone

  wit Drog. Na ni nanizano pomieszczenia w formie sekwencji stopniujcej dowiadczenie sacrum. Cz sakralna zogniskowana jest wok umieszczonej pod ziemi, dowietlonej licznymi wietlikami, Sali Dialogu. Okalaj j trzy witynie o podobnej formie, zrnicowane pod wzgldem wyposaenia i estetyki. Ich jednakowe trzony w formie betonowych cylindrw z zewntrz posiadaj aurowe powoki o wzorach charakterystycznych dla poszczeglnych religii.

 • 92 / 93

 • KAROLINA OSTROWSKA

  Tradycja, stan istniejcy oraz wspczesne problemy i moliwoci

  rozwoju noclegowej bazy turystycznej w Czarnohorze w Karpatach Wschodnich

  w rejonie szczytu Pop Iwan

  promotorprof. nzw. dr hab. in. arch. Magorzata Rozbicka

  prof. nzw. dr hab. in. arch. Jan Syk

  Projekt podejmuje problem rozwoju bazy noclegowej w wysokogrskich rejonach Czarnohory. Niewielkie zagospodarowanie turystyczne w poczeniu z wyso-kim obcieniem antropogenicznym rodowiska wie si z postpujc degradacj naturalnego krajobrazu tych gr. Rozwaono moliwe kierunki rozwoju turystyki w Czarnohorze i zwizane z tym moliwoci rozbudowy bazy noclegowej, skupiajc si w szczeglnoci na rejonie szczytu Pop Iwan.

  Celem projektu jest adaptacja ruiny przedwojennego Obserwatorium na Popie Iwanie i wczenie jej w czarnohorsk sie turystyczn. Jako uzupenienie programu proponuje si wzniesienie nowego schroniska turystycznego na ruinach istniejcego tu w latach 30. XX w. schroniska warszawskiego AZS, pooonego u rde potoku Pohorylec, w dolinie midzy Popem Iwanem a Smotrecem.

  Praca jest prb znalezienia kompromisu midzy deniem do ochrony dziedzictwa kulturowego i rewitalizacji zabytkw a trosk o rodowisko przyrodnicze.

 • 94 / 95

 • MICHA POLAK

  anie publiczne jako katalizator integracji spoecznej w miastach.

  Rewitalizacja i rozbudowa kompleksu ani w Lipawie na otwie

  promotormgr in. arch. Piotr Kudelski

  Projekt jest odpowiedzi na problematyk ideowego konkursu architektonicznego REBIRTH OF BATH HOUSE organizowanego przez Urzd Miasta Lipawy. Celem Projektu byo utworzenie caorocznego orodka ycia spoecznego dla miasta w oparciu o europejsk tradycj aziebn. Idea projektu zakada rozbudow istniejcego obiektu historycznego o now form architektoniczn nawizujc do genius loci lokalizacji. Efektem tego zabiegu jest utworzenie synergii pomidzy klasycystyczn form budynku starych ani a wspczesn form topologicznie odksztaconego drewnianego pomostu powizan z histori miejsca. Publiczne anie rekreacyjne zasilane wod geotermaln s sercem kompleksu, atraktorem spoecznym w skali lokalnej, wok ktrego budowane s funkcje towarzyszce. Takie zestawienie funkcjonalne tworzy form miejskiego salonu o adaptowalnym do potrzeb uytkownikw w danej porze roku wntrzu, ktre staje si tem do nawizywania i zacieniania relacji spoecznych.

