mythologia latine

Download Mythologia latine

Post on 28-Jan-2018

155 views

Category:

Education

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. VIII CONVENTVS SOCIETATIS STVDIORVM LATINORVMVIII CONVENTVS SOCIETATIS STVDIORVM LATINORVM (SELat)(SELat) Legione, die 30 mensis Iunii a. D. MMXVILegione, die 30 mensis Iunii a. D. MMXVI
 2. 2. VIII CONVENTVS SOCIETATIS STVDIORVM LATINORVMVIII CONVENTVS SOCIETATIS STVDIORVM LATINORVM (SELat)(SELat) Legione, die 30 mensis Iunii a. D. MMXVILegione, die 30 mensis Iunii a. D. MMXVI
 3. 3. Eduardus Engelsing
 4. 4. Dies in OlympoDies in Olympo zorislav.jelencic@gmail.comzorislav.jelencic@gmail.com
 5. 5. Dies in OlympoDies in Olympo zorislav.jelencic@gmail.comzorislav.jelencic@gmail.com
 6. 6. Di immortales sumus, omnipotentes. In Monte Olympo habitamus.
 7. 7. Ambrosiam gustamus et nectar bibimus. VitamAmbrosiam gustamus et nectar bibimus. Vitam bonam et felicem in splendidis regiis habemus.bonam et felicem in splendidis regiis habemus.
 8. 8. Ego sum Iuppiter, summus omnium deorum, paterEgo sum Iuppiter, summus omnium deorum, pater deum et hominum rex, dominus caeli et terrae,deum et hominum rex, dominus caeli et terrae, optimus et maximus; imperator mundi sum.optimus et maximus; imperator mundi sum.
 9. 9. Ego homines deosqueEgo homines deosque peccatorum culparumquepeccatorum culparumque damno atque absolvo.damno atque absolvo.
 10. 10. Habeo multos liberos . Mea uxor Iuno estHabeo multos liberos . Mea uxor Iuno est
 11. 11. Ego sum Iuno, regina deorum. DeaEgo sum Iuno, regina deorum. Dea nuptiarum et matronarum et custosnuptiarum et matronarum et custos matrimonii sum. Anseres mihi sacrimatrimonii sum. Anseres mihi sacri sunt.sunt.
 12. 12. Ego sum Minerva - virgo, dea sapientiae etEgo sum Minerva - virgo, dea sapientiae et intelligentiae et bonarum artium. Nomen Graecumintelligentiae et bonarum artium. Nomen Graecum mihi est Athena. Pugnarum iustarum patrona sum.mihi est Athena. Pugnarum iustarum patrona sum. Magistros et medicos defendo et servo.Magistros et medicos defendo et servo.
 13. 13. Discipulae pulchras rosas violasque mihiDiscipulae pulchras rosas violasque mihi offerunt. Poetae meam aram rosis et violisofferunt. Poetae meam aram rosis et violis quoque ornant. Scuto, galea hastaque ornataquoque ornant. Scuto, galea hastaque ornata sumsum.. Nocturna sacra mihi est.Nocturna sacra mihi est.
 14. 14. Ego sum Mars, deus belli, apud bellicosum populum RomanumEgo sum Mars, deus belli, apud bellicosum populum Romanum in summo honore sum. Ego sum pater Romuli et Remi.in summo honore sum. Ego sum pater Romuli et Remi. Hastam et gladium porto. Mihi sacer lupus estHastam et gladium porto. Mihi sacer lupus est...
 15. 15. Ego sum Apollo, pulcherrimus omium deorum.Ego sum Apollo, pulcherrimus omium deorum. Deus musices, poesis, Solis lucisque sum. ArcumDeus musices, poesis, Solis lucisque sum. Arcum aut lyram manibus teneo. Lyra cantans deosaut lyram manibus teneo. Lyra cantans deos deasque delecto, et sagittis malos hominesdeasque delecto, et sagittis malos homines punio. Mea soror Diana est.punio. Mea soror Diana est.
