naŚcienne gazowe kotŁy kondensacyjne lumea mpx evodens amc mcr home mcr3...

of 44 /44
NAŚCIENNE GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE Lumea MPX MCR HOME MCR3 PLUS Evodens AMC Lumea MPX MCR Home MCR3 PLUS Evodens AMC

Author: others

Post on 03-Mar-2021

4 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • NAŚCIENNE GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE

  Lumea MPXMCR HOMEMCR3 PLUS

  Evodens AMC

  Lumea MPX

  MCR Home

  MCR3 PLUS

  Evodens AMC

 • Naś

  cien

  ne g

  azow

  e ko

  tły k

  onde

  nsac

  yjne

  3

  www.dedietrich.pl90

  24 24/SRK(100, 150) 24/SR(100, 130,150)SN

  20/24MI, 24/28/MI, 28/33MI

  (20/24, 24/28, 28/33)MI/SW(100, 130)SN

  STANDARD

  Lumea MPX Zakres mocy

  Do podłącz. do komina lub prze-

  wodu pow.--spal. (układ

  szczelny)

  Konsola ste-rownicza do sterowania

  Wypo-saż. dla

  podłączenia pogrzewa-cza nieza-

  leżnego

  Produkcja ciepłej wody użytkowejWydajność

  początkowa (l/min) wg EN 13203

  Strony1 obieg

  bezpośr. + c.w.u.

  na bieżąco wg zapo-

  trzebowa-nia

  w podgrze-waczu 100 l na podłodze pod kotłem

  w podgrze-waczu 130 l na podłodze pod kotłem

  w podgrze-waczu 150 l na podłodze pod kotłem

  mikroaku-mulacja

  TYLKO OGRZEWANIELumea MPX 24 3,7 - 26,1 x x X - 93

  OGRZEWANIE I CIEPŁA WODA UŻYTKOWALumea MPX 24/SRK100 3,7 - 26,1 x x x 20 94

  Lumea MPX 24/SRK150 3,7 - 26,1 x x x 25 94

  Lumea MPX 24/SR100SN 3,7 - 26,1 x x 2,9 95

  Lumea MPX 24/SR130SN 3,7 - 26,1 x x 25,7 95

  Lumea MPX 24/SR150SN 3,7 - 26,1 x x x 29,5 95

  Lumea MPX 20/24 MI 3,7 - 21,8 x x x 11,5 96

  Lumea MPX 24/28 MI 4,1 - 26,1 x x x 13,4 96

  Lumea MPX 28/33 MI 5,1 - 30,6 x x x 15,8 96

  Lumea MPX 20/24 MI/SW100SN 3,7 - 21,8 x x x 20 97

  Lumea MPX 20/24 MI/SW130SN 3,7 - 21,8 x x x 20 97

  Lumea MPX 24/28 MI/SW100SN 4,1 - 26,1 x x x 22 97

  Lumea MPX 24/28 MI/SW130SN 4,1 - 26,1 x x x 22 97

  Lumea MPX 28/33 MI/SW100SN 5,1 - 30,6 x x x 24 97

  Lumea MPX 28/33 MI/SW130SN 5,1 - 30,6 x x x 24 97

  Lumea MPX 28/33 BIC 4,8 - 34 x x x x 18,3 98

  24T 24T/SR100 20/26 MI i 24/30 MI

  STANDARD

  MCR Home Zakres mocy

  Do podłącz. do komina lub przewodu po-w.-spal. (układ

  szczelny)

  Konsola sterownicza do

  sterowania Wyposaż. dla podłączenia pogrzewacza niezależnego

  Produkcja ciepłej wody użytkowejWydajność

  początkowa (l/min) wg EN

  13203

  Strony

  1 obieg bezpo-śr. + c.w.u.

  na bieżąco wg zapotrzebo-

  wania

  w podgrzewa-czu 100 l na

  podłodze pod kotłem

  mikroakumu-lacja

  TYLKO OGRZEWANIEMCR Home 24T 4,8 - 24,0 x x x - 104

  OGRZEWANIE I CIEPŁA WODA UŻYTKOWAMCR Home 24/SR100 4,8 - 24,0 x x x x 20 105

  MCR Home 20/26 MI 4,8 - 26,0 x x x x 14,9 106

  MCR Home 24/30 MI 4,8 - 30,0 x x x x 17,2 106

 • Naś

  cien

  ne g

  azow

  e ko

  tły k

  onde

  nsac

  yjne

  3

  91www.dedietrich.pl

  24T, 24S, 35S 24T/SR(100, 150), 35S/SR(100,150, 200)

  24T(35S)/SRK(100, 150)

  24/28 MI, 30/35 MI

  STANDARD

  MCR3 PLUS

  Moc znamionowa przy 80/60°C (kW)

  Do pod-łącz.

  do komina lub prze-

  wodu pow.-spal.

  (układ szczelny)

  Konsola sterownicza do sterowania

  Wyposaż. dla

  podłącze-nia

  podgrze-wacza

  niezależ-nego

  Produkcja ciepłej wody użytkowejWydajność

  począt-kowa

  (l/min) wg EN 13203

  Strony

  c.o. c.w.u.1 obieg

  bezpośr. + c.w.u.

  1 obieg bezpośr. + obieg(i)

  miesz. + c.w.u.

  w podgrze-waczu 100 l

  na podło-dze pod kotłem

  w podgrze-waczu 150 l

  na podło-dze pod kotłem

  w podgrze-waczu

  200 l na podłodze

  pod kotłem

  mikroaku-mulacja

  TYLKO OGRZEWANIEMCR3 PLUS 24T(S), 35S 23,4-33,8 23,4-33,8 x x opcja x 110

  OGRZEWANIE I CIEPŁA WODA UŻYTKOWAMCR3 PLUS 24/SR100 23,4 23,4 x x opcja x 20 111

  MCR3 PLUS 24/SR150 23,4 23,4 x x opcja x 25 111

  MCR3 PLUS 35/SR100 33,8 33,8 x x opcja x 24 111

  MCR3 PLUS 35/SR150 33,8 33,8 x x opcja x 29 111

  MCR3 PLUS 35/SR200 33,8 33,8 x x opcja x 34 111

  MCR3 PLUS 24/SRK100 23,4 23,4 x x opcja x 20 112

  MCR3 PLUS 24/SRK150 23,4 23,4 x x opcja x 25 112

  MCR3 PLUS 35/SRK100 33,8 33,8 x x opcja x 24 112

  MCR3 PLUS 35/SRK150 33,8 33,8 x x opcja x 29 112

  MCR3 PLUS 24/28MI 23,4 27,5 x x opcja x 13 113

  MCR3 PLUS 30/35MI 33,8 37,8 x x opcja x 19 113

  SYSTEMY SPALINOWE 325

  24T(35S)/SR100(130 lub150)SN

  24/28(30/35)MI/SW100(130)SN

  STANDARD

  MCR3 PLUS

  Moc znamionowa przy 80/60°C (kW)

  Do pod-łącz.

  do komina lub prze-

  wodu pow.-spal.

  (układ szczelny)

  Konsola sterownicza do sterowania

  Wyposaż. dla

  podłącze-nia

  podgrze-wacza

  niezależ-nego

  Produkcja ciepłej wody użytkowejWydajność

  począt-kowa

  (l/min) wg EN 13203

  Strony

  c.o. c.w.u.1 obieg

  bezpośr. + c.w.u.

  1 obieg bezpośr. + obieg(i)

  miesz. + c.w.u.

  w podgrze-waczu 100 l

  na podło-dze pod kotłem

  w podgrze-waczu 130 l

  na podło-dze pod kotłem

  w podgrze-waczu

  150 l na podłodze

  pod kotłem

  mikroaku-mulacja

  OGRZEWANIE I CIEPŁA WODA UŻYTKOWAMCR3 PLUS 24T/SR100SN 23,4 23,4 x x opcja x 20 114

  MCR3 PLUS 24T/SR130SN 23,4 23,4 x x opcja x 25 114

  MCR3 PLUS 35S/SR100SN 33,8 33,8 x x opcja x 24 114

  MCR3 PLUS 35S/SR130SN 33,8 33,8 x x opcja x 29 114

  MCR3 PLUS 35S/SR150SN 33,8 33,8 x x opcja x 34 114

  MCR3 PLUS 24/28 MI SW100SN* 23,4 27,5 x x opcja x 22 115

  MCR3 PLUS 30/35 MI SW100SN* 33,8 37,8 x x opcja x 24 115

  *wersja warstwowa podgrzewacza 100 l

 • Naś

  cien

  ne g

  azow

  e ko

  tły k

  onde

  nsac

  yjne

  3

  www.dedietrich.pl92

  AMC (15, 25, 35) AMC(15, 25, 35)/BS60 AMC(15, 25, 35)/SRK(100, 150)

  AMC(15, 25, 35)/SR(100, 130, 150)SN

  AMC 25/28 MI

  KOMFORT

  Evodens AMC

  Moc znamio-

  nowa przy 80/60°C

  (kW)

  Do podłącz.

  do ko-mina lub

  przewodu pow.-spal.

  (układ szczelny)

  Konsola sterow-nicza do sterowa-

  nia

  Wyposaż. dla pod-łączenia podgrze-

  wacza niezależ-

  nego

  Wyposażenie w podgrzewacz c.w.u.

  Strony

  1 obieg bezpośr. +

  c.w.u.

  1 obieg bezpośr. + 1 lub 2 obieg

  imiesz. + c.w.u.

  podgrze-wacz

  zintegro-wany 40 l

  podgrze-wacz 60 l

  naścienny obok kotła

  podgrze-wacz 100 l na pod-

  łodze pod kotłem

  podgrze-wacz 130 l na pod-

  łodze pod kotłem

  podgrze-wacz 150 l na pod-

  łodze pod kotłem

  podgrze-wacz 200 l na pod-

  łodze pod kotłem

  mikroaku-mulacja

  TYLKO OGRZEWANIEAMC 3,4 do 35,9 x x x 121

  OGRZEWANIE I CIEPŁA WODA UŻYTKOWAAMC../BS60 3,4 do 35,9 x x x 122

  AMC../SRK 3,4 do 35,9 x x x x x 123

  AMC../SR..SN 3,4 do 35,9 x x x x x x 124

  AMC 25/28MI 5,6 do 25,6 x x x 125

  AMC 25/28MI/SW..SN 5,6 do 25,6 x x x X X x 126

  AMC..BIC 5,6 do 25,6 x x x X 127

 • Naś

  cien

  ne g

  azow

  e ko

  tły k

  onde

  nsac

  yjne

  3

  93www.dedietrich.pl

  LUMEA MPX 24

  od 3,7 do 26,1 kW

  do podłączenia do komina lub układu

  szczelnego

  Naścienny, gazowy kocioł kondensacyjny

  Lumea MPX24

  CE 0085CL0214

  STA

  ND

  AR

  D

  – Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny 1-funkcyjny, fabrycznie wyregulowany

  – Wyposażony w system samoadaptacji GAC, stałej kontroli jakości mieszanki gazowo-powietrznej dla utrzymania najwyższej sprawności

  – Wstępnie wyregulowany do pracy z gazem ziemnym typu E, z możliwością dostosowania do pracy z gazem Lw oraz propanem

  – Przyłącze spalinowo-powietrzne 60/100 mm– Możliwość podłączenia do przewodu powietrzno-spalino-

  wego poziomego lub pionowego (homologacje C13 i C33)– Możliwość podłączenia do komina (homologacje B23p i

  C93), adaptera rozdzielczego 80/80mm (homologacja C53) lub przyłącza do systemu podciśnieniowego LAS (homolo-gacja C43)

  – Możliwość odprowadzania spalin w nadciśnieniu, w systemie zbiorczym (homologacja C43p) po zastosowa-niu specjalnego przyłącza spalinowego

  – Niska emisja zanieczyszczeń: NOx < 16 mg/kWh

  – Kompaktowy toroidalny wymiennik ze stali nierdzewnej o wysokiej sprawności

  – Cylindryczny palnik ze stali nierdzewnej modulujący w zakresie od 14 do 100% mocy, wentylator z tłumikiem zasysania powietrza

  – Moduł hydrauliczny z korpusem mosiężnym, zawierający pompę modulowaną kl. A o wsp. EEI

 • Naś

  cien

  ne g

  azow

  e ko

  tły k

  onde

  nsac

  yjne

  3

  www.dedietrich.pl94

  LUMEA MPX SRK

  od 3,7 do 26,1 kW

  do podłączenia do komina lub przewodu

  pow-spal.

  Naścienny, gazowy kocioł kondensacyjny w pakiecie z emaliowanym podgrzewaczem c.w.u.

