mvsm 2014: 6) tvorba obsahu pro sociální média

Click here to load reader

Post on 08-Jul-2015

2.007 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentace šesté přednášky Marketingu v sociálních médiích (2014) na @stunome FF UK. O tom, jak je důležitý obsah pro pravidelnou komunikaci v sociálních sítích, jak na tonalitu komunikace, obsahový mix a co kam dávat. Nakonec také desatero pro kvalitní obsah.

TRANSCRIPT

 • Marketing v socilnch mdich FF UK | Studia novch mdi | @stunome

  PhDr. Ma Dudziakov PhDr. Martin matez Jindra

  Co tam dvat?

  6. hodina 25. 3. 2014

  Tvorba obsahu pro sociln mdia

 • U jste v kontaktu s brandem?

 • tzn. jak ekaj obsah

  Pro lidi lajkuj brandy?

 • Zdroj: Jindra, M. Psoben znaky v prosted socilnch mdi

  Co chtj lidi vs co chce brand

 • Ale pro?

  Obsah je krl

 • Protoe prodv!

  Obsah je krl

 • Zdroj: evolvedigitallabs.com

  Co me obsah prodvat

 • dobr zklad

  ale trochu nuda

  Produkt + informace

 • nensiln a pesto soustedn na produkt

  zbava, nvod, tip, DIY

  Produkt + kreativita

 • dvte zdarma informace

  ukete know-how

  poslen role experta

  Informace + kreativita

 • Jak dlat obsah

 • Kdo s koho?

  mdium

  uruje

  obsah

  nebo

  uruje

  obsah mdium

 • tonalita = jakm hlasem byste to kali

  tonalita = atmosfra textu

  tonalita v SM je familirnj, ne na webu

  personifikace brandu

  Tonalita komunikace

  My vs lajkujeme...

  My v Kofole vs lajkujeme...

  Lajkuju vs...

  Kofola vs lajkuje

 • Facebook: text, foto, video, link, udlost, nabdka

  Foursquare: text (local updates), tip, list, special

  Twitter: text, foto, hashtag

  YouTube: video

  Pinterest: foto

  Instagram: foto, video, hashtag

  Obsahov mix v SM

 • jednoduch sdlen

  citt, frek

  doplte slovo

  funguje text bez obrzku

  vejdte se do 150 znak

  nejvc interakc maj statusy do 90 znak

  Obsah na Facebooku | text

 • Obsah na Facebooku | text

 • vrazn a zajmav fotka

  pouvejte fotky fanouk pokud um fotit (nebo maj Instagram)

  Obsah na Facebooku | foto

 • funguj barvy, lidsk tve, zvtka, holky a sex

  Obsah na Facebooku | foto

 • Obsah na Facebooku | foto

 • Kofila, pepo

  Obsah na Facebooku | foto

 • j

  Obsah na Facebooku | foto

 • video o dlce 15 s - 3 min

  nhled mete upravovat

  oznaovn ptel

  FB videa vs YouTube videa

  Obsah na Facebooku | video

 • mazejte

  zkracujte

  bacha na bit.ly

  Obsah na Facebooku | link

 • udlost vdy, kdy se nco chyst

  mon propojen s Google Kalendem

  vyplte vechno info

  prvn vlna: organit nvtvnci

  druh vlna: propagujte udlost

  Obsah na Facebooku | udlost

 • The most engaging images on Facebook are those that depict real people, real things, and real life situations.

  Co nejlp funguje?

 • hashtagy

  eventy

  customer care kanl

  diskuze: Jak byste upravili a doplnili

  facebookov obsah pro Twitter

  Obsah pro Twitter

 • oficiln reklamy

  neoficiln, making of a zakzan materily

  odhadnte virln potencil

  Obsah pro YouTube

 • info o venue

  Special, Tips, Lists

  Local updates

  nahrvejte fotky

  eknte si o check-in

  Obsah pro FourSquare

 • produktov fotky

  zkulisn fotky

  hashtagy

  soute

  Obsah pro Instagram

 • originln obsah

  vypjen obsah

  Obsah pro Pinterest

 • oficiality: brand related content

  relevantn fun facty, citty i totln banality

  aktuln (svtov) dn

  i zmna cover fotky je pspvek

  linkujte na svoje lnky a i na lnky, co o vs vytvoili jin

  FAQ

  reln i fake crowdsourcing

  soutee, kvzy, otzky, przkumy

  kejte si o feedback

  reagujte na feedback

  vytvejte hybridn offline/online udlosti

  protote star vci z webu

  vmejte si fanouk (svtky, narozeniny)

  Co tam teda dvat?