 16. 16. Ego sum Diana, Apollinis soror, dea venationis et lunae.Ego sum Diana, Apollinis soror, dea venationis et lunae. Silvas et bestias silvarum amoSilvas et bestias silvarum amo.. Cum grege canum velocium silvas peragro. PatronaCum grege canum velocium silvas peragro. Patrona cervarum sum et cerva mihi dicata est.cervarum sum et cerva mihi dicata est.
 17. 17. Ego sumEgo sum Ceres, deaCeres, dea frumenti etfrumenti et agrorum.agrorum. HominesHomines agriculturaeagriculturae studere docui.studere docui.
 18. 18. Ego sumEgo sum Vulcanus,Vulcanus, deus ignis etdeus ignis et fabrorum. Infabrorum. In officinaofficina AetnaeAetnae montismontis laboro,laboro, incudo etincudo et vivo. Meovivo. Meo patri Iovipatri Iovi fulminafulmina paro. Meaparo. Mea uxor Venusuxor Venus est.est.
 19. 19. Ego sum Venus, deaEgo sum Venus, dea amoris et veris etamoris et veris et rerum sexualium.rerum sexualium. Pulcherrima omniumPulcherrima omnium dearum et feminarumdearum et feminarum sum. Uxor Volcanisum. Uxor Volcani sum, sed, in secreto,sum, sed, in secreto, Martem amo. AureaMartem amo. Aurea genetrix Aeneae sum;genetrix Aeneae sum; quoque materquoque mater Cupidinis sum.Cupidinis sum.
 20. 20. Ego sum Cupido siveEgo sum Cupido sive Amor, deus amoris.Amor, deus amoris. Mea mater VenusMea mater Venus est. Amorem inest. Amorem in cordibus hominum etcordibus hominum et deorum excitaredeorum excitare possum. Per densampossum. Per densam silvam erraresilvam errare amo.amo.
 21. 21. Ave,Ave, Apollo!Apollo! Ave,Ave, Cupido!Cupido!
 22. 22. Multas sagittas in tua pharetraMultas sagittas in tua pharetra portas, sed tuae sagittae bestiasportas, sed tuae sagittae bestias necare non possunt. Pharetramnecare non possunt. Pharetram habes magnam, sed in pharetra sunthabes magnam, sed in pharetra sunt parvae sagittae aureae et plumbeae.parvae sagittae aureae et plumbeae.
 23. 23. Nunc videbis. NemoNunc videbis. Nemo potest resisterepotest resistere sagittis meis. Amorsagittis meis. Amor omnia vincit.omnia vincit.
 24. 24. Oh! Vulneratus sum.Oh! Vulneratus sum. Quid video? PulcherrimaQuid video? Pulcherrima nympha.nympha.
 25. 25. Ego sum Daphne,Ego sum Daphne, nympha silvarum.nympha silvarum. Pater meusPater meus Peneus est, deusPeneus est, deus rivi in Thessalia.rivi in Thessalia. Arbores, flores, etArbores, flores, et animalia Daphneanimalia Daphne amo. Aliam vitamamo. Aliam vitam non laudo. Liberanon laudo. Libera esse desidero. Inesse desidero. In silvis sola erraresilvis sola errare amo;amo; matrimoniummatrimonium recuso.recuso.
 26. 26. Te amo, Daphne! Sagitta aureaTe amo, Daphne! Sagitta aurea parvi dei me vulneravit. Sumparvi dei me vulneravit. Sum deus medicinae, sed nulladeus medicinae, sed nulla medicina me iuvare potest. Tumedicina me iuvare potest. Tu sola me iuvare poteris. Tesola me iuvare poteris. Te amo; te in matrimoniumamo; te in matrimonium ducere desidero.ducere desidero.
 27. 27. Servate me, di benigni. Mutate formam meam!Servate me, di benigni. Mutate formam meam! Tum Apollini grata non ero.Tum Apollini grata non ero.
 28. 28. Non iam es nympha,Non iam es nympha, sed te amo,sed te amo, Daphne. Mea laurusDaphne. Mea laurus es, et corona laureaes, et corona laurea erit semper signumerit semper signum victoriae.victoriae. Patronus poetarumPatronus poetarum et musicorum sum.et musicorum sum. Cum Musis in monteCum Musis in monte Parnaso habito.Parnaso habito.