  Lumea MPX24/SRK(100, 150)

  CE 0085CL0214

  STA

  ND

  AR

  D

  – Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny 1-funkcyjny, fabrycznie wyregulowany

  – W pakiecie emaliowany podgrzewacz c.w.u. o pojemności 100 lub 150 litrów umieszczony pod kotłem, chroniony antykorozyjnie anodą magnezową

  – Wyposażony w system samoadaptacji GAC, stałej kontroli jakości mieszanki gazowo-powietrznej dla utrzymania najwyższej sprawności

  – Wstępnie wyregulowany do pracy z gazem ziemnym typu E, z możli-wością dostosowania do pracy z gazem Lw oraz propanem

  – Przyłącze spalinowo-powietrzne 60/100 mm– Możliwość podłączenia do przewodu powietrzno-spalinowego pozio-

  mego lub pionowego (homologacje C13 i C33)– Możliwość podłączenia do komina (homologacje B23p i C93),

  adaptera rozdzielczego 80/80mm (homologacja C53) lub przyłącza do systemu podciśnieniowego LAS (homologacja C43)

  – Możliwość odprowadzania spalin w nadciśnieniu, w systemie zbior-czym (homologacja C43p) po zastosowaniu specjalnego przyłącza spalinowego

  – Niska emisja zanieczyszczeń: NOx < 16 mg/kWh

  – Kompaktowy toroidalny wymiennik ze stali nierdzewnej o wysokiej sprawności

  – Cylindryczny palnik ze stali nierdzewnej modulujący w zakresie od 14 do 100% mocy, wentylator z tłumikiem zasysania powietrza

  – Moduł hydrauliczny z korpusem mosiężnym, zawierający pompę modulowaną kl. A o wsp. EEI

 • Naś

  cien

  ne g

  azow

  e ko

  tły k

  onde

  nsac

  yjne

  3

  95www.dedietrich.pl

  LUMEA MPX SR..SN

  od 3,7 do 26,1 kW

  do podłączenia do komina lub przewodu

  pow-spal.

  Naścienny, gazowy kocioł kondensacyjny w pakiecie z podgrzewaczem c.w.u. ze stali nierdzewnej

  Lumea MPX24/SR(100, 130,150)SN

  CE 0085CL0214

  INOXSTA

  ND

  AR

  D

  – Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny 1-funkcyjny, fabrycznie wyregulowany

  – W pakiecie podgrzewacz c.w.u. ze stali nierdzewnej o pojemności 100, 130 lub 150 litrów do montażu pod kotłem

  – Wyposażony w system samoadaptacji GAC, stałej kontroli jakości mieszanki gazowo-powietrznej dla utrzymania najwyższej spraw-ności

  – Wstępnie wyregulowany do pracy z gazem ziemnym typu E, z możliwością dostosowania do pracy z gazem Lw oraz propanem

  – Przyłącze spalinowo-powietrzne 60/100 mm– Możliwość podłączenia do przewodu powietrzno-spalinowego

  poziomego lub pionowego (homologacje C13 i C33)– Możliwość podłączenia do komina (homologacje B23p i C93), ada-

  ptera rozdzielczego 80/80mm (homologacja C53) lub przyłącza do systemu podciśnieniowego LAS (homologacja C43)

  – Możliwość odprowadzania spalin w nadciśnieniu, w systemie zbiorczym (homologacja C43p) po zastosowaniu specjalnego przyłącza spalinowego

  – Niska emisja zanieczyszczeń: NOx < 16 mg/kWh

  – Kompaktowy toroidalny wymiennik ze stali nierdzewnej o wyso-kiej sprawności

  – Cylindryczny palnik ze stali nierdzewnej modulujący w zakresie od 14 do 100% mocy, wentylator z tłumikiem zasysania powietrza

  – Moduł hydrauliczny z korpusem mosiężnym, zawierający pompę modulowaną kl. A o wsp. EEI

 • Naś

  cien

  ne g

  azow

  e ko

  tły k

  onde

  nsac

  yjne

  3

  www.dedietrich.pl96

  LUMEA MPX MI

  od 3,7 do 30,6 kW

  do podłączenia do komina lub układu

  spalinowo-powietrznego

  Naścienny, gazowy kocioł kondensacyjny

  Lumea MPX20/24MI, 24/28/MI, 28/33MI

  CE 0085CL0214

  STA

  ND

  AR

  D

  – Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny 2-funkcyjny, fabrycznie wyregulowany

  – Wyposażony w system samoadaptacji GAC, stałej kontroli jakości mieszanki gazowo-powietrznej dla utrzymania najwyższej sprawności

  – Wstępnie wyregulowany do pracy z gazem ziemnym typu E, z możli-wością dostosowania do pracy z gazem Lw oraz propanem

  – Przyłącze spalinowo-powietrzne 60/100 mm– Możliwość podłączenia do przewodu powietrzno-spalinowego pozio-

  mego lub pionowego (homologacje C13 i C33)– Możliwość podłączenia do komina (homologacje B23p i C93),

  adaptera rozdzielczego 80/80mm (homologacja C53) lub przyłącza do systemu podciśnieniowego LAS (homologacja C43)

  – Możliwość odprowadzania spalin w nadciśnieniu, w systemie zbior-czym (homologacja C43p) po zastosowaniu specjalnego przyłącza spalinowego

  – Niska emisja zanieczyszczeń: NOx < 15 mg/kWh– Kompaktowy toroidalny wymiennik ze stali nierdzewnej o wysokiej

  sprawności– Cylindryczny palnik ze stali nierdzewnej modulujący w zakresie od 14

  do 100% mocy, wentylator z tłumikiem zasysania powietrza

  – Moduł hydrauliczny z korpusem mosiężnym, zawierający wymiennik płytowy do przepływowego wytwarzania c.w.u., pompę modulowaną kl. A o współczynniku efektywności energetycznej EEI

 • Naś

  cien

  ne g

  azow

  e ko

  tły k

  onde

  nsac

  yjne

  3

  97www.dedietrich.pl

  LUMEA MPX MI SW..SN

  od 6,1 do 35,7 kW

  do podłączenia do komina lub układu

  szczelnego

  Naścienny, gazowy kocioł kondensacyjny w pakiecie z podgrzewaczem warstwowym c.w.u. ze stali nierdzewnej

  Lumea MPX(20/24, 24/28, 28/33)MI/SW(100, 130)SN

  CE 0063CM3019

  INOX

  STA

  ND

  AR

  D

  – Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny 2-funkcyjny, fabrycznie wyregulowany

  – W pakiecie z z wysokowydajnym warstwowym podgrzewaczem c.w.u. o pojemności 100 lub 130 l do ustawienia pod kotłem

  – Wyposażony w system samoadaptacji GAC, stałej kontroli jakości mieszanki gazowo-powietrznej dla utrzymania najwyższej spraw-ności

  – Wstępnie wyregulowany do pracy z gazem ziemnym typu E, z możliwością dostosowania do pracy z gazem Lw oraz propanem

  – Przyłącze spalinowo-powietrzne 60/100 mm– Możliwość podłączenia do przewodu powietrzno-spalinowego

  poziomego lub pionowego (homologacje C13 i C33)– Możliwość podłączenia do komina (homologacje B23p i C93), ada-

  ptera rozdzielczego 80/80mm (homologacja C53) lub przyłącza do systemu podciśnieniowego LAS (homologacja C43)

  – Możliwość odprowadzania spalin w nadciśnieniu, w systemie zbiorczym (homologacja C43p) po zastosowaniu specjalnego przyłącza spalinowego

  – Niska emisja zanieczyszczeń: NOx < 16 mg/kWh

  – Kompaktowy toroidalny wymiennik ze stali nierdzewnej o wyso-kiej sprawności

  – Cylindryczny palnik ze stali nierdzewnej modulujący w zakresie od 14 do 100% mocy, wentylator z tłumikiem zasysania powietrza

  – Moduł hydrauliczny z korpusem mosiężnym, zawierający pompę modulowaną kl. A o wsp. EEI

 • Naś

  cien

  ne g

  azow

  e ko

  tły k

  onde

  nsac

  yjne

  3

  www.dedietrich.pl98

  LUMEA MPX BIC

  od 5,1 do 30,6 kW

  do podłączenia do komina lub układu

  szczelnego

  Naścienny, gazowy kocioł kondensacyjny

  Lumea MPX28/33 BIC

  CE 0085CL0214

  STA

  ND

  AR

  D

  – Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny z wbudowanym podgrzewaczem c.w.u. ze stali nierdzewnej o pojemności 40 litrów, fabrycznie wyregulowany

  – Wyposażony w system samoadaptacji GAC, stałej kontroli jakości mieszanki gazowo-powietrznej dla utrzymania najwyższej sprawności

  – Wstępnie wyregulowany do pracy z gazem ziemnym typu E, z możliwością dostosowania do pracy z gazem Lw oraz propanem

  – Przyłącze spalinowo-powietrzne 60/100 mm– Możliwość podłączenia do przewodu powietrzno-spalinowe-

  go poziomego lub pionowego (homologacje C13 i C33)– Możliwość podłączenia do komina (homologacje B23p

  i C93), adaptera rozdzielczego 80/80mm (homologacja C53) lub przyłącza do systemu podciśnieniowego LAS (homolo-gacja C43)

  – Możliwość odprowadzania spalin w nadciśnieniu, w systemie zbiorczym (homologacja C43p) po zastosowaniu specjalnego przyłącza spalinowego

  – Niska emisja zanieczyszczeń: NOx < 15 mg/kWh– Kompaktowy toroidalny wymiennik ze stali nierdzewnej

  o wysokiej sprawności– Cylindryczny palnik ze stali nierdzewnej modulujący

  w zakresie od 14 do 100% mocy, wentylator z tłumikiem zasysania powietrza

  – Moduł hydrauliczny z korpusem mosiężnym, zawierający pompę modulowaną kl. A o współczynniku efektywności energetycznej EEI

 • Naś

  cien

  ne g

  azow

  e ko

  tły k

  onde

  nsac

  yjne

  3

  99www.dedietrich.pl

  Wyposażenie dodatkoweLumea MPX

  LUMEA MPX - WYPOSAŻENIE DODATKOWE OPRÓCZ REGULACJI

  WYPOSAŻENIE DODATKOWE OPRÓCZ „REGULACJI”

  AkcesoriaPakiet Indeks PLN

  MIX1 Zestaw hydrauliczny z pakietem regulacyjnym MIX1 100020169M1 4 630

  MIX2 Zestaw hydrauliczny z pakietem regulacyjnym MIX2 7616233M2 5 830

  MIX3 Zestaw hydrauliczny z pakietem regulacyjnym MIX3 7616233M3 6 330

  Moduł hydrauliczny do dwóch obiegów grzewczych z pompą klasy A do MCR/MCA EA145 100020169 3 250

  Moduł hydrauliczny z 2 pompami do obiegu bezpośredniego i mieszaczowego dla dwóch obiegów

  MT12 7616233 4 790

  Zestaw podłączeniowy do kotła 1f do Lumea/MCR Home/Duo-tec/ZENA 767907301 196

  Zestaw podłączeniowy do kotła 2f do Lumea/MCR Home/Duo-tec/ZENA 767907401 284

  Zestaw przezbrojeniowy na GZ 41,5 do Duo-tec/Lumea MPX/MPX Compact 721712601 142

  Zestaw przezbrojeniowy na GZ 41,5 do Duo-tec/Lumea MPX/MPX Compact * 721712601 142

  Zawór systemowy do połączenia z kotłem 2-funkcyjnym S101439 830

  DN1 SA1 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kotłów o mocy do 75 kW SA1 7613605 1 080

  Uchwyt naścienny do neutralizatora kondensatu DN1 SA2 7613606 393

  Granulat neutralizujący 10 kg HC35 7625074 510

 • Naś

  cien

  ne g

  azow

  e ko

  tły k

  onde

  nsac

  yjne

  3

  www.dedietrich.pl100

  Wyposażenie dodatkoweLumea MPX

  WYPOSAŻENIE DODATKOWE OPRÓCZ „REGULACJI”

  AkcesoriaPakiet Indeks PLN

  SPS Kolano koncentryczne 90° ø60/100 na 80/125 do systemu nadciśnieniowego HX103 7671879 nz

  KITCHEN Pompka do kondensatuPompka przeznaczona jest do odprowadzania kondensatu z kotłów kondensacyjnych o mocy do 35 kW, gdzie nie jest możliwe rozwiązanie grawitacyjne. Kompaktowy rozmiar zapewnia łatwy montaż pod kotłem, a zastosowane technologie pozwalają zachować cichą pracę przy dużej wydajności urządzenia. Wysokość podnoszenia: max 10 m. Pompka wyposażona jest w przejrzysty, odłączalny zbiornik, który umożliwia systematyczną kontrolę stanu zabrudzenia. W zestawie: przewód zasilający 1 m, wężyk odprowadzający 6 m (Ø 6 mm), złączka przyłącza do rur Ø 22 i 28 mm, zestaw montażo-wy, instrukcja obsługi.

  721316202 650

  Naczynie wzbiorcze c.w.u. 2 litry do Lumea MPX BIC KHG714079711 295

  * Rabat jak na części zamienne

  Przygotowanie c.w.u.Pakiet Indeks PLN

  SRK100 Podgrzewacz c.w.u. stojący okrągły 100 litrów 110005562K 2 390

  SRK150 Podgrzewacz c.w.u. stojący okrągły 150 litrów 89629023WK 3 130

  INOX

  SR100SN Podgrzewacz c.w.u. ze stali nierdzewnej 100 l 110005562SN 3 100

  SR130SN Podgrzewacz c.w.u. ze stali nierdzewnej 130 l 110005565SN 3 480

  SR150SN Podgrzewacz c.w.u. ze stali nierdzewnej 150 l 110005566SN 3 660

  INOX

  SW100SN Podgrzewacz c.w.u. warstwowy ze stali nierdzewnej 100 l 110005563SN 3 660

  SW130SN Podgrzewacz c.w.u. warstwowy ze stali nierdzewnej 130 l 110005567SN 4 080

  SR200W Podgrzewacz c.w.u. stojący okrągły 200 litrów 89629024W 3 590

  Czujnik c.w.u. HX96 7670188 137

 • Naś

  cien

  ne g

  azow

  e ko

  tły k

  onde

  nsac

  yjne

  3

  101www.dedietrich.pl

  Wyposażenie dodatkoweLumea MPX

  LUMEA MPX - WYPOSAŻENIE DODATKOWE REGULACJE

  WYPOSAŻENIE DODATKOWE „REGULACJE”

  Wyposażenie dodatkowe „Regulacje”Pakiet Indeks PLN

  SMART TC Termostat pokojowy modulujący przewodowy + bramka OpenThermTermostat zapewnia możliwość połączenia sie z domową siecią Wi-Fi i zdalnej kontroli pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu. Precyzyjna zdalna kontrola tempe-ratury pomieszczenia i c.w.u. Możliwość ustawiania programów ogrzewania i wytwarzania c.w.u. Pomoc ułatwiająca programowanie. Możliwość zaprogramowania danych kontaktowych instalatora. Zawiera wskaźniki zużycia energii na c.w.u. i ogrze-wanie. Zdalny dostęp bezpieczeństwa dla instalatora. W zestawie bramka OpenTherm do podłączenia z kotłem.

