muligheter møre og romsdal 2012/2013

Click here to load reader

Post on 15-Mar-2016

227 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Utdanning i Møre og Romsdal

TRANSCRIPT

 • MULIGHETER

  MULIGHETER

  Utdanning - Jobb - Karriere

  Mre og roMsdal 2012/2013For elever og studenter til bruk i fagene Utdanningsvalg og Prosjekt til fordypning, og som forberedelse til utdanningsmesser i Mre og romsdal.

 • innHOld

  s.3 hvordan bruke boken

  s.5 nringslivet i Mre og romsdal

  s.7 studieforberedende/studiespesialisering

  s.13 hyere utdanning

  s.33 BYgg- Og anLEggstEKniKK

  s.41 dEsign Og hndVErK

  s.47 ELEKtrOFag

  s.59 hELsE- Og OppVEKstFag

  s.63 MEdiEr Og KOMMUniKasJOn

  s.65 natUrBrUK

  s.73 rEstaUrant- Og MatFag

  s.77 sErViCE Og saMFErdsEL

  s.79 tEKniKK Og indUstriELL prOdUKsJOn

  s.101 Leve, bo og jobbe

  s.107 Elevoppgaver

  For at eleven/studenten skal kunne ta et godt valg, er det viktig at hver enkelt mottar tilstrekkelig med infor- masjon om de forskjellige valgmulig- hetene. Derfor nsker vi veilede leserne til gjre gode og fonuftige utdanning- og yrkesvalg, gjennom realistisk og rlig informasjon direktefortalt av elever, studenter eller ansatte i de aller fleste bransjer.

  I Muligheter kan leseren la seg inspi-rere av profi lerte bedrifter, organisa-sjoner, offentlige etater og utdan-ningsinstitusjoner som vil fortelle omsin virksomhet, hva som forventes avdeg, og hvorfor du skal ta nettoppdette valget. Vi gir et spesielt godtinnblikk i lokale utdanning- og yrkes-tilbud, men synliggjr ogs karriere-muligheter i resten av landet.

  Boka inneholder ogs linker til opp-gaver, lreplanml og kompetanse- ml laget i samarbeid med offentlige opplringsetater, slik at hver enkelt kan jobbe med informasjonen i boka for forberede seg best mulig fr valg-ene skal tas. Bruk gjerne oppgavene i undervisning eller i samtale med rdgiver, foreldre eller venner.

  Tenk riktig, tenk smart, tenk p deg selv. Lykke til!

  Med vennlig hilsenRedaksjonen

  ta et karrierevalg for resten av livet nr man er 14 - 20 r, er ikke lett!

  MULIGHETER

  HUSK SKNADSFRISTENE!

  Videregende opplring:

  1. MARS 2013www.vigo.no

  Hyere utdanning:

  15. APRIL 2013www.samordnaopptak.no

  FORL AG

  Muligheter Mre og romsdal 2012/2013 er et produkt fra drivkraft Forlag. Muligheter Mre og romsdal 2012/2013 distribueres i Mre og romsdal til alle elever i 8, 9. og 10. rstrinn, videregende skoler, hgskoler og universitet, samt utvalgte karrieresentra og naV.

  Muligheter Mre og romsdal 2012/2013 er nansiert av bedriftspro ler, og redaksjonelt stoff er produsert av redaksjonen p eget initiativ og for egen regning. drivkraft Forlag tar forbehold om eventuelle feil eller mangler i matriell levert av eksterne bidragsytere.

  ansvarlig utgiver:drivkraft Forlagsaudagaten 2, staVangEr postadresse: saudagaten 2, 4012 staVangEr(+47) 51 50 68 00 www.drivkraft.no www.muligheter.no

  design: drivkraft aswww.drivkraft.no

  Markedskontakt:drivkraft Forlag

  2

 • Som elev p ungdomskolen og i videregende skole har du rett p utdannings- og yrkesrd-giving som en del av lreplanen. Boken Muligheter Mre og Romsdal kan med fordel brukes i fagene Utdanningsvalg p ungdomsskolen og i Prosjekt til fordypning p videregende skole.