  DZIEDZINIEC

  WIDOWNIA PLENEROWA

  TARAS RESTAURACJIGWNE WEJCIE

  WEJCIE PARKOWE

  WEJCIE PARKOWEPLAA

  PLAA

  +1 PITRO

  0 PARTER

  +2 DACH

  LANIE PUBLICZNE

  STREFA SZATNI/ PRZEBIERALNI

  STREFA WEJCIA/ RESTAURACJA

  MIEJSKI POKJ DZIENNY

  POKOJE GOCINNE/ SALE / PRZESTRZE OTWARTA

  TARAS BASENOWY

  STACJA ROWEROWA

  ADMINISTRACJA

  ZAPLECZE TECHNICZNE

  PATIO

  TARAS WIDOKOWY

  TRANSFORMACJA LINII WYBRZEA - UTWORZENIE NADMORSKIEGO PARKU

  CAOROCZNY REKREACYJNY KOMPLEKS KPIELOWY Z FUNKCJ KULTURALNO - WYPOCZYNKOW

  SEZONOWY POMOST KPIELOWY NA LINII STAREGO WYBRZEA

  ANIE PUBLICZNE ANIE PUBLICZNE + POMOST AKTYWNOCIPOMOST KPIELOWY

  + 0.00

  + 0.00

  + 0.00

  + 0.00

  + 0.00

  + 1.20

  + 1.20

  + 1.20

  + 1.20

  + 4.00

  + 4.00

  + 4.00

  + 1.20

  + 0.00

 • 96 / 97

  WEJIE NA DZIEDZINIECPATIO WOK DRZEWASAUNASAUNARAMPA ROWEROWAWIDOWNIA TARAS WIDOKOWY

  + 1.20 + 1.20

  + 4.00

  + 0.00

  + 14.89

  + 8.83+ 8.30

  + 1.20 + 1.20

  + 8.83

  + 4.80+ 4.00

  + 8.30

  + 8.30

  + 4.00

 • IZABELA SMOLAK

  Przebudowa lewego brzegu Wisy w Warszawie od mostu Poniatowskiego

  do mostu lsko-Dbrowskiego

  promotordr in. arch. Roman Wrzosek

  Opracowanie zawiera prac teoretyczn dotyczc analizy wpyww pooenia miast nad rzekami na ich rozwj oraz rewitalizacji nabrzey na aktywno ludzi, a take projekt przebudowy lewego brzegu Wisy w Warszawie. To atrakcyjny teren inwestycyjny, ale w rejonie tym brakuje ruchu turystycznego. Teren zaprojektowano jako obszar o funkcji usugowej usug sportu, kultury oraz nauki wzbogaconych o program komercyjny. Gwnym zaoeniem projektowym jest wytworzenie na terenie frontu wodnego przestrzeni miejskiej oraz uksztatowanie na nowo nabrzea Wisy. Na element krystalizujcy ukad skada si sie cigw pieszych, znajdujcych si w bezporednim ssiedztwie rzeki. Stanowi on cig turystyczny prowadzcy ze rdmiecia w stron Starego Miasta. Cze architektoniczna obejmuje koncepcj mostu pieszego z Pawilonem Wisy, zlokalizowanego na przedueniu ul. Bednarskiej. Projekt stara si tworzy przestrze tradycyjnie miejsk, a planowana przebudowa Wisostrady ma pomc w integracji rzeki z jej uytkownikami.

 • 98 / 99

 • AGATA SUJECKA

  Dziedzictwo poprzemysowe w krajobrazie naturalnym a moliwoci

  zagospodarowania na przykadzie cegielni Mochty pod Zakroczymiem

  promotordr in. arch. Marcin Grski

  Koncepcja projektu jest odpowiedzi na szereg problemw zwizanych z waloryzacj i adaptacj architektury industrialnej w krajobrazie otwartym. Na przykadzie cegielni Mochty sporzdzono analiz moliwoci przeksztace, a nastpnie prb dostosowania zachowanego zespou obiektw (piec hoffmanowski, komin, suszarnie cegie) do nowych funkcji turystyki i sportu. Centrum zaoenia - piec - rozbudowano i zaadaptowano na obiekt wielofunkcyjny (funkcje sportowe: cianki wspinaczkowe, tor rolkowy, a take wystawiennicze i konferencyjne), natomiast w reszt obiektw wpisano zaplecze hotelarsko-gastronomiczne. Zagospodarowanie dziaki wykorzystuje jej walory krajobrazowe (m.in. tory rowerowe, przysta). Wanym aspektem jest uwzgldnienie ogranicze ekonomicznych, m.in. koniecznoci etapowania inwestycji, co pocigno zastosowanie kompromisowych rozwiza: wprowadzenie architektury kontenerowej, co rwnoczenie zmniejsza czas realizacji inwestycji i utrzymuje industrialny charakter rozbudowy.