  AD311 7649289 1 250

  iSense Termostat pokojowy modulujący programowalny przewodowyTermostat ten zapewnia regulację i programowanie ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Regulator dopasowuje moc kotła do rzeczywistego zapotrzebowania. Dysponuje parametrami nastawy dla odnośnych kotłów: charakterystyka grzewcza, maksymalna temperatura kotła, prędkość wentylatora..., wersja 288 i 289 również posiada funkcję zliczania energii (ilość godzin pracy pompy, c.w.u., ogółem...). Możliwe są 3 tryby pracy: AUTOMATYCZNY: według programu tygodniowego: dla każdego zapro-gramowanego przedziału czasu można wskazać zadaną temperaturę. STAŁY: pozwala utrzymać stale temperaturę wybraną dla dnia, nocy, lub przeciw-zamrożeniową. URLO-POWY: Przeznaczony do zastosowania w przypadku dłuższej nieobecności. Pozwala wprowadzić daty początku i końca urlopu, jak również temperaturę podtrzymania. Dla pracy zależnej od temperatury zewnętrznej, może być zamontowany czujnik zewnętrz-ny (pakiet AD 225 lub FM 46).

  AD289 S103293 650

  Termostat ten zapewnia regulację i programowanie ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Regulator dopasowuje moc kotła do rzeczywistego zapotrzebowania. Dysponuje parametrami nastawy dla odnośnych kotłów: charakterystyka grzewcza, maksymalna temperatura kotła, prędkość wentylatora..., wersja 288 i 289 również posiada funkcję zliczania energii (ilość godzin pracy pompy, c.w.u., ogółem...). Możliwe są 3 tryby pracy: AUTOMATYCZNY: według programu tygodniowego: dla każdego zaprogramowanego przedziału czasu można wskazać zadaną temperaturę. STAŁY: pozwala utrzymać stale temperaturę wybraną dla dnia, nocy, lub przeciw-za-mrożeniową. URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania w przypadku dłuższej nieobecności. Po-zwala wprowadzić daty początku i końca urlopu, jak również temperaturę podtrzyma-nia. Dla pracy zależnej od temperatury zewnętrznej, może być zamontowany czujnik zewnętrzny (pakiet AD 225 lub FM 46). Należy dodatkowo zapewnić zewnętrzny zasilacz 5V DC/300 mA. Zasilacz nie jest objęty dostawą.

  AD288 S103295 1 490

  qSense Termostat pokojowy modulujący nieprogramowalny przewodowyTo zdalne sterowanie zapewnia dzięki czujnikowi pokojowemu regulację temperatu-ry w pomieszczeniu wzorcowym, dostosowując moc kotła dla uzyskania temperatury zadanej, ustawionej przez użytkownika. Zapewnia również regulację temperatury c.w.u. Dysponuje parametrami nastawy dla odnośnych kotłów: wyświetlenie i nastawa temperatur, takich jak temperatura c.w.u., maksymalna temperatura ogrzewania..., posiada funkcje zliczania (ilość uruchomień, ilość godzin pracy pompy, c.w.u. lub ogółem...), oraz wyświetla „kody usterek”, itd.

  AD301 7612097 382

  Termostat pokojowy programowalny przewodowyTermostat ten zapewnia regulację i tygodniowe programowanie ogrzewania poprzez oddziaływanie na pracę urządzenia wg jednego z 3 następujących trybów pracy: AU-TOMATYCZNY: Zgodnie z programem (4 programy do wyboru) następuje automatyczne przełączenie instalacji w tryb „komfort” lub „obniżona temperatura”. Temperatury komfortu i obniżoną można nastawić w zakresie od 5 do 30°C. STAŁY: stałe utrzymywa-nie żądanej temperatury (od 5 do 30°C). URLOPOWY: przeznaczony do stosowania przy dłuższej nieobecności dla utrzymywania żądanej temperatury (od 5 do 30°C) w ustalonym okresie czasu (od 1 do 99 dni).

  AD247 100012645 400

  Termostat pokojowy programowalny bezprzewodowyTermostat ten zapewnia regulację i tygodniowe programowanie ogrzewania poprzez oddziaływanie na pracę urządzenia wg jednego z 3 następujących trybów pracy: AU-TOMATYCZNY: Zgodnie z programem (4 programy do wyboru) następuje automatyczne przełączenie instalacji w tryb „komfort” lub „obniżona temperatura”. Temperatury komfortu i obniżoną można nastawić w zakresie od 5 do 30°C. STAŁY: stałe utrzymywa-nie żądanej temperatury (od 5 do 30°C). URLOPOWY: przeznaczony do stosowania przy dłuższej nieobecności dla utrzymywania żądanej temperatury (od 5 do 30°C) w ustalonym okresie czasu (od 1 do 99 dni).

  AD248 100013138 880

  Termostat pokojowy nieprogramowalny przewodowyTen termostat pokojowy pozwala regulować temperaturę pomieszczenia w zakresie od 6 do 30 °C poprzez oddziaływanie na palnik.

  AD140 88017859 79

  cMix Regulator dla dwóch obiegów grzewczych * Należy uzupełnić o 1 lub 2 regulatory iSense

  AD290 S103303 1 330

 • Naś

  cien

  ne g

  azow

  e ko

  tły k

  onde

  nsac

  yjne

  3

  www.dedietrich.pl102

  Wyposażenie dodatkoweLumea MPX

  WYPOSAŻENIE DODATKOWE „REGULACJE”

  Dobór wyposażenia dodatkowego zależnie od podłączonych obiegów

  Konsola sterownicza Lumea MPX

  Typ obiegu

  c.w.u. bezpośredni

  Lumea MPX HX96fabrycznie

  Lumea MPX...(MI)/SR...(SN) Lumea MPX...(MI)/SW...(SN) HX96

  fabrycznie

  Regulacja zależna od temperatury pomieszczenia lub zewnętrznej: (1) W komplecie czujnik zewnętrzny HX94. Do doposażenia w pokojowe termostaty modulujace AD 289 lub 288.

  PRZYKŁAD KONFIGURACJILUMEA MPX 24/28 MI 1 OBIEG - PRZYKŁAD KONFIGURACJI

  AD289

  iSense

  HX94Lumea MPX 24/28 MI– 1 obieg bezpośredni „grzejnikowy”

  OPIS PAKIET INDEKS

  Lumea MPX 24/28MI Kocioł gazowy kondensacyjny + zestaw podłączeniowy + czujnik zewnętrzny

  - 767906601A

  iSense Termostat pokojowy modulujący programowalny przewodowy AD289 S103293

  Czujnik zewnętrzny QAC34 HX94 7670186

 • Naś

  cien

  ne g

  azow

  e ko

  tły k

  onde

  nsac

  yjne

  3

  103www.dedietrich.pl

  Wyposażenie dodatkoweLumea MPX

  PRZYKŁAD KONFIGURACJILUMEA MPX 24/28 MI 2 OBIEGI - PRZYKŁAD KONFIGURACJI

  BUS

  EA145

  50Hz230V

  AD290

  20.013.00

  c

  AD289

  4

  FM46*Lumea MPX 24/28 MI– 1 obieg bezpośredni „grzejnikowy”– 1 obieg ogrzewania podłogowego

  LUMEA MPX 24/SR100SN - PRZYKŁAD KONFIGURACJI

  Termostat pokojowy przewodowy

  AD 247

  HX94

  HX96

  Lumea MPX 24/SR100SN– 1 obieg bezpośredni (bez zaworu mieszającego)

  OPIS PAKIET INDEKS

  Lumea MPX 24/28MI Kocioł gazowy kondensacyjny + zestaw podłączeniowy + czujnik zewnętrzny

  - 767906601A

  Moduł hydrauliczny do dwóch obiegów grzewczych z pompą klasy A do MCR/MCA EA145 100020169

  cMix Regulator dla dwóch obiegów grzewczych AD290 S103303

  iSense Termostat pokojowy modulujący programowalny przewodowy AD289 S103293

  OPIS PAKIET INDEKS

  Lumea MPX 24/SR100SN Kocioł gazowy kondensacyjny z podgrzewaczem c.w.u. ze stali nierdz.

  - 767907001100SN

  Termostat pokojowy programowalny przewodowy AD247 100012645

  Czujnik c.w.u. HX96 7670188

 • Naś

  cien

  ne g

  azow

  e ko

  tły k

  onde

  nsac

  yjne

  3

  www.dedietrich.pl104

  MCR HOME+

  od 5,6 do 26,1 kW

  podłączenie do komina lub

  układu szczelnego

  Naścienny, gazowy kocioł kondensacyjny

  MCR Home24T

  CE 0085CQ0192

  STA

  ND

  AR

  D

  – Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny 1-funkcyjny, fabrycznie wyregulowany

  – Kocioł o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej kon-strukcji: 395 x 700 x 297 mm oraz nadzwyczaj lekki: 26 kg

  – Wyposażony i nastawiony do pracy z gazami ziemnymi, z możliwością dostosowania do propanu bez dodatko-wego zestawu

  – W dostawie króciec odprowadzania spalin 60/100 mm– Możliwość podłączenia do przewodu powietrzno-spali-

  nowego (homologacje C10, C13 i C33)– Możliwość podłączenia do komina (homologacje B23p

  i C93), adaptera bi-flux (homologacja C53) lub przewodu 3CE (homologacja C43x, wyposażenie dodatkowe)

  – Sprawność przy 30% obciążenia do 108,6%– Niska emisja zanieczyszczeń: NOx < 38/40 mg/kWh– Kompaktowy wymiennik toroidalny wykonany ze stali

  nierdzewnej z 5-letnią gwarancją– Moduł powietrze/gaz, zawierający palnik gazowy modu-

  lujący od 4,8 kW mocy, z klapą zwrotną do pracy z syste-mami odprowadzania spalin pod ciśnieniem, wentylator z układem tłumiącym zasysanie powietrza

  – Moduł hydrauliczny wykonany z kompozytów zawierają-cy pompę dwustopniową elektroniczną klasy A, o wskaźniku efektywności energetycznej EEI

 • Naś

  cien

  ne g

  azow

  e ko

  tły k

  onde

  nsac

  yjne

  3

  105www.dedietrich.pl

  MCR HOME+ SR

  od 5,6 do 26,1 kW

  podłączenie do komina lub

  układu szczelnego

  Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny w pakiecie z podgrzewaczem c.w.u.

  MCR Home24T/SR100

  CE 0085CQ0192

  STA

  ND

  AR

  D

  – Naścienny, gazowy kocioł kondensacyjny w pakiecie z emaliowanym podgrzewaczem c.w.u. o pojemności 100 l do ustawienia pod kotłem

  – Kocioł o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej kon-strukcji: 395 x 700 x 297 mm oraz nadzwyczaj lekki: 26 kg

  – Wyposażony i nastawiony do pracy z gazami ziemnymi, z możliwością dostosowania do propanu bez dodatko-wego zestawu

  – W dostawie króciec odprowadzania spalin 60/100 mm– Możliwość podłączenia do przewodu powietrzno-spali-

  nowego (homologacje C10, C13 i C33)– Możliwość podłączenia do komina (homologacje B23p

  i C93), adaptera bi-flux (homologacja C53) lub przewodu 3CE (homologacja C43x, wyposażenie dodatkowe)

  – Sprawność przy 30% obciążenia do 108,6%– Niska emisja zanieczyszczeń: NOx < 38/40 mg/kWh– Kompaktowy wymiennik toroidalny wykonany ze stali

  nierdzewnej z 5-letnią gwarancją– Moduł powietrze/gaz, zawierający palnik gazowy modu-

  lujący od 4,8 kW mocy, z klapą zwrotną do pracy z syste-mami odprowadzania spalin pod ciśnieniem, wentylator z układem tłumiącym zasysanie powietrza

  – Moduł hydrauliczny wykonany z kompozytów zawierają-cy pompę dwustopniową elektroniczną klasy A, o wskaźniku efektywności energetycznej EEI

 • Naś

  cien

  ne g

  azow

  e ko

  tły k

  onde

  nsac

  yjne

  3

  www.dedietrich.pl106

  MCR HOME+ MI

  od 5,2 do 26,1 kW

  podłączenie do komina lub

  układu szczelnego

  Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny 2-funkcyjny

  MCR Home20/26 MI i 24/30 MI

  CE 0085CQ0192

  STA

  ND

  AR

  D

  – Naścienny 2-funkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny wstępnie wyregulowany fabrycznie o powiększonej mocy na potrzeby wytwarzania c.w.u.

