music time i composició

Download Music Time I Composició

Post on 03-Jul-2015

356 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. FITXA DACTIVITATS TAC I MSICAProfessor/a: Jaume Sabater i Mireia VallsCentre:CEIP MARQUS DE LA POBLA Localitat: CAPELLADESContext educatiu - El CEIP MARQUS DE LA POBLA es troba a Capellades a la comarca delAnoia. Compta amb uns 5.300 habitants. - Lescola s de doble lnia i compta amb 435 alumnes. La majoria sn delmateix poble i hi ha un 2,9% dalumnes nouvinguts. La llengua dshabitual s el catal. El nivell socioeconmic s mitj-alt.TTOL DE LACTIVITAT: MUSIC TIME I COMPOSICINivell educatiu i curs: E. PRIMRIA 5 A i B Nombre dalumnes: 20 grup A i 20 grup BCaracterstiques generals: Grup de 20 alumnes que dins laula 10 estan a lordinador i els altres 10 fan racons musicals autnoms: memorys diversos, dminos musicals, cartes,etc. Desprs fan el canvi dactivitat. Pel que fa al nivell musical en general fora bo. Sn capaos de llegir una partitura i que en fer el Music Time no els s massa dificults. La relaci entre ells s bona en general. ObjectiusConixer i utilitzar recursos informtics i electrnics d'edici, creaci i interpretaci musicals Utilitzar les noves tecnologes com una eina fonamental pel desenvolupament de lrea de msica Escriure, editar, interpretar i imprimir partitures musicals. Elaborar un canoner a cada classe.

2. Potenciar la lectura de partitures.Mostrar inters i respecte per les produccions musicals prpies i les dels companys. Continguts que es tractaran- Musicals: Lectura i ecriptura rtmico meldica.Improvisaci- Tecnolgics: Music TimeTemporalitzaci: Lactivitat sha dut a terme en 4 sessions per grup partit, s a dir 8 per a tot el grup amb una durada de 45 minuts per sessi.Agrupament dels alumnes: Grup de 10 alumnes als ordinadors. La resta fa racons musicals autnoms. Recursos que sutilitzen:- ordinadors de laula, teclats, auriculars, impressora, Projector i pantalla.- Music Time- Teclat del mestre per projectar a la pantallaProfessorat implicat: El mestre especialista de msica+ suport de laltre especialista de msica. Descripci delactivitat que handerealitzar elsestudiants Introducci: Dentrada sha fet una pluja didees per tal de descobrir entre tots el que es necessita per escriure i editar una partitura. Alguns alumnes ja els sonava el programa i daltres shan motivat moltssim a conixer-lo 3. Situaci de conflicte: Entre tots i a partir de la visualitzaci en pantalla sha anat descobrint els elements que composa aquest programa: com posar pentagrames simples, comps, etc. els ms bsics. Sha fet un treball collectiu de composici a a partir dunes consignes i se nha avaluat el procs. Desprs hem passat al treball per parelles: experimentar els elements bsics i cpia duna petita partitura (Cnon Ting- tong). Tot seguit petita composici de vuit compassos amb pauta (ritmes bsics i notes concretes,l-s-m-r-d). Cada parella ha realitzat els dos treballs: transcripci de partitura i petita composici. Sha fet la correcci oportuna i sha valorat a partir del que sels demanava. Notes organitzatives: Sha procurat que les parelles siguin homognies i que es mantingui un ambient de silenci a laula.AVALUACI CONTEXTUAL DE LACTIVITAT REALITZADAQu prova que va funcionar b?Lactivitat va anar molt b. Es van assolir els objectius proposats. Molta motivaci per part dels alumnes i amb ganes de conixer ms possibilitats del programa.Qu sembla que no va funcionar?Dentrada sanava una mica lent i el temps apretava ja que no es marcava un temps determinat per acabar lactivitat i el grup que esperava fer lactivitat simpacientava una mica.. Per en noves activitats similars la cosa ja era diferent quant a durada i domini del programa.Qu et va sorprendre?La rapidesa en moures pel programa i la motivaci per descobrir ms possibilitats del Music Time. La cura en les composicions (acabaments, procurar melodies que sonessin b,etc.) 4. Altres aspectes importants de lactivitat:Linters per mostrar a la resta de companys les seves petites creacions i la satisfacci pel treball fet en grup per tenir un canoner de la classe.Canvis que el professorat far en la activitat la propera vegada:A part de marcar ms una durada ms acotada de lactivitat afegir a la partitura elements de text que no es van treballar (ttol, lletra a la melodia). Tamb a partir duna petita composici feta per ells afegir-hi un acompanyament simple amb percussi.Valorar la proposta a nivell de centre de fer un desdoblament amb aquest curs de cara a lany vinent per poder dedicar-hi ms atenci.