 • 100 / 101

 • MACIEJ SUTUA

  Light equilibrium in architecture. Underground digital sculpture school

  in Barcelona

  promotorprof. nzw. dr hab. in. arch. Joanna Giecewicz

  W pracy teoretycznej przedstawiona zostaa pozycja cyfrowych narzdzi do symulowania owietlenia w warsztacie architekta. Opisane zostao kilka najpopularniejszych programw tego typu oraz moliwe metody ich aplikacji: jako podparcia w wiadomym procesie decyzyjnym lub wykorzystania w algorytmach generatywnych i ewolucyjnych.

  W czci projektowej narzdzia te zostay uyte do udowodnienia moliwoci zrealizowania miaej i kontrowersyjnej idei o reformie dzielnicy Eixample w Barcelonie. Reforma zakada przywrcenie dziedzicom blokw zabudowy funkcji zieleni publicznej i ppublicznej przewidzianej w oryginalnym projekcie zaoenia.

  Wykonalno takiego przedsiwzicia miaa zosta udowodniona na przykadzie szkoy rzeby cyfrowej, ktra zostaa zlokalizowana w caoci pod ziemi i dowietlona systemem skupiajcym wiato soneczne na wysokoci dachw ssiednich budynkw i transportujcym je w d dziki wiatowodom. Pozycja oraz ksztat paneli zbierajcych wiato zostay wygenerowane przy uyciu algorytmw ewolucyjnych.

 • 102 / 103

 • BLANKA SZYMASKA

  Biblioteka w rozwoju historycznym projekt wspczesnej biblioteki

  publicznej u zbiegu ulic Dugiej i Bohaterw Getta w Warszawie

  promotorprof. nzw. dr in. arch. Krzysztof Dyga

  W pracy dyplomowej poruszono problematyk dotyczc architektury bibliotek w XXI wieku. Analiza zachodzcych w przeszoci zmian w budownictwie bibliotecznym, umoliwia zrozumienie procesu transformacji bibliotek oraz okrelenie przypuszczalnego procesu ich rozwoju w przyszoci. Opisana zostaa rola, jak odgrywa architekt w procesie popularyzacji bibliotek oraz rozwizania, ktre sprawi, e tradycyjne biblioteki bd konkurencyjne dla bibliotek wirtualnych.

  W wyniku licznych, wieloaspektowych analiz powsta projekt biblioteki publicznej. Biblioteka przybraa form drewnianego mebla z regaami na ksiki, otoczonego transparentn powok. Charakterystycznie amana szklana elewacja oraz wykonany na niej nadruk powstay w wyniku odtworzenia mieszczcego si tu dawniej budynku Pasau Simonsa. Zaprojektowana zostaa przestrze wygodna, przyjazna, ktra stanowi bdzie miejsce dostpu do wiedzy i informacji oraz atrakcyjne miejsce spotka miejsce integracji spoeczestwa.

 • 104 / 105

 • KATARZYNA LEDZIEWSKA

  Interwencja architektoniczno-urbanistyczna

  w Bernie (Szwajcaria)

  promotormgr in. arch. Piotr Kudelski

  Zagadnienie problemowe pracy dotyczy ksztatowania wspczesnych przestrzeni publicznych i ich znaczenia w rewitalizacji przestrzeni miejskiej. Wyzwanie projektowe przedstawione w konkursie Schindler Award, zlokalizowane w Bernie w Szwajcarii, obejmuje zaniedban przestrze pokolejow - pustk miejsk. Proponowana koncepcja czerpie inspiracje z uwarunkowa lokalnych, przede wszystkim z uksztatowania topograficznego i obejmuje caociowe rozwizanie stanowice cznik przestrzenny i funkcjonalny midzy kampusem uniwersytetu a centrum miasta. Obiekt eksperymentatorium - innowacyjnego centrum nauki tworzy nowe uksztatowanie terenu, a obszar jego dachu stanowi przeduenie istniejcej skarpy. Uzyskana w ten sposb przestrze publiczna rozmieszczona na rnych poziomach suy rekreacji i oferuje atrakcyjne widoki na otoczenie. Funkcja obiektu wraz z zaprojektowan przestrzeni dziaa artystycznych umocni rol obszaru jako orodka artystyczno-naukowego i umoliwi wczenie go w struktury miasta.