  – Kocioł o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej konstrukcji: 395 x 700 x 297 mm oraz nadzwyczaj lekki: 26 kg

  – Wyposażony i nastawiony do pracy z gazami ziemnymi, z możliwością dostosowania do propanu bez dodatkowego zestawu

  – W dostawie króciec odprowadzania spalin 60/100 mm– Możliwość podłączenia do przewodu powietrzno-spalinowe-

  go (homologacje C10, C13 i C33)– Możliwość podłączenia do komina (homologacje B23p i C93),

  adaptera bi-flux (homologacja C53) lub przewodu 3CE (homo-logacja C43x, wyposażenie dodatkowe)

  – Sprawność przy 30% obciążenia do 108,6%– Niska emisja zanieczyszczeń: NOx < 38/40 mg/kWh– Kompaktowy wymiennik toroidalny wykonany ze stali nie-

  rdzewnej z 5-letnią gwarancją– Moduł powietrze/gaz, zawierający palnik gazowy modulu-

  jący od 4,8 kW mocy, z klapą zwrotną do pracy z systemami odprowadzania spalin pod ciśnieniem, wentylator z układem tłumiącym zasysanie powietrza

  – Moduł hydrauliczny wykonany z kompozytów zawierający pompę dwustopniową elektroniczną klasy A, o wskaźniku efektywności energetycznej EEI

 • Naś

  cien

  ne g

  azow

  e ko

  tły k

  onde

  nsac

  yjne

  3

  107www.dedietrich.pl

  Wyposażenie dodatkoweMCR Home

  MCR HOME - WYPOSAŻENIE DODATKOWE OPROCZ REGULACJI

  WYPOSAŻENIE DODATKOWE OPRÓCZ „REGULACJI”

  Przygotowanie c.w.u.Indeks PLN

  SR100 Podgrzewacz c.w.u. stojący okrągły 100 litrów 110005562P 2 390

  SR150W Podgrzewacz c.w.u. stojący okrągły 150 litrów 89629023W 3 130

  AkcesoriaIndeks PLN

  Zestaw połączeniowy z zaworami 710698001 328

  Osłona maskująca połączeń + wąż skroplin zaworu bezpieczeństwa * 7648624 240

  KITCHEN Pompka do kondensatuPompka przeznaczona jest do odprowadzania kondensatu z kotłów kondensacyjnych o mocy do 35 kW, gdzie nie jest możliwe rozwiązanie grawitacyjne. Kompaktowy rozmiar zapewnia łatwy montaż pod kotłem, a zastosowane technologie pozwalają zachować cichą pracę przy dużej wydajności urządzenia. Wysokość podnoszenia: max 10 m. Pompka wyposażona jest w przejrzysty, odłączalny zbiornik, który umożliwia systematyczną kontrolę stanu zabrudzenia. W zestawie: przewód zasilający 1 m, wężyk odprowadzający 6 m (Ø 6 mm), złączka przyłącza do rur Ø 22 i 28 mm, zestaw montażo-wy, instrukcja obsługi.

  721316202 650

  SPS Rozdzielacz koncentryczny ø60/100 na ø80/80 do MCR Home 7220861 127

  SPS Kolano spalinowe podłączeniowe 90° ø60/100 do MCR Home 7220862 160

  * Pasuje do oryginalnego zestawu podłączeniowego z zaworami 710698001MCR HOME - WYPOSAŻENIE DODATKOWE REGULACJE

  WYPOSAŻENIE DODATKOWE – REGULACJE

  Dobór wyposażenia dodatkowego zależnie od podłączonych obiegów

  Typ kotła

  Typ obiegu

  c.w.u. bezpośredni

  MCR Home 24T HX96

  fabrycznie

  MCR Home 20/24 MI

  fabrycznieMCR Home 24/28 MI

  MCR Home 20/26MI

  MCR Home 24/30MI

  (1) Do ewentualnego uzupełnienia o: - jeżeli żąda się regulacji zależnej od temperatury otoczenia: termostat pokojowy pakiet AD 247, AD 248, AD 140 lub AD324 - jeżeli żąda się regulacji pogodowej : czujnik zewnętrzny 710487302 + termostat pokojowy pakiet AD 247, AD 248, AD 140 lub AD324

 • Naś

  cien

  ne g

  azow

  e ko

  tły k

  onde

  nsac

  yjne

  3

  www.dedietrich.pl108

  Wyposażenie dodatkoweMCR Home

  WYPOSAŻENIE DODATKOWE – REGULACJE

  RegulacjePakiet Indeks PLN

  SMART TC Termostat pokojowy modulujący przewodowyTermostat zapewnia możliwość połączenia sie z domową siecią Wi-Fi i zdalnej kontroli pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu. Precyzyjna zdalna kontrola tempe-ratury pomieszczenia i c.w.u. Możliwość ustawiania programów ogrzewania i wytwa-rzania c.w.u. Pomoc ułatwiająca programowanie. Możliwość zaprogramowania danych kontaktowych instalatora. Zawiera wskaźniki zużycia energii na c.w.u. i ogrzewanie. Zdalny dostęp bezpieczeństwa dla instalatora.

  AD324 7691375 930

  Czujnik temperatury zewnętrznej HX94 710487302 137

  Termostat pokojowy programowalny przewodowyTermostat ten zapewnia regulację i tygodniowe programowanie ogrzewania poprzez oddziaływanie na pracę urządzenia wg jednego z 3 następujących trybów pracy: AU-TOMATYCZNY: Zgodnie z programem (4 programy do wyboru) następuje automatyczne przełączenie instalacji w tryb „komfort” lub „obniżona temperatura”. Temperatury komfortu i obniżoną można nastawić w zakresie od 5 do 30°C. STAŁY: stałe utrzymywa-nie żądanej temperatury (od 5 do 30°C). URLOPOWY: przeznaczony do stosowania przy dłuższej nieobecności dla utrzymywania żądanej temperatury (od 5 do 30°C) w ustalonym okresie czasu (od 1 do 99 dni).

  AD247 100012645 400

  Termostat pokojowy programowalny bezprzewodowyTermostat ten zapewnia regulację i tygodniowe programowanie ogrzewania poprzez oddziaływanie na pracę urządzenia wg jednego z 3 następujących trybów pracy: AU-TOMATYCZNY: Zgodnie z programem (4 programy do wyboru) następuje automatyczne przełączenie instalacji w tryb „komfort” lub „obniżona temperatura”. Temperatury komfortu i obniżoną można nastawić w zakresie od 5 do 30°C. STAŁY: stałe utrzymywa-nie żądanej temperatury (od 5 do 30°C). URLOPOWY: przeznaczony do stosowania przy dłuższej nieobecności dla utrzymywania żądanej temperatury (od 5 do 30°C) w ustalonym okresie czasu (od 1 do 99 dni).

  AD248 100013138 880

  Termostat pokojowy nieprogramowalny przewodowyTen termostat pokojowy pozwala regulować temperaturę pomieszczenia w zakresie od 6 do 30 °C poprzez oddziaływanie na palnik.

  AD140 88017859 79

  Czujnik c.w.u. HX96 7670188 137

 • Naś

  cien

  ne g

  azow

  e ko

  tły k

  onde

  nsac

  yjne

  3

  109www.dedietrich.pl

  Wyposażenie dodatkoweMCR Home

  PRZYKŁAD KONFIGURACJIMCR HOME - PRZYKŁADY KONFIGURACJI

  Termostat pokojowyprzewodowy

  AD 247

  Czujnikzewnętrzny

  MCR Home

  OFF OFFMAX MAX

  RESET

  MCR Home 20/24 MI– 1 obieg bezpośredni

  OPIS PAKIET INDEKS

  MCR Home 20/24 MI Kocioł gazowy kon-densacyjny 2-f - 7650937

  Czujnik temperatury zewnętrznej HX94 710487302Termostat pokojowy programowalny przewodowy AD247 100012645

 • Naś

  cien

  ne g

  azow

  e ko

  tły k

  onde

  nsac

  yjne

  3

  www.dedietrich.pl110

  MCR3 PLUS 24T 24S 35S

  od 6,1 do 24,8 kW

  podłączenie do komina lub

  układu szczelnego

  Naścienny, gazowy kocioł kondensacyjny

  MCR3 PLUS24T, 24S, 35S

  CE 0063CM3019

  STA

  ND

  AR

  D

  – Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny wstępnie wyregulo-wany fabrycznie

  – Kocioł o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej konstrukcji: 370 x 550 x 360 mm, oraz nadzwyczaj lekki: 25 kg

  – Wyposażony i nastawiony do pracy z gazem ziemnym, z moż-liwością dostosowania do propanu bez dodatkowego zestawu do przezbrojenia

  – Możliwość podłączenia do przewodu powietrzno-spalinowego poziomego lub pionowego (homologacje C10, C13 i C33)

  – Możliwość podłączenia do komina (homologacje B23p i C93), adaptera bi-flux (homologacja C53) lub przewodu 3CE (homo-logacja C43) (wyposażenie dodatkowe)

  – Sprawność przy 30% obciążenia do 109,2%– Niska emisja zanieczyszczeń: NOx

 • Naś

  cien

  ne g

  azow

  e ko

  tły k

  onde

  nsac

  yjne

  3

  111www.dedietrich.pl

  MCR3 PLUS SR

  od 6,1 do 24,8 kW

  podłączenie do komina lub

  układu szczelnego

  Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny w pakiecie z podgrzewaczem c.w.u.

  MCR3 PLUS24T/SR(100, 150), 35S/SR(100,150, 200)

  CE 0063CM3019

  STA

  ND

  AR

  D

  – Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny wstępnie wyregulowany fabrycznie, w pakiecie z emaliowanym podgrzewaczem c.w.u. o pojemności 100, 150 lub 200 litrów umieszczonym pod kotłem, chroniony antykorozyjnie anodą magnezową

  – Pakiet z kotłem 24 kW: kocioł + osłona połączeń, podgrzewacz c.w.u., węże połączeniowe, czujnik c.w.u.

  – Pakiet z kotłem 35 kW: kocioł + osłona połączeń, podgrzewacz c.w.u., 3-drogowy zawór przełączający, płytka sterująca, czujnik c.w.u.

  – Kocioł o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej konstrukcji: 370 x 550 x 360 mm, oraz nadzwyczaj lekki: 25 kg

  – Wyposażony i nastawiony do pracy z gazem ziemnym, z możliwością dostosowania do propanu bez dodatkowego zestawu

  – Możliwość podłączenia do przewodu powietrzno-spalinowego pozio-mego lub pionowego (homologacje C10, C13 i C33)

  – Możliwość podłączenia do komina (homologacje B23p i C93), adap-tera bi-flux (homologacja C53) lub przewodu 3CE (homologacja C43) (wyposażenie dodatkowe)

  – Niska emisja zanieczyszczeń: NOx

 • Naś

  cien

  ne g

  azow

  e ko

  tły k

  onde

  nsac

  yjne

  3

  www.dedietrich.pl112

  MCR3 PLUS SRK

  od 6,1 do 24,8 kW

  podłączenie do komina lub

  układu szczelnego

  Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny w pakiecie z podgrzewaczem c.w.u.

  MCR3 PLUS24T(35S)/SRK(100, 150)

  CE 0063CM3019

  STA

  ND

  AR

  D

  – Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny wstępnie wyregulowany fabrycznie, w pakiecie z emaliowanym podgrzewaczem c.w.u. o pojemności 100 lub 150 litrów umieszczonym pod kotłem, chronio-ny antykorozyjnie anodą magnezową

  – Pakiet z kotłem 24 kW: kocioł + osłona połączeń, podgrzewacz c.w.u., węże połączeniowe, czujnik c.w.u.

  – Pakiet z kotłem 35 kW: kocioł + osłona połączeń, podgrzewacz c.w.u., 3-drogowy zawór przełączający, płytka sterująca, czujnik c.w.u.

  – Kocioł o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej konstrukcji: 370 x 550 x 360 mm, oraz nadzwyczaj lekki: 25 kg

  – Wyposażony i nastawiony do pracy z gazem ziemnym, z możliwością dostosowania do propanu bez dodatkowego zestawu

  – Możliwość podłączenia do przewodu powietrzno-spalinowego poziomego lub pionowego (homologacje C10, C13 i C33)

  – Możliwość podłączenia do komina (homologacje B23p i C93), adap-tera bi-flux (homologacja C53) lub przewodu 3CE (homologacja C43) (wyposażenie dodatkowe)

  – Niska emisja zanieczyszczeń: NOx

 • Naś

  cien

  ne g

  azow

  e ko

  tły k

  onde

  nsac

  yjne

  3

  113www.dedietrich.pl

  MCR3 PLUS MI

  od 6,1 do 35,7 kW

  podłączenie do komina lub

  układu szczelnego

  Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny 2-funkcyjny

  MCR3 PLUS24/28 MI, 30/35 MI

  CE 0063CM3019

  STA

  ND

  AR

  D

  – Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny wstępnie wyregulo-wany fabrycznie

  – Kocioł o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej konstrukcji: 370 x 550 x 360 mm, oraz nadzwyczaj lekki: 25 kg

  – Wyposażony i nastawiony do pracy z gazem ziemnym, z moż-liwością dostosowania do propanu bez dodatkowego zestawu

  – Możliwość podłączenia do komina (homologacje B23p i C93), adaptera bi-flux (homologacja C53) lub przewodu 3CE (homo-logacja C43) (wyposażenie dodatkowe)

  – Sprawność przy 30% obciążenia do 109,2%– Niska emisja zanieczyszczeń: NOx

 • Naś

  cien

  ne g

  azow

  e ko

  tły k

  onde

  nsac

  yjne

  3

  www.dedietrich.pl114

  MCR3 PLUS SR..SN

  od 6,1 do 24,8 kW

  podłączenie do komina lub

  układu szczelnego

  Naścienny, gazowy kocioł kondensacyjny w pakiecie z podgrzewaczem c.w.u. ze stali nierdzewnej

  MCR3 PLUS24T(35S)/SR100(130 lub150)SN

  CE 0063CM3019

  INOXSTA

  ND

  AR

  D

  – Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny wstępnie wyregulowany fabrycznie, w pakiecie z podgrzewaczem c.w.u. ze stali nierdzewnej o pojemności 100, 130 lub 150 litrów umieszczonym pod kotłem

  – Pakiet z kotłem 24 kW: kocioł + osłona połączeń, podgrzewacz c.w.u., węże połączeniowe, czujnik c.w.u.