  Muligheter Mre og Romsdal presenterer kommuner, utdanningsinstitusjoner, organisasjoner og bedrifter som er opptatt av at unge mennesker velger en utdanning som bidrar til dekke deres behov for dyktige mennesker om akkurat dette yrket, denne utdanningen eller denne bedriften. I tillegg mter du mange som allerede har tatt et valg, og du kan lese om hvorfor og hvordan de har kommet dit de er n.

  Vi hper du lar deg inspirere og nsker deg lykke til i ditt utdanning- og yrkesvalg.

  Mange vil gi rd

  men du mtenke selv!

  Vi nsker tilbakemeldinger fra rdgivere om bruk av boken og nettstedet www.muligheter.noRis og ros sendes til: tekst@muligheter.no

  Ansvarlig redaktr: Leif Roger Torgersen, Drivkraft Forlag

  Tekst: Kjetil Hustveit, Anne OmaDesign: Kristin T. Knutsen

  Instrukser til bruk av Its Learnings Muligheter-app:legg inn Muligheter som verkty i tekstredigeringsverktyet ved klikke p Sett inn-boksen og derettervelge Bla gjennom app-bibliotek. Skriv inn Muligheter i skefeltet og klikk inkludr denne appen.

  du kan n enkelt koble til muligheter.no-sider ved velge Muligheter under Sett inn. du vil da f opp muligheter.no-nettsiden i nytt vindu, og kan surfe til du finner siden du er p jakt etter. nr du har funnet den riktige siden, klikker du p its learning-knappen verst og du vil f inn et plassholder-bilde der hvor du hadde markren i tekstomrdet, denne boksen kan flyttes rundt etter behov. Boksen vises som en link til den aktuelle muligheter.no-siden etter atartikkelen er lagret.

  Nytt av 2012 er Muligheter ogs tilgjengelig for alle elever og lrere (og foreldre) som en applikasjon hos landets lringsplattformer www.itslearning.no og www.fronter.no

  Nytt av 2012 er Muligheter ogs tilgjengelig for alle elever og lrere (og foreldre) som en applikasjon hos lringsplattformenwww.itslearning.no

  3

 • etter tilbakegang i 2009 har bedriftenes omset-ning og resultat tatt seg opp igjen i 2010. arbeids-ledigheten holdt seg lavere enn resten av norge gjennom hele ret.

  Mre og romsdal er et stort industrifylke med internasjo-nale bedrifter og nedgangskonjunkturen ble svrt merkbarfor fl ere av vre viktigste nringer. Maritim nring med underleverandrene er en viktig motor for nringslivet og fl ere aktrer ble hardt rammet som flge av fi nansuroen. nok en gang har nringslivet vist stor omstillingskraft.

  Flere bedrifter har brukt nedgangsperioden p markeds-messig posisjonering og kompetanseheving internt. dette bidrar til at bedriftene str bedre styrket nr tidene snur. industrien har en enestende omstillingsevne og kjenne-tegnes av innovasjon og vilje til ta i bruk ny teknologi. det er derfor ikke tilfeldig at Mre og romsdal har norges mest innovative nringsliv nr det gjelder innovasjon i eksisterende bedrifter.

  Tiltakspakken fra regjeringen var svrt viktig for den mari-time industrien. Tildelte ekstramidler til innovasjon norge og godt samarbeid med lokale banker, gjorde det mulig fi nansiere sknader innenfor prioriterte omrder som var viktig for holde aktiviteten oppe. det ble bevilget store

  midler til omstillingstiltak og kapitalisering. Styrking av gieK og eksportfinans var viktige grep fra regjeringens side. Tiltakene bidro til dempe virkningene av markeds-svikten i utsatte nringer.