 29. 29. Nos Musae sumus, patronae scientiarum etNos Musae sumus, patronae scientiarum et ararttium. Noster pater est Iuppiter et nostra materium. Noster pater est Iuppiter et nostra mater Mnemosyne est.Mnemosyne est.
 30. 30. Ego sumEgo sum Mnemosyne,Mnemosyne, dea memoriae.dea memoriae. Ego et IuppiterEgo et Iuppiter novem filiasnovem filias habemus.habemus.
 31. 31. Ego sum Clio, musa historiae. Sermne soltoEgo sum Clio, musa historiae. Sermne solto historiam hom num deumque narrbat.historiam hom num deumque narrbat.
 32. 32. Ego sum Calli pe, musa poesisEgo sum Calli pe, musa poesis epicae. Calmo in tab lis certisepicae. Calmo in tab lis certis de gloria poetrum scribo.de gloria poetrum scribo.
 33. 33. Ego sum Euterpe, musa poesis liricae.Ego sum Euterpe, musa poesis liricae.
 34. 34. Tibiis canoTibiis cano..
 35. 35. Ego sum Erto, musa poesis amatoriae. Dig tis filaEgo sum Erto, musa poesis amatoriae. Dig tis fila premens modulam na fingopremens modulam na fingo ..
 36. 36. Ego sum Thalia, musa comoediae.Ego sum Thalia, musa comoediae.
 37. 37. Hom nes oblectatra, persnam com cam porto. Hom nes oblectatra, persnam com cam porto.
 38. 38. Ego sum Melpomne, musa trgoediae.Ego sum Melpomne, musa trgoediae.
 39. 39. Persna trag ca homin bus tragoediam ago. Persna trag ca homin bus tragoediam ago.
 40. 40. Ego sum Terpsich re, musa choreae. Lyra cognoscor.Ego sum Terpsich re, musa choreae. Lyra cognoscor.
 41. 41. Ego sum Urania, musa astronomiae. Sidra caeliEgo sum Urania, musa astronomiae. Sidra caeli specto.specto.
 42. 42. Ego sum Polyhymnia, musa hymni et pantomimi.Ego sum Polyhymnia, musa hymni et pantomimi.
 43. 43. Nos Musae sumusNos Musae sumus..
 44. 44. Ego sum Saturnus, deusEgo sum Saturnus, deus agriculture. In praecipuoagriculture. In praecipuo honore apud Romanoshonore apud Romanos sunt Saturnalia, festasunt Saturnalia, festa mihi dictata.mihi dictata. Saturnal bus enimSaturnal bus enim senatus cessat, feriaesenatus cessat, feriae sunt discipulis, amicisunt discipulis, amici ultro citroque munraultro citroque munra mitteunt, pulvinarmitteunt, pulvinar deorum dap busdeorum dap bus onerant; servi nononerant; servi non solum cum dom nissolum cum dom nis accumbunt, sed etiamaccumbunt, sed etiam dom ni, secundumdom ni, secundum consuetud nem aetatisconsuetud nem aetatis aureae, servis adaureae, servis ad mensammensam ministrant.ministrant.
 45. 45. Nam aetateNam aetate aure egoaure ego regnabam.regnabam. Mea uxor estMea uxor est Ops.Ops.
 46. 46. Ego sumEgo sum Ops, deaOps, dea opulentiaeopulentiae et Saturniet Saturni uxor.uxor.
 47. 47. Habeo tresHabeo tres filios Iovem etfilios Iovem et Neptunum etNeptunum et Plutonem,Plutonem, quoque habeoquoque habeo tres filias tres filias Vestam etVestam et Cererem etCererem et Iunonem.Iunonem.
 48. 48. Ego sum Vesta,Ego sum Vesta, dea pura etdea pura et impolluta. Mihiimpolluta. Mihi ignis foci sacerignis foci sacer est.est. UnamquamqUnamquamquuee domum ac remdomum ac rem publicampublicam protego. Meaprotego. Mea sacerdos eratsacerdos erat Rhea Silvia,Rhea Silvia, mater Romulimater Romuli etet Remi.Remi.
 49. 49. Ego sumEgo sum Neptunus,Neptunus, deusdeus oceanorum etoceanorum et marium etmarium et