  – Pakiet z kotłem 35 kW: kocioł + osłona połączeń, podgrzewacz c.w.u., 3-drogowy zawór przełączający, płytka sterująca, węże połączeniowe, czujnik c.w.u.

  – Kocioł o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej konstrukcji: 370 x 550 x 360 mm, oraz nadzwyczaj lekki: 25 kg

  – Wyposażony i nastawiony do pracy z gazem ziemnym, z możliwością dostosowania do propanu bez dodatkowego zestawu

  – Możliwość podłączenia do przewodu powietrzno-spalinowego pozio-mego lub pionowego (homologacje C10, C13 i C33)

  – Możliwość podłączenia do komina (homologacje B23p i C93), adap-tera bi-flux (homologacja C53) lub przewodu 3CE (homologacja C43) (wyposażenie dodatkowe)

  – Niska emisja zanieczyszczeń: NOx

 • Naś

  cien

  ne g

  azow

  e ko

  tły k

  onde

  nsac

  yjne

  3

  115www.dedietrich.pl

  MCR3 PLUS MI SW..SN

  od 6,1 do 35,7 kW

  podłączenie do komina lub

  układu szczelnego

  Naścienny, gazowy kocioł kondensacyjny w pakiecie z podgrzewaczem warstwowym c.w.u. ze stali nierdzewnej

  MCR3 PLUS24/28(30/35)MI/SW100(130)SN

  CE 0063CM3019

  INOX

  STA

  ND

  AR

  D

  – Naścienny, dwufunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny wstępnie wyregulowany fabrycznie, w pakiecie z warstwowym podgrzewaczem c.w.u. ze stali nierdzewnej o pojemności 100 lub 130 litrów umieszczo-nym pod kotłem

  – Kocioł o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej konstrukcji: 370 x 550 x 360 mm, oraz nadzwyczaj lekki: 25 kg

  – Wyposażony i nastawiony do pracy z gazem ziemnym, z możliwością dostosowania do propanu bez dodatkowego zestawu

  – Możliwość podłączenia do przewodu powietrzno-spalinowego pozio-mego lub pionowego (homologacje C10, C13 i C33)

  – Możliwość podłączenia do komina (homologacje B23p i C93), adap-tera bi-flux (homologacja C53) lub przewodu 3CE (homologacja C43) (wyposażenie dodatkowe)

  – Sprawność przy 30% obciążenia do 109,2%– Niska emisja zanieczyszczeń: NOx

 • Naś

  cien

  ne g

  azow

  e ko

  tły k

  onde

  nsac

  yjne

  3

  www.dedietrich.pl116

  Wyposażenie dodatkoweMCR3 PLUS

  MCR3 PLUS - WYPOSAŻENIE DODATKOWE OPRÓCZ REGULACJI

  WYPOSAŻENIE DODATKOWE OPRÓCZ „REGULACJI”

  AkcesoriaPakiet Indeks PLN

  MIX1 Zestaw hydrauliczny z pakietem regulacyjnym MIX1 100020169M1 4 630

  MIX2 Zestaw hydrauliczny z pakietem regulacyjnym MIX2 7616233M2 5 830

  MIX3 Zestaw hydrauliczny z pakietem regulacyjnym MIX3 7616233M3 6 330

  Moduł hydrauliczny do dwóch obiegów grzewczych z pompą klasy A do MCR/MCA EA145 100020169 3 250

  Moduł hydrauliczny z 2 pompami do obiegu bezpośredniego i mieszaczowego dla dwóch obiegów

  MT12 7616233 4 790

  Redukcja spalinowa alternatywna ø60/100 na ø80/125 do MCR3 PLUS HR68 S101688 106

  Rozdzielacz spalinowy alternatywny ø60/100 na ø80/80 do MCR3 PLUS HR70 S101711 117

  Przyłącze gazowe 15/1/2” do MCR (5 szt.) 15359g1512 87

  Zawór gazowy kątowy do MCR/II S62752 109

  Zawór systemowy do połączenia z kotłem 2-funkcyjnym S101439 830

  DN1 SA1 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kotłów o mocy do 75 kW SA1 7613605 1 080

  Uchwyt naścienny do neutralizatora kondensatu DN1 SA2 7613606 393

  Granulat neutralizujący 10 kg * HC35 7625074 510

 • Naś

  cien

  ne g

  azow

  e ko

  tły k

  onde

  nsac

  yjne

  3

  117www.dedietrich.pl

  Wyposażenie dodatkoweMCR3 PLUS

  WYPOSAŻENIE DODATKOWE OPRÓCZ „REGULACJI”

  AkcesoriaPakiet Indeks PLN

  Rama montażowa z kompletem zaworów do MCR3 PLUS MI 7600371 1 160

  KITCHEN Pompka do kondensatuPompka przeznaczona jest do odprowadzania kondensatu z kotłów kondensacyjnych o mocy do 35 kW, gdzie nie jest możliwe rozwiązanie grawitacyjne. Kompaktowy rozmiar zapewnia łatwy montaż pod kotłem, a zastosowane technologie pozwalają zachować cichą pracę przy dużej wydajności urządzenia. Wysokość podnoszenia: max 10 m. Pompka wyposażona jest w przejrzysty, odłączalny zbiornik, który umożliwia systematyczną kontrolę stanu zabrudzenia. W zestawie: przewód zasilający 1 m, wężyk odprowadzający 6 m (Ø 6 mm), złączka przyłącza do rur Ø 22 i 28 mm, zestaw montażo-wy, instrukcja obsługi.

  721316202 650

  * Rabat jak na części zamienne

  Przygotowanie c.w.u.Pakiet Indeks PLN

  SR100 Podgrzewacz c.w.u. stojący okrągły 100 litrów 110005562P 2 390

  SR150W Podgrzewacz c.w.u. stojący okrągły 150 litrów 89629023W 3 130

  SR200W Podgrzewacz c.w.u. stojący okrągły 200 litrów 89629024W 3 590

  SRK100 Podgrzewacz c.w.u. stojący okrągły 100 litrów 110005562K 2 390

  SRK150 Podgrzewacz c.w.u. stojący okrągły 150 litrów 89629023WK 3 130

  INOX

  SR100SN Podgrzewacz c.w.u. ze stali nierdzewnej 100 l 110005562SN 3 100

  SR130SN Podgrzewacz c.w.u. ze stali nierdzewnej 130 l 110005565SN 3 480

  SR150SN Podgrzewacz c.w.u. ze stali nierdzewnej 150 l 110005566SN 3 660

  INOX

  SW100SN Podgrzewacz c.w.u. warstwowy ze stali nierdzewnej 100 l 110005563SN 3 660

  SW130SN Podgrzewacz c.w.u. warstwowy ze stali nierdzewnej 130 l 110005567SN 4 080

  Płytka sterująca zaworem 3-drogowym c.o./c.w.u. (dla obcego zaworu) S101693A 450

  Czujnik c.w.u. L=5m AD226 100005661 137

  Zawór przełączający c.o./c.w.u. + płytka sterująca do MCR3 PLUS 24S 35S S101693 840

 • Naś

  cien

  ne g

  azow

  e ko

  tły k

  onde

  nsac

  yjne

  3

  www.dedietrich.pl118

  Wyposażenie dodatkoweMCR3 PLUS

  MCR3 PLUS - WYPOSAŻENIE DODATKOWE REGULACJE

  WYPOSAŻENIE DODATKOWE „REGULACJE”

  Wyposażenie dodatkowe „Regulacje”Pakiet Indeks PLN

  SMART TC Termostat pokojowy modulujący przewodowy + bramka OpenThermTermostat zapewnia możliwość połączenia sie z domową siecią Wi-Fi i zdalnej kontroli pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu. Precyzyjna zdalna kontrola tempe-ratury pomieszczenia i c.w.u. Możliwość ustawiania programów ogrzewania i wytwarzania c.w.u. Pomoc ułatwiająca programowanie. Możliwość zaprogramowania danych kontaktowych instalatora. Zawiera wskaźniki zużycia energii na c.w.u. i ogrze-wanie. Zdalny dostęp bezpieczeństwa dla instalatora. W zestawie bramka OpenTherm do podłączenia z kotłem.

  AD311 7649289 1 250

  iSense Termostat pokojowy modulujący programowalny przewodowyTermostat ten zapewnia regulację i programowanie ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Regulator dopasowuje moc kotła do rzeczywistego zapotrzebowania. Dysponuje parametrami nastawy dla odnośnych kotłów: charakterystyka grzewcza, maksymalna temperatura kotła, prędkość wentylatora..., wersja 288 i 289 również posiada funkcję zliczania energii (ilość godzin pracy pompy, c.w.u., ogółem...). Możliwe są 3 tryby pracy: AUTOMATYCZNY: według programu tygodniowego: dla każdego zapro-gramowanego przedziału czasu można wskazać zadaną temperaturę. STAŁY: pozwala utrzymać stale temperaturę wybraną dla dnia, nocy, lub przeciw-zamrożeniową. URLO-POWY: Przeznaczony do zastosowania w przypadku dłuższej nieobecności. Pozwala wprowadzić daty początku i końca urlopu, jak również temperaturę podtrzymania. Dla pracy zależnej od temperatury zewnętrznej, może być zamontowany czujnik zewnętrz-ny (pakiet AD 225 lub FM 46).

  AD289 S103293 650

  iSense Radio Termostat pokojowy modulujący programowalny bezprzewodowyTermostat ten zapewnia regulację i programowanie ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Regulator dopasowuje moc kotła do rzeczywistego zapotrzebowania. Dysponuje parametrami nastawy dla odnośnych kotłów: charakterystyka grzewcza, maksymalna temperatura kotła, prędkość wentylatora..., wersja 288 i 289 również posiada funkcję zliczania energii (ilość godzin pracy pompy, c.w.u., ogółem...). Możliwe są 3 tryby pracy: AUTOMATYCZNY: według programu tygodniowego: dla każdego zaprogramowanego przedziału czasu można wskazać zadaną temperaturę. STAŁY: pozwala utrzymać stale temperaturę wybraną dla dnia, nocy, lub przeciw-za-mrożeniową. URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania w przypadku dłuższej nieobecności. Po-zwala wprowadzić daty początku i końca urlopu, jak również temperaturę podtrzyma-nia. Dla pracy zależnej od temperatury zewnętrznej, może być zamontowany czujnik zewnętrzny (pakiet AD 225 lub FM 46).

  AD288 S103295 1 490

  qSense Termostat pokojowy modulujący nieprogramowalny przewodowyTo zdalne sterowanie zapewnia dzięki czujnikowi pokojowemu regulację temperatu-ry w pomieszczeniu wzorcowym, dostosowując moc kotła dla uzyskania temperatury zadanej, ustawionej przez użytkownika. Zapewnia również regulację temperatury c.w.u. Dysponuje parametrami nastawy dla odnośnych kotłów: wyświetlenie i nastawa temperatur, takich jak temperatura c.w.u., maksymalna temperatura ogrzewania..., posiada funkcje zliczania (ilość uruchomień, ilość godzin pracy pompy, c.w.u. lub ogółem...), oraz wyświetla „kody usterek”, itd.

  AD301 7612097 382

  cMix Regulator dla dwóch obiegów grzewczych * Należy uzupełnić o 1 lub 2 regulatory iSense

  AD290 S103303 1 330

  Termostat pokojowy programowalny przewodowyTermostat ten zapewnia regulację i tygodniowe programowanie ogrzewania poprzez oddziaływanie na pracę urządzenia wg jednego z 3 następujących trybów pracy: AU-TOMATYCZNY: Zgodnie z programem (4 programy do wyboru) następuje automatyczne przełączenie instalacji w tryb „komfort” lub „obniżona temperatura”. Temperatury komfortu i obniżoną można nastawić w zakresie od 5 do 30°C. STAŁY: stałe utrzymywa-nie żądanej temperatury (od 5 do 30°C). URLOPOWY: przeznaczony do stosowania przy dłuższej nieobecności dla utrzymywania żądanej temperatury (od 5 do 30°C) w ustalonym okresie czasu (od 1 do 99 dni).

  AD247 100012645 400

  Termostat pokojowy programowalny bezprzewodowyTermostat ten zapewnia regulację i tygodniowe programowanie ogrzewania poprzez oddziaływanie na pracę urządzenia wg jednego z 3 następujących trybów pracy: AU-TOMATYCZNY: Zgodnie z programem (4 programy do wyboru) następuje automatyczne przełączenie instalacji w tryb „komfort” lub „obniżona temperatura”. Temperatury komfortu i obniżoną można nastawić w zakresie od 5 do 30°C. STAŁY: stałe utrzymywa-nie żądanej temperatury (od 5 do 30°C). URLOPOWY: przeznaczony do stosowania przy dłuższej nieobecności dla utrzymywania żądanej temperatury (od 5 do 30°C) w ustalonym okresie czasu (od 1 do 99 dni).