  EKSPORTVEKSTOppdrettsnringa har hatt stor eksportvekst i 2010. Hye priser og stor ettersprsel fra utlandet bidro til svrt hye eksportandeler for bedriftene i Mre og romsdal. Problemer i Chile samt generell vekst som skyldes kt fokus p fi sk som sunn mat er noen av rsakene til veksten. det erfortsatt sterk ettersprsel av norsk sjmat i mange viktige markeder og sjmat str seg sterkt hos konsumentene til tross for den konomiske uroen som verden fortsatt opp-lever. eksport av makrell og sild har ogs hatt god kning i 2010. eksport av klippfi sk og saltfi sk hadde tilbakegang i 2010.

  HP OM BEDRE TIDERMbelindustrien har stort sett klart seg godt gjennom 2010, og eksporten av mbler kte med 5%. likevel er det stor forskjell mellom bedriftene og den vanskelige perioden er fortsatt ikke over. de store bedriftene kom raskt i gang igjen og flere er p samme niv som 2007. Strst utfor-dring for sm og mellomstore bedrifter og dette preger ogs underleverandrene.

  deT innOvaTive

  nRInGslIvetI mRe OG ROmsdAl

  industri ved havnen i Molde.

  4

 • reiselivsbedriftene har ridd av stormen, men fl ere har ftt merke nedturen. det er hp om bedre tider og nringa er forsiktig optimistisk for 2011.

  BYGG OG ANLEGGSINDUSTRIENByggeaktiviteten i fylket er i betydelig bedring og inntryk-ket er at de fl este strre entreprenrene begynner fylle ordrebkene igjen. Boligbygging har hatt mindre aktivitet de siste rene, men det er ogs bedring i dette markedet. Oppdrag for offentlige bygg og infrastruktur har hatt stabil omsetning og vrt lite berrt av nedgangkonjunkturen. Oppdrag for oljenringen og nringsbygg generelt ser uttil ke. den strste utfordringen for nringen er mangelp fagfolk, bde p ingenirniv og kvalifi serte hndverkere.

  KT KJPEKRAFTlav arbeidsledighet og lav rente har bidratt til betydelig kt kjpekraft i norske husholdninger. dette har gitt posi-tive ringvirkninger for bedrifter som produserer for hjemme-markedet. Styret har i lpet av ret hatt kontaktmter med Mre-benken, der tiltakspakker og situasjonen for vrt konkurranseutsatte nringsliv har vrt tema. i tillegg har styret diskutert utfordringene med kraftsituasjonen, samferdsel samt nye leteomrder for olje og gass i mter med Mrebenken.

  P vegne av styret og administrasjonen i nHO Mre og romsdal vil jeg takke medlemsbedriftene for godt og kon-struktivt samarbeid i 2010.

  Terje Dyrseth,Styreleder NHO

  atlanterhavsveien

  lesund by

  5

 • Bedriftsunderskelsen har som hovedml kartlegge bedriftenes ettersprsel etter arbeids-kraft. resultatene gir nav nyttig informasjon om hvilke yrker det er mangel p og hvilke nr-inger som ikke greier rekruttere nsket arbeids-kraft. Bedriftenes tro p fremtiden indikeres ogs ved at vi ser p hvilke nringer der bedriftene forventer flere eller frre ansatte. detaljene under gjelder for Mre og romsdal fylke.

  HOVEDKONKLUSJONERdet viktigste resultatet i bedriftsunderskelsen er over-sikten over hvilke yrker bedriftene har vanskeligheter med rekruttere fra. rets underskelse viser at det har vrt1.600 mislykkede rekrutteringer i de tre siste mnedene fr underskelsen ble besvart. i 90 prosent av tilfellene skyldes den mislykkede rekrutteringen mangel p kvalifi -serte skere. i denne sammenheng betyr mislykket rekrut-tering at bedriften enten ikke har ftt ansatt noen, eller at det har blitt ansatt personer med lav/annen kompetanse.

  Strst mang

View more