#mtc2017: od u do z - jaka powinna być twoja aplikacja na platformie ios? - maciej kołek

of 62 /62
OD U DO Z - JAKA POWINNA BY Ć TWOJA APLIKACJA NA PLATFORMIE IOS? MACIEJ KOŁEK IOS DEVELOPER

Author: mobile-trends

Post on 21-Mar-2017

53 views

Category:

Internet


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • O D U D O Z - J A K A P O W I N N A B Y T W O J A A P L I K A C J A N A P L AT F O R M I E I O S ?

  MACIEJ KOEKIOS DEVELOPER

 • C Z E G O S I N I E D O W I E S Z Z T E J P R E Z E N TA C J I ?

 • S U P E R C E L L L A U N C H E D C L A S H R O YA L E O N M A R C H 2 , 2 0 1 6 . W I T H $ 1 B I L L I O N I N R E V E N U E , I T A C C O U N T E D F O R A G O O D C H U N K O F S U P E R C E L L S $ 2 . 3 B I L L I O N I N R E V E N U E D U R I N G C A L E N D A R 2 0 1 6 .

  http://venturebeat.com/2017/02/15/supercells-clash-royale-reaps-1-billion-in-its-first-year/

  http://venturebeat.com/2017/02/15/supercells-clash-royale-reaps-1-billion-in-its-first-year/

 • O C Z Y M BD M W I ?

  o tym co moesz zrobi aby uytkownik atwiej znalazi zainstalowa Twoj aplikacj

  o byciu konkurencyjnym w stosunku do podobnych aplikacji w App Store poprzez wdraanie nowych funkcji platformy

 • > 2 M I L I O N Y A P L I K A C J I W A P P S T O R E .

  > 1 5 0 0 A P L I K A C J I D O D A W A N Y C H D Z I E N N I E !

  Number of available apps in the Apple App Store from July 2008 to January 2017

  https://www.statista.com/statistics/263795/number-of-available-apps-in-the-apple-app-store/

 • 6 3 % A P L I K A C J I J E S T O D K R Y W A N Y C H J E S T Z A P O M O C W Y S Z U K I W A R K I .

 • K R O K P I E R W S Z Y: Z A D B A J O A S O

 • A P P S T O R E O P T I M I Z AT I O NIf youre not using ASO to increase your apps search ranking, youre missing out on the largest discovery channel available to

  your app.

  https://blog.kissmetrics.com/app-store-optimization/

  https://blog.kissmetrics.com/app-store-optimization/

 • Z O M B I E A P P S

  Essentially, Zombie Apps cant be found organically youd need to search for the name in order to discover it.

  90% aplikacji w App Store!

  The App Store in 2016: zombies, lists and ranks

  https://www.adjust.com/resources/app-zombies-2016/

 • A S O : A B O V E T H E F O L D Ikona - pierwsza rzecz na ktr spoglda

  uytkownik

  Tytu - powinien zawiera gwne sowo kluczoweSklep: max. 25 znakw na tytu Aplikacja: max. 11 znakw na Display Name

  Screenshoty - najwaniejsze funkcje aplikacji

 • A S O : B E L O W T H E F O L D

  Opis - 255 znakw aby zaciekawiuytkownika

  Co nowego - Starajmy sistworzy pozytywn atmosfer zamiast: poprawki bdw

  Sowa kluczowe - najwaniejsze do ASO, limit 100 znakw

 • A S O : D O B R E I Z E P R Z Y K A D Y

 • A S O : D O B R E I Z E P R Z Y K A D Y

 • A S O : I K O N A

  Dobrze zaprojektowana ikona potrafi zwikszy liczb instalacji o 700%!

 • A S O : S O WA K L U C Z O W E

  Nie uywaj spacji (masz tylko 100 znakw!)

  Powtrki nie majznaczenia

  Nie musisz wpisywa liczby mnogiej sowa kluczowego

  Ludzie z reguy uywaj krtszych zwrotw podczas wyszukiwania

 • A S O : L O K A L I Z A C J A

  Wykonaj lokalizacje swojej aplikacji w sklepie - tytuu, opisu i sw kluczowych. Nie musisz tumaczy caej aplikacji.

 • T Y L K O N I E T U M A C Z Z UY C I E M G O O G L E T R A N S L AT E

 • A S O : U C Z S I I Z M I E N I A J

  Uywaj np. AppAnnie do ledzenia swoich pozycji w rankingach App Store i dostosowuj sowa kluczowe przynajmniej raz w miesicu.

  Dobrze zlokalizowane i dobrane sowa kluczowe potrafi zwikszy ilo pobra o ponad 750%!

  App Store Optimization Tips 15 ASO Case Studies

  https://www.bluecloudsolutions.com/blog/15-aso-cases-studies-proof-app-store-optimization-works/

 • K R O K D R U G I : U O R A Z Z

 • M A M P O M Y S A !

  Z R B M Y A P L I K A C J N A I O S !

 • P P PProsta Praktyczna Pikna

 • P P PProsta Praktyczna Pikna

 • P P UProsta Praktyczna Uniwersalna

  ZZintegrowana

  Na iOS stawiajmy bardziej na integracj z systemem (rwnie poprzez design) tak aby uytkownik nie gubi si wchodzc do aplikacji - powinna by podobna do tego co widz w

  aplikacjach systemowych lub w tych ktre s ju czci ekosystemu.

