n5_báo cáo tổng kết cdio 446f

of 15 /15
BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỒ ÁN CDIO DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM 5 STT HỌ VÀ TÊN MSSV 1 Nguyễn Danh Nhân 172217229 2 Nguyễn Hữu Lâm 172217201 3 Nguyễn Xuân Nghĩa 172217219 4 Trần Đại Luật 172217207 5 Từ Trọng Nhân 172217227 Nhóm thực hiện: Nhóm 5 Trang 1

Upload: dung-nguyenthanh

Post on 12-Nov-2015

26 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

nnn

TRANSCRIPT

BO CO TNG KT N CDIO

BO CO TNG KT N CDIO

DANH SCH THNH VIN NHM 5STTH V TNMSSV

1Nguyn Danh Nhn172217229

2Nguyn Hu Lm172217201

3Nguyn Xun Ngha172217219

4Trn i Lut172217207

5T Trng Nhn172217227

PHN I : CONCEIVE ( TNG)1 GII THIU TNG/SN PHMHin nay c rt nhiu chic container c khng c s dng, chng c cha ti cc bi cng, bi ph liu.Tht lng ph nu chng ta khng bit tn dng v s dng chng, n l mt th ti nguyn v cng qu gi.Hnh 1: container c ti bi cha

Chng ta c th tn dng nhng chic container bin n thnh nhng ngi nh c kin trc sang trng. Hin nay, nhiu kin trc s thit k nhiu ngi nh vi kin trc p dnh cho kiu nh container nay.

Hnh 2: Container c thit k thnh ngi nh

ng thi, Vit Nam thuc vng nhit i gi ma, thng xy ra l lt thng xuyn, cng vi hin tng Tri t nng ln do kh hu thay i, bng ti hai cc a cu tan chy lm mc nc bin dng ln. Din tch t lin b thu hp,v vy tng nh ni hinh thnh t nhng hin tng trn.

Hnh 3: L lt do thin tai gy ra

2 M T VN TT V TNG/SN PHMNgi nh c lm t nhng chic container c, tn dng kh nng chu lc ca khung sn ca container lm kt cu chu lc ca ngi nh. Ngi nh thit k vi cc vt liu nh nh thp knh v mt s vt liu khc, gip ngi nh c ti trng bn thn nh hn nh BTCT thng thng, v c kin trc kh l sang trng m bo mi tin nghi cho ngi s dng.

Hnh 4: Nh container bn ngoi

Mt khc, ngi nh c lm t container c, nn ga thnh c r hn so vi nh BTCT v ng thi ngi nh c kh nng ni trn mt nc khi c l lt hoc c triu cng ln mnh, gip ngi dn khng phi chu thit hi do thin tai gy ra.3- NGHA/LI CH CA TNG/SN PHM Tn dng c nhng chic container c Khc phc cc thin tai l lt v triu cng Hn ch thit hi v ngi v ca khi c l lt v triu cng Ngi nh gi r cho ngi thu nhp thp Thi cng bng c gii nn gim chi ph nhn cng, tin cng trnh nhanh

PHN II: DESIGN (THIT K)1 NGUYN VT LIU LM M HNHTN VT LIUS LNG

vn lm m hnh (A3)(40 x 60 x 5)10

xp tm3

keo nn5

keo 5022

bng keo1

ca3

Hnh 5: Dng c, vt liu lm m hnh

2- NGUYN L LM VICKhi cha c l lt hoc nc dng cao th ngi nh lm vic nh nhng ngi nh bnh thng khcHnh 6: Nh khi cha c l

Khi c l lt hoc nc dng cao th ngi nh c ni ln trn mt nc v c neo li khng cho n dch chuyn ra xa ta ban u

Hnh 7: Nh khi c l

Theo nh lut Ac-si-met: vi bt c mt vt no chm trong nc, u chu mt lc y, thng ng, hng ln trn v c ln ng bng phn cht lng b vt chim ch.F= *V3- CC THNG S KCH THCa) Phn than Khung: c lm t khung nhng chic container nn tn dng c kt cu chu lc ca container, v mt phn thn ca container.

Hnh 8: Khung container

y nhm thit k phn thn nh bng 4 chic Container 40' thng (40'DC) c kch thc:Di : (l) = 12,192 mRng : (b) = 2,438 mCao : (h) =2,591 m

Nh vy ta s c mt ngi nh c kch thc khi ghp cc container li vi nhau.B x h x l = 5 x 5 x 12 (m)

Tng: mt phn t thn container v mt phn c lm bng knh cng lc, mt s vt liu nhHnh 9: tng lp ghp

b) Phn nny chnh l b phn gip ngi nh c th ni trn mt nc. N c thit k thnh mt khi hp rng, cha khng kh, c cc h kt cu dm, ging, lm tng kh nng chu lc ca nn. N c v nh 1 phn mng ca cng trnh y nhm vn dng kin thc v lc y acsimet tnh ton kch thc ca phn chm di nc .Theo nh lut Ac-si-met: vi bt c mt vt no chm trong nc, u chu mt lc y, thng ng, hng ln trn v c ln ng bng phn cht lng b vt chim ch.T tnh ton c kch thc ca phn nn nh :B x h x l = 8 x 2 x 15 (m)V mng cao 2 mt, nn nhm a ra gii php t nn cao trnh -1.5 m. Khi nc dng ln th nc s trn vo phn cha nn nh, da vo lc dy c si-met s lm ngi nh ni ln.Vt liu lm phn nn ny l thp c cng cao v c gia cng chu c phn thn nh trn.

PHN III IMPLEMENT (TRIN KHAI) th nghim sn phm nhm chng ti thu nh m hnh 1/20 kim tra s ni ca sn phm khi chu ti trng. V l m hnh thu nh v vt liu lm t nhng tm form nn c phn cha chnh xc so vi sn phm tht c. Nhng phn no cng thy c s lm vic ca tng/sn phm ca nhm.

Hnh 10: m hnh phn nn

Hnh 11: m hnh phn nn v thn

Hnh 12: m hnh hon thin

PHN IV: OPERATE (VN HNH)

Hnh 13: m hnh ni trn nc khi cha cht tiHnh 14: m hnh ni trn nc khi cht 10kg

Hnh 15: m hnh trn nc cht 20kg

PHN V: KT LUNQua th nghim s lm vic ca m hnh nh thu nh vi ti trng l 20kg, nhm chng ti thy m hnh nh vn hnh kh tt. Hy vng ngi nh ny s c thc hin thnh mt ngi nh tht phc v cho nhng ngi dn vng hay chu thin tai bo l v triu cng tht thng, sn phm c gi thnh kh r so vi nh BTCT nn y l mt sn phm gip ngi c thu nhp thp c c mt ni tht tin nghi v kh sang trng tn hng cuc sng.Nhm chng ti xin gi li cm n chn thnh n thy Trn Thanh Vit v thy Nguyn Thnh Dng tn tnh hng dn cho nhm nhng kin thc b tr cho nhm c th hon thnh c tng/sn phm ny.Nhm thc hin: Nhm 5Trang 8