  AD248 100013138 880

  Termostat pokojowy nieprogramowalny przewodowyTen termostat pokojowy pozwala regulować temperaturę pomieszczenia w zakresie od 6 do 30 °C poprzez oddziaływanie na palnik.

  AD140 88017859 79

 • Naś

  cien

  ne g

  azow

  e ko

  tły k

  onde

  nsac

  yjne

  3

  119www.dedietrich.pl

  Wyposażenie dodatkoweMCR3 PLUS

  WYPOSAŻENIE DODATKOWE „REGULACJE”

  Wyposażenie dodatkowe „Regulacje”Pakiet Indeks PLN

  AF60 Czujnik zewnętrznyCzujnik zewnętrzny może być używany samodzielnie lub w połączeniu z termostatami pokojowymi

  FM46 85757741 137

  Czujnik c.w.u. L=5m AD226 100005661 137

  * Na wyposażeniu regulatora cMix znajduje się czujnik zewnętrzny FM 46. Wymagane doposażenie w termostaty modulujące AD 289 lub AD 288.

  Dobór wyposażenia dodatkowego zależnie od podłączonych obiegów

  Konsola sterownicza MCR4

  Typ obiegu

  c.w.u. bezpośredni

  MCR3 PLUS 24T MCR PLUS 35S

  AD 226 (1)

  fabrycznie (2)

  MCR3 PLUS...MI/SR...SN MCR3 PLUS...MI/SW...SN

  fabrycznie (1)

  fabrycznie (2)

  (1) Do ewentualnego uzupełnienia o: - jeżeli żąda się regulacji zależnej od temperatury otoczenia: termostat pokojowy (pakiet AD 247, AD 248, AD 140, AD 301, AD 289 lub AD 288) - jeżeli żąda się regulacji pogodowej : czujnik zewnętrzny (pakiet FM 46) + termostat pokojowy (pakiet AD 247, AD 248, AD 140, AD 301, AD 289 lub AD 288) (2) Dla programowania należy zastosować dodatkowo termostaty AD289 lub 288

  PRZYKŁAD KONFIGURACJIMCR3 PLUS 24/28 MI - PRZYKŁAD KONFIGURACJI

  MCR3 PLUS 24/28 MI– 1 obieg bezpośredni– 1 obieg z zaworem mieszającym

  OPIS PAKIET INDEKS

  MCR3 PLUS 24/28MI Kocioł gazowy kon-densacyjny 2-f - 7625585A

  cMix Regulator dla dwóch obiegów grzewczych AD290 S103303

  2 x iSense Termostat pokojowy modulują-cy programowalny przewodowy 2 x AD289 2 x S103293

 • Naś

  cien

  ne g

  azow

  e ko

  tły k

  onde

  nsac

  yjne

  3

  www.dedietrich.pl120

  Wyposażenie dodatkoweMCR3 PLUS

  PRZYKŁAD KONFIGURACJIMCR3 PLUS 24/28 MI BEZ ZAWORU MIESZAJĄCEGO - PRZYKŁAD KONFIGURACJI

  Termostat pokojowymodulujący bezprzewodowy

  230V50Hz

  AD 288

  20.013.00

  c

  FM46

  50 100

  bar

  4

  32

  1

  0

  °C 12020

  1204 ON OFFAUT0

  MCR3 PLUS 24/28 MI– 1 obieg bezpośredni (bez zaworu mieszającego)

  MCR3 PLUS 24T SR100SN - PRZYKŁAD KONFIGURACJI

  Termostat pokojowy przewodowy

  AD 247

  MCR3 PLUS 24T SR100SN– 1 obieg bezpośredni (bez zaworu mieszającego)

  OPIS PAKIET INDEKS

  MCR3 PLUS 24/28MI Kocioł gazowy kon-densacyjny 2-f - 7625585A

  iSense Radio Termostat pokojowy modu-lujący programowalny bezprzewodowy AD288 S103295

  AF60 Czujnik zewnętrzny FM46 85757741

  OPIS PAKIET INDEKS

  MCR3 PLUS 24T/SR100SN Kocioł gazowy kondensacyjny z podgrz. c.w.u. ze stali nierdzewnej

  - 7625582100SN

  Termostat pokojowy programowalny przewodowy AD247 100012645

 • Naś

  cien

  ne g

  azow

  e ko

  tły k

  onde

  nsac

  yjne

  3

  121www.dedietrich.pl

  EVODENS AMC

  od 3,4 do 35,9 kW

  Naścienny, gazowy kocioł kondensacyjny

  EvodensAMC (15, 25, 35)

  CE 0063CR3604

  KO

  MF

  OR

  T – Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny 1-funkcyjny– Przystosowany do pracy z gazem ziemnym H– Możliwość dostosowania do gazu ziemnego L i do propanu– Możliwość podłączenia do przewodu powietrzno-spali-

  nowego poziomego lub pionowego (homologacje C10, C13, C33) do komina (homologacje B23p i C93, adaptera bi-flux (homologacja C53) lub do przewodu 3CE (homo-logacja C43) (wyposażenie dodatkowe)

  – Roczna sprawność eksploatacyjna do 109%– Niska emisja zanieczyszczeń– Nowy wymiennik wykonany ze stopu aluminiowo-

  -krzemowego wyjatkowo odpornego na osadzanie się kamienia kotłowego, z unikalną 7-letnią gwarancją

  – Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z całkowitym wstęp-nym zmieszaniem, modulujący w zakresie od 22 do 100% mocy

  – Wentylator wyposażony w zawór zwrotny klapowy dla pracy z systemami odprowadzania spalin pod ciśnieniem

  – Zapłon elektroniczny i jonizacyjna kontrola płomienia– Wyposażenie kotła: rama montażowa z zamonto-

  wanym fabrycznie zespołem zaworów wodnych i gazowych, pompa modulująca o wskaźniku ener-gochłonności pomp EEI < 0,23, zawór przełączający c.o./c.w.u., naczynie wzbiorcze 12l (w kotle AMC 35 brak naczynia) odpowietrznik automatyczny

  – Wewnętrzne oświetlenie kotła– Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z czujnikiem

  zewnętrznym w dostawie– Nowe rozwiązanie ergonomii i optymalizacja sterowa-

  nia łączonymi systemami ogrzewania– Moduł hydrauliczny wyposażony w zespół do zdalne-

  go, automatycznego napełniania instalacjiJednostka dostawy: 1 pakiet bez przewodu powietrzno--spalinowego

  WYMIARY

  2 Zasilanie c.o. Ø (mm) 22 wewn.

  3Zasilanie pierw. podgrze-wacza Ø (mm) (1)

  18 wewn.

  4 Zasilanie gazem Ø (mm) 18 wewn.

  5Powrót pierw. podgrzewa-cza Ø (mm) (1)

  18 wewn.

  6 Powrót z c.o. Ø (mm) 22 wewn.

  8

  Odprowadzenie konden-satu (kolektor odprow. w dostawie) PVC Ø (mm) do sklejenia

  32

  9Odprowadzenie spalin i przewód doprowadzenia powietrza Ø (mm)

  60/100

  (1) w przypadku podłączenia niezależnego podgrzewa-cza c.w.u.

  450 450

  == 1409

  8

  690

  130

  67

  132199

  266331

  25

  1502 3 4 5 6

  2 3 4 5 6

  ON OFFAUT0

  DANE TECHNICZNEKondensacjaŚr. temperatura robocza:Tmax: 70°C, Tmin: 25°C

  Maksymalna temp. robocza: 90°CMax. ciśnienie robocze: 3 barTermostat zabezpieczający: 110°C

  Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz/6AStopień ochrony: IP X5DKategoria gazu: II2ELwLs3P

  Klasa NOx: 5Homologacja: B33, B23, B23P, C10, C13, C33, C93, C53, C43P, C83

  Model AMC 15 25 35

  Moc nominalna 50/30⁰ C (dla c.o.) min/max kW 3,4-15,8 5,6-25,5 7,0-35,9Moc nominalna 80/60⁰ C (dla c.o.) min/max kW 3,0-14,9 5,0-24,8 6,3-34,8Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EEC dla obc. pełnego i średniej temp. kotła 70⁰C % 99,3 99,2 99,1

  Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EEC dla obc. częściowego i temp. powrotu 30⁰C % 110,2 110,1 110,6

  Efektywność energetyczna wg Rozporządzenia KE nr 813/2013:

  Sezonowa efektywność energ. ogrzewania pomiesz-czeń ɳs % 94 94 95

  Straty ciepła w trybie czuwania Pstby kW 0,078 0,078 0,054Maksymalne zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne elmax kW 0,037 0,037 0,05

  Zużycie gazu ziemnego E/Lw m3/h 0,37/0,38 - 1,64/1,91 0,55/0,64 - 2,65/3,08 0,77/0,90 - 3,68/4,28Zużycie gazu płynnego PB m3/h 0,12 - 0,61 0,24 - 1,02 0,30 - 1,42Moc akust. Lwa /Średni poziom natężenia dźwięku w odległości 1m dB/dB(A) 51/43 51/43 53/45

  Pojemność wodna l 1,7 1,7 2,3Ciężar montażowy kg 43 43 39Indeks ochrony elektrycznej IP IPX5D IPX5D IPX5D

  CENA NETTO AMC 15 25 35DIEMATIC Evolution Indeks 7689095 7689096 7689098

  PLN 11 060 11 260 11 780

  Zaleta produktu

  Automatyczne napełnianie Moduł hydrauliczny z mosiądzu Regulacja DIEMATIC Evolution

 • Naś

  cien

  ne g

  azow

  e ko

  tły k

  onde

  nsac

  yjne

  3

  www.dedietrich.pl122

  EVODENS AMC BS60

  od 3,4 do 35,9 kW

  Naścienne gazowe kotły kondensacyjne do ogrzewania i produkcji c.w.u.

  EvodensAMC(15, 25, 35)/BS60

  CE 0063CR3604

  KO

  MF

  OR

  T – Kocioł gazowy kondensacyjny z emaliowanym podgrze-waczem c.w.u. o pojemności 60 litrów, umieszczany z lewej lub z prawej strony kotła, chroniony antykorozyjnie przez „Titan Active System” (anoda niezużywająca się)

  – Nowy wymiennik wykonany ze stopu aluminiowo--krzemowego wyjatkowo odpornego na osadzanie się kamienia kotłowego, z unikalną 7-letnią gwarancją

  – Możliwość podłączenia do przewodu powietrzno-spali-nowego poziomego lub pionowego (homologacje C10, C13, C33) do komina (homologacje B23p i C93, adaptera bi-flux (homologacja C53) lub do przewodu 3CE (homo-logacja C43) (wyposażenie dodatkowe)

  – Czujnik c.w.u. w dostawie– Przystosowany do pracy z gazem ziemnym H– Możliwość dostosowania do gazu ziemnego L i do propanu– Roczna sprawność eksploatacyjna do 109%– Niska emisja zanieczyszczeń– Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z całkowitym wstęp-

  nym zmieszaniem, modulujący w zakresie od 22 do 100% mocy

  – Wentylator wyposażony w zawór zwrotny klapowy dla pracy z systemami odprowadzania spalin pod ciśnieniem

  – Zapłon elektroniczny i jonizacyjna kontrola płomienia– Wyposażenie kotła: rama montażowa z zamonto-

  wanym fabrycznie zespołem zaworów wodnych i gazowych, pompa modulująca o wskaźniku ener-gochłonności pomp EEI < 0,23, zawór przełączający c.o./c.w.u., naczynie wzbiorcze 12l (w kotle AMC 35 brak naczynia) odpowietrznik automatyczny

  – Przewody połączeniowe kocioł/podgrzewacz w dostawie– Wewnętrzne oświetlenie kotła– Moduł hydrauliczny wyposażony w zespół do zdalne-

  go, automatycznego napełniania instalacji– Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z czujnikiem

  zewnętrznym w dostawieJednostka dostawy: 3 pakiety

  WYMIARY

  2 Zasilanie c.o. Ø (mm) 22 wewn.

  3Zasilanie pierw. podgrze-wacza Ø (mm) (1)

  4 Zasilanie gazem Ø (mm) 18 wewn.

  5Powrót pierw. podgrzewa-cza Ø (mm) (1)

  6 Powrót z c.o. Ø (mm) 22 wewn.

  8

  Odprowadzenie konden-satu (kolektor odprow. w dostawie) PVC Ø (mm) do sklejenia

  32

  9Odprowadzenie spalin i przewód doprowadzenia powietrza Ø (mm)

  60/100

  10 Wypływ c.w.u. R 3/4

  11Wlot wody zimnej użyt-kowej

  R 3/4

  (1) w przypadku podłączenia niezależnego podgrzewa-cza c.w.u.

  ON OFFAUT0

  4501409

  450==

  450

  690

  130

  26010 11

  67199

  331

  2 4 625

  192

  246

  10118

  ON OFFAUT0

  DANE TECHNICZNEMax. ciśnienie robocze c.w.u.: 10 bar

  Model AMC 15/BS 60 25/BS 60 35/BS 60

  Znamionowa moc cieplna kotła Pn przy 50/30°C kW 3,4-15,8 5,6-25,5 7,0-35,9Pojemność podgrzewacza c.w.u. l 60 60 60Moc wymiany c.w.u. kW 14,5 22 25Wydajność początkowa w ciągu 10 min. przy ∆t = 30 K l/10 min 125 145 150Wydajność godzinowa przy ∆t = 35 K l/h 355 540 615Ciężar wysyłkowy kg 109 109 109

  CENA NETTO AMC AMC 15/BS60 AMC 25/BS60 AMC 35/BS60DIEMATIC Evolution Indeks 7689095060 7689096060 7689098060

  PLN 15 240 15 410 15 990

  Zaleta produktu

  Ochrona podgrzewacza c.w.u. przez „Titan Active System”

 • Naś

  cien

  ne g

  azow

  e ko

  tły k

  onde

  nsac

  yjne

  3

  123www.dedietrich.pl

  EVODENS AMC SRK

  od 3,4 do 35,9 kW

  do podłączenia do komina lub przew.

  pow-spal.

