MRU- Suport de Curs

Download MRU- Suport de Curs

Post on 07-Dec-2015

225 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Sport de curs pentru anul IV

CUPRINS:

1. CONTINUTUL SI OBIECTIVELE MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE

2. RECRUTAREA RESURSELOR UMANE

3. SELECTIA RESURSELOR UMANE

4. DEZVOLTAREA CARIERELOR

5. PLANIFICAREA STRATEGICA A RESURSELOR UMANE

CONTINUTUL SI OBIECTIVELE MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE.

1. Prezent si perspective.

Cea mai dificila problema pentru reusita unei organizatii in etapa de tranzitie este propria ei schimbare. Politica de schimbare este un proces complex de ajustare structurala tinind seama de mediul socio-economic, cultural, politic, educativ, legislativ, traditional, in continua modificare.

Schimbarea structurii organizatiilor ar trebui sa aiba in vedere, in primul rind, schimbarea metodelor si procedurilor manageriale si apoi a mijloacelor tehnice si tehnologice. Aceste schimbari pot fi asigurate numai de un management performant al resurselor umane.

2. Continutul si obiectivele managementului resurselor umane.

2.1. Conceptul de management al resurselor umane.

2.2. Obiectivele managementului resurselor umane.

strategice (pe termen lung, care au in vedere organizarea si planificarea resurselor umane);

operationale (de natura tactica si administrativa, care au in vedere activitatile vizind conducerea zilnica a grupurilor de munca).

2.3. Responsabilitatea M.R.U.

- recrutarea si angajarea personalului pe baza de competenta;

elaborarea programelor de calificare si de perfectionare adecvate obiectivelor organizatiei;

elaborarea sistemelor de stimulare nefinanciara, destinate sa stimuleze interesul intregului personal pentru propria activitate;

integrarea rapida a noilor angajati;

2.4. Politica resurselor umane.

integrarea M.R.U* in managementul organizatiei;

actionarea la toate nivelurile;

recunoasterea si motivarea personalului care obtine rezultate prformante;

stimularea, la fiecare angajat, a dorintei de imbunatatire continua a propriei activitati;

3. Natura si tipurile de activitati in M.R.U.

3.1. Categorii de specialisti in domeniul M.R.U.

3.2. Instruirea si experienta specialistilor in domeniul M.R.U.

Expertii sustin o impartire a cunostintelor in trei domenii:

educatie generala (limbi straine, matematica, psihologie,stiinte sociale);

cunostinte fundamentale din domeniul afacerilor (management, contabilitate, finante, calculatoare, economie, statistica);

managementul resurselor umane (cunostinte de psihologie, cunostinte privind legislatia muncii, negocieri colective).

4. Organizarea activitatilor in M.R.U.

Subsistemul resurselor umane poate fi descris prin urmatoarele caracteristici proprii:

Caracteristici dimensionale:

marimea sau extinderea subsistemului;

structura sociologica;

*M.R.U., managementul resurselor umane

structura pe profesii;

gradul mediu de calificare;

structura aptitudinala;

costul pentru constructia initiala a subsistemului.

Caracteristici functionale:

Productivitatea;

Fiabilitatea;

Calitatea;

Fluctuatia si gradul de paticipare la proces:

mobilitatea,

costurile pentru functionarea, intretinerea si dezvoltarea sistemului.

4.1. Etapele realizarii subsistemului resurselor umane.

Denumirea etapelor: Continutul activitatilor:

A. Conceperea - obiectivele firmei

- planificarea strategica

- performantele individuale

- perspectiva globalizarii

- motivarea si participarea

B. Proiectarea - descrierea si analiza posturilor

- dimensionarea necesarului de personal

- echitatea si discriminarea

- proiectarea comunicatiilor

- drepturile si obligatiile

- sistemul informational

C. Realizarea - recrutarea

- selectia

- instruirea

- integrarea

D. Utilizarea - formarea personalului

optima a. - - dezvoltarea angajatilor si a carierelor

resurselor - evaluarea personalului

umane - motivarea personalului

- compensatiile si stimulentele

- echitatea si discriminarile

- protectia si securitatea muncii

- eficienta utilizarii R.U.

E. Intretinere si functionare - evaluarea posturilor

- formarea presonalului

- echitatea si discriminarile

- costul intretinerii

F. Dezvoltarea - formarea personalului

subsistemului - analiza posturilor

resurselor umane - evaluarea personalului

- echitatea si discriminarile

- costurile dezvoltarii

- eficienta utilizarii R.U.

5. Organizarea interna a departamentului de resurse umane

Departamentul poate desfasura activitati in urmatoarele domenii:

personal (recrutare, selectie, angajare, incadrare, promovare, gestionarea cartilor de munca, evidenta salariatilor);

invatamint (pregatirea personalului, specializarea si perfectionarea acestuia);

salarizare (stabilirea drepturilor salariale, motivare si promovare);

normarea muncii (elaborarea si revizuirea normelor de munca locale, evaluarea performantelor);

analiza muncii (la nivel individual si pe ansamblul firmei).

6. Atributiile departamentului de resurse umane

Domenii Atributii

1. Recrutare, - stabilirea criteriilor de recrutare si selectie;

Selectie, - elaborarea si aplicarea testelor pentru selectie;

Angajare - angajarea si repartizarea de posturi;

- negocierea contractelor de munca;

- desfacerea contractelor de munca;

- asigurarea integrarii noilor angagjati;

- crearea unor conditii normale de munca;

- controlul respectarii disciplinei muncii;

- evidenta personalului.

2. Motivare, - stabilirea criteriilor si metodelor de evaluare;

Salarizare - evaluarea performantelor fiecarui angajat;

- studierea, experimentarea si aplicarea unor

forme adecvate de salarizare;

- conceperea de stimulente nefinanciare;

- asigurarea unor corelatii intre cresterea produc-

tiei, a productivitatii muncii, a fondului de