 • Desatero tvorby obsahu Protoe desatera jsou bo

 • udlejte z fanouk hlavn postavu svch pbh

  chtjte jejich reakci

  chtjte jejich nzor

  dejte jim moc = nechte je rozhodovat

  1/ V fanouek, v hrdina

 • i ostatn (kolegov) maj co ct

  fun facty z rznch oddlen

  lidsk obsah nejen brandov

  zskte hromadu autentickho obsahu

  2/ I ostatn maj co ct

 • jste na Facebooku, tak bute kamardi

  ukate zamstnance

  ukazujte i nepoveden vci

  3/ Dejte brandu lidskou tv

 • call to action

  Co vy na to? je otepan frze!

  kliknte, lajkujte, kupujte, komentujte, poslejte nm, lb se vm?, taky vm to pijde stran?

  eknte lidem, co chcete, aby udlali

  4/ Vyzvejte k akci

 • sociln mdia se neustle mn, co nefungovalo ped rokem te teba bude - zkuste to

  sledujte metriky, a vte co na vae fanouky funguje - kdy a na co reaguj, jak typ postu vm nejlpe funguje

  sledujte zprvy, blogy, trendy a memy - najdete nco, co si mete vypjit

  sledujte svoji konkurenci - teba vs inspiruje

  5/ Sledujte a experimentujte

 • vechno to u bylo

  naete vlastn obsah obsahem odjinud

  sprvn pomr si muste urit sami

  my doporuujeme: 2/3 vlastn, 1/3 pjen

  6/ Krate Pjujte si

 • lidi je prost milujou

  pbh vyvolv emoce = zitek

  kdy zaiju nco u pi reklam, pak produkt nebo sluba bude urit super

  pbh je zitek

  7/ Vyprvjte pbh

 • h

 • nechte lidi koukat pod pokliku

  dte jim pocit exkluzivity, e tohle ne-fanouci neznaj

  8/ Prozrate tajemstv

 • lidi nechtj denn slyet, e v brand je nejlep

  pokud je nemuste to pece pod omlat

  9/ Nemluvte jen o businessu

 • obsahu je vdycky vc, kdy ho plnujete

  vytvote si kalend obsahu

  kalend nen top secret dokument

  10/ Naplnujte si to

 • s

  typ obsahu (foto/text/link/video...)

  publikuje se automaticky nebo manuln

  promotovno

  as publikovn

  bude vyadovat reakci tzn. lze ekat dotazy, komente

  co chcete, aby fanouci dlali: like, share, comment, shop, mluvit v relnm svt?

  Co by ml kalend obsahovat

 • ron kalend

  business marketingov cle na rok

  msn a tdenn

  svtky tento msc

  co firma chyst tento msc

  kampa

  denn kalend

  co se aktuln dje ve firm

  co hbe svtem

  co kaj fanouci

  jak se ctte

  co tete

  Agenda na rok, msc, tden, den

 • A pamatujte...

 • Zalote FB strnku pro vai znaku ve skrytm reimu

  Sestavte msn kalend vznamnch udlost od kvtna 2014 do dubna 2015

  Navrhnte pro svoji znaku tyi tematick

  Vytvote pro kad msc konkrtn Facebook pspvek, vyuijte navren kalend, kombinujte pestr obsahov mix (text, foto, video...)

  Pspvky z bodu 3 a 4 se staj, tzn. vytvote celkem 12 pspvk

  Odevzdn do Moodlu do nedle 6. 4. 2014

  kol

 • Dky za zhldnut!

  Ma Dudziakov

  @Mascha_Dudu dudziakova@gmail.com

  www.about.me/dudziakova

  Matez Jindra

  @matez_jindra matez.jindra@gmail.com

  www.makevision.net

  #MvSM

  www.makevision.net/socialmedia

View more