multimedialní učební texty pro neslyšící uživatele

Download Multimedialní učební texty pro neslyšící uživatele

Post on 06-May-2015

592 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bhem prezentace 16. 4. 2012 se studenti mli monost seznmit s rznmi multimedilnmi obsahy zamenmi na neslyc uivatele. Byly jim pedstaveny strategie pro spnou tvorbu tchto materil prv pro uivatele, kte maj pedevm vizuln zkuenost se svtem. Soust prezentace byla i obecn doporuen pro efektivn vytven materil zaclench na uivatele se specilnmi potebami.Prezentovali: David Jorda a Tamara Kovovhttp://vymolova.cz/#!ulita

TRANSCRIPT

  • 1.Multimedi lnuebn texty Bc. David Jo rda16. 4. 2012

2. Pedstaven0 Bc. David Jorda0 od roku 2003 psob jako neslyc odborn uitel na Stedn kole pro sluchov postien obor Asistent zubnho technika, od roku 2010 jako zstupce editele pro S0 Mgr. Fedor Krajk tlumonk eskho znakovhojazyka, tlumo pednku do mluvenho jazyka.0 Tma:0 Ulicentrum0 Realizace multimedilnho uebnho textu pro neslyc16.4.2012 David Jorda2 3. Ulicentrum0 Stedn kola, Zkladn kola a Matesk kola prosluchov postien0 Jazykov centrum Ulita Ulicentrum0 Veden Mgr. et Bc. Milena mkov16.4.2012David Jorda 3 4. Projekty0 JPD3 2005 2007 PhDr. Anna Ccha Hronov0 DVD - UKZKA0 esk slovesa0 ten o pravku a starovku0 Protetick technologie16.4.2012David Jorda4 5. Projekty0 OPPA 2008 2011 Mgr. Jitka Zhumensk0 DVD - UKZKA0 esk znakov jazyk pro pedagogy eskch neslycchI., II., III.0 ten ns bav0 Morfologie a topografie jednotlivch zub v zubn elisti0 Starovk ecko, eck mty0 Uebnice etiny pro neslyc dti0 Odkaz: http://www.sksp.org/#!ulita-projekty16.4.2012 David Jorda 5 6. Dal0 DVD - UKZKA0 PRVN POMOC (nejen) pro neslyc vkladov slovnk esk jazyk esk znakov jazyk (pilotn verze) - 200916.4.2012David Jorda 6 7. Realizace0 Pln ped realizac multimedilnho uebnho textupro sluchov postien0 etina je pro neslyc ciz jazyk DVD se snazprostedkovat km se sluchovou vadou (v prvnad km neslycm) plnohodnotn informace vjejich pirozenm jazyce eskm znakovm jazyce0 Snaha nejen o peklad uebnch text do eskhoznakovho jazyka, ale i o vt vizualizacipekldanch fakt0 Velk mnostv ilustrac, animac rychlej osvojendanho uiva16.4.2012David Jorda 7 8. Realizan tm0 Realizan tm vetn neslyc osoby0 Znalost v oblasti neslyc meniny, jejich jazyku,kultury0 Atelir peklad do eskho znakovho jazyka0 Supervize neslyc x slyc0 Programtor16.4.2012 David Jorda 8 9. Ukzka0 Protetick technologie:http://davidjorda-pt.webnode.cz/0 koln d v eskm znakovm jazyce:http://skolni-rad-ss-radlice.webnode.cz/0 Emaily s odkazy YOUTUBE peklad do eskhoznakovho jazyka0 Jsou uiten pro ky a studenty se sluchovou vadou pln informace v eskm znakovm jazyce16.4.2012David Jorda 9 10. Otzky16.4.2012David Jorda 10 11. Dkujeme za pozornostKontakt: david.jorda@vymolova.czwww.vymolova.cz16.4.2012David Jorda 11