Muzika XX veka - Ana Stanković- Marija Zdravković

Download Muzika XX veka - Ana Stanković- Marija Zdravković

Post on 02-Jul-2015

1.904 views

Category:

Documents

14 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. MUZIKA KULTURA Muzika XX veka</li></ul> <p> 2. Opte odlike muzike XX vekaMuzika XX veka se oslanja na nove zakone ustvaranju. Ona donosi novine, a to su: Atonalnost (vetaka podela lestvice na 12polustepena); Bitonalnost (istovremena upotreba 2 tonaliteta); Politonalnost (upotreba vie tonaliteta); etvorotonski sistem (podela lesvice na 24polustepena).Muzika XX veka donosi novi nain muziciranja-dez, a sa njim i nove instrumente: ksilofon,saksofon i bendo. 3. Igor BelaStravinski Bartok KOMPOZITORIKarl BendOrfamin Britn 4. Igor StravinskiStravinski je najvei kompozitor XX veka.Postao je slavan kada je 1910. godine u Parizu izveden njegov balet ar-ptica. Pored komponovanja se bavio i dirigovanjem. Pored svojih, izvodio je idela velikih majstora. Njegovo stvaranjeje zasnovano, najpre, na tradicijama ruske klasike, pa se zatim pribliioimpresionizmu. 5. Dela*Baleti: *Opere: ar-ptica Kralj Edip Petruka Slavuj Posveenje prolea ivot razvratnika*Melodrame: Mavra (jednoina opera, Prie o vojnikuraena prema ApoloPukinovom delu) Igra karata*Pet prstiju (deija klavirska zbirka) Pulinela *Regtajm (delo u kome se osea uticaj deza) 6. Karl OrfOrf je bio nemaki kompozitor,a bavio se i pedagokimradom. Napisao je knjiguMuzika za decu. Njegovamuzika ima arhaian prizvuk.Dela su namenjena scenskomizvodjenju. Napisao je trilogijuscenskih kantata Trijumfi.Ovu trilogiju ine: Karmina Burana Katuli Karmina Trijumf Afrodite 7. Bendamin BritnBendamin Britn jebio izvanredanmuziar, dirigent iveliki poznavalacsavremenog orkestra.On je prvenstveno biokompozitor vokalno-instrumentalnih dela. 8. DelaNjegov realizam se naao u operamaPetar Grim, Nasilje nad Lukresijom i ukominim operama Albert Horing iGlorijana (koja je napisana povodomkrunisanja kraljice Elizabete). Napisao je idve deije opere Mali dimniar i Napravimo operu, kao i kompoziciju Vodi kroz orkestar za omladinu. 9. Bela BartokBartok je maarski kompozitor.On je rano ispoljio svoj muziki talenat. Ve u osmoj godini jepoeo da komponuje, a u desetoj je nastupao kaopijanista. Po zavretku studija je mnogo putovao da bi prikupljao narodne pesme.Izdao je 1906. godine zbirku 20 narodnih maarskih pesama za glas i klavir.Izuavao je folklor raznih zemalja. Uz ovaj posaopredavao je i na akademiji u Budimpeti i nastupao je kaopijanista. 10. Dela*14 bagatela (u kojima *Orkestarka deladolazi do izraaja Dva portretatehnika) Svite za orkestar*3 burleske Tri klavirska koncerta*klavirska kompozicija Dva violinskaAlegro Barbaro koncerta*zbirka Mikrokosmos*Baleti(posveena njegovomsinu) Drveni princ udesni mandarin 11. Stvaralatvo BeleBartok je jednim delom obeleiomaarski folklor.Njegova delaobuhvataju klavirsku,kamernu i orkestarskumuziku.</p>