  Naścienne gazowe kotły kondensacyjne do ogrzewania i produkcji c.w.u.

  EvodensAMC(15, 25, 35)/SRK(100, 150)

  CE 0063CR3604

  KO

  MF

  OR

  T – Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny wstępnie wyregulowany fabrycznie, w pakiecie z emaliowanym podgrzewaczem c.w.u. o pojemności 100 lub 150 litrów umieszczonym pod kotłem, chroniony antykorozyjnie anodą magnezową

  – Przewody połączeniowe kocioł/podgrzewacz w dostawie– Czujnik c.w.u. w dostawie– Przystosowany do pracy z gazem ziemnym H– Możliwość dostosowania do gazu ziemnego L i do propanu– Możliwość podłączenia do przewodu powietrzno-spali-

  nowego poziomego lub pionowego (homologacje C10, C13, C33) do komina (homologacje B23p i C93, adaptera bi-flux (homologacja C53) lub do przewodu 3CE (homo-logacja C43) (wyposażenie dodatkowe)

  – Roczna sprawność eksploatacyjna do 109%– Niska emisja zanieczyszczeń– Nowy wymiennik wykonany ze stopu aluminiowo-

  -krzemowego wyjatkowo odpornego na osadzanie się kamienia kotłowego, z unikalną 7-letnią gwarancją

  – Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z całkowitym wstęp-nym zmieszaniem, modulujący w zakresie od 22 do 100% mocy

  – Wentylator wyposażony w zawór zwrotny klapowy dla pracy z systemami odprowadzania spalin pod ciśnieniem

  – Zapłon elektroniczny i jonizacyjna kontrola płomienia– Wewnętrzne oświetlenie kotła– Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z czujnikiem

  zewnętrznym w dostawie– Nowe rozwiązanie ergonomii i optymalizacja sterowa-

  nia łączonymi systemami ogrzewania– Moduł hydrauliczny wyposażony w zespół do zdalne-

  go, automatycznego napełniania instalacjiJednostka dostawy: 4 pakiety

  WYMIARY

  1 Zasilanie c.o. Ø22 wew.

  2 Zasilanie wężownicy podgrzewacza 3/4”

  3 Zasilanie gazem Ø18 wew.

  4Powrót z zasilania wężownicy podgrz. Ø18 wew.

  5 Powrót z c.o. Ø22 wew.

  6 Odprowadzenie kondensatu Ø32

  7Odprowadzenie spalin i przewód doprowadze-nia powietrza Ø 60/100 mm

  8 Wylot ciepłej wody użytkowej 3/4”

  9 Wlot zimnej wody użytkowej 3/4”

  10 Spust wody 1/2”

  11 Tuleja pod czujnik temperatury kotła

  12 Termometr

  13 Płaszcz wymiennika Dn500

  14 Izolacja termiczna wymiennika Dn500

  15 Obudowa wymiennika

  16 Rura CATS Dn20 L=10200 mm - wężownica

  17 Cyrkulacja 3/4”

  18 Pokrywa górna

  19 Blenda mocowania anody

  20 Anoda magnezowa

  21 Regulowane nóżki

  Ø D

  H

  60

  20 100

  40 80

  0 120

  °C

  9817

  Wymiary dla zestawu z podgrzewaczem SRK

  12

  21

  20

  18

  14

  16

  11

  øD

  AB

  H10

  19

  30°

  0

  120173

  258

  608100

  272

  11

  10

  12

  10 10

  11

  2 8 9 4

  17

  15

  13

  8 9

  2 4

  17

  450

  140

  25

  150

  450

  ==

  690

  130

  67132199

  266331

  ON OFFAUT0

  5

  77

  6

  1 3

  Podgrzewacz A B H ØDSRK100 127 643 906 595SRK150 127 644 955 690

  DANE TECHNICZNEMax. ciśnienie robocze c.w.u.: 10 bar

  Model AMC 15/SRK100 25/SRK100 25/SRK150 35/SRK100 35/SRK150

  Znamionowa moc cieplna kotła Pn przy 50/30°C kW 3,4-15,8 5,6-25,5 5,6-25,5 7,0-35,9 7,0-35,9Pojemność podgrzewacza c.w.u. l 100 100 150 100 150Moc wymiany c.w.u. kW 14,5 24 24 25 25Wydajność początkowa w ciągu 10 min. przy ∆t = 30 K l/10 min 200 200 250 240 290Wydajność godzinowa przy ∆t = 35 K l/h 355 590 590 615 615Strata postojowa przy ∆t=45K W 33,3 33,3 38,3 33,3 38,3Ciężar wysyłkowy kg 116 121 133 121 133

  CENA NETTO AMC 15 25 35SRK100 Indeks 7689095100K 7689096100K 7689098100K

  PLN 13 170 13 350 13 890SRK150 Indeks 7689096150K 7689098150K

  PLN 13 930 14 490

 • Naś

  cien

  ne g

  azow

  e ko

  tły k

  onde

  nsac

  yjne

  3

  www.dedietrich.pl124

  EVODENS AMC SR..SN

  od 3,4 do 35,9 kW

  do podłączenia do komina lub przew.

  pow-spal.

  Naścienne gazowe kotły kondensacyjne do ogrzewania i produkcji c.w.u.

  EvodensAMC(15, 25, 35)/SR(100, 130, 150)SN

  CE 0063CR3604

  INOX

  KO

  MF

  OR

  T – Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny w wersji jednofunkcyjnej w pakiecie z podgrzewaczem c.w.u. ze stali nierdzewnej o pojemności 100, 130 lub 150 litrów umieszczonym pod kotłem

  – Nowy wymiennik wykonany ze stopu aluminiowo--krzemowego wyjatkowo odpornego na osadzanie się kamienia kotłowego, z unikalną 7-letnią gwarancją

  – Możliwość podłączenia do przewodu powietrzno-spali-nowego poziomego lub pionowego (homologacje C10, C13, C33) do komina (homologacje B23p i C93, adaptera bi-flux (homologacja C53) lub do przewodu 3CE (homo-logacja C43) (wyposażenie dodatkowe)

  – Przystosowany do pracy z gazem ziemnym H– Możliwość dostosowania do gazu ziemnego L i do propanu– Roczna sprawność eksploatacyjna do 109%– Niska emisja zanieczyszczeń– Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z całkowitym wstęp-

  nym zmieszaniem, modulujący w zakresie od 22 do 100% mocy

  – Wentylator wyposażony w zawór zwrotny klapowy dla pracy z systemami odprowadzania spalin pod ciśnieniem

  – Zapłon elektroniczny i jonizacyjna kontrola płomienia– Wyposażenie kotła: rama montażowa z zamonto-

  wanym fabrycznie zespołem zaworów wodnych i gazowych, pompa modulująca o wskaźniku ener-gochłonności pomp EEI < 0,23, zawór przełączający c.o./c.w.u., naczynie wzbiorcze 12l (w kotle AMC 35 brak naczynia) odpowietrznik automatyczny

  – Przewody połączeniowe kocioł/podgrzewacz w dostawie– Czujnik c.w.u. w dostawie– Wewnętrzne oświetlenie kotła– Moduł hydrauliczny wyposażony w zespół do zdalne-

  go, automatycznego napełniania instalacji– Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z czujnikiem

  zewnętrznym w dostawieJednostka dostawy: 4 pakiety

  WYMIARY

  1 Zasilanie c.o. Ø22 wew.

  2 Zasilanie wężownicy podgrzewacza 3/4”

  3 Zasilanie gazem Ø18 wew.

  4Powrót z zasilania wężownicy podgrz. Ø18 wew.

  5 Powrót z c.o. Ø22 wew.

  6 Odprowadzenie kondensatu Ø32

  7Odprowadzenie spalin i przewód doprowadze-nia powietrza Ø 60/100 mm

  8 Wylot ciepłej wody użytkowej 3/4”

  9 Wlot zimnej wody użytkowej 3/4”

  10 Spust wody 1/2”

  11 Tuleja pod czujnik temperatury kotła

  12 Termometr

  13 Płaszcz wymiennika Dn500

  14 Izolacja termiczna wymiennika Dn500

  15 Obudowa wymiennika Dn600

  16 Rura CATS Dn20 L=10200 mm - wężownica

  17 Cyrkulacja 3/4”

  446

  302,5

  585

  150

  Ø 565

  950

  3

  8 917

  Wymiary dla zestawu z podgrzewaczem SR...SN

  17

  2

  4

  17

  2 4

  13

  14

  15

  16

  7

  7

  8

  2 4

  450

  140

  25

  150

  450

  ==

  690

  130

  67132199266

  331

  ON OFFAUT0

  6

  3 51

  Podgrzewacz H [mm] H1 [mm] H2 [mm]SR100SN 780 730 650SR130SN 930 900 820SR150SN 1085 1035 945

  DANE TECHNICZNEMax. ciśnienie robocze c.w.u.: 10 bar

  Model AMC 15/SR100SN 25/SR130SN 35/SR150SN

  Znamionowa moc cieplna kotła Pn przy 50/30°C kW 3,4-15,8 5,6-25,5 7,0-35,9Pojemność podgrzewacza c.w.u. l 100 100 100Moc wymiany c.w.u. kW 14,5 24 25Wydajność początkowa w ciągu 10 min. przy ∆t = 30 K l/10 min 200 200 200Wydajność godzinowa przy ∆t = 35 K l/h 355 590 615Wydajność początkowa przy ∆t = 30 K (wg EN 13203-1) l/min 20 20 20Ciężar wysyłkowy kg 109 109 109

  CENA NETTO AMC 15 25 35SR100SN Indeks 7689095100SN 7689096100SN 7689098100SN

  PLN 13 710 13 890 14 460SR130SN Indeks 7689096130SN 7689098130SN

  PLN 14 320 14 910SR150SN Indeks 7689096150SN 7689098150SN

  PLN 15 140 15 760

 • Naś

  cien

  ne g

  azow

  e ko

  tły k

  onde

  nsac

  yjne

  3

  125www.dedietrich.pl

  EVODENS AMC MI

  od 5,6 do 25,5 kW

  do podłączenia do komina lub przew.

  pow-spal.

  Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny do c.o. i c.w.u.

  EvodensAMC 25/28 MI

  CE 0063CR3604

  KO

  MF

  OR

  T – Kocioł naścienny 2-funkcyjny, wyposażony do pracy z gazem ziemnym, do podłączenia szczelnego– Niska emisja zanieczyszczeń– Wymiennik ze stopu aluminium i krzemu– Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z całkowitym wstęp-

  nym zmieszaniem, modulujący od 22 do 100% mocy, z zaworem zwrotnym dla pracy z przewodem zbiorczym systemu C43p

  – Kocioł z wyposażeniem: moduł hydrauliczny z korpusem mosiężnym, tylna rama montażowa z zamontowanym fabrycznie wodno-gazowym zespołem zaworowym umożliwiającym automatyczne napełnienie, pompa modulująca, naczynie wzbiorcze 12 l, wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej do produkcji c.w.u., odpowietrznik automatyczny, zawór bezpieczeństwa 3 bar, detektor przepływu

  – Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z czujnikiem zewnętrznym w dostawie

  Jednostka dostawy: 1 pakiet

  WYMIARY

  2 Zasilanie c.o. Ø 22 mm wewn.

  3 Wypływ c.w.u. Ø 18 mm wewn.

  4 Zasilanie gazem Ø 18 mm wewn.

  5 Wlot wody zimnej użytkowej Ø 18 mm wewn.

  6 Powrót z c.o. Ø 22 mm wewn.

  8Odprowadzenie kondensatu (kolektor od-prow. w dostawie) PVC Ø 32 mm do sklejenia

  9Odprowadzenie spalin i przewód doprowadze-nia powietrza Ø 60/100 mm

  450 450

  == 1409

  8

  690

  130

  67

  132199

  266331

  25

  1502 3 4 5 6

  2 3 4 5 6

  ON OFFAUT0

  DANE TECHNICZNEKondensacjaŚr. temperatura robocza:Tmax: 70°C, Tmin: 25°C

  Maksymalna temp. robocza: 90°CMax. ciśnienie robocze: 3 barTermostat zabezpieczający: 110°C

  Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz/6AStopień ochrony: IP X4DKategoria gazu: II2ESi3P

  Klasa NOx: 5Homologacja: B33, B23, B23P, C10, C13, C33, C93, C53, C43P, C83

  Model MCA 25/28 MI

  Moc nominalna 50/30⁰ C (dla c.o.) min/max kW 5,6-25,5Moc nominalna 80/60⁰ C (dla c.o.) min/max kW 5,0-24,8Moc nominalna 80/60⁰ C (dla c.w.u.) kW 5,0-28,6Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EEC dla obc. pełnego i średniej temp. kotła 70⁰C % 99,2

  Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EEC dla obc. częściowego i temp. powrotu 30⁰C % 110,1

  Efektywność energetyczna wg Rozporządzenia KE nr 813/2013:

  Sezonowa efektywność energ. ogrzewania pomiesz-czeń ɳs % 94

  Efektywność energ. dla podgrzewania wody użytko-wej ɳwh % 88

  Straty ciepła w trybie czuwania Pstby kW 0,078Maksymalne zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne elmax kW 0,037

  Produkcja c.w.u. przy Δt=25⁰C l/min 16,1Produkcja c.w.u. przy Δt=35⁰C l/min 11,5Zużycie gazu ziemnego E/Lw m3/h 0,55/0,64 - 2,96/3,45Zużycie gazu płynnego PB m3/h 0,24-1,15Moc akust. Lwa /Średni poziom natężenia dźwięku w odległości 1m dB/dB(A) 51/43

  Pojemnośc wodna l 1,7Ciężar montażowy kg 44Indeks ochrony elektrycznej IP IPX5D

  CENA NETTO AMC 25/28MIDIEMATIC Evolution Indeks 7689097

  PLN 12 280

  Zaleta produktu

  Automatyczne napełnianie Moduł hydrauliczny z mosiądzu Regulacja DIEMATIC Evolution

  Zwarta konstrukcja Wyd. początkowa c.w.u. do 24l/min.

