muharemspahic_mirza_studsl_ikt bh pošte

Download Muharemspahic_Mirza_STUDSL_IKT BH Pošte

Post on 18-Apr-2015

11 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

IKT JP BH POTE SARAJEVOAdmir Fetahovi 0087-09/VPI Case Study

IKT

Informaciono komunikacione tehnologije

Korist od IKT Rasprostranjenost IKT Razliite usluge IKT poboljati ekonomsku aktivnost i socijalno okruenje.

VIZIJA I MISIJAVIZIJA : Biti vodei u pruanju potanskih usluga u Bosni i Hercegovini i imati ekonomski odriv poslovni sistem koji je usklaen sa najviim svjetskim standardima.

MISIJA : Omoguiti komunikaciju u drutvu pruanjem potanskih i novanih usluga po prihvatljivim cijenama za korisnike

IKT IZAZOVI

Ulazak novih igraa na trite; Jaanje postojee konkurencije; Poveanje upotrebe IKT u procesu e-business-a; Poveanje zahtjeva potroaa; Promjene u ponaanju potroaa i njihovim preferencijama; Rast oekivanja trita za razvojem novih i inovativnih proizvoda i usluga.

IKT PRIORITETI

IKT koncipiran da kreira dodatnu konkurentsku prednost i povea uinkovitost. Poveanje produktivnosti Smanjenje trokova Usklaenost s poslovanjem Unapreenje kvalitete softvera

CILJ POSLOVANJA: JP BH Pote Sarajevo

Sveukupno zadovoljenje potreba korisnika, prilagoavanje ponude upravo njima, te unapreenje komunikacije izmeu korisnika i zaposlenika Pote.

IKT USLUGE : Track and trace

IKT USLUGE : Hibridna pota

Spoj tradicionalne potanske usluge i elektronske pote . Princip rada : institucija ili fiziko lice alje potanskom operatoru informaciju (npr. raun, propagandnu poruku i sl.) u e-formi, da se, potom, ta informacija obradi, odtampa i spakuje u kovertu, te da se, u to kraem roku, proslijedi do ciljane grupe kojoj se ta firma, institucija ili fiziko lice obraa.

IKT USLUGE: Kalkurator cijena

IKT USLUGE : Potanski brojevi

IKT USLUGE : E-asopis Potar

E BUSINESS : poslovni model

ZAKLJUAK

IKT odjel kompanije uspjeno prati trendove razvoja tehnologije. Komunikacijska i hardverska infrastruktura zadovoljava sadanje potrebe poslovanja. Raunarska mrea koja je sada u pogonu zadovoljava komunikacijske potrebe kompanije.

HVALA NA PANJI