 • 106 / 107

 • KATARZYNA WALASEK

  Wpyw ekstremalnych parametrw klimatycznych na ksztatowanie

  obiektw uytkowych. Stacja Polarna Hornsund na Spitsbergenie

  promotormgr in. arch. Sawomir Kowal

  Problem projektowy dotyczy ycia w trudnych warunkach rodowiskowych i atmosferycznych, gdzie w zamknitej przestrzeni polscy badacze przebywaj przez okres minimum p roku.

  Stacj Polarn mona okreli mianem architektury ekstremalnej, bo powstaje w ekstremalnych warunkach atmosferycznych. Wewntrz niej, natomiast, znajduje si sztuczne rodowisko, ktre musi odpowiada na podstawowe potrzeby ludzi w nim zamieszkujcych. Wymaga wic specjalnych rozwiza, ktre stan si rodkiem do celu w osigniciu korzystnych warunkw do pracy, mieszkania oraz wypoczynku i rekreacji.

  Gwnymi celami przy projektowaniu budynku Stacji Polarnej byo: zaprojektowanie budynku przyjaznego pracownikom stacji, uycie prostych rozwiza transportowych, projektowych oraz konstrukcyjnych, ktre pomog w skrceniu czasu budowy oraz uproszczeniu jej procesu oraz uycie narzdzi opartych na zasadach rozwoju zrwnowaonego w odniesieniu do caego procesu powstawania oraz uytkowania budynku i tym samym uniknicie negatywnego wpywu na cenne i wyjtkowe rodowisko.

 • 108 / 109

 • MARIA WALC

  Genius loci linii otwockiej. Koncepcja Parku

  Kulturowo-Edukacyjnego widermajer

  promotordr in. arch. Agnieszka Woko-Czeranowska

  Teoretyczna cz pracy podejmuje problem tosamoci miejsca poprzez analiz pojcia genius loci. Badanie poszczeglnych elementw budujcych genius loci linii otwockiej pozwala stworzy koncepcj rozwiza przestrzennych i programowych pozwalajcych na jego zachowanie. Ide projektu jest stworzenie liniowego parku kulturowo-edukacyjnego, ktrego motywem przewodnim s budynki nurtu widermajer. Projekt zakada rozwj terenw nadrzecznych, uczytelnienie szlakw turystycznych, wzmocnienie miejsc wartociowych. Sercem Parku Kulturowo-Edukacyjnego widermajer jest strefa kontynuacji tradycji znajdujca si w miejscu narodzin nurtu i skadajca si z takich terenw jak Ogrody Dwudziestolecia Midzywojennego, Park widermajerw czy nawizujce do historycznego ukadu Ogrody Andriollego. Na terenie parku liniowego planuje si zastosowanie licznych budynkw moduowych (inspirowanych stylem nadwidrzaskim) penicych funkcje zadasze, punktw widokowych, kioskw, wiatrochronw.

 • 110 / 111

 • ZOFIA WOJTACH

  Architektura dwch dialogw na przykadzie projektu

  Polsko-Afrykaskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego

  im. kard. Adama Kozowieckiego w Hucie Komorowskiej

  promotordr in. arch. Jacek Parczewski

  Niedawno zmar wybitny polski emisariusz kardyna Adam Kozowiecki, ktry wikszo swojego ycia spdzi w Afryce. Zostawi po sobie majtek zesp dworsko-parkowy w miejscowoci Huta Komorowska na Podkarpaciu. Utworzono fundacj, ktrej celem jest zrewitalizowanie majtku na rzecz utworzenia Centrum Polsko-Afrykaskiego. Powsta problem dotyczcy rekonstrukcji zniszczonego paacu.

  Istot koncepcji s