 • Naś

  cien

  ne g

  azow

  e ko

  tły k

  onde

  nsac

  yjne

  3

  www.dedietrich.pl126

  EVODENS AMC MI SW..SN

  od 3,4 do 35,9 kW

  do podłączenia do komina lub przew.

  pow-spal.

  Naścienne gazowe kotły kondensacyjne do ogrzewania i produkcji c.w.u.

  EvodensAMC 25/28MI/SW(100, 130)SN

  CE 0063CR3604

  INOX

  KO

  MF

  OR

  T – Naścienny, dwufunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny wstępnie wyregulowany fabrycznie, w pakiecie z warstwowym podgrzewaczem c.w.u. ze stali nierdzew-nej o pojemności 100 lub 130 litrów umieszczonym pod kotłem

  – Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z całkowitym wstęp-nym zmieszaniem, modulujący od 22 do 100% mocy, z zaworem zwrotnym dla pracy z przewodem zbiorczym systemu C43p

  – Wymiennik ze stopu aluminium i krzemu– Niska emisja zanieczyszczeń– Kocioł z wyposażeniem: moduł hydrauliczny z korpusem

  mosiężnym, tylna rama montażowa z zamontowanym fabrycznie wodno-gazowym zespołem zaworowym umożliwiającym automatyczne napełnienie, pompa modulująca, naczynie wzbiorcze 12 l, wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej do produkcji c.w.u., odpowietrznik automatyczny, zawór bezpieczeństwa 3 bar, detektor przepływu

  – Przewody połączeniowe kocioł/podgrzewacz w dostawie– Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z czujnikiem

  zewnętrznym w dostawie– Czujnik c.w.u. w dostawie

  WYMIARY

  1Króciec poboru zimnej wody z zasobnika do kotła 3/4” wew.

  2Króciec ładowania zasobnika ciepłą wodą z kotła 3/4” wew.

  3 Króciec zimnej wody użytkowej 3/4” zew.

  4 Króciec c.w.u. 3/4” zew.

  5 Cyrkulacja 3/4” zew.

  6 Spust wody 1/2”

  7 Rurka pod czujnik temperatury kotła

  8 Pompa ładująca zasobnik

  9 Włącznik/wyłącznik zasilania

  10 Termoregulator

  11 Termometr

  12 Przewód zasilający z wtyczką

  13 Płaszcz zasobnika Dn500

  14 Izolacja termiczna zasobnika Dn500

  15 Obudowa zasobnika Dn500

  16 Obudowa pompy ładującej zasobnik

  17 Bezpiecznik 2A

  Pogrzewacz H [mm] H1 [mm] H2 [mm] H3 [mm]SW100SN 840 780 730 650SW130SN 1010 950 900 820

  DANE TECHNICZNEMax. ciśnienie robocze c.w.u.: 6 bar

  Model Evodens AMC 24/28 MI/SW100SN 24/28 MI/SW130SN

  Pojemność podgrzewacza l 96 130Czas podgrzewu od 10-55°C min 13 16Wydajność początkowa l/10min 220 220Wydajność godzinowa dla ∆t=35K l/godz 690 690Strata postojowa przy ∆t=45K (*) W 39,1 41,67

  CENA NETTO AMC 25/28MISW100SN Indeks 7689097100SN

  PLN 17 840SW130SN Indeks 7689097130SN

  PLN 18 140

  Zaleta produktu

  8-letnia gwarancja na podgrzewacz c.w.u.

 • Naś

  cien

  ne g

  azow

  e ko

  tły k

  onde

  nsac

  yjne

  3

  127www.dedietrich.pl

  EVODENS AMC BIC

  od 5,6 do 35,6 kW

  do podłączenia do komina lub przew.

  pow-spal.

  Naścienne gazowe kotły kondensacyjne do ogrzewania i produkcji c.w.u.

  EvodensAMC(25/28, 35/39)BIC

  CE 0063CR3604

  KO

  MF

  OR

  T – Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny z wbudowanym pod-grzewaczem c.w.u. ze stali nierdzewnej o pojemności 40 litrów, fabrycznie wyregulowany

  – Nowy wymiennik wykonany ze stopu aluminiowo-krzemowego wyjatkowo odpornego na osadzanie się kamienia kotłowego, z unikalną 7-letnią gwarancją

  – Możliwość podłączenia do przewodu powietrzno-spalinowego po-ziomego lub pionowego (homologacje C10, C13, C33) do komina (homologacje B23p i C93, adaptera bi-flux (homologacja C53) lub do przewodu 3CE (homologacja C43) (wyposażenie dodatkowe)

  – Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z całkowitym wstępnym zmieszaniem, modulujący od 22 do 100% mocy, z zaworem zwrotnym dla pracy z przewodem zbiorczym systemu C43p

  – Zapłon elektroniczny i jonizacyjna kontrola płomienia– Niska emisja zanieczyszczeń– Kocioł z wyposażeniem: moduł hydrauliczny z korpusem mo-

  siężnym, tylna rama montażowa z zamontowanym fabrycznie wodno-gazowym zespołem zaworowym umożliwiającym auto-matyczne napełnienie, pompa modulująca, zawór bezpieczeń-

  stwa 3 bar, naczynie wzbiorcze 12 l (brak naczynia w 35/39 BIC), zawór przełączający c.o./c.w.u., odpowietrznik automatyczny

  – Podgrzewacz c.w.u. składający się z 3 zasobników warstwo-wych ze stali nierdzewnej, całkowicie izolowanych i zamonto-wanych szeregowo, w połączeniu z płytowym wymiennikiem ciepła i pompą ładującą, o pojemności całkowitej 40 litrów, zintegrowany z kotłem

  – Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z czujnikiem ze-wnętrznym w dostawie

  – Nowe rozwiązanie ergonomii i optymalizacja sterowania łączonymi systemami ogrzewania

  – Wentylator wyposażony w zawór zwrotny klapowy dla pracy z systemami odprowadzania spalin pod ciśnieniem

  – Wewnętrzne oświetlenie kotła– Zredukowane wymiary gabarytowe: 900x600x499 mm– Moduł hydrauliczny wyposażony w zespół do zdalnego,

  automatycznego napełniania instalacji

  Jednostka dostawy: 1 pakiet

  WYMIARY

  2 Zasilanie c.o. Ø 22 mm wewn.

  4 Zasilanie gazem Ø 18 mm wewn.

  6 Powrót z c.o. Ø 22 mm wewn.

  8Odprowadzenie kondensatu (kolektor od-prow. w dostawie) PVC Ø 32 mm do sklejenia

  9Odprowadzenie spalin i przewód doprowadze-nia powietrza Ø 60/100 mm

  10 Wypływ c.w.u. Ø 18 mm wewn.

  11 Wlot wody zimnej użytkowej Ø 18 mm wewn.

  600375 140

  498

  9

  900

  130

  21765 67 67 65

  228 10 4 11 6

  2104116

  25150257,5

  ON OFFAUT0

  DANE TECHNICZNEKondensacjaŚr. temperatura robocza:Tmax: 70°C, Tmin: 25°C

  Maksymalna temp. robocza: 90°CMax. ciśnienie robocze: 3 barTermostat zabezpieczający: 110°C

  Zasilanie elektryczne: 230 V/50 HzStopień ochrony: IP X4DKategoria gazu: II2ESi3P

  Klasa NOx: 5Homologacja: B23, B23P, B33, C13, C33, C93, C53, C43P, C83

  Model AMC 25/28 BIC 35/39 BIC

  Moc nominalna 50/30⁰ C (dla c.o.) min/max kW 5,6-25,5 7,9-35,6 (25,5*)Moc nominalna 80/60⁰ C (dla c.o.) min/max kW 5,0-24,8 7,1-34,5 (24,8*)Moc nominalna 80/60⁰ C (dla c.w.u.) kW 5,0-28,6 7,1-39,7Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EEC dla obc. pełnego i średniej temp. kotła 70⁰C % 99,2 99,1

  Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EEC dla obc. częściowego i temp. powrotu 30⁰C % 110,1 109,8

  Efektywność energ. wg Rozporządzenia KE nr 813/2013: Sezonowa efekt. energ. ogrzew. pomieszczeń ɳs % 99,6 99,6

  Efektywność energ. dla podgrzew. wody użytk. ɳwh % 81 81

  Straty ciepła w trybie czuwania Pstby kW 0,071 0,071Max zużycie energii elektr. na potrzeby własne elmax kW 0,05 0,05Produkcja c.w.u. 10 min przy Δt=30⁰C l/10min 200 240Produkcja c.w.u. 1h przy Δt=35⁰C l/h 746 1236Zużycie gazu ziemnego E/Lw m3/h 0,55/0,64 - 2,96/3,45 0,55/0,64 - 2,96/3,45Zużycie gazu płynnego Propan m3/h 0,21 - 1,013 0,29 - 1,012Moc akust. Lwa /Śr. poziom natężenia dźwięku w odl. 1m dB/dB(A) 54/46 54/46Pojemność wodna l 1,8 2,4Ciężar montażowy kg 74 69Indeks ochrony elektrycznej IP IPX5D IPX5D* Nastawa fabryczna

  CENA NETTO AMC 25/28 BIC 35/39 BICDIEMATIC Evolution Indeks 7689099 7689100

  PLN 15 870 15 950

  Zaleta produktu

  Automatyczne napełnianie Moduł hydrauliczny z mosiądzu Regulacja DIEMATIC Evolution

  Zwarta konstrukcja Wyd. początkowa c.w.u. do 24l/min.

 • Naś

  cien

  ne g

  azow

  e ko

  tły k

  onde

  nsac

  yjne

  3

  www.dedietrich.pl128

  Wyposażenie dodatkoweEvodens

  EVODENS AMC - WYPOSAŻENIE DODATKOWE OPRÓCZ REGULACJI

  WYPOSAŻENIE DODATKOWE OPRÓCZ „REGULACJI”

  AkcesoriaPakiet Indeks PLN

  Osłona maskująca połączeń HR42 S100676 186

  Osłona połączeń do MCA BIC HR52 S101205 295

  Termostat spalin HR43 S100310 229

  Termostat spalin do MCA 25/28 BIC HR53 s101232 218

  Moduł hydrauliczny do dwóch obiegów grzewczych z pompą klasy A do MCR/MCA EA145 100020169 3 250

  Moduł hydrauliczny z 2 pompami do obiegu bezpośredniego i mieszaczowego dla dwóch obiegów

  MT12 7616233 4 790

  Zestaw połączeniowy G oraz R (1” i 3/4”) BH84 89557009 131

  SPS Rozdzielacz alternatywny spalinowy ø60/100 na ø80/80 DY868 S100250 212

  Redukcja alternatywna ø80/125 HR38 S100465 202

  KITCHEN Pompka do kondensatuPompka przeznaczona jest do odprowadzania kondensatu z kotłów kondensacyjnych o mocy do 35 kW, gdzie nie jest możliwe rozwiązanie grawitacyjne. Kompaktowy rozmiar zapewnia łatwy montaż pod kotłem, a zastosowane technologie pozwalają zachować cichą pracę przy dużej wydajności urządzenia. Wysokość podnoszenia: max 10 m. Pompka wyposażona jest w przejrzysty, odłączalny zbiornik, który umożliwia systematyczną kontrolę stanu zabrudzenia. W zestawie: przewód zasilający 1 m, wężyk odprowadzający 6 m (Ø 6 mm), złączka przyłącza do rur Ø 22 i 28 mm, zestaw montażo-wy, instrukcja obsługi.

  721316202 650

  DN1 SA1 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kotłów o mocy do 75 kW SA1 7613605 1 080

  Uchwyt naścienny do neutralizatora kondensatu DN1 SA2 7613606 393

 • Naś

  cien

  ne g

  azow

  e ko

  tły k

  onde

  nsac

  yjne

  3

  129www.dedietrich.pl

  Wyposażenie dodatkoweEvodens

  WYPOSAŻENIE DODATKOWE OPRÓCZ „REGULACJI”

  AkcesoriaPakiet Indeks PLN

  Granulat neutralizujący 10 kg 94225601 273

  SPS Adapter spalinowy ø60/100 na ø80/80 DY868 100005825 212

  Przygotowanie c.w.u.Pakiet Indeks PLN

  Czujnik c.w.u.Umożliwia regulację z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania ciepłej wody użytkowej w podgrzewaczu pojemnościowym

  AD212 100000030 137