 • U J A K U N I W E R S A L N A

 • D L A C Z E G O WA RT O ?

 • iPhone iPad

 • iPhone iPadCompact Regular

 • N AT Y W N A U N I W E R S A L N O

 • Nie trzeba przeprojektowywa

  caej aplikacji.

  Wystarczy ruszy gow i skorzysta z miejsca ktre jest

  dostpne.

 • M U LT I TA S K I N G - I PA D

 • M U LT I TA S K I N G - I PA D

 • Z J A K Z I N T E G R O W A N I E Z S Y S T E M E M

 • D L A C Z E G O WA RT O ?

  25%

  50%

  75%

  100%

  08.2016 09.2016 10.2016 11.2016

  90,81%77,49%29,08%1,1%

  8,33%20,85%

  68,96%

  96,22%

  iOS9 iOS10

 • D L A C Z E G O WA RT O ?

 • D L A C Z E G O WA RT O ?

 • M N I E J S Z A I L O K R O K W D O C E L U

  S H A R E A C T I V I T Y

  Typ: wszystkie rodzaje aplikacji

  Implementacja: 1/5

 • S Z Y B S Z A A U T O R Y Z A C J A

  UY T K O W N I K W Z A P O M O C

  T O U C H I D

  Typ: aplikacje z autoryzacj uytkownika Implementacja: 1/5

 • G D Z I E P O W I N N IM Y W Y K O R Z Y S TA T O U C H I D ?

 • I N N E P R Z Y K A D Y A L E N I E T Y L K O D A N E D O B A N K U !

  WebSSH - blokuje dostp do caej aplikacji dopki nie odblokujemy jej odciskiem palca.

  Dziki temu wraliwe dane, takie jak adresy IP serwerw z ktrymi si czymy, pozostaj bezpieczne.

 • PA M ITA J M Y O W S PA R C I U D L A U R ZD Z E B E Z C Z Y T N I K A L I N I I PA P I L A R N Y C H .

 • 3 D / F O R C E T O U C H

  Typ: wszystkie rodzaje aplikacji Implementacja: 2/5

 • 3 D / F O R C E T O U C H

 • S P O T L I G H T S E A R C H

  Typ: aplikacje z dugimi listami lub obiektami do ktrych uytkownik moe wrci

  Implementacja: 1/5

 • S P O T L I G H T S E A R C H - A L L E G R O

 • S P O T L I G H T S E A R C H - G E T R E S P O N S E

  App Developers: What You Need To Know About Apple iOS App Search

  https://www.bruceclay.com/blog/apple-ios-app-and-spotlight-search/

 • H A N D O F F I C O N T I N U I T Y

  http://www.appcelerator.com/blog/2015/10/ios-handoff-sample-app/

  Typ: dowolna aplikacja Implementacja: 5/5

  http://www.appcelerator.com/blog/2015/10/ios-handoff-sample-app/

 • J A K T O D Z I A A ?

 • Wczeniej: Hej, wr do aplikacji i zrb co!

  R I C H N O T I F I C AT I O N S

 • "With rich notifications in iOS 10, users dont need to figure out for themselves what apps can do. Developers

  can build apps that bring their functionality to you."Thinking post-app interactivity with iOS 10 Notifications

  Typ: aplikacje obsugujce notyfikacje (lokalne oraz push) Implementacja: 3/5

  R I C H N O T I F I C AT I O N S

  https://medium.com/punchkick-interactive/thinking-post-app-interactivity-with-ios-10-notifications-38178b2932cf

 • R I C H N O T I F I C AT I O N S

  Teraz: Co nowego w aplikacji, moe chcesz zrobi co nie przerywajc swojej pracy?

 • R I C H N O T I F I C AT I O N S

  Obrazki, video oraz GIFy!

 • R I C H N O T I F I C AT I O N S

  How to send iOS 10 Notifications using the Push Notifications API

  https://blog.pusher.com/how-to-send-ios-10-notifications-using-the-push-notifications-api/

 • Typ: wszystkie rodzaje aplikacji Implementacja: 1-3/5

  I M E S S A G E E X T E N S I O N S

 • I M E S S A G E E X T E N S I O N S

  Mamy podstawowy wygld ktry moemy w nieznacznym stopniu

  modyfikowa.

  Jedyna akcja to kliknicie, ktre przenosi Nas do aplikacji jeli j

  mamy.

 • 2 S E K U N D Y N A I N T E R A K C J E

  L I C Z Y S I C Z A S .

  Jak tworzy aplikacje na SmartWatcha z problemami wieku dziecicego?

  https://www.youtube.com/watch?v=UdnP6mCteek

 • I O S ( M O B I L E ) T R E N D S 2 0 1 7

  1. audio/video calling

  2. messaging

  3. payments

  4. searching photos

  5. starting workouts

  6. booking rides

  Implementacja: 4/5

 • Kto: Wybracy. Implementacja: 4/5

  I O S ( M O B I L E ) T R E N D S 2 0 1 7

 • D Z IK U J Z A U WA G : )

  Maciej KoekiOS Developer

  [email protected]

  Jeli tworzysz projekt mobilny i potrzebujesz

  porady lub szukasz konsultanta:

  Jeli szukasz fotografa na swj event lub

  konferencj:

  [email protected]

  mailto:[email protected]:[email protected]